20 ноември 1990

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 229 /247/

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ, РАЗПРОСТРАНЕНА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 19 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


ОБЕЗПОКОЕН ОТ ЕСКАЛАЦИЯТА НА ПРОЦЕСИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЕКСТРЕМАЛНАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА, С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ НАЗРЯВАШИЯТ СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЗРИВ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВЪЗВАНИЕТО КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ОТ 7 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА И ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 7 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА, ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ

 
Д Е К Л А Р И Р А:

1. ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СТАВА БЕЗПРЕДМЕТНА, АКО ДО 30 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА ТО НЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ВЪПРОСА КОЯ ОТ ДВЕТЕ ПРОГРАМИ, ПРЕДЛОЖЕНИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, СЕ ПРИЕМА КАТО ОСНОВА НА ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ТОТАЛИТАРНО-ПЛАНОВА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО-ПАЗАРНА СИСТЕМА. НАЗРЯВАШИТЕ СЪБИТИЯ КАТЕГОРИЧНО ПОКАЗВАТ, ЧЕ ВРЕМЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУГИ ПРОГРАМИ НЯМА. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, УЧАСТВАЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, БЯХА ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДСТАВЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД - ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ - ПРОГРАМИТЕ СИ ЗА СМЯНА НА СИСТЕМАТА, ВКЛЮЧВАЩИ И ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. НО ТОВА НЕ СТАНА И ИЗБИРАТЕЛИТЕ БЯХА ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА САМИ ДА ИЗБЕРАТ ПРОГРАМАТА, КОЯТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТ. СИЛИТЕ, КОИТО ЛИШИХА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ТОВА НЕГОВО ИЗКОННО ПРАВО, СА ГЛАВНИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА, ПРЕД КОЯТО ДНЕС Е ИЗПРАВЕНА НАЦИЯТА, И РАНО ИЛИ КЪСНО ТЕ ЩЕ БЪДАТ ОСЪДЕНИ КАТО НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ. БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ ОТНОВО ПОТВЪРЖДАВА СТАНОВИЩЕТО СИ, ЧЕ ПРИ СЪЗДАДЕНАТА СИТУАЦИЯ ПРОЕКТЪТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/, НЯМА РАЗУМНА АЛТЕРНАТИВА.

2. БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГА ПРИЕМАНЕТО НА ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ В СЛЕДНИЯ ПОРЯДЪК:

А/ ЗАСТЪПНИЦИ НА ДВЕТЕ ПРОГРАМИ ИЗЛИЗАТ ПРЕД РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА И ИЗЛАГАТ НА ЯСЕН И РАЗБИРАЕМ ЕЗИК СЪЩНОСТТА НА ДВЕТЕ ПРОГРАМИ. ИЗЛОЖЕНИЯТА НА ЗАСТЪПНИЦИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ШИРОКО РАЗГЛАСЯВАНЕ В ПЕЧАТА И В ЕМИСИИТЕ НА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА.

Б/ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДАТ ПОКАНЕНИ ДА ИЗРАЗЯТ ПУБЛИЧНО СТАНОВИЩЕТО СИ ПО ДВЕТЕ ПРОГРАМИ.

В/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКАТА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗЛЕЗЕ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СЪС СТАНОВИЩЕ ПО ТОЗИ ИСТОРИЧЕСКИ И СЪДБОНОСЕН ПРОБЛЕМ.

Г/ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРОВЕДЕ ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ НА ДВЕТЕ ПРОГРАМИ, КАТО СПИСЪЦИТЕ НА ГЛАСУВАЛИТЕ СЕ ОПОВЕСТЯТ В ПЕЧАТА И В ЕМИСИИТЕ НА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА.

Д/ СЧИТА СЕ ЗА ПРИЕТА ОНАЗИ ПРОГРАМА, КОЯТО Е ПОЛУЧИЛА:

- МНОЗИНСТВО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ;
- ШИРОКА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА И ОСОБЕНО НА СИНДИКАТИТЕ.

Е/ КАНДИДАТИТЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДЕПОЗИРАТ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРЕД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКАТА ПЛАНОВЕТЕ СИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

- РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ;
- ОТКАЗ ОТ ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ;
- ГОТОВНОСТ ДА ПОНЕСАТ ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ, АКО ПО СУБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ ДОПРИНЕСАТ ЗА СЕРИОЗНИ СМУЩЕНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА.

