19 август 1994


София, 19 август 1994 година
Брой 162 /1207/


София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗМЕРА НА ПЕНСИИТЕ.


Нееднократно от името на девет обществени организации, обединени в Конфедерация за социална защита на пенсионерите, излагахме пред Министерския съвет и пред Народното събрание бедственото състояние на най-засегнатата от шоковото извършване на реформите в България социална група. Последователно, настойчиво и аргументирано предлагахме как да се решат най-острите въпроси за минималното задоволяване на нейните нужди. Ние разбираме тежкото положение на страната и затова проявявахме сдържаност и реализъм в предявяваните искания. Стремежът ни беше поне да задържим за известно време мизерното равнище на доходите на пенсионерите след тяхното брутално ограбване през 1991-1992 г.

Ценовият и валутният удар през март-юни 1994 г. обаче предизвика нов главоломен срив в дохода на хората, причислявани към третата възраст. През януари след 26-процентната индексация на пенсиите техният среден размер достигна 1562 лв и бе със 72 лева над жизнения минимум за нашата социална група. Спекулативният удар смъкна равнището й 700 лева под този минимум през месец юни. Това е най-ниското покупателно равнище на пенсиите през последните четири години. Настойчивите ни искания да бъдат компенсирани пенсиите на лична среща с проф. Любен Беров останаха глас в пустиня.

Ние сме убедени, че положението на над 2,5 милиона пенсионери може да се подобри само след оживление на икономиката и приемане на нов закон, който да отмени убийствените за пенсионерите поправки и ограничения към действащия закон, направени през 1992 г. /Те превърнаха пенсията в голяма степен в мизерни социални подаяния./ Но не можем да се съгласим и с позицията на правителството, което безучастно наблюдаваше как за броени дни шепа спекуланти и новобогаташи натрупаха милиони за сметка на масата от българския народ и особено на пенсионерите и не взе ефективни мерки да ги защити. То по същество се отказа от собствената си социална политика и явно няма достатъчно воля и желание да я изпълни. А министърът на финансите развива нова коварна идея за социално подпомагане само на крайно нуждаещите се, което би лишило всички пенсионери от индексация съобразно инфлацията. Това означава геноцид.

А нашите искания са повече от скромни:
- Пълна автоматична тримесечна компенсация на инфлацията, тъй като живеем далеч под чертата на бедността.
- Средната пенсия през 1994 г. да се равнява поне на жизнения минимум за пенсионерите, а за 1995 г. - 12-15% над него.
- Отмяна на най-несправедливите текстове от Закона за пенсиите и приемане на нов закон.
- Пълно възстановяване на придобивките на пенсионерите за безплатно лечение и зъболечение, за безплатни или с намалени цени лекарства и др.

Ако отношението към нашите искания не се промени, ние ще бъдем принудени да потърсим други, по-действени средства за тяхното отстояване.

София, 16 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС, ПОДПИСАНА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ И СЕКРЕТАРЯ ИВАН ВЕЧЕРНИКОВ, ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.


Партия Либерален конгрес /ПЛК/ винаги е подкрепяла решителните антикомунистически действия, без да се блазни от моментни облаги и партийни интереси.

В сегашния, решителен за Съюза на демократичните сили /СДС/ момент ние не можем да останем безразлични въпреки умишлено предизвиканото от бившия партиен лидер отстраняване от синята коалиция.

Още събитията около заговора за сваляне на правителството на Филип Димитров показаха, че в Парламентарната група на СДС се е формирала съглашателски настроена групировка, която се опитва да наложи на съюза своя политическа линия, оспорва и саботира всички по-радикални политически решения. Веднага Партия Либерален конгрес се противопостави на тази тенденция, съдействаща за реализирането на традиционната комунистическа стратегия за установяване на господство в парламент с послушна опозиция. Подобни действия на избрани със синята бюлетина депутати водеха не само до парализиране на политическите изяви на СДС, но обезверяваха и отблъскваха привържениците на синята идея.

Съглашателската групировка, използвайки слабостите на коалиционния статут, успя в продължение на повече от година да блокира антикомунистическите действия и да осигури простор за интриги, за установяване на хаос и беззаконие, за безпрецедентно ограбване и манипулиране на нацията.

