18 май 1990

 

СОФИЯ, 18 МАЙ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 98 /116/

СОФИЯ. 18 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ МАНИФЕСТ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.


     НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, СЕ БОРИМ ТЕЗИ ТРУДНОСТИ ДА БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ СПРАВЕДЛИВО В ОБЩЕСТВОТО. ТОВАРА НА КРИЗАТА ТРЯБВА ДА ПОНЕСАТ ПРЕДИ ВСИЧКО НЕЙНИТЕ ПРИЧИНИТЕЛИ - ДНЕШНИТЕ УПРАВНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ. ТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗДЕЛЯТ С ВЛАСТТА, ОТ КОЯТО ТЪЙ МНОГО СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАХА, И ДА ВЪРНАТ НА ОБЩЕСТВОТО ТАЗИ ЧАСТ ОТ НЕГОВОТО БОГАТСТВО, КОЯТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СА УСПЕЛИ ДА ПРОПИЛЕЯТ.
     ТОВАРА НА КРИЗАТА ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОНЕСАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СПЕКУЛАТИВНИЯ КАПИТАЛ, КОИТО, ЗЛОУПОТРЕБЯВАЙКИ СЪС СЛУЖЕБНОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ И С УНИЗИТЕЛНИТЕ ДЕФИЦИТИ В БЪЛГАРИЯ, НАТРУПАХА НЕЗАКОННИ СЪСТОЯНИЯ. НИЕ ЩЕ ПРОВЕДЕМ ОБМЕН НА БАНКНОТИТЕ В ОБРАЩЕНИЕ В СЪОТНОШЕНИЕ 1:1 И ЩЕ ОБЕЗЩЕТИМ В ПЪЛНИ 100 ПРОЦЕНТА ГРАЖДАНИТЕ, ПРИДОБИЛИ СЪСТОЯНИЯТА СИ С ТРУД И ЧЕСТЕН БИЗНЕС. НАШАТА РАДИКАЛНА РЕФОРМА ШЕ БЪДЕ НАИСТИНА "ШОК" ЗА ВСИЧКИ, КОИТО СА ОГРАБВАЛИ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И СА ТРУПАЛИ СЪСТОЯНИЯ ОТ НЕГОВАТА БЕДНОСТ.
     НИЕ ШЕ ВЪРНЕМ БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ НА НЕЙНИТЕ ЗАКОННИ СОБСТВЕНИЦИ. ВСЯКО ДРУГО РЕШЕНИЕ НА АГРАРНИЯ ВЪПРОС У НАС ЩЕ БЪДЕ НЕСПРАВЕДЛИВО.
     НИЕ СМЕ ПРОТИВ КАКТО СРЕЩУ РЕАКЦИОННАТА ФЕОДАЛНА АРЕНДА НА ЗЕМЯТА КАТО ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ТАКА И СРЕЩУ НЕПРОИЗВОДИТЕЛНАТА СПЕКУЛАЦИЯ С БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ. НИЕ ШЕ ВЪВЕДЕМ ОБЩИНСКИ РЕНТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДА ЗАИНТЕРЕСУВАМЕ НЕЙНИЯ СОБСТВЕНИК ДА ОБРАБОТВА ЗЕМЯТА ИЛИ ДА Я ПРЕДОСТАВИ НА ОБЩИНСКИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ФОНДОВЕ.
     НИЕ ЩЕ ВЪВЕДЕМ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ВСЕСТРАННА ПОДКРЕПА НА ЧАСТНАТА И КООПЕРАТИВНАТА ИНИЦИАТИВА, ЗА МАКСИМАЛНО БЛАГОПРИЯТЕН КРЕДИТЕН РЕЖИМ ЗА ВСИЧКИ ТАЛАНТЛИВИ И ИНИЦИАТИВНИ ХОРА, ЖЕЛАЕЩИ ДА РЕАЛИЗИРАТ СВОИТЕ ОРИГИНАЛНИ ИДЕИ В СТОПАНСКАТА ПРАКТИКА. НИЕ ЩЕ ОСВОБОДИМ ЦЕНИТЕ НА ТЯХНАТА ПРОДУКЦИЯ И ШЕ ВЪВЕДЕМ СТИМУЛИРАЩО ЕФЕКТИВНОСТТА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ТЯХНАТА ПЕЧАЛБА. ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ СЕ ПОЛЗВА С ОСОБЕНАТА ЗАШИТА НА ЗАКОНА.
