19 септември 1990

СОФИЯ, 19 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 185 /203/

СОФИЯ, 19 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /Б Н Д П/.


ПО ПОВОД ПРОДЪЛЖАВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ ОТНОСНО ИРАКСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ КУВЕЙТ И ПРЕКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТЕЗИ СЪБИТИЯ ЗА НАШАТА СТРАНА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ОБРЪЩА НАЙ-НАСТОЯТЕЛНО КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА И КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ С ПРИЗИВ БЪЛГАРИЯ ДА ИЗПРАТИ ВОЕННА ФРЕГАТА В РАЙОНА НА ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ. ПОДОБЕН АНГАЖИМЕНТ ВЕЧЕ ПОЕХА РЕДИЦА СТРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЕУТРАЛНИ. БЪЛГАРИЯ СЕ ЗАВРЪЩА В СЕМЕЙСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ И КАТО ТАКАВА ТЯ ИМА ОПРЕДЕЛЕНИ МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ. ДНЕС ЕДНА АГРЕСИЯ СРЕЩУ МАЛКА НАЦИЯ В СЪСЕДЕН РАЙОН МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ФАТАЛЕН ПРЕЦЕДЕНТ ЗА БАЛКАНИТЕ, КЪДЕТО ВСЕ ОЩЕ ДИМИ ФИТИЛЪТ НА БАРУТНИЯ ПОГРЕБ. НЕКА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, ЧЕ ДНЕС КУВЕЙТ ПЛАЩА ЦЕНАТА ЗА НЕСПОСОБНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА СЪОБЩНОСТ ДА ВЪЗСТАНОВИ СУВЕРЕНИТЕТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР СЛЕД ТУРСКАТА АГРЕСИЯ ПРЕЗ 1974 Г. БЪЛГАРИЯ ПОВЕЧЕ ОТВСЯКОГА Е ЗАИНТЕРЕСУВАНА МЕЖДУНАРОДНИЯТ РЕД ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕН.

СОФИЯ, 18 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВСТЪПИТЕЛНОТО СЛОВО ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗ НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ. СЛОВОТО БЕШЕ ПРОИЗНЕСЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА, А СЕГА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ХРИСТО МИШЕВ.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, СКЪПИ КОЛЕГИ!

ЩАСТЛИВ СЪМ, ЧЕ ДОЖИВЯХ ТОЗИ 1 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.
ЗАПОМНЕТЕ, СКЪПИ КОЛЕГИ, ТАЗИ ДАТА! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ДЕН ПЪРВИ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА СЪЮЗА, А МОЖЕ БИ ГОЛЯМ ДЕН ЗА ЕДИНЕНИЕТО И ПРОСПЕРИТЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА.

СЛОЖНА И ТРУДНА Е СЪДБАТА НА СЛЕДСТВЕНАТА СЛУЖБА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. ЗДРАВО ВРАСНАЛИ В СТРУКТУРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, НИЕ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ БОРИМ С НЕИМОВЕРНИ УСИЛИЯ ЗА НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ СИ ПРАВА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИНЦИПИ. В ЕДНА СИСТЕМА, КЪДЕТО БЕ И ВСЕ ОЩЕ Е МОДА ВСЕКИ ОПЕРАТИВЕН РАБОТНИК И РАЙОНЕН ИНСПЕКТОР ДА РАЗПИТВА ЗА ЩЯЛО И НЕЩЯЛО И ДА ВЪРШИ РЕДИЦА ДРУГИ ЧИСТО СЛЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ, В ЕДНА СИСТЕМА, КЪДЕТО НАЧАЛНИКЪТ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НА МВР ОПРЕДЕЛЯ ЗАПЛАТАТА НА СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДАВА МУ ДЛЪЖНОСТ, ЗВАНИЕ, КВАРТИРА, КАРТА ЗА ПОЧИВКА И ТАКА НАТАТЪК, БЕШЕ НЕПОСИЛНО ДА СЕ ОТСТОЯВАТ ПРОЦЕСУАЛНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ, ПРАВОТО НА СВОБОДНО И НЕПОСРЕДСТВЕНО ЛИЧНО УБЕЖДЕНИЕ.

ОБЕДИНЯВАНЕТО НА СЛЕДСТВЕНИЯ АПАРАТ И ФОРМАЛНОТО МУ ОБЯВЯВАНЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН И НЕЗАВИСИМ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ГО НАПРАВИ ТАКЪВ НИТО В ЦЕНТЪРА, НИТО ПО МЕСТА, КОЛКОТО И ДА СЕ ПАРАДИРАШЕ С ТОВА. ВСЕ ПАК ЕДНА КРАЧКА БЕ НАПРАВЕНА И ТЯ НИ ДАДЕ НАДЕЖДА И КУРАЖ, НО МНОГО СКОРО ЗАСТИНАХМЕ НА ЕДНО МЯСТО И ПОВЕЧЕ НЕ ПОМРЪДНАХМЕ.

И ДНЕС СЛЕДОВАТЕЛИТЕ СА ЗАВИСИМИ В МНОГО ОТНОШЕНИЯ ОТ МЕСТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ И СА ОСТАВЕНИ САМИ, ДАЛЕЧ ОТ ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО. НЕУСТАНОВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СЛУЖБАТА ДОВЕДЕ ДО НАЙ-ТЕЖКОТО: ВСИЧКИ ТОВАРЯТ СЛЕДСТВИЕТО, ВСИЧКИ ИСКАТ ДА ГО ЯХАТ И РЪКОВОДЯТ, А КОГАТО СТАНЕ ВЪПРОС ДА МУ ДАДАТ НЕЩО, ВСИЧКИ МАХВАТ С РЪКА И ОБЯВЯВАТ, ЧЕ ТО Е ЧУЖДО, НЕ Е ТЯХНО...