Решенията на Шестата национална конференция на СДС имаха за цел именно да премахнат блокиращите действията на коалицията механизми, но бяха посрещнати с голяма съпротива. В ход се пуснаха изпитани средства - искания за преразглеждане на решенията, обвинения към ръководството на СДС, оспорване на коалиционния статут, заплахи за целостта на съюза и пр.

Одобрявайки изцяло решенията на Шестата национална конференция на СДС, Партия Либерален конгрес смята, че само безкомпромисното им прилагане може да мобилизира синята коалиция, да повиши общественото й влияние и да повдигне духа на нейните привърженици.

Партия Либерален конгрес подкрепя и ще продължава да подкрепя действията за незабавно провеждане на извънредни парламентарни избори. Всяко забавяне е време, загубено за демокрацията и спечелено за плановете за комунистическа мутация.

Освободен от вътрешни противоречия и мобилизиран Съюз на демократичните сили е единствената реална сила, на която могат да разчитат антикомунистите в България.

София, 18 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ПРЕДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Политически клуб /ПК/ "Екогласност” протестира срещу излъчената от "Ефир" 2 по Българската национална телевизия /БНТ/ на 16 август 1994 г. "успокоителна" по чернобилски маниер информация, че нямало извънредни количества плъхове във Варна и Бургас. Биолабораторията при ХЕИ - Варна, е закрита преди три години и телевизията по никой начин не може да докаже, че е извършено 24 часа след декларацията на ПК "Екогласност" - Варна, някакво проучване на числеността на плъховете. Декларацията на варненската "Екогласност" бе отразена в местната преса, в."Труд", "Континент" и "24 часа". Въпросните гризачи срамежливо бяха наречени по БНТ "мишки", но бе признат фактът, че поради липса на средства масови дератизации не се правят. ПК "Екогласност" - Варна, е проучвала въпроса цели 2 месеца не само чрез общинската ДДД-станция, но и чрез специалисти и частни фирми. Сигналите на граждани с имена, телефони и адреси са на разположение. Ниската хигиена, недератизираните сметища и канализации са довели естествено до масовото размножаване на плъховете.

За същото съобщават съвсем независимо от варненци и бургазлии, и добричкият вестник "Добруджанска трибуна" от 17 август 1994 г. Варненската ни организация разполага с експерти, които могат да направят биологични проби за установяване на числеността на гризачите, но няма средства и търси спонсори.

Настояваме да се вземат мерки, а не да се успокояват гражданите по татовски.

София, 17 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът ще бъде гласуван на референдум от 15 септември до 15 октомври 1994 г. от членовете на партията и от нейните симпатизанти.


ПЪТИЩА И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАШИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ЦЕЛИ

Българската социалистическа партия извършва - върху основата на своята и на световното социалистическо движение история, върху основата на поуките от провала на обществата на авторитарния социализъм в бившия СССР и в Източна Европа, на базата на съвременния световен опит - дълбоко преосмисляне на пътищата за реализиране на своите обществени цели.

В новите исторически условия Българската социалистическа партия се отказа от насилствените форми за завоюване на властта. Ние възприемаме нова политическа философия - постигане на властта чрез демократични избори, реализиране на нашите обществени цели чрез демократични средства, по пътя на постепенни или радикални реформи, трансформационни процеси и качествени преобразования.

Отказвайки се от използването на насилие в политическата борба, българските социалисти никога няма да се примирят с използването на насилие и потисничество от други срещу свободата и правата на човека, както и срещу самата БСП. Що се отнася до агресия срещу България - ние ще защитаваме с всички средства, включително и с оръжие, свободата, границите и независимостта на Отечеството ни.

Българската социалистическа партия се отказа от диктатурата на пролетариата и се противопоставя и в своите принципи, и в своята практическа политика на всякакъв вид диктатура. Пътят на установяването на демократично общество в България преминава през демокрацията, а не през нейното ограничаване и погазване. Ние сме за парламентарна демокрация и републиканска форма на управление. Ние сме за разделение на властите - в сегашния преходен период въпросът, от който зависи съдбата на демокрацията в България, е създаването на национално отговорен, широко представителен и компетентен парламент, на силна и ефикасна демократична изпълнителна власт и на самостоятелна, служеща единствено на закона съдебна власт.

