20 ноември 1995


София, 20 ноември 1995 година
Брой 227 /1528/

Редактор: Нина Гаврилова

    

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ИНЦИДЕНТИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ.


Съюзът на демократичните сили /СДС/ спечели местните избори в най-големите градове на България, БСП успя да победи в значителен брой по-малки общини. Свободните избори позволиха в градовете и селата да бъдат избрани кандидати на различни политически сили.

Навсякъде по време на кампанията БСП обещаваше ред, сигурност и спокоен живот.

Но още в първите дни след изборите това обещание се оказа поредната голяма лъжа. Започват прояви на политически терор, плод на отмъщение, там, където БСП губи изборите, и целящи да всяват страх там, където БСП ще управлява.

Така в с. Ракитница, общ. Брегово /Видинско/, където СДС спечели изборите, на 15 ноември 1995 г. бе пребит по нечувано жесток начин и обезобразен бившият кмет от СДС Лозан Маринов /с извадено око, откъснато ухо, счупен нос/. Извършителите са социалистите Златан Маринов Пенов и Иван Андреев Спиров.

Същия ден в село Киселово, обл. Монтана, където БСП спечели изборите, 79-годишният Иван Симеонов, основател на СДС в селото, бе жестоко пребит в двора на собствения си дом от сина на новоизбрания червен кмет. Тези действия на членове на социалистическата партия са израз на политическа слабост и на присъщата на тази партия жестокост.

Съюзът на демократичните сили не само остро протестира срещу подобни действия и се обявява в защита на сигурността на българските граждани, но и заявява, че ще предприеме всички политически действия за преустановяване на политическото насилие.

София, 17 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ВЪПРОСА ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ.


Ръководството на Българската национална демократическа партия /БНДП/ изразява своята тревога във връзка със следните факти - опасни за демократичния процес в България:

1. В грубо нарушение на конституцията, на Закона за политическите партии и на избирателния закон редица дейци, включително и самият лидер на Движението за права и свободи /ДПС/ А. Доган, многократно извършваха официална предизборна агитация на турски език, а не на задължителния в този случай официален български език.

2. По време на втория тур на изборите за кмет на Кърджали доказаните случаи на нарушение на избирателния закон надхвърлят бройката, с която води един от кандидатите за кмет. Това постави под съмнение законността на избора, а след това и легитимността на евентуалното му управление.

Призоваваме политическите фактори да престанат да гледат на законите според конюнктурните си интереси и политическата целесъобразност. Настояваме оторизираните държавни органи да проявят мъдрост, воля и кураж, да изпълнят своите функции и да пресекат беззаконието.

Единствено законът трябва да стои над всичко и над всички, за да изградим здрава и демократична България.

София, 16 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СТУДЕНТСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ" И НА ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪГ "ЗОРА" ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ В КЪРДЖАЛИ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до министър-председателя и до главния прокурор.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Скандалното поведение на антиконституционното Движение за права и свободи /ДПС/, което със своите действия опорочи общинските избори в Кърджали, отново поставя въпроса за същността и методите на тази организация. За пореден път партията, ръководена от Ахмед Доган, грубо наруши българските закони и потвърди, че е проводник на чужди интереси, при това очевидно враждебни на интересите на нацията.

Действията на Движението за права и свободи изискват незабавна и адекватна реакция от страна на всички държавни органи, защото застрашават законността, целостта на Отечеството и бъдещето на народа ни.

Поради това смятаме за абсолютно необходимо:

1. Касирането на общинските избори в Кърджали и провеждането на нови избори при стриктното спазване на законността и в присъствието на наблюдатели от всички политически сили.

2. Да бъде потърсена съдебна отговорност от онези ръководители и активисти на Движението за права и свободи, които със своите действия са нарушили закона и са поставили под заплаха гражданския мир в страната.

3. Народното събрание на Република България да обсъди въпроса за евентуалната забрана на Движението за права и свободи като партия, изградена на етническа и религиозна основа и работеща против националните интереси на Отечеството.

