19 март 1990

СОФИЯ, 19 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 55 /73/

     СОФИЯ, 19 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АПЕЛ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

     В ПРИРОДАТА И В ЧОВЕШКОТО ОБЩЕСТВО СЪЩЕСТВУВАТ МНОЖЕСТВО ОБЯСНЕНИ И НЕОБЯСНЕНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ: ХАЛЕЕВАТА КОМЕТА, НАПРИМЕР, ПРЕМИНАВА ПРЕЗ НЕБОСВОДА НА ВСЕКИ 70 ГОДИНИ, ПРИЛИВИТЕ И ОТЛИВИТЕ СЕ РЕДУВАТ НА ВСЕКИ ШЕСТ ЧАСА, ПРОБЛЕМЪТ ЗА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ СЕ ПОЯВЯВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА БЕЗ ВСЯКАКВА ЛОГИКА И ВИДИМА ПРИЧИНА.
     НЯКОИ СЕГА СА РЕШИЛИ, ВЪПРЕКИ ЗДРАВИЯ РАЗУМ, ДА ПРОДЪЛЖАТ СЪЗДАВАНЕТО НА ДВЕ НАЦИИ ОТ ОБЩАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА. НИЕ СЕ УЧУДВАМЕ КАК ПОДОБНИ УНИКАЛНИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ, ПРОВОКИРАНИ ОТВЪН, МОГАТ ДА ПРИДОБИЯТ ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА И ДА "ПОДПОМАГАТ" ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА И ОБНОВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ!
     АПЕЛИРАМЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА СЕ ЗАМИСЛИ, КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАЗИ ТАКА НАРЕЧЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН", КОЯТО СЕ ОБЯВЯВА И ЗА "КУЛТУРНА" И ЗА "РЕВОЛЮЦИОННА" ЕДНОВРЕМЕННО И ИСКА ДА СЕ ЗАСТЪПВА ЗА ПРАВАТА НА НЯКАКВО СИ "МАКЕДОНСКО" МАЛЦИНСТВО У НАС!
     СЪВЕТВАМЕ ГОСПОДАТА, КОИТО СА УЗУРПИРАЛИ ПОДВИГА НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЛИНДЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ ЗА ИМЕ НА СВОЯТА НЕДОСТОЙНА КОМПАНИЯ, ДА СЕ ПРОЯВЯВАТ /АКО ТОВА ИМ БЪДЕ РАЗРЕШЕНО/ В СТРАНАТА НА СВОИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ, КЪДЕТО ИМА ДЕЙСТВИТЕЛНИ НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ.
     БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЯМА ДА ОСТАНЕ НЯМ СВИДЕТЕЛ НА ОПИТИТЕ ДА СЕ РАЗЦЕПВА НАЦИОНАЛНОТО МУ СЪЗНАНИЕ.

                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 
                              X   X   X

     СОФИЯ, 19 МАРТ -  СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКТ НА ПЛАТФОРМАТА НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/.


     БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ Е НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
     ТЯ Е ПАРТИЯ НА НЕНАСИЛИЕТО И Е ЕСТЕСТВЕН ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ХУМАНИСТИЧНИТЕ ТРАДИЦИИ В ХРИСТИЯНСТВОТО, НАМЕРИЛИ СЪВРЕМЕНЕН ИЗРАЗ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
     ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КУРС НА БХДП /ЦЕНТЪР/ ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА ЩЕ БЪДЕ:
     1/ ЩЕ БДИ ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.
     2/ ЩЕ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОБОДНО ПОЛИТИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ, ЛИШЕНО ОТ CTPAХ И ОГРАНИЧЕНИЯ, НОСЕЩО ОТГОВОРНОСТ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН.
     3/ ЩЕ ПОДКРЕПЯ С ВСИЧКИ СРЕДСТВА ПОЛИТИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.
     4/ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА КОНСТИТУЦИОННО УТВЪРЖДАВАНЕ НА МНОГОПАРТИЙНАТА СИСТЕМА.
   5/ ЩЕ СЪТРУДНИЧИ С ВСИЧКИ ГРАДИВНИ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.
     6/ ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ ТВЪРДО НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДЕЙСТВИЕТО НА ГРУПИ И СДРУЖЕНИЯ, КЛУБОВЕ И ПАРТИИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ВРАЖДАТА И АГРЕСИЯТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ.
     ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ КУРС НА БХДП /ЦЕНТЪР/ ЩЕ БЪДЕ:
      1/ ПАРТИЯТА ЩЕ РАБОТИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЕН МИР МЕЖДУ НАРОДИТЕ.
   2/ ЩЕ ПОДДЪРЖА КОНТАКТИ С ГРАДИВНИТЕ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ НА ОСНОВАТА  НА ВЗАИМНОТО РАЗБИРАТЕЛСТВО И ИЗГОДА.
      3/ ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ ТВЪРДО НА ВСИЧКИ ДИКТАТОРСКИ, ФУНДАМЕНТАЛИСТКИ И ТОТАЛИТАРНИ РЕЖИМИ.
      В  ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА ЧРЕЗ УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ И С ПРИОРИТЕТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ БХДП /ЦЕНТЪР/ ЩЕ РАБОТИ  ЗА:
      1/ МОДЕРНИ И РЕНТАБИЛНИ ПРОИЗВОДСТВА.
      2/ УСТАНОВЯВАНЕ НА ИНТЕНЗИВЕН ТЪРГОВСКИ ОБМЕН МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ОСТАНАЛИТЕ НАРОДИ, КАТО ЗА ЦЕЛТА СЕ ПРЕМАХНЕ МОНОПОЛЪТ НА ДЪРЖАВАТА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ, РЕГЛАМЕНТИРАН В ЧЛ. 29 АЛ. 2 НА ДЕЙСТВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ.
      3/ ДА НЕ ДОПУСКА ЗАТВЪРЖДАВАНЕТО НА СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ СТАТУС НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КОЙТО ГИ ДИСКРИМИНИРА, УНИЖАВА ЧОВЕШКОТО ИМ ДОСТОЙНСТВО И ГИ ПРАВИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕДЕЕСПОСОБНИ. ВИСШИСТИТЕ ДА ПОЛУЧАВАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, КОЕТО Е СЪОБРАЗЕНО С ОБРАЗОВАНИЕТО И УМЕНИЯТА ИМ И КОЕТО ДА БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО НАД ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СРЕДНИТЕ И НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ.
      4/ ДА НЕ ДОПУСКА ГРАНИЦАТА НА ОЧЕРТАВАЩАТА СЕ БЕЗРАБОТИЦА ДА ПРЕМИНЕ НАД НОРМАЛНОТО.
     5/ ИЗРАВНЯВАНЕ КА СТАНДАРТА НА СРЕДНИЯ БЪЛГАРИН СЪС СТАНДАРТА НА СРЕДНИЯ ЕВРОПЕЕЦ.
     6/ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО  НА ДОБРЕ ДЕЙСТВАЩ И СНАБДЕН СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК ПАЗАР.
    7/ НИКОГА ДА НЕ ЛИПСВАТ СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ.
     В СОЦИАЛНАТА СФЕРА БХДП  /ЦЕНТЪР/ ЩЕ ПРОВЕЖДА, ПРИЛАГАЙКИ ПРИНЦИПИТЕ НА ХУМАНИЗМА И ВЗАИМОПОМОЩТА И ИЗПОЛЗВАЙКИ ОГРОМНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ОПИТ НА ХРИСТИЯНСТВОТО, ПОЛИТИКА НА ПОДПОМАГАНЕ НА ВСИЧКИ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЛОЕВЕ И  ОЗОВАЛИТЕ СЕ ВРЕМЕННО В ПОЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНО БЕДСТВАЩИ.

                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                           Х   Х   Х


     СОФИЯ, 19 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ОБЩИНА "МЛАДОСТ" - СОФИЯ.
                                                 
                 БРАТЯ И СЕСТРИ,

     ВЕЛИКДЕН СКОРО ЩЕ ДОЙДЕ В ОТРОВЕНАТА МАЙКА-ЗЕМЯ.
     ОСАКАТЕНИТЕ НИ ДУШИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ МИЛОСЪРДИЕ, ЛЮБОВ И РАДОСТ.
     УЛИЦИТЕ И  ПЛОЩАДИТЕ, ПАРКОВЕТЕ, РАБОТНИТЕ НИ МЕСТА И ЖИЛИЩА СА ПОТЪНАЛИ В ПЕПЕЛ, БОКЛУЦИ, СТАРИ  ВЕЩИ И ОТПАДЪЦИ, ЧАСТ ОТ КОИТО БИХА БИЛИ ПОЛЕЗНИ.
     ЗА ДА ПОСРЕЩНЕМ С ДОСТОЙНСТВО  ПРОЛЕТТА НА ЕДИН НАИСТИНА ВЕЛИК ДЕН, В ИМЕТО НА СОБСТВЕНОТО НИ НАЦИОНАЛНОТО СПАСЕНИЕ,


