20 август 1990

СОФИЯ, 20 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                   БРОЙ 163 /181/

СОФИЯ, 20 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МАНИФЕСТ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ЛИБЕРАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ В ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ЦЕНТЪР/. МАНИФЕСТЪТ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, СЪСТОЯЛА СЕ НА 7
ЮЛИ 1990 Г.


ВЕЧЕ ВЕКОВЕ НАРЕД СВЕТЪТ СЕ БОРИ ЗА СВОЕТО ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВЕРИГИТЕ НА ТОТАЛИТАРНИТЕ РЕЖИМИ, УСТАНОВЕНИ В РАЗЛИЧНИ КРАИЩА НА КОНТИНЕНТИТЕ. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПОД НАПОРА НА ЛИБЕРАЛНИТЕ И ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ ОТСТЪПИХА ВОЕННИТЕ ДИКТАТУРИ В АРЖЕНТИНА, ЧИЛИ, ГЪРЦИЯ И В ОЩЕ МНОГО ДРУГИ СТРАНИ. РАЗРУШИ СЕ И ПРЕМИНА В ИСТОРИЯТА Т.НАР. СВЕТОВНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СИСТЕМА, В КОЯТО ГОСПОДСТВУВАХА ВОЕННИЯТ КОМУНИЗЪМ, ПАРТОКРАЦИЯТА И АНТИХУМАННИЯТ СУБЕКТИВИЗЪМ. СВЕТЪТ ВЪЗКРЪСВА ЗА НОВ ЖИВОТ, ЗА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ.

ИСТИНАТА, ЧЕ ОБЩЕСТВОТО НА ПЛАНЕТАТА СЕ ПРОМЕНЯ, НИЕ ПРИЕМАМЕ КАТО ЕСТЕСТВЕН НЕГОВ РАЗВОЙ, КОЙТО Е ПРИЗВАН ДА ОТКРИЕ ДВЕРИТЕ НА ПО-СЪВЪРШЕНИТЕ ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ. ТЕ ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ХОРАТА ЩАСТЛИВИ И ДА ФОРМИРАТ НОВАТА НРАВСТВЕНО-ЦЕННОСТНА СИСТЕМА. РАЗБИРА СЕ, ПРОИЗВОДСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЗАНАПРЕД ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ ХАРАКТЕРА НА МАТЕРИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС, НО ИСТИНСКАТА МУ СЪЩНОСТ ЩЕ НАМИРА ИЗРАЗ В РАЗЦЪФТЯВАНЕТО НА ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА МЕЖДУЧОВЕШКОТО ОБЩУВАНЕ. ЗАЩОТО МАТЕРИАЛНИЯТ СВЯТ, МАКАР ДА Е ОБЕКТИВНО СЪЩЕСТВУВАЩ, СЕ ПРЕЧУПВА ПРЕЗ ПРИЗМАТА, НАРЕЧЕНА ЧОВЕК. ТЯ ГО ХУМАНИЗИРА, А НЕ ГО ОБЕКТИВИЗИРА. ТЯ ГО ОРГАНИЗИРА СЪОБРАЗНО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ХОРАТА, НО ЗА ТОВА Е НЕОБХОДИМА НОВА ЦЕННОСТНА ОРИЕНТАЦИЯ. НЕ КЪМ МАТЕРИАЛНО ПЛЕБЕЙСТВО, А КЪМ ДУХОВНО СЪВЪРШЕНСТВО.

В ТОЗИ ПРОЦЕС НА МАТЕРИАЛНО И ДУХОВНО ОБНОВЛЕНИЕ СВОЕТО ЗАКОННО МЯСТО ЗАЕМАТ И БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ. СЕГА, СЛЕД 45 ГОДИНИ, ТЕ ОТНОВО ВЪСТАВАТ СРЕЩУ СОЦИАЛНИТЕ НЕПРАВДИ.

