20 януари 1995


София, 20 януари 1995 година
Брой 15 /1316/


София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В ЧЕЧЕНСКАТА РЕПУБЛИКА. Документът е адресиран до президента на Руската федерация, до председателя на Съвета на руската федерация, до председателя на Държавната дума, до министър-председателя на Руската федерация, до председателя на Либерално-демократическата партия на Русия и до средствата за масово осведомяване.


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

Предизвиканият от бандите на Дудаев конфликт не само взема безценни жертви и нанася срриозни материални щети, но и застрашава целостта на Руската федерация.

Подобна роля в България играе мюсюлманското Движение за права и свободи, което не само се стреми да присъедини към Турция част от нашата Родина, но и застрашава суверенитета и независимостта на българската държава.

Чувствайки идентичността на рушителните процеси в двете наши славянски страни, Българската национално-радикална партия прекрасно разбира справедливата борба на руския народ за запазване на териториалната цялост на своята държава. По тази причина БНРП поддържа действията на президента, Съвета на федерацията, Държавната дума, правителството и руската армия в Чечения и заявява, че ще подкрепя според своите сили и възможности славянската и християнската истина, в защитата на която се бори руският народ.

София, 18 януари 1995 г.

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ, ВЕНЦЕСЛАВ БЪЧВАРОВ, БИВШ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ КВОТАТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПО ВЪПРОСА ЗА НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ В ПАРЛАМЕНТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Бих желал да ви обърна внимание върху начина на гласуване, тръгнал според мен погрешно още от Седмото велико народно събрание и за съжаление намерил място още в началото на работата на 37-то Народно събрание. Моля, обсъдете внимателно това, което следва по-долу, и се надявам поне една парламентарна група да го внесе за разглеждане в комисията и след това в пленарната зала.

Имам предвид гласуването "за", "против" и "въздържал се". Погрешната практика е, че всъщност "въздържал се" се възприема като гласуване "не" и двете числа се събират срещу гласуването с "да". Такъв начин на гласуване е дълбоко опасен и в морален план би могъл да изглежда и като бягство от отговорност, да не кажа нещо повече.

Гласуването с "въздържал се" може да бъде както по-скоро "не", така и по-скоро "да". Защо тогава гласовете "въздържал се" да не се събират, да кажем, с гласуването "да"? Следователно би трябвало в новия правилник за работата на Народното събрание да се потърси друг подход.

Едно възможно и може би най-справедливо решение би могло да се позовава на чл. 81 /1/ от конституцията, където е казано, че Народното събрание /НС/ "... приема своите актове, когато присъстват повече от половината народни представители...". Това по принцип следва да означава, че за момента на гласуването "въздържал се" означава отсъствие от залата, отсъствие от "приемането на съответния акт" и гласовете "въздържал се" не се вземат предвид, а определят в конкретния случай дали са налице условията на чл. 81 /1/, за да може да се приложи изричното изискване на чл. 81 /2/. С други думи, гласуването е редовно само ако броят на гласовете "за" и "против", събрани заедно, е повече от 121.

Уважаеми госпожи и господа народни представители, това е една от малкото възможности на опозицията, която и да е тя, да упражнява своето влияние във формиране на демократичните процеси у нас. Така ще се пресекат опитите на мнозинството, на каквито нерядко бяхме свидетели в 36-то НС, а данни за това проличават в практиката от първите два дни на 37-то НС, за "извиване на ръцете" на опозицията. Ако вие не създадете демократични процедури, една от които ви предлагам като бивш ваш колега, то тогава няма смисъл Народното събрание да има 240 депутати. 125 са достатъчни. Трябва ли 38-то Народно събрание да отменя актовете на 37-то?

Пловдив, 15 януари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА 37-0 ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ" НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА.

 

1. Да се направи анализ и да се информира българската общественост за наследството, оставено от всички правителства след 10 ноември 1989 г.

2. Да се вземат решителни мерки за постепенно стабилизиране на икономиката на Република България чрез:
- увеличаване ръста на националното промишлено производство и конкретни действия за неговата защита;
- конкретни решения за прекратяване на разрухата на селското стопанство: прекратяване на ликвидационните съвети, създаване държавен фонд за защита на земеделието и др.;
- осигуряване на водещата роля на българския капитал.