Ж/ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ РАЗГЛЕЖДА И ПРИЕМА ЕДИН ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ.

З/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКАТА ПРЕДЛАГА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАНДИДАТА ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.

И/ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНАТА КАНДИДАТУРА И ОФИЦИАЛНО ОПОВЕСТЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОИМЕННОТО ГЛАСУВАНЕ.

К/ РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДСТАВЯ ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ ЕКИП И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО НЕГО.

3. ПРАВИТЕЛСТВОТО ОБЯВЯВА И ПРОВЕЖДА КОНКУРС ЗА МЕНИДЖЪР НА НЕЗАВИСИМАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПРИ СЛЕДНИТЕ ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

- АГЕНЦИЯТА ДА БЪДЕ НЕЗАВИСИМА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ-РАБОТОДАТЕЛИ КАТО ТРЕТИ СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР, РАВНОПОСТАВЕН С ДРУГИТЕ ДВА ПАРТНЬОРА - ПРАВИТЕЛСТВОТО И СИНДИКАТИТЕ;
- АГЕНЦИЯТА СТРОГО ДА СПАЗВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПО ДОГОВОРА С ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДА ПРЕДСТАВЯ ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА ДРУГИТЕ ДВА ПАРТНЬОРА, НА БАЗАТА НА КОИТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ИЗГОТВЯ ОТЧЕТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА;
- АГЕНЦИЯТА ДА ОТЧИТА ЕЖЕДНЕВНО ПО РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА ИЗВЪРШЕНОТО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРАФИКА ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА. АГЕНЦИЯТА ДА ПРЕДОСТАВЯ ЕЖЕДНЕВНО ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕЧАТА ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕЗ ДЕНЯ, ЗА ТОВА КАКВО ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕНО УТРЕ, СПАЗЕНИ ЛИ СА СРОКОВЕТЕ В НОРМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ ГРАНИЦИ, АКО НЕ СА СПАЗЕНИ - ЗАЩО И КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ, КОЙ Е ВИНОВЕН, КАКВИ МЕРКИ СА ВЗЕТИ, ПРЕОДОЛЯНО ЛИ Е ИЗОСТАВАНЕТО, ПРЕДСТОЯТ ЛИ /КОГА И ЗАЩО В РАМКИТЕ НА ТЕКУЩИЯ МЕСЕЦ/ ПРОМЕНИ, КОИТО ЗАСЯГАТ ЖИЗНЕНОВАЖНИ СФЕРИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО;
- АГЕНЦИЯТА ДА ОБЕЗПЕЧАВА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА.

4. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ УТВЪРЖДАВА СТАТУТА И РЪКОВОДИТЕ[ЛЯ] НА НЕЗАВИСИМАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

АКО ЗА БАЗА НА ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ БЪДЕ ПРОВЪЗГЛАСЕНА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ", БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ ЩЕ СТАНЕ ГАРАНТ НА НЕЗАВИСИМАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ АНГАЖИРА С ПРОГРАМА, КОЯТО СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ", ТО БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ ЩЕ СЕ ДИСТАНЦИРА ОТ НЕЯ И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА РАБОТИ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" И НА НЕЙНАТА БЪЛГАРСКА ДОБАВКА.

СОФИЯ, 19 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ

ЯНКО ЯНКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ

АХМЕД ДОГАН - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА"

МИШО ВЪЛЧЕВ - ДОКТОР ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО

ДОЦ. АСЕН КАНТАРДЖИЕВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ

ИЛИЧ ЦВЕТКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ОТ СДС/, ЧЛЕН НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ КЪМ ПАРЛАМЕНТА

ЙОРДАН ГАНЕВ - ЮРИСТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

НИКОЛАЙ БЛИЗНАКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ОТ СДС/, ЧЛЕН НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ КЪМ ПАРЛАМЕНТА


X   X   X

ОСВЕН ПОСОЧЕНИТЕ ОСЕМ ДУШИ НОВИ ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ /ПО СИЛАТА НА ОФИЦИАЛНО ДЕПОЗИРАНИ ДЕКЛАРАЦИИ/ СТАНАХА:

ИВАН ДУНДАРОВ - ЮРИСТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО";

