20 януари 1992

София, 20 януари 1992 година
     Брой 13 (543)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92


СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

1. ЖЕЛЮ МИТЕВ ЖЕЛЕВ
2. БЛАГА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
52,88 %

 

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗДИГАНЕ НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ

1. ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ ИВАНОВ
2. РУМЕН ИЛИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ
47,12 %


Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Роден на 3 март 1935 г. в с. Веселиново, Шуменско. Има трима братя и сестра. Завършва гимназия в Шумен и философия в Софийския университет. През 1961 г. Желю Желев е редовен аспирант към катедра философия на Софийски университет. Не е допуснат до публична защита на кандидатската си дисертация заради критиката на Лениновото определение за материята. Интерниран в г. Грозден, Бургаско. Забранено му е да се занимава с научна дейност. През 1966 г. сключва граждански брак с Мария Маринова. Шест години е безработен. Автор на редица книги, между които "Фашизмът”. През 1974 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1987 г. става "доктор на философските науки". Един от основателите на Обществения комитет за екологична защита на Русе и на Клуба за гласност и преустройство. През 1989 г. е избран за председател на Съюза на демократичните сили. От 1 август 1990 г. Желю Желев е президент на България.

/Пресслужба "Куриер"/


БЛАГА ДИМИТРОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Родена на 2 януари 1922 г. в гр. Бяла Слатина. Завършва класическа гимназия в София и публикува първите си стихотворения в сп. "Прометей", редактирано от проф. Александър Балабанов. Завършва славянска филология в Софийския университет. Специализира в Ленинградския Университет и в института за млади писатели "Максим Горки" в Москва. Защитава дисертация за творчеството на Маяковски.  През 1946 г. е приета за член на Съюза на българските писатели. Работи като редактор в сп. "Септември”, в издателство "Български писател" и издателство "Народна култура". Автор на книгите "Страшния съд", "Подземно небе", "Осъдени на любов", "Лавина", "Лице" и др. Съпруга на литературния критик Йордан Василев. Има осиновена дъщеря (виетнамка), син и внучка. Активен член на Клуба за демокрация и на Комитета за защита на Рyce.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

УТОЧНЕНИЕ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"

Много материали на политически партии, коалиции и кандидатски двойки, свързани с втория тур на ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ на 19 януари 1992 година, са получени със закъснение или в дните (събота и неделя - 18 и19 януари), когато информационният бюлетин не излиза. По-голямата част от тези материали са разпространени по телексните канали на Пресслужба "Куриер”, но независимо от това и те, и всички други материали ще бъдат публикувани в пълен текст в информационния бюлетин.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (на вниманието на г-жа Л. Джелепова) НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ПРОФ. ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ И РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТЧИТАНЕТО НА БЕЛИТЕ БЮЛЕТИНИ ПРИ ВТОРИЯ ТУР ОТ ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖА ДЖЕЛЕПОВА,

В предизборния щаб на кандидатите за президент и вицепрезидент Вълканов и Воденичаров идват непрекъснати сигнали на граждани, че от общините на различни населени места в България са изнесени бели бюлетини на кандидатските двойки от първия тур на президентските избори, оглавявани от Благовест Сендов и Антон Дончев. Тъй като синята бюлетина на д-р Желев и г-жа Блага Димитрова не може да бъде подменена, у нас нараства подозрението, че в неделя, на втория тур от изборите, бели бюлетини, различни от нашата, могат да бъдат внесени в кабините за гласуване и подменени.

Недоумяваме защо на втория тур, когато определящ е явно цветът на бюлетината, Централната избирателна комисия приема определящи да бъдат имената, отпечатани върху нея. При създалата се ситуация в първия случай има само две възможности, а във втория - вариантите са четири: една за синята бюлетина и три за белите бюлетини. Създава се обективна опасност за фалшифициране на резултатите от изборите там, където нашата двойка няма да има застъпници. Ако не се стигне до фалшификация, то броят на недействителните бюлетини ще бъде в наша вреда, тъй като избиратели със слабо зрение могат лесно да сгрешат.

Ние остро протестираме срещу новото решение на Централната избирателна комисия, което поставя при неравностойни условия двете кандидат-президентски двойки за втория тур на изборите.

