20 септември 1995


София, 20 септември 1995 година
Брой 184 /1485/


София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ИВАН КОСТОВ ПО ПОВОД НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА СДС ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 29 ОКТОМВРИ 1995 Г.


Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 13 септември 1995 г. Централната избирателна комисия /ЦИК/ за местните избори е регистрирала за участие в изборите СДС, като в него е включена и Радикалдемократическата партия /РДП/. Регистрацията на РДП в коалицията СДС е неправомерна и противоречи на Избирателния закон. Незаконосъобразно е използвана стара, невалидна регистрация на партията, която отразява един отменен вече статус на РДП.

Тъй като регистрацията на РДП е абсолютно недопустима от юридическа гледна точка и противоречи на принципите на правовата държава, ние бяхме принудени да подадем жалба чрез ЦИК до Върховния съд на Републиката.

За да се избягнат крайно нежелателните конфликти в рамките на демократичната общност в навечерието на изборите, настояваме за Вашето отговорно съдействие да бъдат изтеглени документите на РДП от ЦИК. Това би предотвратило разглеждането на проблема във Върховния съд и би подпомогнало общите ни усилия за добро представяне на изборите.

София, 15 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК. Документът е адресиран до Комисията по радио, телевизия и БТА къмНародното събрание.


В точка 2 на решение на парламентарната Комисия по радиото, телевизията и БТА от 6 юли 1995 г. бе силно ограничено правото на парламентарно представените политически партии и коалиции да ползват ефирно време съгласно с Основните положения на временния статут на БНТ и БНР.

С този акт Парламентарната група на Демократичната левица /ПГДЛ/ на практика почти лиши от право на изява, вземане на отношение и информиране на обществеността за позицията на другите парламентарно представени политически сили по важни обществено-политически събития. В предаването "Актуално интервю", непосредствено след централната информационна емисия по Канал 1 българският зрител се запознава предимно със становището на БСП по въпроси, касаещи цялото българско общество.

Съгласно временния статут за дейността на БНТ и БНР, приет от Великото народно събрание, политическите сили, представени в парламента, имат право на незабавно представяне на ефирно време, когато те пожелаят това. Никой няма право да цензурира, да ограничава или да видоизменя това право на парламентарните политически сили, в т.ч. и постоянната Комисия по радио, телевизия и БТА. Това може да стане единствено с промяна на статута от пленума на 37-то Народно събрание.

С оглед на гореизложеното Парламентарната група на Българския бизнес блок напомня на Комисията по радио, телевизия и БТА и на генералните директори на БНТ и БНР, че политическите сили и техните ръководства следва да получават право на ефирно време винаги, когато пожелаят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА БББ: Д. Дичев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до председателя на Висшия съвет на Българската социалистическа партия.


ГОСПОДИН ВИДЕНОВ,

Както Ви информирахме преди известно време, ваши подведомствени активисти, членове на Българската социалистическа партия /БСП/, прилагат метода лов на вещици. Първата жертва падна! Кметът на с. Ковачевци, Радомирско, Методи Кръстев вече уволни от работа др. Иван Ненков, член на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ и директор по административните въпроси в АОНСУ "Г. Димитров", който работи на обществени начала. Методи Кръстев досега дълги години не е намирал слабости и недостатъци в работата на др. Иван Ненков. Освен посочените по-горе длъжности, които заема др. Иван Ненков, сега е кандидат за кмет на с. Ковачевци. Методи Кръстев е намерил за целесъобразно да му нанесе удар - да го остави без работа и да го унижи чрез различни фалшификации и мошеничества. Ето, това са стилът и методът на вашите ръководители. Методи Кръстев е съгласувал уволнението на Иван Ненков според негови самопризнания с ВС на БСП - Първанов. Прилагаме ксерокопие от характеристика за Методи Кръстев, дадена от училището, където е учил, в която е записано, че той си е служил с лъжи. Ето, такива са ви кадрите, господа социалисти, за съжаление бивши наши съпартийци.

