20 септември 1994


София, 20 септември 1994 година
Брой 184 /1229/


София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИЛИ ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА ЗА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН. Документът е приет на Национално работно съвещание на 17 септември 1994 г. в София.


България се озова в предизборна ситуация. Вероятно в скоро време народът трябва да се произнесе накъде да върви страната. Нейното окаяно положение обаче изисква взаимодействие на всички национално отговорни сили за измъкване от пропастта. Всяка политическа партизанщина и теснопартиен егоизъм сега са опасни за Отечеството ни. Верен признак дали тези зловредни тенденции са завладели дадена партия е отношението към Избирателния закон. Поддържането на идеята за 4 % бариера и цветни бюлетини, така както и във Великото народно събрание през 1991 г., е опит да се саботира участието във властта на тези сили, чрез които би се реализирала идеята за национално разбирателство.

Внесеният от Българската социалистическа партия /БСП/ законопроект, както и позицията на Съюза на демократичните сили /СДС/ по въпроса са израз, че ръководствата на тези партии, така както и във ВНС през 1991 г., чрез ограниченията на процентната бариера целят самовъзпроизводството на сегашния двуполюсен парламент, чиято тригодишна дейност го доведе до куриозното народно одобрение от 5 %.

Политически клуб /ПК/ "Екогласност" се обръща към всички политически и обществени сили независимо от техните убеждения за държавно устройство и икономическо развитие да осъзнаят, че истинската демокрация е преди всичко правила, които да гарантират максимално точно представителството във властта на обществения интерес.

Не е работа на едно тяло, което се ползва само с 5 % одобрение, единствено да решава тези правила.

Предлагаме всички парламентарно представени партии, както и спечелилите над 1 % от гласовете в последните избори, да се съберат на Национална кръгла маса, за да обсъдят принципите на Избирателния закон.

Обръщаме се към редовите членове, симпатизантите и активистите на БСП и на СДС да окажат натиск на своите ръководства да се измени позицията им. В противен случай може да се изправим пред нов парламент, избран само с около 15-20% от гласовете на избирателите. За какво представителство можем да говорим тогава? С какъв авторитет пред света и пред народа може да се ползва той?

Ако основните политически сили не променят вижданията си по Избирателния закон и отново се възпроизведе досегашният безплоден двуполюсен парламент, не само не ще може да се спре организираното бойкотиране на изборите и на изборните резултати, но окончателно ще изчезне шансът за национално разбирателство.

Тогава ще знаем кой е отговорен за това!

Народният интерес е разнообразен и плуралистичен и никой не може да го представлява едностранно!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИЯТА НА ПАРТИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Изпълнителното бюро на Българска партия Либерали /ИБ на БПЛ/ отново потвърждава принцнпната си позиция против промени в конституцията и удължаване на пълномощията на парламента до датата на новите избори. Смятаме, че провеждането на парламентарните избори при прекратени пълномощия на предишното Народно събрание е необходима предпоставка за относителната равнопоставеност на политическите сили в условията на предизборната борба. Това има особено значение за преходния период, в който се намираме, когато гражданското общество е в процес на формиране и многопартийната система и нейните субекти не са изградени. Твърденията, че Конституцията на Република България не съдържа достатъчно гаранции срещу възможността да бъде установена непарламентарна форма на управление, са неоснователни. Съществуват достатъчно конституционни механизми, гарантиращи спазването на демократичния ред и недопускането на авторитарни увлечения.

Същевременно Изпълнителното бюро на Българска партия Либерали изразява недоумението си от последното обръщение на президента Желев към парламента. Беше изразена готовност за непризнаване на изборите. Декларирането на подобно намерение от страна на държавния глава е акт, който може да има изключително опасни за съдбата на демокрацията в България последици.

Изпълнителното бюро на Българска партия Либерали изразява твърдото си убеждение, че единствен критерий за признаването на вота на българските избиратели са конституцията и законите на страната, такива каквито са приети от висшия законодателен орган. А единствената институция, която може да се произнася по законността на парламентарните избори, е Конституционният съд, а не президентът.

Ето защо, като призовава президента Желев и останалите висши държавни институции да съблюдават стриктно конституционните си функции, ИБ на БПЛ настоява за създаване на всички необходими условия за провеждането на свободни и демократични избори.

