20 февруари 1992

София, 20 февруари 1992 година
        Брой 36 (566)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 20 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ СДС.


СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Комунистите в България в лицето на Българската социалистическа партия са решили, че е дошло време за сваляне на законно избраните държавни институции и на най-висшата от тях - парламента. Дошло било според тях време за реванш. Защото на всички в България е ясно, че Съюзът на демократичните сили осъществява своята предизборна платформа и началото на края на комунистическата система вече е факт.

Наистина комунистите трудно понасят бързото, радикално и качествено законодателство, което парламентът с мнозинството на СДС и ДПС само за три месеца осъществи. Правителството започва структурни и персонални промени. За първи път от половин век насам в България за главен прокурор е назначен човек, несвързан с комунистическата мафия. Реална става чаканата от целия народ възможност виновниците за тежката национална катастрофа да понесат своята отговорност. В навечерието сме и на приемането на двата най-съществени закона, които слагат край на комунистическото господство - за връщането на земята и  за приватизацията. Чрез превръщане на държавната собственост в частна и навлизане на чужди инвестиции ще се открият много нови работни места, които ще решат кардинално въпроса с безработицата, последица от некомпетентното комунистическо управление. Ще се заделят необходимите средства за пенсионните и другите социални фондове, чрез които ще се решат проблемите на възрастните хора и на социално слабите. Очевидно е, че СДС има не само волята, но и компетентността да извърши промяната. Нещо повече - след победата на парламентарните избори и на местните избори в почти всички големи и средни градове синята идея постигна победа и на президентските избори. Няма никакво съмнение, че днес СДС е основната обществено-политическа сила в страната, зад която стоят милиони хора.

Комунистите в лицето на БСП, някои служители на бившата Държавна сигурност и на сегашните специални служби, както и техните нови приятели в лицето на Дертлиев, Каракачанов и Симеонов не могат да се примирят с решимостта на СДС и с това, че СДС никога няма да отстъпи и влезе в съглашателство с комунистите.

Безсилието пред лицето на промяната, озлоблението от това, че България показва ново лице пред Европа и света и че СДС реално сменя системата без насилие и с огромната подкрепа на населението, доказва се за сетен път истинският лик на българските комунисти. Лик на хора от вчерашния ден, които в своята предсмъртна агония се опитват да вселяват страх и ужас, недоверие към промяната. Но това е само техният собствен ужас - ужасът на примитивни хора, довели България до катастрофа, хора гузни, защото те най-добре знаят колко са виновни.

Като интелигентна, знаеща своята отговорност управляваща политическа сила ние дадохме възможност на БСП да се промени. Нейното поведение през последните дни за пореден път показва, че тя никога не може да се промени, и ние сме твърдо решени, ако нейните призиви за сваляне на законно избрани държавни институции продължат, да вземем всички законни мерки, които се прилагат спрямо една терористична организация, включително и нейната забрана.

СДС ще следва твърдо и безкомпромисно пътя на промяната. Ние няма да предадем милионите наши избиратели. Ние вярваме в тях, както и те в нас.

София, 20 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА АНГАЖИМЕНТА СИ ПО СПАЗВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНИЯ МИР.
Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с Вашето предложение за механизъм на социалното партньорство от 7 февруари 1992 г., разгледано обстойно от Втория редовен конгрес на Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа”, съм упълномощен да Ви известя нашата позиция.

КТ "Подкрепа” направи няколко неофициални запитвания чрез Вас дали новото правителство се придържа към духа и клаузите на сключеното през месец януари 1991 г. Споразумение за спазване на социалния мир. В продължение на повече от три месеца КТ ”Подкрепа” доброволно и едностранно се придържаше към поетите ангажименти, съзнавайки сложната социална и политическа обстановка в страната.

За съжаление предложеният от Вас модел на трипартитно сътрудничество е в противоречие с приетата програма на КТ ”Подкрепа”, със съществуващата световна практика и с механизма, регламентиран в Споразумението за социален мир.

По тази причина, както и:

- отчитайки огромното социално напрежение, породено от погрешната политика при децентрализацията и преобразуването на предприятията;
- силното нарастване на безработицата над определения в споразумението праг;
- резкият спад на реалните доходи на населението;
- като взе под внимание едностранното немотивирано оттегляне на всички съгласувани в Тристранната комисия социални и трудови закони;
- съобразявайки се с настроенията и интересите на нашите членове и обстоятелството, че Правителството не изпълнява Програмата на СДС,

КТ "Подкрепа" оттегля ангажиментите си по спазването на Споразумението за социален мир. Всички произтичащи от това последствия ще са резултат от политиката на Вашето правителство.

