20 февруари 1991

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                 БРОЙ 36 /311/

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ /БНС/, УЧРЕДЕН НА 7 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА И ВКЛЮЧВАЩ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" И ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ПЕРНИК.


БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ /БНС/ Е СЪЮЗ НА ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО ПОСТАВЯТ БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ НАД ВСИЧКО.

ТОЙ Е ОТКРИТА ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ, В КОЯТО МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ КАКТО ОРГАНИЗАЦИИ, ТАКА И ОТДЕЛНИ ЛИЦА, СПОДЕЛЯЩИ НЕГОВИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА:

- ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА ДЪРЖАВА НА МНОГОПАРТИЙНА ОСНОВА ПРИ РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

- ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО РАБОТЯТ И ДЕЙСТВУВАТ ЗА ДОБРОТО НА БЪЛГАРИЯ.

- НЕЗАВИСИМА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ПРИ РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ.

- ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО СТРАНА С МОЩНА ИНДУСТРИЯ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО И НАРЕЖДАНЕТО Й В ГРУПАТА НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ОТ ПОСТИНДУСТРИАЛНОТО ОБЩЕСТВО.

- СПРАВЕДЛИВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, ОБЕЗПЕЧАВАЩА ОПТИМАЛНО РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА.

- АКТИВНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА КЪМ ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ СВЕТА, КОИТО СА ГОТОВИ ДА СЪТРУДНИЧАТ С БЪЛГАРИЯ НА РАВНОПРАВНА ОСНОВА; БАЛАНСИРАНИ ВРЪЗКИ С ВЕЛИКИТЕ СИЛИ.

- АКТИВНА И ЦЕЛЕНАСОЧЕНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ИЗРАЗЯВАЩА СЕ В: ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ; ОСОБЕНИ ГРИЖИ ЗА МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ИНВАЛИДИТЕ И ВЪЗРАСТНИТЕ; СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ И ПРИЛАГАНЕ НА СЕРИОЗНИ МЕРКИ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦАТА;

БЕЗПЛАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА БАЗАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ.
- ОТДЕЛЯНЕ НА ОСОБЕНИ ГРИЖИ КЪМ ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ И МЛАДЕЖТА С ОГЛЕД НА ПРАВИЛНОТО ИМ ВЪЗПИТАНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

- КОРЕННО ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ДУХА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА СВЕТОВНАТА НАУКА И ОСОБЕНО АКЦЕНТИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ КУЛТУРА.

- СЪВРЕМЕННА ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА, ОСИГУРЯВАЩА НОРМАЛНА И ЕСТЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА.

- ОТСТОЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ С МИРНИ СРЕДСТВА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕАЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

- ПРИОРИТЕТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НАД ПАРТИЙНИТЕ.
- СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУПАРТИЕН КОДЕКС ПО НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НЕГОВИЯ КОНТРОЛ.

- ЗАПИСВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ НА ТЕКСТ, ЧЕ "ВСЕКИ БЪЛГАРИН, НЕЗАВИСИМО НА КОЯ ДЪРЖАВА Е ПОДАНИК, Е ГРАЖДАНИН И НА БЪЛГАРИЯ. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО СВЕТА".

                     ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ! СЪНАРОДНИЦИ!

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ СМЯТА, ЧЕ ДНЕС БЪЛГАРИЯ ПРЕЖИВЯВА ДРАМАТИЧНИ МОМЕНТИ. ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА, ОБЪРКАНИТЕ И В МНОГО СЛУЧАИ ВРЕДНИ ДЕЙСТВИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ИКОНОМИЧЕСКАТА И ЕКОЛОГИЧЕСКАТА РАЗРУХА, МОРАЛНАТА ДЕГРАДАЦИЯ И ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ ИЗОСТРИХА ДО КРАЕН ПРЕДЕЛ НАПРЕЖЕНИЕТО И ДОВЕДОХА СТРАНАТА НИ ДО РЪБА НА ПРОПАСТТА.

МОЖЕМ ЛИ ДА СПРЕМ ТОЗИ ХОД НА СЪБИТИЯТА? МОЖЕМ ЛИ ДА ПРЕДОТВРАТИМ ПО-НАТАТЪШНОТО ИЗОСТРЯНЕ И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА КРИЗАТА? МОЖЕМ ЛИ ДА ПРЕОДОЛЕЕМ АПАТИЯТА И БЕЗВЕРИЕТО, ОБХВАНАЛИ ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО?

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ОТГОВАРЯ С РЕШИТЕЛНО "ДА". ЗА ТОВА СА НЕОБХОДИМИ УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ СИЛИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ЗА ДЪРЖАВАТА С ХИЛЯДОЛЕТНА ИСТОРИЯ БЪЛГАРИЯ. САМО И ЕДИНСТВЕНО С ОБЕДИНЕНИТЕ УСИЛИЯ НА ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНИ ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ МОЖЕМ ЧАС ПО-СКОРО ДА ИЗВЕДЕМ СТРАНАТА И НАРОДА НИ ОТ КАТАСТРОФАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОЕТО ТЕ СА ИЗПАДНАЛИ.

БРАТЯ И СЕСТРИ, БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ СЕ ОБРЪЩА С ГОРЕЩ АПЕЛ КЪМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ И НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, ДА СИ ПОДАДЕМ РЪКА И С БЪРЗИ И РЕШИТЕЛНИ ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ТЕЖКАТА НАЦИОНАЛНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА, МОРАЛНА И ЕКОЛОГИЧЕСКА КРИЗА, В КОЯТО Е ИЗПАДНАЛА НАШАТА СТРАНА.

ТОВА ИЗИСКВА СЕГА ОТ НАС РОДИНАТА!
ТОВА Е НАШ ПАТРИОТИЧЕН ДЪЛГ!
В ИМЕТО НА СИЛНА И ПРОЦЪФТЯВАЩА БЪЛГАРИЯ!
В ИМЕТО НА ДОБРУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р ИВ. ГЕОРГИЕВ

БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. КУМАНОВ

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. ГАНЕВ

ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ПЕРНИК
ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. БОРИСОВ

СЪВЕТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
P. АНАТКОВ
Д. РАДЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


* * *

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА РУСЕНСКИ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ".


В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ Е ПОДЕТА НЕБЛАГОВИДНА КАМПАНИЯ СРЕЩУ РОЯЛИЗМА КАТО ИДЕЯ, СРЕЩУ ЦАР СИМЕОН ВТОРИ И СРЕЩУ НАШИЯ СЪЮЗ - КАКТО ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНИТЕ, ТАКА И ЧРЕЗ РУСЕНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.

ВНИМАТЕЛНИЯТ АНАЛИЗ НА НАПАДКИТЕ СРЕЩУ НАС ПОКАЗВА:

- ПЪЛНО НЕПОЗНАВАНЕ НА НОВАТА И ПО-СТАРАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ;
- ГРУБА ФАЛШИФИКАЦИЯ НА ФАКТИ И СЪБИТИЯ ОТ НАШЕТО МИНАЛО И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ОТДАВНА ОТРЕЧЕНИ ТОТАЛИТАРНИ МЕТОДИ;
- ИЗПОЛЗУВАНЕ НА НЕОСВЕДОМЕНОСТТА НА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА БЪЛГАРСКОТО ДЪРЖАВНО СТРОИТЕЛСТВО ЗА НЕЧИСТИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СЪЮЗЪТ СМЯТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ПРИПОМНИ СЛЕДНОТО:

- ЧЕ ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ ФОРМАЛНО ПРОДЪЛЖАВА И СЕГА ДА БЪДЕ КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ТЪЙ КАТО Е ОТМЕНЕНА НЕЗАКОННО;

- ЧЕ БЪЛГАРИЯ "ДЕ ЮРЕ" И СЕГА ПРОДЪЛЖАВА ДА Е МОНАРХИЯ, ТЪЙ КATO РЕФЕРЕНДУМЪТ ПРЕЗ 1946 Г. Е НЕЛЕГИТИМЕН;

- ЧЕ ЦАР СИМЕОН ВТОРИ И ДОСЕГА - МАКАР И САМО ЮРИДИЧЕСКИ - Е ЗАКОННИЯТ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА НА БЪЛГАРИЯ, ТЪЙ КАТО ПРЕЗ 1946 Г. НЕ Е НИТО АБДИКИРАЛ, НИТО Е ДЕТРОНИРАН.