ВПРОЧЕМ МНОГО СА ОСНОВАНИЯТА НА МИЛИЦИОНЕРСКОТО СЛЕДСТВИЕ, ЧЕ И НА ЦЯЛАТА МИЛИЦИЯ, ЗА ДА СЕ ЗАПИТАТ: ВСЪЩНОСТ ТОВА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАШЕ ЛИ Е, ИЛИ НЕ?

ЗНАЕ СЕ, ЧЕ СЪДБОНОСНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ НАС СЕ ВЗЕМАТ ОТ КОЛЕГИУМА НА МИНИСТЕРСТВОТО. ДО НЕОТДАВНА НЯКАКВО ВЛИЯНИЕ ИМАХА ТАКА НАРЕЧЕНОТО ПОЛИТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТИЙНИЯТ АПАРАТ НА БКП. НО ВСИЧКИ ТЕ, БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ПРОИЗХОЖДАХА ОТ ЩАТА НА ДЬРЖАВНА

СИГУРНОСТ. ОТ СЪЩОТО ТЕСТО БЯХА И ВСИЧКИ ОКРЪЖНИ И РАЙОННИ /ОБЩИНСКИ/ НАЧАЛНИф!, ПО ПАТА НА ДС БЯХА ДЕЖУРНИТЕ ОФИЦЕРИ, КОИТО НИ СЪОБЩАВАТ, ЧЕ ИМА ПРОИЗШЕСТВИЕ, ДбЙАКИНИТЕ, КОИТО НИ ДАВАТ ХАРТИЯТА И ИНДИГОТО, ФИНАНСИСТИТЕ И ТИЛОВАЦИТЕ, ДЕТО НИ РАЗПРЕДЕЛЯТ КАРТИТЕ ЗА ПОЧИВКА, И ДОРИ ЛЕКАРИТЕ, КОИТО НИ ЛЕКУВАТ, ЧЕ АКО ЩЕТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ОТ ТАКА НАРЕЧЕНИЯ НАШ СПОРТЕН КЛУБ "ЛЕВСКИ-СПАРТАК" СА СЪЩО ОТ ДС. КАКТО СЕ ЗНАЕ, ТЕ ВСИЧКИ СА ПЪРВА КАТЕГОРИЯ ТРУД, ДОКАТО НИЕ - СЛЕДСТВИЕТО, ОПЕРАТИВНИТЕ СЛУЖБИ НА МИЛИЦИЯТА, СНЕ ВТОРА КАТЕГОРИЯ. НО РАЗСЛОЕНИEТО ПРИ НАС В НЕСРАВНИМО ПО-ОЧЕВИДНО, КРЕЩЯЩО, ФРАПИРАЩО...

ЦЯЛОТО РЪКОВОДСТВО НА ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ВСИЧКИ НАЧАЛНИЦИ НА ОТДЕЛИ СА ПО ЩАТА НА ДС, А ОСНОВНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛСКА МАСА, НИЕ, МНОЖЕСТВОТО ЧЕРНОРАБОТНИЦИ, СМЕ ВТОРА КАТЕГОРИЯ.

ДЪЛГИ ГОДИНИ НИ ОБЯСНЯВАТ, ЧЕ ПРАВЯТ НЕОБХОДИМОТО, ЧЕ СЕ БОРЯТ
ЗА НАШЕТО ПРИРАВНЯВАНЕ С ТЯХ, ЧЕ СЕ БОРЯТ ДА ИМАМЕ ПРИЗОВКАРИ, АВТОМОБИЛИ, ПИШЕЩИ МАШИНИ, РАЗЛИЧНИ БЛАНКИ, НО НЯМАЛО ЩАТ, НЯМАЛО ПАРИ, НЯМАЛО...

НИЕ ЗНАЕХМЕ, ЧЕ ЗА ТОЛКОВА ГОДИНИ ПРИ ДОБРО И ИСКРЕНО ЖЕЛАНИЕ И СЪОТВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕШЕ ДА ИМА НЕСРАВНИМО ПОВЕЧЕ, ПОВЕЧЕ ТЕХНИКА И ЩАТ, ПОВЕЧЕ ЧОВЕЩИНА И СПРАВЕДЛИВОСТ.

НИЕ ВИЖДАХМЕ, ЧЕ СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ПО ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ЗА НЕСРАВНИМО ПО-МАЛКО ТРУД ПОЛУЧАВАХА ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ, НИЕ ВИЖДАХМЕ, ЧЕ НЯКОИ ДРУГАРИ РЕДОВНО ХОДЕХА С КАРТИ НА ПОЧИВКА, А МНОЗИНА ОТ НАС НЕ ЗНАЕХА КЪДЕ СА СТАНЦИИТЕ НА МВР. НИЕ ВИЖДАХМЕ, ЧЕ ДОКАТО НЯМАЛО ПАРИ И ЩАТНИ БРОЙКИ, БЯХА ИЗМИСЛЕНИ И НАЗНАЧЕНИ НИКОМУ НЕНУЖНИТЕ КООРДИНАТОРИ, ЧЕ И ТЕХНИ ПОМОЩНИЦИ, ЗА ДА НЕ СКУЧАЯТ В БЕЗДЕЛИЕТО СИ... НИЕ ВИЖДАХМЕ, ЧЕ В ГСУ НА ОСЕМ ДУШИ ОТДЕЛ ОТ ВОДЕЩИ МИЛИЦИОНЕРСКИ СЛЕДОВАТЕЛИ СЕ НАЗНАЧАВАХА ТРИМА НАЧАЛНИЦИ И ТРИМАТА С РАНГ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ КАТО ТИТУЛЯРА И ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК ПО ЩАТА НА ДС. И ТРИМАТА СА ЧУЖДИ НА СПЕЦИФИКАТА НА ТОЗИ ОТДЕЛ, НО ТРЯБВАШЕ ДА ГИ НАМЕСТЯТ НЯКЪДЕ, ЗАЩОТО РЪКОВОДСТВОТО БЕ ПРОВЪЗГЛАСИЛО ЕДНА СВОЯ РЪКОВОДНА МАКСИМА:    "ОТДЕЛ ЕДИ-КОЙ СИ ПО ДС Е КАДРОВИ ОТДЕЛ! ОТ НЕГО ЩЕ СЕ НАЗНАЧАВАТ РЪКОВОДНИТЕ КАДРИ В УПРАВЛЕНИЕТО."

