20 април 1993

София, 20 април 1993 година
        Брой 75 /862/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "НОВА КОНСОЛИДАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР" НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СЪЗДАДЕНАТА ОТ 12 ПАРТИИ ЦЕНТРИСТКА ФОРМАЦИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО.


Изборната победа на СДС и БКП/БСП на 13 октомври 1991 г. и загубата, която претърпяха другите демократични партии и организации, сложи началото на ново развитие на демократичния политически процес в България.

Политическите партии от Центъра, и то главно основатели на СДС, участвали на изборите като две коалиции - СДС-център и СДС-либерали, в края на октомври 1991 г. образуваха политическата коалиция Български демократичен център /БДЦ/.

Новата формация беше израз на една защнтна реакция и имаше за задача да осигури оцеляването на своите членове, подложени на силен натиск от победителите в изборите. БДЦ до голяма степен изпълни тази своя задача. Нещо повече, той беше инициатор за сътрудничеството между всички центристки политически сили в България. По негово предложение центристките политически сили изразиха своето становище по най-важните въпроси: по проектозаконите за приватизацията, по промените в Закона за земята, по 100-те дни на първото правителство на Филип Димитров и т.н. Те организираха и Националната среща на бившите народни представители от демократичната опозиция в Седмото Народно събрание по случай деня на новата конституция. В средата на 1992 г. БДЦ се оказа неподходящ за по-широкото сътрудничество на центристките демократични сили и беше напуснат последователно от БСДП, Зелената партия и Партия либерали.

Процесът на консолидация на демократичния център продължи. Така партиите и организациите в него изразиха своето становище по стачната вълна с декларацията си от 17 юли 1992 г., като призоваха към разумен диалог на всички сили, които осъзнават националната си отговорност и трудностите на икономическата реформа. От началото на август доскоро партиите от политическия център почти всяка седмица провеждаха съвместни срещи за обмяна на информация и изразяване на отношението си към актуалните политически събития. По същото време започна и обсъждането на въпроса за намиране на нови форми за сътрудничество между тях. Беше излъчена работна група, която подработи принципите за сътрудничество между центристките политически партии. С обща декларация от 22 септември 1992 г. партиите от политическия център подкрепиха политиката на президента д-р Ж.Желев за постигане на национално съгласие между всички демократични сили по начина за осъществяване на реформите в България.

Центристките партии в началото на октомври публикуваха своя меморандум "България на кръстопът" - един сериозен политически документ.

На 8 октомври 1992 г. те проведоха съвместна пресконференция, на която освен меморандума оповестиха и кратката си платформа "Какво предлагат партиите от политическия център". На 22 октомври 1992 г. във връзка с разразилата се остра политическа криза в страната центристките политически сили излязоха с обръщение към българската общественост и призоваха управляващата политическа сила - СДС, да гарантира развитието на демократичния процес в страната на основата на конституцията и законите и посочиха, че България няма да приеме никаква нова тирания след 45 години комунистическа диктатура.

С преодоляването на политическата криза, оттеглянето на СДС от властта и избирането на правителството на проф.Л.Беров в страната се създаде качествено нова обстановка. В парламента се образува нова парламентарна група Нов съюз за демокрация, в която участват политически партии и организации, изгонени от СДС, провеждащи центристка политика заедно с ДПС. Така се създаде възможност за съвместни действия между парламентарните и извънпарламентарните центристки сили.

На 12 април 1993 г. след няколко кръга от преговори петнадесет политически сили и организации подписаха протокол за сътрудничество, за продължаване и ускоряване на демократичните процеси у нас.

Участниците в споразумението са: Алтернативна социаллиберална партия /АСП/, Българска партия либерали /БПЛ/, Българска работническа социалдемократическа партия /БРСДП/, Българска социалдемократическа партия /БСДП/, Български демократичен център /БДЦ/, Алтернативно социалистическо обединение - независими /АСО-н/, Демократическа партия, Демократическа партия - Консервативен сговор /ДП - Консервативен сговор/, Политически клуб "Екогласност" /ПК"Екогласност"/, Либерално-демократическа партия /ЛДП/, Движение гражданска инициатива /ДГИ/, Движение за права и свободи /ДПС/, Зелена партия, Социалдемократически клуб "Европа" /СДК "Европа"/, Синдикална миньорска федерация "Подкрепа" /СМФ "Подкрепа"/.

