19 юни 1991

София, 19 юни 1991 година                         
        Брой 118 (393)

Ръководител на Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СДС. Документът е приет на редовно заседание на комитета на 16 юни 1991 година.


Националният комитет на Българската социалдемократическа партия (НК на БСДП) с тревога следи спадащото доверие към СДС през последните месеци.

Под формата на единно движение СДС се води борба за преразпределение на електората му за сметка на общото намаление на симпатизантите му.

Постановката на тази кампания, нейният размах и финансова обезпеченост говорят за крупномащабен замисъл с характер на планирана и професионално ръководена акция.

Анализът на конференцията от месец май, начинът на фактически подбор на делегатите за следващата конференция на 22-23 юни, публикуваните проекти на учредителни документи, както и прилаганият еднакъв сценарий за завземането отвътре на партии и движения сочат за съществуването на организационен център на кампанията, който разполага с кадрова информация.

Използването на народното негодувание и отчаяние за "избори веднага", без подготовка, ясна платформа и финансово обезпечаване Националният комитет оценява като предателство към демокрацията, опит да се дари политически живот на тоталитарната система с преднамерено изгубени избори от същите тези личности, които принудиха СДС да влезе в правителствена коалиция с БСП.

Националният комитет констатира, че изпълнението на замисъла за ликвидиране на политическото многообразие затормозява демократическия процес в страната.

БСПД ще направи всичко възможно за отстраняване на БСП/БКП от властта с мирни средства и без насилие. Националният комитет призовава социалдемократите, демократичните партии и движения и всички честни хора да подкрепят разграждането на тоталитарната комунистическа система по законов път!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ” В СТРАНАТА. Документът е от името на учредителите на "Екогласност", на Политическия клуб "Екогласност" и на Парламентарната група на Политическия клуб във Великото народно събрание.


На състоялата се на 15 юни 1991 година поредна национална среща на движението "Екогласност" отново, както и на Общото събрание на Софийското сдружение, бе направен груб опит да се повлияе върху представителите на различни сдружения от страната, носещи името "Екогласност".

"Решението" да се гласува недоверие на парламентарната група е де факто призив към разтуряне на Великото народно събрание, а одобряването на резолюцията на псевдоконференцията на СДС от 19 май (която предвиждаше трансформирането на СДС в централизирано движение) е нагъл опит за определено политизиране на "Екогласност".

Крайният вариант на решението на тази среща обаче бе гласуван само от 87 души. Част от депутатите (главно от провинцията) отказаха да гласуват или напуснаха. На практика гласуваха представители от секциите на Софийското сдружение, за нас "решенията" на тази среща са нелегитимни!

Това е пореден опит с известни болшевишки средства, осъществяван от едни и същи хора, да насочат сдружението само към непопулярната политическа линия на т.нар. група на 39 депутати и Гражданските комитети - СДС. Време е да спрем тази тенденция!

Духът на "Екогласност" винаги е бил съизмерим с толерантност към представители с различни политически убеждения. Силата и одобрението, които имаше тази организация, се дължаха на приобщаването на всички, загрижени от състоянието на средата ни, независимо от тяхната партийност и възгледи. Разпалваната сега примитивна ненавист към всеки, който не е съгласен с нескопосаните политически лозунги, издигани на някои митинги, е изцяло неприсъща на тази най-демократична организация.

Затова ние, учредители и дейци на "Екогласност" от столицата и страната, загрижени за авторитета на движението, решени да спрат неговата лумпенизация, както и представителите на Политическия клуб "Екогласност" и неговата парламентарна група във Великото народно събрание, заявяват:

- Ще формираме структури за координиране дейността на сдруженията "Екогласност" в страната, които да обединяват всички честни хора, желаещи да запазят първоначалния дух на движението, да работят чрез демократични средства, неангажирайки се с политически страсти, да запазят и изменят природната и социалната среда. Ще предложим обединителни програмни идеи, към които могат да се присъединят всички организации, членове и симпатизанти на сдружението;

- Политическият клуб "Екогласност" ще излезе със свои програми и документи и към неговите структури могат да се насочат всички симпатизанти на истинската демократична опозиция, които желаят чрез демократични средства да противодействат на лумпенските тенденции в политическия ни живот;

- Всеки днес трябва да заеме позиция! Знаем, че много от вас се отдръпнаха отвратени от неграмотното политиканстване и войнстващата простотия, завладели както много от организациите в СДС, така и част от структурите на "Екогласност". Сега ви казваме: "Елате при нас!"