Ако Централната избирателна комисия държи на честността на изборите, следва да се съобрази със създалата се опасност и незабавно да я отстрани, като уведоми още тази вечер чрез централните информационни радио- и телевизионни емисии председателите на избирателните секции, че определящ във втория тур е цветът на бюлетината.

В очакване на вашия бърз отговор,

С уважение,

Велко ВЪЛКАНОВ   

Румен ВОДЕНИЧАРОВ

София, 18 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" ВЪВ ВРЪЗКА С БРОЕНЕТО НА БЕЛИТЕ БЮЛЕТИНИ ПРИ ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА, документът е адресиран до Централната избирателна комисия, до предизборните щабове на Желю Желев и на Велко Вълканов, както и до средства за масово осведомяване.


 Д Е К Л А Р А Ц И Я

Управителният съвет на Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ) е сериозно обезпокоен от получаваните в дните между двата тура множество сигнали за възможността и намерениетона някои недобросъвестни граждани на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България да бъдат подменени бюлетините за съответните кандидатски двойки.

Констатирано беше, че на първия тур множество "синьо-зелени" бюлетини за Кирил Борисов - Милан Тонев, които много се приближават до синия цвят на бюлетината на Желю Желев - Блага Димитрова, както и бели бюлетини за кандидатските двойки Благовест Сендов - Огнян Сапарев и Андон Дончев - Николай Шкутов бяха изнасяни от кабините за гласуване. Като се има предвид, че съществува възможност сини бюлетини за избор на кметове от предишните избори също да са в разположение на недобросъвестни лица, опасно е и те заедно с горепосочените да бъдат внесени в кабините за гласуване на втория тур. Ръководейки се от цвета на бюлетините, а не от тяхното съдържание, добросъвестните избиратели ще поставят в пликовете бюлетини, които впоследствие ще се смятат от секционните избирателни комисии за недействителни.

Като отчете тези възможности за опорочаване вота на българския избирател, Управителният съвет на сдружението предложи на Централната избирателна комисия да се произнесе с решение, което да доведе до знанието на всички районни и секционни избирателни комисии, в смисъл че в случаите, когато има разминаване между цвета и съдържанието на бюлетините меродавен ще бъде цветът на бюлетините. Едно такова решение щеше да предотврати всякакви спорове за действителност или недействителност, тъй като елементарната логика подсказва, че този,който е пуснал на втория тур синя бюлетина, гласува за Желев - Димитрова, а този който е пуснал бяла бюлетина - Вълканов - Воденичаров. Със съжаление констатирахме, че Централната избирателна комисия не уважи нашите съображения и се произнесе с решение, че застъпниците, представителите на политическите партии, наблюдателите и членовете на секционните избирателни комисии трябва да проверяват през "известно време" перфектността на бюлетините в кабините за гласуване. Изпълнено педантично това решение ни изправя пред хипотезата след всеки избирател да се проверяват бюлетините в кабината. Това като практика е абсурдно, би затруднило и би утежнило процедурата за гласуване, а в някои случаи би дало възможност за установяване вота на гласувалия избирател, т.е. опорочаване тайната на избора.

Протестираме, че Централната избирателна комисия отхвърли с лека ръка едно предложение, което макар и да не е асболютно безспорно, би позволило успешно да бъдат предотвратени всякакви опити за опорочаване вота на българските избиратели и би предотвратило спорове за действителност на бюлетините. Ако в последствие се окаже, че голям брой бюлетини бъдат признати за недействителни поради гореизложените причини, цялата отговорност ще падне върху Централната избирателна комисия.

София, 18 януари 1992 г.

С уважение,

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ГИСДИ:
Ат. Рупчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА ИЗДИГНАТИТЕ ОТ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ (БНРП) КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ И ИВАН КИСИМОВ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ.


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ, БРАТЯ И СЕСТРИ,

Завършилите първи преки президентски избори не решиха въпроса кой ще застане на държавното кормило следващите пет съдбоносни години за Отечеството ни. Обявените резултати от изборите, що се отнася за нашия тандем, ние не можем да приемем за реални, като имаме предвид членската маса на нашата партия и големия брой симпатизанти, даже като отчитаме съвършената неравнопоставеност в предизборната кампания.

