19 декември 1989

 

 

СОФИЯ, 19 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА                                                                 БРОЙ 10

София, 19 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили.Проведеният от 11 до 13 декември 1989 г. Пленум на ЦК на БКП е нова стъпка към демократизация. Категоричното осъждане на грешките и извращенията на личния режим на Тодор Живков, решението за неговото изключване и за изключването на Милко Балев и Владимир Живков от партията, възлагането на Политбюро да проучи въпроса за персоналната отговорност на неговото обкръжение и предложението към Главната прокуратура и Министерството на финансите да извършат финансова и правна проверка на тяхната дейност са също положителни моменти.

Без съмнение е, че ключовото решение на пленума е отказът на БКП от конституционни гаранции за нейната ръководна роля в обществото. Към казаното трябва да се прибави и ориентирането на партията към диалог с демократичните сили, провеждането на свободни избори и изработването на нова демократична конституция от свободно избран парламент.

Като оценява положително тези стъпки, които отговарят на част от исканията на независимите демократични организации и движения, Съюзът на демократичните сили е на мнение, че пленумът не направи анализ на днешната наша действителност и не даде отговор на най-важните въпроси - какви са същността и характерът на обществото, в което живеем, и какво общество ще изграждаме в бъдеще? Определянето на сегашната тоталитарна държава като социалистическа и декларацията, че България ще остане социалистическа държава, не поставя необходимата ясна демаркационна линия между досегашния груб властнически произвол и извращенията, характеризиращи 42-годишното монополно управление на БКП, резултат от което са днешният икономически упадък, крещящата социална несправедливост, културната изостаналост и духовната деградация, и бъдещата държава и бъдещото овщество.

Не стана ясно също така кои обществени отношения лежат в основата на господството на номенклатурата и на възможността за установяване на тоталитарен режим и как ще бъдат сътворени те?

Слагането на ударението за дълбоките обществени деформации върху субективния фактор говори или за неразбиране на истинските причини, които ги обуславят, или за нежелание да се посочат.
Дълбока тревога предизвиква също и приетата постановка, че в страната съществуват екстремистки организации и групи, без да се посочва тяхната платформа и без точното им назоваване. Изказана волно или неволно, тази мъглява постановка ще стане удобно прикритие и ще бъде коз в ръцете на реакционните сили в партията в борбата им за торпилиране на процесите на демократизация и за запазване на тяхната все още неограничена от нищо власт.

Не по-малко тревожно е предложението за произвеждане на избори през второто тримесечие на следващата година. Ако целта не е да се попречи на току-що родилата се опозиция да се яви подготвена на тези избори, което би било лош шанс не само за нея, но и за истинското демократизиране на партията, Съюзът на демократичните сили е на мнение, че изборите трябва да се произведат до края на годината. Това мнение е продиктувано от разбирането, че политическата, икономическата, социалната и духовната криза на нашето общество е резултат от досегашното еднопартийно управление, което предопределя неговия тоталитарен характер, а той - дълбоките деформации във всички сфери на нашия живот, на общественото и личностното съзнание.

Ние считаме като слабост на пленума и липсата на ясно становище по безспорно сложния, но нетърпящ отлагане проблем за етническите малцинства и религиозните изповедания, които създават взривоопасна обстановка и водят до международна изолация.

Изразеното съгласие за диалог с демократичните сили е положителен факт, но той не би могъл да се провежда резултатно, ако средствата за масова информация останат под опеката и контрола на партията и не се осигури действителна свобода на словото и печата. Съюзът на демократичните сили е на мнение, че докато се осъществи законодателно-правната и финансовата им независимост, на него и на другите демократични организации и движения, трябва да бъде отстъпена втора програма на Българска телевизия и по 2 часа дневно за предаване по националните радиостанции. Освен това съюзът тряБва да има свой централен печатен орган, а неговите регионални поделения - свободен достъп и определено място в общинските вестници, в общинските, градските и заводските радиовъзли.

Ние настояваме да ни бъдат предоставени за ползване и обществени сгради както в столицата, така и в областните и общинските селища.

В заключение потвърждаваме, че Съюзът на демократичните сили е готов да подкрепи всяка стъпка и да се присъедини към всяка инициатива, целта на която са демократичните преобразования. Ние сме изпълнени с решимост да се борим с всички сили за пълното тържество на демокрацията, която единствено гарантира политическа стабилност, икономически напредък, социална справедливост и културен прогрес.