Българската социалистическа партия се отказа от налагането на идеологически монопол в духовния живот и в развитието на обществото. Категорично отхвърляме догматизма и доктринерството, които нанесоха голяма вреда на партията и обществото. Ще се борим срещу всякакви опити - откъдето и да идват те - за установяване на нов идеен монополизъм, за копиране и пренасяне на чужди модели. Нашата партия е за общество на свободен и многообразен духовен живот, основан върху свободата на мисълта и творчеството, върху разнообразието и плурализма на идеи, мнения и ценности, върху поддържането на нови направления на духовното ни развитие, както и върху съхраняването и таченето на драгоценното богатство на българските традиции и култура. В сферата на мисълта, на духа и творчеството трябва да бъде забранена всякаква забрана. В познаването и ползването на науката, на прогресивните и ценни философски, политически, икономически, правни и други идеи на съвременната обществена мисъл ние виждаме една от основните предпоставки за успеха на прехода и с всички сили ще работим за това.

Българската социалистическа партия е за правова държава и за повишаване ролята на гражданското общество. Демократичната държава се управлява от легитимно избрани държавни институции, гарантира приложението на закона и осигурява правата на всички граждани. Гражданското общество - с дейността на своите разнообразни сдружения и с активността на самите граждани - не само осигурява контрол върху държавата, но и само по себе си представлява автономен фактор на демокрацията. Необходимо е в следващите години да продължим укрепването на демократичните държавни институции у нас на всички равнища и да се стимулира разностранното развитие на гражданското общество.

Българската социалистическа партия е за реформиране на командно-административната икономическа система в социална пазарна икономика. "Свободната" пазарна икономика е изминат етап в напредналите страни. Съвременният неолиберализъм залязва, дори и в САЩ и във Великобритания. Успешното решаване на националните икономически проблеми и на задачата за осигуряване благосъстоянието на всички български граждани изисква съчетаване на пазара със справедлива данъчна, осигурителна, екологическа и друга държавна икономическа политика за преразпределение на произведения национален продукт. Съвременна социално и екологически ориентирана пазарна икономика - това е верният път на икономическата реформа у нас.

Българската социалистическа партия отстоява еднонационалния характер на българската държава. Ние сме безкомпромисни противници на каквито и да било действия за нарушаване целостта на страната ни или за разединение на българския народ. Заедно с това ние сме противници на разпалването на етническа и религиозна вражда между гражданите и сме открити защитници на етническата и религиозната толерантност у нас.

Българската социалистическа партия е за политически плурализъм. Урокът за авторитарната същност на еднопартийния политически монопол е сред най-важните уроци, които БСП извлича от миналото. Ние сме за многопартийна политическа система и за диалог между политическите партии и алтернативи. Свободните демократични избори са тези, които ще дават и ще отнемат доверието на гражданите, а оттам и държавната власт на различните политически партии.

Българската социалистическа партия оценява като опасен рецидив на по-далечното и по-близкото минало съдебната разправа с политическия противник. Необходимо е да се пресече тази злощастна традиция в българската политическа история и да й се сложи край. Българската социалистическа партия е против политиката на отмъщение, против политическите процеси и политическите затвори. Политическа отговорност за провежданата политика - да! Съдебна отговорност за доказани лични престъпления - да! Разправа за политика, репресии над политическия противник - не! България не може да стане демократична държава и демократично общество, докато не прекъсне преследването, дискредитирането и репресирането за политически възгледи и за политика.

Българската социалистическа партия е за цивилизоване на политическите отношения у нас. И придобиването на властта, и упражняването на властта, и слизането от власт трябва да става по мирен начин, чрез демократични процедури. Политическата борба между партиите не трябва да се изражда в политически "племенни войни". Различието трябва да води до възможност за избор между политически алтернативи и способни политици, а не до унищожаване на политико-алтернативното многообразие и на политическия опонент. Демократизацията на България днес се нуждае от демократични партии и от политици демократи, а също така и от цивилизоване на нашия политически живот, на нашите политически партии и политически елити.