                 П Р И З О В А В А М Е

НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ВСИЧКИ ГРАДОВЕ И СЕЛА КЪМ:
     -ДВУДНЕВНО ПОВСЕМЕСТНО ПРЕДВЕЛИКДЕНСКО ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИТЕ, ПЛОЩАДИТЕ, ПАРКОВЕТЕ, ЖИЛИЩАТА И РАБОТНИТЕ МЕСТА /ЕДИНИЯТ ДЕН ПО МЕСТОРАБОТА, А ВТОРИЯТ - ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ/;
     - СЪБИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАЗПИЛЕНИТЕ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ И ОТПАДЪЦИ ЗА ПРЕРАБОТКА;
     - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА РАЙОНИТЕ ОКОЛО ЖИЛИЩАТА И РАБОТНИТЕ МЕСТА;
    - СЪБИРАНЕ НА ВОЛНИ ПОЖЕРТВУВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРЕХИ И ДРУГИ ВЕЩИ НА БЕДНИТЕ, БЕЗДОМНИТЕ, ИНВАЛИДИТЕ И САМОТНИТЕ ПРЕСТАРЕЛИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ;
     - ЛИЧНА ИЗПОВЕД В ХРАМОВЕТЕ НА ВЯРАТА, ПРЕД ПАМЕТТА НА ПРЕДШЕСТВЕНИЦИТЕ И ДЪЛГА КЪМ ПОКОЛЕНИЯТА;
     - НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО В СТРЕМЕЖА НИ ДА ОСТАВИМ НА ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ СИ ЕДНО ГОРДО, ДОСТОЙНО И ПРОСПЕРИРАЩО ОТЕЧЕСТВО;
     - ИМПРОВИЗИРАНИ БЕЗПЛАТНИ ВЕЛИКДЕНСКИ НАРОДНИ УВЕСЕЛЕНИЯ ПО ГРАДОВЕ, СЕЛА, РАЙОНИ И КВАРТАЛИ СЛЕД ЕФЕКТИВНОТО ПРЕДВЕЛИКДЕНСКО ОЧИСТВАНЕ.
     НЕКА ПОНЕ В ДВАТА /СЪБОТНИ ИЛИ НЕДЕЛНИ/ ДНИ НА ВЕЛИКДЕНСКОТО ОЧИСТВАНЕ, А ТАКА СЪЩО И В ДЕНЯ НА САМИЯ ВЕЛИКДЕН:
     - ДА ЗАБРАВИМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИСТРАСТИЯ, ОСКЪРБЛЕНИЯТА И ОМРАЗАТА, НАСЛОЕНИЯТА ОТ МИНАЛОТО И ЛИЦЕМЕРИЕТО;
     - ДА ДОКАЖЕМ НА СЕБЕ СИ, ЧЕ ОТЗИВЧИВОСТТА, МИЛОСЪРДИЕТО, ДЪЛГЪТ И ПОЧТЕНОСТТА СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ В СЪРЦАТА НА ВСЕКИ ОТ НАС;
     - ДА ПОКАЖЕМ, ЧЕ С ОБЕДИНЕНИТЕ УСИЛИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ, СТОПАНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПУСТОШЕНОТО НИ ОТЕЧЕСТВО ВСЕ ОЩЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СПАСЕНО, ВЪЗСТАНОВЕНО И ПРЕВЪРНАТО В ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАДИНА НА СВОБОДАТА И БЛАГОДЕНСТВИЕТО;
     - ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ДОКАЖАТ ПРЕД ВСИЧКИ НАС СПОСОБНОСТТА СИ НА ТОЛЕРАНТНИ, ГРИЖОВНИ, ВЪОДУШЕВЕНИ И ДОБРИ ОРГАНИЗАТОРИ И ИНИЦИАТОРИ НА ПРЕДВЕЛИКДЕНСКОТО ПОЧИСТВАНЕ КАТО СЪС СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ РАЗРАБОТЯТ И ОБЕЗПЕЧАТ СЪОТВЕТНИТЕ ГРАФИЦИ ЗА КОНКРЕТНИТЕ СИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ТАКА ЖАДУВАНОТО БЛАГОРОДНО СЪГЛАСИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО;
     - СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И ОБЩИНСКИТЕ ВЛАСТИ  "БЕЗПЛАТНО ДА ПРЕДОСТАВЯТ НЕОБХОДИМАТА ТЕХНИКА, ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОПТИМАЛНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ ПО  МЕСТОРАБОТА И МЕСТОЖИВЕЕНЕ;
     - БТА, РАДИОТО, ТЕЛЕВИЗИЯТА И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОСВЕДОМЯВАНЕ ДА ДОКАЖАТ, ЧЕ НАИСТИНА МОГАТ ДА БЪДАТ ВСЕОТДАЙНИ КЪМ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАЦИЯТА, КАТО ПОЕМАТ РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНИ И МЕСТНИ ПРОПАГАНДАТОРИ И КООРДИНАТОРИ НА ВЕЛИКДЕНСКОТО ПОЧИСТВАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ;
     - ЦЪРКВАТА ДА НАПЪЛНИ ДУШИТЕ НИ С ВЯРА В БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА, СПЛОТЕНА ВЪРХУ ВЕЧНИТЕ И НЕПРЕХОДНИ ОБЩОЧОВЕШКИ ИДЕАЛИ И ЦЕННОСТИ;
     - ТЪРГОВСКАТА СФЕРА ДА ПОКАЖЕ, ЧЕ Е СПОСОБНА С ЧЕСТ И УДОВОЛСТВИЕ ДА ОБСЛУЖВА ЕДНА ТРУДОЛЮБИВА ВЪЗРАЖДАЩА СЕ НАЦИЯ, ЧИЙТО ПРОСПЕРИТЕТ Е ВЪЗМОЖЕН САМО ВЪРХУ СВОБОДНИЯ ТРУД И СВОБОДАТА НА ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВА;
     - ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА СТОПАНСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, КРИМИНАЛНИ И ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ДА ДОКАЖАТ СЪПРИЧАСТНОСТТА СИ КЪМ ВЪЗКРЪСВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО ОБЯВЯТ ТРИДНЕВЕН МОРАТОРИУМ НА НАРУШЕНИЯТА В ДВАТА ДНИ НА ПРЕДВЕЛИКДЕНСКОТО ОЧИСТВАНЕ КАКТО И В ДЕНЯ НА САМИЯ ВЕЛИКДЕН И ПО ТАКЪВ НАЧИН  ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ СЪЩО ДА СЕ ИЗПОВЯДАТ.
     СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ОБЩИНА "МЛАДОСТ" - СОФИЯ СЕ НАДЯВА, ЧЕ ЕЖЕГОДНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТАЗИ СВОБОДНА И ЛИШЕНА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИ ИНИЦИАТИВА ЩЕ БЪДЕ ЕДНО ЯРКО И ДЪЛГОТРАЙНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ЛЮБОВТА КЪМ БЪЛГАРИЯ НА ВСЕ ПО-ГОЛЯМ БРОЙ ГРАЖДАНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