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/Х   Х   Х


София, 19 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Независимото сдружение на Българските литератори /НСБЛ/.

Ние, независимите български литератори, заявяваме, че спонтанният митинг на 14 декември 1989 година беше израз на трупаните повече от три десетилетия негативни настроения у българския народ. През този период така наречената априлска линия на БКП с крещящото си разминаване между думи и дела, с демагогията и насилието, нанесе тежки травми в народното съзнание. Промените след 10 ноември 1989 година, колкото и да са насърчителни, не са достатъчни, те не могат с магическа пръчка да отстранят дълго наследяваното недоверие. Колко пъти сме били лъгани с думите "демокрация", "гласност", "плурализъм"?

Митингът на 14 декември 1989 година беше мирен, нямаше насилие, нямаше материални щети и жертви. За жалост при отразяването на този митинг средствата за масово осведомяване допуснаха рецидиви от старото мислене, беше пусната в ход и думата "екстремизъм". На всички е ясно, че в България привърженици на Фракцията "Червена армия" или на "Червените бригади" няма. Думата "екстремизъм" според нас не е употребена случайно - зад нея прозира култивираният от сталинско време образ на врага. Това с основание ни тревожи и ние протестираме срещу подобни манипулации!

Тревожи ни също и това, че в декларацията на Народното събрание по повод споменатия митинг срещаме познатите думи "заинтересовани лица", "разединение", "дестабилизация", "решителен отпор" . Категорично протестираме против тези сталински рецидиви!

На 15 декември 1989 г. именно Независимото сдружение на българските литератори оглави демонстрацията, която завърши с протест и митинг пред Българска телевизия. Не е случайно, че хората на словото се обявиха най-решително против словоблудството на Българските медии.


Нека добавим нещо конкретно: нашият протест беше срещу тенденциозността на монтажа, срещу преднамереното акцентиране върху една сред хилядите личности. Оказа се, че показно поднесеният в едър план образ на разгневено свирещата жена от репортажа не може да ползва пропагандната акция. На митинга пред Телевизията /вечерта на 15.12.1989 г./ същата тази жена поиска думата и каза, че е огорчена от манипулацията с лицето й - ето, вижте как грозно изглеждат "екстремистите" - и сподели, че всъщност със свиренето си е искала да възпре реакцията на младите хора, т.е. тя се оказа формален или неформален блюстител на реда. Във вечерния репортаж и в прочетената добавка на Филип Боков, тази немаловажна подробност беше спестена. Като доскорошни поданици на тоталитарна система знаем, че тъкмо вграждането в, уж случайно, осмислени детайли дава възможност да се проследи подмяната на смисъла при всяка пропагандна акция. А инак смятаме за кощунство и следното редуване на обекти в програмата "Панорама" от 16 декември 1989 г.: непосредствено след репортажа от траурното шествие в памет на Трайчо Костов беше показано интервю с Антон Югов - личност, чиято зловеща репутация е, за съжаление, добре позната.

Независимото сдружение на Българските литератори заявява, че и занапред активно ще се бори за демокрация, за ненасилие и плурализъм в нашето общество.

София, 18 декември, 1989 год.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/Х   Х   Х


СОФИЯ, 19 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение РЕЗОЛЮЦИЯ на митинга, свикан от Клуба на младите филмови дейци - организатор на 11 фестивал на младото кино - Смолян-89, адресирана до Народното събрание и до средствата за масова информация

Уважаеми народни представители,

Обръщаме се към вас във връзка с позицията ви за нарастващото социално напрежение в столицата, изразена от председателя на Народното събрание на 14 декември т.г. В нея еднозначно се осъждат масовите прояви на недоволство от работата на Народното събрание по време на неговата 12 сесия. Те се квалифицират като конституционно несъобразен опит за натиск върху дейността на Парламента.

Ние, участниците в митинга, свикан по инициатива на младите филмови дейци от 11 фестивал на младото кино в Смолян, заявяваме:

1.  Народното събрание би трябвало добре да разбира изворите на общественото недоволство, а именно желанието на народа за възможно най-бързи и радикални демократични промени в политическата система на България. Убедени сме, че тези обществени стремежи не заслужават негативна оценка и отношение. Напротив, свободното волеизявление на обществеността заслужава подкрепата на Народното събрание.

