1990 г. - във връзка с Пресгрупа “168 часа”

“Кой е собственикът на пресгрупа “168 часа”?

Според Григор Лилов, доскоро журналист в “168 часа” , “Регистрациите на пресгрупата са повече от странни”. /…/ В първата публикация в Държавен вестник “168 часа” се представлява от Андон Николов – един от шефовете на ССИГ и заместник на Валентин Моллов. Лице със същото име е президент на “ММН”. Андон Николов е единият от участниците в първия търг за бензиностанциите, които не плати, макар че министрите Костов и Пушкаров гръмнаха шампанско за “успешен страрт на малката приватизация”.

Според ДВ от декември 1991 г. собственици са Петьо Блъсков, Радостина Константинова, В. Найденов, Ем. Петков, Вл. Райчев, Др. Василев. Но пък в свои публични изявления Валентин Моллов твърди, че фактически собственик е той и ССИГ.

Григор Лилов смята, че пресгрупата се управлява тайно от бившите членове на поритбюро /О. Дойнов и А. Луканов/.

Малко след старта й през 1990 г. пресгрупата е получила 2 млн. Западногермански марки. Този факт е цитиран от чуждестранния печат. Всъщност парите са подарени на ССИГ – тогава официален издател на вестниците. Банки осигуряват 100 млн. Лв. И милиони долари за прохождането на “168 часа”. “Донор е паричната система на страната” /Гр. Лилов/. Парите се изсипват от банка “Електроника” /банката, откъдето започва кариерата си Венцислав Йосифов/, банка “Средец” и др. “Даренията” постъпват със съгласието и по поръчение на управляващото във ВНС социалистическо мнозинство и под управлението на двете правителства на Луканов. “Назначеният на длъжност “милионер” не фигурира открито в “щатовете”, според журналиста Лилов, “освен може би само в строго секретните”. ССИГ и пресгрупа “168 часа” са настанени в представителни имоти на ДКМС на тогавашния бул. “А. Стамболийски”. Партийното имущество става частно.

“Подписаният Петьо Блъсков, в качеството си на президент на “168 часа” ООД и на основание чл. 4, ал. 1 от Закона /за имуществата на БКП и тоталитарните организации/ декларирам…” – следва изброяване на бюра, …, “принадлежали на ЦК на ДКМС, който е ползвал помещенията преди нас”.

“Декларацията по този пункт правя във връзка с евентуалното приложение на чл. 1 ал. 3 от Закона…, тъй като ми е известно, че в. “Ритъм” е бил издание на ЦК на ДКМС”, сочи т. 3 от декларацията.

В т. 4 се декларира фактът, че “Автотранссервиз” е фирма на БСП”. Тя и “168 часа”ООД правят ООД “Трансвиедо 168 часа” с уставен фонд от 53 000 лв. Пресгрупата има 27 хил. лв. дял или над 50%, както сочи фирмено дело 7285 в СГС. Фирмата на БСП е представила имущество за 291 632 лв., като получава дялово участие само за 26 000 лв. Според добре информирани лица стойността на прехвърленото имущество е много по-голяма. В него е включено цяло телевизионно студио. Цената на такива “комплекти” по света се измерва с милиони.

По разните точки от декларацията са представени заварени копия от договорите и балансите. “ Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна декларция”, уверява П. Блъсков.

“Уважаеми г-н Моллов, представената декларация … се отнася само за ССИГ- Вие, като председател на ССИГ, акционер – член на управителния съвет на АД “ПЧБ”, и член на управителния съвет на ООД – вестниците “168 часа” и “24 часа”, сте задължен да дадете декларация за притежаваното от Вас имуществото, пари, ценни книжа, валута и пр… Видно е, че финансовите средства, с които разполагат тези фирми /според декларациите/, са от един източник, поради което получените финансови резултати следва да бъдат изцяло декларирани”, така реагира на 7 февруари 1992 министър Иван Костов. …

/”Записки по българските реформи”, Тошо Пейков/