ВСЯКА ГОДИНА НА 8 МАРТ, ВЪЗТОРГНАТИ И УМИЛЕНИ, НИЕ ПОЛУЧАВАХМЕ "ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА" ЗА ВСИЧКО, КОЕТО ДАВАХМЕ НА СЕМЕЙСТВАТА СИ, НА ДЕЦАТА СИ И НА ОБЩЕСТВОТО, УПРАВНИЦИ ОТ НАЙ-ВИСОК РАНГ, ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ НА ИЗКУСТВОТО И МАТЕРИАЛНИТЕ БЛАГА, ВСИЧКИ, КОИТО ЧУВСТВАХА СИЛА И ПРЕВЪЗХОДСТВО ЗА ТОВА, ЧЕ СА МЪЖЕ, ВЕЛИКОДУШНО НИ РАЗКРИВАХА "ТАЙНАТА", ЧЕ НА НАС ПРИРОДАТА Е ПОВЕРИЛА НАЙ-ВЕЛИКАТА СИ МИСИЯ И ДОРИ НЕЩО ПОВЕЧЕ, ОТЪЖДЕСТВИЛА СЕ Е С НАС, ЗАЩОТО НИЕ СМЕ ПАЗИТЕЛИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛИ НА ЖИВОТА. И ОЩЕ ПОВЕЧЕ, НИЕ СМЕ ЖРИЦИ НЕ ПРОСТО НА ЖИВОТА В БИОЛОГИЧНИЯ МУ СМИСЪЛ, А НА ЖИВОТА С ГЛАВНА БУКВА, ОНЗИ ВЕЧЕН ОГЪН, КОЙТО Е ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ ВЪВ ВЕЧНИЯ МУ СТРЕМЕЖ КЪМ САМОУСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ. ПО-ВИСОКА ОЦЕНКА НЯМА. НЕДОВОЛСТВОТО Е НЕМИСЛИМО. НИЕ ОТГОВАРЯХМЕ С ЩЕДРА ПОЧЕРПКА, В ПРИГОТВЯНЕТО НА КОЯТО ПОКАЗВАХМЕ УМЕНИЕ, ЛЮБОВ И ДОРИ ТВОРЧЕСТВО. С ТОВА ПРАЗНИКЪТ СВЪРШВАШЕ. ВЗАИМНО ИЗПЪЛНЯВАХМЕ ДЪЛГА СИ. НА ДРУГИЯ ДЕН ОТНОВО БЯХМЕ УМОРЕНИ ЖЕНИ, ПРЕНЕБРЕГНАТИ СЪПРУГИ, УНИЖЕНИ РАБОТНИЧКИ, ОТЧУЖДЕНИ МАЙКИ. А ВЪРВОЛИЦАТА НА ДНИТЕ БЕШЕ ТОЛКОВА ДЪЛГА, ЧЕ ПОСТЕПЕННО ЗАБРАВИХМЕ КАКВО Е ТОВА ЩАСТИЕ И БИЛИ ЛИ СМЕ НЯКОГА ЩАСТЛИВИ. ВЪРВОЛИЦАТА Е БЕЗКРАЙНА. ДЕН СЛЕД ДЕН ТЯ СЕ ТОЧИ ВЕЧЕ 45 ГОДИНИ. И ДНЕШНИЯТ ДЕН Е ТАКЪВ. ТОЙ СЕ НАРИЧА "ПОЧИВЕН", НО НИЕ НЕ ПОЧИВАМЕ, НЕ СМЕ В ДОМОВЕТЕ СИ, НЕ СМЕ КРАЙ ДЕЦАТА СИ, НЕ СМЕ СЪС СЪПРУЗИТЕ СИ, НЕ СМЕ ВЪВ ФРИЗЬОРСКИ САЛОН, НЕ СМЕ НА ЕКСКУРЗИЯ. НИЕ СМЕ ТУК - УЧРЕДЯВАМЕ ЛИБЕРАЛНО ДВИЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ КЪМ ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР. ЗАЩОТО НИ ОМРЪЗНА НА ВСИЧКИ НАШИ ПЛАХИ ПРОТЕСТИ ДА ПОЛУЧАВАМЕ СТАНДАРТНИЯ ОТГОВОР: ТОВА Е ЕМАНЦИПАЦИЯТА, НАЛИ ВИЕ ПОИСКАХТЕ ТАКА! НЕ, ЗА НАС ТОВА НЕ Е ЕМАНЦИПАЦИЯ, ЗА НАС ТОВА Е ЙЕЗУИТСКИ ТЕРМИН, С КОЙТО ВЕЧЕ 45 ГОДИНИ СЕ ОПИТВАТ ДА ПРИКРИЯТ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЖЕНИТЕ. НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ТЪРПИМ ТОВА. НИЕ СМЕ РЕШЕНИ ДА ЗАЕМЕМ ПОЛАГАЩОТО НИ СЕ МЯСТО В ОБЩЕСТВОТО. ТОВА МЯСТО НЕ Е ПРОСТО РАВНОСТОЙНО, ТО Е ПЪРВЕНСТВУВАЩО. НО В ОБЩЕСТВОТО, В КОЕТО ЖИВЕЕМ ДНЕС, ТОВА Е НЕМИСЛИМО И БЕЗСМИСЛЕНО. НИЕ ЩЕ СЕ БОРИМ ЗА СПРАВЕДЛИВО ПОЛАГАЩО НИ СЕ МЯСТО НЕ В ТОТАЛИТАРНО, А В ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО. САМО ТАКА МОЖЕМ ДА ПОЕМЕМ И ИЗПЪЛНИМ ОГРОМНИЯ СИ ДЪЛГ КЪМ НАШИТЕ ДЕЦА, КЪМ СЕМЕЙСТВАТА СИ, КЪМ БЪДЕЩЕТО. В ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА ПСД-ЦЕНТЪР НИЕ ВИДЖАМЕ МОДЕЛ НА ЖЕЛАНОТО ОТ НАС ОБЩЕСТВО, А В УМЕРЕНО-ЦЕНТРИСТКАТА Й ПОЗИЦИЯ - СЪОТВЕТСТВАЩИЯ НА ЖЕНСКАТА ПРИРОДА МИРЕН И ХУМАНЕН НАЧИН ЗА НЕГОВОТО ПОСТИГАНЕ. ЗАТОВА И ВСИЧКИ НИЕ СМЕ ЧЛЕНОВЕ НА ТАЗИ ПАРТИЯ. ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА СЧИТАМЕ, ЧЕ ИМА ОБЛАСТИ, НАЙ-ВЕЧЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА НА ПОЛИТИКАТА, КЪДЕТО НАШЕТО САМОСТОЯТЕЛНО И АКТИВНО УЧАСТИЕ Е ЖЕЛАТЕЛНО И НЕОБХОДИМО, ТОВА СА ПРОБЛЕМИТЕ НА ЖЕНАТА, МАЙЧИНСТВОТО, ДЕТСТВОТО И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА. В ТЕЗИ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪЧЕТАЕ С НАШАТА ЖЕНСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И ИНТИМНОСТ. ТУК НИЕ НАСТОЯВАМЕ ДА НИ СЕ ДАДЕ РЕШАВАЩАТА ДУМА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГАБРОВО.


УСТАНОВЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ НАМЕРИ СЪТВЕТНОТО ОТРАЖЕНИЕ И В ПРАВНАТА НАДСТРОЙКА НА ОБЩЕСТВОТО. ЦЯЛОТО НИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО БЕШЕ ИЗРАЗ НА ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ И ДАВАШЕ ЛЕГИТИМНОСТ НА ВСИЧКИ ТЕХНИ ДЕЙСТВИЯ. МНОГО ОТ НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И НАЙ-ВЕЧЕ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО И НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО БЯХА В ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС СЪЩНОСТТА НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА, С ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ НОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ И С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ НА НРБ. НЕЩО ПОВЕЧЕ: ТЕ БЯХА ВЪВ ФРАПИРАЩО ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС САМИЯ ИДЕАЛ НА БКП ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ, ХУМАНИЗЪМ И СОЦИАЛНА СРАВЕДЛИВОСТ. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ХИЛЯДИ ЧЕСТНИ И ДОБЛЕСТНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЯХА ПОДЛОЖЕНИ НА НЕЗАСЛУЖЕНИ РЕПРЕСИИ, ОБИДИ И УНИЖЕНИЯ, НА СТАЛИНИСТКИ И НЕОСТАЛИНИСТКИ ПРОИЗВОЛ. ДРУГИТЕ КЛОНОВЕ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО БЯХА ЗАДРЪСТЕНИ ОТ МНОГОБРОЙНИ, НЕНУЖНИ, НЕСТАБИЛНИ И ПРОТИВОРЕЧИВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО ЧЕСТО ПОД ФОРМАТА НА КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПРОТИВОРЕЧАХА И НА КОНСТИТУЦИЯТА И В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ОГРАНИЧАВАХА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ. С ТИПИЧНАТА СИ ИНЕРТНОСТ И НЕСПОСОБНОСТ ДЪРЖАВНОТО РЪКОВОДСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛНИЯТ ОРГАН -НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - НЕ ОТГОВОРИХА НА ОТДАВНА НАЗРЯЛАТА НУЖДА ОТ ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ, ОПРОСТЯВАНЕ И СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРИВЕЖДАНЕТО МУ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕДНО ЦИВИЛИЗОВАНО ПРАВОВО ОБЩЕСТВО.

СЪЩЕСТВЕНА ЧЕРТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА Е СЛИВАНЕТО НА ИДЕОЛОГИЯТА НА ЕДНА УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ С ДЪРЖАВАТА. КАТО ИДЕЙНО ЗНАМЕ И ИНСТРУМЕНТ ЗА НАЛАГАНЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА В БЪЛГАРИЯ ПОСЛУЖИ МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА ИДЕОЛОГИЯ, КОЯТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 40 ГОДИНИ ОСВЕТЯВАШЕ ПЪТЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО КЪМ СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ НА СОЦИАЛНАТА УТОПИЯ. НА ХОРАТА СЕ ВНУШАВАХА ИРАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИ, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО НА ОБЩЕСТВОТО Е ВЪПРОС НА ВОЛЯ И ЖЕЛАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ И ЧЕ ТО МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИВА ВЪРХУ РЕВОЛЮЦИОННИЯ ЕНТУСИАЗЪМ НА МАСИТЕ. ДИАЛЕКТИЧЕСКИТЕ ТАРИКАТЩИНИ НА ТОЗИ ИДЕЕН АНАХРОНИЗЪМ ОТ МИНАЛИЯ ВЕК ОБСЛУЖВАХА ВСЯКАКВИ КОНЮНКТУРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ОЛИГАРХИЯ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ НА "РЕАЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ". НЕКОНТРОЛИРАНАТА ВЛАСТ НА БЮРОКРАЦИЯТА И ИДЕОЛОГИЯТА ОГРАНИЧИХА СВОБОДНАТА ПРЕЦЕНКА НА РАЗУМА И ВСИЧКИ ФОРМИ НА ЕСТЕСТВЕН РАЗУМЕН ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ ЗАГУБИХА СВОЯТА СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДУМИТЕ И ДЕЛАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, МЕЖДУ "МЪДРИТЕ ПАРТИЙНИ РЕШЕНИЯ" И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА ПОСТОЯННО НАРАСТВАШЕ И ДОВЕДЕ ДО ВСЕОБЩА АПАТИЯ, ОТЧУЖДЕНИЕ И ПАРАЗИТИЗЪМ. ЛЪЖИТЕ, ЛИЦЕМЕРИЕТО И ДЕМАГОГИЯТА БЯХА ИЗДИГНАТИ В РАНГ НА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА, КАТО НА МОМЕНТИ ПРИДОБИХА ХАРАКТЕР НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦИНИЗЪМ. НЕДОВЕРИЕТО КЪМ ВЛАСТТА СЕ ПРЕВЪРНА В НЕДОВЕРИЕ КЪМ НЕПРЕХОДНИ НРАВСТВЕНИ ЦЕННОСТИ.

СВАЛЯНЕТО НА АВТОРИТАРНИЯ РЕЖИМ НА ТОДОР ЖИВКОВ НА 10 НОЕМВРИ 1989 г. ОТКРИ ИСТОРИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАДИКАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И В БЪЛГАРИЯ. ОТПРИЩЕНИ БЯХА ОНИЯ ЗАДРЪЖКИ И МЕХАНИЗМИ, КОИТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 40 ГОДИНИ СКОВАВАХА СВОБОДНАТА МИСЪЛ, ТРАВМАТИЗИРАХА СЪЗНАНИЕТО И ПСИХИКАТА НА ХОРАТА И ДОВЕДОХА ОБЩЕСТВОТО ДО СОЦИАЛНА АТРОФИЯ. ЗАСТАВЕНА ДА ДЕЙСТВА СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИСТОРИЧЕСКАТА НЕОБХОДИМОСТ, БКП ПОЕ КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ И РЕШИТЕЛНО СКЪСВАНЕ С МИНАЛОТО И НА СВОЯ 14-ТИ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС ИЗДИГНА ИДЕЯТА ЗА "ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ". КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ БКП ПРИЗНА ОТГОВОРНОСТТА СИ ЗА НАСТОЯЩАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, ОТКАЗА СЕ ОТ КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНАТА СИ РЪКОВОДНА РОЛЯ В ОБЩЕСТВОТО, ПРИЗНА СОЦИАЛНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ И МНОГОПАРТИЙНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ КАТО НЕОТМЕНИМА СЪЩНОСТ НА ЦИВИЛИЗОВАНОТО ОБЩЕСТВО, ПОЗВОЛИ СВОБОДА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА И ТЪРЖЕСТВЕНО ОБЕЩА ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ЦЕЛИЯ СВЯТ ГОТОВНОСТТА СИ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.
ПРОЦЕСЪТ НА РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И НА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ДЕМОКРАТИЧНИ СТРУКТУРИ ВЕЧЕ Е НЕОБРАТИМ И АРИЕГАРДНИТЕ ОПИТИ НА НЯКОИ СРЕДИ ЗА ЗАБАВЯНЕТО НА ТОЗИ ПРОЦЕС ИЛИ ЗА ВРЪЩАНЕТО МУ НАЗАД СА ОБРЕЧЕНИ НА НЕУСПЕХ. ПОЛИТИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА МАСИТЕ И ОБРАЗУВАНЕТО НА МНОГОБРОЙНИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ СА СИМВОЛИ НА РЕАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ГАРАНЦИЯ ЗА НЕЙНАТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ.

ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ, ИЗЛОЖЕНИ В НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ, ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ ВЪВЕЖДАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА СВОБОДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ НА ХОРАТА, НА СОЦИАЛНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ И МНОГОПАРТИЙНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ, НА ПРАВОВИЯ РЕД И ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО СА ЕСТЕСТВЕНА И ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМА НУЖДА НА ОБЩЕСТВОТО И ГАРАНЦИЯ НА НЕГОВОТО ХАРМОНИЧНО И ПРОГРЕСИВНО РАЗВИТИЕ. ПАРТИЯТА СЕ СМЯТА СЪПРИЧАСТНА КЪМ ТАЗИ КАУЗА И Я ПОСТАВЯ КАТО ОСНОВНА ЦЕЛ В ДЕЙНОСТТА СИ. ЗА ПОСТИГАНЕТО Й В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, 1990 Г., ПАРТИЯТА СМЯТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА БЪДАТ РЕАЛИЗИРАНИ СЛЕДНИТЕ ПО-КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ:

1. ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ОЩЕ ПРЕЗ 1990 Г.;

2. НОВ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН ПРИ СЪЧЕТАВАНЕ НА ПРОПОРЦИОНАЛНАТА И МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА. ОТЧИТАНЕ ГЛАСОВЕТЕ НА ВСИЧКИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ И НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ С Т.НАР. ПРАГ НА ГЛАСОВЕТЕ. ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ ДА СЕ КАНДИДАТИРАТ САМОСТОЯТЕЛНО В ИЗБОРИТЕ, БЕЗ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДАДЕНА ПАРТИЯ ИЛИ ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ;

3. РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЛАСТТА НА ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА;

4. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ ПАРЛАМЕНТ;

5. ПРАВО НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА ВСЕКИ ДЕПУТАТ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ;

6. МАНДАТНА СИСТЕМА ЗА ВСИЧКИ ИЗБОРНИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ;

7. ПРЯК ИЗБОР ОТ НАРОДА НА ДЪРЖАВЕН ГЛАВА /ПРЕЗИДЕНТ/ С ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТТА НА КАНДИДАТИТЕ - 40 ГОДИНИ ДОЛНА ГРАНИЦА И 65 ГОДИНИ ГОРНА ГРАНИЦА;

8. УЧРЕДЯВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
КОЙТО ДА СЛЕДИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ С
КОНСТИТУЦИЯТА, КАКТО И ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО ПОМЕЖДУ ИМ;

9. ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ
АКТОВЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ, КОИТО ЗАСЯГАТ ДЪРЖАВНАТА СИГУРНОСТ;

10. ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ, ОПРОСТЯВАНЕ И СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ЦЯЛОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРИВЕЖДАНЕТО МУ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ НА НРБ;

11. ПРЕМАХВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ПРИ ИЗБОР НА МЕСТОЖИВЕЕНЕ;

12. ПРЕМАХВАНЕ НА МАЛОБРОЙНАТА ПРОСЛОЙКА ОТ НОМЕНКЛАТУРНИ КАДРИ КАТО РАЗВЪДНИК НА БЮРОКРАЦИЯ И ПРИВИЛЕГИИ. НАКАЗАНИЯ ЗА
ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЩИ И УПРАВЛЯВАЛИ, ЗАМЕСЕНИ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - КОРУПЦИЯ, РАЗХИЩЕНИЯ И ЗЛОУПОТРЕБИ;

13. ДОПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ САМО ПРИ ИЗБОРНИ КАМПАНИИ;

14. НАМАЛЯВАНЕ СРОКА НА РЕДОВНАТА ВОЕННА СЛУЖБА, КАТО СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ И ЗА АЛТЕРНАТИВНОТО Й ОТБИВАНЕ ЧРЕЗ ТРУДОВА ПОВИННОСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


ЧЛЕН 1.    1/ ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД СОФИЯ.
2/ НЕЙНАТА ЦЕЛ Е ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА Й ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА, КАКТО И С ДРУГИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА.
3/ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА СА:
ПАРТИЙНИТЕ СЕКЦИИ;
ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ;
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ;
БЮРОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ;
НАЦИОНАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ.

ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕН 2.    1/ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА СА ВСИЧКИ ДЕЕСПОСОБНИ БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИ И ЛИЦА, ПОСТОЯННО ЖИВЕЕЩИ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО СПОДЕЛЯТ НЕЙНАТА ПРОГРАМА, ИЗПЪЛНЯВАТ ПАРТИЙНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЧЛЕНУВАТ В НЯКОЯ ОТ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НЕ ЧЛЕНУВАТ В ДРУГИ ПАРТИИ.
2/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- ДА СПАЗВАТ УСТАВА И ДА СЪДЕЙСТВАТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМНИТЕ ЦЕЛИ НА ПАРТИЯТА;
- ДА ПЛАЩАТ ЧЛЕНСКИ ВНОС.
3/ ПРАВАТА НА ПАРТИЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СА:
- ДА ИЗБИРАТ И ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ В ОРГАНИТЕ НА ПАРТИЯТА;
- ДА БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ КАТО КАНДИДАТИ НА ПАРТИЯТА В МЕСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ИЗБОРИ;
- ДА ИСКАТ И ПОЛУЧАВАТ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВСИЧКИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА.