София, 17 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 17 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


На 1 септември 1994 г. безпартийният комунист Велко Вълканов обяви по Националната телевизия настъплението на "левите сили" в България. Това стана по повод честването на 50-годишнината от деветосептемврийския комунистически преврат. Този откровен призив за действие, отправен към последователите на авторите на политическите репресии от 1944 - 1948 г., окончателно свали демократичната маска от лицето на стогодишната "модерна лява партия".

И действията не закъсняха. Само след броени дни беше убит председател на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили /КС на СДС/; взривен бе апартамент на кмет от СДС; беше зверски убит един от главните свидетели по процеса за комунистическите концлагери Надя Дункин.

Социалдемократическата партия /СДП/ предупреждава: в страната ни отново се възражда комунистическият терор!

Целта е очевидна - внушение на страх и несигурност в навечерието на предсрочните парламентарни избори. Страхът и несигурността вървят ръка за ръка с политическата апатия. А тези избори са решаващи за демокрацията и бъдещето на България.

Всеки отказ от гласуване днес е предателство към утрешния ден на нашите деца.

София, 17 септември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДП: Иван Куртев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ ПО ПОВОД НА СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съюзът на пенсионерите в България е за демократично управление и реформа в икономиката на страната. За жалост приложеният модел на реформата доведе до разруха на стопанството и постави в бедствено положение огромната част от пенсионерите. Жесток удар по социалното им положение нанесе приетият Закон за пенсиите през 1992 г. Правителството на проф. Беров, въпреки нашето настояване, не намери време и сили да внесе и осигури Народното събрание да приеме нов закон и осъвременяване на пенсиите.

За 1994 г. то наложи шестмесечна прогнозна индексация, което доведе средните пенсии с над 30% под жизнения минимум /за юни 2289 лв./ Расте неудържимо валутният курс на долара, увеличават се цените на месото, хляба, захарта, млякото, олиото, брашното, услугите, електрическата и топлоенергията, лекарствата и всички други стоки.

Инфлацията е неудържима, а за пенсионерите няма компенсация.

Недоволството на пенсионерите справедливо все повече нараства не само от водената икономическа политика, осигурила на разни търгаши и търговско-банковия капитал пладнешки да грабят потребителите, но и от неспособността на трите власти ефикасно да се справят със създаденото бедствено положение, в което се намира обществото.

Социалното напрежение нараства.

Пенсионерите настояват за радикална промяна на съществуващото положение и решаване на техните проблеми:
- Тримесечна реална индексация на пенсиите съобразно ръста на инфлацията.
- Нов Закон за пенсиите и осъвременяването им.
- Отделяне на пенсионния фонд от бюджета.
- Намаляване цените на лекарствата за пенсионерите.
- Правителството на проф. Беров и 36-то Народно събрание не решиха пенсионерските проблеми.

Евентуалното създаване на ново правителство при съществуващата конфигурация на политическите сили в Народното събрание само ще продължи агонията на пенсионерите в страната.

Изход има и Централният съвет на Съюза на пенсионерите в България /ЦС на СПЕ/ настоява всички парламентарни групи единодушно да решат: до края на тази година да се проведат предсрочни парламентарни и за местни органи на властта избори.

Нека онази политическа сила, която спечели болшинството в изборите, да носи пълна отговорност за законодателната и за изпълнителната власт, за политиката, която ще провежда и по отношение на милионите пенсионери.

Искаме незабавни предсрочни избори!

Не ни принуждавайте да подкрепим искането си пред парламента с шествия, митинги, мълчаливи присъствия, петиции и др. в столицата и в страната!

Все още вярваме във вас, господа депутати, и в способността ви да вземате мъдри и далновидни решения.

София, 16 септември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦС НА СПБ:

Тодор Колев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО НА РАЦИОНАЛИСТИТЕ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 8 АПРИЛ 1992 Г.


IV. ИМУЩЕСТВО, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.35. Паричните средства на БОР се набират от:
а/ членски внос, размерът и начинът на плащане на който се регламентират с инструкция, приета от конгреса;
б/ доходи от издателска дейност - вестници, списания и др.;
в/ помощна стопанска дейност в размери и форми съгласно действащите в Република България закони;
г/ помощи и дарения.

Чл.36. Финансовата дейност се отразява в касова книга, а направените разходи се доказват с документ - фактура, касова бележка, разписка, протокол и др.

Чл.37. Имуществото се завежда в инвентарна книга.