     БРАТЯ И СЕСТРИ,
     ДА ПРЕВЪРНЕМ ТРИ ДНИ ОТ ГОДИНАТА В ИСТИНСКИ ПРАЗНИЦИ НА ЧИСТОТАТА, ВЪЗРАЖДАНЕТО И ВЪЗКРЕСЯВАНЕТО НА ОТЕЧЕСТВОТО.
     ДА НАПРАВИМ РЕПУБЛИКАТА СИ НАИСТИНА СВЯТА, ЧИСТА И ПРОСПЕРИРАЩА, КАКТО НИ ЗАВЕЩА ВЕЛИКИЯТ АПОСТОЛ - ДЯКОН ИГНАТИЙ.
     ДА НАПРАВИМ ВЕЛИКДЕН ЕДИН ДЕЙСТВИТЕЛНО ВЕЛИК ДЕН В 13-ВЕКОВНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 9  МАРТ  1990 Г.
                                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                            X   X   X

     СОФИЯ, 19 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО ДО БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ.


     МНОЗИНА КАТО НАС ОЩЕ СИ ЗАДАВАТ ВЪПРОСА КЪДЕ СЕ ИЗПОКРИХА ОНЕЗИ, КОИТО ДОВЧЕРА ВЪЗХВАЛЯВАХА "АПРИЛСКАТА ЛИНИЯ" И "СТАБИЛНИТЕ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ", КОИТО ЩЕЛИ ДА НИ ОТВОРЯТ ВРАТИТЕ КЪМ "СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ".
     КРАЙ НА ИЛЮЗИИТЕ... ГОРЧИВИНА И НЕВЕРИЕ ЗАМЕНИХА ПАРАДНИЯ ЕНТУСИАЗЪМ. КАКТО ВИНАГИ, ОТ ПОТЪВАЩИЯ КОРАБ ПЪРВИ ИЗБЯГАХА ПЛЪХОВЕТЕ. ВСИЧКИ СЕ "ПРЕБОЯДИСАХА" И ОСЪДИХА "ГЕРОЯ", КОГОТО ДОСКОРО НОСЕХА НА РЪЦЕ. КАКВО ПЪК, ТОВА Е ЕДИН ДОКАЗАЛ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ЕФЕКТИВНОСТТА СИ МЕТОД. БЕЗГРЪБНАЧИЕТО Е ВИСША ПРОЯВА НА РОДНАТА НИ ПОЛИТИЧЕСКА "КУЛТУРА". НЕКА В ПОДКРЕПА НА ПОСЛЕДНОТО ДА НЕ ЦИТИРАМЕ И ФЕЙЛЕТОНИТЕ НА ЩАСТЛИВЕЦА.
     НЯМА ДВЕ МНЕНИЯ -  НУЖНА Е ПРОМЯНА! НАЙ-МНОГО СЕ НУЖДАЯТ ОТ НЕЯ ТЕЗИ, КОИТО ЗАСЕГА НИКОЙ НЕ ПИТА. ПЪК И ЗАЩО ЛИ ДА ГИ ПИТА? НИМА НЕ МОГАТ ПАК ДА СИ ОСТАНАТ АНОНИМНИ "ТВОРЦИ НА БЛАГАТА" И ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ? НЕ СА ЛИ ТЕ НАЙ-ДОБРИЯТ ТРАМПЛИН ЗА ЛИЧНИТЕ АМБИЦИИ НА НЕКОЛЦИНА МЕГАЛОМАНИ?
      ТЕЗИ ВЪПРОСИ ГЛОЖДЯТ ДНЕС МНОГО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ. ПОГЛЕДИТЕ ИМ СА ВПЕРЕНИ С НАДЕЖДА КЪМ "КРЪГЛАТА" МАСА, КЪДЕТО СЕ РЕШАВАТ СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. НО НЕ БИ, РЕШАВАТ СЕ "ВЪПРОСИ" КАТО РАЗПУСКАНЕТО НА ППО ПО МЕСТОРАБОТА, КАКТО И ЕДИН ТОЛКОВА "ВЪЗЛОВ" ВЪПРОС КАТО ПОДСЛУШВАНЕТО НА СГРАДАТА НА СДС.
     НЕ "КРЪГЛА МАСА" - КРЪГЛА АРЕНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА! МНОГОСТРАДАЛЕН, МНОГОТЪРПЕЛИВ НАРОД! КОЙ ДРУГ НАРОД БИ ДОПУСНАЛ ПОДОБЕН ФАРС? НА НАС НИ ИДВА ДА ИЗКРЕЩИМ, НО ГИ ПРЕГЛЪЩАМЕ И СКРИВАМЕ В СЪРЦЕТО СИ /ОТ СТРАХ ДА НЕ УВЯХНЕ КРЕХКИЯТ СТРЪК НА ДОМОРАСЛАТА "ДЕМОКРАЦИЯ"/ ДУМИТЕ НА ПОЕТА "КОМАЙ НИ ЛЪЖАТ ТИЯ СИНКОВЦИ".
     "ВСИЧКО ЗА ЧОВЕКА, ВСИЧКО В ИМЕТО НА ЧОВЕКА." ПОЗНАТО, НАЛИ? БОЛШИНСТВОТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В МОМЕНТА ПРЕДСТАВЛЯВАТ "НАРОДА". КОЙ НАРОД? КЪДЕ Е ТОЙ? А, ДА, ТОЙ ПАК Е КРАЙ СТАНА И НА ПОЛЕТО. ЗАЩОТО И НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ДЕМОКРАТ ТРЯБВА ДА ЯДЕ ВСЕ ПАК. НАСЪЩНИТЕ НУЖДИ ТРЯБВА ДА СЕ УДОВЛЕТВОРЯВАТ ВЕДНАГА, А НАСЪЩНИТЕ ПРОБЛЕМИ, НАДВИСНАЛИ КАТО ДАМОКЛЕВ МЕЧ НАД ЦЯЛОТО НИ ОБЩЕСТВО, МОГАТ И ДА ПОЧАКАТ ... ДО НОЕМВРИ.
     КАКВО МУ ОСТАВА НА НАРОДА? ДА ТЪРПИ И ДА ЧАКА! ИМА ЛИ ПРАВО ТОЙ ДА  ОСЪДИ "КРЪГЛАТА МАСА" КАТО СЕПАРАТИВНА И ДА Й ГЛАСУВА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ? УВИ, НЕ. НЕКА СИ ЧАКА...
     А  ВРЕМЕТО НЕ ЧАКА!
     ПАРАЛЕЛНО С НАЦИОНАЛНАТА "КРЪГЛА МАСА" В ЗАЛА 4 НА НДК СЕ ПРОВЕЖДА ЕДНА ДРУГА, ИСТИНСКА "КРЪГЛА МАСА", НА КОЯТО УЧАСТНИЦИТЕ НЕ СИ ГУБЯТ ВРЕМЕТО И ЧЕШАТ ЕЗИЦИТЕ, А СА ЗАПРЕТНАЛИ РЪКАВИ И РЕШАВАТ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ. ПОДАДЕНИ СА МНОГО МОЛБИ ОТ БЕЗДОМНИ ГРАЖДАНИ НА РУСЕ, ШУМЕН И ДРУГИ ГРАДОВЕ И СЕЛА, НА ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ ОТ СОФИЯ И ПЛОВДИВ, НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СЪОБЩЕНИЯТА И Т.Н. С ДРУГИ ДУМИ, ТОВА Е АЛТЕРНАТИВНА НАЦИОНАЛНА "КРЪГЛА МАСА", ПРЕД КОЯТО ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПОСТАВИ СВОИ ИСКАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНТНИ ЕКИПИ ОБОБЩАВАТ И СИСТЕМАТИЗИРАТ ПОСТЪПИЛИТЕ МОЛБИ И ПРИСТЪПВАТ КЪМ КОНКРЕТНОТО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ.
      "КРЪГЛАТА МАСА" НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ЕРА-3 Е СЪЩЕВРЕМЕННО И ФОРМА НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПОРОЧНИЯ ДВУСТРАНЕН ПРИНЦИП НА НАЦИОНАЛНАТА "КРЪГЛА МАСА", КОЙТО НЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЪЛНОЦЕННА ИЗЯВА НА ПЛУРАЛИЗМА НА МНЕНИЯТА И ПОВТАРЯ НЯКОИ ДОБРЕ ПОЗНАТИ МОДЕЛИ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ.
     ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО И ДЕМОКРАТИЧНО Е ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ НА РАВНОПРАВНА ОСНОВА ДО "КРЪГЛАТА МАСА" ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА. ГЛАС НАРОДЕН - ГЛАС БОЖИ!