На предстоящия втори тур от изборите ние не можем да застанем зад Желев-Димитрова, след като тяхната кандидатура се подкрепя от противоконституционна организация, създадена на верска и етническа основа, за която Конституционния съд на републиката все още не е дал своето становище.

Без да сме съгласни напълно с тандема Вълканов-Воденичаров, в името и спасението на Отечеството подкрепяме тази двойка.

Вълканов-Воденичаров ще се борят за запазването на България като еднонационална държава, за единството на нашия народ и за гражданския мир, за съхраняване чистотата на българското национално училище, а това са най-важните проблеми в настоящия момент, които трябва категорично да решим.

Скъпи сънародници, братя и сестри, помогнете да спасим родината си! Пропуснем ли момента, опасността от ново политическо, културно и икономическо робство е съвсем близка и реална. Това сега е проблемът на проблемите!

Ако не запазим България, нито прадедите ни, нито внуците и правнуцитени някога ще ни простят! Позорът върху нас ще тегне вечно!

ДА СЕ ОБЕДИНИМ ВСИЧКИ ЗА СПАСЕНИЕТО НА ОТЕЧЕСТВОТО!

Д-р Ив. Георгиев
Ив. Кисимов

София, 18 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ КЛАРА МАРИНОВА ЗА ХОДА НА ВТОРИЯ ТУР ОТ ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА. Документът е адресиран до Централната избирателна комисия, до предизборните щабове на д-р Желю Желев и проф. Велко Вълканов, до Българското сдружение за честни избори и Сдружението "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори", както и до националните средства за масово осведомяване.


В Пресцентъра на Българската социалистическа партия и на Парламентарния съюз за социална демокрация, в приемната на в. "Дума"и в Общинските съвети на БСП през целия ден постъпва подробна информация за хода на втория тур на Президентските избори’92. Те дават основание да се прецени, че в цялата страна избирателният процес протича нормално.

За съжаление обаче многобройни са и сигналите за допуснати нарушения. На много места вчера и днес (18 и 19 януари 1992 г.) е водена политическа дейност, устна агитация, разпространявани са агитационни материали. Представители на държавната власт и на отделни политически сили по недопустим начин днес са се опитвали да въздействат върху военнослужещи, възрастни, болни хора и други при упражняване на тяхното гражданско право на гласуване. Най-тревожни и масови са сигналите за подмяна на белите бюлетини на кандидатската двойка Велко Вълканов - Румен Воденичаров с бюлетини на други кандидатски двойки, участвали вече в първия тур, както и за предварително поставяне на бюлетини в пликовете.

Изразявам безпокойство от тези сигнали и смятам, че е необходимо вниманието на компетентните органи да бъде насочено към цялостната им оценка и взимането на конкретни решения. Наличието на подобни сигнали създава условия за опорочаване на изборните резултати и за компрометиране на демократичния процес в Република България пред международната общественост.

София, 19 януари 1992 г.
15,20 ч.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕСЦЕНТЪРА:

Клара Маринова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ПССД) ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК), ДО ПРЕДИЗБОРНИТЕ ЩАБОВЕ НА Ж.ЖЕЛЕВ - Б.ДИМИТРОВА И В.ВЪЛКАНОВ - Р.ВОДЕНИЧАРОВ, ДО БЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ДО СДРУЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", КАКТО И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


Ръководството на Парламентарния съюз за социална демокрация е обезпокоено от някои нарушения при провеждане на втория тур на избора за президент и вицепрезидент.

Многобройни са сигналите за опорочаване на изборния процес като: подмяна на бялата бюлетина с имената на Велко Вълканов и Румен Воденичаров с бели бюлетини с имената на други кандидати, които не участват във втория тур; разпространяване на листовки с призиви да се гласува за Желев и Димитрова; раздаване пред избирателните секции на пликове с бюлетини; посещения на Блага Димитрова и нейни застъпници в секции и раздаване на автографи върху бюлетини.

