20 декември 1996


София, 20 декември 1996 година
Брой 140 (1695)


София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВАЛУТЕН БОРД В БЪЛГАРИЯ. Документът е приет от Политическия съвет на ОДС и е огласен в Народното събрание на 13 декември 1996 година.


България е принудена да застане на колена. Достойнството на българина е смазано. Рухна икономиката, фалираха банките.

Стана трудно да се купува хляб. Няма пари за лекарства, няма пари за пенсии. Училищата затварят вратите си.

Дългогодишните спестявания на хората изчезват. Всички живеем на ръба на оцеляването. Българският народ, преживял робства и войни, никога не е бил така унижаван.

Всички знаем кой ни доведе до тази трагедия. Но въпросът не е до една личност, дори до една партия, а до тяхната престъпна политика.

Днес ни предстои да вземем много тежко решение - въвеждането на валутен борд, което означава отказ от част от националния ни суверенитет за години напред при различни правителства и различни парламенти. С предложението за борда международните финансови институции изразиха своето отношение към днешното българско правителство.

Обединените демократични сили (ОДС) сме изправени пред ситуация без избор - валутен борд с всичките тежки икономически и социални последствия, без който следват хиперинфлация и социален крах. Водени от чувство за национална отговорност към този страшен и неизбежен проблем, Обединените демократични сили проведохме широк кръг от консултации в столиците на големите европейски държави и САЩ. Пред националните и международните финансови институции ние декларирахме нашата готовност да подкрепим тази идея, но при строго определени условия, и представихме нашето становище.

Категоричното ни мнение е, че политиката, която погребва българската икономика, не може да доведе до нейното възраждане. Хората, които ще поемат съдбините на България през следващите тежки години, трябва да получат свеж кредит на доверие.

Водени от волята за постигане на реално обществено съгласие, ние ще внесем до 20 декември 1996 г. в Народното събрание декларация "За спасението на България", която изисква нов Управителен съвет на БНБ; излъчване от Народното събрание на група, която да води преговорите със Световната банка и с Международния валутен фонд (МВФ); недоверие към сегашното българско правителство и обявяване на волята на всички парламентарни групи да не се съставя правителство в рамките на този парламент, а да се проведат предсрочни парламентарни избори.

Всички необходими за това решения на Народното събрание трябва да бъдат приети до 17 януари 1997 г., след което парламентът да изработи необходимата законова база за въвеждането на валутен борд.

Валутният борд не върши чудеса. Той ще ни помогне само ако управлението на страната е поверено на хора, които се ползват с доверието на избирателите. Ние искаме избори, за да се подчиним на вашата воля.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ВЪПРОСА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВАЛУТЕН БОРД


Изпълнителният съвет на Политически клуб (ИС на ПК) "Екогласност", след като се запозна с позициите на Съюза на демократичните сили (СДС) и Обединените демократични сили (ОДС) за национален консенсус около въвеждането на паричен съвет в България, изразява следното

С Т А Н О В И Щ Е

ИС на ЕК "Екогласност" е на мнение, че икономическата реформа, част от която е и въвеждането на паричен съвет във финансовата система на страната, действително се нуждае от национален консенсус. ПК "Екогласност" винаги е поддържал, че по най-важните въпроси за нацията трябва да се търси максимално широка подкрепа и съгласие от основните обществени сили.

Предлаганата от СДС формулировка обаче не е консесуална, а разединителна. Тяхното твърдение за въвеждането на паричен съвет, но само ако се договорят предсрочни избори през март 1997 г., всъщност минира общественото съгласие по тази нелека за приложение финансова стъпка. Неизбежната конкуренция и дори конфронтация между политическите сили в обстановката на предсрочни избори не само ще компрометира идеята за паричен съвет, но и ще тласне страната далеч назад и в стопанско, и в политическо отношение. Затова предлаганата формула от СДС е не само неприемлива, но и говори за неразбиране на идята за народно съгласие.

Ако обединената опозиция действително желае национален консенсус в сегашните политически условия, това според ЕК "Екогласност" би означавало сформирането на национално правителство, в което да участват пропорционално всички, без изключения, парламентарни сили. Това би означавало също постоянно функциониращ механизъм за съгласуване на интереси, в който освен парламентарно представените сили да участват и извънпарламентарни, както и организации, представляващи широк кръг от интереси. Това би означавало и правителството да работи по предварително съгласувана от тези сили програма до края на парламентарния мандат.