Обръщаме се към вас с призив да използвате целия си авторитет за спешното реализиране на тези мерки. Убедени сме, че ако те не бъдат предприети, това би могло да има тежки последици за демокрацията и за националната сигурност на страната.

София, 16 ноември 1995 г.

СТУДЕНТСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ":
Искрен Веселинов /Председател/

ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪГ "ЗОРА":
Тодор Кондаков /Секретар/

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕГОВОРИТЕ ПО ПОЛИТИКАТА НА ДОХОДИТЕ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА ПРЕЗ 1996 Г.


1. Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /ИК на КНСБ/ приема платформата за водене на преговори в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ за доходите и тяхната защита през 1996 г. и свиква заседание на Координационния съвет за нейното утвърждаване. Заседанието да се състои на 6 декември 1995 г.

2. ИК препоръчва на ръководството на Централата и федерациите да организират допитване до базовите организации за тяхното отношение и готовност за подкрепа на платформата. Въз основа на допитването да се оформи окончателният вариант на националната платформа. Паралелно с това Централата да организира публична кампания сред гражданите за платформата на КНСБ.

3. Делегацията на КНСБ в НСТС до проведе консултативна среща с делегацията на Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" за координиране на позициите на двете централи по политиката на доходите за 1996 г.

4. ИК възлага на делегацията на КНСБ в НСТС да не приема правителствени оферти, насочени към замразяване на т. нар. високи заплати и за нов спад на жизнения стандарт на заетите в материалната и бюджетната сфера.

В случай, че правителството продължи практиката за налагане на едностранни решения делегацията на КНСБ в НСТС да прекрати участието в преговорите за доходите и жизненото равнище, без това да е свързано с прекъсване на диалога по други въпроси от взаимен интерес.

5. Изпълнителният комитет заявява, че евентуално едностранно решение за замразяване на заплатите и по-нататъшен спад на жизнения стандарт на работниците и служителите е достатьчно основание за предприемане на национални протестни действия на КНСБ срещу антисоциалната политика на правителството - във форма и срок, определени от Координационния съвет.

София, 15 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ.


Имайки предвид сложната политическа и икономическа обстановка в страната и забавянето на процеса на интегриране на България в европейските структури, както и утвърждаването на демократично гражданско общество в България;

съобразявайки се с изказваните препоръки от страна на Международната организация на труда /МОТ/, Международната конфедерация на свободните профсъюзи /МКСП/ и Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/ относно хармонизиране на националното ни законодателство в съответствие с общоприетите международни норми и конвенции;

отчитайки, че съвременните тенденции в международното синдикално движение налагат сплотяване на всички усилия на хората на наемния труд за постигането на справедливи достоен живот,

и след задълбочен анализ на всички външни и вътрешни фактори ръководствата на двете централи

Р Е Ш И Х А:

1. Препоръчват на своите федерации да работят съвместно и да си сътрудничат при изготвянето на колективните трудови договори, като възприемат по-изгодния за трудещите се договор.

2. Подкрепят продължаването на преговорите по разпределяне на синдикалното имущество, съгласно постигнатото споразумение на 23 октомври 1995 г., като решително ще се противопоставят срещу опитите на правителството за лишаване на представителните синдикати и техните поделения от нормални и адекватни условия за работа.

3. Сезират своите поделения да спазват основния принцип на синдикалната солидарност при предприемане на стачки, протестни действия и акции в защита правата на работниците и служителите.

София, 10 ноември 1995 г.

ЗА КНСБ: проф. Кр. Петков    ЗА КТ "ПОДКРЕПА": д-р К. Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗЗЕТОТО СИНДИКАЛНО ИМУЩЕСТВО СПОРЕД РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 18 МАРТ 1993 Г.