СЪЮЗЪТ Е НА МНЕНИЕ, ЧЕ НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СЕГА Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И МОЖЕ БИ ЕДИНСТВЕН ШАНС НА БЪЛГАРИЯ ЗА СПАСЕНИЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА, В КОЯТО ТЯ СЕ НАМИРА В РЕЗУЛТАТ НА ТОТАЛИТАРНАТА ДИКТАТУРА.

СЪЮЗЪТ ОТБЕЛЯЗВА СЪС СЪЖАЛЕНИЕ, ЧЕ В НЕДОСТОЙНАТА КАМПАНИЯ СРЕШУ НЕГО СЕ ВКЛЮЧИ ДЕЙСТВЕНО И ГРАДСКИЯТ СЪВЕТ НА БСП, ТЪЙ КАТО:

- ОСНОВОПОЛАГАЩ ПРИНЦИП ЗА СЪЮЗА Е БОРБАТА ЗАСПАСЕНИЕТО, ВЪЗРАЖДАНЕТО И ВЪЗХОДА НА БЪЛГАРИЯ - ПРИНЦИП, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВОДЕЩ ЗА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА;

- ОТ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ И ДО СЕГА СЪЮЗЪТ СЕ Е СТРЕМИЛ И Е УСПЯВАЛ ДА ПОДДЪРЖА ДОБРИ, ДРУЖЕСКИ ОТНОШЕНИЯ С ГРАДСКОТО РЪКОВОДСТВО, РУСЕНСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В РУСЕ В ИМЕТО НА НАШАТА ОСНОВНА ЦЕЛ НЕЗАВИСИМО ОТ ИДЕЙНИТЕ РАЗЛИЧИЯ.

СЪЮЗЪТ СЧИТА, ЧЕ ПОДОБНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕГО Е РЕЦИДИВ ОТ ТОТАЛИТАРНОТО МИНАЛО, ХАРАКТЕРНО С НЕТЪРПИМОСТ КЪМ ДРУГОМИСЛЕЩИТЕ,

- И Е ИЗРАЗ НА ФАКТА, ЧЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА РУСЕНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИТЕ СА ВЗЕЛИ ВРЪХ РЕТРОГРАДНИ, РЕАКЦИОННИ СИЛИ,
- НО НЕ ОТГОВАРЯ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА, ТЪЙ КАТО МНОГО НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ СА НАШИ СИМПАТИЗАНТИ И АКТИВНО ПОДДЪРЖАТ НАШИТЕ ИЗЯВИ.

РУСЕНСКИЯТ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В ГРАДА ДА ОБЕДИНЯТ УСИЛИЯТА СИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА СТРАНАТА ОТ КАТАСТРОФАТА.

ВЪПРОСЪТ ЗА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЕШЕН САМО И ЕДИНСТВЕНО ОТ СУВЕРЕННИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЕТИЦИЯ ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ЗАКОНА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЕДРАТА ГРАДСКА ПОКРИТА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ. ДОКУМЕНТЪТ С ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПИСЪК НА 5000 СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ТЕХНИ НАСЛЕДНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, ЧИИТО ИМОТИ СА ОТЧУЖДЕНИ ПО ТОЗИ ЗАКОН, И [ПО] ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ СА ВНЕСЕНИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЬБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

СЛЕД ПРЕВРАТА НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАСИЛСТВЕНО ЗАВЗЕЛА ВЛАСТТА, НАЛОЖИ РЕДИЦА РЕПРЕСИВНИ ЗАКОНИ, С КОИТО БЯХА НАРУШЕНИ ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ. С ТЕЗИ ЗАКОНИ БЕ ОТНЕТО И СВЕЩЕНОТО И НЕПРИКОСНОВЕНО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, РЕГЛАМЕНТИРАНО КАКТО ОТ БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, ТАКА И ОТ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - ЧЛ.17 "НИКОЙ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОИЗВОЛНО ЛИШЕН ОТ СВОЯТА СОБСТВЕНОСТ".

ДЕЙСТВИЯТА НА ТОТАЛИТАРНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ВЛАСТ, С КОИТО БЕ ЛИКВИДИРАНА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, СА АНТИДЕМОКРАТИЧНИ И ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ. ТЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ДУХА И ИДЕИТЕ НА ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КЪМ КОИТО БЪЛГАРИЯ СЕ Е ПРИСЪЕДИНИЛА. С ТЯХ БЕ НАРУШЕНА НАЙ-ГРУБО СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ, КАТО БЕ ПОСЕГНАТО ВЪРХУ ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, НА ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ И ЧОВЕШКА СВОБОДА. СЕМЕЙСТВАТА, НА КОИТО БЯХА ОТНЕТИ ИМОТИТЕ, ПОПАДНАХА В ОБЩАТА ГРУПА "ЗАСЕГНАТИ ОТ МЕРОПРИЯТИЯТА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ" И СРЕЩУ ТЯХ БЯХА ПРИЛОЖЕНИ НАЙ-ЖЕСТОКИ ДИСКРИМИНАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ - АРЕСТИ, ЗАТВОРИ, ПОБОИ, ИЗСЕЛВАНИЯ, ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТИ, УВОЛНЕНИЯ ОТ РАБОТА И ДРУГИ. ТАЗИ ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРОДЪЛЖИ ДА СЕ ПРИЛАГА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ - ДЕЦА, ВНУЦИ, ПРАВНУЦИ, И ТАКА ДО 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА.

ВСИЧКИ ТЕЗИ РЕПРЕСИИ БЯХА ИЗВЪРШЕНИ С ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ - ЗАГРАБВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, СПЕЧЕЛЕНО ОТ ПОКОЛЕНИЯ ЗА ПОКОЛЕНИЯ С ЧЕСТЕН ТРУД И СПЕСТОВНОСТ. ТОВА ИМУЩЕСТВО, ПЪРВОНАЧАЛНО ОДЪРЖАВЕНО ЗА "БЛАГОТО НА НАРОДА", ВПОСЛЕДСТВИЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВА В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЪРХУШКА.

ЕДИН ОТ ТЕЗИ РЕПРЕСИВНИ ЗАКОНИ Е ЗАКОНЪТ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЕДРАТА ГРАДСКА ПОКРИТА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ /ЗОЕГПНС/ - ДЪРЖ.В.
БР. 87/15 АПРИЛ 1948 ГОДИНА, С КОЙТО СА ОТНЕТИ ЖИЛИЩА, ВИЛИ, ЗАНАЯТЧИЙСКИ РАБОТИЛНИЦИ, КАБИНЕТИ, АДВОКАТСКИ КАНТОРИ, МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ И ДРУГИ ПОМЕЩЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЖИВОТА, ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ И ПРЕХРАНАТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА. 95 ПРОЦЕНТА ОТ ЗАСЕГНАТИТЕ ПО ТОЗИ ЗАКОН СА СРЕДНИ И ДРЕБНИ СОБСТВЕНИЦИ, НАЙ-ГРАДИВНАТА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ЧИИТО ТРУД И СПЕСТОВНОСТ СА ИЗГРАДИЛИ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И МАТЕРИАЛНАТА МОЩ НА БЪЛГАРИЯ, УНИЩОЖЕНИ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ.