НИЕ ВИЖДАХМЕ, ЧЕ СЕ ВЪРШАТ НАЗНАЧЕНИЯ ПО ДЕМОНСТРАТИВНО НЕСПРАВЕДЛИВ НАЧИН, НО МЪЛЧАХМЕ. МЪЛЧАХМЕ И КОГАТО НИ ЗАПОВЯДВАХА ДА НЯМАМЕ СОБСТВЕНО МНЕНИЕ, ДА НЯМАМЕ НИКАКВИ ИДЕИ И РАЗНИ ХРУМВАНИЯ И ВСЯКА МИСЪЛ, ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ ДА ДОКЛАДВАМЕ НА ПРЕКИЯ СИ НАЧАЛНИК. ВСЯКА ПО-СЪЩЕСТВЕНА ИДЕЯ, ПО-КРУПЕН АНАЛИЗ ИЛИ СПРАВКА ТРЯБВАШЕ ДА ПИШЕМ ОТ ИМЕТО НА НАЧАЛНИКА СИ, ЗАЩОТО САМО ТОЙ МОЖЕШЕ ДА БЪДЕ ТИТУЛЯР НА НЕЩО СЪЩЕСТВЕНО И ИНТРИГУВАЩО ВИСШЕСТОЯЩИТЕ.

НИЕ МЪЛЧАХМЕ И КОГАТО НАШИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ СЕ ХРАНЕХА В ОТДЕЛЕН САЛОН ИЛИ КОГАТО ИМ СЕРВИРАХА, НО ЗАПЛАТАТА НА СЕРВИТЬОРКАТА СЕ НАБИРАШЕ ОТ ЦЕНАТА НА НАШАТА ХРАНА. ТОЧНО ТОЗИ ЕЛИТ ОТ НОМЕНКЛАТУРЧИЦИ ИЗПОЛЗУВА ДЪРЖАВНИТЕ АВТОМОБИЛИ КАТО СВОИ, А НИЕ МЪЛЧАЛИВО И БЕЗРОПОТНО ЮРКАХМЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ АВТОМОБИЛИ ПО СЛУЖЕБНИ ЗАДАЧИ, ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИМ В СРОКОВЕТЕ...

НИЕ ВИЖДАХМЕ И СТРАННИТЕ КОМАНДИРОВКИ-РАЗХОДКИ ЗА СМЕТКА НА СЛУЖБАТА, КОИТО НЯКОИ ВЪРШЕХА, И МНОГО ДРУГИ НЕЩА ВИЖДАХМЕ, НО МЪЛЧАХМЕ, ЗАЩОТО ТАКА НИ ДРЕСИРАХА. ЦЕЛТА БЕ МАКСИМАЛНОТО РОБОТИЗИРАНЕ НА СЪСТАВА, КОЕТО СЕ ПОКРИВАШЕ ЗАД ГРЪМКИТЕ ПРИЗИВИ ЗА "ДИСЦИПЛИНА", "СУБОРДИНАЦИЯ".

УВИ, ТВЪРДЕ МНОГО ПОСТИГНА ТАЗИ ДРЕСИРОВКА. СТРАХЪТ, НАСЛОЕН ВСРЕД НАС, МЕЖДУ НАС, В НАС. ТОЙ БЕ ПРИЧИНАТА МНОГО ОТ НАШИТЕ КОЛЕКТИВИ ВЪПРЕКИ МНОГОКРАТНИТЕ МИ ОБАЖДАНИЯ ПО ТЕЛЕФОНА ДА НЕ ПОСМЕЯТ ДА УЧРЕДЯТ ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДИ ДА СА ЧУЛИ БЛАГОСЛОВИЯТА НА СВОЯ НАЧАЛНИК. ПАК СТРАХЪТ МЕ ОСТАВИ САМ НЯКОЛКО МЕСЕЦА, ЗАЩОТО КОГОТО И ДА ПОКАНЕХ, ПОЛУЧАВАХ ОТКРОВЕНИЯ ОТГОВОР: "СЛУШАЙ, НАЙ-МНОГО ДА ИЗГОРИМ В ТАЯ РАБОТА!"

ВСИЧКО Е НАЗАД, НО НЕ ВСИЧКО ОТ КАЗАНОТО Е МИНАЛО!

ЕТО ЗАЩО НИЕ, КОИТО БЯХМЕ ПОНЯКОГА И НА КОЛЕНЕ, БЯХМЕ ЧЕСТО С НАВЕДЕНИ ГЛАВИ, ДНЕС СЕ ИЗПРАВЯМЕ В ЦЯЛ РЪСТ, С ОТКРИТО ЛИЦЕ, ТАКИВА, КАКВИТО СМЕ, С НЕДЪЗИТЕ И НАСЛОЕНИЯТА ОТ ТЕЗИ ГОДИНИ, С ГРЕШКИТЕ И ПАДЕНИЯТА, С МЕЧТИТЕ И ВЪЖДЕЛЕНИЯТА НИ. НИЕ СЕ ИЗПРАВЯМЕ, ЗА ДА ПРОВЪЗГЛАСИМ, ЧЕ СМЕ БЪЛГАРСКИ ПРАВНИЦИ-ДЕМОКРАТИ! ЧЕ СМЕ ХОРА, ВЛЮБЕНИ В ТРУДА И УСТРЕМЕНИ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ. ЧЕ СМЕ ГРАЖДАНИ НА ТАЗИ СТРАНА, КОИТО ИМАТ КАКВО ДА КАЖАТ И СМЕЯТ ДА ГО КАЖАТ ВИСОКО И ЯСНО, БВЗ СТРАХ И УГРИЗВНИЯ.