От всички тези програмни постановки следва, че Българската социалистическа партия преживява процес на усвояване на нова политическа култура. Основното в нея е демократизмът. Ние възстановяваме най-добрите демократични традиции в нашата собствена, повече от 100-годишна история, преодоляваме погрешните теоретични тези и допуснатите практически извращения и усвояваме най-напредничавото от световния демократичен опит. Социалистите са преди всичко демократи - това е новата политическа култура на БСП. Демокрацията - това е пътят, по който Българската социалистическа партия ще въплъти в развитието на обществото своите цели и ценности. Демокрацията е не само път, но и цел - това е новото разбиране на Българската социалистическа партия за уредбата ни държавата и обществото.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА ТУРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ АДЕМ КЕНАН, УЧРЕДЕНА НА 12 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. В ГРАД ЗАВЕТ, РУСЕНСКА ОБЛАСТ. Организацията не е регистрирана по Закона за политическите партии.


ОБЩИНСКИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ /ОбКС/

Чл.54. Общинските координационни съвети са обединени координационни съвети на всички местни съвети на общинско ниво.

Върховен орган на ОбКС е Общинската конференция

Чл.55. Общинската конференция се свиква един месец преди провеждането на Областната конференция от страна на председателя на ОбКС или от страна на 1/2 от членовете й.

Общинската конференция решава проблемите само на общинско ниво и издига делегати за Областната конференция от своите делегати, които са подали молби по чл.16 ал.8 от устава до председателя на Общинската конференция един час преди започването на Общинската конференция. Ако не се появят подобни достойни кандидат-делегати, тогава бройките за представителство на Областната конференция се попълват от ръководството на ОбКС, които задължително попълват същите молби, след като бъдат упълномощени от конференцията или по свое желание преди започването й.

Когато се появят много кандидати, се провежда изборен тур - явен или таен, по решение на конференцията.

Кандидатите, получили най-много гласове по реда на списъка, попълват бройките, предоставени на ОбКС от ОблКС.

Броят на делегатите за Общинската конференция се определя от предварителното съвещание на ОбКС с участието на всички МКС от общината.

Чл.56. ОбКС одобряват или елиминират решенията на МКС и могат да замразяват правомощията на всеки член от МКС и ОбКС до следващото заседание на органа, от който той е избран. Протоколът за замразяване на правомощията се подписва от председателя на ОбКС и от трима негови първи помощници.

Броят на Общинския координационен съвет се определя от Общинската конференция, участието на представители на всички МКС е задължително.

Задачите за изпълнение се разпределят от Общинската конференция на всеки член на ОбКС.

ОбКС се подчиняват на устава и програмата на партията, на ОблКС и на ЦКС.

Всички решения на конференцията и на ОбКС се взимат с обикновено мнозинство.

Чл.57. Избори се провеждат след изтичане на петгодишния мандат на председателя на ОбКС и ако има кандидат за същия пост, изявил писмено желание по чл.16 ал.3.

Председателят на ОбКС се избира с обикновено мнозинство от всички редовно избрани делегати на конференцията.

При липса на кандидат не се провеждат избори и старото ръководство на ОбКС продължава още един мандат.


ОБЛАСТНИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ /ОблКС/

Чл.58. ОблКС координират дейността на всички местни и ОбКС в рамките на областта. Върховен орган на ОблКС е Областната конференция.

Чл.59. Областната конференция се свиква един месец преди провеждането на Централната партийна конференция от страна на председателя на ОблКС или от страна на 1/2 от членовете й.

Областната конференция решава проблемите само в рамките на областта и издига делегати за Централната партийна конференция от своите делегати, които са подали молби по чл.16 ал.8 от устава до председателя на Областната конференция един час преди започването на Областната конференция. Ако не се явят достатъчен брой кандидати, другите бройки се попълват от членовете на ОблКС.

Когато се появят много кандидати, се провежда изборен тур - явен или таен, по решение на конференцията.