Ако всички отговорни политически сили разберат по подобен начин идеята за национално съгласие, то ИС на ПК "Екогласност" е готов да съдейства за нейното осъществяване.

Ако обаче тази единствена форма на политическо национално съгласие се отхвърли, то цялата дейност и отговорност по измъкването на страната от кризата трябва да се поеме от коалицията, на която народът гласува доверие в последните парламентарни избори, а това е Демократичната левица - Българската социалистическа партия, Българският земеделски народен съюз "Александър Стамболийски" и ПК "Екогласност".

София, 12 декемеври 1996 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВАЛУТЕН БОРД, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 7 ДЕКЕМВРИ 1996 Г.


Управляващата върхушка на Българската социалистическа партия (БСП) използва въпроса за въвеждане на валутен борд за решаване на вътрешнопартийните си проблеми и за продължаване на управлението на провалилото се и пагубно за България комунистическо правителство. Социалдемократическата партия (СДП) не приема въвеждането на валутен борд при правителство на БСП, при сега действащото Народно събрание и преди да бъде потърсена политическа и съдебна отговорност от виновниците за тази национална катастрофа.

СДП настоява за предприемането на всички възможни парламентарни и законни извънпарламентарни действия за предизвикване и спечелване на предсрочни парламентарни избори от Обединените демократични сили.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ЗА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СТЕфАН САВОВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗГОВОРИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИТЕ


Уважаеми г-н Савов,

Националното ръководство на Българската демократическа партия за европейски и световни щати предлага на Демократическата пратия, на която Вие сте председател, разговори, за да направим опит за обединението на всички демократи в България.

Срещата трябва да стане преди 1 януари 1997 година.

Очакваме Вашия положителен отговор.

София, 8 декември 1996 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ТЕЖКАТА ФИНАНСОВА, ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА КРИЗА НА ЕКСПЕРТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ ПРОф. Д-Р Ф.Н. ПЕТКО ГАНЧЕВ

 


--------------------------------------------------
Проф. Петко Ганчев, д-р ф.н. работи в Института за философски изследвания към БАН.
--------------------------------------------------


Предлаганите на вниманието на нашата общественост идеи в тезисна форма са провокирани от безпомощността на нашите политици.


I. Незабавни мерки

1. Въвеждане на валутен борд - фиксиран валутен курс. Валутна котва.

2. Избор на нов Управителен съвет на БНБ.

3. Промяна на Закона за БНБ и кредитното дело.

4. Промяна на валутния режим. Временно спиране на дейността на всички частни финансови и брокерски къщи и бюра (примерно до 6 месеца). Строг валутен контрол за износ на валута.

5. Промяна на външнотърговския режим - забрана на износа на всякакви суровини (например - пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, скраб, нефт, руди и т.н.) и стимулиране на износа на продуктите от тях след дву- и тристепенна преработка (например брашно, тестени изделия, цигари, вино, метали, ламарини, винкели, олио, консерви и т.н.).

6. Общонационален заем от населението срещу гарантиране на акции с определен размер от държавни предприятия (например до 10 процента от печеливши държавни предприятия да бъдат определени за покриване на заема).

7. Стопиране и невъзмездяване на големите парични влогове на частни лица (например над 500 000 лева и над 2000 щатски долара) и обратно, стимулиране на тяхното влагане с доказани гаранции в производството.

8. Динамизиране и икономизиране на външната политика.

9. Започване на процедури за доказване на произхода на уставния капитал на различните частни икономически, застрахователни и финансови групировки.

10. Откриване на процедури по проверка на виновността на бивши и настоящи министри, заместник-министри, управители на БНБ, генерални директори и президенти на банки за срива на националната финансова система, износа на валута в чужбина, предоставяне на негарантирани кредити на "свои" и чужди фирми и т.н., а също така виновните за срива на продоволствената система на страната (хлебно и фуражно зърно, месо, мляко, сирене, олио, масло, захар и т.н.).