Днес, 10 ноември 1995 г., в гр. София между:

1. Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа", представлявана от д-р Константин Тренчев - президент, от една страна, и

2. Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/, представлявана от проф. Кръстьо Петков - председател, от друга страна,

се сключи настоящето споразумение за следното:

Иззетото синдикално имущество в гр. София, съгласно Решение на Министерския съвет 92/18 март 1993 г., да бъде преразгледано, както следва:

ЗА КНСБ:

1. Недвижим имот, находящ се в ж.к. "Белите брези" 22 - 100%

2. Временни сгради на ул. "Цар Самуил" 94 с дворно място - 100%

3. Недвижими имоти, находящи се на ул. "Цар Самуил" 79 - 100%

4. Сграда на Профиздат, бул. "Дондуков" 82 с дворно място - 100%

5. Почивен дом "Трендафила" парк Витоша - сграда на 3 етажа със зелени площи, трафопост, склад, гараж - 100%

6. База за обучение "Симеоново" - 100%


ЗА КТ "ПОДКРЕПА":

1. Профсъюзен дом на културата /ПДК/ "Г.Димитров", бивш театър "Ренесанс" пл. Възраждане /сега Скайклуб/ - 100%

2. Хотелски комплекс, кв. Бояна, местността "Джуджан" с дворно място - 100%.


ЗА КНСБ: проф. Кр. Петков                                                            ЗА КТ "ПОДКРЕПА": д-р К. Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЯНКО ЯНКОВ ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД И ДО СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ПАРТИЯТА И НА НЕЙНОТО РЪКОВОДСТВО.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРАДСКИЯ СЪД,
ГОСПОДИН СОФИЙСКИ ГРАДСКИ ПРОКУРОР,

На основание Закона за политическите партии /ЗПП/ по фирмено дело N 2139 по описа за 1990 г. е регистрирана Партия Либерален конгрес. На 24 януари 1991 г. съдът регистрира промяна в наименованието на партията и ново ръководство. При тази регистрация е допусната важна фактическа грешка - съдът е вписал като ръководен орган на партията Изпълнителното бюро и имената на неговите членове, докато съгласно регистрирания устав такъв орган е Координационният съвет. Впрочем този факт посочвам тук само като илюстрация на въпроса за прецизността на съда и участващия в процеса прокурор.

На 15 юни 1994 г. сме депозирали "Заявление", с което уведомяваме съда, че бивши членове на партията са организирали противоуставно събиране, което са нарекли конгрес, и са се самообявили за ново ръководство на партията. Посочили сме, че съгласно устава конгрес на партията се свиква и може да се свика само и единствено от Координационния съвет, което свикване може да стане по собствена инициатива на Координационния съвет или по инициатива и искане на 1/5 от членовете на партията, които обаче трябва да докажат пред Координационния съвет валидното си членство в партията и наброяването на квотата 1/5, но и в този случай свикването става и може да стане само и единствено от Координационния съвет. Посочили сме, че такава процедура от Координационния съвет въобще не е предприемана и въобще не е постъпвало нито в писмен, нито в устен вид искане за предприемането на такава процедура. Посочили сме, че от пресата сме научили, че псевдополитиците са обявили сборището си "конгрес" като свикан от някакъв си инициативен комитет, което е грубо нарушение на устава, и че участниците в това сборище или са отдавна изключени от партията провокатори на комунистическата тайни служби, или никога не са били членове на нашата партия. След всичкото това сме заявили пред съда искането си, ако пред тях започне процедура за отразяване на псевдопромените, да ни призове и нас, за да заявим становището си.

Междувременно в съответствие с устава ние проведохме на 15 и 16 октомври 1994 г. своя Втори редовен конгрес. На конгреса присъстваха сто и пет редовно регистрирани делегати с протоколи за принадлежност към партията на 62 общински секции. Присъстваха и журналисти от БТА и няколко вестника, които отразиха събитието в множество информационни материали във вестниците, радиото и в един материал по телевизията.

На 31 октомври 1994 г. лично аз като единствен легитимен според единодушния избор на конгреса и устава представител на Партия Либерален конгрес депозирах във фирменото отделение на Софийски градски съд заявление за регистрация на промяната на имената на членовете на ръководния орган на партията на основание изискванията на чл. 10 от Закона за политическите партии. Заявлението е абсолютно перфектно и съобразено с всички изисквания на устава на партията, със Закона за политическите партии и с останалите законови изисквания.