За връзка и информация: Парламентарната група към Политическия клуб "Екогласност".

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА СЪЮЗА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ И НА АСОЦИАЦИЯТА НА ОЩЕТЕНИТЕ ВЛОЖИТЕЛИ.


Обявяваме пред българската общественост, че на учредително събрание на Съюза на притежателите на жилищно-спестовни влогове, проведено на 13 юни 1991 г. в София, е създадена Асоциация на ощетените вложители - АсОВ. Целта и задачите на асоциацията са да обедини всички притежатели на жилищно-спестовни влогове над 10 години и членове на съюза, които са в остра жилищна нужда или са били ощетени като вложители през последните години.

АсОВ заявява, че има изготвена своя програма за задоволяване нуждите на своите членове и дългогодишни вложители, като до приемането и прилагането й от изпълнителните власти започва безсрочна щафетна гладна стачка с начало 18,00 часа на 21 юни (петък) 1991 г. Сборен пункт за стачкуващите - петък 17,30 часа в градинката пред Столичния народен съвет (срещу църквата "Св.София").

ПРИЗОВАВАМЕ

българския народ и цялата общественост да подкрепи асоциацията и стачкуващите при провеждането на стачката до пълното удовлетворяване на справедливите искания на дългогодишните притежатели на жилищно-спестовни влогове.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИСКАНИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ. Да им бъде дадена възможност да си построят собствени жилища при новите икономически условия.


1. Все още Министерският съвет не е изпълнил решение на Великото народно събрание от 5 март 1991 г., публикувано в "Държавен вестник" бр. 21/91 г., като срокът от три месеца за изготвяне на законопроект за решаване на проблема на дългогодишните вложители не е спазен. Наши представители, членове на Управителния съвет на съюза, не са допуснати и включени в работната комисия към Министерския съвет, а исканията и предложенията ни до този момент не са разгледани.

2. При отпадане на досегашната система за жилищно инвестиране и кредитиране ние автоматически ставаме ощетени и лишени завинаги от възможността да си построим собствено жилище. Ние искаме да се създаде такава нова финансово-кредитна институция, която да стане приемник на ДСК-жилищно кредитиране, при което да се даде възможност на дългогодишните вложители да си построят собствено жилище при новите условия.

3. Влоговете, направени най-късно до 31 декември 1989 год., да бъдат индексирани според времечакането и лихвочислата. Ако се възприеме индексиране на наличните влогове, то те да бъдат индексирани най-малко 5 пъти. Ако индексацията се извърши според лихвочислата, то едно лихвочисло да бъде равно на 0,50 лв.

Новите стойности на влоговете да се превърнат във ваучери (целеви кредитни бонове), които да се използват в новата финансово-кредитна институция само за строеж на жилища. Те да не могат да се теглят, прехвърлят и продават, както и да се използват по друго предназначение.

Разликата между номиналната стойност на влоговете и индексираната да се поеме изцяло от държавния бюджет и да се попълва непрекъснато от постъпленията при приватизацията на държавните фирми и от други източници на средства.

В новата финансово-кредитна институция държавата да инвестира определена сума, тъй като досега ние сме били 30 години нейни инвеститори.

4. Столичният народен съвет и Общинските народни съвети да започнат ревизиране незабавно на неправомерно раздадените от общините и ведомствата жилища, както и тези, заети от самонастанили се граждани и организации с цел пренасочването им към действително нуждаещи се дългогодишни притежатели на жилищно-спестовни влогове.

5. Да се отпуснат безплатно от Столичния народен съвет и общините строителни петна с изградена или полуизградена инфраструктура, върху които да се строи по кооперативен начин само от дългогодишни вложители по предложената по-горе нова финансово-кредитна институция.

6. Дългогодишни вложители с остра жилищна нужда да бъдат настанени в държавни жилища под наем или да им бъдат продадени разкритите свободни жилища от комисията към Столичния народен съвет през м. декември 1990 г.

7. Жилищата, предоставени на вложители с тиражирани писма от 1989 г., на продажбите през юли 1990 г. и април 1991 г. да се продадат по цени, на които са били обявени (до 31 декември 1990 г.), с минимално инфлационно увеличение, като разликата до реалните им цени се поеме от виновните за продажбите на "зелено” и неспазилите пусковите срокове.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКОТО ДРУЖЕСТВО И ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ" ПРИ БЪЛГАРСКО РАДИО, ПОДПИСАНА ОТ 34 ДУШИ.