ЧЛЕН 3.    1/ ОСВЕН В СЛУЧАЯ, РАЗГЛЕДАН В ЧЛЕН 5 АЛ.З, ПРИЕМАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕ В ПАРТИЯТА СТАВА ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ В МЕСТНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОПЪЛНЕНО И ЛИЧНО ПОДПИСАНО СТАНДАРТНО ЗАЯВЛЕНИЕ, С КОЕТО СЕ ДЕКЛАРИРА ПРИЕМАНЕ НА УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА. ВЪПРОСЪТ СЕ РАЗГЛЕЖДА ОТ СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ИЛИ ОТ СЪБРАНИЕ НА НЯКОЯ ОТ ПАРТИЙНИТЕ СЕКЦИИ, НА КОИТО ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ДЕЛЕГИРАЛА ТОВА ПРАВО.
2/ ВСЕКИ ЧЛЕН МОЖЕ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛИ ОТ ЕДНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДРУГА ПО СВОЙ ИЗБОР, ЗА КОЕТО ПИСМЕНО УВЕДОМЯВА ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
3/ ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА МОЖЕ ДА Я НАПУСНЕ ПО СВОЕ ЖЕЛАНИЕ, КАТО ПИСМЕНО УВЕДОМИ ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЪРНЕ ЧЛЕНСКАТА СИ КНИЖКА.

ЧЛЕН 4.    1/ ЗА ГРУБИ ПРОВИНЕНИЯ ПО ЧЛЕН 2 АЛ.1, В ЧАСТНОСТ ЗА НЕПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ТРИМЕСЕЧИЯ ИЛИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПРОГРАМНИТЕ ЦЕЛИ НА ПАРТИЯТА, ЧЛЕНОВЕТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧВАНИ ОТ ПАРТИЯТА. ТОВА СТАВА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОНЕ ТРИМА ЧЛЕНОВЕ, ПРИЕТО С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА СЪБРАНИЕТО НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНАТА ПАРТИЙНА СЕКЦИЯ В ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПОВЕСТЕН ДНЕВЕН РЕД. ИЗКЛЮЧВАНИЯТ ЧЛЕН ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПИСМЕНО ИЗВЕСТЕН ЗА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАЙ-МАЛКО ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ НАСРОЧЕНОТО СЪБРАНИЕ. ЗА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ СЕ ИНФОРМИРА НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ. ИЗКЛЮЧЕНИЯТ ЧЛЕН МОЖЕ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ДА НАПРАВИ ПИСМЕНО ВЪЗРАЖЕНИЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И ДО НАЦИОНАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ. АКО РЕШЕНИЕТО БЪДЕ ПОТВЪРДЕНО, ТОЙ СЕ СМЯТА ИЗКЛЮЧЕН.

ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЧЛЕН 5.    1/ ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИОННА ЕДИНИЦА НА ПАРТИЯТА.
2/ ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ ПОНЕ ДЕСЕТ ЧЛЕНОВЕ И МОЖЕ ДА СЕ ОБРАЗУВА ВЪВ ВСЯКА ОБЩИНА НА СТРАНАТА, КАТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕДНА ОБЩИНА МОЖЕ ДА ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ. АКО В ЕДНО НАСЕЛЕНО МЯСТО ИМА НЯКОЛКО ОБЩИНИ, ТО ТЕХНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ПО ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ОБЕДИНЯТ В ЕДНА.
3/ УЧРЕДЯВАНЕТО НА НОВА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ПОТВЪРЖДАВА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ. КОГАТО ИНИЦИАТОРИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НОВА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ СА ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ, ТОГАВА ПОТВЪРЖДЕНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОПРЕДЕЛЕН ОТ НЕГО РЕД ОЗНАЧАВА И ТЯХНОТО ПРИЕМАНЕ В ПАРТИЯТА.
4/ НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА РАЗФОРМИРОВА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ, АКО ПРЕЦЕНИ, ЧЕ ТОВА ОТГОВАРЯ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПАРТИЯТА. РЕШЕНИЕТО НЕ ЗАСЯГА ПАРТИЙНОТО ЧЛЕНСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗФОРМИРОВАНЕ НА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ УТВЪРЖДАВА ИЛИ ОТМЕНЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КРНФЕРЕНЦИЯ.
5/ ОРГАНИЗАЦИЯТА ИЗБИРА ДЕЛЕГАТИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПРОПОРЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ.

ЧЛЕН 6    1/ СЪБРАНИЕТО Е ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И СЕ СВИКВА ОТ БЮРОТО ПОНЕ ТРИ ПЪТИ ГОДИШНО. ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА СЕ СВИКА ОТ КОИ ДА СА ДВАМА ЧЛЕНОВЕ НА БЮРОТО ИЛИ ОТ ЕДНА ДЕСЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
2/ СЪБРАНИЕТО ВЗЕМА ВСИЧКИ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
3/ СЪБРАНИЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ИЛИ ОТ ДЕЛЕГАТИ, ИЗБРАНИ ПО НАЧИН И В ПРОПОРЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. КОГАТО СА ОБОСОБЕНИ СЕКЦИИ, ИЗБОРЪТ СТАВА ЧРЕЗ ТЯХ.
4/ СЪБРАНИЕТО ВЗЕМА РЕШЕНИЯ С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ. ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОДКРЕПЕНО ОТ ЕДНА ЧЕТВЪРТ ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ, ГЛАСУВАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ТАЙНО. ЗА ДА Е ВАЛИДНО СЪБРАНИЕТО, ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВАТ ПОНЕ ПОЛОВИНАТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ.
5/ СЪБРАНИЕТО ОПРЕДЕЛЯ КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТОВЕ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕ ОДОБРЯВАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, А ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ - ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ.
6/ АКО В ЕДИН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН ВЛИЗАТ ТЕРИТОРИИ НА НЯКОЛКО ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ТО ПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ СЕ ИЗДИГАТ НА СЪВМЕСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОЯТО СЕ ИЗБИРАТ ПО НАЧИН И В ПРОПОРЦИЯ, УГОВОРЕНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА.