2.  Същевременно, разбираме и вярваме, че основната задача на сегашния състав на Народното събрание е преди всичко разчистването на пътя към свободни и демократични избори в България през месец май 1990 г.

Преди да си отиде от политическата сцена на България, 9-то Народно съврание е длъжно да не загуби окончателно управленските си и законодателни способности. Това предполага необходимата цивилизованост и стабилност във всички прояви на политическия живот. От тази гледна точка осъждаме всеки, който би преследвал целта да дестабилизира действуващото в момента управление. Исканията на един многохиляден митинг за демокрация е неправомерно да се отъждествяват с "политическото безкултурие" или да се квалифицират като "удар срещу преустройството и процеса на демократизация". Народното събрание е призвано да анализира по същество тези искания, а не да им дава прибързани емоционални оценки. Дали бъдещата правова държава България ще бъде свързана със социализма или не, предстои да се определи също от народа.

Засилващите се през последните дни прояви на недоверие и дори на страх на партийните и държавни институции от активността на независимите организации и на обществеността, прибързаното окачествяване като "екстремизъм" на някои по-нетърпеливи искания за скорошно създаване на многопартийна система на управление, сега избухнаха в тази декларация, която се стреми да постави необосновани и авторитарни рамки на това, което народът може или не може да иска.

3.  Изхождайки от интересите на развитието на общия демократичен процес в България заявяваме, че Народното събрание като колективен орган на властта не би следвало в своята работа и изявления да се поддава на провокации, както от страна на външни сили, така и от страна на загубилите доверието на народа свои членове. Смятаме, че събирането на многохиляден народен митинг пред сградата на Парламента не би трябвало да пречи за вземането на правилни решения.

4. Накрая бихме желали да припомним, че в повече от четиридесетгодишната си работа Народното събрание нито веднъж не е възразило публично срещу пряката намеса в работата му от ръководните органи на БКП, въпреки че тази намеса противоречи на Конституцията. Фактическите минипулации от страна на тези органи досега изразяваха мнението далеч не на цялата комунистическа партия, а само на определени корумпирани и отдавна дискредитирани кръгове в Политбюро и ЦК. Това същото Народно събрание, което години наред послушно вдигаше ръце за всичко, което му беше поръчано от "ръководството на Партията и държавата", най-малкото няма право да се възмущава от факта, че хиляди граждани изказват своето мнение, още по-малко да дава прибързани и необмислени квалификации на народната воля. Ако Народното събрание наистина ще върши това, за което декларира, то няма никакви основания да се плаши от събитията на улицата и те по никакъв начин не могат да смутят неговата работа.

По искане на присъствуващите на митинга бяха направени следните допълнителни предложения:

1.  Да бъдат публикувани текстовете на действуващата понастоящем, на Димитровската и на Търновската конституции.

2.  Да бъде създаден конституционен съд, който да разглежда и разрешава конфликтите между гражданството и държавните институции.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София,    19    декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на проекта за ПРОГРАМНО ОБРЪЩЕНИЕ на ръководството на Профсъюза на деятелите на културата.

Профсъюзът на деятелите на културата не е фракция, а органична съставка в обновяващата се структура и организация на Българските професионални съюзи, обявили се за независими на Петия разширен пленум на своя Централен съвет, състоял се на 25 ноември 1989 г.

Нашият профсъюз е отворен за всеки, който е съпричастен към проблемите на съвременната българска култура, който приема напълно Резолюцията на Петия разширен пленум на ЦС на БПС и ратува за неотклонното й провеждане в живота - в името на социализма за народа и човека, в името на разрушаването на досегашната командно-административна система, в името на законността, в името на гражданското общество на свободните хора, в името на единство между труженици и интелигенция, в името на демокрацията и на социалната справедливост, в името на възродените принципи на синдикализма.

Съблюдавайки изискването за гласност и откритост за всичко, ние се овръщаме към ЦС на независимите Български професионални съюзи за доверие и подкрепа!