Тези политически сили образуват съвет за сътрудничество, който ще обсъжда и ще излиза със становища по актуални политически и икономически въпроси, ще разисква по законодателни инициативи, ще дава становища по действията на държавните институции, ще подготвя експертни оценки и проектопрограми, ще съгласува и други единни действия в интерес на обществото.

Съветът за сътрудничество не е предизборна коалиция. Той по-скоро е един праобраз на бъдещ парламент.

Целите на политическите формации от Съвета за сътрудничество са:
- да стабилизират обществото чрез намаляване на тясно мотивираната и самоцелна политическа поляризация и чрез утвърждаване на демократичните ценности;
- да подкрепят идеите и практиката на парламентаризма, законността и конституцията;
- да съдействат за реалното осъществяване на обществените и стопанските реформи;
- да се противопоставят на неконституционните опити за дестабилизация
 
на демократично избраните държавни институции;
- да се противопоставят на стремежите за реставрация и установяване на всякакви форми на тоталитаризъм и авторитаризъм.

В Съвета за сътрудничество участват и левоцентристките социалдемократически политически партии и организации, учредили на 10 март 1993 г. Български социалдемократически съюз /БСДС/.

Българската социалдемократическа партия активно участва в консолидацията на демократичните сили от политическия център. По този начин тя изпълнява решението на своя 39-и конгрес.

Нашите надежди са, че от тази най-широка форма на политическо сътрудничество ще се предизвика нов тласък в развитието на демократичните процеси в България.

София, 13 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА "СЕЛИЩЕТО НА ЧЕСТТА" ПО ВЪПРОСА ЗА ВРЪЩАНЕТО НА ЗЕМЯТА НА НЕЙНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ.


Ние подкрепяме политическата сила БЗНС в борбата й за защита на частната собственост и участваме в "Селището на честта", за да защитим нашата собственост, и ще останем там, докато не се изпълни нашето искане от Народното събрание, което не се отнася за евтини пари. Искаме да ни се върне собственото, искаме да ни се отпуснат кредити, за да произвеждаме със собствения си труд, за да произведем хляб, мляко, месо, зеленчуци и плодове както за изхранване на целия народ, така и за износ, за да може тази оголяла и ограбена България да оцелее.

Ние искаме от Народното събрание следното:

1. Да се снеме от програмата разглеждането на проектите за промяна ЗСПЗЗ.

2. Искаме най-бързо връщането на земята в реални граници съгласно ЗСПЗЗ.

3. Искаме да се приеме закон за горите. Ние, собствениците на гори, искаме да ни върнат отнетите частни и общински гори. Ние нямаме никакви доходи и не можем да плащаме 80 стотинки киловат ел.ток, нито 500 лева, а в същото време искаме да се изнасят нашите гори зад граница и "печелят чисти пари".

4. Искаме да се гласува закон за кредити за производство на земеделска продукция с лихва до 10 на сто /нашите млади стопани не искат да се цанят чираци на хората, които по тайнствен начин са се сдобили с немъчени пари и сега чрез банката им ги предлагат с 50, 60 и 70 на сто лихва. Тези хора искат помощ с прилична лихва, за да са в състояние да се отборчат и да набират собствени средства, за да произвеждат/.

5. Искаме закон за подобрение на земеделското производство и опазване на полските имоти.

6. Искаме закон за ограничаване на кражбите, грабежите, убийствата, тежките телесни повреди и палежите. /Ние, когато ни взеха земите за отмъщение, ние не запалихме камара със слама, а днес, когато си искаме земята, БСП ни пали къщите и стопанските сгради заедно с животните. Ние не палехме, не защото нямахме кибрит, а защото ние имахме морал. Сега подпалвачите какъв морал имат?/

7. Ние настояваме за промяна на Закона за приватизацията в частта му лека хранителна промишленост, а именно: настояваме при приватизацията на обекти от леката промишленост да се направят облекчения в изкупуването на дялове /акции/ с дългосрочно изплащане на кредитна основа, като се спази 51 на сто от акциите да бъдат усвоени от производителите на суровините.