Журналистическото дружество и журналистите от програма ”Хоризонт” на Българското Радио с недоумение посрещнаха нападките срещу радиото и телевизията, съдържащи се в изказването на съпредседателя на Парламентарната комисия за телевизия и радио проф. Кръстьо Горанов на Пленарно заседание на Парламента на 15 юни 1991 година, както и публикацията във вестник "Дума” от същия ден със списък на доказали своя висок професионализъм колеги от двата института, несправедливо обвинени в грубо нарушаване на временния статут на тези две средства за масово осведомяване. По този начин се прави внушението, че радиото и телевизията дестабилизарт социалния мир в страната.

Подписалите тази декларация желят да информират обществеността, че са налице опити за възраждане на добре познатия от близкото минало натиск върху средствата за информация с най-голяма аудитория и степен на доверие. Изглежда, някои политически сили търсят оправдание в журналистиката за свои неудачни действия, предизвикали обществено недоволство.

Прави впечатление едностранчивият подбор на имената на журналистите в списъка на вестник "Дума", което подсказва тенденциозност - не се споменават радиожурналисти, които по общо мнение на колегите в своите предавания фактически водят открита предизборна кампания в полза на една от политическите сили.

В момент, в който се разисква новата конституция на Република България, провъзгласяваща за висш принцип свободата на словото, похватите от парламентарната трибуна да се поставят извън зоната на критиката определени политически среди предизвиква съмнение в искреността на някои съставители на основния закон на страната.

София, 17 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА БКП С БКП (МАРКСИСТИ).


Централният комитет на Българската комунистическа партия опровергава циничните съобщения на страниците на в. "Трибуна" и Българската телевизия, че било постигнато споразумение за обединение на БКП с БКП (марксисти). Това не отговаря на истината. Подобно споразумение няма.

БКП не може да се обединява с партии и организации, създадени от заинтересувани лица и сили, които целят да унищожат БКП. С такава цел тези сили създадоха БКП (м) и БКП (революционна). Не е изключено в бъдеще да се създадат и други подобни техни мимикрии с представки и наставки. Целта на компрометираните номенклатурчици е: "разделяй и владей".

Гено Влахов е изключен от редовете на БКП и няма право да излиза от името на БКП.

Уведомяваме комунистите в страната ни да не се поддават на никакви изкушения и провокации.

Христо Арнаудов не е упълномощен от БКП да се явява на пресконференции от името на БКП и от името на председател на Инициативен комитет на Единен народен фронт. БКП не е вземала решение за такъв фронт.

В БКП има решение за създаване на Обединен ляв народен фронт, което е записано и в Устава на БКП.

Членовете на Политбюро, които временно бяха делегирали Христо Арнаудов в Инициативния комитет, взеха решение и го отзоваха заради недобросъвестно отношение по поставените въпроси.

Членовете на БКП не трябва да се поддават на никакви лъжи, клевети и инсинуации, публикувани в опозиционния печат, а трябва да се ръководят от това, което се пише и съобщава на страниците на вестник "Комунистическо дело", както и това, което ще кажат по радиото и телевизията само представителите на ЦК на БКП.

Официален говорител на ЦК на БКП в бъдеше ще бъде др. доц. к.ф.н. Асен Младенов.

БКП не може да се обединява с немарксически, тоталитарни партии, които не признават демократическия централизъм и диктатурата на пролетариата.

Призоваваме всички комунисти, които признават устава и програмата на БКП, която ще бъде допълнена, да се вливат в партийните ни организации по махали, села, градове, квартали, секции и блокове.

В България има една БКП, това е партията на работниците, трудовите селяни и трудовата интелигенция. Другите тоталитарни БКП-та са мимикрии на други сили, които нямат нищо общо с БКП.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА (част втора) НА СИНДИКАТА НА ВОЛНОНАЕМНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОРГАНИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В БЪЛГАРИЯ.


ВТОРО - ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ВОЛНОНАЕМНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ - ОСНОВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

1. В сферата на труда и трудовите отношения ние се обявяваме за:

- гарантиране на справедлив, индивидуален и колективен трудов договор съобразно квалификацията и образованието при здравословни и безопасни условия на труд.
- гарантиране възможността на синдикалните ръководители за осъществяване на синдикалните задължения;
- своевременно изработване на длъжностни характеристики за всяко работно място с участието на съответните синдикални органи като страна;
- правилна организация и нормиране на труда;
- удовлетворяване на потребността от рационален режим на труд и почивка;
- премахване на трудовите нормативи, които са доказали своята неефективност;
- защита на правото за повишаване на квалификацията и специализацията;
- защита на работещите по трудов договор (по Кодекса на труда) от незаконно уволнение и наказание, както и в случаите на незачитане на човешкото и професионалното им достойнство от страна на работодателите;
- стриктно спазване на административно-наказателната отговорност при нарушение на трудовото законодателство в МВР;
- справедливо заплащане на труда в съответствие с количеството и качеството на вложения труд: за равен труд - равно заплащане;
- обективна и справедлива оценка на деловите и професионалните качества на всеки един служител - пълна гласност при формиране на оценките в съответствие с чл. 126, ал.З от Кодекса на труда;
- въвеждане индексиране на работната заплата в зависимост от цените и от нарастването на издръжката на живота;
- осигуряване на възможността за увеличаване на доходите на работниците (35-то ПМС, Указ N 56, съвместяване и др.);
- увеличаване на основния редовен платен годишен отпуск от 14 на 20 дни;
- въвеждане на допълнителен почивен ден в месеца за майки с деца до навършване на 18-годишна възраст.

2. В социалната област ние се обявяваме за:

- формиране на фонд СБКМ в МВР, аналогично на всички колективи от непроизводствената сфера на бюджетна издръжка, който да не бъде по-малък от 5 на сто от размера на средствата за работна заплата. Неговото разпределение да се децентрализира и разпределя изцяло демократично там, където са хората;
- ликвидиране на деформациите при разпределението на картите за почивка, пълна гласност и пряко участие на колективите в този процес;
- приоритет на истинските нужди при разпределение на жилищата;
- синдикална закрила на някои категории работници: самотни майки, млади многодетни семейства, лица с намалена трудоспособност, сираци на членове на синдиката.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РАЗДЕЛА "ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СТРУКТУРИ" (част девета - последна) ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ (известната Програма "Ран-Ът"). Проектът като цяло е подготвен от Търговската камара на Съединените американски щати като подарък за българския народ. Автор на раздела е известният американски експерт Юджийн Л. Стюарт.


- Разграничаване на обикновен внос за потребление и специален режим на вноса: някои стоки могат да се произвеждат на етапи в различни страни преди потреблението им. Всяка страна добавя стойност към стоките, като специфичните икономически дейности се извършват в страната с най-голяма относителна ефекивност. Тази ефективност се измерва и определя от конкурентното ценообразуване на самия пазар; внос за по-нататъшна обработка или временно складиране преди окончателния внос за потребление, както и вносна стока, която е била монтирана в чужбина с компоненти и части, произведени в страната вносител. (Законът за митниците трябва да признава като страна на произхода на продуктите, произведени зад граница в няколко страни, онази страна, в която са станали най-съществените изменения или в която е прибавена най-съществената част от стойността.) Съответно българският Закон за митниците трябва да предвижда:

а) Освобождаване от мито на компонентите, монтирани в чужбина.

б) Митническа отстъпка - възстановяване на митата, заплатени за вносни артикули, използвани за производство на други стоки за износ.

в) Отстъпка за непроменено състояние - възстановяване на митата, заплатени за вносна стока, която е изнесена впоследствие в същото състояние, в което е била внесена.

г) Складове под митнически надзор, даващи възможност за внос на стоки в ограничени места, в които вносните стоки могат да бъдат внимателно складирани без мита, оценявани в момента на вноса.

д) Свободни пристанища - много гъвкави митнически привилегировани съоръжения, обикновено обхващащи цяло пристанище и съответна прилежаща местност в рамките на географската граница, но законодателно вън от митническата й територия; съществуват малко ограничения относно внасянето и ползването на стоките в пределите на пристанището; корабите обикновено влизат в пристанището без обичайната декларация за товар и стоките, внесени в зоната, не се облагат с мита и не са предмет на митнически разпоредби, приложими обичайно към вносните стоки.

е) Временен внос под гаранция за вноса не се облага с мита, а се допуска в страната на временен режим за определени цели, например за излагане на търговски панаири.

ж) Митнически полици, които осигуряват защита срещу евентуална загуба на мита, ако вносителят не успее да реекспортира стоките; полиците са финансово средство, осигурено от гаранта, който се съгласява да поеме отговорността за дълга на трето лице, ако това лице не успее да заплати; митническите полици се издават от специализирани фирми, които поемат тези задължения срещу заплащане.

з) Вносни и износни разпоредби и структури, които осигуряват външнотърговските предприемачи с ефективни разпоредби за внос и износ на стоки; те трябва да бъдат предсказуеми и да дават сигурност на сделките на частния бизнес. В страни с пазарна икономика редица разпоредби облекчават тези цели.