11. Създаване на Национална комисия по индикативно стратегическо планиране към Министерския съвет, която до един месец да предложи Национална стратегия за икономическо развитие, като очертае целите от дългосрочен (10-15 години), средносрочен (4-7 години) и краткосрочен (1-2 години) характер, а също така принципите, средствата, формите и механизмите, чрез които ще бъдат реализирани общонационалните цели.

При индикативното стратегическо планиране се определят целите чрез прогнози, при които се препоръчват на икономическите субекти да ги реализират при благоприятни за тях условия (инвестиции, нисколихвени кредити, преференциални данъци и т.н.).

Опорни пунктове на стратегията за икономическо развитие (например до 2010 година) са четирите основни положения на Конституцията на Република България.

1. България е парламентарна демократична република, която се стреми към:

2. Социална правова държава.

3. Социално пазарно стопанство.

4. Демократично гражданско общество.


III. Постоянните общонационални цели за икономическо развитие, които трябва да намерят количествен и качествен израз в Националната стратегия за икономическо развитие, са:

- Ефективна и екологосъобразна икономика, която трябва да осигурява благоденствие и просперитет за всички.

- Гарантиране на социална сигурност.

- Структурни и технологична модернизация в отговор на предизвикателствата на световната глобализираща се и екологизираща се икономика.

- Избор на собствени ниши в системата на световното и на регионалното стопанство според съществуващите наши традиции, възможности и реално обосновани намерения.

- Осигуряване на динамичност, гъвкавост и надеждност на националната икономическа система.


ТОВА ОЗНАЧАВА:

а) Отвореност - множество връзки със световната икономическа система, съчетани със способност за бързо променяне на пазари, партньори и стоки според световната търговска конюнктура.

б) Множество равнопоставени (без монополизъм, на която и да е) форми на собственост, които се съревновават и взаимопомагат, формите на собственост да се утвърждават в съответствие с природата на обекта на собствеността и характера на производствената дейност - например не бива да бъдат частни АЕЦ, пощите, телеграфът, основните пътни магистрали, водните пътища, железниците и т.н.

в) Социализиране на собствеността като пространство за реализация не само на номиналните собственици, но и на непосредствените производители - чрез управлението й, т.е. чрез реализацията на даден вид собственост, и чрез участие в разпределението на доходите, печалбите и т.н.

г) Нарастването на вътрешната интегрираност изисква хоризонтално интегриране на финансовата и на промишлената сфера, в резултат от което се създават мощни корпоративни обединения. Взаимното владеене на контролния пакет от акции от различните собственици ще формира у тях общи интереси. Това изисква приватизиране и на финансовата сфера. В последна сметка така се намира най-прекият път за инвестиране в производството и за преодоляване на бариерите на високолихвените кредити.

Мощните финансово-промишлени обединения ще бъдат ядрата на националната икономика Около тях ще се разполагат сателитите - фирмите на средния и на дребния бизнес. Пулсирайки, тези системи ще изграждат надеждното икономическо пространство на страната, гъвкаво променяйки вътрешната си структура в зависимост от световната икономическа среда.

д) Нарастваща ефективност означава непрекъснато да се намалява индексът на включваните в основните фондове материали и използваните ресурси и енергия, успоредно с това и нарастване на индекса на знанието. Именно научното знание ще осигури внедряване на ресурсо- и енергоспестяващи екологосъобразни технологии и технологии на организацията и на управлението на произвоството. Последното означава и естествено интегриране в производствената система на страната на науката, образованието и въобще на духовната култура.

е) Качествено нова социална политика, която да се осъществява от фирмите, фондовете, фондациите и т.н. Държавата да поема грижата само за социално осигуряване на стопански социално слабите слоеве - пенсионери, сираци, инвалиди и т.н. Помощите за безработните да се изработват от самите тях според възможностите им, чрез включване в различни строителни, транспортни, екологични и други проекти.

ж) Качествено нова земеделска политика чрез субсидиране на производството до достигане на определени нива на продукция. Целта е изхранването на населението като главно звено на една икономическа реформа в условията на тежка криза. Създаване на Национална агенция за възстановяване на изоставени, пустеещи и занемарени земи.

з) Качествено нова данъчна политика, която да стимулира произвоството и потреблението.