Според нас предоставянето по различен начин на бюлетини на независими кандидати, които не участват във втория тур, като нарушение би могло да има най-голямо влияние върху крайния изборен резултат. ЦИК със своето решение се отклони от установилата се практика на втория тур на мажоритарни избори, при определяне на вота на избирателя предимство да има цветът на бюлетината, а не нейното съдържание. По този начин се дава възможност за невярно отчитане на волята на избирателите.

Ръководството на ПССД настоява ЦИК да вземе мерки за пресичане на тези нарушения. Настояваме незабавно да се дадат указания до Районните избирателни комисии при описването на недействителните бюлетини да се отбелязва отделно броят на белите бюлетини с имена, различни от участващите в избора Велко Вълканов и Румен Воденичаров.

В зависимост от решението на Централната избирателна комисия Парламентарният съюз за социална демокрация си запазва правото да изрази своето отношение по крайните резултати от изборния ден.

София, 19 януари 1992 г.
16,55 ч.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПССД:
Нора Ананиева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ (ХРП) ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ЦИК ЗА БЕЛИТЕ БЮЛЕТИНИ ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


На днешния втори тур на президентските избори в множество населени места беше извършена груба манипулация: подмяна на белите бюлетини на кандидатската двойка Велко Вълканов - Румен Воденичаров с бели бюлетини на отпаднали при първия тур кандидати. Становището на Централната избирателна комисия, че това било дело на "недобросъвестни граждани" и че подменените бели бюлетини ще се считат за недействителни, е чиста форма на съучастничество в опита за фалшифициране на първите преки президентски избори в Република България.

Ние настояваме Централната избирателна комисия да приеме единствено правилното решение: всяка бяла бюлетина да се брои като глас за двойката Велко Вълканов - Румен Воденичаров.

София, 19 януари 1992 г.
17,00 часа

НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА X Р П
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Константин Аджаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНО ПИСМО ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОТ ИМЕТО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ (председател К. Георгиев), НАРОДНОЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" (председател Хр. Атанасов) И БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ (председател В. Вергиев) ВЪВ ВРЪЗКА С ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.
Документът е изпратен до предизборните щабове на Желю Желев - Блага Димитрова и на Велко Вълканов - Румен Воденичаров, както и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Изразяваме своя остър протест срещу нарушенията на Избирателния закон, които се допускат в изборния ден и в предшестващия го ден за размисъл на българския избирател.

Многобройни обаждания и сигнали от наши членове и симпатизанти от цялата страна ни информират за сериозни нарушения на нормите на закона, касаещи забраната за агитация в деня на изборите: пред самите изборни секции и извън тях се разпространяват и присъстват агитационни материали за кандидатите Желев - Димитрова. Такива сигнали има масово от София, Пловдив, а също така от Плевенски окръг - Коиловци, Гривица, Славяново, Стара Загора, Хасково и др.

Констатирани са също така нарушения, свързани със самия процес на гласуване. В много секции гласоподавателите намират бели бюлетини с имена на кандидати, участвали в първия тур на изборите (например Сендов-Сапарев, Дончев-Шкутов). Такива случаи има в Плевен, София и др. Тези сериозни нарушения на закона се отразяват върху действителните гласове на гражданите, които стават недействителни, а така изборът се опорочава.

Настояваме, уважаеми господа, Централната избирателна комисия (ЦИК) да се съобрази с тези сигнали и протести, като отчете констатираните нарушения и вземе решения в съответствие със законовите норми.
Настояваме тълкуването от страна на ЦИК да стане известно на българската общественост преди приключване на изборния ден.

София, 19 януари 1992 г.

ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ   
К. Георгиев - председател

НАРОДНО-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ "СТ.СТАМБОЛОВ"
Хр. Атанасов - председател

БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ   
В. Вергиев - председател

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" ПО ПОВОД НА ПРИЗНАВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА МАКЕДОНИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

Приемете от членовете на Общобългарския съюз "Македония” искрените ни поздравления за дипломатическото признаване на република Македония от нашата страна, което е действена стъпка за разрешаването на македонския въпрос. Актът на българското правителство от 15 януари 1992 г. е един от малкото примери в новата история на България, когато националните български интереси са в пълна хармония е общочовешките.