 СОФИЯ, 20 ЯНУАРИ 1990 Г.
                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                         X    X    X

     СОФИЯ, 19 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ.


     СЪЮЗЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ /СНС/ Е НЕЗАВИСИМО НАДПАРТИЙНО ОБЕДИНЕНИЕ НА РОДОЛЮБИВИ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ.
     НА 27.11.1989 Г. ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 70-ГОДИШНИНАТА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР БЕШЕ УЧРЕДЕНО ДВИЖЕНИЕТО "НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ". СКОРО СЛЕД УЧРЕДЯВАНЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И НА КОМИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ ДВИЖЕНИЕТО ПРЕРАСТНА В СЪЮЗ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ.
     ОСНОВНА ЦЕЛ НА СНС Е ИЗДИГАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕТО  МУ КАТО ВОДЕЩО  НАЧАЛО  ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН, КЪДЕТО И ДА ЖИВЕЕ ТОЙ.
     СНС СЕ РЪКОВОДИ ОТ ЗДРАВИЯ ВЪЗРОЖДЕНСКИ НАЦИОНАЛИЗЪМ И СЕ РАЗГРАНИЧАВА КАКТО ОТ ШОВИНИЗМА, ТАКА И ОТ РАСИЗМА.
     СНС РАБОТИ ЗА:
     - ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В НЕЙНИТЕ ЕЗИКОВИ ГРАНИЦИ.
     - ВЪЗРАЖДАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
     - ПРИЗНАВАНЕ И ЗАЧИТАНЕ НА НАРОДНОСТНИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРИТЕ, КЪДЕТО И ДА ЖИВЕЯТ ТЕ.
     - УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОСТОЯННА, ТВЪРДА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ПОЛИТИКА ПО БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС.
     - ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕСНИ ВРЪЗКИ СЪС ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ РОДОЛЮБИВИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СВЕТА И ПОДКРЕПА НА РОДОЛЮБИВАТА ИМ ДЕЙНОСТ.
     - ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕГАШНИТЕ ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ, КОИТО ЗАЩИТАВАТ БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ.
     СНС СЕ БОРИ ПРОТИВ:
     - ПРЕТОПЯВАНЕТО И ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ ПОД ЧУЖДА ВЛАСТ, КЪДЕТО И ДА ЖИВЕЯТ ТЕ.
     - ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ И БЪДЕЩИ ДОГОВОРИ, СПОГОДБИ И РЕШЕНИЯ, ПОДПИСАНИ ВЪВ ВРЕДА НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ.
     - ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА РАЗРУШАТ БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО И ДА НАКЪРНЯТ ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА БЪЛГАРИЯ.
     - ВСЯКАКВИ ФАЛШИФИКАЦИИ  НА БЪЛГАРСКОТО  ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО, КЪДЕТО И  ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ТЕ.
     ЗА ПОСТИГАНЕ НА ГОРНИТЕ ЦЕЛИ СНС СИ СЛУЖИ САМО СЪС ЗАКОННИ  СРЕДСТВА: ПЕЧАТНО СЛОВО, БЕСЕДИ, ДИСКУСИИ, СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И ДР.