НИЕ ИМАМЕ КАКВО ДА КАЖЕМ И ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОБЩЕСТВОТО НИ И НА СЛЕДСТВИЕТО В ЧАСТНОСТ. НИЕ ПО-ДОБРЕ ОТ ВСЕКИ ДРУГ МОЖЕМ ДА ПОСОЧИМ КЪДЕ Е НАШЕТО МЯСТО, ЗА ДА БЪДЕМ НАЙ-ПОЛВЗНИ КАТО ИНСТИТУЦИЯ.

НИЕ СМЕ ТВОРЦИ НА ОБЩЕСТВЕНИ БЛАГА И МАКАР ДА СМЕ МАЛКО НА БРОЙ, ИМАМЕ РЕШАВАЩ ПРИНОС ЗА ОЗДРАВЯВАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА ОБЩЕСТВОТО, ЗАТОВА НАСТОЯВАМЕ ЗА ДОСТОЙНО УЧАСТИЕ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ И ДУХОВНИТЕ БЛАГА И ОБЛАГИ.

НИВ ПЛЕДИРАМЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО И БЕЗВЪЗВРАТНО ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ, ОСВЕН ТЕЗИ ОТ ХУМАНИТАРЕН ХАРАКТЕР.

НИЕ СМЕ ЗА БЕЗУПРЕЧНА, СЪЗНАТЕЛНА, ДОБРОЖЕЛАТЕЛНА ДИСЦИПЛИНА, ПРОТИВ ФЕЛДФЕБЕЛЩИНАТА И ДЕСПОТИЗМА.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ДА ЧУВАТ НАШИЯ ГЛАС, КОГАТО ВЗЕМАТ ВАЖНИ УПРАВЛЕНЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.

ДНЕС ЩЕ СЕ УЧРЕДИ СЪЮЗЪТ НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ. НАПРАЗНО НЯКОИ ДОВЧЕРАШНИ НЕГОВИ ПРОТИВНИЦИ СЕГА ПРЕДРИЧАТ, ЧЕ СКОРО ТОЗИ СЪЮЗ ЩЯЛ ДА ОТПАДНЕ, ДА ЗАГУБИ ЗНАЧЕНИЕТО СИ.

АЗ ВЯРВАМ В ИЗРАСТВАНЕТО И ВЪЗМЪЖАВАНЕТО НА ТАЗИ ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРАТА, КОИТО НАЙ-ТОЧНО МОГАТ ДА СЕ НАЗОВАТ ЧЕРНОРАБОТНИЦИТЕ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО И НА МВР.

ИСКАМ ДА СПОДЕЛЯ С ВАС, ЧЕ ОТ 5 ДВКВМВРИ 1989 Г., КОГАТО ГЛАСНО ОБЯВИХ НАМЕРЕНИЕТО СИ ДА ОСНОВА ТОЗИ СЪЮЗ, ВЪВ ВСЕКИ СВОБОДЕН ЧАС СЪМ РАБОТИЛ ПО ПРОЕКТОДОКУМЕНТИТЕ, ПО ПРОУЧВАНЕ НА ДРУГИ ПОДОБНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СТРУКТУРИ, ПО ИЗУЧАВАНЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ, ЗАЩОТО МАКАР И С ИДЕАЛНИ ЦЕЛИ, НАШИЯТ СЪЮЗ ИМА И ЩЕ ИМА ПОДЧЕРТАНО СИНДИКАЛНА НАСОЧЕНОСТ. НАВЯРНО ИМАМ ГРЕШКИ, ПОНЯКОГА НЕ БЯХ ТОЧВН В ИЗРАЗИТЕ. ТАКА ИЗРАЗЪТ "НИЗОВИ ЗВЕНА” Е ПОДРАЗНИЛ НЯКОГО. ВЕДНАГА ЕДИН НАЧАЛНИК МЕ РАЗКРИТИКУВА, КАТО СЕ ОПИТА ДА МЕ ОБВИНИ В СТРЕМЕЖ ДА ВЪЗОБНОВЯ ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ЛЕСНО Е ДА СЕ КРИТИКУВА. ПЪК И НЯКОМУ Е ТВЪРДЕ УДОБНО ДА СЕ РАЗКОЛЕБАЯТ ХОРАТА, АКО МОЖЕ ДОРИ ДА СЕ МИНИРА ОРГАНИЗАЦИЯТА. КАТЕГОРИЧНО СЪМ УБЕДЕН, ЧЕ ОПИТИТЕ ДА СЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРА НАПЪЛНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ОТДЕЛНИ, САМОСТОЯТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ СА ПОГРЕШНИ И ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ПЪЛНОТО ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА СЪЮЗА. НИЕ БЯХМЕ СЛАБИ ДОСЕГА, ЗАЩОТО НЯМАХМЕ ЕДИНСТВО. СИЛАТА НИ Е В НАШЕТО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ! В СВЕТОВНАТА И БЪЛГАРСКАТА СИНДИКАЛНА ПРАКТИКА ОСОБЕНО СЕ ДЪРЖИ НА СИНДИКАЛНАТА СПЛОТЕНОСТ И ЕДИНОДЕЙСТВИЕ, А ТОВА ОЗНАЧАВА НЯКАКЪВ ЦЕНТРАЛИЗЪМ. ИЗБРАНИЯТ ОТ НАС ЦЕНТРАЛИЗЪМ Е ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДЕМОКРАТИЧНИЯТ. С ВКЛЮЧВАНЕТО ПО ПРАВО НА ПРЕДСВДАТЕЛИТЕ НА СЪЮЗНИ ГРУПИ В РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ СЕ ГАРАНТИРА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ТЕЗИ ГРУПИ В РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА РЕГИОНА.

С ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ СВИКВА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ /СЪБРАНИЕ/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ СЕ ГАРАНТИРА КОНТРОЛЪТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НАД ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И СЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПО-КОЛЕКТИВНО ВЗЕМАНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИТЕ РЕШЕНИЯ.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ МИ ХРУМНА НОВА ИДЕЯ, КОЯТО ИСКАМ ДА СПОДЕЛЯ. СЪБИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ТРЯБВА ДА СИ ОСТАНЕ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ, КАКТО Е ПРЕДВИДЕНО В УСТАВА, И СЪС СЪШИТЕ ЗАДАЧИ. НО НЯМА ЛИ ДАЖЕ ДА Е ДОБРЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ УСТАВЪТ И ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪБИРАНЕ САМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИ СЪВЕТИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ, КОГАТО ТРЯБВА ДА ВЗЕМАТ РЕШВНИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ОСОБЕНО ВАЖНИ ОБЩОНАЦИОНАЛНИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КОНКРЕТНО. ИНАЧЕ ЩЕ СЕ СТИГНЕ ДО ДРУГАТА КРАЙНОСТ, ЗА ВСИЧКО ДА СЕ СВИКВА НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ. СВИКВАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ЩЕ СЕ НАРИЧА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ, СЪБРАНИЕ НА НС.

НАКРАЯ ИСКАМ ДА СПОДЕЛЯ СЪОБРАЖЕНИЯ ДОСЕЖНО ТВЪРДЕ ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС. НАИСТИНА Е ТАКА, НО ПРЕДВИД МАЛОБРОЙНИЯ НИ СЪСТАВ, НИЕ ТРЯБВА ДА ОСИГУРИМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ ЕЛЕМЕНТАРНИ ФИНАНСОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА, ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ, НА РАЗМНОЖИТЕЛНА ТЕХНИКА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛЕН БЮЛЕТИН, ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И Т.Н.

ДВЕ ДУМИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕТО НА ПОМОЩНИТЕ СЛУЖБИ КЪМ НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ТОВА СТАНА СПОНТАННО В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ. ЖЕЛАНИЕТО НА ВСИЧКИ БЕ ГОЛЯМО И ИСКРЕНО, ОСОБЕНО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОХРАНАТА.

НИЕ СМЕ ЕДИНЕН КОЛЕКТИВ ОТ ХОРА, КОИТО ИМАТ ЕДНА ЦЕЛ: ОПТИМАЛНО, БЕЗУПРЕЧНО ДЕЙСТИВЕ НА СЛЕДСТВЕНАТА СЛУЖБА. ЗА ДА СТАНЕ ТОВА, НИЕ ТРЯБВА ДА СИ ПОМАГАМЕ ДРУЖНО, ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВУВАМЕ, ДА СЕ ПОДПОМАГАМЕ СОЦИАЛНО И ДУХОВНО. ЕДНАКВИТЕ ЦЕЛИ НИ ДАВАТ ОСНОВАНИЕ ДА ТЪРСИМ ЕДИНОДЕЙСТВИЕ, А ЕДИНОДЕЙСТВИЕТО Е ВЪЗМОЖНО ТЪКМО В НАШИЯ ОБЩ СЪЮЗ НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ.

ПОНЯТИЕТО СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА В НАШИТЕ СРЕДИ Е ОПРАЗНЕНО ОТ СЪДЪРЖАНИЕ. НЯКОИ РЪКОВОДНИ КАДРИ, ПРОВЕЖДАЛИ ДЪЛГИ ГОДИНИ АПРИЛСКАТА ЛИНИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ НА КАДРИТЕ, СА С ПРЕДЕЛНО ДЕФОРМИРАНИ СХВАЩАНИЯ ЗА ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА, СУБОРДИНАЦИЯ И ПРАВА НА ЛИЧНОСТТА. А ДУШЕВНАТА ДЕФОРМАЦИЯ Е КАТО ГЪРБИЦАТА, ТЯ СЕ НОСИ ДО ГРОБ!

НЯМА МИЛИЦИОНЕРСКИ СЛУЖИТЕЛ, КОЙТО ДА НЕ Е ДОВОЛЕН ОТ ПРЕМАХВАНЕТО НА ТУНЕЯДЦИТЕ ОТ ТАКА НАРЕЧЕНОТО ПОЛИТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ. НО ВСЪЩНОСТ БЕ ПОДМЕНЕНО САМО НАИМЕНОВАНИЕТО МУ, А ТО СИ ОСТАНА.

СЪЩЕСТВУВАШЕ ЕДИН ОМРАЗЕН ОТДЕЛ "ПРОПАГАНДА", КОЙТО БЕ НЕПРЕОДОЛИМА ЦЕНЗУРА. МНОЖЕСТВО ЗАПОВЕДИ НИ ЗАДЪЛЖАВАХА ДА НЕ МОЖЕМ ДА НАПИШЕМ НИЩО, БЕЗ ДА Е МИНАЛО ПРЕЗ ТОЗИ ОТДЕЛ, А В МНОГО ОТ СЛУЧАИТЕ И ПРЕЗ ЦЕНЗУРАТА НА ПРЕКИЯ ТИ РЪКОВОДИТЕЛ. СЕГА ТОЗИ ОТДЕЛ СБ НАРИЧА "ПРЕСЦЕНТЪР". ОКАЗА СЕ, ЧЕ И ПРИ НАС ИМА НАЗНАЧЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ТАКАВА ДЛЪЖНОСТ. ЗАВЧЕРА ДОЙДОХА ОТ РЕДАКЦИЯ "ЛЪЧ" ДА МЕ ИНТЕРВЮИРАТ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИК. ПРИСТИГНА ВЪПРОСНИЯТ ЧИНОВНИК И ПОЛУШЕГОВИТО, ПОЛУСЕРИОЗНО ЗАПИТА КАК ТАКА ДАВАМ ИНТЕРВЮ, БЕЗ ДА СЪМ СЪГЛАСУВАЛ С ПРЕСЦЕНТЪРА?!