Промените, настъпили в Източна Европа чрез средствата на демокрацията, разплитат и ще продължават да разплитат и по-завързани въпроси от македонския. Преди 40 години един от сърбофилските лакеи писа, че македонският въпрос ще се реши едва след като се реши нагорно-карабахският. Очевидно той е искал да подчертае колко безнадеждно е решаването на македонския въпрос. Но без да иска е изрекъл едно пророчество. Началото на демократичните промени по националните въпроси в Европа бе конфликтът в Нагорни-Карабах. Освен това той е посочил и творците на такива национални въпроси като македонския   и нагорно-карабахския.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
Към Вас и Вашето правителство се отправят критики, че моментът бил неподходящ, че България изпадала в изолация и пр. Какво щеше да остане от българската национална чест, ако някой друг изпревареше България в признаването на независимостта на Македония? Що се отнася до дипломатическата изолация на България на Балканите, то нашата орисия е такава. Неведнъж България е изпадала в това положение, когато се е опитвала да реши някои въпроси с национално значение. Но силата и увереността на България идват от мощна и демократична Европа, която неведнъж е защитавала справедливата българска национална кауза.

София, 17 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (ЦЕНТЪР), ИЗЛОЖЕНА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛИЗАНЕТО НА ПЪРВИЯ БРОЙ НА ПАРТИЙНИЯ СЕДМИЧНИК "СВОБОДЕН ДЕМОКРАТ".


Най-новата история на България обхваща две години, но те са напълно достатъчни, за да се разбере, че демокрацията от възможност се превръща в действителност по особено мъчителен начин. Както и да гледаме на осъществяващата се "нежна революция" у нас, едва ли нейните резултати ще съответстват на собствените ни съкровени очаквания. И точно това поражда драматизма както у всеки човек, така и в цялото ни общество. Подвластни на тези мощни процеси, ние не винаги успяваме да подредим мислите и действията си, но винаги сме съпричастни в стремително следващите исторически събития. Вероятно защото интуитивно чувстваме, че имаме шанса да изберем свободно какви да бъдем. Ние днес инстинктивно поемаме пътя към самите себе си, измъквайки се от безразличието, довело ни до безличие.

Ако се съгласим, че целият ни живот е изтъкан от парадокси, което го прави многоцветен и интересен, то защо да не приемем появата на множеството политически партии като парадоксално, но исторически необходимо. Този социален взрив е рожба на самоопровергалия се комунистически тоталитаризъм, който успя да атомизира обществото и човешките отношения. В България всеки се страхуваше от всеки. Дори ние, родителите, се плашехме да не би нашите деца да издадат, без да искат, случайно изплувалите ни тайни мисли. Сега, когато хората разчупват невидимите граници помежду си, се втурват един към друг, водени от дълго потискания си стремеж да общуват. Една от многото форми на обществено обединяване е политическата партия. Така възникна прекрасното за този исторически момент партийно съзвездие в България. Прекрасно, защото то даде шанс на безпътния, безличния българин да се почувства като един от героите на най-новата ни история.

Силата на една партия е в нейните идеи за регулиране на обществените отношения, или, с други думи, за създаване на общество, в което хората да се чувстват комфортно, да бъдат щастливи, да бъдат човеци. Ние, свободните демократи, като признаваме правото на всяка партия да се стреми към благото на нашето общество, искаме да заявим собствените си виждания и да дадем своя принос за възраждането на родината ни. Има много начини да направим това. Един от тях е да издаваме собствен вестник, чрез който ще можем да общуваме с хората, да споделяме мислите, намеренията и желанията си, да им покажем какви възможности има нашата партия. Затова статиите и другите материали няма да имат развлекателен, клюкарски, порнографски или вулгарно-каруцарски облик. Ние разчитаме на сериозния поглед върху собствената ни история, на необходимостта от създаване на нова ценностна система, която да ни помогне да се измъкнем от тресавището на недоверието и омразата. Това съвсем не означава, че нашият вестник ще бъде каталог от теоретични идеи. Професионализмът на тези, които ще го списват, е гаранция, че техните писания не ще пощадят грешките на президента, на правителството, както и позициите на другите политически партии, ако те са насочени към разединение на нацията ни или към незачитане на индивидуалните и груповите човешки права. Защото нашите схващания почиват върху общочовешките ценности - ЕДИНСТВО, РЕД И ДОСТОЙНСТВО.

