19 октомври 1994


София, 19 октомври 1994 година
Брой 205 /1250/


София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИИТЕ ОТ ПССД НА 17 ОКТОМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Консултативният съвет на партиите и организациите от Парламентарния съюз за социална демокрация /ПССД/ заявява: С разпускането на XXXVI обикновено Народно събрание политическите функции на Предизборния съюз на Българската социалистическа партия, на Българска либерална партия, на Отечествена партия на труда, на Християнско женско движение, на Народно-либерална партия "Стефан Стамболов", на Социалистически младежки съюз, на Федерация на българската социалистическа младеж са изпълнени. Оценката на ръководствата на политическите партии за съвместната дейност в рамките на ПССД е положителна.

Партиите, участвали в ПССД, ще продължат двустранните преговори помежду си и с други политически сили във връзка с участието си в предстоящите парламентарни избори.

Партиите, участнички в ПССД, ще продължат сътрудничеството си и съвместната дейност на своите представители в групите общински съветници, избрани в местните органи на държавната власт.

София, 17 октомври 1994 г.

Българска социалистическа партия, Българска либерална партия, Отечествена партия на труда, Християнско женско движение, Народно-либерална партия "Стефан Стамболов", Социалистически младежки съюз, Федерация на българсхата социалистическа младеж

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО С ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ РЕНЕТА ИНДЖОВА.


Вчера президентът на републиката д-р Желю Желев обяви разпускането на 36-то Народно събрание и образуването на служебно правителство.

Той не се ограничи само с формалното си задължение според конституцията. Персоналният подбор на министрите, както и някои акценти в неговото изказване придават на новото правителство характера на програмно. Прави впечатление подчертаната ангажираност на президента с някои от най-тревожните въпроси в сегашното развитие на страната.

Ние приветстваме призива му за енергична и безкомпромисна борба с престъпността - дори това да бъде само начало. Крайно необходимо е да започне борба за изкореняването на една друга язва в нашето общество - корупцията. Настояваме за спиране разпада на българската държавност на всички равнища! Убедени сме обаче, че засилването на правата на органите на Министерство на вътрешните работи /МВР/ трябва да бъде съпроводено с неотложни мерки за гарантиране правата и на гражданите.

Наред с това считаме за крайно наложително осъществяването на широк диалог с всички компетентни лица и организации за незабавни промени в досегашната икономическа политика, тъй като тя води страната към неминуема катастрофа. Особено тревожно е състоянието на нещата в социалната сфера - при пенсионерите, многодетните семейства, младите хора. Пролетият бум на цените още не е компенсиран, а се задава нов. Инфлацията придоби застрашителни размери, което обрича всякакви мерки за икономическо съживяване. Кризата в банковата система става вече неудържима.

Искаме да вярваме, че с ангажирането на Ивайло Трифонов - ръководна фигура от президентския екип, нарастват гаранциите за честни и освободени от всяко пристрастие избори.

Политическият съюз "Демократична алтернатива за републиката" изразява пълната си готовност да окаже съдействие на новото правителство във всяко полезно за страната начинание.

София, 17 октомври 1994 г.

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ДАР:
д-р Петър Дертлиев
Александър Томов
Николай Василев
Александър Каракачанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ ПО ВЪПРОСА ЗА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ЗА ПРОМЕНИТЕ В РЪКОВОДСТВАТА НА "КРЕМИКОВЦИ" ЕАД И НА МЕДОДОБИВНИЯ КОМБИНАТ В ПИРДОП. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет Ренета Инджова, до министъра на промишлеността Витко Еленков и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМА Г-ЖА ПРЕМИЕР,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" се обръща към вас с тревога и надежда по повод създалото се социално напрежение в системата на промишлеността. Настоятелното ни искане парламентът да наложи мораториум върху промяната на ръководните екипи на предприятията и на дружествата от отрасъла остана без последствие. Бившият министър на промишлеността най-безотговорно, воден само от личните си интереси, извърши структурни и персонални промени в почти всички предприятия в отрасъла, започвайки от най-печелившите. Нещо повече, имаме сведения, че и последните часове в кабинетите на Министерството на промишлеността ще бъдат използвани за подобни "промени" със стара дата. В същото време тече процедура по "ускорена регистрация" на цитираните промени в съда, срещу което има внесени сигнали до Главна прокуратура и жалби до фирмено отделение на Софийски градски съд. Става дума и за печално известните случаи в "Кремиковци" ЕАД и в Медодобивния комбинат /МДК/ Пирдоп. На обществеността е известно, че многохилядните колективи на тези дружества обявиха гражданско неподчинение, което продължава и до днес.

