1975 г. - "Бюджет на времето на научния работник от БАН"

Към албума...

Автори

Българска академия на науките, Институт по социология

Заглавие ЕСИ "Бюджет на времето на научния работник от БАН"
Издател Omda,  по проект FFNNIPO_12_00757 на ФНИ при МОН
Дата 30-08-2013
Език български
Раздел наука, социология
Издание фототипно издание на научен доклад от 1975 г.
Формат албум в php
ISBN  

Изследването на терен беше проведено  през периода декември 1974 - май 1975 г. Подробности за етапите на регистрация и за изследваните лица виж на стр. 6 в доклада. За този период и за тези лица са валидни интерпретираните резултати.

Авторският колектив включваше членовете на секция "Социология на науката и техническия прогрес" в Института по социология при БАН. Ръководител на секцията беше Нико Яхиел, тогава професор. Като анкетьори бяха използвани сътрудници на Института по социология. Възложител на изследването беше ръководството на Академията. 

Ръководството на изследването беше възложено на мен.

Но всеки от членовете на секцията "Социология на науката и техническия прогрес" в тогавашния Институт по социология по някакъв начин вземаше участие в подготовката на документите на емпиричното изследване. Макар да бях водещият автор на документацията, както и на ръководството и организацията на самото наблюдение, нищо да не съм свършил без множеството обсъждания и приемания в секцията. Там бяха правени съществени бележки и това го казвам не от куртоазия. Трудно ми е сега да възстановя кой какви идеи даваше, които бяха ценни и вземани предвид, но без колегите резултатът нямаше да бъде постигнат.

Текстописците на представения доклад сме двамата с Асен Йосифов. Свършихме това богоугодно дело в една частна вила в Искърското дефиле. Един от най-приятните ми спомени за съвместна работа с колега.

Искам изрично да подчертая заслугата на академик Нико Яхиел въобще да стане възможно такова изследване. Той имаше много силна политическа позиция и предложението му до ръководството на Академията да се проведе такова ЕСИ не би могло да се откаже.

В процеса на самото изследване Нико Яхиел имаше решаващата дума, но няма нещо, което той да е отклонил или забавил.

За съжаление не е запазен масивът от емпирична информация. До преди десетина години пазех попълнените анкетни карти и дневниците за бюджета на времето, но нещо се случи и те изчезнаха. От изследването, по мои сведения, са оцелели два екземпляра от доклада. Тук помествам по-пълния. Той дава добра представа не само за състоянието на БАН през 1975 г., но и за съществени неща за самата държава.

Читателят лесно ще направи изводите си.

Докладът е приеман от Научния съвет на Института по социология с решение за публикуване  и изпратен за ползване до ръководството на Академията. Не е публикуван.

Той беше обсъждан в ръководството на Академията. Вземани  са административни решения, свързани с направените предложия, за които мога да говоря по непълни спомени. Например последва заповед, с която се забраняваше до обяд да се провеждат обществено-политически мероприятия в звената на БАН...

Имаше и други неща.

Петко Симеонов

Текстът на доклада продължава в албума. Виж по-горе след снимката на стр. 3.