НИЕ ТВЪРДИМ, ЧЕ ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ ТОЗИ ЗАКОН Е АНТИХУМАНЕН И ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН. ТОЙ ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ НЕ САМО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, НО И НА ИДЕИТЕ И ДУХА НА КОНСТИТУЦИЯТА, ПРИЕТА ОТ САМАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ВЛАСТ ПРЕЗ 1947 ГОДИНА.

В АЛИНЕЯ 1-ВА НА ЧЛЕН 10 ОТ ТАЗИ КОНСТИТУЦИЯ СЕ РЕГЛАМЕНТИРА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ: "ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И НЕЙНОТО ОНАСЛЕДЯВАНЕ СЕ ПРИЗНАВАТ ОТ ЗАКОНА."

В АЛИНЕЯ 2-РА ОТ СЪЩИЯ ЧЛЕН СЕ ДАВА ПРИОРИТЕТ, КАТО СЕ ПРОВЪЗГЛАСЯВА, ЧЕ: "ПРИДОБИТАТА С ТРУД И СПЕСТОВНОСТ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И НЕЙНОТО НАСЛЕДЯВАНЕ СЕ ПОЛЗВАТ С ОСОБЕНА ЗАКРИЛА."

В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПРЕДХОДНИТЕ АЛИНЕИ АЛИНЕЯ 6-ТА ОГРАНИЧАВА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, КАТО ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ СА ПОДРОБНО ИЗБРОЕНИ: "ДЪРЖАВАТА МОЖЕ ДА ЕКСПРОПРИИРА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО...ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА, ТРАНСПОРТА И КРЕДИТА." ТУК НЕ СА ИЗБРОЕНИ ЖИЛИША, МАГАЗИНИ, РАБОТИЛНИЦИ И ДРУГИ - ПРЕДМЕТ НА ОТЧУЖДАВАНЕ ПО ЗОЕГПНС.

СЪГЛАСНО АЛИНЕЯ 5-ТА ТОВА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ УСЛОВИЕ: "ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ИЛИ ОТЧУЖДЕНА САМО ПРИ СПРАВЕДЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ". ТУК СЛЕДВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ВСИЧКИ РЕПРЕСИВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ, В ТОВА ЧИСЛО И ЗОЕГПНС, ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ СА ДЕЙСТВУВАЛИ В НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ, КАТО НИТО ЕДИН ОТ ЛИШЕНИТЕ ОТ ИМУЩЕСТВОТО СОБСТВЕНИЦИ НЕ Е ПОЛУЧИЛ НИКАКВО ОБЕЗЩЕТЕНИИЕ.

ЗОЕГПНС В ЧЛЕН 1-ВИ ОПРЕДЕЛЯ ЗА СВОЙ ПРЕДМЕТ: "ОНЕЗИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОИТО СЛУЖАТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДОХОДИ-РЕНТИ НА ВЛОЖЕНИТЕ В ТЕЗИ ИМОТИ КАПИТАЛИ". ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ТЕЗИ ИМОТИ НЕ Е ЗАПРЕТЕНО ОТ КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1947 ГОДИНА. ТЕ СЪЩО СА БИЛИ ПРИДОБИТИ С "ТРУД И СПЕСТОВНОСТ", А СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ СА БИЛИ ПРЕДИМНО ХОРА С ЧАСТНИ ПРОФЕСИИ, БЕЗ ОСИГУРЕНИ ПЕНСИИ, ЗА КОИТО ДОХОДИТЕ ОТ ТЕЗИ ИМОТИ СА БИЛИ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПОДСИГУРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО И НА СЕМЕЙСТВАТА ИМ ПРЕПИТАНИЕ, ЗА СТАРОСТ, БОЛЕСТ И Т.Н.

ЧЛЕН 4-ТИ ОТ ЗОЕГПНС ГЛАСИ: "НЕ СЕ ОТЧУЖДАВАТ ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕДНО СЕМЕЙСТВО ЖИЛИЩА /КЪЩА, АПАРТАМЕНТ/ И ЕДНО ДУКЯНСКО ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ ПРАЗНО МЯСТО, НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО." С ТОЗИ ЧЛЕН НЕПРАВОМЕРНО СЕ РАЗШИРЯВА ДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНА И ВЪРХУ НЕПОКРИТАТА СОБСТВЕНОСТ. ОСВЕН ТОВА ТОЙ ЗАСЯГА НАЙ-ТЕЖКО МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА И ПО СЪЩЕСТВО Е НЕСПРАВЕДЛИВ И НЕХУМАНЕН.

ПРИ ПРИЛАГАНЕТО МУ НА ПРАКТИКА СА ДОПУСНАТИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ НАРУШЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ, КАТО СА ОТЧУЖДАВАНИ ЕДИНСТВЕНИ ИМОТИ, НА ДЕЛИМИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ И ДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ /МАШИНИ, ИНСТРУМЕНТИ И ДРУГИ/, КАТО ПО НАЙ-БРУТАЛЕН НАЧИН, УЖ В ИМЕТО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА, БРАТСТВОТО И РАВЕНСТВОТО, ХОРАТА СА БИЛИ ОСТАВЯНИ БЕЗ ПОКРИВ НАД ГЛАВАТА СИ И БЕЗ ПРЕПИТАНИЕ. А СЛЕД ТОВА СА ЗАПОЧВАЛИ ФИЗИЧЕСКИТЕ И МОРАЛНИ РЕПРЕСИИ. 44 НА СТО ОТ ОТЧУЖДЕНИТЕ И 44 НА СТО ОТ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ СА СТАНАЛИ ЖЕРТВА    НА ТАКИВА РЕПРЕСИИ СЛЕД ОТЧУЖДАВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА ИМ ПО ДАННИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ОТ НАС АНКЕТА.

ЧЛЕН 5-ТИ ОТ ЗОЕГПНС ГЛАСИ: "НЕ СЕ ОТЧУЖДАВАТ ОНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ /МАГАЗИНИ, ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ, КАНТОРИ, РАБОТИЛНИЦИ И ДРУГИ/, КОИТО    СА НЕОБХОДИМИ НА СОБСТВЕНИКА ИЛИ НА НЯКОЙ ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО МУ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЗАНЯТИЕ ЧРЕЗ ВЛАГАНЕ НА ТЕХЕН ЛИЧЕН ТРУД." ПРАКТИКАТА ПОКАЗВА, ЧЕ ТОЗИ ЧЛЕН ВЪОБЩЕ НЕ Е ПРИЛАГАН. ПО НАЙ-ВАРВАРСКИ НАЧИН Е БИЛО РАЗГРАБЕНО ТОВА, КОЕТО СЕГА, СЛЕД 43 ГОДИНИ, СЕ МЪЧИМ ДА ВЪЗРОДИМ -  ПРЕДПРИЕМЧИВОСТТА И ТВОРЧЕСКИЯ ДУХ НА БЪЛГАРИНА. МАГАЗИНИ И РАБОТИЛНИЦИ, СЛУЧАЙНО ОЦЕЛЕЛИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ТОЗИ ЗАКОН, БЯХА ПРИНУДИТЕЛНО РАЗПРОДАДЕНИ НА БЕЗЦЕНИЦА СЪГЛАСНО ПМС НОМЕР 60 ОТ 1975 ГОДИНА.