ЧЛЕН 7.    1/ БЮРОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СЕ СЪСТОИ ОТ ПЕТ ДО ДЕВЕТ ЧЛЕНОВЕ, ИЗБРАНИ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ОТ СЪБРАНИЕТО ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ. ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЮРОТО СЪБРАНИЕТО ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И КОВЧЕЖНИК.
2/ БЮРОТО ВЗЕМА РЕШЕНИЯ С МНОЗИНСТВО НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ. ЗА ДА Е ВАЛИДНО ЗАСЕДАНИЕТО, ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВАТ ПОНЕ 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТА НА БЮРОТО.
3/ БЮРОТО СВИКВА СЪБРАНИЯТА, ОСИГУРЯВА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПАРТИЙНИТЕ ИЗДАНИЯ И МАТЕРИАЛИ И СЕ ГРИЖИ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПАРТИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
4/ КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИМА ЧЛЕНОВЕ И ДВАМА ЗАПАСНИ, БЕЗ РОДСТВО С ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЮРОТО И ПОМЕЖДУ СИ, ИЗБРАНИ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ОТ СЪБРАНИЕТО ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ. НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ ГОДИШНО КОМИСИЯТА ДОКЛАДВА НА СЪБРАНИЕТО ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

ЧЛЕН 8    1/ ГРУПА ОТ НАЙ-МАЛКО ТРИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖЕ ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ ДА ОБРАЗУВА РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ. С ДОГОВОРА МЕЖДУ ТЯХ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО, ОРГАНИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ХДП/.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ    УСТРОЙСТВО

ЧЛЕН 12. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ХДП/ Е КОНГРЕСЪТ.

ТОЙ СЕ СВИКВА РЕДОВНО НА ВСЕКИ ДВЕ ГОДИНИ. ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС СЕ СВИКВА ОТ ВИСШИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /ВКС/ ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНСКИЯ СЪСТАВ.

ЧЛАН 13. ДЕЙНОСТТА НА ХДП МЕЖДУ ДВА КОНГРЕСА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ВКС, КОЙТО СЕ ИЗБИРА С ПРОСТО МНОЗИНСТВО.

ЧЛЕН 14. КОНГРЕСЪТ:

- ОБСЪЖДА ОТЧЕТИТЕ НА ВКС И ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ПО ТЯХ;
- ПРИЕМА, ДОПЪЛВА И ИЗМЕНЯ УСТАВА НА ХДП;
- ПРИЕМА ПРОГРАМА НА ХДП И ОПРЕДЕЛЯ ГЕНЕРАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА
ЛИНИЯ;
- ИЗБИРА РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ.

ЧЛЕН 15. ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСИТЕ НА ХДП СЕ ИЗБИРАТ НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЕКЦИИ.

ЧЛЕН 16. РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА СА ВАЛИДНИ, АКО НА НЕГО ПРИСЪСТВУВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ИЗБРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ. ВСЕКИ ДЕЛЕГАТ ИМА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС.

РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА СЕ ВЗИМАТ С ПРОСТО МНОЗИНСТВО, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВА, КАКТО И ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ХДП, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО МНОЗИНСТВО ДВЕ ТРЕТИ ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРИСЪСТВУВАШИТЕ ДЕЛЕГАТИ.

ДНЕВНИЯТ РЕД НА РЕДОВНИЯ КОНГРЕС, ПРОЕКТИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВА И ДРУГИТЕ ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ СЕ ОБЯВЯВАТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ХДП НЕ ПО-КЪСНО ОТ ДВА МЕСЕЦА ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО МУ.

ЧЛЕН 17. ВИСШИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ СЕДЕМ ЧЛЕНОВЕ, ЕДИН ОТ КОИТО СЕ ИЗБИРА ЗА СЕКРЕТАР НА ВКС.

ВИСШИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /ВКС/:

- КОНКРЕТИЗИРА И РАЗВИВА РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА И ОСЪЩЕСТВЯВА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ;
- ИЗВЪРШВА ПОДБОР И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ КОМИСИИ;
- КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЕКЦИИ НА ХДП;
- ПРЕДСТАВЛЯВА ХДП ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА Й С ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ;
- НАСРОЧВА И СВИКВА ПАРТИЙНИТЕ КОНГРЕСИ, ПРЕДЛАГА ДНЕВНИЯ РЕД И ПРОЕКТОРЕШЕНИЯТА ИМ;
- УПЪЛНОМОЩАВА И ДЕЛЕГИРА ГОВОРИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ХДП ПРИ ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ.

ЧЛЕН 18. ОБЩИНСКИТЕ СЕКЦИИ НА ХДП:

- ИЗБИРАТ СВОЕ РЪКОВОДСТВО, КОЕТО ПРОВЕЖДА И ИЗПЪЛНЯВА РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА И ВКС ПО МЕСТА;
- ИЗБИРАТ ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСА;
- ОРГАНИЗИРАТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ ПО МЕСТА;
- ПРИЕМАТ И ОСВОБОЖДАВАТ ЧЛЕНОВЕ НА ХДП.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ    ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПАР.1. СЕДАЛИЩЕТО НА ХДП Е В ГРАД СОФИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ -НЕМАРКСИСТИ, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪВРАНИЕ.


Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

НА 17 ЮЛИ 1990 ГОДИНА НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ Г-Н ЯНКО ЯНКОВ ПОСТАВИ ОТ ТРИБУНАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЪПРОСА ЗА ОТВАРЯНЕ И СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО КАРТОТЕКИТЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ ОРГАНИЗИРА ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА В ПОДКРЕПА НА ТОВА НАВРЕМЕННО И НЕОБХОДИМО ИCKAHE.