18 февруари 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ: д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА (ПРОЕКТ), ПРЕДЛОЖЕНА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС (22-23 ФЕВРУАРИ 1992 ГОДИНА, ПЛЕВЕН) НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ.


Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) като организация, защитаваща принципите на пазарната икономика, в своята дейност досега е доказала, че може да съдейства при провеждането на икономическата реформа. В същото време тя винаги е поставяла въпроса за социалната цена на реформата и е подчертавала, че единствено в условията на социален мир може да бъде успешна. Един от най-дестабилизиращите социалния мир фактори е лавинообразно нарастващата в страната безработица. Темповете на това нарастване са изключително високи и неприемливи. В страната са регистрирани около 450 000 души безработни. Броят на нерегистрираните безработни е 120 000, а други над 100 000 се намират в дългосрочен неплатен, принудителен отпуск. Тези цифри показват, че критичната граница на безработицата е отдавна премината и по-нататъшното й неконтролируемо увеличаване би могло да доведе до непредвидими последици.

Проблемът става още по-значителен поради това, че тези цифри практически представляват стартът на безработицата - преди да е настъпил структурният етап на икономическата реформа и преди да са започнали очакваните масови фалити, реституцията и приватизацията, които ще влошат още повече състоянието на пазара на труда в страната. Тези тенденции се развиват при пълното отсъствие на механизми за регулиране на безработицата и празна държавна хазна.

КНСБ отчита, че правителството е наследник на сложна и тежка ситуация, но в същото време не може да приеме учудващото безразличие, граничещо с безпомощност, при решаването на тези въпроси.

При тези условия в бъдещата си дейност КНСБ ще настоява за:

1. Разработване на цялостна правителствена програма за трудовата заетост, ориентирана изключително към разкриването на нови работни места.

2. Създаване на законови гаранции за социално осигуряване и подпомогане на безработните.

3. Ускорено приемане на Закона за заетостта, измененията в Кодекса на труда, чрез които да се създадат правни предпоставки (включително и за частните фирми) за регулиране на заетостта.

4. Разработване, приемане и изпълнение на ясна програма за квалификация, преквалификация и професионална ориентация.

5. Осъществяване на спешни промени в статута и функциите на Националната трудова борса, правещи я пригодна да обслужва програмата на структурната реформа. За осъществяване на обществен контрол в тази дейност КНСБ счита за необходимо изграждането на собствена информационна система за контрол върху регистрацията на безработните и пазара на труда.

6. Създаване на специални фондове, в които да постъпват достатъчна част от средства от приватизацията и структурната реформа и тяхното целево изразходване.

КНСБ ще подкрепи всички правилни действия на правителството, насочени в тази посока. и отново потвърждава своята готовност да участва в разработването и провеждането на съвместни програми за заетостта и безработицата както с правителството, така и с другите заинтересувани институции и организации в страната.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО РЕСТИТУЦИЯТА И ПРИВАТИЗАЦИЯТА (ПРОЕКТ), ПРЕДЛОЖЕНА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС (22 - 23 ФЕВРУАРИ 1992 ГОДИНА, ПЛЕВЕН) НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ.


Конгресът заявява, че в областта на реституцията и приватизацията действията на законодателната и изпълнителната власт срещат сериозна критика и проблеми и не задоволяват интересите на трудещите се.

Като цяло в обществото не е постигнат задоволителен консенсус за това каква приватизация е нужна на България. Конкретните стъпки в областта на "малката приватизация" са хаотични и често взаимно се обезсилват, докато в парламента се водят котерийни борби, блокиращи приемането на закона.

В условията на законодателен вакуум в редица фирми се подготвя и провежда безконтролно нелегална приватизация, в която все по-чести са политическите и кметските намеси.

Конгресът на КНСБ заявява, че приватизацията представлява сложен процес на преразпределение на икономическата и политическата власт и може да взриви и без това крехката социална стабилност, ако при него не се отчетат интересите на широките трудови слоеве. Такъв баланс бе предвиден в предложения през 1991 г. от КНСБ проект на Закон за приватизацията.

При създалата се сложна обстановка конгресът се обявява за:

1. Строго и бързо законодателно регламентиране на приватизационните и реституционните процедури и спиране на стихийните процеси на приватизация.