Уважаема г-жа министър-председател,
Уважаеми г-н министър,
Предвид изложената тревожна ситуация в системата на промишлеността, предизвикана от безотговорните действия на бившия министър Румен Биков и неговия заместник Йордан Боцев, настояваме пред вас да отмените незаконносъобразните заповеди за промяна в ръководните екипи на "Кремиковци" ЕА.Д и МДК-Пирдоп, както и да анализирате и предотвратите необоснованите персонални промени в отрасъла, продължаващи до днес.

Настояваме Министерски съвет да упражни правата си по чл.107 от Конституцията на Република България, като отмени незаконносъобразните и неправилни актове на бившия министър на промишлеността.

София, 17 октомври 1994 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО НА 17 ОКТОМВРИ 1994 Г.


Координационният съвет /КС/ на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ посреща с надежда своевременното назначаване на непартиен служебен кабинет. Обнадеждаващ е фактът, че освен провеждането на честни и демократични избори в спокойна обстановка президентът възложи на новото правителство да вземе решителни мерки в рамките на закона срещу престъпността и корупцията във всички сфери на стопанския и на политическия живот, в управлението на държавата. КНСБ е готова да съдейства в тази насока, като предостави на служебното правителство всички сигнали и материали за стопански престъпления и корупция в икономиката, с които разполага.

КС на КНСБ подкрепя заявлението на президента д-р Желев, че служебното правителство е длъжно да управлява икономиката и социалната сфера така, че след изборите да имаме съхранена държавност. КС смята, че това дава основание на служебното правителство в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ да се заеме с двата приоритетни проблема, нееднократно посочвани от КНСБ - умерени компенсации на доходите на населението през зимата и ускоряване на приватизацията. Без съмнение правителството на г-жа Инджова има всички конституционни основания за решаването на тези проблеми и то може да разчита на партньорството на КНСБ в тази насока.

София, 17 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕРЕГИСТРИРАНАТА ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС, С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮЛИАН КОЦЕВ. Документът е разпространен на пресконференция на 14 октомври 1994 г. в София.


Присъединяването на Партия Либерален конгрес /ПЛК/ към Съюза на демократичните сили /СДС/ се основава на категоричната ни оценка, че днес СДС е единствената реална антикомунистическа сила, която може да осигури либерална насоченост на икономическото и държавното развитие на България.

ПЛК констатира съвпадение на своите основни цели с принципните програмни положения, декларирани от СДС. В основата на нашата програма стоят исканията за пълна реституция и справедлива приватизация, за връщане на земята в реални граници, за развитие на средния и дребния бизнес. Тясно сближаване на позициите има и по въпросите на държавното устройство на България, като особено важна е заявената от СДС готовност да оспори референдума от 1946 г. и обявяването на редица партии от коалицията за възстановяване на Търновската конституция.

С решенията на Първия конгрес на ПЛК се утвърди доминиращата тенденция в партията за връщане в СДС, където в продължение на една година нашите членове активно работеха за осъществяване на своите антикомунистически, либерални и патриотични идеи. С възстановяване на членството ни в СДС енергията на ПЛК ще бъде насочена към постигане на изборна победа от синята коалиция и реализирането на програмните либерални ценности.

Активните опити на изключения от партията Янко Янков и на неговите приближени да разцепят или унищожат ПЛК, както и натрапеният на общественото мнение "имидж" ни принуждават пак да се обърнем към медиите с разяснения за неговата личност и политическа роля.

Новото ръководство на ПЛК категорично заявява, че разпространяваните клевети и инсинуации за някакви негови връзки с мафиотски структури са абсолютно неоснователни. Онези, които днес Янко Янков нарича "мафиоти", са негови бивши приятели и бизнеспартньори, с които той е поддържал делови отношения, пазени в тайна от партията. Както самият Янко Янков признава, под неговото еднолично ръководство партийните фирми са извършвали сделки за милиони, докато в партийните сметки рядко е имало повече от хиляда-две хиляди лева. В същото време на личните му банкови сметки и на ръка са му предавани астрономични суми. Не случайно Първият конгрес на ПЛК не освободи от отговорност бившето ръководство и предизвика прокурорска намеса за разследване на финансовите злоупотреби.