3. Равнопоставеност на пазарната и на масовата приватизация. Предприятията да се продават открито и не на безценица.

4. Решителни действия за гарантиране на суверенитета, вътрешната сигурност и териториалната цялост на Република България, гарантиране честта и достойнството на запасните чинове от въоръжените сили и полицията.

5. Постепенно да се овладее инфлационният растеж.

6. Да се установи финансов ред в държавата.

7. Строги мерки за ограничаване на престъпността и корупцията.

8. Балансирана външна политика.

9. Защита на човешкото достойнство на безработните и пенсионерите.

10. Установяване на последователна и трайна политика по националния въпрос.

11. Прекратяване на обезбългаряването на образованието и защита на българската наука и нейните кадри.

12. Здравеопазване за всички.

Ще настояваме за:

1. Приемане на закон за въоръжените сили и отбраната, в който да има раздел за социалната защита на действащите и запасните чинове.

2. Приемане на Доктрина за националната сигурност и Военна доктрина.

3. Нямаме претенции да участваме в определянето на министрите на отбраната и на Министерство на вътрешните работи /МВР/, но ще определим нашето отношение към тях в зависимост от качествата и дейността им. Без да сме в опозиция, ние във всички случаи ще имаме собствено мнение и коректив на техните решения.

4. Съюзът на офицерите и сержантите от запаса /СОСЗ/ да заеме полагащото му се място в държавата. Да не се унижава офицерският корпус, неделима част от който са и запасните офицери.

5. Да се върне собствеността на СОСЗ, противоконституционно отнета с постановление N 10/1948 г.

6. Да се зачете волята на дарителя и се възстанови сградата на бул. "Хр. Ботев" N 48 като Дом-паметник на загиналите във войните запасни чинове.

София, 18 януари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА МОЗЕР, СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОАЛИЦИЯТА "НАРОДЕН СЪЮЗ", ПРОИЗНЕСЕНО НА ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС НА 14 ЯНУАРИ 1995 Г.


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,

Пожелавам ви през новата година здраве и упорство в предстоящата работа, която ще бъде трудна и отговорна. Предвид на това, че Българският земеделски народен съюз /БЗНС/ не присъстваше в 36-то Народно събрание, пред нас сега стои задачата да представим в 37-то Народно събрание достойно обединения, възстановен Български земеделски народен съюз, да изградим неговия облик като парламентарна сила. От сегашното наше представяне в парламента ще зависят и резултатите в изборите за местно управление, както и бъдещото влияние на Земеделския съюз. Смятам, че нашето представяне в предсрочните парламентарни избори е немалка победа - ние сме третата парламентарна сила в България. В предизборната кампания ние бяхме почти сами и срещу нас работиха редица сили и затова успехът на нашата коалиция може да се оцени като голям. БЗНС е в Народното събрание и ние имаме трибуна, от която да изразим своите позиции и тежненията на хората, чиито интереси представляваме. Имаме телевизионно време и възможност да представяме своите становища и да се обръщаме към целия български народ. По време на предизборната кампания ние нямахме тази възможност. Благодарение на срещите с избирателите из страната и на доброто отношение по места нашият глас бе чут и бе разпространена нашата предизборна програма. За парламентарната дейност не е от толкова голямо значение броят на народните представители от дадена политическа сила, важни са конкретните дела. Още един път специално поздравявам всички народни избраници. Те са достойни хора и ще изпълнят волята на своите избиратели. За извършената работа по време на предизборната кампания искам да поздравя настоятелствата в Ловеч и в Пазарджик, които консолидираха организацията, и се надявам, че за предстоящите местни избори не само там, навсякъде из страната ще се работи така всеотдайно. Мога да кажа, че Централният предизборен щаб не изпълни изцяло това, което следваше да направи.