    I.  НАСОКИ НА ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ НА НАЦИЯТА

     СНС Е ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА САМОБИТНОСТ В ДУШЕВНОСТТА НА БЪЛГАРИНА, ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАНИЯ И НА ОБЩОБЪЛГАРСКИТЕ ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ.
     СНС Е ЗА ЗАЧИТАНЕ НА НАРОДНИТЕ ПРАЗНИЦИ КАТО КОЛЕДА, ВЕЛИКДЕН И ДРУГИ, ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГЕРГЬОВДЕН КАТО ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА И НА АРХАНГЕЛОВДЕН КАТО ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИЦИЯ.
     ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ СЛЕДВА ДА БЪДАТ 28  ФЕВРУАРИ /УЧРЕДЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ/, 3 МАРТ, 24 МАЙ, КОЛЕДА, ВЕЛИКДЕН И НОВА ГОДИНА.
     ДНИ НА НАЦИОНАЛЕН ТРАУР ДА  БЪДАТ 27 НОЕМВРИ /НЬОЙСКИЯТ ДОГОВОР/ И 10 ФЕВРУАРИ /ПАРИЖКИЯТ ДОГОВОР В 1947 Г./.
     ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ИМЕНАТА НА СЕЛИЩА, УЛИЦИ И ДР., ПОДМЕНЕНИ ПО ПАРТИЙНИ ИЛИ  ПО ВРЕМЕННИ  СЪОБРАЖЕНИЯ.
     ДА СЕ ПРЕРАБОТЯТ УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ДУХ НА  РОДОЛЮБИЕ И ДА СЕ СПИСВАТ НА ЧИСТ, ЯСЕН И ТОЧЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
     СНС Е ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ  ЕЗИК  ВЪВ ВСИЧКИТЕ  МУ  НАРЕЧИЯ И НА  ВРЪЗКАТА  МУ СЪС СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ВЪРХУ ОСНОВАТА НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРАВОПИС.
      ПЪЛНО ИЗЯСНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ОТГОВОРНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ПРАВОПИСА ОТ 1945 Г. - ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА. ГЛАСНОСТ ЗА ДИСКУСИИТЕ ОТТОГАВА.
      В ГИМНАЗИАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НА МЯСТОТО НА РУСКИЯ ЕЗИК.
      БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ДА ИЗХВЪРЛИ ОТ БОГОСЛУЖЕНИЕТО ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИЯ ЕЗИК /РУСКА РЕДАКЦИЯ НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК/ И ДА ВЪЗСТАНОВИ ПЪРВООБРАЗНИЯ СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
     СНС Е ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК СПРЯМО НАХЛУВАНЕТО НА ЧУЖДИ ДУМИ. ЗА ЦЕЛТА СЛЕДВА ДА СЕ ИЗРАБОТИ И ПРИЕМЕ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЕЗИКА.
     СНС Е ЗА ЕДИННА НАЦИОНАЛНА ИМЕННА СИСТЕМА, КОЯТО  ДА ОБХВАНЕ ЛИЧНИТЕ, ФАМИЛНИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА.