Длъжни сме да разпръснем заблудата, изкуствено създадена от Янко Янков и от добре платени хора от обкръжението му, за големите му "прогностични постижения" и за яростния му антикомунизъм. Те са димна завеса, зад която се злоупотребява с доверието на обществеността и на партийните членове.

Въпреки грандоманските изявления на бившия председател на ПЛК партията не е и не може да бъде идентична с неговата личност. Тя е в състояние да се справи с политическата, финансовата и моралната криза и ще продължава да се утвърждава като принципна и активна антикомунистическа, либерална партия в обществения и в политическия живот на България.

София, 14 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 22 ДЕКЕМВРИ 1989 Г.


ГЛАВА I
СТАТУТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.1. /1/ Съюзът е независима, доброволна организация с нестопанска цел.
/2/ Основни цели на съюза са:
     - съдействие и подпомагане на стопанската инициатива и на стопанската дейност на гражданите независимо от формата, в която я осъществяват;
     - защита на интересите и на правата на неговите членове;
     - издигане на авторитета на стопанска инициатива на гражданите;
     - установяване на лоялни делови отношения и предотвратяване на монополизма.
/3/ Съюзът е юридическо лице със седалище в София.
/4/ Съюзът осъществява своята дейност, като се самоиздържа. Съюзът не формира и не разпределя печалба.
/5/ Дейността на съюза се осъществява въз основа на действащото българско законодателство, този устав и решенията на своя конгрес.

Чл.2. Съюзът осъществява следните основни дейности:

/1/ Защитава правата и интересите на членовете си пред държавни органи, обществени и стопански организации с административна компетентност, като:
- изразява становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове относно стопанската сфера и свързаните с нея социални дейности;
- предприема действия за защита на правата и на интересите на членовете си при нарушения или пренебрегване от страна на държавни органи, монопол на организации и други подобни;
- изисква от компетентните държавни органи разяснения и становища по приложението на нормативни актове, указания, решения и установени практики по приложението на нормативната уредба;
- влиза в диалог с монополни организации за осигуряване на справедливи условия за партньорство и при необходимост отнася въпросите до компетентните органи за решаване;
- по своя инициатива или при поискване дава мнения по въпроси, отнасящи се до интересите на членовете;
- предприема действия, насочени към отмяна на нормативни актове и решения на държавни органи, противоречащи на действащите закони.

/2/ Подпомага ефективната стопанска дейност на членовете си, като:
- събира и поддържа информационни фондове за законодателството в страната и в чужбина, както и по икономически, научно-технически и други въпроси, фирмена и всякаква друга информация, полезна за дейността на съюза и на неговите членове;
- подпомага и организира ползването на български и чуждестранни информационни източници по стопански и свързани с тях въпроси;
- разработва и предоставя на членовете си договори-образци, справочници и други подобни, отнасящи се до дейността на членовете и на съюза;
- издава информационни материали, периодика и литература по стопански въпроси, поддържа контакти със средствата за масова информация;
- информира членовете си за пазарните възможности в страната и в чужбина, за организиране на търгове и борси и др., за тенденциите в технологичното развитие, качеството и ефективността на стопанската дейност и други подобни;
- организира или съдейства при организирането на делови среши, симпозиуми, конференции, изложби, панаири и др.;
- организира консултативни и координационни органи за подпомагане на дейността на членовете си;
- установява контакти и съдейства за равноправни стопански отношения с държавни и други стопански субекти;
- привлича експерти от страната и от чужбина по икономически, правни и друг и въпроси на стопанската и свързаните с нея дейности;
- при поискване от членовете си оказва съдействие за уреждане на спорове, възникнали при осъществяване на тяхната стопанска дейност.

/3/ Съдейства за осигуряване на лоялна конкуренция и предотвратяване на монополизма.

