18 юли 1990

СОФИЯ, 18 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 140 /158/

СОФИЯ, 18 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЕКСПОЗЕ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 16 ЮЛИ 1990 Г. НА ТЕМА "СЪЩНОСТ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ".


БУРНИТЕ ПРОЦЕСИ В ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ОСВЕН ОЧЕВИДНИТЕ ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ - НАЧЕНКИ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ, РАЗРУШАВАНЕ НА  [НЯ]КОИ БАРИКАДИ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА ПО ПЪТЯ КЪМ ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ И ДР. - ЗА СЪЖАЛЕНИЕ СЪДЪРЖАТ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР. ИМЕННО ЗАПЛАХАТА ЗА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО НАПРАВИ НЕОБХОДИМО СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.
СЪВЕТЪТ ЗАПОЧНА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ. В НЕГО СА ВКЛЮЧЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЧТИ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ, ПРАВОЗАЩИТНИ ОРГАНИ. В ПЪРВИТЕ МУ ЗАСЕДАНИЯ БЕШЕ ИЗРАБОТЕН СТАТУТ, ОСИГУРЯВАЩ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ, ПО КОИТО СЕ КОНСТИТУИРА ТОЙ; ИЗКЛЮЧВАЩ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗУВА УЧАСТИЕТО В НЕГО ЗА ТЯСНОПАРТИЙНИ СИЛИ; НАБЕЛЯЗВАЩ ВЪЗМОЖНИТЕ ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРЕСИЧАНЕ СЛУЧАИТЕ НА НАСИЛИЕ ИЛИ ТЕНДЕНЦИИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА.
СВОЯТА РАБОТА СЪВЕТЪТ ЧРЕЗ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ, НО ДОБРОНАМЕРЕНИ ДИСКУСИИ, ЧРЕЗ ОБСТОЙНИ АНАЛИЗИ НА СИСТЕМНО ПОЛУЧАВАНАТА ОТ МВР И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИТУАЦИЯТА В СТРАНАТА, УСПЯ ДА ИЗЯВИ ОДНОВНИТЕ ФАКТОРИ, КОИТО ЗАСТРАШАВАТ ГРАЖДАНСКИЯ МИР, НОСЯТ ОПАСНОСТТТА ОТ НАСИЛИЕ.

ПРЕДИ ВСИЧКО ТОВА Е ОСТРАТА ПОЛИТИЧЕСКА КОНФРОНТАЦИЯ, КОЯТО ОСОБЕНО В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЕСКАЛИРАШЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ. ФОРМИРАНЕТО НА ДВЕ КРУПНИ СИЛИ - СДС И БСП - ИЗТЛАСКА ВСТРАНИ ОНЕЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО МОЖЕХА ДА ИГРАЯТ РОЛЯТА НА БУФЕР МЕЖДУ ТЯХ. ТОЗИ ПРОЦЕС СЕ СЪЧЕТА С НРАВСТВЕНО-МОРАЛНИТЕ ПОРАЖЕНИЯ, КОИТО НАНЕСЕ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА НА ШИРОКИ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, ПРИ КОЕТО В ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА МНОЗИНА ГРАЖДАНИ СЕ ОБРАЗУВА ОПАСЕН ВАКУУМ. ОПАСЕН ЗАТОВА, ЗАЩОТО СЕ ЗАПЪЛВА НЕАДЕКВАТНО И НА НЕГОВО МЯСТО ВМЕСТО ИСТИНСКИТЕ ЦЕННОСТИ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО СЕ НАСТАНЯВА ЕДИН ПРАВЕН НИХИЛИЗЪМ, СЪЧЕТАН С НАМАЛЕНО ДОВЕРИЕ КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ, ОПАСНАТА ИЛЮЗИЯ, ЧЕ [СИЛАТА] МОЖЕ ДА РЕШИ ВАЖНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ДОРИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. ВЪНШНА ИЗЯВА НА ТОЗИ СЛОЖЕН СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС СА ФОРМИ НА ПРОТЕСТ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО. НАЛАГА СЕ ДА ПОЯСНИМ:

СЪВЕТЪТ НЕ ЗАСТАВА СРЕЩУ ПРАВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ ДА АФИШИРАТ СВОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИСТРАСТИЯ, ДА ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ ЕДНО ИЛИ ДРУГОРЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ДОРИ СРЕЩУ ЕДИН ЗАКОН. СТАВА ДУМА ЗА ТОВА, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯ ОЗНАЧАВА ПРЕДИ ВСИЧКО ЗАКОННОСТ И РЕД, ЧЕ СВОБОДАТА НА ЕДНИ НЕ МОЖЕ И НЕ БИВА ДА СЕ ОСНОВАВА ВЪРХУ ОГРАНИЧЕНИТЕ ПРАВА НА ДРУГИ. ИЛИ ПО ДУМИТЕ НА Т.ДЖЕФЕРСОН "МОЕТО ПРАВО ДА РАЗМАХВАМ ЮМРУЦИ СПИРА ТАМ, КЪДЕТО ЗАПОЧВА НОСЪТ НА СЪСЕДА МИ". И АКО НЕРАЗБИРАНЕТО НА ТЕЗИ МАКСИМИ КАСАЕШЕ САМО ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ, ТО ТОВА НЕ БИ ПРЕДСТАВЛЯВАЛО ОСОБЕНА ОПАСНОСТ, НО В ТАКА СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА, В ПЕРИФЕРИЯТА НА ПАРТИИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДВИЖЕНИЯ СЕ ФОРМИРА ЕДИН "ШЛЕЙФ” ОТ ЕКСТРЕМИСТКИ НАСТРОЕНИ ГРУПИ, НАЙ-ЧЕСТО СЪСТАВЕНИ ОТ КРИМИНАЛНО ПРОЯВЕНИ И ЛУМПЕНИЗИРАНИ ЛИЦА, КОИТО ИЗПОЛЗУВАТ СИТУАЦИЯТА ЗА НЕ СЪВСЕМ ПОЧТЕНИ И БЛАГОРОДНИ ЦЕЛИ. ИЗПОЛЗВАЙКИ ИЗКАЗВАНИЯТА НА ОТДЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ, ТЕ СПОСОБСТВАТ ЗА НОВОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА "ОБРАЗА НА ВРАГА". НЕЩО, КОЕТО ПО СЪЩЕСТВО Е ВРЪЩАНЕ НАЗАД. ЗАЩОТО ИМЕННО ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА ИМАШЕ КАТО УНИВЕРСАЛНО ОРЪЖИЕ СТРАХА ОТ ВРАГА, КОЙТО НИ ДЕБНЕ НА ВСЕКИ ЪГЪЛ, ИМЕННО В НЕГОВАТА ИДЕОЛОГИЯ ОТДЕЛНИЯТ ЧОВЕК НЕ СЕ ПРЕЦЕНЯВА ПО ЛИЧНИТЕ МУ КАЧЕСТВА, А ПО ПАРТИЙНА, КЛАСОВА ИЛИ ДРУГА ГРУПОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. МАКАР И МАЛЦИНСТВО, ТЕЗИ ЕКСТРЕМИСТКИ ЕЛЕМЕНТИ СЪЗДАВАТ ВПЕЧАТЛЕНИЕТО, ЧЕ ЧРЕЗ АНАРХИЯ И ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ МОЖЕ ДА СЕ ИЗГРАДИ СВОБОДНО ПРАВОВО ОБЩЕСТВО, ИЗДИГАТ ОПАСНИЯ В СВОЯТА ДЪЛБОЧИНА ЛОЗУНГ "МОРАЛЪТ Е НАД ЗАКОНА". ЗА ЧИЙ МОРАЛ СТАВА ДУМА? ЗА МОРАЛА НА ТЕРОРИСТА, КОЙТО СЧИТА, ЧЕ МОЖЕ ДА ПРЕСТЪПИ ЗАКОHA И ДА УБИЕ В ИМЕТО НА ЕДНА АБСТРАКТНА ЦЕЛ. ИЛИ ЗА ПАРТИЙНИЯ МОРАЛ, КОЙТО СТОИ НАД ВСЯКАКВИ ДРУГИ НОРМИ? СМЕСВАНЕТО НА ТЕЗИ НЕСВОДИМИ КАТЕГОРИИ - МОРАЛ И ЗАКОН - ПРАВИ ЛОЗУНГА УДОБНО СРЕДСТВО ЗА НАСОЧВАНЕ НА ГОЛЕМИ ГРУПИ ХОРА КЪМ НЕПРАВОМЕРНИ И НАЙ-ВАЖНОТО НЕДЕМОКРАТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ. ОШЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ СЕ ПОЯВЯВА НА [....] НА ЕДНА ПАСИВНОСТ НА ВЛАСТТА - ПРОКУРАТУРАТА, МЕСТНИТЕ СЪВЕТИ И ДР.