      II. МЮСЮЛМАНСКИЯТ ВЪПРОС В БЪЛГАРИЯ

      ВЪПРОСЪТ ДА СЕ РЕШИ С ОГЛЕД  НА ПРИОБЩАВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ БЪДЕЩАТА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА. В ТОЯ СМИСЪЛ Е НЕОБХОДИМО РЕШИТЕЛНО СКЪСВАНЕ СЪС ВСИЧКИ АЗИАТСКИ НАСЛОЕНИЯ, НАСЛЕДЕНИ ОТ ПЕТВЕКОВНОТО ОСМАНСКО РОБСТВО.
      ДА СЕ  ИМА ПРЕД ВИД, ЧЕ ИСЛЯМЪТ И ДЕМОКРАЦИЯТА СА НЕСЪВМЕСТИМИ. НИТО ЕДНА ДЪРЖАВА, В КОЯТО ИСЛЯМЪТ Е ОФИЦИАЛНА РЕЛИГИЯ, НЕ Е ДЕМОКРАТИЧНА.
      МЮСЮЛМАНСКОТО ИМЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ВЪЗПРИЕМА КАТО ОБИДНО, ОПОЗОРЯВАЩО И НЕСЪВМЕСТИМО С НАЦИОНАЛНАТА ЧЕСТ, ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО И ДОСТОЙНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ НА РОБСТВОТО ТО Е БИЛО БЕЛЕГ ЗА ПРИВИЛЕГИЯ. В СЕГАШНОТО  ВРЕМЕ ТО МОЖЕ
ДА БЪДЕ И БЕЛЕГ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПОДОБИЕ НА ЕВРЕЙСКИТЕ ЗВЕЗДИ ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. СЛЕДВА, ЧЕ ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ДА НОСЯТ МЮСЮЛМАНСКИ ИМЕНА, САМИ СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ОТ УПРАЖНЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ПРАВА.
     ПРИЕМАНЕТО НА МЮСЮЛМАНСКИ ИМЕНА Е ЯВЕН СТРЕМЕЖ ЗА ОТЦЕПВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ  ТУРСКАТА. ВЪВ  ВРЪЗКА С ТОВА СЛЕДВА ДА СЕ ИЗЯСНИ ОТГОВОРНОСТТА НА ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВИТЕЛСТВА И ЛИЦА, ДОПРИНЕСЛИ С ДЕЯНИЯТА СИ ЗА НАКЪРНЯВАНЕТО НА
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ ОТ 1878  Г. ДО СЕГА.

     ДА НЕ СЕ РАВНОПОСТАВЯТ ДЕЙСТВИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СИЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ 1984-89 Г. И  ПРОТИВОБЪЛГАРСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПАНТЮРКИСТКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  В БЪЛГАРИЯ, КОИТО НЕ СА ОТ ВЧЕРА. ДА СЕ ДАДЕ НАЙ-ШИРОКА ГЛАСНОСТ САМО ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА  ВРАЖЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
     ДА СЕ НАКАЖАТ С ЦЯЛАТА СТРОГОСТ НА ЗАКОНИТЕ ВСИЧКИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРОТИВОБЪЛГАРСКИ ДЕЙСТВИЯ СЛЕД 9.9.1944 Г. В УГОДА НА ТУРЦИЯ. ДА СЕ СНЕМАТ ВСИЧКИ ОБВИНЕНИа ВЪРХУ БИВШИ УПРАВНИЦИ ЗА "ВЪЗБУЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ВРАЖДА И ОМРАЗА", ЗАЩОТО ПОДОБНИ ОБВИНЕНИЯ ОЗНАЧАВАТ ДА СЕ ПРИЕМЕ НАЛИЧИЕ НА "ТУРСКО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО".
     ДА  СЕ  ПРЕРАБОТИ  ЗАКОНЪТ ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЗАЩОТО В СВОЯ СЕГАШЕН ВИД НАКЪРНЯВА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ. ДА СЕ ИЗРАБОТИ ВСЕОБХАТНА ЕДИННА ИМЕННА СИСТЕМА.
                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/    


                           X   X   X

     СОФИЯ, 19 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА РОДОПСКИЯ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ".

     С АКТИВНОТО СИ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ОБЩОНАРОДНИЯТ КАМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И РОДОПСКИЯТ СЪЮЗ"РОДОЛЮБИЕ" ПОКАЗАХА ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗРАСТНАЛА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗЗАКОНИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ.
     ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЧИТАТ, ЧЕ ПРЕДСТОЯЩАТА ДЕЙНОСТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ЖИЗНЕНО ВАЖНИ ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОБЛЕМИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДЕЛО САМО НА ПАРЛАМЕНТАРНИ КОМИСИИ. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ТЪРСИ СЪДЕЙСТВИЕТО И НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМАЩИ ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЕДИН ИЛИ ДРУГ ПРОБЛЕМ.
     ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И РОДОПСКИЯТ СЪЮЗ "РОДОЛЮБКЕ" ИЗЯВЯВАТ ПРЕТЕНЦИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, ПОСТАВЯЙКИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО, ЕДИННА НАЦИОНАЛНА ИМЕННА СИСТЕМА НА БАЗАТА НА ЧЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЗАКОН ЗА ПРОТЕКЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЗАКОН ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛИ, ПРОГРАМА ЗА ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ПРЕСЕЛЯТ В РОДИНАТА СИ БЪЛГАРИ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ, СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ЗАСЕЛВАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ БЕСАРАБИЯ И БАНАТ, ИЗСЕЛНИЧЕСКА СПОГОДБА ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА НАПУСНАТ БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ДР.
     ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И РОДОПСКИЯТ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ" ПРЕДЛАГАТ НА ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЧИТАЩИ ЧЕ ИМАТ МОРАЛНО ПРАВО И ОСНОВАНИЯ ДА ПОДПОМОГНАТ С ДЕЙНОСТТА СИ РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДА ДАДАТ ПУБЛИЧНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СИ, КОИТО ПО ТЯХНА ПРЕЦЕНКА СЛЕДВА ДА ЗАЛЕГНАТ В ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС. ПО ТОЗИ НАЧИН ЩЕ СЕ СТИМУЛИРА  ЕДНО ВСЕНАРОДНО ОБСЪЖДАНЕ, КОЕТО ЩЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ С МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА УЧАСТВУВАТ В ИЗГОТВЯНЕТО НА ТОЗИ ТЪЙ ВАЖЕН ДОКУМЕНТ.