КУЗМАН КУЗМАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ", А ЗАЕДНО С НЕГО РЪКОВОДСТВОТО И ЦЯЛОТО ДВИЖЕНИЕ;

ИВАН КАЛЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОРУМА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ;

ПЕТЪР ГОГОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/, БОГДАН ЙОЦОВ - ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА НДП, ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ - ЧЛЕН НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ НА НДП;

ИНЖ. ИЛИЯ СИПСЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, А ЗАЕДНО С НЕГО НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО И ЦЯЛАТА ПАРТИЯ;

ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /ЕЛИ/, ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА БЛП,
ПЕТЪР ЯНАКИЕВ - ЕКСПЕРТ НА ПАРТИЯТА, А ЗАЕДНО С ТЯХ И ЦЯЛАТА ПАРТИЯ;

ИВАН ТЕНЕВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СТАРА ЗАГОРА, А ЗАЕДНО С НЕГО /ПО ПЪЛНОМОЩИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ/ ЦЯЛАТА ПАРТИЯ.


X   X   X

НА 19 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА КЪМ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ СЕ
ПРИСЪЕДИНИХА:

ИВАН ЕДИСОНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ;
ЛИЛИ ПЕТКОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ;
НАДЕЖДА МУРАВИЕВА - ЧЛЕН НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА 1";
ИНЖ. ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ - ЧЛЕН НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА 1";
ЙОРДАН ВЕЛКОВ - СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА;
ОТЕЦ ДИМИТЪР АМБАРЕВ - ОТ МОНАРХО-КОНСЕРВАТИВНИЯ СЪЮЗ;
ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ - ОТ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/;
ИНЖ. ИВАН НОНЧЕВ АМБАРЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТКОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ;
ДОЦ. ХРИСТО САНТУЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ЦЕНТЪР/;
ЦВЕТОМИР БЕЛЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОБНОВЛЕНИЕ" - ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" В ПОДКРЕПА НА ВЪЗВАНИЕТО НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ.


НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО", ВЗИМАЙКИ АКТ ОТ НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО, НЕТОЧНОСТИТЕ, НЕПЪЛНОТИТЕ И НЕРЕАЛИЗУЕМОСТТА НА ПРОГРАМАТА ЛУКАНОВ, СМЯТА, ЧЕ ТЯ БИ ИЗПРАВИЛА БЪЛГАРИЯ ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКА БЕЗИЗХОДИЦА. ЗАПОЗНАВАЙКИ СЕ В ПОДРОБНОСТИ С АМЕРИКАНСКАТА ПРОГРАМА, РАЗРАБОТЕНА ОТ ЕКИПА НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ, НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" НАМИРА, ЧЕ ТЯ МОЖЕ УСПЕШНО ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА КАТО ОСНОВА ЗА ЕДНА ЦЯЛОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ ПРИ СЪОТВЕТНАТА МОДИФИКАЦИЯ В ДЕТАЙЛИТЕ С ОГЛЕД СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА СТОПАНСТВОТО В СТРАНАТА - НИ.

В ТОВА ОТНОШЕНИЕ НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ПОДКРЕПЯ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ, ПРЕДЛАГАЩ АМЕРИКАНСКАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ" ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗУВАНА КАТО БАЗА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ. ТОВА ОТ СВОЯ СТРАНА ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ МИР И СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ.

СОФИЯ, 7 НОЕМВРИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО": ИВАН ДУНДАРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" В ПОДКРЕПА НА ВЪЗВАНИЕТО НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ.


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" ИЗЦЯЛО СТОИ ЗАД ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" ЗА ЦЯЛОСТНА РЕФОРМА И ИКОНОМИЧЕСКО ОБНОВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.

НИЕ СПОДЕЛЯМЕ ИДЕЯТА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЛОК ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ, КАТО ЖЕЛАЕМ НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ ДА СТАНЕ НЕГОВ СЪУЧРЕДИТЕЛ И КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КУЗМАН КУЗМАНОВ

8 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   Х

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ В ПОДКРЕПА НА ВЪЗВАНИЕТО НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ.