ЗА КРАТКО ВРЕМЕ В "ГРАДА НА ИСТИНАТА" БЯХА СЪБРАНИ 17 050 ПОДПИСА.
ВНАСЯЙКИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТАЗИ ПОДПИСКА, НИЕ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ - НЕМАРКСИСТИ, СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ПРОБЛЕМЪТ ЗА ДОСИЕТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, В ЧАСТНОСТ НА ДЕПУТАТИТЕ, ЩЕ БЪДЕ РЕШЕН СПРАВЕДЛИВО.

СОФИЯ, 15 АВГУСТ 1990 Г.    ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДПН: Д-Р Б.ПРОЙЧЕВ
                                СЕКРЕТАР СДПН: Д.ТОМОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   Х

СОФИЯ, 20 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА НА ДВИЖЕНИЕТО ”В ИМЕТО НА ИСТИНАТА", ОТПРАВЕН КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО.


БРАТЯ И СЕСТРИ,

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НЯКОИ НАШИ МИТИНГИ И ДЕМОНСТРАЦИИ БЯХА УМЕЛО ИЗПОЛЗУВАНИ ОТ ВРАГОВЕТЕ НА ИСТИНАТА ЗА ПРОВОКИРАНЕ НА НАСИЛИЕ С ЦЕЛ ДА СЕ НАНЕСЕ СЪКРУШИТЕЛЕН УДАР ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО.

ПРИМЕРИ ЗА ТОВА СА ПОДСТРЕКАТЕЛСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА НЕИЗВЕСТНИ ЗА НАС ЛИЦА НА 27 ЮЛИ ОКОЛО СГРАДАТА НА ПАРЛАМЕНТА, КАКТО И НА 14 АВГУСТ ОКОЛО ПРЕДИЗБОРНИЯ КЛУБ НА БСП В СОФИЯ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА МИТИНГА И РАЗПУСКАНЕТО НА СИМВОЛИЧНАТА ЖИВА ВЕРИГА, ОБГРАДИЛА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА ВПС.

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НАШАТА СИЛА Е В НЕНАСИЛИЕТО, А ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ СИ СМЕ ИЗПОЛЗУВАЛИ, ИЗПОЛЗУВАМЕ И ЩЕ ИЗПОЛЗУВАМЕ САМО ЦИВИЛИЗОВАНИ МИРНИ ФОРМИ НА ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ СРЕЩУ БЕЗНРАВСТВЕНОСТТА, ЗАЩОТО 45-ГОДИШНОТО НАСИЛИЕ НАД ЛИЧНОСТТА УБЕДИТЕЛНО ДОКАЗА СВОЕТО ПЪЛНО БЕЗПЛОДИЕ И ДЕСТРУКТИВНОСТ.

ОБЯВЕНОТО ЗА ДНЕС ОТ 18 Ч. МЪЛЧАЛИВО ПРИСЪСТВИЕ ЦЕЛИ САМО ДА НАПОМНИ НА НАРОДНИТЕ ДЕПУТАТИ, ЧЕ СРОКЪТ НА НАШИЯ МЕМОРАНДУМ ИЗТИЧА СЛЕД 2 ДНИ.

НЕКА ВСИЧКИ НИЕ С МЪЛЧАНИЕТО СИ КРАЙ ВЪЖЕТАТА ОКОЛО ПАРЛАМЕНТА ДОКАЖЕМ  НА НАРОДНИТЕ ИЗБРАНИЦИ, ЧЕ СМЕ ПО-ОВЛАДЕНИ, ЦИВИЛИЗОВАНИ, ПО-ЗАГРИЖЕНИ ЗА СЪДБАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО, ИЗПРАВЕНО ПРЕД ГИБЕЛ, И ПО-ДОСТОЙНИ С ПОВЕДЕНИЕТО СИ.

В ТОЗИ МОМЕНТ ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА ОБЕЗОРЪЖИМ ВРАГОВЕТЕ НА ИСТИНАТА.

ООФИЯ, 16 АВГУСТ 1990 Г.    КМЕТ НА  ГРАДА:    СТ.Н.С.    ПЕТКО ВАСИЛЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ИЗПРАТЕНА ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В СИЛИСТРА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 14 АВГУСТ Т.Г. БЯХА ДОПУСНАТИ КРАЙНО НЕКОРЕКТНИ И ГРУБИ ИЗКАЗВАНИЯ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП.

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ "ОБНОВЕНАТА" БСП ПОКАЗВА НЕСПОСОБНОСТТА СИ ДА ПРИЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ КАТО ФАКТ И ДА ВОДИ ЛОЯЛЕН ДИАЛОГ. БЯХМЕ СВИДЕТЕЛИ НА НОВИ ПОРЕДНИ ОПИТИ ДА СЕ СПИРА И ВРЪЩА НАЗАД РАБОТАТА    НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ТОЗИ ПОДХОД НИ Е ДОБРЕ ПОЗНАТ И НИЕ ДЪЛБОКО    И ДОКРАЙ ГО НЕНАВИЖДАМЕ. БСП /БКП/ УСПЯ ОТНОВО ДА ЗАБЛУДИ ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИ, СЛАГАЙКИ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИ" ЕТИКЕТ НА ДОБРЕ ПОЗНАТОТО НИ "СВЕТЛО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ" И ПО ТОЗИ НАЧИН СИ ОСИГУРИ ПАРЛАМЕНТАРНО МНОЗИНСТВО. ВЪПРЕКИ МНОГО ФАЛШИФИКАЦИИ И МАНИПУЛАЦИИ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ ОПОЗИЦИЯТА НЕПРЕКЪСНАТО ДОКАЗВА ЖЕЛАНИЕТО СИ КОНСТРУКТИВНО И ОТГОВОРНО ДА СЕ РЕШАВАТ СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. ЗАТОВА СМЯТАМЕ ЗА НЕДОПУСТИМО ПРИЕМАНЕТО ОТ СТРАНА НА ДЕПУТАТИТЕ-СОЦИАЛИСТИ ОПАСНОСТТА ОТ ОСТРО СОЦИАЛНО НЕДОВОЛСТВО И КОНФЛИКТИ КАТО ЦЕНА НА ТЕХНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ПОБЕДИ.

