19 юли 1990

 

СОФИЯ, 19 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                             БРОЙ 141 /159/

СОФИЯ, 19 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЕКТ ЗА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР.


ВОДЕНИ ОТ ЧУВСТВО ЗА ДЪЛГ И ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДБИНИТЕ НА НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО, НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, СИНДИКАЛНИ, НАУЧНИ, ТВОРЧЕСКИ, ЖЕНСКИ, МЛАДЕЖКИ, СТУДЕНТСКИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЖДАНИ, ОДОБРЯВАМЕ И ПОДКРЕПЯМЕ ИНИЦИАТИВАТА НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩОНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР.

ГРАЖДАНСКИЯТ МИР Е НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА ПЪЛНОТО И БЕЗВЪЗВРАТНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ЗА ПО-БЪРЗОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕЖКАТА КРИЗА, В КОЯТО СЕ НАМИРА СТРАНАТА, И ЗА ЗАКРИЛА НА СВОБОДАТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ СЪНАРОДНИЦИ, КОИТО МИЛЕЯТ И ИСКАТ ДА РАБОТЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА ЖИВЕЕ НАРОДЪТ НИ В ЦИВИЛИЗОВАНА, ХУМАННА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДВИЖЕНИЕТО. ТО Е НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДОПУСКА УЧАСТИЕ В НЕГО НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ГОТОВ ДА СЕ ПОСВЕТИ НА ЦЕЛИТЕ МУ:

- ПОЛАГАНЕ НА УСИЛИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПОД КАКЪВТО И ДА Е ПРЕДЛОГ, ОТ КОГОТО И ДА БИЛО НА ПРИЗИВИ И ДЕЯНИЯ, ЗАСТРАШАВАЩИ ГРАЖДАНСКИЯ В СТРАНАТА, И ЧРЕЗ ПЪЛНА И НЕЗАБАВНА ГЛАСНОСТ ОСИГУРЯВАНЕ НА НАЙ-ШИРОКА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА И ДЕМОКРАТИЧНО НЕСЪГЛАСИЕ СРЕЩУ ТАКИВА НАМЕРЕНИЯ;
- ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ И МЕСТНИ ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ, ТВОРЧЕСКИ, НАУЧНИ, БЛАГОТВОРИТЕЛНИ И ДРУГИ АКЦИИ ЗА ЗАЩИТА И ПОДДРЪЖКА НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР;
- ИЗВЪРШВАНЕ НА ШИРОКА ПРОПАГАНДНА И РАЗЯСНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЗНАНИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ ЧУВСТВА НА УВАЖЕНИЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАКТОВЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ, КУЛТУРНИТЕ, ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА, КЪМ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА, ГАРАНТИРАЩИ ГРАЖДАНСКИЯ МИР;
- ОРГАНИЗИРАНЕ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ, ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ И ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНКЕТИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ И ПРИЧИНИТЕ, СЪЗДАВАЩИ ОГНИЩА НА СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ И ЗАПЛАХА ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР; НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ТЯХ И ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА ИНИЦИАТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ;
- ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ В ИМЕТО НА ЗАПАЗВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР В СТРАНАТА, БАЛКАНИТЕ И ЕВРОПА.

ПРИКАНВАМЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ТАЗИ БЛАГОРОДНА ИДЕЯ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ В КЛУБОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР И ДА ИЗБИРАТ СЪВЕТИ ЗА РЪКОВОДСТВОТО ИМ, КАТО ВКЛЮЧАТ В ТЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СЛОЕВЕ, ДОКАЗАЛИ ПО БЕЗСПОРЕН НАЧИН ЧИСТОТАТА И НЕОПЕТНЕНОСТТА НА СВОЯТА СЪВЕСТ, АКТИВНАТА СИ ПОЗИЦИЯ, СПОСОБНОСТИ И ГОТОВНОСТ ДА РАБОТЯТ ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ: ХХХ-ХХ-ХХ; ХХ-ХХ-ХХХ; ХХ-ХХ-ХХ ; ХХ-ХХ-ХХ /ВСИЧКИТЕ ОТ СОФИЯ/.

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ:
- БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ;
- СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА, БСДП,
БЗНС "Н.ПЕТКОВ", НДТ "ПОДКРЕПА", КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 Г., КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ/;
- БЗНС;
- БЗНС "ВРАБЧА 1";
- НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ;
- БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ;
- ПАРТИЯ НА ТРУДА;
- БНС /НОВА ДЕМОКРАЦИЯ/;
- ПОБ - ЦЕНТЪР /ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК/;
- РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ;
- БЬЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ;
- НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО";
- ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ;
- БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ;
- ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ;
- ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА;
- ДВИЖЕНИЕ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРОМЯНА "ЕРА-3";
- СТРОГ ВЪЗРОЖДЕНСКИ СЪЮЗ;
- ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ;
- ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ;
- ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ;
- ОБЩОНАРОДЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ;
- КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ;
- КОМИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ;
- БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ;
- ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО;
- МНО;
- МВР;
- БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ;
- БЪЛГАРСКО РАДИО;
- БТА.

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР.


ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР НЕ УЧАСТВА В ПРОВЕДЕНИТЕ НЕОТДАВНА ИЗБОРИ, ПОРАДИ КОЕТО НЕ ЖЕЛАЕ ДА СЕ АНГАЖИРА С ПОЛИТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. ВЪПРЕКИ ТОВА ЗА НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НЕ Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЙ И КАК ЩЕ УПРАВЛЯВА, ПО КАКЪВ НАЧИН ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВА ВЛАСТТА В НАШАТА СТРАНА И КАКВО ЩЕ БЪДЕ МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА. ЕТО ЗАЩО НИЕ ОТКЛИКНАХМЕ НА ПОКАНАТА, ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК "РЕПУБЛИКА", ДА ВЗЕМЕМ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО БИ МОГЛО ДА СЕ СЪСТАВИ КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО.

ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР РАЗБИРА ЦЯЛАТА СЛОЖНОСТ НА СЛЕДИЗБОРНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, ЧУВСТВА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ И СИ ДАВА ЯСНА СМЕТКА ЗА КРИТИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО. ЕТО ЗАЩО НИЕ СЕ ПРИСЪЕДИНИХМЕ КЪМ ОНЕЗИ ПАРТИИ, ОСТАНАЛИ ИЗВЪН ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПОМОГНАТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ. ТОВА БЕШЕ МОТИВЪТ, КОЙТО НИ ДОВЕДЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, КОЯТО СЕ ПРОВЕДЕ НА 19 ЮНИ 1990 Г. В НАРОДНИЯ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА.

НА НЕЯ ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ ОБСЪДИ И ПРИЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ, КОЙТО ПРИЗОВАВА ДВЕТЕ ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ - БСП И СДС, ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО, КАТО ПОКАНЯТ ЗА УЧАСТИЕ В НЕГО И ДРУГИ ПАРТИИ. ТОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕШЕ ПРИЕТО ПО ПРИНЦИП ОТ ГОЛЯМОТО МНОЗИНСТВО ПРИСЪСТВАЩИ. ВЪПРЕКИ ТОВА ТЕКСТ НА ПРОЕКТОДЕКЛАРАЦИЯ В ГОРЕПОСОЧЕНИЯ СМИСЪЛ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕ БЕШЕ ПРЕДЛОЖЕН ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ И КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗАВЪРШИ, БЕЗ ДА БЪДЕ ОБСЪДЕН И ПРИЕТ ТАКЪВ ДОКУМЕНТ.

КАТО ИМАМЕ ПРЕДВИД ТОЗИ РАЗВОЙ НА СЪБИТИЯТА, ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР НАМИРА ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА ЗАЯВИ ЯСНО ПОЗИЦИЯТА СИ.

ПЪРВО, ТЯ НЕ Е ПОДПИСАЛА ПРИЗИВА-ОБРЪЩЕНИЕ ВЪВ ВИДА МУ, ПУБЛИКУВАН ВЪВ ВЕСТНИК "РЕПУБЛИКА", СТРАНИЦА 9 ОТ 21-27 ЮНИ Т.Г.
ВТОРО, ПАРТИЯТА МОЖЕ ДА УЧАСТВА В КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО САМО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ В НЕГО НАМЕРЯТ МЯСТО И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДС. В ПРОТИВЕН СЛУЧАИ НИЕ ОТКАЗВАМЕ КАТЕГОРИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНА КОАЛИЦИЯ С БСП.

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. ХР.САНТУЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.

НИЕ, ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНЦИТЕ, ВИНАГИ СМЕ СЧИТАЛИ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ Е СЪСТАВЯНЕТО НА ШИРОКО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО. ПРАВИТЕЛСТВО НА ЛИЧНОСТИ, ГОТОВИ ДА ПОЕМАТ СВОЯ ДЯЛ ОТГОВОРНОСТ В ТОЗИ ТРУДЕН И СЪДБОВЕН ЗА СТРАНАТА НИ ЧАС.

НАРОДЪТ НИ КАЗВА, ЧЕ ДЕНЯТ СЕ ПОЗНАВА ОТ СУТРИНТА. ДАЛИ ЩЕ СЕ СФОРМИРА ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ В ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СТЕПЕН ЗАВИСИ ОТ ИЗБОРА НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ.

ИМЕННО В ТОЗИ ДУХ Е ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА БСП: ЗА ПРЕЗИДЕНТ Е ПОСОЧЕН Г-Н ЧАВДАР КЮРАНОВ, ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА, СПЕЧЕЛИЛА МНОЗИНСТВО ИЗБОРИТЕ, А ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ - Г-Н ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ, БЕЗПАРТИЕН.

Г-Н ЧАВДАР КЮРАНОВ Е ИЗВЕСТЕН С РЕФОРМАТОРСКИТЕ СИ ВЪЗГЛЕДИ. ОЩЕ ОТ 1988 Г. КАТО ЧЛЕН НА КЛУБА ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО. НЕГОВАТА ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НИКОГА НЕ Е БИЛА ПРЕЧКА ДА ОТСТОЯВА СВОЯТА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ.

Г-Н ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ Е ИЗВЕСТЕН С ПОСЛОВИЧНАТА СИ ЧЕСТНОСТ И НЕПОДКУПНОСТ, С ТОВА, ЧЕ НЕ Е ПРОПУСКАЛ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОМОГНЕ НА БЛИЖНИЯ. КАТО БЛЕСТЯЩ ТЕОРЕТИК И ПРАКТИК ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ТОЙ БЕ ПОКАНЕН ЗА ЧЛЕН НА ОФИЦИАЛНИЯ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НЕ СЛЕД ДЪЛГО СИ СПЕЧЕЛИ ПРОЗВИЩЕТО "НЕГЛАСНИЯ СЪВЕТНИК НА ОПОЗИЦИЯТА".

НИЕ ЦЕНИМ ВИСОКО ТАКА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ, ТЪЙ КАТО ЗА РАЗЛИКА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ЗАРОДИША НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ.

ПОДКРЕПЯМЕ КАНДИДАТУРИТЕ НА Г-Н ЧАВДАР КЮРАНОВ И НА Г-Н ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ И ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ СИЛИ НА РАЗУМА ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НАС.

17 ЮЛИ 1990 ГОДИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ: КОНСТАНТИН АДЖАРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ ДО СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА".


ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СА ВЕЧЕ ИСТОРИЯ. ВРЕМЕТО ЩЕ ПОСТАВИ ВСИЧКО И ВСЕКИ НА МЯСТОТО МУ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НИТО ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА НЕ ПРЕДЛОЖИ КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОДА ОТ ЦЕНТРАЛНО ПЛАНИРАНА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ТОВА ЛИШИ БЪЛГАРСКИЯ ИЗБИРАТЕЛ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПРЕЦЕНИ В СЪСТОЯНИЕ ЛИ СА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА ИЗВЕДАТ СТРАНАТА ОТ ТЕЖКОТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОЕТО СЕ НАМИРА. ВЪПРЕКИ ТОВА НАДЕЖДАТА ЗА ПРОМЯНА МОТИВИРА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ДА ДАДАТ ДОВЕРИЕТО СИ НА КРЕДИТ. ИЗБОРИ ИМАШЕ, НО ИЗБОР НЯМАШЕ.

ОЩЕ В ПРОГРАМНАТА СИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 28 МАЙ 1990 ГОДИНА НАШИЯТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ПРЕДУПРЕДИ: ”БИ БИЛО СКАНДАЛНО ОБЩЕСТВОТО ДА РАЗБЕРЕ КОГО Е ИЗБРАЛО ЕДВА СЛЕД ИЗБОРИТЕ."

ПО КОЙ ПЪТ ЩЕ ВЪРВИМ И КАКВО ЩЕ НИ СТРУВА ТОВА? ЕДИНСТВЕНИЯТ ОТГОВОР НА ТОЗИ ВЪПРОС, ПРЕД КОЙТО СМЕ ИЗПРАВЕНИ КАТО ЛИЧНОСТИ И НАЦИЯ, МОЖЕ ДА ДАДЕ ЕДНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ПРОГРАМА, ОПРЕДЕЛЯЩА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ ЕДНА ГЛОБАЛНА СВЕТОВНА СТРАТЕГИЯ, В КОЯТО НАЙ-ПЪЛНОЦЕННО ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ И РЕСУРСИ И НАЦИОНАЛНИТЕ  ПРОБЛЕМИ ДА НАМЕРЯТ ЕСТЕСТВЕНОТО СИ РЕШЕНИЕ.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ - ТАЗИ Е РЕАЛНАТА ЦЕНА НА ДОВЕРИЕТО НА КРЕДИТ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТО ЩЕ ОСТАНЕ БЕЗ ПОКРИТИЕ.

ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

СТАТУТЪТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВИ ПОЗВОЛЯВА ДА ПРИЕМЕТЕ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОДА ПРЕДИ ЦЯЛОСТНОТО ЗРАБОТВАНЕ НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ, НЕКА ЛИДЕРИТЕ НА ВАШИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ ПЪРВИ ДА ИЗЛОЖАТ ИДЕИТЕ СИ В ЯСНИ, КОНКРЕТНИ И РАЗБИРАЕМИ ПРОЕКТИ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА. ВИСШ АТЕСТАТ ЗА ДЕМОКРАТИЗМА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ БИ БИЛА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВНАСЯНЕ И НА ДРУГИ ПРОЕКТИ, РАЗРАБОТЕНИ ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА. НИЕ, ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА", СМЕ ГОТОВИ ДА ВНЕСЕМ И ЗАЩИТИМ ПРЕД ВАС НАШИЯ ПРОЕКТ.

В РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ОБЩЕСТВА, КАКВОТО ИСКАМЕ ДА БЪДЕ И НАШЕТО, ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ СЕ РЕШАВАТ ЧРЕЗ ПОСТИГАНЕ НА СЪГЛАСИЕ МЕЖДУ ТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРА - ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА, СИНДИКАТИТЕ И СВОБОДНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ. ТЕ СА ДВИГАТЕЛЯТ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗИРАНАТА СИЛА НА ОБЩЕСТВОТО. ТУК Е ОСОБЕНАТА РОЛЯ НА СИНДИКАТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЕМАТ НА ПЛЕЩИТЕ СИ ВРЕМЕТО НА ПРЕХОДА. ТЯХНАТА ПОДКРЕПА МОЖЕ ДА БЪДЕ ГАРАНТ ЗА УСПЕШНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА. НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ, ПОСТИГНАТО НА ИКОНОМИЧЕСКА ОСНОВА, ЩЕ СПОСОБСТВА ЗА ЕСТЕСТВЕНОТО ИЗГРАЖДАНЕ И НА ДРУГИТЕ ДВА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРА В УСЛОВИЯТА НА ГРАЖДАНСКИ МИР.

С ТОВА ОБРЪЩЕНИЕ И ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОЕКТ НИЕ ИМАМЕ ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ - ДА НАСОЧИМ СИЛИТЕ, КОИТО РЕШАВАТ СЪДБАТА НА НАЦИЯТА, ВЪРХУ СЪЗИДАНИЕТО НА НОВА БЪЛГАРИЯ, ИНТЕГРИРАНА В МОДЕРНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

ЗА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ: НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ
                                              МИШО ВЪЛЧЕВ
                                               РУСИ АВРАМОВ

СОФИЯ, 17 ЮЛИ 1990 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЗКИ С БЕСАРАБСКИТЕ И ТАВРИЧЕСКИТЕ БЪЛГАРИ "РОДОЛЮБЕЦ", ИЗПРАТЕНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

ПОЗОВАВАЙКИ СЕ НА СЪОБЩЕНИЕ НА ТАСС ОТ 24 ЮНИ Т.Г. БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО РАДИО ИЗВЕСТИХА, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА И МОЛДОВА, СЪБРАНИ НА МНОГОХИЛЯДЕН МИТИНГ В ГРАД БОЛГРАД, ОДЕСКА ОБЛАСТ, ЗАЕДНО С ГАГАУЗИТЕ СА ПРЕДЯВИЛИ ИСКАНЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ. ТАЗИ НОВИНА БЕШЕ ПОСРЕЩНАТА С ЧУВСТВО НА ГОЛЯМО ЗАДОВОЛСТВО ОТ ГРАЖДАНИТЕ, ПРЕДИЗВИКА ШИРОК ИНТЕРЕС, НО ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И НЕЗАВИСИМИТЕ ВЕСТНИЦИ ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ ПЛАТИХА СРАМЕН ДАНЪК НА НАЦИОНАЛНИЯ НИХИЛИЗЪМ И НЕ Й ОТДЕЛИХА НИКАКВО МЯСТО.