НЕ СА СЕ ПРИЛАГАЛИ И РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 14 ОТ ЗАКОНА "НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОТЧУЖДЕНИТЕ ИМОТИ СЕ ПЛАЩА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ В ДЪРЖАВНИ ОБЛИГАЦИИ."

НАЙ-ГОЛЕМИ ЩЕТИ СА ПОНЕСЛИ СОБСТВЕНИЦИТЕ, ЧИИТО ИМОТИ СА БИЛИ ОБРЕМЕНЕНИ С ТЕЖЕСТИ ОТ НЕПРИЛАГАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 17-ТИ “ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С ИПОТЕКИ ВЪРХУ ТИЯ ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ, ПРЕМИНАВАТ ВЪРХУ СЪОТВЕТНИТЕ ЖИЛИЩНИ ФОНДОВЕ КЪМ ГРАДСКИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ИЛИ КЪМ ДЪРЖАВАТА." ТЕЗИ СОБСТВЕНИЦИ НЕ САМО СА БИЛИ ЛИШЕНИ ОТ ИМОТИТЕ СИ, НО И СА БИЛИ ПРИНУДЕНИ ДА ИЗПЛАЩАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ВЪРХУ ТЯХ /ИПОТЕКИ, ДАНЪЦИ И ДРУГИ/, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН БИВАТ ОБРЕЧЕНИ ДА ПОПАДНАТ В КРАЙНА БЕДНОСТ.

В БЪЛГАРИЯ СЕГА СЕ ИЗВЪРШВА СМЯНА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА.

НАЙ-ВАЖНИЯТ ФАКТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ЗА ПРЕХОДА КЪМ СВОБОДНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО Е ПРИВАТИЗАЦИЯТА. ПРЕД ПРАГА НА ТАЗИ ПРОМЯНА НИЕ СМЕ ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ ТОВА, ЧЕ ЗАКЪСНЯВАТ ЗАКОНИТЕ, КОИТО ЩЕ РЕГЛАМЕНТИРАТ ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ КАТО "СВЕЩЕНО И НЕПРИКОСНОВЕНО". ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЧНЕ С ВРЪЩАНЕ НА ЗАГРАБЕНИТЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ ИМОТИ.

НИКОЯ СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА, КОГАТО СЕ КРЕПИ НА ГРАБЕЖИ И НАСИЛИЕ. АКО ТЕЗИ ИМОТИ НЕ БЪДАТ ВЪРНАТИ, ИМА ОПАСНОСТ ДА ПОПАДНАТ В РЪЦЕТЕ НА БИВШИТЕ КОМУНИСТИ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ СИЛАТА И МАТЕРИАЛНАТА МОЩ.

ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО РЕСТАВРИРАНЕ, МАКАР И ПОД ДРУГА ФОРМА, НА ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. СЪЩЕСТВУВА И ДРУГА ОПАСНОСТ - ДА ПОПАДНАТ В РЪЦЕТЕ НА ХОРА, НАТРУПАЛИ КАПИТАЛИ ПО НЕЧЕСТЕН И ПРОТИВОЗАКОНЕН НАЧИН /СПЕКУЛАНТИ И ДРУГИ/, И СЪЩО ЩЕ ОПОРОЧАТ ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА И ЗАПОЧНАЛИТЕ В НАШЕТО ОБШЕСТВО ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ.

ВОДЕНИ ОТ ГОРЕИЗЛОЖЕНИТЕ МОТИВИ И ОТ ГОЛЯМАТА ИДЕЯ ЗА ВСЕОБЩОЧОВЕШКА СПРАВЕДЛИВОСТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ЗОЕГПНС, СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НАЙ-НАСТОЯТЕЛНО МОЛИ:

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕ ПВАТИЗАЦИЯТА, ДА СЕ ИЗВЪРШИ РЕПРИВАТИЗАЦИЯ, KATО БЪДЕ ОБЯВЕН ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН ЗОЕГПНС С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ЗАКОННИ ПОСЛЕДИЦИ:

1. ДА СЕ ОБЯВЯТ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ СДЕЛКИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И ОТ ТРЕТИ ЛИЦА, С ИМОТИ, ОТЧУЖДЕНИ ПО ТОЗИ ЗАКОН.
2. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОТЧУЖДЕНИТЕ ИМОТИ.
3. ДА БЪДАТ СПРАВЕДЛИВО ОБЕЗЩЕТЕНИ ПО ТЯХНО ЖЕЛАНИЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ, ЧИИТО ИМОТИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ.
4. ДО ОТМЯНАТА НА ЗАКОНА ДА ОСТАНЕ В СИЛА РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЕКТИ, ОДЪРЖАВЕНИ ПО ЗОЕГПНС И ЗАКУПЕНИ ПО РЕДА НА ПМС НОМЕР 60, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" БРОЙ 101/18 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА ОТ ИМЕТО НА ГРУПА РОДИТЕЛИ - ЧЛЕНОВЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ В КЪРДЖАЛИ. КОПИЯ ОТ ПИСМОТО СА ИЗПРАТЕНИ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА,

СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., КОЙТО ПОСТАВИ НАЧАЛОТО НА ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ У НАС, С НЕТЪРПЕНИЕ ОЧАКВАХМЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ДА ИЗУЧАВА МАЙЧИНИЯ СИ ЕЗИК. ПРАВО, ПОГАЗЕНО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ. НЕОТДАВНА ПОЧТИ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ /С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА И НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ/ ИЗРАЗИХА СЪГЛАСИЕТО СИ ПО ТОЗИ ВЪПРОС И ПРЕПОРЪЧАХА ТОВА ДА СТАНЕ ФАКУЛТАТИВНО В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА И ПОД КОНТРОЛА НА МНП.

НО РАДОСТТА НИ БЕШЕ КРАТКА. НА 13 ФЕВРУАРИ Т.Г. ВИЕ СЪОБЩИХТЕ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ РЕШЕНИЕТО НА ВАШЕТО МИНИСТЕРСТВО. СМЯТАМЕ, ЧЕ РЕШЕНИЕТО Е НЕ САМО НЕСПРАВЕДЛИВО, НО И СЪДЪРЖА ИЗВЕСТНА ДОЗА ПОДЦЕНЯВАНЕ НА ТОЗИ ТОЛКОВА ВАЖЕН ВЪПРОС.

ПО ТОЗИ ПОВОД НИЕ, ГРУПА РОДИТЕЛИ-ЧЛЕНОВЕ НА ДПС ОТ КЪРДЖАЛИ, ПРИСЪСТВАЛИ НА СРЕЩАТА С МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДПС ЗАЯВЯВАМЕ СЛЕДНОТО:

1. НАМИРАМЕ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНИ ПРИЧИНИТЕ, ПОРАДИ КОИТО СЕ ОТЛАГА ЗА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В УЧИЛИЩАТА. ПРИ НАЛИЧИЕ НА УЧИТЕЛСКИ КАДРИ И МАТЕРИАЛНА БАЗА НЯМА НИКАКВА НУЖДА ОТ ТОЛКОВА ДЪЛЪГ ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД, КАКТО И ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ. ВЕЧЕ ИМА НАТРУПАН БОГАТ ОПИТ И ТРАДИЦИИ.

2. НЕПРИЕМЛИВО Е РЕШЕНИЕТО ВИ ТУРСКИ ЕЗИК ДА СЕ ИЗУЧАВА САМО ОТ ВТОРИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС. ТОВА ВРЕМЕ Е КРАЙНО НЕДОСТАТЪЧНО ЗА УСВОЯВАНЕ НА НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ОТ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ - ТУРЧЕТА.