/4/ Подпомага ефективното международно икономическо и научно-техническо сътрудничество, като:
- съдейства за установявяне на делови отношения с чуждестранни партньори чрез организиране на срещи с делови кръгове, установяване на контакти със сродни асоциации, съюзи, търговски камари и други подобни;
- участва или съдейства на членовете си при участие в международни панаири, изложби и др.;
- съдейства за извършване на маркетингови, на конюнктурни и на други проучвания;
- съдейства за рекламната дейност на членовете си в чужбина, издава рекламни и информационни материали за популяризиране в чужбина на дейността на членовете на съюза, на българската икономика и на експортните й възможности;
- членува във или поддръжа контакти с международни и национални организации, имащи отношение към целите и задачите на съюза;
- организира съвместни търговски камари.


ГЛАВА II
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.3. Членовете на съюза са редовни и членове наблюдатели.

Чл.4. /1/ Редовни членове на съюза могат да бъдат:
- граждани, осъществяващи стопанска дейност за своя сметка;
- търговски дружества с по-малко от 50% държавно или общинско участие, кооперации.

/2/ При настъпване на релевантни изменения в действащото законодателство по решение на конгреса за членове на съюза биха могли да бъдат допускани и други стопански единици, осъществяващи дейността си на основата на общите принципи залегнали в тази устав.

Чл.5. Редовните членове членуват в съюза колективно чрез неговите организационни структури, изградени на териториален, браншов или на друг принцип - регионални, браншови съюзи или асоциации.

Чл.6. Членове наблюдатели на съюза могат да бъдат всички юридически и физически лица от страната и чужбина, които споделят целите на съюза.

Чл.7. /1/ Приемането на редовни членове се извършва от Управителния съвет на съюза или от Управителния съвет на съответния регионален или браншов съюз или асоциация въз основа на писмена молба, към която се прилагат доказателства относно основанието за осъществяване на стопанска дейност. Писменият отказ се обжалва в едномесечен срок от получаването му.

/2/ Членовете наблюдатели се приемат от Управителния съвет на съюза въз основа на писмена молба, в която се посочза с какво кандидатът би могъл да съдейства за постигане на целите на съюза.

Чл.8. Редовните членове на съюза имат право:
а/ да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на съюза и неговите организационни структури;
б/ да участват в мероприятията, организирани от съюза и неговите организационни структури;
в/ да се ползват от дейността на съюза;
г/ да поставят за решаване въпроси от общ интерес;
д/ да се ползват от социалните придобивки, осигурявани от съюза;
е/ да поставят за обсъждане и търсят защита по принципни проблеми, свързани с осъществяването на стопанската дейност;
ж/ да напуснат доброволно съюза;
з/ да притежават устава, членска карта и значка на съюза.

Чл.9. Редовните членове на съюза са длъжни:
а/ да спазват устава на съюза и решенията на конгреса;
б/ да съдействат за постигане на целите на съюза и за разширяване на производството на стоки и на услуги за все по-пълно задоволяване на потребностите и повишените изисквания на пазара;
в/ да заплатят при постъпването си встъпителен членски внос и редовно да плащат годишен членски внос в размери, определени от конгреса;
г/ да не използват по какъвто и да е начин съюза за цели, противоречащи на устава и на моралния кодекс на бизнесмена.

Чл.10. Членовете наблюдатели имат право да участват във всички мероприятия на съюза без право на решаващ глас и без право на участие в ръководните органи и са длъжни да съдействат съобразно своите възможности за постигане на целите на съюза.

Чл.11. Членството в съюза се прекратява при едно от следните основания:
1. С молба за доброволно напускане, при условие че желаещият да напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството.
2. Смърт, поставяне под запрещение или отпадане на законното основание за осъществяване на стопанската дейност на член - физическо лице.
3. Прекратяване на фирма член при липса на правоприемство.
4. Изключване.

Чл.12. /1/ Редовен член на съюза се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет на съюза, респ. на съответния регионален или браншов съюз или асоциация в следните случаи:
а/ при системно нарушаване на устава на съюза или на добросъвестната търговска практика;
б/ при системно нарушаване на правилата за осъществяване на стопанска дейност или на моралния кодекс на бизнесмена;
в/ при неплащане на членския внос в определените от Общото събрание на съответния регионален или браншов съюз срокове, освен при извинителни причини;
г/ когато с действията и поведението си уронва престижа на съюза.

/2/ Решението на Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване пред върховния орган на съответния регионален или браншов съюз или организация на съюза.

/Пресслужба "Куриер"/


12:15:00
19.10.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!