Излагайки горното, Ви предлагаме да измиете позора, който ви лепна Методи Кръстев, и да отмените заповедта за уволнението на Иван Ненков.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЯ НА ПОСЛАНИКА НА СЪЮЗНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ, АКРЕДИТИРАН В СОФИЯ.


За втори път в кампанията срещу държавния глава д-р Желев взема участие посланикът на Съюзна република Югославия у нас. Миналия месец в Пловдив, а вчера, 14 септември 1995 г., на "Позитано" 20 сръбският посланик Радош Смилкович е взел участие в събрание, на което по адрес на държавния глава на Република България са използвани квалификации като "фашист", "хитлерист", "мръсен предател", от които квалификации г-н Смилкович не се е разграничил.

Учудващо е мълчанието на Министерството на външните работи и на правителството за тези изяви на сръбския дипломат, които са несъвместими с дипломатическата етика и практика.

Подобни прояви, зад които явно стоят определени политически сили, не само задълбочават войната на институциите у нас, но и дават възможност на външни фактори за намеса във вътрешните работи на Република България.

ВМРО - Съюз на македонските дружества винаги досега е давала отпор на подобни антибългарски изяви, откъдето и да идват те. Организацията и този път няма да позволи безпрепятствено да се подронват устоите на българския държавен и правов ред и ще използва за това всички парламентарни и законови възможности.

Редно е също така Министерството на външните работи да уведоми г-н Радош Смилкович, че подобни прояви от негова страна са нежелани, и да постави въпроса официално пред Белград, връчвайки съответната дипломатическа нота за неговото отзоваване.

София, 15 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЪВЕТ НА ДЕЛОВИТЕ СРЕДИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ.


Председателят на Съюза на българската индустрия Кръстю Станилов, главните секретари на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ и Съюза за стопанска инициатива на гражданите /ССИГ/ - Цветан Симеонов и Владимир Павлов, и Тони Димитров - директор в Българската стопанска камара /БСК/, обсъдиха необходимостта от създаването на неправителствен съвет на деловите среди в България за външноикономически инициативи. Беше договорено след обсъждане на заседания на управителните съвети на предоставените организации да се пристъпи към изграждането на такъв съвет. Бяха дискутирани и възможностите за разработване на регионална програма за трансгранично икономическо сътрудничество в района на Родопите като първа стъпка от дейността на съвета, както и подготовката на среща със сродни организации от Северна Гърция.

София, 14 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 330
София, 16 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция Патриотичен съюз - Българска партия либерали, Движение "Воля за България"; Политически клуб "Демократичен съюз на жените"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени за 29 октомври 1995 г., от предизборна коалиция Патриотичен съюз - Българска партия либерали, Движение "Воля за България", ПК "Демократичен съюз на жените", подписано от упълномощените съпредседатели на същата. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 58 от 16 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени, съгласно Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК, следните документи:

1. Решение на предизборната коалиция за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. заедно със статут на Политическия съвет на Патриотичния съюз между
Българска партия либерали,
Движение за национално оцеляване "Воля за България",
Политически клуб "Демократичен съюз на жените".

2. Образци от подписите на съпредседателите.

3. Решения по ф.д. 35051/92 от 28 януари 1993 г. и 3 ноември 1994 г., актуализирани на 12 септември 1995 г., за регистрация на Българска партия либерали, фотокопие от ДВ, бр. 30/93 за обнародване на регистрацията.

4.Решение по ф.д. 1855/94 на СГС, актуализирано на 15 септември 1995 г., за регистрация на Движение за национално оцеляване "Воля за България". Фотокопие от ДВ, бр. 89/94 за обнародване на регистрацията.

5. Решение по ф.д. N 10507/95 на СГС, актуализирано на 15 септември 1995 г., за регистрация на Политически клуб "Демократичен съюз на жените". Фотокопие от ДВ, бр. 65/95 за обнародване на регистрацията.

6. Образци от подписите на представляващите и от печатите на коалиращите се партии.