ОБРЪЩАЙКИ СЕ КЪМ ВАС, Г-Н МИНИСТЪР, НИЕ НАЙ-НАСТОЯТЕЛНО ПРЕДЛАГАМЕ:

ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК ДА ЗАПОЧНЕ ОЩЕ СЕГА ОТ ВТОРИ ДО ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС ВЪВ ВСИЧКИ СЕЛИЩА СЪС СМЕСЕНО НАСЕЛЕНИЕ. ДО КРАЯ НА ТАЗИ ГОДИНА ДА СЕ ИЗУЧАВА АЗБУКАТА, А ОТ СЛЕДВАЩАТА - ОБУЧЕНИЕТО ДА ПРОДЪЛЖИ ПО СЪОТВЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ КЛАСОВЕ, ОДОБРЕНИ ОТ МНП.

КЪРДЖАЛИ, 14 ФЕВРУАРИ 1991 Г.                      
/ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


* * *

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО НА ДЕЛЕГАТИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА В ОБЩИНА "МЛАДОСТ", СЪСТОЯЛА СЕ НА 5 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА.


ДРУГАРИ,

ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БПФК ПРИ ОБЩИНА "МЛАДОСТ", ПРОВЕДЕНА НА 5 ФЕВРУАРИ 1991 Г., СЛЕД АНАЛИЗ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, МЯСТОТО, ЗАДАЧИТЕ И БЪДЕЩЕТО НА НАШИЯ СЪЮЗ НАПРАВИ СЛЕДНИТЕ

                             И З В О Д И:

1. СЪЮЗЪТ НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА /СБПФК/ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРОМЕНИ НИТО ХОДА НА СТАВАЩИТЕ СЪБИТИЯ, НИТО ДА ОТСТОЯВА СВОИТЕ ПРАВА И ИМЕ, НИТО ДА ЗАЩИТИ ОЦЕЛЯВАНЕТО СИ КАТО СЪЮЗ.

2. СЪС СТАРАТА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, НЕДОПУСКАЩА СВЕЖ ПРИТОК НА МЛАДА СМЯНА В НЕЙНИТЕ РЕДИЦИ, ТОЙ Е ОБРЕЧЕН В БЛИЗКО ВРЕМЕ ЕДНОВРЕМЕННО С БИОЛОГИЧНАТА СМЪРТ НА СВОИТЕ СТАРЕЕЩИ КАДРИ ДА ИЗЧЕЗНЕ НЕ САМО КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ, НО И КАТО СПОМЕН ЗА СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ.

3. НАЛАГА СЕ БЪРЗО ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ РЕДИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ АНТИФАШИСТИ.

4. ЖИВИ СА ОЩЕ ИДЕИТЕ НА АНТИФАШИЗМА В СЪРЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АНТИФАШИСТИ ИЗВЪН НАШИЯ СЪЮЗ, С КОИТО ЗАЕДНО И ЧАС ПО-СКОРО ТРЯБВА ДА ВДИГНЕМ ПАДНАЛОТО ЗНАМЕ НА АНТИФАШИЗМА, ДОКАТО ОЩЕ НЕ Е ПОГАЗЕНО.

5. С ПОДПАЛВАНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ, С МАРШИРОВКАТА НА 24 ЯНУАРИ 1991 Г. В ЗАЛАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НЕОФАШИЗМЪТ НАПОМНИ ЗА СЕБЕ СИ, ЗА ОПАСНОСТТА, КОЯТО ГРОЗИ СТРАНАТА НИ. И АКО СЕГА НЕ СРЕЩНЕ ОРГАНИЗИРАНА СИЛА, КОЯТО ДА СПРЕ НЕГОВОТО НАСТЪПЛЕНИЕ, ТО ПОСЛЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО.

6. ГЛАСЪТ И ЖЕЛАНИЕТО НА ХИЛЯДИТЕ АНТИФАШИСТИ В БЪЛГАРИЯ ОТДАВНА ТРОПА НА НАШИТЕ ВРАТИ. ДА ГИ ОТВОРИМ ШИРОКО, ЗА ДА ВЛЯЗАТ ПРИ НАС СЪС СВОИТЕ СИНОВЕ, ДЪЩЕРИ И ВНУЦИ, ДА БЪДАТ ПРИ НАС И НАШИТЕ ДЕЦА, ЗА ДА ПРЕЛЕЕМ В МОЩНО АНТИФАШИСТКО ДВИЖЕНИЕ, КОЕТО ЩЕ БЪДЕ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ РЕЗЕРВ НА МЛАДАТА НИ ДЕМОКРАЦИЯ И НА МИРОЛЮБИВИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ.

НА ОСНОВАНИЕ НА ТЕЗИ ИЗВОДИ КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРАВИ СЛЕДНИТЕ

                        П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я:

1. В УСКОРЕНА ПРОГРАМА ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ МАРТ Т.Г. ДА СЕ ПРОВЕДЕ ОБЕДИНИТЕЛЕН КОНГРЕС НА АНТИФАШИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

2. ДЕЛЕГАТСКИЯТ СЪСТАВ НА КОНГРЕСА ДА СЕ ИЗБЕРЕ ПОРАВНО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА И ОТ ПОКАНЕНИТЕ ДА УЧАСТВУВАТ НА ОБЩИНСКИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ МЛАДИ И СТАРИ АНТИФАШИСТИ.

3. КОНГРЕСЪТ ДА РЕШИ ПРЕРАСТВАНЕТО НА СБПФК ОТ ЗАТВОРЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ В МАСОВА АНТИФАШИСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ АНТИФАШИСТИ  - МЛАДИ И СТАРИ, ЖЕНИ И МЪЖЕ, ВЕРУЮЩИ И АТЕИСТИ, БЕЗ РАЗЛИКА НА ЕТНОС И ПОЛИТИЧЕСКИ ЦВЯТ.

4. КОНГЕРСЪТ ДА СТАНЕ УЧРЕДИТЕЛЕН НА СЪЮЗА НА АНТИФАШИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ДА ПРИЕМЕ НЕГОВАТА ПРОГРАМА.

5. КОНГРЕСЪТ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВОЙ ВЕСТНИК "АНТИФАШИСТ".

6. НОВИЯТ СЪЮЗ НА АНТИФАШИСТИ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА БЪРЗО ДА ЗАДЕЙСТВУВА, ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИ АКТИВНО В БОРБАТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ СРЕЩУ НАСТЪПВАЩИЯ ФАШИЗЪМ.

ДРУГАРИ, НЯМА ДРУГА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ДА ВДИГНЕ ОБЕДИНИТЕЛНОТО ЗНАМЕ НА АНТИФАШИСТИТЕ, ОСВЕН СБПФК.

ДА БЪРЗАМЕ. ДА НЕ ДОПУСНЕМ ДА НИ ИЗПРЕВАРЯТ СЪБИТИЯТА, КОИТО ТАКА ДИНАМИЧНО СЕ ПРОМЕНЯТ, ЧЕ ОСТАВЯТ ДАЛЕЧ ЗАД СЕБЕ СИ БАВНО МИСЛЕЩИТЕ И БАВНО ДЕЙСТВУВАЩИТЕ.

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ 1991 Г.                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ.


НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ Е САМОУПРАВЛЯВАЩА СЕ, НЕПОЛИТИЧЕСКА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И СВОЯ УСТАВ. ТО Е УЧРЕДЕНО ПРЕЗ ЮЛИ 1990 ГОДИНА.

ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ Е УЧРЕДЕНО ОТ ГРУПА РОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

1. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ИНВАЛИДИ С ПСИХОФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ.