Неговата дейност не бе така интензивна, както трябваше да бъде. Специално благодаря на г-н Чомаков, който направи всичко по силите си и посвети цялото си време на предизборната кампания. Когато говорим за изборите, ние можем да се поздравим с успеха, но и да отчетем, че изборните резултати можеха да бъдат и по-добри. Нека успехът на тези, които работиха всеотдайно, поощри всички останали, за да бъдат постигнати още подобри резултати в бъдеще за цялата организация. Никой не може да пренебрегне факта, че политическата обстановка в България днес е много трудна, предвид абсолютното мнозинство на Българската социалистическа партия /БСП/ в парламента. Дори и при обединение на всички останали парламентарни групи мнозинството се запазва. Но това не трябва да ни плаши и да ни създава чувството, че възможностите ни са малки и че не можем да постигнем това, което сме набелязали в предизборната си програма. Ние ще се борим за нейното реализиране. Ние ще я предлагаме в парламента, ще се борим и ще търсим подкрепата на други парламентарни сили. Ние трябва да се представим като една конструктивна опозиция, за да покажем на българския народ какви сме и да осъществим всичко онова, което е заложено в програмата ни. Защото нашата програма е програма по същество.

Един от конкретните ни проекти е земята да бъде върната на собствениците до края на годината. С оглед борбата срещу престъпността следва да бъдат неотложно приети и измененията и допълненията на законите за съдебната система. Хубаво е проектозаконите ни да станат достояние на българския народ.

Ние ще работим за консолидирането на некомунистическите сили в парламента. Предстои ни усилена работа и конструктивна законодателна дейност, за която до голяма степен ще разчитаме на нашите експертни съвети. Такива бяха създадени из цялата страна и те вече излязоха с конкретни предложения за защита на националните интереси. В нашата програма въпросите за българското земеделие са на първо място, което е и гаранция за възстановяване на икономиката на България. България няма време да чака, защото е на края в списъка на икономически изостаналите страни. В парламента ние ще направим всичко възможно, за да дадем тласък на демократичните реформи в страната - това е нашата задача. И ние ще се борим за демокрация, социална справедливост и народни правдини. Всички се радваме на успеха на Народен съюз - БЗНС, ДП, но ние трябва да го подкрепим с дела, да оправдаем доверието, което ни беше гласувано. На нашите избиратели трябва да докажем, че техните очаквания ще бъдат осъществени за благото на целия български народ.

Ние няма да се откажем от участие в отделните парламентарни комисии. Трябва да използваме всяка трибуна и възможност, за да постигнем своите цели. Мотото на парламентарната ни група трябва да бъде - да се борим и да работим.

За успешната работа на БЗНС са необходими конструктивни предложения, защото само по този начин може да се върви напред.

Ще търсим сътрудничеството на демократични партии и организации, а не изолация. Колкото са по-динамични и активни връзките ни с некомунистически парламентарни и извънпарламентарни сили, толкова по-голям ще бъде нашият авторитет и влияние.

Трябва да засилим и своите международни връзки. Всички знаем, че днес светът е "едно глобално село". Трябва да се представим достойно не само в България, но и пред света. Трябва да поставим въпроса за пълноправно членство в Европейския християндемократически съюз. Днес ние сме трета парламентарна сила в България и това ще гарантира нашата равнопоставеност с другите политически организации, членки на Европейския християндемократически съюз.

Завършвам с думите, че ние ще бъдем конструктивна опозиция в 37-то Народно събрание и ще изпълним това, което обещахме на нашите избиратели и българския народ. Защото нашата програма не е основата на празни обещания, а е конкретна и изпълнима.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ДЕВЕТА - ПОСЛЕДНА/ "ДА ОВЛАДЕЕМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НАСТЪПВАЩАТА ЕПОХА" НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ, ПРИЕТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 1993 Г.


VII. Културно-информационна политика. В условията на динамична интеграция и интернационализация на обществения живот, на интензивен културно-информационен обмен повече от всякога е необходимо да се провежда културно-информационна политика, която да осигурява националните интереси, да доизгражда системата на националната сигурност.

Затова, като предлага политика на максимална откритост на духовната култура и обмен между народите, Свободната кооперативна партия ще държи на развитието на националните културни традиции, на разгръщането на културната идентичност на народа ни. Тя е за свободен информационен обмен с всички страни в света независимо от политическия строй и политическия режим, но е категорично против пропагандирането на чужди на традицията на националната ни култура и ценности начини на живот и всякакви форми на насилие. В това отношение тя осъжда водената досега културна политика на страната и силната й зависимост в близкото минало от съветизма, а днес от американизма. Свободната кооперативна партия смята за недопустимо предоставянето на националния ефир за пропаганда против други страни и политически режими, както това направи правителството на СДС, предоставяйки ефир за програмите на "Гласът на Америка" на сърбохърватски език.