С НАСТОЯЩОТО ПИСМО ЛИЧНО СЕ АНГАЖИРАМЕ И ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ КЪМ ВЪЗВАНИЕТО И ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ОБНОВЛЕНИЕ, ОБЯВИЛ ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" КАТО ОСНОВА НА ЕДНА ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ ПРИ ПРЕХОДА ОТ ТОТАЛИТАРНО-ПЛАНОВА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ВЕЛИКОДУШНО ПРЕДЛОЖЕНАТА НИ ПРОГРАМА "РАН-ЪТ" ОТ НАШИТЕ АМЕРИКАНСКИ ПРИЯТЕЛИ Г-Н РИЧАРД РАН И Г-Н РОНАЛД ЪТ Е ИСТОРИЧЕСКИ ШАНС ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА И ЗЕМЯТА НИ И ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА НАЙ-СЪРДЕЧНО ПОЗДРАВЯВАМЕ АВТОРИТЕ Й И "ПРЕССЛУЖБА-КУРИЕР", ИНФОРМАДИОНННО ПОДСИГУРИЛА ЗА НАС ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ".

ВКЛЮЧВАНЕТО ОТ АВТОРИТЕ КАТО УСЛОВИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ", ПЪРВО, НА БЪЛГАРСКИ КОЛЕКТИВИ, ВТОРО, ДА БЪДЕ ОФИЦИАЛНО ПРИЕТА И ПРОВЪЗГЛАСЕНА ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ТРЕТО, ДА БЪДЕ ПРИЗНАТО ПРАВОТО НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО РАЗВИТИЕТО, ДОПЪЛВАНЕТО И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО Й, УВЕЛИЧАВАТ ДОСТОЙНСТВАТА НА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ”, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЕТА ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ЗА ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ.

НИЕ, КАТО ЛИЦА, АКТИВНО УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕСА ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ, БИХМЕ ЖЕЛАЛИ "ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ДА ИНФОРМИРА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И АВТОРИТЕ НА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" ЗА ИЗПРАТЕНОТО ОТ НАС ПИСМО.

БОГ ЩЕ СЪДИ И ЩЕ НАКАЖЕ ПОДОБАВАЩО, ДО ДЕВЕТО КОЛЯНО, ВСЕКИ, КОЙТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА СЕ Е ОПИТВАЛ ДА НИ ПРАВИ НА МАЛОУМНИ И ПОРАДИ ЛИЧНАТА СИ ВИНА И ЛИЧНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ  Е    ВОДИЛ СТРАНАТА НИ КЪМ ПРОПАСТ И КАТАСТРОФА.

СОФИЯ, 8 НОЕМВРИ 1990 Г.

ПЕТЪР ГОГОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/
БОГДАН ЙОЦОВ - ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА НДП
ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ - ЧЛЕН НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ НА НДП

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ В ПОДКРЕПА НА ВЪЗВАНИЕТО НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ.


НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ Е УБЕДЕНО, ЧЕ САМО ПРОЕКТЪТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ, Е ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СПАСЕНИЕ И ТЯ ТРЯБВА ДА СТАНЕ ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ.

НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПАРТИЯТА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА БЕЗРЕЗЕРВНО КЪМ ПРИЗИВА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ И ГО ПОДПИСВА ЧРЕЗ СВОЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ.

СОФИЯ, 13 НОЕМВРИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ:
ИНЖ. ИЛИЯ СИПСЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ В ПОДКРЕПА НА ВЪЗВАНИЕТО НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ.


ПРЕГРЪЩАЙКИ ИДЕИТЕ НА ЛИБЕРАЛИЗМА, НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, ВИЖДАМЕ ТЕХНИЯ СМИСЪЛ ИМЕННО СЕГА, КОГАТО ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД ТОТАЛИТАРИЗМЪТ ОБСЕБВАШЕ ВСИЧКИ СФЕРИ ОТ НАШИЯ ЖИВОТ. КАТО СЪВРЕМЕННИ ЛИБЕРАЛИ НИЕ ИЗЦЯЛО ПРИЕМАМЕ ПРОЕКТА "ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ", РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ, ЧРЕЗ КОЙТО ПЛАВНО И УСПЕШНО ЩЕ БЪДЕ РАЗГРАДЕНА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА У НАС.

НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ СТРИКТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТАЗИ ПРОГРАМА Е РЕАЛНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПЪТ КЪМ ЕВРОПА.

БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПОДКРЕПЯ И СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ИНЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЛОК ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛП: В.ВЕРГИЕВ
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Е.ЗАХАРИЕВА
ЕКСПЕРТ: П.ЯНАКИЕВ

СОФИЯ, 15 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ В ПОДКРЕПА НА ВЪЗВАНИЕТО НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ.


ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГРАД СТАРА ЗАГОРА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ. ПРИЕМАМЕ ИЗЦЯЛО НЕГОВАТА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ШЕ РАБОТИМ АКТИВНО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ".

СТАРА ЗАГОРА, 15 НОЕМВРИ 1990 Г.

НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ТЕНЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ СТАЧЕН КОМИТЕТ, ПРИЕТА НА 18 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


ВЕЧЕ 14 ДНИ ПРОДЪЛЖАВА И ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ РАЗРАСТВА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА СТАЧКА. ИЗДИГНАТИТЕ ГРАЖДАНСКИ ИСКАНИЯ, СВЪРЗАНИ С:

- ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА;
- НАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА УПРАВЛЯВАЩАТА ДОСЕГА БСП;
- ОГЛАСЯВАНЕТО НА ИНФОРМАТОРИТЕ НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ, КАКТО И НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,

ПОСТАВЯТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ, ОТ РЕШАВАНЕТО НА КОИТО ИЗЦЯЛО ЗАВИСИ СЪДБАТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ РЕФОРМИ. ИМЕННО ТЕ ПОРАЖДАТ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕТО ОТ БАВНОТО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ И СА СЪЩНОСТНАТА ПРИЧИНА ЗА НАРАСТВАЩОТО СОЦИАЛНО НЕДОВОЛСТВО.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ГОСПОДИН ЛУКАНОВ ВЕЧЕ НЕОСПОРИМО ДОКАЗА СВОЯТА НЕСПОСОБНОСТ ДА РЕШИ ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ. В ТАЗИ ВРЪЗКА И В СВЕТЛИНАТА НА СЪБИТИЯТА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ И ДНИ НИЕ РАЗГЛЕЖДАМЕ БЪРЗАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПРОМЯНА КАТО АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ И ПЪРВА ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСКОРЯВАНЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА РЕФОРМИТЕ, ЗА КОИТО НАСТОЯВАМЕ. ИМЕННО В БЛИЗКИТЕ ДНИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТА ТАЗИ ПРЕЧКА ЗА ПО-НАТАТЪШНО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО, ЗА ДА БЪДЕ СЪХРАНЕН ГРАЖДАНСКИЯТ МИР И ДА БЪДАТ ИЗБЕГНАТИ ЕВЕНТУАЛЕН ХАОС И БЕЗРЕДИЦИ.

ЗА ТОВА НИЕ НАСТОЯВАМЕ:

- ПРЕД СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО - ДА СЕ СЪОБРАЗИ С НАРОДНОТО НЕДОВЕРИЕ И НЕЗАБАВНО ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА.

- ПРЕД ПАРЛАМЕНТА - ДА ПРИЕМЕ ОСТАВКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И БЪРЗО ДА ИЗБЕРЕ НОВО, ЧИЙТО СЪСТАВ ДА ОТГОВАРЯ НА ПРОМЕНЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ РЕАЛНОСТИ И НА НАСТРОЕНИЯТА НА ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ НАРОДА.

НИЕ ЗАПАЗВАМЕ СВОИТЕ ИСКАНИЯ И НАШИТЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ, ДОКАТО НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО И ДРУГИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ЗАПОЧНАТ ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ПОНЕ ДАДАТ СИГУРНИ ГАРАНЦИИ ЗА ТОВА В ОПРЕДЕЛЕН СРОК.

ЗА ДА СЕ СЪОБРАЗИ НАЙ-ПОСЛЕ БСП И НЕЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО С ЖЕЛАНИЯТА НА НАРОДА, НИЕ ТРЯБВА ДА ДЕМОНСТРИРАМЕ СВОЯТА СИЛА И МИРНО, НО КАТЕГОРИЧНО ИМ ПОКАЖЕМ СВОЕТО НЕСЪГЛАСИЕ ТЕ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА НИ УПРАВЛЯВАТ. ЗА ТОВА ОБЯВЯВАМЕ:

1. МАСОВИ СТУДЕНТСКИ ПРОТЕСТНИ АКЦИИ НА ОТКРИТО ВЪВ ВСИЧКИ АКАДЕМИЧНИ ЦЕНТРОВЕ - ОТ ПОНЕДЕЛНИК /19 НОЕМВРИ/ ДО СРЯДА /21 НОЕМВРИ/.