2. ОКАЗВАНЕ ПОМОЩ НА ЗАВЕДЕНИЯТА, В КОИТО ПРЕБИВАВАТ ТЕЗИ ДЕЦА - ДОМОВЕ, ПОМОЩНИ УЧИЛИЩА И ДР., ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-БИТОВИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ И ЛЕЧЕНИЕ.

3. ОКАЗВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ - ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, МИНИСТЕРСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОСВЕТАТА И ДР. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, ТРЕТИРАЩА ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЦАТА ИНВАЛИДИ, С ЦЕЛ ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И ЧОВЕШКИ НАЧИН НА ЖИВОТ; ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУДА И ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПЕРСОНАЛА В ДОМОВЕТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ЗА ДА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИВЛЕЧЕНИ ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА С ДЕЦАТА; ЗАЩИТА ПРЕД КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ИДЕЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХОФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ И С ВЪЗРАСТ НАД 16 ГОДИНИ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТАРНА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ И ВГРАЖДАНЕ В ОБЩЕСТВОТО.

4. ПРИВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОНДАЦИИТЕ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЦАТА ИНВАЛИДИ.

5. УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГИ СТРАНИ С ЦЕЛ НАБАВЯНЕ НА МЕТОДИКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ДЕЦА.

ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ ЮЛИ МЕСЕЦ ДОСЕГА ИЗБРАНИЯТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВРЕМЕНЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ИЗВЪРШИ ГОЛЯМА ПО ОБЕМ ОРГАНИЗАЦИОННА РАБОТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ПОДГОТВЕНИ СА ПРОЕКТИ ЗА УСТАВ И ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ, РЕГИСТРИРАНА Е БАНКОВА СМЕТКА, РЕШЕН Е ВЪПРОСЪТ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА СРЕЩИ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ. УСТАНОВЕНА Е ВРЪЗКА СЪС ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЖУРНАЛИСТИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕСТНИЦИ, РАДИО СОФИЯ И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.

ВРЕМЕННИЯТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ СЧИТА, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗГРАДЯТ СЕКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО В ГРАДОВЕТЕ, КЪДЕТО ИМА ПО-ГОЛЯМ КОНТИНГЕНТ ДЕЦА С ПСИХОФИЗИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ. ИМАЙКИ ПРЕДВИД, ЧЕ В РОДИТЕЛСКИТЕ КОМИТЕТИ КЪМ ПОМОЩНИТЕ УЧИЛИЩА И ДОМОВЕ СА ИЗБРАНИ НАЙ-АКТИВНИТЕ РОДИТЕЛИ НА ТАКИВА ДЕЦА, НИЕ РАЗЧИТАМЕ С ТЯХНА ПОМОЩ ДА ПОСТАВИМ ОСНОВИТЕ НА ТЕЗИ СЕКЦИИ.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ    КЪМ ВСИЧКИ, НА    КОИТО НЕ Е ЧУЖДО ЧУВСТВОТО ЗА СЪСТРАДАНИЕ И МИЛОСЪРДИЕ КЪМ ДЕЦАТА ИНВАЛИДИ, ДА НИ ОКАЖАТ МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ.


КЪМ ВАС, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СЕ ОБРЪЩАМЕ СЪС СЛЕДНАТА МОЛБА:

ИЗПОЛЗУВАЙТЕ ЦЕЛИЯ СИ ОПИТ, ЕНЕРГИЯ И АВТОРИТЕТ, ЗА ДА ОТКРИЕТЕ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ РОДИТЕЛИ И ДА ГИ ПРИВЛЕЧЕТЕ В РАБОТАТА НА СЕКЦИЯТА. НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ САМО СЪС СЪВМЕСТНИ И ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ МОЖЕМ ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМИТЕ НА НАШИТЕ СЕМЕЙСТВА И ДЕЦА, ДА    ПОСРЕЩНЕМ НОВИТЕ ТРУДНОСТИ, ПРЕД КОИТО ЩЕ НИ ИЗПРАВИ НАСТЪПВАЩАТА КРИЗА И ХАОС В НАШЕТО БОЛНО ОБЩЕСТВО. НИЕ ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС ДА ПРОВЕДЕТЕ УЧРЕДИТЕЛНА СБИРКА НА СЕКЦИЯТА, ДА ИЗБЕРЕТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО В СЪСТАВ ОТ 3-7 ДУШИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯТА И ДВАМА ДЕЛЕГАТИ ЗА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ТЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА ДОСТАТЪЧЕН БРОЙ СЕКЦИИ ПО МЕСТА И ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ ЩЕ БЪДЕ УТОЧНЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНО.

ЗА ПОМОЩ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕКЦИИТЕ ТЪРСЕТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ТАКИВА ИМА ВЪВ ВСЕКИ БИВШ ОКРЪЖЕН ГРАД, ТЕ СА ИНСТРУКТИРАНИ И ЩЕ ВИ ОКАЖАТ ВСЕСТРАННО СЪДЕЙСТВИЕ.

НАШИЯТ АДРЕС Е: СОФИЯ 1000, УЛ. "ГАВРИЛ ГЕНОВ" НОМЕР 21, ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ЗА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ/

БАНКОВАТА СМЕТКА НА ДРУЖЕСТВОТО Е: 421-121-821-001-1/188-797 ПРИ ДСК

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ КЛОН - ФИЛИАЛ КВ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР". ЗА ВРЪЗКА МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗУВАТЕ ТЕЛ. 77-57-72 - ХРИСТОФОР ПАВЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ, СЛЕД 19 ЧАСА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РАЗДЕЛ "БАНКОВИ СИСТЕМИ И ПАЗАРИ НА КАПИТАЛИ" /ЧАСТ ТРЕТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОРИ НА РАЗДЕЛА СА ВИДНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ИКОНОМИСТИ И ДЪЛГОГОДИШНИ ЕКСПЕРТИ КЪМ ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ЕКИП МЕРИ К. БУШ И ДЖ. УИЛИАМ МИДЪНДОРФ.


ВАРИАНТИ ЗА РЕФОРМА

ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, ЗАМИСЛЕНА ОТ БЪЛГАРИТЕ, ИЗИСКВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ НЕЗАБАВНИ ПО-НАТАТЪШНИ СТЪПКИ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА ЧАСТНА БАНКОВА СИСТЕМА И ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА. ТЪЙ КАТО ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА ПОСТАВЯ НА ЦЕНТРАЛНО МЯСТО ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ФИНАНСИРА ТАКАВА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ БЪДЕ ОТ ЖИЗНЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА УСПЕХА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА. НИЕ ВИЖДАМЕ, ЧЕ НАИСТИНА СА БИЛИ ПРЕДПРИЕТИ НЯКОИ СТЪПКИ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА НЕЗАВИСИМА БАНКОВА СИСТЕМА, НО МАТЕРИАЛЪТ ПО-НАТАТЪК ИЗЛАГА ВАРИАНТИТЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ТОЗИ ПРОЦЕС И ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОСНОВИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА. СХЕМИ I И II ИЛЮСТРИРАТ БАЛАНСА НА ТЪРГОВСКА БАНКА, КОЙТО ВКЛЮЧВА МНОГО ОТ СХВАЩАНИЯТА, ИЗЛОЖЕНИ ПО-НАТАТЪК.