ИСКАНЕТО НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ И НА ГАГАУЗИТЕ В УКРАЙНА И МОЛДОВА ЗА ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ Е В СЪГЛАСИЕ НЕ САМО С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, НО И С ИНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СССР, ПО-СПЕЦИАЛНО СЪС ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНОСТИТЕ: ВСЯКА НАРОДНОСТ В МНОГОНАЦИОНАЛНАТА СЪВЕТСКА ДЪРЖАВА ИМА ПРАВО ДА СЕ ОБОСОБЯВА ТЕРИТОРИАЛНО В ABTOHOMHA АДМИНИСТРАТИВНО-КУЛТУРНА ЕДИНИЦА. ИСКАНЕТО НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ ПО СЪЩЕСТВО Е ИСКАНЕ ДА ИМ СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ПРАВАТА, КОИТО ТЕ СА ИМАЛИ, КОГАТО В ПОСЛЕДНАТА ТРЕТИНА НА 18 ВЕК И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 19 ВЕК СА СЕ ЗАСЕЛИЛИ В ТАКА НАРЕЧЕНАТА БЕСАРАБИЯ И В ДРУГИ ЮЖНИ РАЙОНИ НА ТОГАВАШНАТА РУСКА ИМПЕРИЯ, КАКТО И НА ПРАВАТА, ОБЕЗПЕЧЕНИ ОТ 1919 ДО 1938 Г. НА ОНЕЗИ ОТ ТЯХ, КОИТО СА БИЛИ В ПРЕДЕЛИТЕ НА СССР.

ПРЕЗ МИНАЛИЯ ВЕК СЪС СВОЕТО ТРУДОЛЮБИЕ, ИНИЦИАТИВНОСТ И СТОПАНСКО УМЕНИЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСЕЛНИЦИ СА ПРЕВЪРНАЛИ ПУСТИННАТА БУДЖАШКА СТЕП В ЦВЕТУЩА ГРАДИНА НЕ САМО ЗАЩОТО НЕ СА БИЛИ КРЕПОСТНИ КАТО ОСТАНАЛИТЕ СЕЛЯНИ В РУСКАТА ИМПЕРИЯ, НО СА ИМАЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-КУЛТУРНА АВТОНОМИЯ: ПРАВО ДА УРЕЖДАТ ПО СВОЯ ВОЛЯ СЕЛИЩАТА И ЗАСЕЛЕНИТЕ ОТ ТЯХ РАЙОНИ, ДА СИ ИЗБИРАТ УПРАВНИЦИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ ПОДЧИНЕНИ НА НИКОГО, ОСВЕН НА ИМПЕРСКИЯ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР, ДА СТРОЯТ СВОИ ЦЪРКВИ, КЪДЕТО БОГОСЛУЖЕНИЕТО Е БИЛО НА БЪЛГАРСКИ, СВОИ УЧИЛИЩА, КЪДЕТО ОБУЧЕНИЕТО БИЛО СЪЩО НА РОДНИЯ ЕЗИК. КРАСНОРЕЧИВО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТЕХНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ПОДЕМ СА БОЛГРАДСКИЯТ ХРАМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ", ВТОРИ ПО ГОЛЕМИНА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ СЛЕД ИСАКИЕВСКИЯ СЪБОР В ЛЕНИНГРАД, БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ В ЕВРОПА ПО ОНОВА ВРЕМЕ, КЪДЕТО СА МОЖЕЛИ ДА УЧАТ И БЕДНИ УЧЕНИЦИ - ОБЩИНИТЕ ПОЕМАЛИ ИЗДРЪЖКАТА ИМ. /БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ, КАКТО И ДРУГИ ПРОСВЕТНИ СРЕДИЩА НА ИЗСЕЛЕНИТЕ В РУСКИТЕ ВЛАДЕНИЯ БЪЛГАРИ СА ПОДГОТВИЛИ МНОГО ОТ СТРОИТЕЛИТЕ НА ВЪЗРОЖДЕНСКА И СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКА БЪЛГАРИЯ./ НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ СА ПРЕДИЗВИКВАЛИ ВЪЗХИЩЕНИЕТО НА НАРОДНОСТИТЕ, С КОИТО СА СЪЖИТЕЛСТВУВАЛИ, НЕ САМО СЪС СВОЕТО ТРУДОЛЮБИЕ, СЪС СВОЯТА ИНИЦИАТИВНОСТ И УМЕНИЕ ДА ОРГАНИЗИРАТ СВОЯ ИКОНОМИЧЕСКИ, КУЛТУРЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ, НО И С ВИСОКИТЕ СИ НРАВСТВЕНИ ДОБРОДЕТЕЛИ - ПРЕСТЪПНОСТТА СРЕД ТЯХ ПРАКТИЧЕСКИ Е БИЛА НЕПОЗНАТА, ТЕ СА ВЗЕМАЛИ УЧАСТИЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ, КОИТО Е ВОДИЛА РУСИЯ, И СА НАГРАЖДАВАНИ С НАЙ-ВИСОКИ БОЙНИ ОТЛИЧИЯ, АКТИВНО УЧАСТВУВАТ И В РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ДВИЖЕНИЯ В НАЧАЛОТО НА НАШИЯ ВЕК.