АЗ СЪМ ЗАДЪЛЖЕН ДА ПАЗЯ ПРЕСТИЖА НА СЛУЖБАТА И НА КОЛЕГИТЕ СИ, ДА НЕ ИЗДАВАМ СЛУЖЕБНАТА И ДЪРЖАВНА ТАЙНА, ДА СПАЗВАМ ЗАКОНИТЕ И МОРАЛА НА ОБЩЕСТВОТО. ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИСКАМ РАЗРЕШЕНИЕ, ЗА ДА КОНТАКТУВАМ С ЖУРНАЛИСТ ИЛИ С КОГОТО И ДА Е ДРУГИГО? ЗАШО ВИНАГИ СЕ ИЗХОЖДА ОТ ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА ПРЕДАТЕЛСТВО И ШПИОНСТВО? ДОКОГА ЩЕ ВИ ПРЕСЛЕДВА СЯНКАТА НА ЧЕКИЗМА, ДРУГАРИ И ГОСПОДА?

ДОКОГА ЩЕ ИМА ПАРИ И ЩАТОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И НЕ ВСЯКОГА НЕОБХОДИМИ ДЛЪЖНОСТИ, А НЯМА ДА ИМА ЗА ИЗПЪЛНИТВЛСКИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЛЪЖНОСТИ, ЗА МАТЕРИАЛНО СЪОРЪЖАВАНЕ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ТРУД?

С ФАКТА НА НАШЕТО УЧРЕДЯВАНЕ НИЕ ЩЕ ПОСТАВИМ ВЪПРОСА ЗА ПРАВОТО НА ГЛАС НА ОГРОМНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛСКА МАСА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ВАЖНИ УПРАВЛЕНЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.

НИЕ НЕ ИСКАМЕ ДА НАЗНАЧАВАМЕ И УВОЛНЯВАМЕ НАЧАЛНИЦИТЕ, НО НИЕ ШЕ УПРАЖНЯВАМЕ ЕФИКАСЕН И ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ НАД ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ, НАРОДЕН КОНТРОЛ.

ЗАВЧЕРА МИ ХАРЕСА ЕДНА АЛЕГОРИЯ НА РАДОЙ РАЛИН. ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗУВАМ ОТ НЕЯ. МНОГО ГОДИНИ ДОСЕГА РЪКОВОДСТВОТО НА МВР И ГСУ БЯХА ЕДИНИЯТ ПОЛЮС НА МАГНИТА - ПЛЮСЪТ, РАЗБИРА СЕ. ТЕ БЯХА САМО ПОЛОЖИТЕЛНИ, БЕЗГРЕШНИ, ВСЕЗНАЕЩИ И ВСЕМОЖЕЩИ. ТЕ НЯМАХА МИНУСИ И НИКОЙ НЕ СМЕЕШЕ ДА ИМ ПРОТИВОСТОИ. ВСИЧКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ МАЛКО ИЛИ МНОГО БЯХА ИЗУЧАВАЛИ МАРКСОВИЯ ЗАКОН ЗА ЕДИНСТВО И БОРБА НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ, НО ЗА НИЩО НА СВЕТА НЕ ДОПУСКАХА НЯКОЙ ДА ИМ ПРОТИВОСТОИ.

ОТ ДНЕС НАШИЯТ СЪЮЗ ЩЕ БЪДЕ ДРУГИЯТ ПОЛЮС НА МАГНИТА, НО НЕ ЗА ДА ПРОТИВОСТОИ, А ПРОСТО ЗА ДА МОЖЕ МАГНИТЪТ ДА СТАНЕ ГОДЕН ДА ВЪРШИ РАБОТА, ЗАЩОТО МАГНИТНО ПОЛЕ СЕ ПОЛУЧАВА САМО КОГАТО ИМА ДВА ПОЛЮСА.

В СЪЩИЯ СМИСЪЛ НЕКА НАШИТЕ ДЕБАТИ ДА БЪДАТ ГРАДИВНИ, КОНСТРУКТИВНИ, ТВОРЧЕСКИ, НЕКА В СПОРОВЕТЕ, В ОТКРИТИЯ, ЧЕСТЕН ДИАЛОГ ДА СЕ РАЖДАТ ИСТИНИТЕ И ИДЕИТЕ.

ВСИЧКИ ЗНАЕТЕ, ЧЕ АЗ ПРОВЕЖДАХ СКОРОСТНИ РЕЙДОВЕ ПРЕЗ ВСИЧКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ВСИЧКИ МЕ ПОЗНАВАТЕ ДОБРЕ. ТРЯБВА ДА ВИ ПРИЗНАЯ, ЧЕ ВЕЧЕ СВИКНАХ В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ ОЩЕ НА ДРУГИЯ ДЕН НАЧАЛСТВОТО ДА ЗНАЕ КАКВО СЪМ ИЗРЕКЪЛ, ДОРИ С ИЗВЕСТНИ УКРАШЕНИЯ. ТАКА Е И В ЦЕНТЪРА. КАКВОТО И ДА ВЪЗРОПТАЕШ, ВЕДНАГА ЩЕ СЕ НАМЕРИ ЗАДЪХАН ОТ ПРЕДАНОСТ ДОНОСНИК.

НЕКА ОТ ДНЕС ТОВА ДА БЪДЕ САМО ГОРЧИВ СПОМЕН. НЕКА ОТ ДНЕС ДА НЕ СЕ БОИМ ОТ НИКОГО, КОГАТО ГОВОРИМ ИСТИНАТА И СЕ БОРИМ ЗА НЕЯ. ПОЧНЕТЕ, ЧЕ ДОСЕГА СМЕ СЕ БОРИЛИ ПОЕДИНИЧНО, А ОТ ДНЕС СМЕ ЕДНА ОБЕДИНЕНА, ВНУШИТЕЛНА И РЕСПЕКТИРАЩА СИЛА!