     НИЕ ЩE ГАРАНТИРАМЕ ПРАВАТА И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ВСИЧКИ ХОРА НА ТРУДА НА БЪЛГАРИЯ. ПРОФСЪЮЗИТЕ ЩЕ ЗАЕМАТ СВОЕТО ЕСТЕСТВЕНО МЯСТО НА ОРГАНИЗИРАНИ ЗАЩИТНИЦИ НА ТРУДОВИТЕ ИНТЕРЕСИ. ИЗЛИЗАНЕТО ОТ КРИЗАТА НЕИЗБЕЖНО ЩЕ ПОРОДИ БЕЗРАБОТИЦА В ТЕЗИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЛАСТИ, КОИТО НЕ СА ПАЗАРНО ЕФЕКТИВНИ. НИЕ НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ НИТО ЕДИН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ДА ПОНЕСЕ БЕЗРАБОТИЦАТА КАТО ЛИЧНА ДРАМА. ЩЕ ИЗГРАДИМ МОДЕРНА И ВСЕОБХВАТНА СИСТЕМА НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ. КОЯТО ДА ПРЕВЪРНЕ БЪЛГАРСКИЯ РАБОТНИК В ОБРАЗОВАН И СИГУРЕН В СИЛИТЕ СИ ПРОФЕСИОНАЛИСТ. В БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ИМА БЕЗРАБОТНИ! ВСЕКИ БЕЗРАБОТЕН В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОЛУЧАВА ОТ ДЪРЖАВАТА ЗАПЛАТА, ЗА ДА УЧИ И ЗА ДА СЕ РАЗВИВА КАТО ЛИЧНОСТ И СПЕЦИАЛИСТ! НЕЩО ПОВЕЧЕ - ЩЕ СЕ ОБРАЗОВАМЕ И КВАЛИФИЦИРАМЕ ВСИЧКИ НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАЗЛИЧНА ВЪЗРАСТ И С РАЗЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ, ЗА ДА УСПЕЕМ ДА СЪЗДАДЕМ МОДЕРНО ОБЩЕСТВО. ЩЕ СЕ ОБРАЗОВАМЕ И КВАЛИФИЦИРАМЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СИ АКТИВЕН ЖИВОТ, КАКТО Е ПРИЕТО ВЪВ ВСЯКО МОДЕРНО ОБЩЕСТВО!
     НИЕ НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ ТРУДНОСТИТЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО ДА ЗАСЕГНАТ НИТО ЕДНО БЪЛГАРСКО ДЕТЕ, НИТО ЕДНА МЛАДА МАЙКА В БЪЛГАРИЯ!
     НИЕ ЩЕ ВЪВЕДЕМ МАСОВО 4-ЧАСОВИЯ РАБОТЕН ДЕН ЗА ЖЕНАТА И ШЕ ОСВОБОДИМ БЪЛГАРКАТА ОТ НЕПОСИЛНИЯ ТОВАР ДА СЪВМЕСТЯВА ПРОФЕСИОНАЛНИ, ДОМАШНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ БЕЗ ПРАВО НА ПОЧИВКА, БЕЗ ВРЕМЕ ЗА ОТМОРА. ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ОЦЕЛЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪРХУ КРЕХКИТЕ ПЛЕЩИ НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА, ЧРЕЗ БЕЗЧОВЕЧНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕНАТА. НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ОСВОБОДИМ И ДЕМОКРАТИЗИРАМЕ ОБЩЕСТВОТО, АКО НЕ ОСВОБОДИМ ОТ ТОВА ЕЖЕДНЕВНО РОБСТВО НАШИТЕ МАЙКИ, СЪПРУГИ, СЕСТРИ!
     НИЕ ШЕ ГАРАНТИРАМЕ