Като застъпва позицията за безплатното основно и средно образование, Свободната кооперативна партия е за пълното деидеологизиране на образователния процес и за автономия на научните институти и университетите в страната.

Нашата партия ще работи за възраждане на националния дух и на националните културни ценности, като заедно с това ги издига и свързва с общочовешките ценности и прави народа ни съпричастен в решаването на глобалните проблеми, които стоят днес пред цивилизацията.

Какви възможни опасности и предизвикателства за системата на националната сигурност в обозримо бъдеще вижда Свободната кооперативна партия? И как те могат да бъдат неутрализирани?

1. Опасността от разширяване на югоконфликта на територията на Косово и Македония и въвличане на България в нова Балканска война с непредсказуеми последици. Опасността от "македонизма" като доктрина за т. нар. "македонска нация".

2. Опасността от конфликт между населението с турско етническо самосъзнание в Кърджалийско и Разградско и българското население там. Отново с непредсказуеми последици от вероятната намеса на Турция. Активизиране на процеса на самоотделянето на т. нар. помаци и евентуалното им гравитиране към Турция.

3. Напълно вероятна вълна от расизъм по отношение на циганското население с най-висок процент безработни и най-висок процент на извършители на престъпления.

4. Слабо вероятни конфликти с Румъния по повод на неофициални изявления и претенции за Южна Добруджа и напълно вероятни във връзка с нови замърсявания на трансграничните зони на Русе и Силистра.


Как могат да бъдат избегнати и предварително неутрализирани факторите за тези и други евентуални конфликти, които биха застрашили националната ни сигурност?

1. Като се подпишат двустранни договори с всички балкански държави с клаузи за принципно отказване от каквито и да са териториални претенции от една към друга страна, а също така отказ за съюз с която и да е балканска или друга страна срещу която и да е балканска страна.

2. Настояване пред институциите на Обединена Европа и ООН, както и пред самата Гърция, да се спазват клаузите на Ньойския договор от 1919 г. за осигуряване на транспортен коридор до Бяло море и използване на пристанище Солун за експорт и импорт на стоки от и за България.

3. Строго спазване на Европейския протокол за националните малцинства и непозволяване да се разгори какъвто и да е национализъм както от голямата нация, така и от националното малцинство спрямо представителите на голямата нация в районите, където те са малцинство.

Национални приоритети. Свободната кооперативна партия смята, че при изграждането на системата на своята национална сигурност и ускореното извеждане на страната от кризата българската държава трябва да се опре на една дългосрочна стратегия. В своите вътрешни аспекти тази стратегия трябва да осигури формирането на силна средна класа от собственици, която, организирана в различни съзнателни свободни сдружения - акционерни дружества и кооперации, ще изгражда основата на демократичното гражданско общество.

В своите външни аспекти тази стратегия трябва да включва изграждане на:

а/ стабилни отношения с всички балкански държави, разгръщане на различни форми на коопериране в граничните зони, които засега са зони на конфликти; б/ активизиране на двустранна и на многостранна основа на сътрудничеството със страните от Черноморската икономическа зона; в/ развитие и разгръщане на икономическите и политическите отношения със страните от Дунавския регион. Това ще бъде пътят не само на интегриране на България с Европейската общност, но и издигане на ролята й на регионален фактор за стабилност и икономическа интеграция. В тези приоритети не трябва да се пренебрегват големите възможности и интерес за развитие на икономическите отношения и инвестиции в българската икономика от страна на скандинавските страни. Постепенно и с нарастващи мащаби България трябва да разширява своите многостранни отношения и с останалите развити страни от Азиатско-тихоокеанския регион.

Реализацията на тази стратегия ще позволи България не само да намери и заеме своята ниша в световното разделение на труда и интернационалното стопанство, но и да играе една подобаваща роля на политически фактор за изграждането на един нов но-добър и по-справедлив свят.

Изложените в тази програма идеи и цели изразяват позицията на Свободната кооперативна партия и тя ще работи за това тези идеи да станат действителност.


Да действаме днес, за да бъдем утре като народ и държава!

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00    
20.01.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
                                         Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!