СОФИЯ, 15 МАРТ 1990 Г.
                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                          X   X   X

     СОФИЯ, 19 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


     РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 7.3.1990 Г. РЕШИ ДА ТРАНСФОРМИРА СЪЮЗА В БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО ДА ПРИЕМЕ ПРОГРАМАТА НА СЪЮЗА КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА БЪДЕЩАТА СИ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ИЗРАЗЯВА ИЗКОННО ДЕМОКРАТИЧНИЯ БЪЛГАРСКИ ДУХ И ЗАЯВЯВА, ЧЕ ЩЕ СЕ БОРИ С МИРНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО, ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА СТРАНАТА НИ В СЪВРЕМЕННА И МОДЕРНА ДЪРЖАВА. ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПАРТИЯТА ЩЕ БЪДЕ ОТСТОЯВАНЕТО НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО И НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА. КАТО СЧИТА, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ИМА СПОР ЗА ПРИОРИТЕТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НАД ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНЮНКТУРИ, ПАРТИЯТА РЕШИТЕЛНО ЩЕ ЗАЩИТАВА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ, ДОСТОЙНСТВОТО И ИСТОРИЧЕСКАТА ПРИЕМСТВЕНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ. ТЯ ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСЯКАКВИ ОПИТИ ДА СЕ СЕЕ НИХИЛИЗЪМ И БЕЗРОДСТВО,
ДА СЕ ИЗДИГАТ АБСТРАКТНИ ЦЕННОСТИ НАД ОБЩОБЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ.
     В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА ПАРТИЯТА СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПАЗАРЕН ТИП ИКОНОМИКА СЪС СМЕСЕНИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ И ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЯТА НА СЕЛСКИТЕ СТОПАНИ.
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ ФАШИЗМА И ШОВИНИЗМА ВЪВ ВСИЧКИТЕ ИМ ПРОЯВЛЕНИЯ. ТЯ ОТРИЧА ТОТАЛИТАРИЗМА И НАСИЛИЕТО ПОД КАКВИТО И ДА БИЛО ФОРМИ И СМЯТА, ЧЕ САМО ОБЩЕСТВО, ИЗГРАДЕНО НА ПРИНЦИПИТЕ НА МНОГОПАРТИЙНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, МОЖЕ ДА ИЗВЕДЕ БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ НА ДУХОВНИЯ И СТОПАНСКИЯ ПРОСПЕРИТЕТ.

СОФИЯ, 14 МАРТ 1990 Г.
                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                             X   X   X

     СОФИЯ, 19 МАРТ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОБРЪЩЕНИЕ ДО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ДО ВСИЧКИ РАБОТНИЧЕСКИ ПАРТИИ И ПАРТИИ НА ТРУДА И ПОЗДРАВИТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА ДО КОНГРЕСА НА ФРЕНСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

                              ОБРЪЩЕНИЕ

     НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ, ОБЕДИНЕНИ ОТ СВЕТЛИТЕ ИДЕАЛИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ, ПОД  ЗНАМЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ОРГАНИЗИРАНИ КАТО ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВАС ЗА МОРАЛНА ПОДКРЕПА ВЪВ ВРЪЗКА С ОПИТИТЕ И ИНСИНУАЦИИТЕ В ЦЯЛОСТ НА БКП И НА НЕЙНИТЕ ОТДЕЛНИ ФРАКЦИИ И ТЕЧЕНИЯ ДА ПРИСВОЯТ ИМЕТО "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА".
     НИЕ ВИСОКО ЗАЯВЯВАМЕ - ТОВА ИМЕ НЕ  Е САМО ЕТИКЕТ, А И СЪДЪРЖАНИЕ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МИСЪЛ, ДЕМОКРАТИЧЕН ИДЕАЛ И ПРИНЦИПИ: СВОБОДА, РАВЕНСТВО, СОЛИДАРНОСТ, ДОСТОЙНСТВО И ОТГОВОРНОСТ.
     С ТЕЗИ МАНЕВРИ И МИМИКРИЯ ТЕ СЕ ОПИТВАТ ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ И ДА НЕ СПОДЕЛЯТ ВИНАТА И ОТГОВОРНОСТТА ЗА КАТАСТРОФАТА, ДО КОЯТО ДОВЕДОХА БЪЛГАРИЯ.
     НАДЯВАМЕ СЕ НА ВАШАТА СОЛИДАРНОСТ И ПОДКРЕПА В НАШАТА ЗАКОННА И СПРАВЕДЛИВА БОРБА.

                                    Х  Х  Х

                               ТЕЛЕГРАМА
     ОТ ИМЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ И СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГОРЕЩО ВИ ПОЗДРАВЛЯВАМЕ И ВИ ЖЕЛАЕМ УСПЕШНА И ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА.
     ЗА НАС, БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ, ВАШИЯТ БОГАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПИТ ПРЕДСТАВЛЯВА ВПЕЧАТЛЯВАЩ ИНТЕРЕС И НИЕ ЩЕ СЛЕДИМ С ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ ХОДА И РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА.

/ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/