     СИЛНА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ЗА МЛАДИТЕ

     СЕМЕЙСТВА, ЗА ДА МОГАТ НАШИТЕ ДЕЦА ДА РАСТАТ В АТМОСФЕРА НА РАДОСТ И ВЯРА В БЪДЕЩЕТО. МЛАДОСТТА НЯМА НУЖДА ОТ ОПЕКУНСТВО, А ОТ БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА И РАЗВИТИЕ. НИЕ ЩЕ ГАРАНТИРАМЕ УСЛОВИЯТА ЗА УПОРИТ ТРУД И ФИНАНСОВА НЕЗАВИСИМОСТ НА ВСЕКИ МЛАД ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ. АМБИЦИЯТА И ИНИЦИАТИВНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ СА НАЙ-ВАЖНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И БЛАГОДЕНСТВИЕ.
     НИЕ ЩЕ СЪЗДАДЕМ ГЪВКАВА И ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА НА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. ДВАМА ДУШИ С ЕДНАКВА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПЕНСИОНИРАЛИ СЕ ПО РАЗЛИЧНО ВРЕМЕ, ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ ЕДНАКВИ ПЕНСИИ. ПЕНСИЯТА ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯВА ДОСТОЙНО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА.
     НИЕ ЩЕ ПРЕМАХНЕМ БЕЗЧОВЕЧНАТА ПРАКТИКА, ПРИ КОЯТО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА ЖИВЕЯТ В МИЗЕРИЯ, А ЕДИНИЦИ ПОЛУЧАВАТ ОГРОМНИ ПЕНСИИ.
     НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ НИТО ЕДНО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ ПРИ ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО ДА СЕ ОКАЖЕ НА ТАЗИ ГРАНИЦА НА НЕДОИМЪК, ПРИ КОЯТО ЧОВЕШКИЯТ ДУХ НАПУСКА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, ОТВЪД КОЯТО ЦАРЯТ НИЩЕТАТА И ОТЧАЯНИЕТО НА НЕНУЖНИЯ ЧОВЕК!
     ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ ОТКЪДЕ ЩЕ СЕ НАБЕРАТ СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА РАДИКАЛЕН И СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО? ИЗТОЧНИКЪТ НА ТЕЗИ СРЕДСТВА МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ЕДИН - ОСВОБОДЕНИЯТ И ЕФЕКТИВЕН ТРУД НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. НАШАТА ПОЛИТИКА ЩЕ ВЪЗСТАНОВИ ТРУДОВИЯ МОРАЛ НА БЪЛГАРИНА. ТРУДЪТ И ИНИЦИАТИВНОСТТА ЩЕ БЪДАТ ЕДИНСТВЕНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНО И ОБЩЕСТВЕНО БОГАТСТВО. БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО СЕ ГРАДИ ВЪРХУ ВЪЗНАГРАДЕНИЯ ТРУД. НИЕ ИМАМЕ УВЕРЕНОСТТА, ЧЕ НАШИТЕ УСИЛИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО И ЕФЕКТИВНО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ МОРАЛНО И ФИНАНСОВО ОТ ЗАПАДНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ОБЩЕСТВА, НО НИЕ НЕ РАЗЧИТАМЕ САМО НА ТОВА. СВОБОДАТА И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО МОГАТ ДА СЕ ИЗГРАДЯТ САМО В БЪЛГАРИЯ, ОТ РЪЦЕТЕ И УМОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.