Бързо освобождаване на стоки и митнически полици. Бързината при вноса е изключително важна за пазарната икономика и затова е необходимо вносителите да имат възможност бързо да освободят стоките, за да изпълнят личните си задължения; това означава, че стоката трябва да бъде освободена, преди митническите власти да могат напълно да анализират и проучат митническите документи и да определят точния размер на дължимите мита; но затова е необходимо да съществуват разпоредби, които да защитават обществения приход.

Изискване от вносителя да обяви предполагаемите мита в момента на вноса заедно с митническа полица, която да гарантира плащането на непокритите суми.

Защита на обществения приход срещу вносител, който съзнателно или по грешка неточно попълва документите относно описанието на стоката, невярно заявените количества или обявява по-ниски стойности на стоката; митническите власти в пазарните икономики разрешиха проблема чрез "статута на наказателните глоби", който предвижда много сурови санкции и глоби за неверни или пропуснати данни в митническите документи по вноса. Законите различават разни степени на провинение, но те дават значителна свобода на властите да оценят според случая всяко нарушение и да определят съответно фискално наказание.

Разпоредби за издаване на консултантски становища - частните бизнесмени се нуждаят от известни предварителни гаранции за своите разходи, които включват вероятната митническа оценка на планирания бъдещ внос; често не е ясно коя митническа тарифа ще бъде приложена към предвидените за внос стоки, тъй като класификацията на стоките е неточна; в такива случаи е необходимо вносителят да получи предварително официални тълкувания относно прилаганата митническа тарифа; вносителите трябва да имат възможност да поставят въпроси и да получават обвързващи официални тълкувания, с оглед да могат да вземат съответните решения за своя бизнес.

Митнически брокери - специалисти, които подготвят митнически документи за сметка на вносителите срещу възнаграждение.

Различие между "общи" и "специални" износни разрешения - с оглед да се облекчат експортните процедури, ако една страна иска да е конкурентоспособна на международния пазар, износната търговия се подпомага съществено от формулирането на различия между "общи" и "специални" износни разрешения.

Фрахтови спедитори - частни професионалисти, които помагат на производителите, организирайки товаренето на стоките им за износ; подготвят износни документи и намират и запазват място в транспортните средства - влакове, камиони, самолети и кораби.

Преразглеждане на съществуващите тарифни системи, които в пазарната икономика осигуряват функцията на протекционизъм на местната промишленост, но не в такава висока степен, че да елиминират цялата чуждестранна конкуренция, защото тя сама по себе си е целта на тази политика.

Закони за борба с нечестната търговска практика - в международната пазарна икономика практиката на определени търговци се счита за нечестна; тези закони включват антидъмпингови и антисубсидиращи постановления и закони.

Антидъмпингови закони - съществува международен консенсус в световната пазарна икономика, че на дъмпинга, нанасящ щети, трябва да се противодейства; повечето страни с пазарна икономика имат антидъмпингови закони, за да неутрализират това нелоялно въздействие.

Закони (мита), насочени срещу субсидиите, възпрепятстващи продажбата на субсидирани стоки за износ, когато резултатът е ощетяване на вътрешните производители в страната-вносител; повечето страни с пазарна икономика предвиждат мерки срещу субсидираните стоки.


ВАРИАНТИ НА РЕФОРМАТА

Повечето от реформите, разгледани по-горе, изискват от Великото Народно събрание законодателни действия и одобрение от Президента на Републиката. Други пък изискват действия на Министерския съвет за ревизиране на досегашните укази и постановления. Докато трети, какъвто е случаят с препоръчаното от нас преразглеждане на митническите закони, изискват внимателно изучаване от министъра, специално натоварен с изпълнението на въпросните закони.

Тези действия на Народното събрание, одобрени от Президента, действията на Министерския съвет и изучаването на митническите закони от един сведущ министър трябва да се извършат едновременно и съгласувано. Резултатът от тези обсъждания би трябвало да се изрази в координирани действия, свързани с другите действия, препоръчани в този доклад на експертите от Фондацията на Националната търговска камара на САЩ, така че необходимото изпълнение на всяка част да бъде в крак с едновременната реформа на икономиката в качеството си на една пазарна икономика.

Авторът не вижда други алтернативи освен извършването на препоръчаните реформи, ако България наистина трябва да постигне прехода си в пазарна икономика. Либерализацията на свободната търговия е неделима част от необходимите мерки за постигането на една истинска, функционираща пазарна икономика.

/Пресслужба "Куриер"/


10:35:34
19-06-1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!