ПОВЕЧЕТО ОТ ЛАНСИРАНИТЕ ТУК ИДЕИ, ПРИНЦИПИ И ПЪТИЩА

за провеждане на българската икономическа реформа са разработени в редица мои публикации през последните години:

1. Политика на държавно управление на икономиката (Опитът на Германия, Франция и Великобритания) - Брошура, С. 1944, 1996 г. Ведомствено издание на Института по търговия към МТВИС.

2. Уроците на Югославската реформа - в. "Икономически живот", 31 август 1994 г.

3. Поуките за българската реформа от югославския опит - в. "Икономически живот", 21 октомври 1994 г.

4. Принципите и духът на социалното пазарно стопанство - в. "Пари", 10 януари 1995 г.

5. Индикативно планиране и преход към пазарна икономика - в. "Пари", 2 февруари 1995 г.

6. Нетрадиционен подход е необходим за българската икономическа реформа" - в. "Пари", 27 април 1995 г.

7. Приватизация и следприватизационно управление на фирмите - Брошура, С. 1995 г. Ведомствено издание на Института по търговия към МТВИС, публикувани части във в. "Икономически живот", 6 септември 1995 г., в. "Пари", 19 май 1995 г., в. "Континент" и т.н.

8. Защо правителствената програма не стана общонационална стратегия за икономическо развитие - в. "Пари", 4 октомври 1996 г.

9. Модернизация или смърт - в. "Икономически живот", 6 ноември 1996 г. и много други във в. "Пари", "Икономически живот", "Континент", "Дума".

София, 13 декември 1996 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ И НА КЛУБА ЗА НЕУТРАЛИТЕТ ДО АВСТРИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ, ДО АВСТРИЙСКИТЕ НАДПАРТИЙНА ПЛАТФОРМА "БЕЗОПАСНОСТ ЧРЕЗ НЕУТРАЛИТЕТ", ИНСТИТУТ "КАРЛ РЕНЕР", ФОРУМ "БРУНО КРАЙСКИ", ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И АВСТРИЙСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДО АЛТЕРНАТИВА ЗА ЕВРОПА /ФИНЛАНДИЯ/, ДО ШВЕДСКИ ИНСТИТУТ В СТОКХОЛМ, ДО АСОЦИАЦИЯ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА НЕУТРАЛИТЕТА /СЛОВАКИЯ/, ФОНДАЦИЯ "НЕУТРАЛНА УНГАРИЯ", ДО ОБЕДИНЕН СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СПИСЪК /СЛОВЕНИЯ/, СЛОВЕНСКА НАРОДНА ПАРТИЯ, ДО ПРОф. ЗДЕНЕК МЛИНАРЖ, ЗДЕНЕК ИЧИНСКИ И ПАВЕЛ РИХЕТСКИ ОТ ЧЕХИЯ, ДО АКАД. фЕРЕНЦ ТЬОКОЙ, ТИБОР ГЬОРОГ, ДЮЛАТЮРМЕР ОТ УНГАРИЯ.


Уважаеми госпожи и господа,

През последните месеци отново усилено се лансира идеята за разширяването на Организацията на Северноатлантическия договор чрез включването в нея на нови страни - членки от Източна Европа. От друга страна, съществува реалната възможност Русия, която очевидно няма да бъде приета за член на НАТО и която неведнъж е заявявала, че разглежда разширяването на тази организация на Изток като предизвикателство към своята сигурност, да предприеме действия, насочени към формирането на някакъв нов източен военен блок. Всичко това на практика води до възраждането на конфронтационния модел в Европа и представлява сериозна заплаха за сигурността на континента.

Като убедени привърженици на мира и на възможността за свободно, демократично и независимо развитие на европейските държави, ние смятаме, че неутралитетът и необвързаността с каквито и да било военни блокове е най-доброто решение за нашата страна в тези сложни условия, както и че той би позволил тя да се превърне в реален фактор на мира и спокойствието на Балканите и в Европа.

Сигурни сме също така, че по подобен начин разсъждават и привържениците на неутралитета и независимата външна политика в останалите европейски страни. Според нас днес повече от всякога е необходимо координирането на техните усилия и осъществяването на съвместни инициативи и действия, насочени към превръщането на Европа в континент без военни блокове и военно противопоставяне и изграждането на общоевропейска система за сигурност с участието на всички, без изключение, държави от континента.

Поради това Българският комитет за неутралитет /БКН/ и Клубът за неутралитет /КН/ се обръщат към Вас с предложение да обсъдите нашата идея за създаването на европейско движение (асоциация) за неутралитет, което да съдейства за разширяване на контактите и да координира инициативите и действията на движенията за неутралитет в държавите от Средна, Северна и Източна Европа и да ни запознаете с Вашето становище по нея. Бихме искали да Ви уведомим, че нашите организации подготвят в София среща на изтъкнати привърженици на неутралитета и независимата външна политика от различни европейски страни и ръководители на движенията за неутралитет в държавите от Средна, Северна и Източна Европа. За нас ще бъде чест, ако и Вие присъствате на нея.

София, 2 октомври 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БКН:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КН:
д-р ТЕОДОР ПОПОВ                                                Проф. д-р ЧАВДАР КЮРАНОВ
               
НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР                                ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КН:
НА БКН: ТОДОР КОНДАКОВ                                    Проф. ХРИСТО СТОЯНОВ
                      

 

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА ОТ УЧАСТНИЧКИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЖЕНИТЕ НА ТЕМА "ЕВРОПА: ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИЕТО - РОЛЯТА НА СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО"


Жените - представителки на християндемократичните партии и движения, участвали в проведената от 6 до 8 декември 1996 г. международна конференция, настояват за унифициране на законодателството в европейските страни в съответствие с международно приетите документи за закрила на детето и на семейството. Дългият и труден процес на преход в страните от Централна и Източна Европа подлага на ежедневно изпитание способността за адекватна, социална реакция от страна на гражданското общество и на държавните институции.

Ние настояваме децата да не стават жертва на икономическите трудности и да не се залага бъдещето им на карта.

Когато Европа гради обединението, жените трябва да разгърнат демократична мрежа за Европа без граници. Ние провеждаме политически семинар, разглеждайки общоевропейските ценности и ролята на жените по пътя за интегриране и развитие на гражданско общество. Новата политическа рамка на това движение е с приоритетна насоченост за децата и за семейството и е особено актуално за новото лице на България. У нас социалният взрив, липсата на институции, липсата на законодателство за децата и за семейството ни тревожат и ние открито и твърдо настояваме:

1. В първите дни на 1997 г. парламентът да започне резглеждането на проектозакона за закрила на детето.

2. Приемане на мерки за социално осигуряване и правителствена политика за младите семейства.

3. Европейския съвет на министрите да организира конференция против насилие върху децата.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ДРУЖЕСТВОТО НА ЧАСТНО ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ПО ПОВОД НА ЗАБРАНАТА НА ЧАСТНАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА. Документът е адресиран до президента на Републиката, до Комисията по здравеопазване към Народното събрание, до Световната асамблея на медицинските асоциации и до средствата за масово осведомяване.


Предлаганите промени в Закона за народно здраве, в частта си за забрана на частната практика на медицински специалисти, работещи в държавни здравни заведения, е недомислие и нарушава конституционните права на лекарите поради следното:

1. Създава неравнопоставеност между публичния и частния сектор в здравеопазването, с което се пренебрегват конституционни изисквания.

2. В страната ни по места няма разкрити необходимия брой болнични заведения, където да бъде осъществявана и поддържана квалификацията на частно практикуващите лекари. Това кара частно практикуващите лекари да изберат само държавни здравни заведения.

Частно практикуващите лекари, без възможност да упражняват професията си в дъжавни здравни заведения, са обречени на постепенна деквалификация. Това ще доведе до закриване на частни лекарски кабинети и постепенно и сигурно затихване на частната медицинска практика. Целта на всичко това е да бъде ограничена и сведена до минимум частната инициатива на лекарите.

3. Със забраната частният сектор става непривлекателен и неизгоден за финансиране както от наши, така и от чужди инвеститори. Частно практикуващите лекари, купили на кредит скъпа апаратура за обзавеждане на съвременни лечебно-диагностични кабинети, са поставени в невъзможност да погасяват взетите кредити.