ПРЕЗ 1856 Г., СЛЕД КРИМСКАТА ВОЙНА, ЗЕМИТЕ НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ТЕРИТОРИЯТА НА МОЛДОВСКОТО КНЯЖЕСТВО, КОЕТО ОТНЕМА МНОГО ОТ ПРАВАТА ИМ. СЛЕД ОСВОБОДИТЕЛНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА, В КОЯТО ТЕ ВЗЕМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АКТИВНО УЧАСТИЕ ГЛАВНО В СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ, ПРЕЗ 1878 Г. ТЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДЕЛИТЕ НА РУСИЯ, НО ЦАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ПРЕДИШНИТЕ ИМ ПРАВА. НАСТЪПВА УПАДЪК В ТЕХНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛTУPEH ЖИВОТ. ПРЕЗ 1919 Г. ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ ТЯХ ПОПАДАТ ПОД РУМЪНСКО ВЛАДИЧЕСТВО И СА ПОДЛОЖЕНИ НА НАЙ-ЖЕСТОКА АСИМИЛАЦИЯ - ЗАБРАНЕНО  ИМ Е ДОРИ ПОМЕЖДУ СИ ДА РАЗГОВАРЯТ НА БЪЛГАРСКИ, /ПРЕЗ 1924 Г. ВДИГАТ ТАТАРБУНАРСКОТО ВЪСТАНИЕ, ПОТУШЕНО НАЙ-БЕЗМИЛОСТНО - В СЕЛИЩАТА ОТ РАЙОНА НА ВЪСТАНИЕТО Е РАЗСТРЕЛЯН ВСЕКИ ДЕСЕТИ БЪЛГАРИН, ХИЛЯДИ ЕМИГРАНТИ В АМЕРИКА. САМО В БЪЛГАРИЯ, КЪДЕТО НА ВЛАСТ Е ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР ЦАНКОВ, НЕ СЕ СЪОБЩАВА НИЩО ЗА ВЪСТАНИЕТО И ЗВЕРСКОТО МУ ПОТУШАВАНЕ./ ОНЕЗИ ОТ НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ. КОЙТО СА ОСТАНАЛИ В ПРЕДЕЛИТЕ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, СА ОБОСОБЕНИ В АВТОНОМНИ НАЦИОНАЛНИ РАЙОНИ, ИМАЛИ СА СВОИ УЧИЛИЩА, КЪДЕТО СА СЕ ОБУЧАВАЛИ НА РОДНИЯ СИ ЕЗИК, СВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ, СВОИ ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ, ИЗДАТЕЛСТВО, БЪЛГАРСКИ ТЕАТЪР. ПРЕЗ 1938 Г. ВСИЧКО ТОВА Е ЛИКВИДИРАНО. КАКТО И ОСТАНАЛИТЕ СЪВЕТСКИ НАРОДИ, ХИЛЯДИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ СА ПОДЛОЖЕНИ НА РЕПРЕСИИ, ПОЧТИ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ И ВИДНИ КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ЗАГИВАТ В СТАЛИНИСТКИТЕ ЛАГЕРИ И ЗАТВОРИ. НА РЕПРЕСИИ ОТ СТАЛИНИСТКИЯ РЕЖИМ СА ПОДЛОЖЕНИ И ОНЕЗИ БЪЛГАРИ, КОИТО ПРЕЗ 1940 Г. СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДЕЛИТЕ НА СЪВЕТСКАТА ДЪРЖАВА, МАКАР ЧЕ ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ ТЯХ ОКАЗВА АКТИВНА СЪПРОТИВА НА ФАШИСТКИТЕ ОКУПАТОРИ. СЛЕД 1944 Г. ТЕ ПРЕЖИВЯВАТ И УНИЩОЖИТЕЛЕН ГЛАД, И РАЗКУЛАЧВАНЕ С ДЕПОРТИРАНЕ, И ЖЕСТОКИ ПРИСЪДИ ЗА ВСЕКИ, КОЙТО Е ДРЪЗВАЛ ДА ОТВОРИ ДУМА ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ СИ ПРАВА.

ВЪПРЕКИ ВСИЧКИ ТРАГИЧНИ ПРЕВРАТНОСТИ В СЪДБАТА ИМ, БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА И МОЛДОВА СЪХРАНЯВАТ СВОЕТО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ, СВОЯ ЕЗИК, СВОИТЕ ОБИЧАИ, БИТ, КУЛТУРА, ФОЛКЛОР. СЛЕД СМЪРТТА НА СТАЛИН, ПО ВРЕМЕ НА АНТИКУЛТОВСКАТА ПОЛИТИКА НА ХРУШЧОВ РЕПРЕСИИТЕ СРЕЩУ ТЯХ СА ПРЕКРАТЕНИ, НО НЕ ИМ СА ПРЕДОСТАВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СЕ УЧАТ НА РОДНИЯ СИ ЕЗИК, ДА РАЗВИВАТ СВОЯТА КУЛТУРА, ПРОДЪЛЖАВА ТЯХНОТО ДЕНАЦИОНАЛИЗИРАНЕ, КОЕТО ОСОБЕНО СЕ ИЗОСТРЯ ОТ ВСЕ ПО-ЗАСИЛВАЩАТА СЕ МИГРАЦИЯ. /МАКАР ЧЕ В ГРАДОВЕ КАТО ОДЕСА, КИШИНЕВ, ТИРАСПОЛ, ИЗМАИЛ И ДР. ЖИВЕЯТ ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ, НЯМА НЕ САМО УЧИЛИЩА, КЪДЕТО МОГАТ ДА ИЗУЧАВАТ РОДНИЯ СИ ЕЗИК, НО И БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ДОМОВЕ, КЪДЕТО ИЗУЧАВАНЕТО НА РОДНИЯ ЕЗИК БИ МОГЛО ДА СТАНЕ В КУРСОВЕ И КРЪЖОЦИ./ В РАЗПРОСТРАНЕНОТО ОТ ТАСС СЪОБЩЕНИЕ СЕ КАЗВА, ЧЕ СПОРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В МОМЕНТА "СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Е КРИТИЧНО", "СФЕРАТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЗИКА КАТАСТРОФАЛНО СЕ СТЕСНЯВА. С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА СТАТУТА НА ДЪРЖАВНИЯ ЕЗИК В УКРАЙНА БЪЛГАРИТЕ СЕ СТРАХУВАТ ОТ ПО-НАТАТЪШНА ЕЗИКОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ. ПОВОД ЗА ОПАСЕНИЯ СТАНА И ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕТО В СЪСЕДНА МОЛДОВА НА МОЛДАВСКИЯ ЕЗИК ЗА ДЪРЖАВЕН." ПОДОБНИ СА ОПАСЕНИЯТА И НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО "ВЪЗРАЖДАНЕ" В КИШИНЕВ, И НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО В ОДЕСА.