НЕОСПОРИМ Е ИНТЕРЕСЪТ НА ОГРОМНА ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ИЗСЛУШВАНЕТО НА Г-Н ЖИВКОВ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. СИГУРНИ СМЕ И КАКЪВ СПЕКТАКЪЛ ЩЕ СЕ РАЗИГРАЕ НА ПРОЦЕСА СРЕЩУ НЕГО, АКО ТОЙ ВЪОБЩЕ БЪДЕ НАСРОЧЕН. ОЧАКВАНИЯТА НИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДРУГИ, СЛЕД КАТО ЗНАЕМ, ЧЕ ЕДИН ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СЛЕДСТВИЕТО Е БИВШИЯТ ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА СИЛИСТРА ХРИСТО ХРИСТОВ, УЧАСТВУВАЛ В ПРОЧУТИЯ ЛОВ НА НЕМИ ЛЕБЕДИ ПО РЕКА ДУНАВ, КОИТО НЕ БЕЗ НЕГОВАТА НАМЕСА ПРЕТЪРПЯХА ЧУДНА МЕТАМОРФОЗА И СЕ ПРЕВЪРНАХА В СИБИРСКИ ПАТКИ С ДЪЛГИ ШИИ. ВЕРОЯТНО ЗАРАДИ ТЕЗИ НЕГОВИ МАГИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ ГО ВКЛЮЧИ В ЕКИПА НА ВОДЕЩИТЕ СЛЕДСТВИЕТО СРЕЩУ ТОДОР ЖИВКОВ.

УБЕДЕНИ В ТОВА, ЧЕ ИЗПОЛЗУВАЙКИ ЛОЗУНГА "БЪЛГАРИЯ - НАД ВСИЧКО", ЧРЕЗ ПОВЕДЕНИЕТО СИ БСП ПОСТАВЯ УДАРЕНИЕ ВЪРХУ НЕГОВОТО ДОПЪЛНЕНИЕ - "НО НИЕ - НАД БЪЛГАРИЯ", СЕ ОБРЪЩАМ КЪМ ВАС, ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, ИЗРАЗЯВАЙКИ СВОЯ ОСТЪР ПРОТЕСТ И НАСТОЯВАЙКИ ЗА СЛЕДНОТО:

1. НЕЗАБАВНО ДА СЕ ОГЛАСЯТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ ЗАКОННОСТТА НА ИЗБИРАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

2. В СРОК ДО 15 ДНИ ДА БЪДЕ ПРИЕТ ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП И ВИЕ /ЗАРАДИ ПАСИВНАТА СИ ПОЗИЦИЯ/ ДА СЕ ИЗВИНИТЕ ПРЕД ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ НА 14 Т.М. НИ НАКАРАХТЕ ДА СЕ СРАМУВАМЕ, ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ.

4. ДА НЕ СЕ ПРОТАКА ПОВЕЧЕ ЯВЯВАНЕТО НА Г-Н ЖИВКОВ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ТОВА ДА СТАНЕ НАЙ-КЪСНО ДО 22 АВГУСТ 1990 Г.

5. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ НА ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН ОТ ЕКИПА НА СЛЕДСТВИЕТО СРЕЩУ ТОДОР ЖИВКОВ ПРОКУРОРЪТ XP.ХРИСТОВ.

6. ТОВА ПИСМО ДА БЪДЕ ПРОЧЕТЕНО ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО рСЬБРАНИЕ.

ОТ ИМЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В СИЛИСТРА: АЛЕКСАНДЪР СТАНЧЕВ

СИЛИСТРА, 16 АВГУСТ 1990 Г.                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 20 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ВРЕМЕННИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ЛЕГИЯ ”Г.С. РАКОВСКИ”.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

СЕРИОЗНО СМЕ ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ В СТРАНАТА И ОТ ОПИТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ДА РАЗДРОБЯТ АРМИЯТА И ДА Я ПОДЧИНЯТ НА СВОИТЕ ИНТЕРЕСИ. ТОВА СЕ ОТРАЗЯВА НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪРХУ НЕЙНОТО ЕДИНСТВО И БОЕСПОСОБНОСТ. ЗА ДА СЕ ПРЕУСТАНОВЯТ ТЕЗИ ПРОЦЕСИ И ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЗАНЩИНА ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ,
ПРЕДЛАГАМЕ:

1. ПО ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПЪТ ДА СЕ ЗАБРАНИ ЧЛЕНУВАНЕТО В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ НА ОФИЦЕРСКИЯ, СЕРЖАНТСКИЯ И СРОЧНОСЛУЖЕЩИЯ СЪСТАВ И НА ВОЕННИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ Б Н А.

2. ДА СЕ ВЗЕМАТ НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В АРМИЯТА.

3. ДА СЕ ЗАБРАНИ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В ИЗБОРИ ЗА ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.

ПРИЗОВАВАМЕ ОФИЦЕРИТЕ ОТ КЛУБОВЕТЕ НА ЛЕГИЯТА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ЧЛЕНСТВОТО И ДЕЙНОСТТА СИ ВЪВ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ.

ЗА ВРЕМЕННИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ "Г.С.РАКОВСКИ"

СТАРШИ ЛЕЙТЕНАНТ УЗУНОВ
ПОДПОЛКОВНИК БОЯДЖИЕВ
ПОДПОЛКОВНИК НЕДЕЛЧЕВ ПОДПОЛКОВНИК ПЕТКОВ
ПОДПОЛКОВНИК КОЛЕВ
ЛКОВНИК МИТКОВ

СОФИЯ, 17 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/