ПРОДАЖБА НА БАНКОВИ АКЦИИ НА ЧАСТНИ ЛИЦА В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ СЕГА СА СОБСТВЕНОСТ ОТЧАСТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА И ОТЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. МАКАР ЧЕ СА ПРЕДПРИЕТИ СТЪПКИ ЗА ПРОДАВАНЕ НА НЯКОИ АКЦИИ НА БАНКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ТРЯБВА ДА СЕ НАПОМНИ, ЧЕ ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ ПОЧТИ ИЗЦЯЛО, АКО НЕ ИЗЦЯЛО, СОБСТВЕНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ИЛИ ЛОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. КАКТО РАЗБИРАМЕ, БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ПРОДАВА АКЦИИ, КОИТО ДЪРЖИ В ТЕЗИ БАНКИ, НА ПРЕДПРИЯТИЯ.

ПРЕДЛАГАМЕ ПРОДАЖБИТЕ НА ТЕЗИ АКЦИИ ДА БЪДАТ ОТКРИТИ ЗА ЧАСТНИ ЛИЦА. С ТОВА ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ СЛЕДНОТО: А/ ПО-БЪРЗОТО ПРЕМИНАВАНЕ НА БАНКИТЕ В РЪЦЕТЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР; И Б/ ЩЕ СПОМОГНЕ ДА СЕ ПОГЪЛНЕ СВРЪХЛИКВИДНОСТТА В ИКОНОМИКАТА.


ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА И БАНКОВ НАДЗОР

ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИЛИ ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА С НАБЛЮДЕНИЕ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР. АЛТЕРНАТИВНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕЦЕНИ ОСНОВАВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМА НАДЗОРНА АГЕНЦИЯ ЗА БАНКОВО РЕГУЛИРАНЕ. ТЯ ТРЯБВА ДА ИМА ПРАВОМОЩИЕТО ДА ИЗДАВА ЛИЦЕНЗИ, ДА ПРОВЕЖДА ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОГАТО Е НЕОБХОДИМО, ДА ПРЕДСТАВЛЯВА БАНКИТЕ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР В ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ КРЪГОВЕ.

ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ Е ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА РАЗВИЕ УМЕНИЕ ДА РАЗБИРА КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА ПОЯВЯВАНЕТО НА ПАЗАРНО ОСНОВАНА ФИНАНСОВА СИСТЕМА. БЕЗ БАНКОВИ КОНТРОЛЬОРИ, КОИТО РАЗБИРАТ ПРАКТИКАТА НА НАДЗОР БЕЗ УЧАСТИЕ, ТЕНДЕНЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ КЪМ НАМЕСА. ЕДНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА БАНКОВА СИСТЕМА НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР ЩЕ ИЗПРАВИ РЕГУЛИРАЩИТЕ Я ПРЕД НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ЗАДАЧИ. ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕЦЕНЯТ И ТРУДНИ ПРОБЛЕМИ, КАТО НАПРИМЕР ФАЛИТ НА БАНКА.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ НАЛИЦЕ Е РИСКЪТ ДА СЕ ИЗВЪРШВА НЕОПИТНО КРЕДИТИРАНЕ В НАЧАЛНИЯ ПЕРИОД, ОСОБЕНО С ПРИЕМАНЕТО НА УНИВЕРСАЛНИЯ БАНКОВ МОДЕЛ. В ЕДНА ОТНОСИТЕЛНО МАЛКА ИКОНОМИКА КАТО БЪЛГАРСКАТА НЕОПИТНИТЕ БАНКЕРИ МОГАТ ДА СЕ ИЗКУШАТ ДА СВРЪХКРЕДИТИРАТ НЯКОИ КОНГЛОМЕРАТИ, СЪЗДАВАЙКИ С ТОВА СВРЪХКОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПОРТФЕЙЛА ВЪРХУ ЕДИН ИЛИ НЯКОЛКО КЛИЕНТИ. ТОВА ВЕЧЕ СЕ СЛУЧИ В КОЛУМБИЯ И С ИКОНОМИЧЕСКИЯ СПАД ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ ТАМ ФАЛИРАХА БАНКИ. АКО ТАКИВА КЛИЕНТИ ИЗПИТАТ ЗАТРУДНЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ТЕ РИСКУВАТ ДА ПОВЛЕКАТ ЦЯЛАТА ФИНАНСОВА СИСТЕМА КЪМ ДЪНОТО СЪС СЕБЕ СИ.

СЛЕДОВАТЕЛНО, НЕОБХОДИМО Е АДЕКВАТНО ОБУЧЕНИЕ В КРЕДИТЕН АНАЛИЗ ПРИ РАЗВИТИЕТО НА ОТГОВОРЕН И КОНКУРЕНТЕН БАНКОВ СЕКТОР. ТОВА ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ВЕДНАГА ДА СЕ ПОЛУЧИ НА ЗАПАД И МОЖЕ ЛЕСНО ДА СЕ ПРИСПОСОБИ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ НУЖДИ.

ЩЕ Е НЕОБХОДИМО БЪЛГАРИЯ ДА РАЗВИЕ ДЕПОЗИТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА БАНКОВАТА СИСТЕМА. НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД ЧАСТНО ЗАСТРАХОВАНЕ, НО С РАЗВИТИЕТО НА БАНКОВАТА СИСТЕМА МОЖЕ ДА Е НЕОБХОДИМО ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ОСИГУРЯВА ДЕПОЗИТИТЕ ДО НЯКАКВА ПРАГОВА СУМА В НАЧАЛНИЯ ПЕРИОД НА РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИТЕ БАНКИ.


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БАНКИ

ОСЕМТЕ БАНКИ, ОСНОВАНИ ПРЕЗ СРЕДАТА НА 1987 Г., СА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БАНКИ, КОИТО КРЕДИТИРАТ СПЕЦИФИЧНИ ИНДУСТРИИ. СЪСРЕДОТОЧАВАНЕТО НА ОТДЕЛНА БАНКА ВЪРХУ ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ИНДУСТРИЯ СЪЗДАВА ГОЛЯМА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РИСКА В ПОРТФЕЙЛА НА ТАЗИ БАНКА, ТЪЙ КАТО НЕЙНИЯТ ТЪРГОВСКИ РИСК НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДИВЕРСИФИЦИРАН. ЗА ДА СЕ ЕЛИМИНИРА ТАКАВА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РИСКА, НАЛИЦЕ СА СЛЕДНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:

А/ АКО ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА БАНКАТА ЗАБРАНЯВАТ КРЕДИТИРАНЕ ИЗВЪН СПЕЦИФИЧНАТА ИНДУСТРИЯ, ТЕЗИ ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ С ЦЕЛ ДА РАЗРЕШАТ НА БАНКИТЕ ДА ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИ С ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА, ИЛИ
Б/ ИНДУСТРИАЛНО ОРИЕНТИРАНИТЕ БАНКИ МОГАТ ДА БЪДАТ НАСЪРЧЕНИ ДА СЕ СЛЕЯТ С НЯКОИ ОТ ДРУГИТЕ ТЪРГОВСКИ БАНКИ.

ВСЯКА ОТ ДВЕТЕ АЛТЕРНАТИВИ ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА РИСКА ЗА БАНКАТА В ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ИНДУСТРИЯ И ЩЕ ОСИГУРИ ШИРОК ДОСТЪП ДО КРЕДИТ ОТ ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА.