2. ЖИВА ВЕРИГА ОКОЛО СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КОЯТО ДА ПРОДЪЛЖИ С МЪЛЧАЛИВО ПРИСЪСТВИЕ С УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ВСИЧКИ СТАЧКУВАЩИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - С НАЧАЛО 16 ЧАСА В ЧЕТВЪРТЪК /22 НОЕМВРИ/.

ДОКАТО ТРАЯТ ТЕЗИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ, СТАЧНИ ПОСТОВЕ ЩЕ ОСИГУРЯВАТ ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧКИ ВЪВ ВСИЧКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

ПРИЗОВАВАМЕ ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ, СИНДИКАТИТЕ И ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ГРАЖДАНИ, ЗАГРИЖЕНИ ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ, ДА ПОДКРЕПЯТ НАШИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ. АКО ДО ЧЕТВЪРТЪК /22 НОЕМВРИ/ ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н А.ЛУКАНОВ НЕ ПОДАДЕ ОСТАВКА ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРИЗОВАВАМЕ ОТ ПЕТЪК /23 НОЕМВРИ/ КЪМ ОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА СТАЧКА В ЦЯЛАТА СТРАНА.

СОФИЯ, СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",

18 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ХУДОЖЕСТВЕНАТА АКАДЕМИЯ.


ПРИТИСНАТИ ОТ СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА НА НРАВСТВЕНА, ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА В СТРАНАТА, НИЕ, СТУДЕНТИТЕ ОТ ХУДОЖЕСТВЕНАТА АКАДЕМИЯ, ЗАЕМАМЕ АКТИВНА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ И ПРИСТЪПВАМЕ КЪМ ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ 19,00 ЧАСА НА 12 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

СОЛИДАРИЗИРАМЕ СЕ С ОБРЪЩЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ СТАЧЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕН НА 10 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА. ИЗЦЯЛО ПОДКРЕПЯМЕ ИСКАНИЯТА, ЗАЛЕГНАЛИ В ПРИЕТИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА 16 СТУДЕНТСКИ СТАЧНИ КОМИТЕТА МЕМОРАНДУМ ОТ 25 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.

СМЯТАМЕ ГРАЖДАНСКАТА СИ ПОЗИЦИЯ ЗА НАШ ОСНОВЕН ДЪЛГ И ПОСТАВЯМЕ СЛЕДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ИСКАНИЯ:

1. ПРИРАВНЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС КЪМ СВЕТОВНИТЕ АКАДЕМИЧНИ КРИТЕРИИ:

- УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА, СЪСТАВЕНА СЪВМЕСТНО СРАДИКАЛНО НАСТРОЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ;

- ПРИЕМАНЕ НА ФАКУЛТАТИВНА /СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА/ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ОБУСЛАВЯЩА НАЛИЧИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА;

- СЪВМЕСТНО С АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ НОВИ КРИТЕРИИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО СПЕЦИАЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ;

- СТУДЕНТСКА АТЕСТАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО СПЕЦИАЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ В КРАЯ НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА;

- СВОЕВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНИТЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА КОНКУРСИ И ИЗЛОЖБИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЯХ;

- СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ СЪС САМОСТОЯТЕЛНА ДЕЙНОСТ.

2. ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА:

- ПОДОБРЯВАНЕ ОБОРУДВАНЕТО НА АТЕЛИЕТАТА И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ НА СТУДЕНТИТЕ;

- ОГЛАСЯВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА АКАДЕМИЯТА И УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ И ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО МУ;

- ПРИВЕЖДАНЕ НА НАЛИЧНАТА ТЕХНИКА В РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ.

3. ПОДОБРЯВАНЕ НА БИТОВИТЕ УСЛОВИЯ В АКАДЕМИЯТА - ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ТЕМПЕРАТУРА ЗА РАБОТА В АТЕЛИЕТАТА /РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ ВЪВ ФИЛИАЛИТЕ/.

ОЧАКВАМЕ ПОДКРЕПА И СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ВСИЧКИ СТУДЕНТИ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ГРАЖДАНИ, ЗАГРИЖЕНИ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ.