Като партия, основаваща се на най-новите учения за свободата на човека и връзките му с обществото, познати в света като либерализъм, Партията на свободните демократи (център) се отнася с уважение и разбиране към усилията на Либералния интернационал да подпомогне решаването на множеството национални, международни и световни проблеми. Ето защо нашият вестник редовно ще информира читателите за значимите инициативи на либералните партии в света на Либералния интернационал като цяло.

Седмичникът "Свободен демократ" е партийно издание, но той се интересува от всички сфери на обществения живот и особено внимателно ще насочва своя поглед и към българската култура, която се гърчи в междуидейното пространство днес. Той ще дава възможност за изява на творци в различните изкуства, на хората на образованието и науката. Те ще имат възможността свободно да излагат вижданията си, да споделят мечтите и стремежите си, да общуват непосредствено с хората.

Свободата и демокрацията са общочовешки ценности и ние имаме твърдото намерение да се посветим на тях, без да се съобразяваме с цветовите окраски на различните партии и коалиции. Защото свободата е конкуренция, а демокрацията е начин на нейното осъществяване. Те не принадлежат на никого. Те са за всички. януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" (НПС) ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА КОДЕКСА НА ТРУДА.

Дори един бегъл анализ и сравнение с други страни сочи, че наемните трудещи се в България имат една от най-дългите работни седмици в Европа и една от най-кратките годишни отпуски, особено що се отнася до работниците и служителите с повече от 10 години трудов стаж. Към тази констатация би трябвало да се добави и фактът, че условията на труд като цяло у нас са далеч от изискванията не само на международното, но и на вътрешното законодателство. В настоящия период на свободно договаряне на заплата, условия на труд, категоризация и др., формулата на долни граници на седмичната продължителност на работното време и на платения годишен отпуск вече не устройва нито наемните трудещи се, нито работодателите. Въпросът с облекченията - добавки на дни към платения годишен отпуск в някои отрасли, както и съкращаване на работното време, вече е изчерпил възможностите си. Няма да бъде ефективно и целесъобразно да се доразвива тази система в условията на поголовни и справедливи искания от страна на наемните трудещи се. Далеч по-рационално и спестяващо сложните процедури е да се вдигнат долните граници или да се направят те по-гъвкави с цел справедливо договаряне.

В полза на това предложение е моментното състояние на заетостта в страната и по-конкретно на нарастващата безработица, която на практика вече надхвърли допустимия минимум. Ако тенденцията на покачване се запази при сегашното състояние на нещата в икономиката, безработицата твърде скоро ще стане реална заплаха за социалния мир в страната.

Разбира се, правителството има редица лостове в ръцете си за промяна на положението. Някои от тях обаче не биха могли да противодействат в кратки срокове, а изискват известна продължителност във времето. Става дума преди всичко за инвестиране на средства за откриване на нови работни места, освобождаването на работни места в процеса на приватизацията, изменения в системата на заплащане на социални помощи при безработица и така нататък. Известна е обаче една мярка за удържане на безработицата, а именно - съкращаване на седмичната продължителност на работното време и увеличаване на отпуските. В многострани с пазарна икономика, както и в някои развиващи се страни, синдикатите поставят на първо място в изискванията си съкращаването на работния ден и увеличаването на отпуските. Става дума за продължителни борби в това отношение, довели в крайна сметка до осемчасовия работен ден и до прилични размери на отпуските. Тези искания бяха заложени на първо място и в програмата на "Подкрепа" още през септември 1989 г., като бяха потвърдени на първия конгрес на Конфедерацията на труда "Подкрепа" през март 1990 година. Тези искания ще отстоява и Националният професионален съюз "Подкрепа" дотолкова, доколкото признава за своя програма Документът от септември 1989 г., прокламирал свободното синдикално движение у нас.