Ако всичко това Народното събрание осъществи законово, ще изпълни своя дълг към българския народ. Ако не е в състояние да го стори, нека бъде тъй добро да си върви. България, за да просъществува, трябва нейните политически мъже да знаят следната истина: "От народ не само се взема, а и на народ се дава".

София, 14 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ "КАКВО ПРЕДЛАГАТ ЗЕЛЕНИТЕ" НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


Преди повече от три години хората в България свързаха надеждите си за по-добър живот с идеята за промяна. Днес виждаме колко малко от желаното е направено. Виждаме колко време и възможности се прахосват в изгодното само за малцина лутане между две крайности. Затова вярваме, че с преодоляване на екстремизма проблемите на хората ще се решават по-успешно.


1. НАШИТЕ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ

Зелената партия в България е част от световното зелено движение. Нашата идеология се основава на идеята за устойчиво развитие чрез природосъобразна човешка дейност. Висша ценност и мяра за обществен напредък за нас е качеството на живот. Според зелените качеството на живот не се свежда само до потреблението, а включва и възможностите за пълноценна изява на отделния човек в хармония с неговата жизнена среда. Тези идеи излизат извън рамките на традиционните идеологии, обслужващи ограничени интереси.

Принципите на нашата политика за подобряване на живота са:
* устойчиво развитие;
* пълноценна изява на всеки;
* умереност;
* честност;
* прагматизъм;


2. ЗА ЧИСТА ПРИРОДА, ЗДРАВЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Грижата за природата е грижа и за човека. Сегашното неразумно отношение към природата уврежда здравето на хората и ни лишава от възможности за стопански напредък.

Твърди се, че днес България няма пари за опазване на природата. Това не е така. Поради екологична изостаналост у нас стопанските и битовите отпадъци се изхвърлят безразборно, вместо от тях да се правят пари. Поради бездействие на властта остават неоползотворени дори помощите, които развитите страни ни предоставят за екологични цели. Проблемите, подминати днес, утре ще изискват многократно повече средства! България, това сме ние и нашите деца, чието здраве ежедневно и непоправимо се уврежда. Защо ни е всичко друго, щом не можем да си купим природа и здраве?

Ние предлагаме основни екологични и стопански закони заедно с данъчни и приватизационни механизми за устойчиво развитие на България. Те ще осигурят благоприятно съчетаване на икономиката и екологията, а оттам и по-успешно стопанско развитие при съхраняване на природата и на природните ресурси. Не бива да позволим страната ни да стане европейско сметище заради внос на мръсни производства и технологии. И без това ги имаме.

Желаем да оздравим най-замърсените райони, да съхраним природното наследство и да издигнем екологичната култура. Това може да стане, но със задружните усилия на държавната и на местната власт, на деловите среди и научната общност, на зелените и на всички природозащитни организации.


3. ОТ ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ КЪМ РАЗБИРАТЕЛСТВО

От задружни усилия се нуждае не само опазването на природата.
Политиката на крайностите задълбочава противопоставянето в българското общество, изкористява властта и подменя целите на реформата. Крайностите опорочават демокрацията.

Зелените са за преодоляване на безплодното противопоставяне, за действия на властта в името на човешките интереси, за извършване на реформата по начин, който да подобри живота на широки слоеве от населението.


4. КАКВО ОБЩЕСТВО ИСКАМЕ?

За зелените смяната на системата означава изграждането на общество от свободни хора, които намират своето място според способностите, труда и предприемчивостта си.

Под смяна на системата крайните политически сили разбират редуването на едни управляващи с други и уреждането на свои хора. Те работят за обогатяването на ограничени прослойки за сметка на нацията.

Ние споделяме съвременното разбиране за средна класа. Тя включва хората със свободни професии, интелигенцията, заможни селяни и работници, мнозинството от частните предприемачи, държавните и банковите чиновници. Днес тези слоеве са средни само по своите възможности за потребление. Зелената партия отстоява такава стопанска политика, която да им даде възможности и в производството, и в собствеността. Създаването на влиятелна средна класа е основа на демокрацията и на съвременното пазарно стопанство. Средната класа е залогът за заможно българско общество.


5. РЕФОРМАТА

Преследвайки свои користни цели в стопанската реформа, политически екстремисти доведоха страната до обедняване, значителна безработица и небивал спад на производството.

Според нас ключовият въпрос на реформата днес е да се съживи българското стопанство, без да се допуска безконтролна инфлация.