ЖЕЛАЯ УСПЕХ НА КОНГРЕСА! БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРСДП/.


ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРОТЕСТИРА НАЙ-ОСТРО ПРОТИВ РЕШЕНИЕТО НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА БСП ДА НОМЕРИРА ПРЕДСТОЯЩИЯ СИ КОНГРЕС 39-И.

СПОРЕД НАС ТОВА Е ПОЛИТИЧЕСКО МАРОДЕРСТВО СРЕЩУ НАШАТА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА НА ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, КОЯТО НАВЛИЗА В СВОЯТА 100-ГОДИШНИНА.
ИСТОРИЯТА НЕ ПОЗНАВА ДРУГА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ЗА СВОИТЕ 70 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ ПРЕЗ 1919 ГОДИНА ДА Е ПРОМЕНЯЛА 6 ПЪТИ СВОЕТО ИМЕ. ПРЕЗ 70 ГОДИНИ БКП УСПЯ ДА УНИЩОЖИ НАЙ-СВЕТЛИТЕ УМОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ПРОВОКИРАЙКИ ГИ И ПРЕДАВАЙКИ ГИ В ЛАПИТЕ НА ПОЛИЦИЯТА. БКП /БСП/ ОТ САМОТО СИ СЪЗДАВАНЕ СЕ ПРЕВЪРНА В СВИРЕПА ТЕРОРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, АВТОР НА БОМБЕНИ АТЕНТАТИ, ПАЛЕЖИ, УБИЙСТВА И ПРОЧИЕ. СЕГА, "ОБНОВЯВАЙКИ СЕ", ТЯ Е РЕШИЛА ДА ВЪРНЕ КОЛЕЛОТО НА ИСТОРИЯТА И КАРА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ДА БРОИ 1,2,5,14,39. АКО Е ПАРТИЯ БСП, ТО БИ СЛЕДВАЛО ДА ПРОВЕЖДА СЕГА КОНГРЕС НР.1, АКО ЛИ ПЪК Е ОЩЕ БКП, ТО ТОЗИ КОНГРЕС Е 15, А НЕ 39-И. ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИ КОНГРЕС ЩЕ БЪДЕ КОНГРЕСЪТ НА БРСДП, ЕДНА ЗАКОННО УСТАНОВЕНА КОНСТИТУЦИОННА, ПАРЛАМЕНТАРНА И ХУМАННА ПАРТИЯ, КОЯТО В ПРОТИВ ТЕРОРА, НАСИЛИЕТО И ПРОТИВ РАЗМАХВАНЕТО НА ТОМАХАВКИ НАД ИЗПЛАШЕНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

ПРИЗОВАВАМЕ ЧЕСТНИТЕ ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСА НА БСП ДА ВРАЗУМЯТ ШЕПАТА СВОИ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ВОЖДОВЕ И ДА ПОСТАВЯТ НЕЩАТА В ЕСТЕСТВЕНО РУСЛО, АКО ИСКАТ ПАРТИЯТА ИМ ДА ОЦЕЛЕЕ И ДА НАМЕРИ МЯСТОТО В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА НИ.

СОФИЯ, 17 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА

СЕКРЕТАР НА ЦК НА БРСДП: /АРХ.М.ДИМИТРОВ/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА НАЦИОНАЛНОТО АЛТЕРНАТИВНО ДВИЖЕНИЕ НА ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТТА В БЪЛГАРИЯ "ОТЕЧЕСТВО", ОТПРАВЕНО ДО ЧЕЛНИЦИТЕ В ТРУДА, ЗНАМЕНИТИТЕ ХОРА НА ТРУДОВАТА ДОБЛЕСТ ОТ ХАСКОВСКИЯ РЕГИОН И ДО БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА КЛАСА.


СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, ЗНАТНИ ХОРА В ТРУДА, НАУКАТА И КУЛТУРАТА,

ВИСШИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНОТО АЛТЕРНАТИВНО ДВИЖЕНИЕ НА ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТТА В БЪЛГАРИЯ "ОТЕЧЕСТВО" И НЕГОВОТО ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО ИДВАТ ДО ВАС, ЗА ДА ОГЛАСЯТ СЪРДЕЧНАТА СИ ПОХВАЛА И ПОЗДРАВ КЪМ ЧЕЛНИЦИТЕ В ТРУДА ОТ ХАСКОВСКИЯ РЕГИОН, КОИТО НЕОТДАВНА РАЗВЯХА ЗНАМЕТО НА ЕДНА ПОЛЕЗНА ИНИЦИАТИВА - ДНИТЕ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ДА БЪДАТ ДНИ НА ТРУДОВА ВСЕОТДАЙНОСТ, ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА "ВСИЧКИ РЕЗЕРВИ - В ДЕЙСТВИЕ": ВСЕКИ РАБОТНИК, СПЕЦИАЛИСТ И КОЛЕКТИВ ДА НАМЕРИ СВОЕТО МЯСТО В НОВИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ ДИКТАТ" ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТОПАНСКИТЕ ЗАДАЧИ...