2. Премахване на двойния стандарт по отношение на реституцията и приватизацията. Критериите за икономическа рационалност и социална справедливост са ЕДНАКВО валидни и при двете. Налагането на индивидуалните предпочитания на законодателите, водени от користни съображения, поставя под съмнение способността им да провеждат принципна политика.

3. Разширена система от преференции в приватизацията. Наред с преференциите за работещите в приватизираните предприятия да се регламентира законодателно и възможността за емисия от приватизационни бонове. Отказът от тази преференция изключва единствената система за АВАРИЙНА защита на приватизацията, която може да задейства бързо.

4. Пълна прозрачност на всички приватизационни процедури. Синдикален контрол върху "честността на играта" чрез синдикални комитети за съдействие на приватизацията.

5. Реална оценка на социалните последици от приватизацията и автоматизъм в социалната защита. Гарантирана трудовоправна защита като предварително условие, а не като мъгляво обещание. Автоматична обвързаност на приходите от приватизацията с разходите за социална защита на освободените (преквалификация, подпомагане, кредитиране на нов бизнес).

Независимите синдикати в България могат да бъдат надежден партньор и социален стабилизатор в приватизацията, ако тя е регламентирана по взаимноприемлив за цялото общество начин.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ЧАСТ ТРЕТА) "ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИДЕИ И ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ, ЗА СПАСЕНИЕ НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ!" НА БЪЛГАРСКИЯ земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.


III. ЗА ПОЛИТИКАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ

1. Историческа истина е - Земеделският съюз никога не е бил безучастен съзерцател в дни на национални изпитания!

България днес е изправена пред  с м я н а   н а   с и с т е м а т а  в условията на политическо противопоставяне и национална нестабилност, пасивност на държавните институции и растящо беззаконие, икономическа разруха и ескалираща бедност, демографска катастрофа и пълна бездуховност.

Земеделският съюз счита за  п о г р е ш н а  провежданата вече трета година политика на бездействие и протакане, на плахи крачки и полумерки! Нашият горчив земеделски опит свидетелства, че за разчистването на авгиевите обори на системата и спирането на свличащата се лавина на разрухата са нужни  н е з а б а в н и   и   р а д и к а л н и   з а к о н о д а т е л н и   и   у п р а в л е н с к и   д е й с т в и я !

Макар и извънпарламентарна сила, Земеделският съюз счита за свой неотменен дълг да  с о ч и   п ъ т и щ а т а   и   с р е д с т в а т а  за излизане от разрухата и  д а  с е  б о р и   з а   с п а с е н и е т о   н а   Б ъ л г а р и я!

И както винаги в своята почти вековна история - е д и н с т в е н о   и   с а м о   в   р а м к и т е   н а   К о н с т и т у ц и я т а   и   н а    з а к о н и т е   н а   с т р а н а т а!

2. България - от Освобождението до наши дни позна не една национална трагедия. Но само веднъж - след Първата световна война, намери верният път за излизане на хората и страната от разрухата. Това бе историческо дело на самостоятелното управление на Земеделския съюз (1920-1923 година).

Крупна политическа грешка днес би било преоткриването на някои азбучни истини вън от нашата история, ползването на готови рецепти с чуждестранен етикет или упованието на помощта отвън. България не е от вчера, нито е вън от Европа!

Земеделският съюз е за истински  н а ц и о н а л н а   б ъ л г а р с к а  п о л и т и к а!

Наш национален капитал в тези трудни времена са упоритостта, мъдростта и трудолюбиво на народа, ценностите и идеалите на нашите достойни предци и жестокият опит на българската държавност, превъзмогнали национални трагедии и катастрофи! В този спасителен за България път са втъкани  с а м о б и т н и т е   з е м е д е л с к и   и д е и, материализирани в законодателната и управленската практика на самостоятелното земеделско управление. Той не се вмества в каноните за "дясно” или "ляво", а е "т р е т и я т  п ъ т" - единствено верен, български и общочовешки, адекватен на опита на развитите демокрации.

Ние, за разлика от някои политически сили, не смятаме да внасяме от чужбина, нито да преоткриваме азбуката на демокрацията и парламентаризма, на суверенитета и социалното единство, законността и човешките права, частната собственост и социалната справедливост, общочовешките и християнските добродетели, а  д а   с е   б о р и м  за тяхното изграждане и утвърждаване в обществото и държавата!