От гледна точка на синдикатите една такава мярка би създала реални условия за удържане на работни места, би позволила по-гъвкаво договаряне, включително по процедурите за съкращаване на работни места, би спомогнала за опростяване на системата за добавки по Кодекса на труда, би повлияла до известна степен и върху непрекъснатите искания за прекатегоризация на труда в определени отрасли. Подобни нормативни актове биха изиграли и стабилизираща роля на фона на редица непопулярни мерки, които правителството ще бъде принудено да приеме. Една част от тези мерки неминуемо ще бъдат свързани със значително съкращаване на работни места в определени отрасли, с частична ликвидация, а може би и с цялостна ликвидация на големи структурни единици или дори стопански конгломерати.

Безспорно за една такава мярка се изискват точни разчети, включителнои финансово-бюджетни, доколкото това са разходи преди всичко за държавата, основен работодател понастоящем. Но нека не забравяме, че от другата страна на кантара бюджетът се товари също така със социални помощи и помощи за безработни. Въпрос на анализ и прогноза е дали такава мярка ще се отрази неблагоприятно върху възможностите на държавния бюджет, както и на стопанските формации, но много от факторите, определящи сегашната ситуация в страната - икономическа, политическа и социална, - сочат, че положителният ефект от подобна стъпка би надхвърлил евентуалните пасиви.

Не на последно място е и въпросът, че с предлагането и евентуалното утвърждаване на подобни нормативни актове правителството би предприело наистина популярна мярка, която би могла да укрепи неговите позиции понастоящем. Подобна мярка би поставила страната ни в благоприятно положение, що се отнася до контактите не само с международни структури, като Международната организация на труда (МОТ) например, но определено би изиграл положителна роля по пътя към интегрирането ни в обединена Европа.

Тук би трябвало да се каже, че не е реално подобна мярка да бъде залагана и приемана заедно със законопроекта за новия Кодекс на труда главно по две причини:

1. Обсъждането на Кодекса на труда и неговото приемане ще бъде продължителен законодателен процес.

2. Влизането в сила на Кодекса на труда не може да се очаква по-рано от 6-8 до 10 месеца от приемането, поради необходимостта той да бъде своевременно съобразен с други закони на страната, както и да бъде променена, подготвена и съответно допълнена огромна подзаконова нормативна уредба.

Ето защо настоящият етап изисква бърза и аргументирана промяна на съответните членове на Кодекса на труда с опростен и своевременно заложен с Народното събрание законопроект.

В заключение трябва да отбележим, че нашата позиция цели да запознае с вижданията ни преди всичко Съюза на демократичните сили, основен наш политически партньор, за чиято платформа са гласували също така членовете на "Подкрепа". Не е без значение фактът, че "Подкрепа" бе съучредител на СДС именно с цитираната вече програма.

Искания, свързани с ограничаване на седмичната продължителност на работното време и за увеличаване на отпуските, има заложени също и в програмните документи на някои формации в състава на Съюза на демократичните сили. Една от тях е Алтернативната социаллиберална партия (АСП).

Всичко това ни кара да смятаме, че нашите предложения ще бъдат зачетени от Съюза на демократичните сили, че ще го консултираме дотолкова, доколкото по цял свят синдикатите прокарват своите искания именно чрез своя политически партньор.

София, 16 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕДНОДНЕВНА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СТАЧКА НА 8 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


На свое заседание от 16 януари 1992 г. Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България изслуша информацияза проведената на 8 януари т.г. Национална еднодневна предупредителна стачка. Стачните действия бяха оценени като успешни и преминали при спазване на закона, реда и добра организация. Отчетено бе, че в стачката са се включили 5 051 организации към КНСБ с повече от 970 000 синдикални членове.

Очаквайки адекватна реакция от правителството на този масов синдикален протест, Изпълнителният комитет на КНСБ взе следните решения:

1. Изпълнителният комитет на КНСБ настойчиво се обявява за възстановяване на социалното партньорство между правителството, синдикатите и работодателите.

2. Настоява правителството на Република България да актуализира документите по колективното договаряне на работните заплати в съответствие с променилите се условия.

Препоръчва на синдикалните организации да преминат към договаряне на работните заплати в отраслите, браншовете и предприятията за 1992 г.

3. Категорично настоява правителството да отмени регулацията на работната заплата.