КАКВИ СА ОСНОВАНИЯТА ЗА ОПАСЕНИЯ, ЧЕ АКО НЕ ПОЛУЧАТ ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ, БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА И МОЛДОВА СА ЗАСТРАШЕНИ ОТ АСИМИЛИРАНЕ, ОТ ЗАГУБВАНЕ НА НАРОДНОСТНОТО СЪЗНАНИЕ И ИЗЧЕЗВАНЕ КАТО НАРОДНОСТ? ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ НА БЪЛГАРИТЕ В МОЛДОВА, А ОТ ДВЕ ГОДИНИ НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА Е РАЗРЕШЕНО ДА ИЗУЧАВАТ ФАКУЛТАТИВНО РОДНИЯ СИ ЕЗИК, НО НЕ САМО ЧЕ ЛИПСВАТ ПОДГОТВЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, А И НЕ СЕ ВЗЕМАТ РАДИКАЛНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНАТА ПОДГОТОВКА, ЛИПСВАТ СЪЩО ТАКА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА. ОСВЕН ТОВА ТВЪРДЕ ЧЕСТО НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ ПОД НАТИСКА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ "ДОБРОВОЛНО" СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ПРАВОТО ДЕЦАТА ИМ ДА УЧАТ РОДНИЯ СИ ЕЗИК В УЧИЛИЩЕ. ПРИ НАЙ-НОВИЯ СТАТУТ НА МОЛДОВА И УКРАЙНА ПОЛОЖЕНИЕТО СЕ ВЛОШАВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ: БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА ЩЕ ТРЯБВА ДА ИЗУЧАВАТ ЕЗИКА НА РЕПУБЛИКАТА, ПЛЮС РУСКИЯ КАТО ОБЩОДЪРЖАВЕН И АКО ИМ ОСТАНАТ СИЛИ -РОДНИЯ СИ ЕЗИК ФАКУЛТАТИВНО.

УКРАИНСКИ И МОЛДАВСКИ БЪЛГАРИТЕ НЕ ВЛАДЕЯТ, ТЪЙ КАТО ОТКРАЙ ВРЕМЕ МЕЖДУНАЦИОНАЛНОТО ОБЩУВАНЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ НА РУСКИ. ПРИ НОВОПРИЕТИТЕ РЕПУБЛИКАНСКИ ЗАКОНИ ТЕ НЕ ЩЕ ИМАТ ПРАВО НА РАБОТА В ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ, АКО НЕ ВЛАДЕЯТ ЕЗИКА НА РЕПУБЛИКАТА - ТОВА Е ДИСКРИМИНАЦИЯ, ПРЕЛЮДИЯ КЪМ ЕТНОЦИД. КАТО СЕ СДОБИЯТ С ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ, ТЕ ЩЕ ИЗУЧАВАТ РОДНИЯ СИ ЕЗИК КАТО ОСНОВЕН И РУСКИЯ КАТО ОБЩОДЪРЖАВЕН, ЩЕ МОГАТ ДА ОТДЕЛЯТ ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА И КУЛТУРАТА СИ, ТЪЙ КАТО СРЕДСТВАТА, КОИТО СЕГА ИМ ОТДЕЛЯТ И УКРАЙНА, И МОЛДОВА, СА СЪВСЕМ НЕЗНАЧИТЕЛНИ, НЕ ИМ СЕ СЪЗДАВА НИКАКЪВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОМИНЪК И ТЕ СА ПРИНУДЕНИ ВСЕ ПО-МАСОВО ДА МИГРИРАТ.