ШИРОКИ ПРАВОМОЩИЯ ЗА АКТИВИ /УНИВЕРСАЛНИ БАНКИ/

НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ШИРОКИ ПРАВОМОЩИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЛОВА АКТИВНОСТ, КОЯТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ. ТЪЙ КАТО ПОНАСТОЯЩЕМ НЯМА ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ТЪЙ КАТО ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ СА ПО СЪЩЕСТВО ЕДИНСТВЕНАТА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВАТА СТРУКТУРА, КОЯТО Е РАЗВИТА ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН, ВАЖНО Е НА ФИНАНСОВОТО УМЕНИЕ, КОЕТО ТЕ СА РАЗВИЛИ В ТАЗИ ИЧДУСТРИЯ, ДА БЪДЕ РАЗРЕШЕН ВЪЗМОЖНО НАЙ-ШИРОК РАДИУС НА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ В БЪЛГАРИЯ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, АКО БЪЛГАРИЯ ПРИЕМЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО СХВАЩАНЕ ЗА УНИВЕРСАЛНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА СВОЯТА БАНКОВА СИСТЕМА, ТЯ ПО-БЪРЗО ЩЕ ВЛЕЗЕ В КРАК СЪС СЕГАШНАТА ТЕНДЕНЦИЯ НА СВЕТОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ КЪМ ИНТЕГРИРАНЕ НА ТЪРГОВСКОТО И ИНВЕСТИЦИОННОТО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ. С ДРУГИ ДУМЙ, ЕДНО ЕФИКАСНО СРЕДСТВО БЪЛГАРИЯ ДА РАЗВИЕ ФИНАНСОВИТЕ СИ ПАЗАРИ Е ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ДА ИГРАЯТ РОЛЯ В СЪЗДАВАНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА.


ДЪЩЕРНИ БАНКИ ЗА ВЗАИМЕН ФОНД

НАЛИЦЕ СА НЯКОЛКО ЕЛЕМЕНТА, КОИТО ПОЛОЖИТЕЛНО ЩЕ СПОМОГНАТ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНОТО СЪЗДАВАНЕ НА ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА В БЪЛГАРИЯ. ТЕЗИ ЕЛЕМЕНТИ СА ПОЛИТИКАТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ, СВРЪХЛИКВИДНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА И ФАКТЪТ, ЧЕ ПОНАСТОЯЩЕМ НЯМА ПРИВЛЕКАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ИЛИ ИНСТРУМЕНТИ НА СПЕСТЯВАНИЯТА И ИНВЕСТИРАНЕТО. ЗА ДА СЕ СЪБЕРАТ ТЕЗИ ТРИ ЕЛЕМЕНТА, ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ БИХА МОГЛИ ДА ОСНОВАТ ДЪЩЕРНИ КОМПАНИИ С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ, В КОИТО ОТДЕЛНИ ЛИЦА БИХА МОГЛИ ДА ИНВЕСТИРАТ; ПРИХОДИТЕ ОТ ТЕЗИ ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ НА СВОЙ РЕД БИХА МОГЛИ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ЗА ПОКУПКА НА АКЦИИ В РАЗЛИЧНИ КОМПАНИИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРИВАТИЗИРАНИ.

ИЗПОЛЗВАЙКИ КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ВЗАИМЕН ФОНД, ОТДЕЛНИТЕ ЛИЦА ЩЕ БЪДАТ В СЪСТОЯНИЕ ДА ИМАТ ПОЛОЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИ В РАЗЛИЧНИ КОМПАНИИ И ТОВА ЩЕ ПОЗВОЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ИЗВЪРШИ ШИРОКО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАНИТЕ ОТ НЕГО АКТИВИ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО. ТОЗИ СЦЕНАРИЙ ОСИГУРЯВА ИНВЕСТИРАНЕ В ШИРОК КРЪГ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАЗЛИЧНИ ИНДУСТРИИ ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА /ВИЖ СХЕМА II, ФОНД А/. НЯКОИ МОЖЕ ДА ТВЪРДЯТ, ЧЕ ДА СИ СОБСТВЕНИК НА АКЦИЯ ИЛИ "ПАРЧЕ ХАРТИЯ" Е ЧУЖДО СХВАЩАНЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ. ТОВА ПРЕПЯТСТВИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕОДОЛЯНО ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН, КАТО ДАДЕНА ТЪРГОВСКА БАНКА В ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО ОТРЕДИ ВЗАИМЕН ФОНД, КОЙТО ДА КУПИ АКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, НАМИРАЩИ СЕ ГЛАВНО В СЪЩОТО ГЕОГРАФСКО МЯСТО, КЪДЕТО Е РАЗПОЛОЖЕНА ТЪРГОВСКАТА БАНКА. ПО ТОЗИ НАЧИН ТОВА ЩЕ ДАДЕ НА ЛИЦАТА, ИНВЕСТИРАЩИ ВЪВ ВЗАИМНИЯ ФОНД, НЕ САМО СИГУРНОСТ, НО И БЛИЗОСТТА ДО КРАЙНАТА ИНВЕСТИЦИЯ, ТАКА ЧЕ ИНВЕСТИТОРЪТ ЩЕ МОЖЕ ДА ВИДИ КЪДЕ ОТИВАТ ПАРИТЕ /ВИЖ СХЕМА II, ФОНД В/. ДРУГА ВЪЗМОЖНОСТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЗАИМЕН ФОНД, ПРИ КОЙТО ИНТЕРЕСИТЕ СА КОНЦЕНТРИРАНИ В ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ИНДУСТРИЯ /СХЕМА II, ФОНД Б/.

РОЛЯТА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЗАИМНИЯ ФОНД ЩЕ ВАРИРА ОТ ПРОСТО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ФОНДА ДО АКТИВНО УПРАВЛВАНЕ НА АКТИВИТЕ НА ВЗАИМНИЯ ФОНД.

АКТИВНОТО УПРАВЛЯВАНЕ ПРЕДПОЛАГА БАНКИТЕ АКТИВНО ДА КУПУВАТ И ПРОДАВАТ АКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОСНОВАВАЙКИ СЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПРЕДВИЖДАНИЯ. НО ТОВА ПОЗНАНИЕ ЩЕ СЕ РАЗВИВА С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО, КАТО БАНКИТЕ НАТРУПВАТ ОПИТ В УПРАВЛЯВАНЕТО НА ВЗАИМНИЯ ФОНД. СЪЩО ТОЛКОВА ВАЖНО Е, ЧЕ ПРЕДПРИЯТИЯТА, ЧИИТО АКЦИИ ЩЕ БЪДАТ ЗАКУПЕНИ ОТ ВЗАИМНИТЕ ФОНДОВЕ, ЩЕ ПРЕТЪРПЯТ СТРУКТУРНА РЕФОРМА ПРИ ПРИВАТИЗИРАНЕТО ИМ, ПРИ ЗАГУБАТА НА ФИНАНСОВАТА ПОДДРЪЖКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПРИ ВЛИЗАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА ПАЗАРНИТЕ СТИМУЛИ.

АЛТЕРНАТИВА НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОТДЕЛНИ ДЪЩЕРНИ КОМПАНИИ ЗА ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ Е ДИРЕКТНО ИНВЕСТИРАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ БАНКИТЕ. ПРИ ТАЗИ АЛТЕРНАТИВА РИСКЪТ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ Е САМАТА БАНКА. ТАЗИ КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОБЛАДАВА В ГЕРМАНИЯ.

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТОВА ДИРЕКТНО ИНВЕСТИРАНЕ БАНКИТЕ БИХА МОГЛИ ДА ИЗПРОБВАТ МЕХАНИЗМИ, КОИТО МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ ПРЕКИ БАНКОВИ ОБЛИГАЦИИ /БОНОВЕ/ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ, ЧИЙТО ДОХОД ЩЕ ЗАВИСИ ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН ОТ ДОХОДА НА ПОРТФЕЙЛА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ    
РЕДАКТОР: НИНА    ГАВРИЛОВА

14:50:42    20-02-1991