Зелените са за подпомагане на националния частен бизнес и разумно стопанисване на държавния сектор. Производството може да се увеличи най-вече чрез разширяване на частното предприемачество и привличане на чужди инвестиции чрез възстановяване на изгубените и излизане на нови външни пазари. За тази цел България се нуждае от национална стопанска стратегия и преодоляване на безусловната обвързаност с Международния валутен фонд и със Световната банка.

Зелената партия предлага въвеждането на смислени, ясни и стабилни механизми за смяна на стопанската система. Без тях всичко ще продължи да се прави на парче и да се решава при закрити врати.

Ние сме за строг граждански и държавен контрол, който да спре злоупотребата с властта и разграбването на държавни средства, да осигури защита на потребителя от вредни за здравето стоки и от недобросъвестна реклама. Настояваме час по-скоро да бъдат създадени Сметна палата и Върховен административен съд.


6. ЗА НОВА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Зелените се обявяват за постепенно намаляване на данъците до 25 процента с облекчения за частното предприемачество и при разкриване на работни места в производството.

Високото данъчно облагане задушава предприемчивостта и отблъсква чуждите инвестиции. Високите данъци са несъбираеми и не пълнят държавната хазна. Само разумна и гъвкава данъчна система може да осигури едновременно съживяване на икономиката и натрупване на средства за социалните и екологичните програми.

Опитът показва, че съобразяването с екологията е изгодно и в стопанската дейност, и в бита. Ето защо настояваме данъчното облагане да насърчава енергоспестяващите и чистите технологии, като освен цената на природните ресурси отчита и цената на замърсяването.


7. ПРИВАТИЗАЦИЯТА И РЕСТИТУЦИЯТА

В приватизацията зелените виждат средство за запазване на жизнеспособните производства и създаване на работни места, като при това се даде шанс на възможно най-голям брой български семейства да станат собственици и да навлязат в средната класа.

Зелената партия се обявява за бърза и решителна приватизация. Протакането е пагубно за съдбата на отделните предприятия и на цели отрасли. То е в ущърб на нацията.

Необходимо е да се промени сегашният Закон за приватизацията, който отстранява мнозинството от хората от участие и служи за параван на нечисти приватизатори. Ние сме за масова приватизация при облекчено кредитиране на онези български участници, които предлагат най-добри и надеждни проекти за развитие на предприятията, запазване на работните места и екологична чистота на технологиите.

За Зелената партия реституцията е част от приватизацията и разширяването на частната собственост. Затова сме против избирателния подход при извършването на реституцията. Настояваме за възвръщане на кооперативната собственост съгласно приетия по наше предложение Закон за кооперациите.


8. СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Зелените са за освобождаване на селското стопанство от политически оцветената опека. Отстояваме правото на собствениците сами да се разпореждат със своята земя и имущество, свободно да се кооперират и сдружават.

Ние се обявяваме за създаването на механизми за държавна подкрепа на земеделските стопани чрез добри изкупни цени, данъчни облекчения, застраховки и кредити при изгодни условия, като с предимство се насърчава производството на екологично чисти продукти. Аграрната реформа трябва да възроди добрите традиции на българското земеделие и да го превърне в заможно, съвременно и природосъобразно.

Зелената партия настоява да се възмездят със земя бежанците от Беломорието, чиито имоти са били използвани от българската държава за изплащане на репарации.

Ние предлагаме нов закон за горите. Той ще възвърне собствеността и ще уреди запазването и ползването на горите като важна част от природата и източник на поминък за населението в планинските райони.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ "ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ" НА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /3 АПРИЛ 1993 Г. СОФИЯ/.


Една от основните задачи на гражданското общество днес е да осигурява постоянно нормална дейност на независимите институции, включително и на свободния печат, радио, телевизия и информационни агенции, за премахване на монопола над информацията.

Средствата за масово осведомяване, било то частни, обществени или държавни, както и всички журналисти, не трябва да засилват повече политическото противопоставяне и социалното напрежение в страната.

Законодателната и изпълнителната власт следва да подпомагат и оказват съдействие за развитието на частното предприемачество и в информационния бизнес. Недопустимо е да се повтаря миналогодишната практика на опити за сплашване на независимите средства за масова информация и за подчинението им на пагубната политика на правителството.