Кандидатите, получили най-много гласове по списъчен ред, попълват бройките, предоставени на ОблКС от ЦКС на партията.

Броят на делегатите за Областната конференция се определя от предварителното съвещание на ОблКС с участието на всички ОбКС от областта.

Чл.60. ОблКС одобряват или елиминират решенията на МКС и на ОбКС, достигнали до тях по необходимия канален ред, и могат да замразяват правомощията на всеки член на ОбКС и ОблКС до следващото заседание на органа, от който е избран. Протоколът за замразяване на правомощията се подписва от председателя на ОблКС и от трима негови първи помощници.

Всички председатели на ОбКС са членове на ОблКС заедно с членовете на постоянно работещия й орган.

Задачите за изпълнение се разпределят от Областната конференция на всеки член на ОблКС.

ОблКС се подчиняват на устава и програмата на партията, също и на ЦКС.

Всички решения на конференцията и на ОблКС се взимат с обикновено мнозинство.

Чл.61. Избори за председател на ОблКС се провеждат след изтичане на петгодишния мандат на председателя на ОблКС и ако има кандидат за същия пост, изявил писмено желание по чл.16 ал.8.

Председателят на ОблКС се избира с обикновено мнозинство от всички редовно избрани делегати на конференцията.

При липса на кандидат не се провеждат избори и старото ръководство на ОблКС продължава още един мандат.

МКС се отчитат за дейността си пред Общото събрание пред, ОбКС и пред общинската конференция.

ОбКС се отчитат за дейността си пред Общинската конференция, пред ОблКС и пред Областната конференция.

ОблКС се отчитат за дейността си пред Областната конференция, пред ЦКС на партията и пред Централната партийна конференция.

ЦКС на партията се отчита само пред Централната партийна конференция.

Отчитането пред висшестоящите партийни органи става на всяко тримесечие и при годишни отчетни събрания.

Отчет се дава и при всяко поискване от висшестоящите органи на партията.

Чл.62. Член на ТДП, приет в нейните редове чрез решението на Общото събрание, може да бъде изключен само от Общото събрание, а член, издигнат да заеме отговорен пост в партийните структури, може да бъде свален от органа, от който е избран, след неговото изслушване от същия орган.

Същият член, ако е бил със замразени правомощия и с действията си е навредил на партията, може да бъде свален от поста си без неговото присъствие; ако въпросът е спорен, лицето се изслушва и чак тогава се взима решение.

Всяко високопоставено лице, което си позволява произвол и не се съобразява с разпоредбите на устава за приемане, изключване, замразяване на правомощията и за изключване от ръководните структури на партията, се изключва от редовете на ТДП.

Чл.63. Разпускането на местните координационни съвети става:
1. Ако броят на техните членове падне под пет души.
2. Ако са предприели действия, противоречащи на устава.
3. ОбКС и ОблКС също могат да бъдат разпуснати от ЦКС на партията, ако са предприели действия, противоречащи на устава и програмата на ТДП. В ръководните структури на МКС, ОбКС, ОблКС и в ЦКС не могат да участват членове на ТДП, ако са в брак, в родство до пето коляно или братя и сестри.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИМУЩЕСТВО

Чл.64. Имуществото на ТДП се образува от:
1. вноски и доброволни дарения;
2. завещания;
3. дарения от местни и международни организации.

Чл.65. Паричните суми, събрани по член.64 т.1,2 и 3 в местните, общинските, областните и в ЦКС, се разпределят по решение на ЦКС в зависимост от нуждите на партията и в зависимост от законите на страната.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Уставът на ТДП или отделните негови членове, алинеи и точки не могат да се изменят при никакви обстоятелство, тъй като са изградени изцяло на демократичните международни принципи за правата на националните малцинства.

2. Всяко предложение за изменение в устава да се възприеме като провокация и предателство спрямо устава и на партията, и на турския народ в България.

3. Към Устава на ТДП могат да се направят добавки според съвременните изисквания на времето, добавките, направени към устава след шестдесет и пети член, не могат да противоречат на основните членове, алинеи и точки.

/Пресслужба "Куриер"/


14:45:00
19.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!