СОФИЯ, 15 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ПОЛУВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ДИРЕКТОРА НА ПОЛУВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОСВЕТАТА.

СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ПОЛУВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ /ПМИ/
- МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ, ОЦЕНЯВАЙКИ ДЪЛБОКАТА И ВСЕОБХВАТНА КРИЗА, В КОЯТО Е ИЗПАДНАЛО НАШЕТО ОБЩЕСТВО, И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО Й, ОБЯВЯВАМЕ ЕФЕКТИВНА СТАЧКА ОТ 12 НОЕМВРИ 1990 Г.

ЧРЕЗ ТОВА СВОЕ ДЕЙСТВИЕ НИЕ СЕ СОЛИДАРИЗИРАМЕ СЪС СТУДЕНТИТЕ СТАЧНИЦИ ОТ ДРУГИТЕ ВУЗ-ОВЕ И ПВУЗ-ОВЕ. ТАЗИ ЕФЕКТИВНА СТАЧКА Е ПРОДИКТУВАНА И ОТ РЕАЛНАТА БЕЗИЗХОДИЦА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА СТРАНАТА РЕФОРМИ, БЕЗИЗХОДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО.
ОСНОВАВАМЕ СЕ НА ЧЛ. 10-14, 19-21 ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЕДИННАТА СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРАВАТА НА СТУДЕНТИТЕ.

ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ

1. ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛУКАНОВ.

2. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО НА БСП И ВСИЧКИ НЕЙНИ САТЕЛИТНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ.

3. ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА - ИКОНОМИЧЕСКА, ЕКОЛОГИЧНА И ДУХОВНА.

4. ПУБЛИЧНОСТ ЗА РАБОТАТА НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО ЛЕГИТИМНОСТТА НА ИЗБРАНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

5. ГЛАСНОСТ ЗА ИНФОРМАТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

АКАДЕМИЧНИ ИСКАНИЯ

1. ИЗЯСНЯВАНЕ НА СТАТУТА НА ПОЛУВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МА, СОФИЯ.

2. СЪОБРАЗЯВАНЕ НА ХОРАРИУМА НА ОСНОВНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДИСЦИПЛИНИ, ИЗУЧАВАНИ В ПМИ, С ХОРАРИУМА НА СЪЩИТЕ В СВЕТОВНОПРИЗНАТИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:

A. ПРЕМАХВАНЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ;
Б. СВОБОДНА ПОСЕЩАЕМОСТ НА ЛЕКЦИИТЕ;
B. ИЗУЧАВАНЕ НА ЗАПАДЕН ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НАОБУЧЕНИЕ;
Г. ФАКУЛТАТИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК И ВТОРИ ЗАПАДЕН ЕЗИК;
Д. ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ ДА БЪДЕ НА ФАКУЛТАТИВЕН ПРИНЦИП;
Е. ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ ПО СПЕЦИАЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ;
Ж. СЪОБРАЗЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ С ОГЛЕД СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ПМИ И ПРИ УСПЕХ НАД 5,50 ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПРОДЪЛЖИ ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВМИ БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ;
3. СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО БИБЛИОТЕКИТЕ НА МА И СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ЛИТЕРАТУРА В НЕЯ;
И. ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ СТАЖ В РАЗМЕР НА 75 ПРОЦЕНТА ОТ ЗАПЛАТАТА НА КАДРИТЕ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ. ЗАПЛАЩАНЕ НА ВРЕДЕН ТРУД НА СТУДЕНТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА СТАЖА ИМ КАТО РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ;
К. ЗА МАЙКИ С ДЕЦА ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И БРЕМЕННИ ДА СЕ РАЗРЕШИ 75 ПРОЦЕНТА ПОСЕЩАЕМОСТ НА ЛЕКЦИИ;
Л. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ХОРАРИУМА ПО АНАТОМИЯ И ЛАТИНСКИ /БЕЗ ИНСТРУКТОРИТЕ ПО ХРАНЕНЕ/.

3. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НОРМАЛНО ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ.
4. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ГАРДЕРОБИ НА СТУДЕНТИ ОТ ПМИ /БЕЗ КЛИНИЧНИ ЛАБОРАНТИ/.

СОФИЯ, 14 НОЕМВРИ 1990 Г.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/