Земеделският съюз:

- ще предлага радикални решения за изход на хората и на страната от катастрофата;
- ще подкрепя всяка крачка на държавните институции по този път;
- но също така категорично ще противостои на всеки опит за решаване на проблемите с недемократични средства!

3. Спасителният за страната изход от разрухата е  в  р а д и к а л н а т а   и к о н о м и ч е с к а   р е ф о р м а.

Нейна цел е създаването на пазарно стопанство със социални гаранции за българския гражданин и на общество от собственици.

Икономическата реформа трябва да се основава на естествените природни, исторически, народопсихологически фактори и традиции на България, съизмерими с опита на развитите демокрации. В тази светлина принципът на аграризма - основополагащ за Земеделския съюз, придобива общонационално значение: благоденстваща България - страна със съвременно земеделие и свързаните с него отрасли - хранителна, лека промишленост, туризъм и други.

Ключова позиция на икономическата реформа е реформата в  п о з е м л е н и т е   о т н о ш е н и я. Незабавното възстановяване на частната собственост върху земеделската земя, създаването на еднолични стопанства и земеделски кооперации на собственици са гаранцията за хляба на България!

Земеделският съюз ще предлага и се бори за радикално аграрно законодателство, за нова политика - с лице към земеделието и селото, за чиста природа!

Развитието на земеделието и свързаните с него отрасли като  п р и о р и т е т н и  налагат коренно преструктуриране на промишлеността и рязко ограничаване дела на неефективните производства.

Основа на стопанския живот трябва да бъдат средните и дребните предприятия, гъвкаво реагиращи на вътрешния и външния пазар и осигуряващи нови работни места.

Реституцията на отнетите с репресивните комунистически закони имущества е задължителна. Земеделският съюз обаче ще изисква тя да бъде осъществявана при гарантирани о г р а н и ч е н и я   и   с о ц и а л н и   к о р е к т и в и   з а   е д р а т а   с о б с т в е н о с т. Що се отнася до приватизацията на държавната собственост, ние ще отстояваме интересите на всеки работник и специалист за участие в този процес чрез използване на акционерните и кооперативните форми, а също и възможностите за предимствено развитие на средния и дребен национален частен бизнес.

4. Земеделският съюз и днес ще отстоява принципите на социалната справедливост, за "гарантиране живота на всеки човек в пределите на България".

В трудните условия на смяна на системата и на икономическа разруха ние ще се борим за реална социална защита на най-слабите слоеве от народа - пенсионерите, инвалидите, болните и самотните хора. Тя не е задължение само на държавата, но и на обществото като цяло.  Земеделският съюз е в състояние да стане радетел за възраждането на благотворителността и милосърдието, на дарителството и самарянството - тези изконни християнски добродетели, помагали на народа в трудни времена.

Днес, повече от всеки друг път, са необходими всестранни социални гаранции, осигурявали за всеки член от обществото, от селото и града правото на труд - без ограничения и без социално напрежение. В този контекст ние считаме като неотменно правото на трудоспособните граждани на обезщетение при безработица, а радикалната приватизация  - за оптимална възможност за рязко ограничаване на растящата безработица. Необходимост на деня е изграждането на съвременна трудова борса и на пазар на работната сила.

Катастрофалното демографско състояние на българската нация императивно изисква незабавното разработване на специална законодателна закрила на младите и многодетните семейства и на младежта. Земеделският съюз е против всякакви привилегии, с едно-единствено изключение - за  д е ц а т а, които трябва да растат в здрави български семейства.

Крайно време е парламентът да приеме Закон за здравноосигурителната система, гарантираща на всеки гражданин от селото и града висококвалифицирана медицинска и стоматологична помощ. В тази система трябва задължително да бъде включено и лекарственото снабдяване. Така обществото ще разполага със съвременно квалифицирано и достъпно здравеопазване.

Земеделският съюз е за възстановяването на пенсионните фондове и тяхното отделяне от държавата. Ние ще защитаваме правото на всеки пенсионер да получи пенсия, отговаряща на неговата квалификация и трудов стаж, при гарантирани възможности за осигуряване чрез доброволни вноски в размери, в каквито той пожелае. На този труден за обществото етап ще се борим за оптимизиране съществуващите разлики между най-ниските и най-високите пенсии, за премахването на всякакви привилегии при определянето на техния размер и пр.