С ВАШИЯ ЗОВ ВИЕ, ХАСКОВСКИ ПРИЯТЕЛИ, ДОКАЗВАТЕ ДОСТОЙНИЯ СИ НАРОДЕН ОРЕОЛ "ЗНАМЕНОСЦИ" И ГО ВЪЗЦАРЯВАТЕ ОТНОВО С БЛАГОСЛОВ ЗА ВЕКОВЕТЕ!
СЕГА БЛИЗО ДВА МИЛИОНА ТРУДОВИ ДЕСНИЦИ ВИ СТИСКАТ РЪЦЕ И ВИ ПОЗДРАВЯВАТ ОТ СЪРЦЕ ЗА УЧРЕДЕНИЯ ОТ ВАС ПЪРВИ РАБОТНИЧВСКИ ПАРЛАМЕНТ! ЗА НЕГО ЩЕ ГЛАСУВАТ С ГОРДИ ЧЕЛА:

- БЛИЗО 350 ХИЛЯДИ НОСИТЕЛИ НА "ПАСПОРТА НА ТРУДОВАТА СЛАВА";
- 270 ХИЛЯДИ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА "ПАСПОРТА НА ДРУЖБАТА";
- 200 ХИЛЯДИ ПЪРВЕНЦИ, ОКИЧИЛИ ГЪРДИТЕ СИ СЪС ЗНАКА НА ОТРАСЪЛА СИ;
- 30 ХИЛЯДИ ОРДЕНОНОСЦИ И ГЕРОИ НА ТРУДА;
- 20 ХИЛЯДИ КОЛЕКТИВА, НОСИТЕЛИ НА ЗНАМЕТО НА ТРУДОВАТА
СЛАВА, И ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ДОБРОНРАВНИ ХОРА, ЗА КОИТО ТРУДЪТ Е ВЪПРОС НА РАБОТНИЧЕСКА ЧЕСТ И ГОРДОСТ!

ВАШИЯТ ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ РАБОТНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ, СКЪПИ ХАСКОВСКИ ПРИЯТЕЛИ, БЕЛЕЖИ ВИСОКА НРАВСТВЕНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ! ТОВА Е ГЛАС И СИЛНА РАБОТНИЧЕСКА ДУМА В ТРУДНОТО НАСТОЯЩЕ И НЕЛЕКОТО БЪДНО БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧВСКА КЛАСА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ИСТИНСКИ ФЛАГМАН СРЕД БУРЕНОСНОТО МОРЕ, ДА ВЪРВИ НАПРЕД И ДА СЕ БОРИ С НЕГАТИВИЗМА И ЧУЖДИЦИТЕ, ПОРОДЕНИ ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НЕГО.

ЧЕСТ И СЛАВА НА ВСИЧКИ ВАС - ГОРДИ ДЪЩЕРИ И СИНОВЕ НА ЮГА, ЧЕ НАМИРАТЕ СИЛИ И ЗОВЕТЕ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ ТРУДОВ НАРОД ДА ОБЯВИ "ВОЙНА" НА ЗАСТОЯ, НА ПРАЗНОДУМНИТЕ МИТИНГИ И НИХИЛИСТИЧНИ СТАЧКИ! ЗОВЪТ ВИ ВСЕКИ ДА НАМЕРИ СВОЕТО МЯСТО ЗА БЛАГОТО НА ОТВЧЕСТВОТО, ЗА ДА БЪДЕ НАШАТА ТРАПЕЗА ПО-БОГАТА, В ЗОВ НЕ НА САНТИМЕНТАЛИЗЪМ, А ЗОВ ЗА ТРЕЗВЕН РЕАЛИЗЪМ!

ВЪВ ВАШИЯ ЗОВ НИЕ ВИЖДАМЕ ГЕНЕРАЛНА ПОДКРЕПА И НА ОСОБЕНО ДЕЙСТВЕНИЯ И НАВРЕМЕНЕН МЕМОРАНДУМ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, ПОДКРЕПЕНА ОТ МНОЖЕСТВО ТРУЖЕНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ЧИИТО ЖАЛОНИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ЗНАМЕННИ ПЪТЕКИ ЗА ВСЕКИ РАБОТНИЧЕСКИ СИНДИКАЛЕН КОЛЕКТИВ!

НИЕ НЕ САМО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ С ИСКАНЕТО, НО И ЗОВЕМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТСКАТА ВЛАСТ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА МЕМОРАНДУМ, КОЙТО ДА СЛОЖИ ЮЗДИ НА БЯСНОТО ВЪЗХОДЯЩО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, ЧЕРНОБОРСАДЖИЙСТВОТО И НАСТЪПВАЩАТА БЕЗРАБОТИЦА!

НУЖЕН Е ИСТИНСКИ ОБЩОНАРОДЕН БАРАЖ НА БЕЗРАБОТИЦАТА, ЗА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА СПОКОЙНО И БЕЗОБИДНО, НЕКА ЧОВЕШКИЯТ РЕТЛАНС ЗАПАСИ ВСИЧКИ ДОСТОЙНСТВА, ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРЕМОДЕЛИРАНЕ БЪДЕ В СЪЗВУЧИЕ С ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, А ЗАСЕГНАТИТЕ ДА БЪДАТ ОСИГУРЕНИ!

ВИСШИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНОТО АЛТЕРНАТИВНО ДВИЖЕНИЕ НА ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТТА В БЪЛГАРИЯ "ОТЕЧЕСТВО" ОЩЕ ВЕДНЪЖ ПОЗДРАВЯВА ИНИЦИАТОРИТЕ ОТ ХАСКОВСКИЯ ТРУДОВ РЕГИОН И ПРИКАНВА ПЪРВЕНЦИТЕ, ЗНАТНИТЕ ХОРА НА ТРУДА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ДА ПРЕВЪРНАТ ДНИТЕ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА В ДНИ НА ОБЩА ТРУДОВА ВСЕОТДАЙНОСТ!

НЕКА РАБОТНИЧЕСКИТЕ ПАРЛАМЕНТИ СЕ ПРЕВЪРНАТ В ИСТИНСКИ БАРОМЕТРИ НА ТРУДОВАТА РАБОТНИЧЕСКА ДОБЛЕСТ, ЗА ДА СЕ МНОЖИ БОГАТСТВОТО НА ОТЕЧЕСТВОТО, ЗА ДА КЪЛНИ ДОБРОТАТА СРЕД НАРОДА НИ, ЗА ДА БЪДЕ БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

НАЦИОНАЛНО АЛТЕРНАТИВНО ДВИЖЕНИЕ НА ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТТА В БЪЛГАРИЯ "ОТЕЧЕСТВО"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ГРАДЕВ

СОФИЯ, 12,13 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/