КЪМ ВСИЧКИ ТЕЗИ ФАКТОРИ, КРИЕЩИ В СЕБЕ СИ ОПАСНОСТТА ЗА НАРУШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И ИЗБЛИЦИ НА ЧАСТНИ ИЛИ ПО-МАСОВИ СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ, СЕ ПРИБАВЯ И ТОВА, ЧЕ ТЕ ЗАМЪГЛЯВАТ, ИЗТИКВАТ НА ЗАДЕН ПЛАН ЕДИН МНОГО ПО-ОПАСЕН И НАЗРЯВАЩ В МОМЕНТА КОНФЛИКТ - ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ. ЗАСЕГА ТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ПРИГЛУШЕНИ, ИЗБУХВАЩИ КАТО ОТДЕЛНИ ОГНИЩА, НО СЪВЕТЪТ СЧИТА, ЧЕ АКО НЕ СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ НАВРЕМЕ, АКО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/ НЕ ПРИСТЪПИ В НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, ТО МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО МНОГО ОСТРА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЯ.

ЕТО, ТОВА СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ, С КОИТО ИМАШЕ ДА СЕ СПРАВИ СЪВЕТЪТ В СВОЯТА РАБОТА. ТРЯБВАШЕ ДА НАМЕРИ НАЙ-ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ. КАТО ОСНОЕН ПРИНЦИП В СВОЯТА РАБОТА ТОЙ ВЪЗПРИЕ ТЕЗАТА, ЧЕ ИСТИНАТА Е СРЕДСТВО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО НАПРЕЖЕНИЕ. ОТТУК ВЕЧЕ СЕ ФОРМИРАХА И КОНКРЕТНИТЕ НАЧИНИ, ПО КОИТО ТОЙ РЕАГИРАШЕ В КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ - ОГЛАСЯВАНЕ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА СЛУЧАИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКО НАСИЛИЕ ИЛИ ПРОЯВЕНИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА ТАКОВА И ПРЕКИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА ТОВА; ОБРАЗУВАНЕ НА КОНТАКТНИ ГРУПИ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ КОНФРОНТИРАЩИ ФОРМАЦИИ; АПЕЛИ И ВЪЗВАНИЯ.

ЕСТЕСТВЕНО, В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛОЖНАТА ОБСТАНОВКА, В КОЯТО ДЕЙСТВАШЕ СЪВЕТЪТ, ДА СЕ ГОВОРИ, ЧЕ ВИНАГИ Е БИЛ ПОСТИГАН ТЪРСЕНИЯТ ЕФЕКТ, БИ БИЛО НЕКОРЕКТНО, НО НЯМА ДА БЪДЕ ВЯРНО И ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ НАШАТА РАБОТА ВИНАГИ Е БИЛА БЕЗРЕЗУЛТАТНА. НЕ Е МЯСТОТО ТУК ДА ПРАВИМ ПЪЛНА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА НАШИТЕ УСПЕХИ И НЕУСПЕХИ - И ЗА ЕДНИТЕ, И ЗА ДРУГИТЕ СИГУРНО ЩЕ БЪДАТ ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА И, НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ЩЕ ДАДАТ ГДОВЛЕТВОРИТЕЛНИ ОТГОВОРИ.

ПО-СЪЩЕСТВЕНО Е, ЧЕ АНАЛИЗИРАЙКИ ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД НИЕ ОТЧЕТОХМЕ ДОПУСНАТИТЕ ОТ НАС ОСНОВНИ СЛАБОСТИ:

- НЕРЕДОВНОТО И ПОНЯКОГА МИНИМАЛНОТО УЧАСТИЕ НА ОТДЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ;
- НЕ ВИНАГИ УЧАСТВУВАЩИТЕ ОСИГУРЯВАХА АКТИВНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА СВОИТЕ ПАРТИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОСТИГНАТИТЕ СЪВМЕСТНИ ДОГОВОРЕНОСТИ И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ;
- ПЕЧАТНИТЕ ОРГАНИ НА РЕДИЦА ПАРТИИ НЕ ВИНАГИ ОТРАЗЯВАХА ДЕЙНОСТТА И СЪОБРАЖЕНИЯТА НА СЪВЕТА, В ТОВА ОТНОШЕНИЕ НЕ ИЗПЪЛНИХА ПОКРАЙ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УЧАСТНИЦИТЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО РАДИО И БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ;
- СЪВЕТЪТ НЕ ОСИГУРИ ДОСТАТЪЧНА ВРЪЗКА И НЕ РАБОТЕШЕ ЕФЕКТИВНО СЪС СЪВЕТИТЕ ПО МЕСТА В ПРОВИНЦИЯТА И ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТТА ИМ БЕ ОТКЪСНАТА И НЕКООРДИНИРАНА С ЦЕНТЪРА.

МОЖЕ БИ ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ КОНКРЕТИЗИРАМЕ СЛАБОСТИТЕ СИ, А НЕ УСПЕХИТЕ, НО ТОВА Е ИЗРАЗ НА НАШАТА УВЕРЕНОСТ, ЧЕ Е ПО-ВАЖНО ДА КОМЕНТИРАМЕ ОНОВА, КОЕТО НЕ СМЕ ПОСТИГНАЛИ, С ОГЛЕД БЪДЕЩАТА НИ ДЕЙНОСТ, ОТКОЛКОТО ДА СЕ ХВАЛИМ С УСПЕХИ. ИМЕННО ПОДОБЕН КОМЕНТАР В САМИЯ СЪВЕТ ДОВЕДЕ ДО ИДЕЯТА СЪВЕТЪТ ДА БЪДЕ ИНИЦИАТОР ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДНО ОБЩОНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР.

ТОВА НЕ ЗНАЧИ, ЧЕ ТОЙ СЕ ОТКАЗВА ОТ СВОЯТА БЪДЕЩА ДЕЙНОСТ, ЧЕ СЕ ОТТЕГЛЯМЕ ОТ СВОЯ ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ, НО Е ИЗРАЗ НА ДЪЛБОКОТО УБЕЖДЕНИЕ, ЧЕ САМО ЧРЕЗ АКТИВИЗИРАНЕТО НА ВСИЧКИ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПАРТИЙНА, РЕЛИГИОЗНА, ЕТНИЧЕСКА И ДРУГА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, МОЖЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА ГРАЖДАНСКИЯТ МИР В СТРАНАТА, А ПО ТОЗИ НАЧИН И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИСТИНСКО ДЕМОКРАТИЧНО, ПРАВОВО ОБЩЕСТВО В НАШЕТО ОБЩО ОТЕЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 12 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1” И НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ.


ГОСПОДА, ПОГЛЕДНЕТЕ ЧАСОВНИЦИТЕ СИ! ИЗОСТРЯЩАТА СЕ НЕПРЕКЪСНАТО ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ТЛАСКА НЕУМОЛИМО НАЦИОНАЛНОТО НИ СТОПАНСТВО КЪМ БАНКРУТ. ЩЕ СПРАТ ЗАВОДИ И ФАБРИКИ, ЩЕ ОСТАНЕ НЕПРИБРАНА РЕКОЛТАТА. ЩЕ СЕКНАТ СУРОВИНИТЕ ОТ СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, КОЙТО СЪЩО ТЪРСИ ВЕЧЕ ДОЛАРОВА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ. МОЖЕ БИ ЗА МЕСЕЦ ИЛИ ДВА ЩЕ СЕ ДВИЖИМ ПО ИНЕРЦИЯТА НА ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ОСКЪДНИ ДОСТАВКИ. А СЛЕД ТОВА?

"СМЕРЧЪТ" НА ИЗГЛАДНЯЛАТА СТИХИЯ ЩЕ ИЗМЕТЕ И ПОСЛЕДНИТЕ ОСТАТЪЦИ ОТ СТОКИ В МАГАЗИНИТЕ. ЩЕ НАСТЪПИ ИСТИНСКИ ГЛАД.

ПОСКЪПВАНЕТО НА ЖИВОТА ДВА-ТРИ И ЧЕТИРИ ПЪТИ СПРЯМО МИНАЛАТА ГОДИНА НЯМА ДА СЪЗДАДЕ РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ПАРИТЕ И СТОКИТЕ НА ПАЗАРА. ЗИМАТА ЩЕ ПОКАЖЕ ПОСИНЯЛАТА СИ КОСТЕЛИВА РЪКА.

БУНТЪТ НА ИЗГЛАДНЕЛИТЕ СЪВЕСТИ ЩЕ БЪДЕ СМЕНЕН ОТ ЯРОСТ НА ПРАЗНИТЕ СТОМАСИ. ЩЕ СЕ НАДИГНАТ МАЙКИТЕ ЗАРАДИ ДЕЦАТА СИ. БАЩИТЕ ЩЕ ЗАСТАНАТ РЕДОМ ДО СИНОВЕТЕ СИ. РАБОТНИЦИТЕ ЩЕ ТРЪГНАТ ОТ ЗАВОДИТЕ НЕ ПОД ЧЕРВЕНИТЕ ЗНАМЕНА НА РЕВОЛЮЦИЯТА, А ПОД ЗНАМЕТО НА РАЙНА КНЯГИНЯ, С ИЗВЕЗАНИЯ ЛЪВ. "СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ!" ЩЕ ЕХТИ ОТ ПЛОЩАДИТЕ И УЛИЦИТЕ НА БЪЛГАРИ, КОИТО НЯМА КАКВО ПОВЕЧЕ ДА ГУБЯТ, ОСВЕН /ИЗВИНЯВАЙТЕ, ГОСПОДИН МАРКС/ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СИ ОКОВИ.

ЕДНО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СТАВА ПЛЕННИК НА НЕЗАКОННИЯ БРАК МЕЖДУ ЛЪЖАТА И ПОРОКА. ЩЕ ПЛАТИ СКЪП ДАНЪК НА ИЛЮЗИЯТА, ЧЕ ЕДНА ДЕМОКРАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ВЕНЧАЕ С ТИРАНИЯТА ЗА ДОБРОТО НА НАЦИЯТА.

ЕДНО ПАРАЛИЗИРАНО ПРАВИТЕЛСТВО И ЕДНА УЖАСЕНА ПАРТИЯ ЩЕ НАБЛЮДАВАТ БЕЗПОМОЩНИ СГРОМОЛЯСВАНЕТО НА "ОБЕТОВАНИЯ РАЙ" НА ИЗБРАНИЦИТЕ. А ЗАЕДНО С НЕГО?

ЕДНА ДЕМОКРАЦИЯ Е НЕВЪЗМОЖНА БЕЗ СВОБОДАТА, БЕЗ НЕЙНОТО ПЪЛНО ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

МАКАР И ДА РАЗБИРАТ ТОВА, ГОСПОДА СОЦИАЛКОМУНИСТИТЕ НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ГО ОСЪЩЕСТВЯТ.

И ЗА ДА ИМА ИЗХОД ПРЕДИ КРАЯ, И ЗА ДА МОЖЕМ ДА ТРЪГНЕМ НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО, ТРЯБВА ДА СИ СПОМНИМ ЗА ЕДНА ЧЕРНА НОЩ ПРЕДИ 45 ГОДИНИ, КОГАТО КОМУНИСТИ, БИВШИ ФАШИСТИ И ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДАЛЛТОНИСТИ С ЩИКОВЕТЕ НА ЕДНА ЧУЖДА СИЛА ОТНЕХА НАСИЛСТВЕНО ЗАКОНHATA ВЛАСТ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА КОНСТАНТИН МУРАВИЕВ.

ЧЕСТНИЯТ ИЗБОР ЗА БЪДЕЩЕТО ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ ИМЕННО ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА - ПОСЛЕДНИЯ ДЕН НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ. ЗАЩОТО АКО ДЕМОКРАЦИЯТА Е НЕВЪЗМОЖНА БЕЗ СВОБОДАТА, САМАТА СВОБОДА Е ПРАЗЕН ЗВУК БЕЗ ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДНА НАЦИЯ.

ИЗХОД ИМА! ТОЙ Е В ПЪЛНИЯ ОТКАЗ ОТ ВЛАСТТА НА ТЕЗИ, КОИТО Я УЗУРПИРАХА ПРЕДИ 45 ГОДИНИ.

ЗА БЗНС "ВРАБЧА 1": СТРАХИЛ ГИЧЕВ
                   /СЕКРЕТАР НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ/
ЗА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО: ДИМИТЪР ПОПОВ
ВЛАДИМИР НИКИФОРОВ
АТАНАС НИКОЛОВ

СОФИЯ, 14 ЮЛИ 1990 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - СОФИЯ.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

БЪЛГАРИЯ НАВЛИЗА В РЕАЛНАТА МНОГОПАРТИЙНА ЕВРОПЕЙСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД, КАТО ХИЛЯДОЛЕТЕН СТРОИТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, Е ГОРД СЪС СВОИТЕ ПРИНОСИ И ИМА ПРАВОТО, ДОСТОЙНСТВОТО И РАДОСТТА ДА УЧАСТВА В ЗАБЕЛЖИТЕЛНИЯ ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ПРОЦЕС НА КОНСОЛИДАЦИЯ, РАЗБИРАТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО, НА КОИТО СМЕ СВИДЕТЕЛИ В КРАЯ НА 20 ВЕК. ПОСТОЯННО РАЗШИРЯВАЩИТЕ СЕ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ КОНТАКТИ НА НАШАТА СТРАНА ПОКАЗВАТ, ЧЕ ЕВРОПА И СВЕТЪТ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ НАС, ЧЕ НИЕ СМЕ ДАЛЕЧЕ ОТ ВСЯКАКВА ИЗОЛАЦИЯ, ЗА КАКВАТО ТВЪРДЯТ НЯКОИ ЗЛОНАМЕРЕНИ СРЕДИ, И ЧЕ НЯМА СИЛА, КОЯТО ДА ЗАДЪРЖИ НАШЕТО ДИНАМИЧНО, СВОБОДНО И ВЗАИМНОИЗГОДНО ОБЩУВАНЕ С ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ.

ДЕМОКРАЦИЯТА Е ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ И ЗАТОВА ТЯ ИЗИСКВА ДВЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ - ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И ВЬНШНОПОЛИТИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ. В ЕВРОПА НИЕ МОЖЕМ ДА ВЛЕЗЕМ САМО КАТО ГОРДИ И ДОСТОЙНИ ХОРА. ИСТИНСКИЯТ ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПА Е ГОРД И ДОСТOEH ЧОВЕК. НИЕ НИКОГА НЯМА ДА ВЛЕЗЕМ В ЕВРОПА КАТО УНИЗЕНИ И ОСКЪРБЕНИ ПРОСИТЕЛИ, СЛУГИ И ВАСАЛИ. ИМЕННО ЗАТОВА ЗА НАС СА НАЙ-МАЛКОТО СТРАННИ ПРИЗИВИТЕ НА НЯКОИ ОРИЕНТАЛСКО-ЕВРОПЕЙСКИ "ДЕМОКРАТИ" ДА МИНЕМ ПО "МЕК КИЛИМ" НА ИЗТОК, ЗА ДА ПРИСТИГНЕМ НА ЗАПАД.

БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ, ИКОНОМИСТИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ, ЧЕ НАШЕТО ДОСТОЙНО ПОВЕДЕНИЕ САМО ЩЕ УВЕЛИЧАВА ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРИЯ И ЦЕНАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. ВЪТРЕШНАТА СТАБИЛНОСТ НА НАШАТА ДЪРЖАВА Е ОТ СВОЯ СТРАНА ГЛАВНОТО УСЛОВИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ОСИГУРИ ВИСОКАТА ЦЕНА И ТРАЙНОТО ТЪРСЕНЕ ОТВЪН НА НАШИЯ ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. ТЯ Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО, ЖИЗНЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАШАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКО ЦИВИЛИЗОВАНО РАЗВИТИЕ.

ИМА ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА, НО ГОЛЯМА ЗАПЛАХА СРЕЩУ НАШАТА ВЪТРЕШНА СТАБИЛНОСТ - ТОВА Е РАЗДУХВАНЕТО НА ЕТНИЧЕСКИЯ СЕПАРАТИЗЪМ, СРЕЩУ КОЙТО НИ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ СВЕТОВНИТЕ ЕКСПЕРТИ. НЕГОВИТЕ ОПАСНИ СИМПТОМИ СА ВЕЧЕ НАЛИЦЕ И САМО СЛЕПИЯТ НЯМА ДА ГИ ВИДИ - ТОВА СА ДВИЖЕНИЯТА НА ДОГАНОВ И "ИЛИНДЕН". НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СКРИЕ ТЕХНИТЕ ИСТИНСКИ ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ. ТЕЗИ БУРЕНИ В НИВАТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ КУЛТИВИРАТ, А ДА СЕ ИЗТРЪГНАТ ОТ КОРЕН СЪС ЗАКОННИ И КОНСТИТУЦИОННИ СРЕДСТВА.

СЪОБРАЗНО СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА НИЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДОТВРАТИМ ОПАСНОТО ВРЕДИТЕЛСТВО НА ТЕЗИ ФАКТОРИ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ И СРЕЩУ АКТИВНОТО НИ УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЦЕС. И НАЙ-МАЛКИТЕ НИ ОТСТЪПКИ ПРЕД ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДСТРЕКАВАНИ ОТ ВЪНШНИ СИЛИ, ЩЕ НИ ВКАРАТ В БЕЗКРАЙНИЯ ЛАБИРИНТ НА ЕТНИЧЕСКИ КОНФЛИКТИ, РАЗРУХА, ОТДАЛЕЧАВАНЕ ОТ ДЕМОКРАЦИЯТА И ЕВРОПА. ИЛЮЗОРНА И ОПАСНА Е НАДЕЖДАТА НИ, ЧЕ НАШИТЕ ОТСТЪПКИ ЩЕ УДОВЛЕТВОРЯТ И "ОМИЛОСТИВЯТ" ТЕЗИ ДВИЖЕНИЯ. НАПРОТИВ, ТЕ ЩЕ НАСЪРЧАВАТ И ИЗОСТРЯТ АПЕТИТИТЕ ИМ ЗА НОВИ И НОВИ ИСКАНИЯ, ДО ПЪЛНО РАЗРУШАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.

НЕКА КАЖЕМ ЯСНО И ОТКРИТО - НИТО ЕДИН МЕЖДУНАРОДЕН ДОКУМЕНТ НЕ ОПРЕДЕЛЯ ТОЧНО СРОКОВЕ И РАЗМЕРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРАВА. ОПРЕДЕЛЯ ГИ САМОСТОЯТЕЛНО И НЕЗАВИСИМО ВСЯКА ДЪРЖАВА САМА ЗА СЕБЕ СИ, СЪОБРАЗНО СВОИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ВЪТРЕШНА СТАБИЛНОСТ. ПРИ ТОВА ТЕЗИ ПРАВА СЕ ГАРАНТИРАТ НА ОТДЕЛНИЯ ГРАЖДАНИН, ЗА ДА СЕ ПРИОБЩАВА КЪМ ДЪРЖАВАТА, А НЕ НА ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ, ЗА ДА Я РАЗЦЕПВАТ И РАЗРУШАВАТ. СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА Е ПЪЛНА С ПРИМЕРИ И КОЙТО НЕ СИ ЗАТВАРЯ ЕГОИСТИЧНО И ЗЛОНАМЕРЕНО ОЧИТЕ, ЩЕ ГИ ВИДИ.

НЕКА НЕ ДОПУСНЕМ ОТДЕЛНИ ПАРТИИ И ПОЛИТИЦИ, ПРЕДСТАВЯЙКИ СЕ ЗА "СВРЪХЕВРОПЕЙЦИ" И "СВРЪХДЕМОКРАТИ", КАКТО ДОСКОРО ПОДОБНИ НА ТЯХ СЕ ПРЕДСТАВЯХА ЗА "СВРЪХИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИ", С ПОДОЗРИТЕЛНА ПРИБЪРЗАНОСТ ДА РАЗДАВАТ НА БЕЗЦЕНИЦА БОГАТСТВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. ТОВА НЯМА ДА ОСТАНЕ СКРИТО ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД - ТОЙ НЕИЗБЕЖНО ЩЕ РЕАГИРА И ЩЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНИТЕ ЗА ТАЗИ АВАНТЮРИСТИЧНА ПОЛИТИКА.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАШЕТО ПРИМИРЕНЧЕСТВО, ПАСИВНОСТ И ПОСТЪПКИ ЩЕ БЪДАТ ПЛАЧЕВНИ - ЩЕ НАВЛЕЗЕМ В ЛАБИРИНТА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИ И ЩЕ СЕ ОТДАЛЕЧИМ ОТ ЕВРОПА, ДЕМОКРАЦИЯТА И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. ПОРАДИ ВСИЧКО ТОВА НИЕ НАЙ-НАСТОЯТЕЛНО ИСКАМЕ:

- СТРОГО СПАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОННОСТТА И ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ 15 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА;
- СТРОГИ САНКЦИИ СРЕЩУ НАРУШЕНИЯТА НА ЧЛЕН 11, 45, 53 НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ И ПОДСТРЕКАВАНИТЕ ОТ НЕГО БЪЛГАРСКИ МЮСЮЛМАНИ, КОИТО ПОД МАСКАТА НА ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ СВОБОДИ РУШАТ БЪЛГАРИЯ;
- ЗАБРАНЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЕТНИЧЕСКА, МАЛЦИНСТВЕНА И РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА, ПРОПОВЯДВАЩИ СЕПАРАТИЗЪМ и НАЦИОНАЛНА ОМРАЗА;
- ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СКРИТИ ИЛИ ЯВНИ ТЕНДЕНЦИИ НА КУЛТУРЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ ЕТНОЦЕНТРАЛИЗЪМ И РЕГИОНАЛЕН АВТОНОМИЗЪМ;
- НЕДОПУСКАНЕ НА ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕНИ ОТКРИТИ ИЛИ МАСКИРАНИ ЧУЖДИ КАПИТАЛИСТИ ДА ДЕЙСТВАТ С ПАНТУРСКА НАСОЧЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ;
- РЕШАВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БАЗАТА НА СВЕТОВНИЯ ОПИТ;
- НЕДОПУСКАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ФРАКЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА;
- СТРИКТНО ДА СЕ СПАЗВА ЗАКОНЪТ ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;
- ДА СЕ СПРЕ НЕОФИЦИАЛНОТО ОРГАНИЗИРАНО ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК;
- СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА В РАЙОНИТЕ С МЮСЮЛМАНСКО НАСЕЛЕНИЕ С ЦЕЛ ДА НЕ СЕ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ЗА ФАКТИЧЕСКА ТУРСКА АВТОНОМИЯ;
- МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ПРОДАЖБАТА НА ЗЕМЯ ДО РЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС;
- ПРОГРАМА ЗА ЗАСЕЛВАНЕ НА БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА;
- ДА СЕ СПРАТ ЗАПЛАХИТЕ И ПРОГОНВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ОТ МЮСЮЛМАНИТЕ;
- ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОСТРАННИ ПОЛИТИЧЕСКИ, ВОЕННИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗИ С МАКСИМАЛЕН БРОЙ СТРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ГАРАНТИРАНЕ ЦЕЛОСТТА НА БЪЛГАРИЯ;
- ПРЕМАХВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА БЛОКАДА ЗА НАРУШЕНИЯТА НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ БЪЛГАРСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАНИПУЛИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ В ОБЩЕСТВОТО, СТИГАЩ ДО НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО.

КУЛТУРНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НИ ЗАПЛАШВАТ С РЕАЛНА ТУРСКА АВТОНОМИЯ. ДА НЕ ДОПУСНЕМ ТОВА!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - СОФИЯ: Т. ЛИЛОВ

17 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ОТНОСНО ЕСКАЛАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В СЛЕДИЗБОРНИЯ ПЕРИОД И ДЕЙНОСТТА НА ХРП ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ.


В ДЕКЛАРАЦИЯТА СИ ОТ 17 ЮНИ 1990 Г. НИЕ,
ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНЦИТЕ, ПРИЗОВАХМЕ НАШИТЕ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ ДА НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА ЕМОЦИИ И ЕКСТРЕМИСТКИ НАСТРОЕНИЯ. ЗАЯВИХМЕ СЪЩО ТАКА, ЧЕ СМЕ ГОТОВИ ДА РАБОТИМ ЗА БЛАГОТО НА ОТЕЧЕСТВОТО С ВСЕКИ, КОЙТО ИЗПОВЯДВА ХРИСТИЯНСКАТА НРАВСТВЕНОСТ, ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕПУБЛИКАНСТВОТО, С ВСЕКИ, КОЙТО Е ЗА ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ И ПОСТЕПЕННИЯ ПРЕХОД, КОЙТО Е ЗА ЕДИННА И СИЛНА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НАШИЯТ ПРИЗИВ НЕ БЕ СПОДЕЛЕН ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. СТРАНАТА БЕ ЗАЛЯТА ОТ ОКУПАЦИОННИ СТУДЕНТСКИ СТАЧКИ, ИЗДИГАЩИ ИСКАНИЯТА ЗА ОСТАВКА НА ПРЕЗИДЕНТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ /ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗНЕСЕНАТА ОТ НЕГО НА 14 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. РЕПЛИКА/ И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО /КТР/ ПАВЕЛ ПИСАРЕВ. ТОВА, ЧЕ СТАЧКИТЕ БЯХА ПРОВОКИРАНИ ОТ СДС В ТЪРСЕНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ РЕВАНШ, ДНЕС Е ЯСНО И НА СЛЕПЦИТЕ.

ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ОСТАНА ВЯРНА НА СВОЯТА ЦЕНТРИСТКА ПОЛИТИКА, КОЯТО ИЗИСКВА ПРЕДИ ВСИЧКО РЕАЛИСТИЧНО МИСЛЕНЕ. "КАКТО СТАЧКИТЕ, ТАКА И КОНТРАСТАЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ СА ФАКТ, С КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗИМ. СТАЧКАТА САМА ПО СЕБЕ СИ Е НЕЩО ЗАКОННО, НЕ БИВА ДА ДОПУСНЕМ ПОЯВАТА НА НАСИЛИЕ. СЛЕД КАТО ЗАД СТУДЕНТИТЕ НЕ СТОЯТ ДРУГИ СИЛИ, НЕКА ДЕЙСТВИЯТА ИМ ДА НЕ ИЗЛИЗАТ ВЪН ОТ РАМКИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ." ТОВА БЕШЕ НАШЕТО СТАНОВИЩЕ, КОЕТО ИЗРАЗИХМЕ ОЩЕ В НАЧАЛОТО ПО РАДИО СВОБОДНА ЕВРОПА И КОЕТО ОТСТОЯВАХМЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА НЕНАСИЛИЕ И ЗАЩИТА ПРАВАТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ, СЪСТОЯЛ СЕ В ПЛОВДИВ. НИЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯХМЕ НА ВСЕКИ ОПИТ ДА СЕ ВЗИМА СТРАНА В СПОРА НА ТОЗИ СЪВЕТ. ТОВА БЕ НАШИЯТ ПРИНОС ЗА УМИРОТВОРЯВАНЕ НА ОБСТАНОВКАТА В ПЛОВДИВ.

НИЕ ОСТАНАХМЕ ВЕРНИ И НА ДЕКЛАРАЦИЯТА СИ ОТ 12 ДЕКЕМВРИ /ПОТВЪРДЕНА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА 16 ДЕКЕМВРИ/ 1989 Г., В КОЯТО ПОСОЧВАХМЕ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА Е СЪЗДАВАНЕТО НА ШИРОКО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО. ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ, БИХМЕ ДОБАВИЛИ ДНЕС. ВОДЕНИ ОТ ТОЗИ ДУХ, НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА 19 ЮНИ В ЗАЛА 13 НА НДК - СОФИЯ, НИЕ ПОДКРЕПИХМЕ АПЕЛА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ДО ПРЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКОВА ПРАВИТЕЛСТВО.

СЪВЕТА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ /ОТ 2 ЮЛИ 1990 Г. НАТАТЪК/ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - сОФИЯ, НИЕ СЕ ОБЯВИХМЕ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ И ЗАЕДНО С ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИИ - УЧАСТНИЧКИ В СЪВЕТА, ПОДПИСАХМЕ ДЕКЛАРАЦИЯ В СПОМЕНАТИЯ ДУХ. ПО-КЪСНО ОБАЧЕ, КОГАТО Г-Н МЛАДЕНОВ СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА, НИЕ ЗА РАЗЛИКА ОТ ДРУГИ ПАРТИИ /НАПР. "ЗВЕНО"/ ОТКАЗАХМЕ ДА ПОДПИШЕМ АПЕЛ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, В КОЙТО СЕ ПРИЗОВАВАШЕ КЪМ НЕПРИЕМАНЕ НА ТАЗИ ОСТАВКА. НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ПОДКРЕПИМ КОРМЧИЯ, КОЙТО ПРЪВ НАПУСКА КОРАБА. НИМА ТАКЪВ КОРМЧИЯ Е ПОЛЕЗЕН ЗА ЕКИПАЖА СИ, КАКТО ТВЪРДИ "ЗВЕНО"?

ВОДЕНИ ОТ СХВАЩАНЕТО, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА ОЗНАЧАВА ПРЕДИ ВСИЧКО ЗАКОННОСТ И РЕД, НИЕ НАСТОЯХМЕ В СЪВЕТА ДА СЕ ПРИЕМЕ ДЕКЛАРАЦИЯ, С КОЯТО ПРИПОМНИХМЕ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ, ЧЕ СЪТВОРЕНИЯТ ОТ СТАЧНИЦИТЕ КЪМПИНГ ПРЕД ПРЕЗИДЕНСТВОТО Е В ПРЯКО НАРУШЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА РЕДА В СТОЛИЦАТА.

ХРП Е СРЕД ИНИЦИАТОРИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР, ТЪЙ КАТО МИРОТВОРЧЕСТВОТО Е ОСНОВНА ХРИСТИЯНСКА ДОБРОДЕТЕЛ. НИЕ, ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНЦИТЕ, ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ СВОЯТА МИРОТВОРЧЕСКА РОЛЯ, МАКАР И ПОНЯКОГА ТОВА ДА СЕ ТЪЛКУВА ПОВРАТНО, В СМИСЪЛ НА СЛАБОСТ. НИЕ СМЕ СИЛНИ, ЗАЩОТО ОСВЕН ЧЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ, СМЕ НЕОБХОДИМИ.

СОФИЯ, 14 ЮЛИ 1990 Г.    НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


ГРАЖДАНИ,

НИЕ, ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ, СМЕ СЕРИОЗНО ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ПОДНАСЯ ИНФОРМАЦИЯТА ОТ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ. СЧИТАМЕ, ЧЕ В НАСТОЯЩАТА СИЛНО ПОЛЯРИЗИРАНА АТМОСФЕРА В СТРАНАТА ТАЗИ ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ ЧРЕЗ ИНСИНУАЦИИ И МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ Е ИЗТОЧНИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНО НАПРЕЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЯ.

ПРЕТЕНЦИИТЕ ЗА НАДПАРТИЙНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ СЕ ИЗПОЛЗУВАТ ЗА ПРИКРИТИЕ НА ЛИЧНИ АМБИЦИИ И ИНТЕРЕСИ НА ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ.

ФАКТИТЕ СА:

1. ПРЯКОТО ПРЕДАВАНЕ В НОЩТА СЛЕД ПЪРВИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ СЕ ПРЕВЪРНА В СИГНАЛ ЗА ГРАЖДАНСКИ БЕЗРЕДИЦИ;
2. ЕДНОСТРАННОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧКИ;
3. ТЕНДЕНЦИОЗЕН Е НЕГАТИВИЗМЪТ, НАБЛЮДАВАН В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕМИСИИ, ДОРИ МИНУТИТЕ ЗА СПОРТ НОСЯТ ВЕЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТТЕНЪК;
4. СЪБИТИЯТА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ДОКАЗАХА, ЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ СЕ АНГАЖИРАТ С ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА НА ЧЛЕНОВЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БТ;
5. ДОБРЕ ПОЗНАТИТЕ НИ АВТОРИТАРНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ВИДЯХМЕ НА ЕКРАНА И В ОТНОШЕНИЕТО КЪМ НАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА 13 ЮЛИ И ПОСЛЕДВАЛИТЕ ПРЕДАВАНИЯ НА 15 ЮЛИ.

НИЕ НЕ КОМЕНТИРАМЕ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ, ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, НО СЧИТАМЕ, ЧЕ С ДЕЙСТВИЯТА СИ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ТО НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОСИГУРИ ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ, КОЯТО ДА ДОПРИНАСЯ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА НАЦИЯТА, А НЕ ЗА НЕЙНОТО РАЗЕДИНЯВАНЕ.

НАСТОЯВАМЕ:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БТ НЕЗАБАВНО ДА ДЕПОЗИРАТ ОСТАВКИТЕ СИ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, А ОБЩЕСТВЕНО-ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ДА ОБСЪДИ НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ.

ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, ПОДКРЕПЕТЕ НАШИТЕ ИСКАНИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ!

СОФИЯ, 16 ЮЛИ 1990 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ГРАД ВАРНА И НА ОБЛАСТТА ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ - ВАРНА, И В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ В "ГРАДА НА ИСТИНАТА" - СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, НА 14 ЮЛИ 1990 ГОДИНА ЧРЕЗ СТАТИЯТА "ИСТИНАТА - ЦЯЛАТА ИСТИНА", ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК "НАРОДНО ДЕЛО", И  ОФИЦИАЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБС НА БСП - ВАРНА, ОГЛАСЕНА ЧРЕЗ РАДИО СОФИЯ НА СЪЩАТА ДАТА, УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ В ГРАД ВАРНА ОФИЦИАЛНО СЕ РАЗГРАНИЧИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА СОБСТВЕНИТЕ СИ КАДРИ И ОРГАНИ, ИМАЩИ ЗА ЗАДАЧА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ДА РАЗКРИЯТ И САНКЦИОНИРАТ ДОПУСКАНИ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ВЛАСТТА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА ГРАД ВАРНА И В ОБЛАСТТА. СЛЕД БОГАТАТА ПАЛИТРА ОТ ГЛАДНИ СТАЧКИ, МНОГО ОТ КОИТО БЕЗСРОЧНИ, И ДРУГИ ФОРМИ НА ПРОТЕСТ ОТ СТРАНА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ГРАД ВАРНА В ПЕРИОДА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОД. ДО ДНЕС, НИЕ, ПРОТЕСТИРАЩИТЕ ПРЕД ОБНС - ВАРНА, ИМАМЕ МОРАЛНО ПРАВО ДА ЗАПИТАМЕ:

ДАМИ И ГОСПОДА ОТ ОБС НА БСП /БКП/ - ВАРНА, ЗАЩО ДОПУСНАХТЕ ТОЛКОВА СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ В НАШИЯ ГРАД, ТОЛКОВА ЛИЧНИ ДРАМИ, СВЪРЗАНИ С ПРОТЕСТИ ПО РАБОТНИ МЕСТА И ПЛОЩАДИ, ЗА ДА СЕ РАЗГРАНИЧИТЕ ЕДВА НА 14 ЮЛИ 1990 ГОДИНА ОТ СОБСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ. ДО ДНЕС ТАКА И НЕ ВИДЯХМЕ НЯКОЙ ОТ ВАС НА ПЛОЩАДА ПРЕД ОБНС ДА ИСКА "ИСТИНАТА - ЦЯЛАТА ИСТИНА", СПОДЕЛЯЙКИ С НАС КЪСЧЕ СВОБОДНО ВАРНЕНСКО НЕБЕ, КЪСЧЕ СВОБОДНА ВАРНЕНСКА ЗЕМЯ. ИЗКУШАВАМЕ СЕ ДА ВИ НАПОМНИМ, ДА ТОВА ГО ПОИСКАХА СВОБОДОМИСЛЕШИТЕ ОСЕМНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ВАРНЕНСКИ ГРАЖДАНИ, ПОДКРЕПИЛИ НАС, ДОБРОВОЛНО ПРЕКАРВАЩИ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ СЛЕД РАБОТНИЯ ДЕН НА ТОЗИ ПЛОЩАД. ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЧРЕЗ ПОЗАКЪСНЕЛИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ НА РАЗГРАНИЧАВАНЕ ОТ "ДЕФОРМАЦИИТЕ" ВИЕ ПРАВИТЕ ОПИТ ЧРЕЗ ОПАСНА МИМИКРИЯ ДА ЗАБЛУДИТЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ИСТИНСКИТЕ НОСИТЕЛИ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОЦЕСИ В НАШИЯ ГРАД.
БЕЗ ДА ЛИШАВАМЕ НИКОГО ОТ ЗАКОННОТО МУ ПРАВО ДА СЕ ВКЛЮЧИ ПЪЛНОЦЕННО В ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО У НАС, НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ДНЕС ХОРАТА ОТ ОБС НА БСП - ВАРНА, НЕ СА ТЕЗИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ОГЛАВЯВАТ ТОЗИ ПРОЦЕС В НАШИЯ ГРАД. ЕТО ЗАЩО, ЗАПАЗВАЙКИ ЗАКОННОТО СИ САМОЧУВСТВИЕ НА ЕДНИ ОТ ОСЕМНАДЕСЕТТЕ ХИЛЯДИ ВАРНЕНЦИ, ПОЖЕЛАЛИ ДАЛЕЧ ПРЕДИ ВАС, ДАМИ И ГОСПОДА ОТ ОБС НА БСП/БКП/ - ВАРНА, ИСТИНАТА, ЦЯЛАТА ИСТИНА, ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. ФУНКЦИОНЕРИ ОТ ОБС НА БСП - ВАРНА, НИЕ НАСТОЯВАМЕ ДА ОТЗОВЕТЕ ДО 20 ЮЛИ 1990 ГОДИНА - ДЕНЯ НА ПУБЛИЧНАТА СЕСИЯ НА ОБНС -ВАРНА, ПОСТИГНАТА С УСИЛИЯТА НА СВОБОДОМИСЛЕЩИТЕ ВАРНЕНЦИ, ВСИЧКИ ВАШИ КОМПРОМЕТИРАНИ КАДРИ НА РЪКОВОДНИ МЕСТА В ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА ГРАДА И ОБЛАСТТА НИ НАЧЕЛО С ДИМИТЪР ПОПОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИК НА ОБЛНС-ВАРНА, И БИВШ ВАШ ПЪРВИ СЕКРЕТАР;
2. НАСТОЯВАМЕ НА 20 ЮЛИ 1990 ГОДИНА ЗА КОЛЕКТИВНАТА ОСТАВКА НА ИК НА ОБНС - ВАРНА, И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ В ГРАДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕНЕН ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО ДО ДАТАТА НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА;
3. НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ПОТЪРСИ НАЙ-СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИИТЕ ПО ДЕФОРМАЦИИТЕ, КАКТО И ДНК И ДФК, СКРИЛИ ЦЯЛАТА ИСТИНА И ДОПРИНЕСЛИ ЗА ДНЕШНОТО РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ОБС НА БСП ВАРНА, ОТ ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

ВАРНА, 14 ЮЛИ 1990 ГОДИНА    ЗА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ:
                                1. КРАСИМИР ДРЪНДАРСКИ
                                2. ПЕТЪР КАЛВИН
                                3. АТАНАС АТАНАСОВ


X   X   X

СОФИЯ, 18 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОЛЕКТИВА НА ЦЕНТЪРА ПО КАЧЕСТВОТО - ВАРНА. ДЕКЛАРАЦИЯТА Е ПОДПИСАНА ОТ 31 ДУШИ.


С ВЪЗМУЩЕНИЕ ПРОЧЕТОХМЕ ОБРЪЩЕНИЕТО ОТ 7 ЮЛИ 1990 ГОДИНА НА ВС НА БСП, В КОЕТО ЯСНО ПРОЗИРАТ СТРАХЪТ И ПАНИКАТА, ОБХВАНАЛИ НЯКОИ ВИСОКОПОСТАВЕНИ ЛИЧНОСТИ В ТАЗИ ПАРТИЯ. ЕДИН ДЕН СЛЕД КАТО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ, СЪГЛАСУВАЛ МНЕНИЕТО С ТРИТЕ ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ЗАЯВИ, ЧЕ "В МОМЕНТА Е ОСОБЕНО ВАЖНО ДА ОСИГУРИМ ОБЩЕСТВЕН РЕД, СПОКОЙСТВИЕ И СИГУРНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ". ВС НА НЕГОВАТА ПАРТИЯ ПРИЗОВАВА ДВАТА МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ: "ОРГАНИЗИРАЙТЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТИ", "СВИКВАЙТЕ ПУБЛИЧНИ СЪБРАНИЯ", ЗА ДА ИМ ПОМОГНЕТЕ И СЕГА ДА СКРИЯТ ИСТИНАТА, И СЕГА ДА ОСТАНАТ БЕЗ ВЪЗМЕЗДИЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

МОЖЕ БИ СЪЩИТЕ ТЕЗИ "ЗДРАВИ СИЛИ" БЯХА СЪВЕТНИЦИТЕ И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ ЗА ДЪЛГОТО ПРЕМЪЛЧАВАНЕ НА КАЗАНАТА ОТ НЕГО КОМПРОМЕТИРАЩА ГО ФРАЗА.

КАТЕГОРИЧНО ПОДДЪРЖАМЕ ВСИЧКИ ИСКАНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА".

ЦЕНТЪР ПО КАЧЕСТВОТО - ВАРНА ВАРНА,

12 ЮЛИ 1990 Г.                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /СДД/.


СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ СМЯТА, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ НЕ ОТРАЗЯВА ОБЕКТИВНО СЪЗДАЛАТА СЕ В СТРАНАТА ОБСТАНОВКА. АПЕЛИРАМЕ КЪМ СПЕЦИАЛНАТА КОМИСИЯ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ОБСЪДИ ОБСТОЙНО РАБОТАТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БТ И ДА РЕГЛАМЕНТИРА СТАТУТА НА БТ КАТО НЕЗАВИСИМА И НАДПАРТИЙНА ИНСТИТУЦИЯ.

ОТ ИМЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДД: Н.ЛЕОНТИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНИЦИАТИВАТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА "НАСТЪПИЛАТА КРИЗА, СТУДЕНТСТВОТО И СОЦИАЛНАТА ЦЕНА".


ПРЕДЛАГАМЕ ДИСКУСИЯТА ДА СЕ СЪСТОИ В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ. ДО КРАЯ НА СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА ЩЕ ИЗПРАТИМ ОФИЦИАЛНИ ПОКАНИ ДО:

- ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ
- СДРУЖЕНИЕТО ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ
- ДВИЖЕНИЕТО ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ
- НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

КАНИМ И ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНАТА ТЕМА, ДА ЗАЯВЯТ УЧАСТИЕТО СИ НА ТЕЛЕФОН: 44 21 20.

ОТ ИМЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДД: Н.ЛЕОНТИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/