4. Частната медицинска практика осигурява квалифицирана здравна помощ за населението, в която държавата не влага финансови средства. Частната инициатива предоставя възможност на частно практикуващия лекар за справяне с настоящата инфлация или една бъдеща хиперинфлация, или бюджетна стагнация.

5. В условията на разкрития си частен кабинет лекарят стои открит и отговорен пред обществото и не е морално той да бъде подозиран в корупция. Затихването на регламентирана частна практика ще създаде условия за корупция в държавните здравни заведения, което ще бъде само и за сметка на пациентите.

6. Предвижданите промени в Закона за народно здраве, в частта си за забрана на упражняването на частна медицинска практика на работещите в държавни здравни заведения, засяга достойнството и нарушава личните права на лекарите в България.

София, 9 декември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р АТАНАС ЩЕРЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ "БЪЛГАРСКИЯТ МОДЕЛ - ЗА ЦЕНАТА НА СВОБОДАТА" /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ТОШО ПЕЙКОВ - БИВШ ДЕПУТАТ ОТ 36-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА И НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ


ФИНАНСИРАНЕ НА МОДЕЛА

"Народ без спомени няма мечти, а на народ с фалшиви спомени и мечтите му са фалшиви", казва остроумният литературен критик и историк Светлозар Игов. Как бяха ограбени нашите мечти и от кого бяха спонсорирани грабителите?

Вече се появиха спомени на мемоаристи, разкриващи раждането на олигархията, но и до днес, темата за финансирането е забранена тема. Табу! С какви пари "обърканото стадо" (по Липман) беше закарвано пред урните да гласува? По какъв начин и с какви средства биваше опитомявано то и прекарвано "през стъргата", та от неговите гласове да се изфабрикува така желаното от разноцветните елити "национално съгласие", преследвано посредством магическите за демокрацията "50 процента"?

Наложената отгоре и отвън представителна система се оказа в България един паразит, отхранван от живителните сокове на долари и идеи, привнесени от Запад и от Изток. В стойностно изражение свободата и спокойствието на колониалната олигархия струва на страната милиарди долари външен и вътрешен дълг, натрупан в последните десет години след началото на перестройката.


ИЗБОРИ И ПАРТИИ. ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ФИНАНСИРАНЕ ОТГОРЕ И ОТВЪН.

"Той не се е продал! Плащали са му", казвали за своя представител в Генералните щати на Франция преди 200 години конт Оноре дьо Мирабо неговите избиратели от Третото съсловие.

С какви средства бяха финансирани изборите за Велико народно събрание и политическите партии през 1990 г.? Първо, за да запази властта си, правителството на Андрей Луканов похарчи близо един милиард долара от валутния резерв.


ФИНАНСИРАНЕ НА БСП

Българските социалисти получиха подкрепата на своето правителство, на СССР и на КПСС чрез заместника на Горбачов в Централния комитет Ивашко. Дублираща помощ на новопокръстените социалисти оказа довереният на Москва и на Израел Робърт Максуел. Двеста милиона лева, получени директно от бюджета, похарчиха за кампанията социалистическите изборджии. Вицепремиерката например Нора Ананиева връчваше парични награди на бабите - ветеранки от кооперативното движение, в хода на предизборната кампания, осребрени от хазната. Огромно количество пари отидоха за директно подкупване на електората.


ФИНАНСИРАНЕ НА СДС

Съюзът на демократичните сили (СДС) получи също пари от бюджета, хартия от Максуел и леки автомобили от кабинета. Компютри - хардуер и програми - софтуер даде Западът.


ФИНАНСИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Като важен елемент от избирателната система ДПС получи външно и вътрешно финансиране за участие в театъра, наречен избори за ВНС. През 1990 г.в средите на дейци на ДПС открито се говореше за няколко милиона долара, помощ от Турция.

"Който плаща, той поръчва музиката." Първият финансов тласък ("първичният взрив") на репрезентативната система бе организиран в пълно съгласие от Москва, от Вашингтон и от Анкара. В тяхна полза трябваше да играе избраната, а всъщност назначена с парите им отвън колониална администрация.


ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ФИНАНСИРАНЕ ОТГОРЕ И ОТВЪН

След разтурянето през 1991 г.на КПСС и след децентрализирането на Комитета за държавна сигурност (КГБ) започна да се децентрализира и финансирането на политичеркия театър у нас. Многобройните, създадени отвън икономически групировки осигуряваха колониалния модел, въоръжени със застрахователни дружества, търговски банки и фирми (холдинги). Първа частна банка, ТСБ, ЧЗИБ, Капиталбанк, Тексимбанк, Кредитна банка, Агробизнесбанк и т.н. финансираха партиите, медиите и манипулациите на социологическите агенции. Парламентарните лобита на групировките и банките, съдебните магистрати и вестникарите подсигуряваха пазара и печалбата. Нито един депутат (освен мен, колкото и нескромно да звучи) не изпълни задълженията си по силата на чл., чл. 62 и 84 от Конституцията и ЗБНБ да упражни контрол върху банковата система. На депутатите, съучастници в престъпленията на банкерите, сигурно е плащано, за да мълчат.


И ЗАКОНЪТ НЕ ПОМОГНА

Съвсем не случайно правителството на Димитър Попов с финансов министър Иван Костов даде фискални облекчения на фондациите и на партиите, част от които влязоха в престъпна симбиоза с групировки и банки - спонсори на модела.

По времето на Любен Беров възникнаха пирамидите. Нерегламентирани открито от нито едно правителство, привилегиите за развиване на търговска дейност от страна на политическите партии (по силата на отменения вече чл. 20 от Закона за политическите партии) нанесоха на бюджета щети за милиарди долари. За сметка на това партийните и частните състояния от невнесени акцизи и мита за внос-износ на петролни продукти, цигари, кафе и алкохол добиха огромни стойности. Привилегировани бяха партийните фирми и фирмите на групировките, работещи с партийните в симбиоза.


ПРЕДАВАНЕ НА ВЛАСТТА ОТ ФРАКЦИЯТА БСП НА ФРАКЦИЯТА СДС И ОБРАТНО

По предложение на коалиционния кабинет на Попов на 30 септември 1991 г. Кредитна банка - собственост на съветската групировка "Мултигруп", сключва договор с председателя на СДС, за да получи "антисъветската и антикомунистическата опозиция" банков заем от няколко милиона за участие в изборите за 36-то Народно събрание. Избори, които бяха печеливши и за СДС, и за Кредитна банка.

В края на 1991 г.инициативен комитет за избиране на Желю Желев за президент получава от същата съветска Кредитна банка 600 000 лева за изборите, които спечелиха отново заедно с Кредитна банка.

През есента на 1994 г. БСП получи средства от "Мултигруп", за да участва в предсрочни парламентарни избори. Изборите са спечелени от БСП и от "Мултигруп" с абсолютно мнозинство.

СДС получи милиони (60-?) от ТСБ, близка до ВПК на Кремъл, а Народният съюз взе банкова гаранция от същата фалирала отдавна, но необявена във фалит навреме банка. СДС и Народният съюз трябваше да партнират на печелившата БСП в изборите. Срещу съответните пари за бъдеща неприкосновеност на банковия елит.

За местните избори през 1995 г. кандидатът за софийски кмет Софиянски прие мощната подкрепа на руската групировка "Трон", на ТСБ и на някои силови структури, поддържащи и премиера Виденов едновременно (?). И спечели. Днес е най-големият приятел на Русия.


ВЪНШНОТО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЗАПАД И ОТ ИЗТОК ТРЯБВАШЕ ОТНОВО ДА СМЕНИ ПОСОКАТА НА ВЯТЪРА

За целта през пролетта на 1996 г. Великобритания и САЩ изпратиха валутни средства за организиране на предварителни избори за президент. И до днес те не са публично отчетени въпреки изискванията на закона. За същите избори, които спечели, СДС получи пари и от руски групировки със софийско базиране.

Повечето партии, в това число СДС и БСП, не скриват вече тъй старателно връзките си с монополистичните структури и с банките, които ги финансират... А в обществото се насажда мнението за търпимост и нормалност на този извратен политико-икономически модел. Посредством манипулации се налага мрачна предопределеност и съдбовна безнадеждност, парализиращи обществената воля за съпротива, за духовно извисяване и просперитет. Това е най-неморалното въздействие на модела, защото се прикрива знанието, че след всеки упадък следва и възход, както би казал и Фридман.