Чл.38. Документите по чл.36 и чл.37 се водят от определено от ръководството лице, което приема и предава при постъпване или при напускане паричните средства, имуществото и документите с протокол. Един екземпляр от протокола се предава на материалноотговорното лице.

Чл.30 [39]. Редът за водене на документите по чл.36 и чл.37 се определя от ЦР, съгласува се с председателя на ЦКК и се одобрява от председателя на ЦР.


V. ОБЩИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. БОР има печат с кръгла форма с надпис наоколо "Българско общество на рационалистите", в средата условно изображение на осите на декартовата координатна система /две взаимно перпендикулярни пpaви и трета права, представляваща ъглополовяща на външния ъгъл от 270/, като в центъра на ъглополовящата е разположено лъвче. Под условното изображение е изписано името на населеното място, а в кръглия надпис след названието на партията се дават инициалите на структурната единица на партията, чието притежание е печатът.

2. БОР има бяло знаме, в средата на което се намира условното изображение по 1 в златист цвят, а под него е изписано названието на партията. Регионалните организации могат да изписват на знамето си и названието на населеното място. Всички златисти изображения и букви могат да бъдат кантирани с черна линия.

3. БОР е юридическа личност с идеална цел и се представлява с подписа на председателя. Регионалните организации се представляват с подписите на съответните председатели. При издаване на финансови документи, с които се задължава партията, в т.ч. и нейните регионални структури, ако по действащите нормативни документи подписът на председателя е недостатъчен, съответното ръководство взема писмено решение относно пълномощията на други лица да подписват едновременно с председателя.

4. За осигуряване на публична информация БОР издава печатни и др. информационни материали по законоустановен ред. Информации пред обществеността относно дейността или становището на БОР по определени въпроси се дават от председателя или упълномощени от него лица. За неправилни информации, злепоставящи партията пред обществеността, виновните носят дисциплинарна отговорност по настоящия устав, ако деянието нанася морални или материални щети на партията, може да бъде заведено дело срещу виновното лице по съдебен ред.

5. Централното ръководство и местните ръководства своевременно информират членовете на партията за взетите от тях решения.

6. До провеждане на първия конгрес на БОР партията се представлява от председателя на Централното ръководство, а в негово отсъствие - от упълномощен от него член на Централното ръководство.

7. Решение за закриване на партията от нейните членове може да бъде взето само от конгрес или ако това произтича от закон. Същото се отнася и при промяна на името й, при сливане с други партии, при разделяне на две и повече партии и при други подобни случаи. Възникващите при това парични, имуществени и др. въпроси се решават от конгрес, а ако не бъде постигнато съгласие - по съдебен ред.

8. До провеждане на I конгрес на БОР чл.15 от настоящия устав има примерен /рамков/ характер. Допуска се автономните организации, членуващи в БОР, на база на настоящия устав да приемат свои вътрешни устави /правила/, отговарящи на техните специфични цели, при условие че вътрешните устави не излизат от рамките на настоящия устав, не му противоречат и са утвърдени от Централното ръководство. Автономната организация може да работи по изпълнението на отделни цели на Общата програма, без да е задължена да работи по останалите цели на програмата. Автономната организация може да излезе по свое желание от БОР във всеки момент, като уведоми писмено Централното ръководство, при което не е необходимо съгласието на последното. Вземането на решение на автономната организация за излизане от БОР става съгласно нейния вътрешен устав /правила/. Решение за изваждане на автономната организация от състава на БОР може да бъде взето от ЦР на БОР, без да се иска нейното съгласие. Възникналите и в двата случая спорни въпроси се решават чрез взаимно споразумение, а когато не бъде постигнато такова - по съдебен път.

9. Учредителите упълномощават Централното ръководство на БОР при регистрирането на БОР от Софийски градски съд да нанася в настоящия устав промени, продиктувани от евентуални противоречия със законите и другите нормативни актове, действащи в Република България, без при това уставът да бъде подписван отново от тях.

10. Уставът е приет на 8 април 1992 г. от учредителите съгласно приложения към протокола списък, който представлява неразделна част от него.

11. Настоящият устав влиза в сила от деня на регистриране на Българско общество на рационалистите от Софийски градски съд.

12. До провеждане на първия конгрес на БОР тълкувания и изменения на устава могат да бъдат направени само от Национална конференция на БОР, свикана по реда на настоящия устав.

13. Всяко едно изменение или допълнение на настоящия устав подлежи на регистриране от Софийски градски съд.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
20.09.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!