ПО СИЛНО ЗАНИЖЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ /В ГРАДОВЕТЕ МАСОВО ГИ ПИШАТ ОТ НАЦИОНАЛНОСТ СПОРЕД ЕЗИКА, НА КОЙТО ОБЩУВАТ СЪС СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИТЕ СИ/ БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА И МОЛДОВА СА НАД 600 ХИЛЯДИ САМО КАТО КОМПАКТНА МАСА, А В СЪСЕДНИ И ОТДАЛЕЧЕНИ РАЙОНИ ЖИВЕЯТ НАЙ-МАЛКО ОЩЕ ТОЛКОВА, КОИТО ПО ЗАКОНА НА НАЦИОНАЛНОСТИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ОБОСОБЯТ КАТО АВТОНОМНИ НАЦИОНАЛНИ РАЙОНИ. ПРЕЗ НОЕМВРИ 1988 Г. НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ /ИПРА/ Д-Р МИХАИЛ ГУБОГЛУ, СЕКРЕТАР НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕЗИДИУМА НА АКАДЕМИЯТА НА НАУКИТЕ В СССР, И Д-Р ТАТЯНА ТИБОЛИНА СЪОБЩАВАТ, ЧЕ "В СССР ДНЕС ЖИВЕЯТ НАД ДВА МИЛИОНА И ДВЕСТА ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ" И ЧЕ ЗАЕДНО С НЕМЦИТЕ И ПОЛЯЦИТЕ СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ НАРОДНОСТИ, КОИТО НЯМАТ СВОЯ АВТОНОМНА РЕПУБЛИКА ИЛИ СТАТУТ НА АВТОНОМНИ ОБЛАСТИ. КАКТО И ДА ПРИЕМЕМ ТАЗИ ЦИФРА, НЯМА НИКАКВО СЪМНЕНИЕ, ЧЕ В СССР ИМА ДОСТА НАРОДНОСТИ, КОИТО ИМАТ ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ, МАКАР ЧЕ СА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛОЧИСЛЕНИ ОТ БЪЛГАРИТЕ.

ГАГАУЗИТЕ, КОИТО СА ПРЕДЯВИЛИ ИСКАНЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ, ЗАЕДНО С БЪЛГАРИТЕ НАСЕЛЯВАТ СЪЩИТЕ РАЙОНИ НА МОЛДОВА И УКРАЙНА, ИЗСЕЛИЛИ СА СЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО С НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ, ЗАЩОТО КАТО ТЯХ СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ НА ТУРСКИ ГНЕТ, ИМАТ ЕДНАКВА СЪДБА, ЕДНАКЪВ БИТ, ФОЛКЛОР, ОБИЧАИ, РЕЛИГИЯ И ДОПРЕДИ 50 ГОДИНИ СА НАЗОВАВАНИ ТЮРКОЕЗИЧНИ БЪЛГАРИ.

С ЧУВСТВО НА ДЪЛБОКА ВИНА ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ, ЧЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НАСАМ БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ ПОЧТИ НЕ СА СЕ ЗАСТЪПВАЛИ ЗА ПРАВАТА НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ В УКРАЙНА И МОЛДОВА - НИТО ПРЕД РУСКИТЕ, НИТО ПРЕД РУМЪНСКИТЕ, НИТО ПРЕД СЪВЕТСКИТЕ ВЛАСТИ. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 45 ГОДИНИ ОТ КРИВОРАЗБРАН ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ У НАС ПОЧТИ НЕ СЕ СПОМЕНАВАШЕ ЗА ТЯХ - ВСЕ ЕДНО, ЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВАХА.

НАШ ДЪЛГ Е В ТОЗИ СЪДБОВЕН ЗА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ В УКРАЙНА И МОЛДОВА МОМЕНТ ТЕ ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА НРБ, ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТ ЦЕЛИЯ НАРОД. ТЕ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ ПРАВО НА ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ, ЗАЩОТО ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА ОЦЕЛЕЯТ КАТО НАРОДНОСТ В МНОГОНАЦИОНАЛНАТА СЪВЕТСКА ДЪРЖАВА. НАСТОЯТЕЛНО АПЕЛИРАМЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ ДА ВЗЕМАТ ПРИСЪРЦЕ ВЪПРОСА И ДА НАСТОЯВАТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИ СПОГОДБИ НА ДЪРЖАВНО РАВНИЩЕ В СЪГЛАСИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ, КОИТО ГАРАНТИРАТ НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УПРАЖНЯВАТ ПРАВАТА, КОИТО ИМ ДАВАТ СЪВЕТСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, СЪВЕТСКИТЕ ЗАКОНИ И ПОДПИСАНИТЕ ОТ СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. ЗАЕДНО С ТОВА НАШЕТО ПРАВИТЕЛСТВО ТРЯБВА ДА СКЛЮЧИ СПОГОДБИ СЪС СЪВЕТСКИТЕ ВЛАСТИ, СЪГЛАСНО КОИТО ДА ПОМОГНЕМ НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ В ОБУЧЕНИЕТО НА КАДРИ ЗА ПРОСВЕТАТА, КУЛТУРАТА, НАУКАТА БИЛО В НАШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, БИЛО ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА НАШИ СПЕЦИАЛИСТИ И УЧИТЕЛИ ПРИ ТЯХ, ДА ИМ ПОМОГНЕМ И В ОСИГУРЯВАНЕТО НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, КОЕТО ЗАСЕГА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В ТВЪРДЕ НЕЗНАЧИТЕЛНИ РАЗМЕРИ.

БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЕМИ ЗАСЛУГИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКА БЪЛГАРИЯ. ДОШЛО Е ВРЕМЕ ДА ИМ СЕ ОТПЛАТИМ.

ДРУЖЕСТВО ЗА ВРЪЗКИ С БЕСАРАБСКИТЕ И ТАВРИЧЕСКИТЕ БЪЛГАРИ "РОДОЛЮБЕЦ"

ЮЛИ 1990 Г.                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ ДО КОМИСИЯТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ /ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА/.


ГОСПОДА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНАТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ /БТ/ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 13 ЮЛИ Т.Г. ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НАШИЯТ СЪЮЗ ПОДКРЕПЯ РАДИКАЛНИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА ЧАСТ ОТ КОЛЕКТИВА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ДА ДЕМОКРАТИЗИРА НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ И ДА Я СВОБОДИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКА ОПЕКА.