Обръщаме се към ЦК на профсъюза на работещите на културния фронт и към профсъюзната организация на Комитета за култура, за да заявим: ще работим като ваша алтернатива, ще работим и като паралелна на вас структура за единодействие или ще работим в единна федеративна система, но това зависи от ясния и категоричен отговор на два въпроса:

1.  Приема ли се изцяло Резолюцията на Петия разширен пленум на независимите Български професионални съюзи?

2.  Какво е отношението към актовете на ликвидиране на Научноизследователския интститут по културата, на разформироване на неговата профсъюзна организация, на партийната и комсомолската организация?

Декларираме, че ние считаме ликвидирането на нашия институт за незаконен акт, а разформироването на профсъюзната му и партийната му организации - за противоуставни актове! Настояваме за политическа преоценка на акта за ликвидация на института, за незабавно и по справедливост възвръщане на трудовите и профсъюзните права на всички наши уволнени колеги, за възраждането на института върху основата на принципите на академизма, на демократизма и пълната изборност.

Постоянна наша грижа ще бъде защитата на правата на всеки един наш член за пълноценна професионална, творческа и научна реализация, при което отдаваме приоритетно значение на наболелите провлеми.

За постигане на тази наша първа цел, както и за реализацията на целите ни, съгласно Резолюцита на Петия разширен пленум на независимите Български професионални съюзи, ние се овръщаме най-напред към младите наши колеги и комсомолците. В тяхно лице виждаме не само бъдещето, но главно настоящето на нашата култура и научното й осмисляне. В тях е надеждата ни за превъзмогване на доктринерството, на догматизма и скудоумието. Ще вършим всичко, което е по човешките ни сили, за да бъде животът на нашите млади колеги по-своводен и по-пълноценен, а съдбата им в науката и творчеството - по-щастлива от нашата!

Обръщаме се към колегите сред нас с дългогодишен стаж, защото ги смятаме за стожери на положителното в досегашната ни съвместна равота. Нека продължим заедно нататък, като зачитаме правата и задълженията си, като си помагаме взаимно, като не се унижаваме и самоунизяваме! В тоя дух призоваваме и партийната организация. Другари! В тежките месеци и дни преди 10 ноември 1989 година не намерихме сили в себе си да се държим в истинския смисъл на думата
като достойни хора. Нека намерим и възвисим тия наши сили поне сега! Да създадем наново заедно института, да привдигнем всеки човек за творчество, за труд, за организационен живот. Обръщаме се към членовете на БЗНС сред нас, за да възродим съвместно у себе си здравите морални традиции на народи ни! Обръщаме се към членовете на неформалните сдружения - наши колеги, тъй като е нужно в условията на оздравителен плурализъм да търсим и намираме път към бъдещето си. Обръщаме се към научното и административното ръководство и заявяваме, че бихме подкрепили благородните усилия на всяко ръководство, което е избрано от всички нас според нормите на академичната етика!

Призоваваме Комисията за народен контрол - да си помагаме за възстановяването на справедливостта и истината сред нас, като се придържаме    към общочовешките ценности на хуманизма,    към култура    на спора, към    обективност на фактите. В това отношение си    запазваме правото и на собствено мнение, тълкуване и искания.

В заключение - избраното профсъюзно ръководство счита себе си за временно и поема функции до окончателното изясняване на новите правни и уставни положения за организационен профсъюзен живот. Тогава и в    зависимост от постигнатите резултати, то    би    могло да не получи или    не би заслужило да получи вот на доверие    за    цялостен мандат.

4 ДЕКЕМВРИ 1989 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 19 декември - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ОБРЪЩЕНИЕ на Инициативния комитет за създаване на Независим съюз на журналистите в България към Независимата федерация на труда "Подкрепа", адресирано до българската общественост и до ръководството на Творческо-стопанското обединение "Българска книга и печат".

Години наред тиражите на книгите, които се издаваха у нас, не бяха съобразени с тяхното обществено-политическо значение и с потребителското търсене, а единствено с интересите на тоталитарния режим. В резултат на това редица заглавия се появяваха в крайно ограничено количество. Нещо повече - някои от тях /неудобни за режима/ бяха инкриминирани.

Сегашните политически условия налагат да се сложи край на тази негативна селекция. Във връзка с това НАСТОЯВАМЕ

Да бъдат преиздадени книгите "Фашизмът” на Жельо Желев и дневникът на Богдан Филов.

София, 7 декември 1989 година/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/