Поради гореизложеното и на основание чл.25, ал.1, т.3, от ЗМИ Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени за 28 октомври 1995 г., коалиция Патриотичен съюз - Българска партия либерали, Движение "Воля за България"; ПК "Демократичен съюз на жените".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 335
София, 18 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Партия "Нова България"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени за 29 октомври 1995 г., от Партия "Нова България", подписано от представляващия партията. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 57 от 15 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени, съгласно Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК, следните документи:
1. Решение по ф.д. 19 022/94 на СГС за регистрация на партията и фотокопие от стр. 28 на ДВ 28/95 за обнародване на вписването.
2. Удостоверение от СГС по ф.д. 19 022/94 г. и заявление, постъпило по същото дело за вписване на промени.
3. Протокол на Мандатната комисия.
4. Протокол от II конгрес на Партия "Нова България" от 3 юни 1995 г.
5. Образец от подписа на представляващия партията.
6. Образец от печата на партията.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25 ал. 1 т.3 от ЗМИ Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени за 29 октомври 1995 г., Партия "Нова България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 334
София, 18 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Входящите дневници и регистрите за съветници и кметове на общинските и районните избирателни комисии


На основание чл. 27, ал. 1, т. 8 и 9 и чл. 39, 41 и 42 от ЗМИ Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Партиите и коалициите подават заявление в ОИК за участие в местните избори в срок до 19,00 ч. на 23 септември 1995 г., което се вписва във входящ дневник.

2. Заявлението получава пореден номер във входящия дневник на ОИК. В решението за регистрация на партията или коалицията се записва, че този номер е номерът на бюлетината, с която партията или коалицията участва в изборите за съветници и/или кметове, независимо от датата и номера на решението за регистрацията.

3. Заявленията на инициативните комитети за издигане на независими кандидати за съветници или кметове се вписват с името на кандидата, без да получават номер във входящия дневник.

4. а/ Когато в срока по т.1 бъде подадено заявление от коалиция, в която участват вече вписани във входящия дневник на ОИК партии или коалиции, за участие в изборите както за съветници, така и за кметове, тя получава нов номер във входящия дневник. В този случай вписаните партии или коалиции не могат да ползват за бюлетини първоначалния си пореден номер и тези номера остават незаети.

б/ Когато в срока по т. 1 бъде подадено заявление за вписване от коалиция, в която участват вече вписани във входящия дневник партии или коалиции за участие в изборите само за съветници или само за кметове, тя получава нов номер във входящия дневник.
В този случай вписаните партии или коалиции ползват за другия вид избор първоначалния си пореден номер от входящия дневник.

в/ Когато в срока по т.1 бъде прекратена вписана във входящия дневник на ОИК коалиция, участващите в нея партии или коалиции,
които са били вписани във входящия дневник преди прекратената коалиция, ползват първоначалните си поредни номера. Когато някоя от партиите или коалициите, участващи в прекратената коалиция, нямат предхождащо вписване, те се вписват по т.1 с нов пореден номер.

5. Когато един от участниците в регистрирана коалиция в срока по т. 1 поиска нейното прекратяване, ОИК незабавно информира останалите участници от коалицията за това обстоятелство. От датата на уведомяването започва да тече тридневен срок за привеждане на документите на партиите и коалициите в съответствие с изискванията на това решение с оглед участието им в изборите.

6. Всички решения на ОИК, с които се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети, образуват регистъра на ОИК за партиите, коалициите и независимите кандидати, участващи в изборите. Тези решения се подвързват по реда на приемането им незабавно след изтичане на срока по т. 1.

7. Съгласно решение 129 на ЦИК, ОИК вписват във входящ дневник предложенията за съветници и кметове на партиите и коалициите по реда на постъпването им, като отбелязват в него датата и часа на приемането им, както и данните на упълномощените представители на партията или коалицията.