След това научихме, че псевдополитиците са направили искане за отразяване по делото на твърдяните от тях промени, но съдът е отказал да направи исканото вписване, но в същото време напълно правноалогично е спрял процедурата за вписване на исканите от мен промени и е препоръчал и дал възможност на псевдополитиците да докажат чрез установителен иск по Гражданско-процесуалния кодекс своята легитимност. Действително дал е и срок за това, но после просто е забравил за този срок и така до днес нито вписва твърдяната от псевдополитиците промяна, нито вписва исканата от мен промяна. Това даде и дава възможност на агент-провокаторите на бившата Държавна сигурност и на днешната Мултимафия "Мултигруп" да извършват объркващи общественото мнение провокационни акции.

Господин министър на провосъдието,
Господин председател на Софийския градски съд,
Господин софийски градски прокурор,

Пледирам да упражните провомощията си, предоставени ви от Закона за съдебната власт, Закона за прокуратурата и с другите действащи български закони, да проучите фактите и обстоятелствата, фиксирани като правнорелевантни в посоченото фирмено дело, след което:

1. Да се произнесете по въпроса дали съдът е имал правото да предоставя възможност за откриване на процедура по реда на установителните искове по ГПК за факти и обстоятелства, съотносими и правнорелевантни само по Закона за политическите партии. Според нас съгласно смисъла на Закона за политическите партии само и единствено Софийският градски съд, Фирмено отделение, е компетентен да извършва установяването на имащите значение по ЗПП факти и обстоятелства. Като е предоставил възможност на активно нелегитимни лица да прекъсват посочената в закона процедура и да извършват процедури, представляващи злоупотреба с правото, съдът всъщност е извършил скрит и недемонстративен, но всъщност много ефективен отказ от правосъдие в полза на агент-провокаторите на бившата Държавна сигурност и днешната мултимафия "Мултигруп".

2. Дори и да приемем, че съдът е имал правото да прехвърля процедурата за установителни искове по реда на ГПК, не можем да не си зададем въпроса дали това право е необвързано с упражняването му в определени законови и разумни срокове, извън които неговото упражняване не е нищо друго, освен злоупотреба с право и нарушаване на законовите права на истинските носители на правото. Вие несъмнено сте в прамощията си да проверите и да констатирате фактите, но аз предварително ви казвам, че ако си дадете труда да проучите материалите по делото с установителния иск, то вие ще се изумите от това, че правоползвателите по установителния иск отдавна са се отказали да регистрирват правнорелевантни факти, а са насочили всичките си усилия към това, да поддържат наличието на процеса по установителния иск с единствената възможност да имат аргументи, че все пак правната процедура не е приключила и е възможно да приключи в тяхна полза, с което с предоставените им от мафията медийни възможности да внасят смут и объркване в съзнанието на гласоподавателите. Така че вие би трябвало да се произнесете и по въпроса за сроковете, в които е нормално да приключи предоставената процедура така, че да не накърнява нашите права. Защото очевидно е, че ако съдът се грижи само за правата и псевдоправата на едната реална или провокативно измислената страна по псевдоспора, то това не е нищо друго, освен скрит зад правосъдие съдебен произвол в полза на мафията. Не е ли именно такъв, скрит зад правосъдие в полза на мафията съдебен произвол, фактът, че така нареченият установителен иск продължава вече повече от една година при перспектива никога да не приключи, като през това време ние не можем реално да се ползваме от предоставените ни от закона права!

Господа магистрати,
Пледирам спешно да проучите случая и да разпоредите да се спази законът. Уведомявам ви, че с това си заявление до вас поставям началото на процедура, която има вероятност да бъде отнесена към процедурите, предвидени от международно-правните ангажименти на България.

София, 16 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
20.11.1995 г.


Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук