18 юли 1991

София, 18 юли 1991 година    
        Брой 139 (414)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ВЪВ ВРЪЗКА С НАРАСТВАЩАТА ЗАПЛАХА ЗА СОЦИАЛНИЯ МИР И ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Централният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса се обръща с това писмо към Вас, за да изрази своето безпокойство от някои процеси и явления в обществения живот, които създават заплаха за националната сигурност на страната. На срещата ни с Вас на 4 април 1991 г. в Президентството ние Ви информирахме, че нашият съюз като независима, патриотична, надпартийна организация на запасното войнство поставя в основата на своята дейност защитата на националната сигурност и териториалната цялост на страната, единството на народа в името на неговите върховни интереси. Ние декларирахме своята решителна подкрепа на мирния преход от тоталитарно към демократично общество, на гражданския мир и радикалните промени в икономиката, които трябва да изведат страната от дълбоката криза. Същевременно ние още тогава изразихме тревогата си от някои отрицателни тенденции в развитието на демократичния процес в страната и нашите виждания за тяхното преодоляване.

Сега, повече от три месеца след тази среща, със съжаление трябва да констатираме, че събитията се развиват в опасна за демокрацията и за сигурността на страната посока. Градусът на политическото напрежение с всеки изминат ден се повишава. Активизираха се крайно екстремистките, монархическите и неофашистки сили. Около групата на 39-те напуснали Великото народно събрание депутати се обединяват всички сили, които са недоволни от мирния преход към демокрация, които не признават легитимността на институции, върху които се крепи крехката ни демокрация - парламент, Президентство и правителство. По същество това е открита атака срещу новата конституция, срещу парламентарната форма на управление, срещу законния ред в страната. Зад демагогски издигнатите лозунги от представителите на тези сили не е трудно да се видят истинските им цели - чрез улични действия, извънпарламентарен натиск, заплахи и насилие да дестабилизират обстановката, да предизвикат хаос и анархия, вътрешни междуособици и сблъскване с органите на обществения ред и да се създадат условия за установяване на диктатура и нов авторитарен режим, а ако им се отдаде възможност - да върнат на престола монарха. Тази остра политическа конфронтация, това разделение и противопоставяне на едни части от народа на други сериозно застрашава националната сигурност на страната.

С голяма загриженост констатираме, че тези деструктивни и антидемократични действия на екстремистките сили се насърчават и ежедневно пропагандират от българската телевизия и радио. Те намират опора в ръководството на КТ "Подкрепа", в която политическата дейност все повече измества на заден план синдикалните цели и задачи. Щурмовите групи на тези профсъюзи са истинска заплаха за гражданския мир и демокрацията.

В тази нестабилна политическа обстановка безпрепятствено се шири спекулата, извършват се драстични нарушения на законите и реда, увеличават се престъпленията, насилията над личността, кражбите. Много граждани изпитват несигурност за своя живот, имущества, права и свободи. Допусна се да се оскверни светинята на националната ни памет - Паметника на незнайния воин.

Сериозна заплаха за националната сигурност и териториалната цялост на страната представлява дейността на протурската партия на Ахмед Доган - Движение за права и свободи и на ОМО "Илинден". Това са антиконституционни организации и тяхното съществуване следва да бъде незабавно преустановено.

Социалното напрежение в обществото се засилва от неблагополучията в икономиката. Възприетият от правителството монетарен подход в икономическата реформа, безкритичното отношение към наложените ни от Международния валутен фонд тежки условия, липсата на цялостна комплексна програма на правителството за извеждане на страната от кризата, която да бъде утвърдена от парламента, доведоха до стагнация на производството, което непрекъснато спада и наближава критичната точка. Расте безработицата. Милиони хора живеят под социалния минимум. Като цяло за една година народът ни обедня в подавляващото си мнозинство.

Картината се утежнява от липсата на надеждни гаранции за националната сигурност и териториалната цялост на нашата страна. Необоснованото забавяне на сключването на двустранни договори за сътрудничество и взаимопомощ с бившите ни съюзници от Варшавския договор и особено със Съветския съюз и със съседните ни държави, търсенето на нови покровители далеч зад океана, отсъствието на национално съгласие по приоритетите на българската външна политика - всичко това е във вреда на нашите национални интереси.

Тези сурови констатации адресираме до Вас, господин президент, изхождайки от големите правомощия и възможности, с които разполагате, да влияете върху обществените процеси. Ние смятаме, че в този труден за страната ни момент, Вашата гражданска позиция и държавническа мъдрост могат да изиграят решаваща роля за ускоряване на обстановката и за спиране на опасното развитие на събитията. И обратното - Вашата пасивност или мълчаливо съгласие с антипарламентарните, екстремистки сили ще има крайно тежки последици.

Ние се надяваме, че няма да се поддадете на тяснопартийните си пристрастия и ще застанете на страната на избрания от народа парламент и приетата от него демократична конституция, а не на страната на дезертиралите от своя дълг депутати, които с неразумните си действия провокират общественото недоволство и поставят под реална заплаха гражданския мир.

Запасните офицери и сержанти очакват от държавния глава и главнокомандващия на Българската армия да постави над всичко интересите на България, на нейната национална сигурност, да обединява народа в името на общонационалните цели, а не да се поставя в услуга на една политическа сила и да я съветва как да разгроми своя политически противник.

Ние Ви призоваваме, господин президент, ясно да се разграничите от екстремистките сили и в съответствие с дадените Ви от конституцията права и задължения да предприемете необходимите законни мерки, за да не се прекъсне мирният преход към демократична правова държава, да предпазите страната от безредици, насилие и беззаконие. Органите на обществения ред, съдът и прокуратурата трябва да вземат ефикасни мерки срещу престъпността, срещу нарушителите на законите и реално да гарантират правата, живота и спокойствието на гражданите. Ако Вие защитите конституцията чрез изпълнителната власт, осигурите конституционен ред и законност в страната, ще имате признателността на всички български патриоти и нашата сигурна поддръжка.

Вие имате възможност, господин президент, да повлияете на
правителството да разработи и представи в парламента комплексна програма за по-нататъшното развитие на икономическата реформа, която да гарантира по-безболезнен преход към пазарно стопанство и да спре по-нататъшното понижаване на жизненото равнище на народа.

Като президент на Републиката от Вас зависи твърде много България да провежда независима, многопосочна външна политика, основаваща се на последователното отстояване на нашите национални интереси на Балканите и в света, политика, насочена към предотвратяване на всякакви посегателства срещу независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Отечеството ни.

Крайно време е авторитетна широкопредставителна комисия от компетентни специалисти да разработи единна и дълготрайна стратегия по националната политика на нашата държава, за да се прекратят конюнктурните спекулации с жизнени за нацията ни проблеми и намесата на чужди сили.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Централният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса очаква, че Вие ще се отнесете с разбиране към нашите тревоги за национална сигурност на страната и ще направите необходимото за стабилизиране на обстановката, за предотвратяване на по-нататъшното задълбочаване на политическата криза.

Искаме да Ви уверим, че всички Ваши стъпки, предприети в интерес на гражданския мир, конституционния ред, спокойствието и националната сигурност на страната ще срещнат искрената подкрепа на Съюза на офицерите и сержантите от запаса.

София, 15 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВРЕМЕННИЯ СТОЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С АКТА НА НАСИЛИЕ СРЕЩУ КМЕТА НА СОФИЯ, ИЗВЪРШЕН НА 15 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


Снощи (15 юли, понеделник), бяхме свидетели на безпрецедентен случай в историята на София. Столичният кмет бе малтретиран на улицата недалеч от кметството.

Намираме за свой най-честен граждански дълг да заклеймим недостойната разправа със столичния кмет в такъв критичен за столицата момент. Този акт е грубо незачитане на закона, на депутатския имунитет, на гражданския морал.

Искаме твърдо да заявим, че чашата на търпението и толерантността прелива, че е нетърпимо повече под маската на демокрацията да се прикриват ретроградни сили, които искат да хвърлят града в хаоса на беззаконието.

Намираме за необходимо да призовем гражданите и гостите на столицата строго да спазват установения обществен ред и разпоредбите на Временния столичен изпълнителен комитет.

Напомняме на председателите на временните изпълнителни комитети на общините, че носят лична отговорност за реда и сигурността на своята територия.

Настояваме правозащитните органи, чрез точното спазване на законите, да направят зависещото от тях за опазване на обществения ред в София и за защита на честта, достойнството и сигурността на гражданите.

Призоваваме всички политически сили, на които е скъпа демокрацията, да се разграничат от тази и други недостойни прояви в последните дни.

София, 16 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИЛИЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ИСКАНИЯ ЗА ОСТАВКА НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ. Документът е адресиран до президента на републиката, до председателя на Министерския съвет, до министъра на вътрешните работи и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявените искания за оставка на Министъра на вътрешните работи Христо Данов от парламентарната група Национално движение СДС, КТ "Подкрепа" и други организации, Независимата професионална организация на служителите от милицията в България

Д Е К Л А Р И Р А:

Подкрепяме напълно усилията на ръководството на МВР и лично на министър Данов за осигуряване на необходимия обществен ред и законност при осъществяване на демократичните реформи в страната. Считаме, че при сегашната сложна политическа обстановка е от изключително значение всеки гражданин, независимо от общественото му положение и партийни пристрастия, да съдейства за спазването на българските закони.

Обезпокоени сме от извънпарламентарния натиск на определени политически сили и отделни групи граждани, с което се цели по-нататъшно дестабилизиране на вътрешната обстановка в страната и нарушаване на гражданския мир. В този смисъл окачествяваме като груб провокация и манипулиране на общественото мнение поведението и предизвикателните действия на някои депутати и тяхното обкръжение спрямо законосъобразните мерки на столичната милиция, на която е възложена охраната и опазването на обществения ред в района на парламента.

Решително протестираме срещу исканията за оставка на министър Данов, което оценяваме като пореден опит за предизвикване на парламентарна иправителствена криза в страната.

В случай, че тези неоснователни искания принудят министъра на вътрешните работи да напусне поста си, заявяваме категорично, че от днес, 15 юли 1991 г., обявяваме протестна готовност на дружествата на организацията в страната за провеждане на ефективни синдикални действия в негова защита.

София, 15 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ПЕТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ПОВОД НА ИСКАНИЯ ЗА ОСТАВКА НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.


През последните дни българската общественост е свидетел на недостойна кампания срещу министъра на вътрешните работи г-н Христо Данов.

Ние, служителите на Пето общинско управление при Столична дирекция на вътрешните работи, категорично заявяваме, че ако министър Данов бъде принуден да подаде оставка, ще предприемем ефективни действия срещу приемането й и в негова защита.

Призоваваме всички служители в системата на министерството и гражданите да се присъединят към нас.

София, 15 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ.


В този съдбоносен за България момент, когато на нацията ни се натрапва за десетилетия нова комунистическа конституция и в съответствие с политическата си стратегия ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЗАЯВЯВА:

Още от самото начало на опозиционното движение в България ние отрекохме престъпната политика на така наречения мирен преход.

Партия Либерален конгрес не е подписала нито едно от срамните "споразумения за граждански мир".

Партия Либерален конгрес не признава легитимността на Великото народно събрание и издигнатите от него президент и правителство.

Партия Либерален конгрес не приема конституцията, както и всички законодателни продукти, изработени от нелегитимен законодателен орган.

Партия Либерален конгрес ще направи всичко възможно за провалянето на новата комунистическа конституция и в краен случай ще призове гражданите, осъзнаващи своя дълг, да упражнят свещеното си човешко право на бунт.

София, 15 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ЗА СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ.


Политическият екип на Независимата Демократична Партия (НДП) чрез настоящата декларация изразява своето категорично становище за подкрепа на борбата за НЕЗАВИСИМОСТ на хърватския и словенския народ.

Неотменимо и свещено право на всеки народ е правото на самоопределение и национална независимост. Това право за словени и хървати е от същото първостепенно значение каквото е и за българския народ, доказал стремежа си към независимост по време на многовековното съществуване на българската държава в Европа.

Като подкрепяме политически и се възхищаваме по човешки от героичната борба на двата народа за независимост и самоопределение, ЗАЯВЯВАМЕ, че мир и добросъседски отношения между балканските народи може да има само ако НЕЗАБАВНО СЕ ПРЕКРАТЯТ ВСИЧКИ ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ на територията на Словения и Хърватско, които водят до ненужни и безсмислени страдания, материални загуби и човешки жертви.

Това наше становище е в съответствие на всички подписани и официално обявени международни документи на ООН и на документите, подписани от европейските държави в Хелзинки през 1975 г., към които се присъединиха и великите сили.

Бог да благослови благородните усилия на хърватския и на словенския народ за независимост, самоопределение и мир на Балканите.

София, 8 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС - ВАРНА ЗА ИНЦИДЕНТА МЕЖДУ ДЕПУТАТИ И СИЛИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА 12 ЮЛИ 1991 Г.


Координационният съвет на СДС-Варна на заседанието си на 15 юли 1991 г. в присъствието на представители на всички 15 членуващи партии и движения изразява с консенсус възмущението си от противозаконните, брутални действия на органите на МВР в София на 12 юли 1991 год., нанесли побой над депутати и граждани, включително и над варненския депутат Владислав Даскалов.

Народните представители се ползват с неприкосновеност и депутатски имунитет. Нанасянето на побой над народни представители от органите на сигурността е неизмеримо тежко нарушение, ако не и престъпление. Само този прост факт, без оглед на обстоятелствата, е достатъчен министър Данов да подаде оставка, като носещ морална и политическа отговорност за действията на подведомствените му органи. Към това го задължават нравствените и конвенционалните норми на всички цивилизовани общества, включително и на нашето общество.

Варна, 15 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ПОВОД НА ИСКАНИЯТА ЗА ОСТАВКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до Великото народно събрание.


Програмният съвет на Българска телевизия изразява твърдото си убеждение, че господата Огнян Сапарев - председател на Комитета за телевизия, и Христо Ботев Томов - заместник-председател, повече нямат място нито в ръководството на Комитета за телевизия, нито в системата на телевизията въобще.

Игнорирайки желанието за добросъвестно сътрудничество на останалите членове на ръководството и многобройните професионалисти на всички нива, за 6-те месеца от своето управление в неразделен тандем господата Сапарев и Томов действаха безотговорно и към днешна дата окончателно доказаха своята некомпетентност, управленческа непригодност и безпомощност. Те не решиха нито един проблем на телевизията, а само още повече утежниха обстановката в нея.

Програмният съвет е на мнение, че по-нататъшното оставане на господата Сапарев и Томов в Комитета за телевизия не обслужва ничии интереси вътре в него и ничия политика извън него, защото това ще доведе до окончателното разрушаване на Българската телевизия като национален и културен институт, толкова повече, че страната ни е в навечерието на предизборен период.

Тъкмо сега на Българската телевизия са необходими стабилност, професионални действия и решения на телевизионни професионалисти, за да изпълни своите задачи, произтичащи от задълженията й към обществото.

Това е причината ние, подписалите настоящата декларация, да настояваме пред Великото народно събрание за незабавно избиране на нов председател на Комитета за телевизия.

Готови сме да сътрудничим на комисията за телевизия и радио на Великото народно събрание при определянето на кандидатурата за новия председател.

АЛЕКСАНДЪР ГРОЗЕВ, главен редактор "Кино"
АСЕН АГОВ, главен редактор "Новини"
АНТОНИНА КОСЕВА, главен редактор "Публицистика"
АНЕТА ШИПКОВА, главен координатор "Ефир"
АЛЕКСАНДЪР КЪСМЕТСКИ, главен редактор "Реклама"
АСЕН ГЕШАКОВ - заместник-председател
БОЙКО СТАНКУШЕВ, директор на Първа програма
ВИОЛЕТА ТОМОВА, и.д.главен редактор "Кръгозор"
ДОБРИ МИХАЙЛОВ, технически директор
ДАНАИЛ ЯНКОВ, и.д.пр.директор "TV-реализация"
ДИАНА САНДЕВА, и.д.главен редактор "Телевизия и радио"
ЗЕЛМА АЛМАЛЕХ, отговорен редактор на "Документални филми"
ИВАН ГАРЕЛОВ, главен редактор "Панорама"
ИВАН ГУНЧЕВ, главен редактор "Отечество"
ГЕОРГИ КИНОВ, главен редактор "Икономика"
ИВАН ПЕЕВ, главен редактор "Музика"
ЛЮБОМИР ЯНОВ, главен редактор "Забава"
ЛЮБЕН МОРЧЕВ, главен редактор "Телевизионен театър"
СЕВДАЛИН ГЕНОВ, главен редактор "Детски и младежки предавания".
ТЕОФАНА ПРЕСЛАВСКА, главен художествен ръководител "TV-реализ."
 
Декларацията е връчена на господин Огнян Сапарев и е депозирана във Великото народно събрание.

София, 15 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА (СМД) ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА.


По предложение на Македонско дружество "Вардар" - Благоевград и други свои организации в Пиринска Македония ВМРО - Съюз на македонските дружества (СМД) декларира:

1. Следи внимателно развитието на политическата обстановка в страната и събитията, свързани с приемането на новата конституция на България.

2. Категорично осъжда действията на органите на реда, довели до брутално погазване на депутатския имунитет и на човешкото достойнство на група парламентаристи, между които и депутати от Пиринска Македония.

3. Разглежда тези действия като опасен прецедент, реално застрашаващ развитието на демократичните процеси в България.

4. Като изразява надежда, че случаят ще бъде окончателно изяснен, на виновните ще бъде потърсена отговорност и инцидентът ще остане изолирано явление, ВМРО - СМД заявява, че решително ще се противопоставя на всякакви действия, водещи към дестабилизация и заплашващи гражданския мир.

София, 16 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА МИТИНГ НА ОБЕДИНЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ В ОБЩИНА "ЛЮЛИН" НА 14 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


Обединената демократична опозиция - СДС и БЗНС и хилядите й симпатизанти от синята община "Люлин" заявяват, че не приемат гласуването на конституцията от Великото народно събрание в този му състав и решително настояват за:

1. Провеждане на национален референдум "за" или "против" конституцията.

2. Отменяне на повторното полагане на клетва от народните представители, неподписали конституцията.

3. Спешно насрочване на избори за ново Народно събрание и местни органи на властта.

БЕЗРЕЗЕРВНО ПОДКРЕПЯМЕ ГЛАДНАТА СТАЧКА НА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ ДЕПУТАТИ и се присъединяваме към тях с ежедневно мълчаливо присъствие на площад "Александър Невски".

София, 14 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА ИСКАНАТА ОСТАВКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Протестираме срещу авторитарния акт на председателя на Българска телевизия - разпускането на Програмния съвет на телевизията (със задна дата) в отговор на поисканата от съвета оставка на Огнян Сапарев и Христо Ботев. В сложния политически момент, в който се намираме, и в предизборния период, в който навлизаме, това е несъмнен опит за директно задушаване на публичността и информацията.

Подкрепяме исканията и борбата на своите колеги и съмишленици от Българска телевизия за обективна и независима от политически диктат телевизия. Настояваме ръководството на Българска телевизия и работата в нея да бъдат предоставени на доказано честните и способни телевизионни професионалисти.

София, 16 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ - ВАРНА ПО ПОВОД НА НАПУСКАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТА ОТ НЯКОИ ДЕПУТАТИ И НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ.


Във връзка с двата инцидента от 12 юли 1991 г. спрямо част от напусналите парламента депутати и от 15 юли 1991 г. спрямо председателя на Зелената партия Александър Каракачанов и придружаващите го лица, Варненската организация на Зелената партия изразява своя категоричен протест срещу използването на насилието като средство за политически спор.

В демократичното общество всяка личност, още повече организация има не само правото, но и задължението да прави своя политически анализ и да взема своите решения. Не насилието срещу инакомислещите, а аргументите са фактор, който може и следва да бъде водещ в една политическа дискусия.

В програмата на Зелената партия се защитават чистотата не само в природата, но и в човешките отношения. А тази чистота е несъвместима с физическия и с психологическия натиск под каквато и да е форма.

Зелена партия - Варна протестира и срещу грубото и нетолерантно отношение в Координационния съвет (КС) на СДС - Варна, проявено срещу депутата от Зелена партия, който бе изгонен от КС на заседанието му на 24 юни 1991 г.

Ние не пречим на нито една организация да има своите становища по политическите процеси. Но няма да допуснем и вътрешнопартийна намеса. Изразявайки несъгласието си с болшевишкия натиск на мнозинството над малцинството, Зелената партия декларира, че ще отстоява своя самостоятелен облик и правото си на глас, независимо от нетолерантния и груб натиск, който й се оказва.

Варна е синя, защото не обича болшевизма независимо от неговия цвят. Пред тези варненци, които заедно с нас се бориха и се борят с комунистическата система и манталитет, ние се чувстваме задължени да бъдем искрени и ще бъдем такива.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФРАКЦИОННОТО КРИЛО "НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ" В РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - КЪРДЖАЛИ.
Документът е адресиран до президента на Републиката, до Временния изпълнителен комитет - Кърджали, до Районната дирекция на вътрешните работи и до Окръжната прокуратура - Кърджали.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Деня, в който бе приета и подписана новата конституция на Република България, кънтяща мюсюлманска проповед от джамията отново заля Кърджали.

Господа, напомняме ви, че българският език е официален в нашата страна и религиозните обреди се извършват в храмовете, без да ангажират вниманието на обществото.

Членовете на фракцията "Национална демокрация" в Регионалния комитетза защита на националните интереси - Кърджали изразяваме своето възмущение от бездействието на институциите, които осигуряват реда в града ни.

Настояваме да бъдат взети незабавни мерки. В противен случай си запазваме правото да реагираме съобразно законите на страната.

Призоваваме господата да приведат в изпълнение Наредба N 1 на Общинския съвет, за да осигурят социален мир и взаимна търпимост.

Кърджали, 12 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ПРИЕТА НА МИТИНГА ПРЕД СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 16 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


Преди една година, в демократизираща се България пред сградата на Българска телевизия бяха потъпкани основни човешки права. Правото на всеки човек да има свои убеждения, както и безпрепятствено да ги изразява. Правото чрез всички средства да търси, получава и разпространява информация и идеи. Позорно е, че това беше направено под прякото внушение на журналисти от Българска телевизия. Институцията, чието основно задължение е, изразявайки мнението на отделния гражданин да защитава пред обществото неговите права.

В рамките на една година представители на политическите сили и журналисти спорят за ролята на масмедиите в процесите на демократизация. Всеки един от тях се стреми към обществената информационна власт и всеки един от тях подминава отделния човек. Съзнателно не се разграничават понятията за политическо влияние и цензура от понятието контрол с цел защита на индивидуалните информационни права на гражданите. Стремежът е към доминация и ограничаването на достъпа на съперниците до средствата за масова комуникация.

В същото време масмедиите се утвърдиха като самостоятелна четвърта власт в обществото. Но докато политиците възприеха принципите за разделение и взаимно ограничаване на обществената власт, то част от журналистите, определящи информационната политика, публично се обявяват против каквито и да са форми на контрол.

Прикривайки се зад професионалните си задължения, свързани с реализацията на индивидуалните човешки права, спекулирайки с желанието на хората за бърза демократизация на обществото, тези господа ни изправиха пред необходимостта "в името на светлото бъдеще"да се подчиним на информационна диктатура. Пряко следствие от това щебъде непосредствено подчиняване на всички останали структури на обществена власт на информационната и следователно формирането на новтип тоталитаризъм.

До 10 ноември 1989 г. масмедиите бяха идейно-пропаганден инструмент в ръцете на управляващата върхушка. Те представляваха информационен, комуникационен и културен филтър. Този стереотип на работа не само е запазен и досега, но с оглед на преследваните цели се представя като единствено възможен. В резултат се нарушава обективно-познавателният характер на информацията и комуникацията. Формира се ирационално индивидуално социално поведение. Стесняват се възможностите за идейно многообразие. Непрекъснато се разширява спектърът на социалните групи, насилствено лишавани от културна среда и поставяни в условията на емоционален дискомфорт.

В обществото се насаждат страх, песимизъм и национален нихилизъм. Съществува реална възможност както от социален взрив, така и от социална депресия.

Тази информационна политика се провежда "в името на демокрацията" от хора, които назначавани навремето от г-н Иван Славков, сега се поставят над легитимния орган на държавна власт - Парламента. Под прикритието на защита на съсловни интереси е изградена корпоративна структура, представляваща скрит властнически център. Център, който не се контролира от нито една държавна институция и няма нищо общо с интересите на България.

Ето защо Гражданско движение за национална и обективна телевизия смята за абсолютно необходимо:

1. Създаването на Закон за средствата за масова комуникация. Този закон трябва:

- да защити индивидуалните права на гражданите и техните възможности да изразяват своето мнение;
- да защити свободата на журналистите, да изразяват общественото мнение, както и да ги предпазва от политически и социален натиск;
- да ограничи информационната власт в обществото, както и възможностите за недобросъвестно манипулиране на общественото мнение;
- да създаде условия за премахване на монополизма в средствата за масова комуникация, както и да създаде предпоставки за нормативна уредба определяща структурата им в едно демократично общество;

2. Да се изгради ефективна система за граждански контрол върху средствата за масова комуникация. Тази система да предвижда:

- изграждане на комисия, осъществяваща активен граждански контрол върху масмедиите, където да влязат личности, представящи себе си, а не отделни политически сили;
- изграждане на система за непрекъснат пасивен контрол върху средствата за масова комуникация посредством следене на общественото мнение.

3. Създаване на общоприета система от нравствени и професионално-етични норми, както и изграждането на съсловни органи, които да контролират спазването на тези норми от журналистите.

4. Новият избирателен закон да предвиди гаранции за равен достъп на всички политически партии до средствата за масова комуникация по време на предизборната борба.

5. Българска телевизия да излъчи пълният запис на събитията от 16 юли 1990 г. пред нейната сграда.

София, 16 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЛИГАТА НА АНТИКОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ - РЕГИОН ВАРНА, адресирано до председателя на републиката, до министър-председателя иДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


Обръщаме се към Вас с уважението, което имаме пред Президентството и правителството, легитимно избрани, или не.

ГОСПОДА,

страната ни е застрашена от безредици! Гражданският мир, за който така "болеят" определени кръгове, наистина може да бъде взривен! Но не народът провокира хаос! Желае го еднa партия (БСП), която в един безсмислен стремеж да запази позиции е готова на всичко. Партия, която има много да връща на народа, т.е. да губи. Партия, която в агонията си може да повлече и удави в кръв страната ни. Тази партия е способна на това - вече го е доказала.

ГОСПОДА,
Ваше задължение е, след като поехте отговорността да заемете тези постове, да намерите оптимален вариант за отмяната на тази ненужна конституция в този политически момент! Господа, нямате право да отричате абсурдността на ситуацията! Едно Велико народно събрание, изборността на което се поставя под съмнение, един парламент, в който един депутат, избран с бюлетината на една кауза, аморално преминава на другата страна, друг депутат - лидер на партия, безсрамно заявява, че "не улицата ще решава...", след като точно тази улица го издигна до парламента... Политическият спекулант Дертлиев отрича ролята на народа (демоса) и в същото време пропагандира демокрация, може би с единствената цел да стане бъдещият президент на България. Един Парламент, в който непрекъснато се извършваха прегрупирвания, появиха се депутати от БЗНС (единен), които изобщо не си зададоха въпроса - за кого всъщност гласуваха честните земеделци: за оранжеви, или за зелени?! Един парламент, в който започнаха да се изнасят компроментиращи факти, отново дирижирани от всемогъщата ръка на комунистическата (социалистическа) партия. Един парламент, който го напускаха и пак се връщаха (Петър Берон), като че това е квартална кръчма. Един парламент, накрая, който беше лишен от политическо доверие и който въпреки това като в затворен абсурден театър гласува нежелани закони и една още по-нежелана конституция... Това беше и парламент, в който бяха САБОТИРАНИ куп закони, които щяха да освободят пътя на икономическата реформа, за да се излезе от катастрофата, в която попаднахме благодарение на БКП(БСП). Този Парламент прие демократична конституция! ГАВРА! Комунистите, с извратеното си понятие за демокрация - диктатурата е най-висша форма на демокрация - отново постъпиха като политически спекуланти и изменници, като приеха конституция, очевидно показваща приоритет на социализъм!

ГОСПОДА,
ако в тази конституция има искрица демократичност, тя може и да бъде загасена за миг с въвеждането на военна диктатура! Няма да правим анализ - достатъчно се каза "за" и "против". Къде е истината? Кой е в правото си да обсъди добра ли е, или не, въобще нужна ли ни е подобна конституция? Припомняме Ви, че в Полша, Чехия и Унгария не са приели нови конституции, но законите, които приеха парламентите им, ликвидираха напълно комунизма.

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ!

НАЛОЖЕТЕ РЕФЕРЕНДУМ!

ГОСПОДА,
използвайте пълномощията си в създалата се обстановка и изисквайте незабавно разпускане на парламента и насрочване на незабавни избори! НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА ВИ ЗАСТАВЯТ ДА ВЪВЕДЕТЕ ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА! ТОВА Е ЦЕЛТА НА КОМУНИСТИТЕ!

ГОСПОДА,
Нека това Велико народно събрание най-после се саморазпусне, за да дойдат този път наистина достойните за него! За да бъде така, ние Ви предлагаме:

- всички кандидати за народни представители да декларират пред Българска телевизия своите политически платформи, които ще отстояват в парламента. Народът да се запознае с ВСИЧКИ, които искат да го управляват и ръководят, за да се избегнат политическите игрички и представяне само пред определен електорат. Именно това ще ангажира кандидатите не само пред електората им, но и пред целия народ, който в случай на неудачен избор ще има правото да снеме своя вот на доверие от некадърните си избраници.

ГОСПОДА,
даваме си сметка за техническите трудности и липсата на средства в телевизията, но според нас това е начинът за демокрация в действие народът да има възможността да избере личности с качества, да не бъде манипулиран и заблуждаван и да повярва в своята мощ, че в крайна сметка, всичко зависи от него.

ГОСПОДА,
ДОКАЖЕТЕ, ЧЕ СТЕ РОДОЛЮБЦИ И ДЕМОКРАТИ!

България ще оцени действията Ви! Нека престанем с лозунгите, а да вършим конкретно, ясно и отговорно задълженията си!

Повярвайте на народа и ще има демокрация!

Бог с нас!

Варна, 12 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:45:18      
18.07.1991 г.
      

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!