БОРБАТА СРЕЩУ ПОСРЕДСТВЕНОСТТА И ДИЛЕТАНЩИНАТА В ДНЕШНО ВРЕМЕ ПРИДОБИВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ. ВИСОКИЯТ ТВОРЧЕСКИ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И НЕОПЕТНЕНАТА ГРАЖДАНСКА СЪВЕСТ ТРЯБВА ДА ПРЕГРАДЯТ ПЪТЯ НА МАСИРАНИЯ НАТИСК НА КОНСЕРВАТИВНИТЕ СИЛИ И ДЕМОДИРАНИТЕ ИДЕОЛОГИИ.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ИДЕЯТА ЗА ПЛУРАЛИЗЪМ В ТЕЛЕВИЗИЯТА ОТГОВАРЯ НАЙ-ДОБРЕ НА ЖЕЛАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА РАЗПОЛАГА С ИЗБОР НА ПРОГРАМИ, ГЛЕДНИ ТОЧКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЦВЯТ. КОНКУРЕНЦИЯТА МЕЖДУ ДВЕ НЕЗАВИСИМИ ТЕЛЕВИЗИИ ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ БИ РАЗРЕШИЛА ИЗНЕСЕНИТЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ПРОБЛЕМИ.

СОФИЯ, 16 ЮЛИ 1990 ГОД.              ЗА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ: ВЕСЕЛИН КОШЕВ,
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА 22 ЮНИ 1990 Г.

В РЕЗУЛТАТ НА ПОСТИГНАТАТА ДОГОВОРЕНОСТ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ /СИБ/ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ /МС/ НА НРБ СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОМЯНА, АКТУАЛИЗИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШАВАНЕТО НА ОСТРИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ТРУДОВАТА РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ИЗЛЕЗЕ РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА НА ВСИЧКИ ГРУПИ ИНВАЛИДИ И БЕЗПЛАТНИ ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ В РАЗМЕР ДО 50 ЛВ. НА ТРИМЕСЕЧИЕ ЗА ИНВАЛИДИТЕ ПЪРВА ГРУПА С ЧУЖДА ПОМОЩ. ВЪПРЕКИ ЧЕ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ Е ЗАПОЗНАТ С ПЛАТФОРМАТА И ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ, КЪДЕТО СА ВКЛЮЧЕНИ ТЕЗИ ИСКАНИЯ, НИКЪДЕ НЕ БЕ СПОМЕНАТО, ЧЕ ЗА ТОВА РЕШЕНИЕ Е ДОПРИНЕСЪЛ И СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ИЗДАВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 65 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ФИРМИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА И ИНВАЛИДИ, КАТО СЪОБЩАВА, ЧЕ ТО Е ИЗГОТВЕНО СЪВМЕСТНО СЪС СЪЮЗА НА ИВАЛИДИТЕ.

ДЪРЖИМ ДА ПОЯСНИМ:
СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВНЕСЕ СВОЙ ПРОЕКТ ЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛЕД НЕПОСТИГАНЕ КОНСЕНСУС В РАБОТНАТА ГРУПА КЪМ МС.
ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА НИ СЕ ПРЕДОСТАВИХА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ДВА ПРОЕКТА ЗА СТАНОВИЩЕ.

СТАНОВИЩЕТО НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ ОСТАНА НЕПРОМЕНЕНО ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ВНЕСЕНИЯ ОТ НАС ПРОЕКТ.

ПОДЧЕРТАВАМЕ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 65 ОТ 4 ЮНИ 1990 Г. НА МС НЕ Е СЪГЛАСУВАНО СЪС СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ИЗНЕСЕНОТО В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ ТО Е СЪГЛАСУВАНО СЪС СЪЮЗА. ТОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НЕ ОТГОВАРЯ ИЗЦЯЛО НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ИНВАЛИДИТЕ, ВОДИ ДО ТЯХНОТО  ОЦЕЛЯВАНЕ.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЧИТА, ЧЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 65 Е НЕСЪВЪРШЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА:

- ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ ФИРМИ НА ГРАЖДАНИ-ИНВАЛИДИ;
- ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАЗА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМИТЕ ЗА ИНВАЛИДИ;
- МИНИМАЛНАТА НОМЕНКЛАТУРА ОТ СТОКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ;
- РАБОТНАТА ЗАПЛАТА И ФОРМИРАНЕТО Й ПРИ НАДОМНИ УСЛОВИЯ И ДР. НАРЕД С ТОВА ДРУГИ ОСОБЕНО ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ НА ИНВАЛИДИТЕ КАТО НАРЕДБА N 36 ЗА ТРУДОВО-ЛЕКАРСКАТА ЕКСПЕРТИЗА, НАРЕДБА N 15 ЗА ОТПУСКАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ИНВАЛИДИ, НАРЕДБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И ДР. ДОСЕГА НЕ СА РЕШЕНИ ВЪПРЕКИ НАСТОЯВАНЕТО И РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТАНОВИЩА ОТ СТРАНА НА СИБ.

ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПРАКТИКА ДА СЕ РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА ИНВАЛИДИЗИРАНИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ БЕЗ УЧАСТИЕТО НА СИБ. ТАКЪВ БЕШЕ ПОДХОДЪТ И ПРИ ПОДГОТОВКАТА И РАЗРАБОТВАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.

ПОДЧЕРТАВАМЕ, ЧЕ ТОЙ Е РАЗРАБОТЕН, БЕЗ ДА СЕ ПОЗНАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА ИНВАЛИДИТЕ, И НЕ ОТГОВАРЯ НА ТЕХНИТЕ НАСЪЩНИ ПОТРЕБНОСТИ.

НАСТОЯВАМЕ: ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРЕРАЗГЛЕДА ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОБЛЕМИТЕ НА ИНВАЛИДИТЕ, КАТО ОБЪРНЕ ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ НА ВНЕСЕНИЯ ОТ СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 17 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/