Важно социално значение има решаването на острите образователни проблеми на учащата се младеж. Ние защитаваме принципите на безплатно средно и висше образование в държавните училища и достъпно - в частните учебни заведения, контролирано от държавата. Необходими са радикални мерки за професионално израстване на младите хора, за практическо обучение и създаване на трудови навици у подрастващите. Земеделският опит трябва да бъде широко използван при коренната реформа на образователната система.

Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА) "ПОСОКИТЕ НА ПРОМЯНАТА" НА СЕКРЕТАРЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ, ИЗНЕСЕН НА СРЕЩАТА НА БИВШИ ДЕПУТАТИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 8 ФЕВРУАРИ 1992 ГОДИНА.


Има ли кой да се противопостави?

Парламентарната опозиция в лицето на БСП според нас клони към постепенен упадък. Включването на част от бившата номенклатура в процеса на предприемачеството постепенно изменя облика на БСП. Нейна основа сега са пенсионерите, малка част от бившия партиен апарат, част от лявата интелигенция, селяни, но напоследък и група отчаяни хора без работа и шансове в живота. Това вероятно ще даде шанс на БСП да се превърне в лява партия, но съществуващият негативизъм към "45-те години” нейно управление ще й пречи все повече да бъде водач на общественото мнение и на политическите процеси и все повече ще стеснява шансовете й.

БДЦ запазва своето отношение към ДПС, изразено в учредителната декларация на 26 октомври 1991 година. Тази организация възникна на основата на реални проблеми и необходимостта от защита на основни права. Вътрешнопартийната недемократичност на ДПС я превръща все повече във фактор, който изолира една етническа група, и политиката му в крайна сметка е срещу интересите на етническите турци и мюсюлманите в България. Икономическите интереси на тези трудови хора обаче много скоро ще влязат в противоречие с досегашната партийна линия на върхушката на ДПС и ще включат този електорат в реалните политически процеси далеч от сътрудничеството със СДС - национално движение.

БДЦ не е единственият изразител на демократичния некомунистически политически интерес. Възможните алтернативи на седесарската олигархия могат да бъдат монархизмът (към който вероятно ще гравитира след време и част от оформящата се десница) и популизмът (тип "Подкрепа"), който не е изключено скоро да добие организационно партийни форми.

Напълно реално е центристкото политическо пространство да се запълни и от ново "отцепление" от СДС, където натискът на апарата "отдолу" ще се съчетае с масовото разочарование от политиката на "Раковски" 134.

БДЦ засега е най-сериозната заявка за демократична перспектива в страната. Подчертавам - заявка! Реално той е в процес на конституиране. Причините за първоначалното бързо, а след това прекомерно забавено темпо на това конституиране са в идейно и организационно взаимодействие с президентските избори и с трудния процес на идейно и организационно взаимодействие между партиите. ПС на БДЦ изразява надежда, че идейните различия не могат да бъдат пречка за консолидиране. Както е казано и в програмната декларация, четирите типа идеологии в БДЦ съжителстват съвместно:

- социална демокрация;
- либерална демокрация;
- хуманитарните екологични ценности (екологичният хуманитаризъм);
- традиционното българско народовластие.

Между тези платформи няма противоречия!

Анализът на обществено-политическата ситуация в страната ни води до убеждението, че е необходим несхематичен, нетрадиционен път за промените в Източна Европа.

Нашите общества трябва да имат като цел безспорно намаляване на регулярната роля на държавата и създаването на стабилна класа от собственици, които чрез своята индивидуалност да обогатяват обществото. Но това не може да стане чрез неолибералните западни рецепти. Единствената възможност е:

ЛИБЕРАЛНИ ЦЕЛИ СЪС СОЦИАЛНИ СРЕДСТВА!

Всемогъщият държавен Левиатан трябва да се свие до тези демократични институции, гарантиращи свободите на личността, до тези икономически размери, даващи свобода на конкуренцията. Но това е процес, невъзможен без участието на мнозинството от нацията, без регулиращата и животоподдържаща роля на държавните и обществените институции. За това БДЦ разработва специална програма.

Ето защо БДЦ се стреми към държавната власт. Но той няма да се стреми към нея самостоятелно, нито пък ще упражнява тази власт само за себе си. Центърът протяга своите ръце вляво и вдясно, защото той е алтернативата на олигофреничната поляризация, на дивашкото "НИЕ или ТЕ", на маниакалното търсене на "виновен враг".

Центърът е идеята за втория етап от промяната на бившия комунистически строй - обърнат не към възмездията за миналото, а към задачите на бъдещето.