София, 14 ноември 1996 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ "БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 1996 Г., ОГЛАСЕН НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСДП НА 30 НОЕМВРИ 1996 Г. В СОФИЯ


IV. ПЕРСПЕКТИВИТЕ СЛЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

1. Могат да се разиграват най-различни възможни сценарии за поведението на управляващата партия след разгрома на президентските избори. За практическата ни работа обаче те надали ще имат голяма стойност. Каквото и да стане, БСДП трябва да се подготвя за избори през 1997 г. - най-рано през април, най-късно през октомври. Партията трябва да доразгърне изборните си структури, независимо от сътрудничеството в рамките на ОДС. Вече се видя, че партийните изборни структури съвсем не пречат, когато дублират коалиционните.

2. Предстоящите избори ще имат отново характер на своеобразен референдум "за или против" по оста БСП - демократични сили. Някой може да запита как се вместват в тази схема гласоподавателите на Жорж Ганчев. Съвсем отговорно може да се твърди, че Ганчев не може да повтори резултата от президентските избори на парламентарните, въпреки че този път "ножицата" между гласовете, подадени лично за Жорж и тези за Българския бизнес блок (БББ), няма да бъде толкова голяма, както през 1992-1994 г. Така или иначе механизмите, по които набират гласове БСДП и БББ, са принципно различни. Мястото на БСДП остава в рамките на противопоставянето "БСП - демократични сили". Досега на два пъти БСДП става жертва на две илюзии.

- Първата, че е възможно масово привличане на разочаровани "социалистически" гласове.

- Втората, че е възможно да се привлече значителен вот от колебаещите се.

Всички избирателни кампании показаха, че разочарованите гласоподаватели на БСП или се въздържат от гласуване, или се разпиляват в полза на псевдонационалистически и популистки партии като Отечествената партия на труда (ОПТ), Българската национално-радикална партия (БНРП), а напоследък и БББ. Преливане в посока към Българската комунистическа партия (БКП) не се осъществява в по-големи размери поради специфичния "характер" на ръководителите й. Що се отнася до колебаещите се, те по правило се ориентират в последния момент в посока към една от двете супер сили.

В настоящия момент БСДП няма право на никакви грешни стъпки, а следователно - и на каквито и да са експерименти.

3. Обществените нагласи са такива, че единството на опозицията е издигнато в култ. Така че, който рискува да играе сам, със сигурност ще катастрофира. Може да се смята за почти сигурно, че поради тежките "загуби в жива сила", дължащи се на икономическата емиграция, ДПС ще остане в обединената опозиция. Малко по-неясно е положението при Народния съюз, но след случая "Пинчев" и след успеха на ОДС Мозер и Савов най-вероятно ще се ориентират към вътрешни пазарлъци в коалицията, а не към изявяване на собственото лице.

При горните съображения към БСДП могат да се направят следните препоръки. На базата на натрупания актив от президентските избори партията да продължи да е страна в споразумението ОДС. Участието в ОДС трябва да спомогне поне за две неща:

- представяне на БСДП в следващото Народно събрание;

- създаване на условия за намиране на взаимноприемлива формула за ускоряване на процеса на обединението със СДП. Последното е от особена важност. Никакъв прогрес на социалдемокрацията в България не може да се очаква, докато двете партии не се обединят. Тъй като завръщането в СДС е съвършено неприемливо, остава да се търси решение на база ОДС - примерно обединяване на двете партии и оставане в рамките на Обединената опозиция, при наличие на сключено дългосрочно споразумение поне със СДС.

Въпросът за обединението със СДП не е самоцел. Той не бива да се изнасилва, но и протакането може да е гибелно. Дори само заявяването на обединението като цел ще доведе до завръщане в двете партии на хора, отдръпнали се след разцеплението. И двете партии са на границата на критичния недостиг на членове, а структурите им се разминават шахматно върху територията на страната. Обединението ще постави социалдемокрацията в съвършено нова светлина пред българската общественост, още повече, че трябва да се отчита, че социалдемократическият алианс постепенно ще се изчерпи като начинание, ако не води към по-висша форма на интеграция.

(Пресслужба "Куриер")


[реклама]


------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 14 декември 1996 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова, Нина Гаврилова - деж. ред.
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочни информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.