Всички решения на ОИК, с които се регистрират кандидатски листи за общински съветници, образуват регистъра на ОИК за общински съветници - Приложение 17 от изборните книжа, подвързани по реда на приемането им, незабавно след изтичане на срока по чл. 42, ал. 3. Копие от всяко решение за регистрация на кандидатска листа или на независим кандидат се предава на упълномощен представител на колектива за компютърна обработка на изборните резултати в ОИК незабавно след приемането му.

Всички решения на ОИК, с които се регистрират кандидати за кметове на общината или кметствата, образуват регистъра на ОИК на кандидатите за кметове - Приложение 17 от изборните книжа, подвързани по реда на приемането им, незабавно след изтичане на срока по чл. 42, ал. 3. Копие от всяко решение за регистрация на кандидати за кметове се предава на упълномощен представител на колектива за компютърна обработка на изборните резултати в ОИК незабавно след приемането му.

8. Съгласно решение 129 на ЦИК, РИК вписват във входящ дневник предложенията за съветници и кметове на партиите и коалициите по реда на постъпването им, като отбелязват в него датата и часа на приемането им, както и данните на упълномощените представители на партията или коалицията.

Всички решения на РИК, с които се регистрират кандидатски листи за районни съветници, образуват регистъра за районни съветници на РИК - Приложение 18 от изборните книжа, подвързани по реда на приемането им, незабавно след изтичане на срока по чл. 42, ал. 3. Копие от всяко решение за регистрация на кандидатска листа или на независим кандидат се предава на упълномощен представител на колектива за компютърна обработка на изборните резултати в РИК незабавно след приемането му.

Всички решения на РИК, с които се регистрират кандидати за кметове на района, образуват регистъра на кандидатите за кметове в РИК - Приложение 18 от изборните книжа, подвързани по реда на приемането им, незабавно след изтичане на срока по чл. 42, ал. 3. Копие от всяко решение за регистрация на кандидатска листа или на независим кандидат се предава на упълномощен представител на колектива за компютърна обработка на изборните резултати в РИК незабавно след приемането му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ N 14 от 31 август 1995 г.
София, 18 септември 1995 г.


Постъпило е заявление от Политически съюз Демократична алтернатива за Републиката /ДАР/, във връзка с искане за промени, свързани с вписаните в Решение N 14 от 31 август 1995 г. на ЦИК оправомощени лица, които представляват коалиция ДАР. Във връзка с издигането на кандидатурата на председателя на Зелената партия Александър Каракачанов за независим кандидат за кмет на гр. София Националният съвет на Зелената партия го е освободил временно от изпълнения на задълженията му като председател на Зелената партия и за това време същият да бъде заместван от заместник-председателя Албена Симеонова Върбанова - Спасова. Горепосочената замяна на лицето, представляващо Зелената партия, е одобрено с протокол на Националния политически съвет на Политически съюз /ПС/ ДАР, подписан от оправомощените лица.

В постъпилото заявление от ПС ДАР има искане за добавяне в Решение N 14 от 31 август 1995 г. за регистрацията на съюза и абревиатурата ДАР, която да се изпише след наименованието Политически съюз "Демократична алтернатива за Републиката".

Приложени са следните документи:
1. Протокол от заседание на Национален политически съвет на ПС ДАР.
2. Заявление до Националния съвет на Зелената партия.
3. Препис-извлечение от протокол от 9 септември 1995 г. на Националния съвет на Зелената партия.
4. Декларация за идентичност на имената.
5. Образец от подписа на заместник-председателя на Зелената партия.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 т. 3 от ЗМИ Централната избирателна ксмисия

Р Е Ш И:

Приема исканата във връзка със заявлението промяна на лицето, което представлява Зелената партия - Александър Каракачанов, в ПС ДАР. Да се смята, че оправомощено лице да представлява Зелената партия в коалиция ПС ДАР е заместник-председателят Албена Симеонова Върбанова - Спасова.

Приема да се изпише след наименованието на Политическия съюз "Демократична Алтернатива за Републиката" - съкратена абревиатура ДАР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
20.09.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнител: Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!