Управляващите не трябва повече да злоупотребяват с Българската национална телевизия, Българското национално радио и БТА и да ги използват за пропагандни манипулации вътре и извън страната. Ето защо е необходимо да се приеме ясна законова база, за да не се допуска печатът, радиото, телевизията, информационните агенции, издателствата, които и докато са под управление и контрола на държавата, да изпълняват политически задачи.

Особена отговорност за новия имидж на страната в чужбина имат съответните емисии на Българското национално радио и БТА, които следва да работят занапред по национални и професионални, а не по политически критерии.

Особена е и отговорността на журналистите, отразяващи външнополитическите въпроси, за обективно и всестранно представяне на положението и на всички засегнати позиции в страните с конфликти.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - ВАРНА, НА 10 АПРИЛ 1993 Г.


    1. Изразяваме подкрепа на Националния комитет на Социалдемократическата партия /НК на СДП/ по основните политически въпроси, като препоръчваме по-енергични действия от страна на Националното ръководство за утвърждаване на политическия имидж на партията.

2. Заявяваме, че снемаме политическото си доверие и осъждаме политическото поведение на тези депутати на СДП, които накърняват авторитета й и имат за цел разцеплението на СДС и СДП, като по този начин повтарят разколническите действия на Дертлиев.

3. Настояваме за редовна отчетност на дейността на Изпълнителното бюро /ИБ/, парламентарната група /ПГ/ и представителите ни в управленските структури пред НК на СДП и местните организации, като се спазва колективният принцип за вземане на решения и коректност в отношенията между членовете на СДП, заемащи ръководни длъжности.

4. Членовете на Регионалната организация /РО/ на СДП - Варна, са възмутени от направените изявления на Националната конференция на БСП /к/ от соцкомунистическите лидери, довчера яростни противници на социалдемокрацията, днес "защитници" и "наследници” на идеите и принципите й. Всички досега създадени фракции със социалдемократически оттенък нямат достатъчно морални сили да излязат открито и самостоятелно на политическата сцена в България, което спомага за избягване от наказателна отговорност на бившата комунистическа върхушка.

5. Изразяваме отрицателно отношение към политическите уволнения на Беровото правителство, способстващи за реставрационните процеси в страната. Това правителство работи за легитимиране на заграбените народни средства от комунистическата олигархия и легалното й участие в приватизационния процес. Ние настояваме НК на СДП и НКС на СДС да разкрият и обнародват целите на това пропрезидентско, прореставраторско правителство.

6. Считаме, че единственият начин СДС отново да се върне на власт, е пътят към нови избори.

Варна, 10 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ДЕМОНТИРАНЕТО НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ.


По повод споровете около Паметника на Съветската армия християнско женско движение /ХЖД/ заявява, че е категорично против разрушаването на храмове, църкви и паметници на територията на Република България. Това е посегателство върху националната памет и опит да се унищожи историята. Само чужди завоеватели могат да си позволят такова варварство, за да постигнат ликвидирането на покорената нация.

Храмовете, църквите и паметниците са следите на българския исторически път и на тях не бива са се гледа като на заплаха - добри или лоши те са такива, каквато е нашата история. В нея има твърде много такива печални случаи на унищожение. Неведнъж се е налагало да събираме троха по троха своето минало. ХЖД е категорично против това да се случи отново. Историята не може да бъде прекроявана по желание. Който е сляп за миналото, обрича бъдещето!

София, 16 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ВАРНА, ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДЕМОНТИРАНЕТО НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ.


Разрушаването на Паметника на Съветската армия в София е проява на вандализъм, който с основание възмущава гражданите на Република България.

Приемаме този акт като поредно посегателство върху историческата памет на българите. ОБС на БСП категорично осъжда това позорно деяние.

Убедени сме, че с разрушаването на паметниците не се решават проблемите на родината ни. Господата управляващи в София по този начин показват своя истински лик и морал.

Ние категорично се разграничаваме от поредното покушение над традиционните българо-руски отношения.

Позорните страници, които се пишат днес, са срамно петно за демократична България.

Общинският съвет на Българската социалистическа партия подкрепя справедливия протест на хилядите българи, разбира болката им и осъжда поведението на "новите строители" на България.

Варна, 12 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:10:10
19:04:1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!