4. Настоява пред правителството за трайно решаване на проблемите с пенсиите в съответствие с нарасналата издръжка на живота.
Изпълнителният комитет на КНСБ счита приетите мерки в тази насока за палиативни.

5. Изпълнителният комитет на КНСБ настоява правителството в най-кратък срок да внесе в парламента за разглеждане и приемане с приоритет на необходимите промени в трудовото законодателство.

София, 16 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БНДП) ПО ПОВОД ДЕЙСТВИЯТА НА ВЛАСТИТЕ (ОБЩИНА "СРЕДЕЦ"), ВОДЕЩИ ДО ФАКТИЧЕСКА ЗАБРАНА НА ПАРТИЯТА.


С прокурорско разпореждане на заместник-районния прокурор на Първа районна прокуратура (община "Средец”) Ивайло Симов, Българска национална демократическа партия (БНДП) трябва да освободи част от заеманите от нея помещения на бул. "Витоша” N 25. На мястото на БНДП прокурорът Симов настанява наследниците на казионния преди 10 ноември1989 г. Комитет за защита на природната среда.

БНДП е политическа партия, съществуваща от две години, но нито един столичен кмет - червен, светлосин или тъмносин, не изпълни разпоредбите на Закона за политическите партии и не предостави на партията нужните за осъществяване на дейността й помещения. Днес, изпълнявайки недвусмислена политическа поръчка, "деполитизираната” прокуратура разпорежда силовото изхвърляне на БНДП от заемани от нея помещения. Кметският наместник на община "Средец” инж. Недялка Христова уведоми БНДП да освободи всички заемани от нея помещения на бул. "Витоша" 25 в едноседмичен срок, в противен случай - ще се разпореди за принудителното ни изваждане от единствените помещения, с които БНДП разполага в град София - седалището на партията.

БНДП е партия с ясна и последователно следвана линия на отстояване на националните и демократичните ценности. Днес тя трябва да бъде наказана за принципността и непокорността си. По чия поръчка? Може би на антиконституционното и антибългарско Движение за права и свободи. БНДП е първата политическа партия, към чието фактическо забраняване се пристъпва след 10 ноември 1989 година. БНДП е първата, но няма да бъде последната фактически забранена партия. Българската демокрация е в опасност!

София, 16 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП) ПО ПОВОД НА НЕПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.


На пресконференцията на извънпарламентарни партии и на техните кандидати за президент и за вицепрезидент, състояла се на 16 януари 1992 година, взеха участие и представителите на Българската комунистическа партия, които подписаха ПРИЗИВ-ДЕКЛАРАЦИЯТА за приключилия първи тур от президентските избори на 12 януари 1992 г. В нея се декларира, че във втория тур за президентските избори БКП ще подкрепи Велко Вълканов и Румен Воденичаров.

В емисията "По света и у нас" същата вечер Нери Терзиева съобщи за другите партии и кандидати, а за БКП умишлено премълча и не съобщи, чеи БКП е подписала въпросния ПРИЗИВ-ДЕКЛАРАЦИЯ.

Настояваме на виновните лица да бъдат наложени санкции, като се огласи, че Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия призовава всички комунисти, симпатизанти и целия български народ да гласуват на 19 януари 1992 г. за Велко Вълканов и Румен Воденичаров, ако искат да имат сигурност в утрешния си ден и спокойни бъднини за себе си и за децата си.

Не се поддавайте, скъпи съотечественици, на инсинуациите на СДС, че комунизмът е плашило. Комунизъм не е имало, нито пък тези, които излизаха от името на БКП са ималт нещо общо с високото звание комунист. Те бяха лъжекомунисти начело с Тодор Живков. Комунизмът това е най-висшата изява на демокрацията. Няма по-големи хуманисти и демократи от комунистите. С тези думи не трябва повече да се спекулира. Ръководителите на СДС доказаха, че нямат нищо общо с демокрацията, затова плашат с взривяване на социалния мир Вълканов и Воденичаров, ако спечелят изборите. Не им вярвайте! Гласувайте с чиста съвест за независимите кандидати - Велко Вълканов и Румен Воденичаров.

София, 17 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


11:05:37
20.01.1992 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!