Задачите на БДЦ в политическата стратегия са:

1. Демократизиране на властовите механизми и плурализация на политическото пространство. Ефикасен контрол върху властта, борба срещу монопола на упражняването й и разрушаване на модела на двупартийност като изключително опасен за страната.

2. Недопускане на авторитарно-бюрократичен модел на управление.

3. Достойно представяне на едни относително скорошни парламентарни и общински избори.

В областта на политическата тактика:

1. Първостепенно трябва да се усъвършенстват методи и стил на бързо политическо ориентиране, които предполагат както ясни предварителни позиции, така и висока степен на доверие и отговорност във всяко структурно звено и член на БДЦ.

2. Настоятелност в пропагандата, в лозунга и езика. Една политическа извънпарламентарна опозиция трябва да бъде при хората - в предприятията, на улицата, да присъства активно и пасивно (чрез символите си) в реалното пространство на живота.

3. Дисперсност и ешелонност - разпределение на функциите и етапност на акциите между отделните партии, структурни звена, членове и симпатизанти на БДЦ. Тук различията между нас са предимство и деленията "ляво - дясно" или "умерено - радикално" трябва да допълват общото усилие, а не да го разединяват.

МНОГО ВАЖЕН Е И ОБЩИЯТ ОБРАЗ НА БДЦ

Наред с опозиционността (отказът от която е смърт за БДЦ) трябва да се търси иновационността - нов език, ново поведение, нови идеи, нови социални технологии, въпреки риска първоначално те да не се разберат от обществото.

Интелигентността като политическа култура, образ на лидери, като типаж на поведение и език. На фона на явната некултурност на повечето ни опоненти това трябва да е акцентираща черта.

Трябва да се намери съгласуване на такива важни за образа ни черти като солидаризма (пълна взаимна подкрепа на личности, формации, социални групи) и на либерализма (разбран като свръхчувствителност към нарушаването на свободите - на печат, сдружения, слово, религия, предприемчивост и пр.)

За да може БДЦ да постигне тези цели, той обаче трябва да има и три важни функционални особености:

1. Обхватност - както чрез своите организации, така и чрез специфичните за тях идеи и форми да се стигне до максималното доближаване до различните социални групи на обществото. Включването и дори създаването на организации със специфична база (младежки, интелектуални и пр.) трябва да бъде един приоритет на БДЦ.

2. Контактност - това, което не може да се постигне със собственни организационни ресурси, трябва да го постигнем чрез открито и добросъвестно сътрудничество с такива социални организации, които изразяват, защитават и формират интересите на нейните социални групи.

3. Унитарност - задачите са големи, необходимо е единство в действията и становищата на БДЦ. Общият образ и цели предполагат акцент към организационно и идейно коопериране на усилията, предполага изключване на партизанщина и лични сметки.

Един политически избор може да има много варианти. Ние можем и да не бъдем предпочетени. Но самото даване на възможност за избор вече е част от голямото НОВО на нашето общество.

Ние имаме шанс, защото, който е започнал пътя от началото, той знае къде отива и ще извърви този път.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СЕКЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - МИХАЙЛОВГРАД.


Днес, 11 февруари 1992 г., ние, долуподписаните, се събрахме и решихме да учредим секция на Движението за права и свободи. Мотивите, довели ни до това решение, са, че от всички политически сили, представени на територията на страната, най-близка до демократичните принципи е политиката на Движението за права и свободи. Неговият облик и отношение към политическите сили е ясно очертан. Принципите са: демокрация, независимост, законност и безусловно спазване на човешките права.

Движението отрича национализма, шовинизма, фундаментализма и се обявява за интернационализъм като основно начало за разбирателство и единство на общностите в страната. Ние приемаме устава и програмата на движението и изразяваме своята готовност да съдействаме за преодоляване на всички трудности, възникнали случайно или умишлено, за да пречат иа пълното обединяване на нацията, на мирния и спокоен човешки живот.

На събранието с гласуване бе избран ръководен състав, както следва:

За председател - Димитър Томов, за секретар - Радослав Василев, и за касиер - Елисавета Николова. Избраното ръководство предложи в учредителния протокол да бъде записано, че секцията на Движението за права и свободи в Михайловград в този си вид ще съществува дотогава, докато ръководител на Националното движение за права и свободи е г-н Ахмед Доган.

Михайловград, 13 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:28:35
20.02.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова   
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!