                                                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                                                X   X   X

     СОФИЯ, 18 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ОБЕДИНЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР /ОДЦ/, УЧРЕДЕН НА 21 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


     БЪЛГАРИЯ СЕ НАМИРА В ТЕЖКА, ВСЕОБХВАТНА КРИЗА: ПРИЧИНИТЕ ЗА ТОВА СЪСТОЯНИЕ СА ДОБРЕ ИЗВЕСТНИ И СЕ ПРИЗНАВАТ ОТ ВСИЧКИ С ПО-ГОЛЯМА ИЛИ ПО-МАЛКА ОТКРОВЕНОСТ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКОТО НАСЛЕДСТВО ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА МАТЕРИАЛНИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ ВОДИ КЪМ СИЛНА ПОЛЯРИЗЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ОБЩЕСТВОТО. ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ПРИЗИВИ И ИДЕИ, КОИТО НИ ЗАЛИВАТ ВСЕКИДНЕВНО, СА НАСОЧЕНИ ПОВЕЧЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОТИВНИЦИ, ОТКОЛКОТО КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ДЪРЖАВАТА И НАЦИЯТА. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ВЛОШАВА И ЗАПЛАШВА ДА СТАНЕ НЕУПРАВЛЯЕМО, С НЕПРЕДВИДИМИ ЗА СТРАНАТА ПОСЛЕДИЦИ. ЕДВА ЛИ ТАКОВА ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ЩЕ НИ ИЗВЕДЕ НА ПЪТЯ НА МЕЧТАНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ЩЕ НИ ПРИОБЩИ КЪМ ПОСТИЖЕНИЯТА НА СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
     ДНЕШНАТА МЕЖДУНАРОДНА ОБСТАНОВКА, НОВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ДОГОВОРЕНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ,      ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ СЪЗДАВАТ УНИКАЛНА ИСТОРИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАШИЯ НАРОД И ДЪРЖАВА. НЕСЪМНЕНО СЪЩЕСТВУВА И РЕАЛНАТА ОПАСНОСТ ТОЗИ ШАНС ДА БЪДЕ ПРОПУСНАТ.
     В ИЗОСТРЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ИЗВЪНПАРГИЙНА ОСНОВА НА КОМПЕТЕНТНИ И СЪЗИДАТЕЛНО НАСТРОЕНИ ГРАЖДАНИ МОЖЕ НЕ САМО ДА УРАВНОВЕСИ КРИТИЧНИЯ БАЛАНС, НО И ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА НАМИРАНЕ НА КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД РАЗПОЛАГА СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПОТЕНЦИАЛ, КОЙТО, АКО СЕ ОСВОБОДИ ОТ ПАРТИЙНА ОПЕКА, МОЖЕ И ТРЯБВА ДА ПОКАЖЕ ИСТИНСКИТЕ СИ ТВОРЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ.
     ВОДЕНИ ОТ ТЕЗИ КОНСТАТАЦИИ И ОТ ВСЕОБЩАТА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА, СЪЗДАВАМЕ ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР /ОДЦ/ КАТО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ НА ЛИЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ И СА ГОТОВИ ДА СЕ ПОСВЕТЯТ НА ДЕЙНОСТ ЗА РАЗВИТИЕТО И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.
     ЗА НАС ОДЦ ОЗНАЧАВА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЗНАЕЩИТЕ И МОЖЕЩИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ДАДАТ СВОЯ ПРИНОС ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО И БЛАГОДЕНСТВУВАЩО ОБЩЕСТВО, ЦЕНТЪР, КОЙТО СЕ СТРЕМИ С КОМПЕТЕНТНОСТ И КОНСТРУКТИВЕН ПОДХОД ДА БАЛАНСИРА ПОЛЯРИЗИРАНИТЕ СИЛИ С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕТО НА УСТОЙЧИВИ ОСНОВИ ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ, ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ И КУЛТУРЕН РАЗЦВЕТ.
     ОДЦ СМЯТА, ЧЕ В НАСТОЯЩАТА ОБСТАНОВКА НАДПАРТИЙНОСТТА Е ГАРАНЦИЯ ЗА СВОБОДА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА СЪВЕСТ И НЕЗАВИСИМАТА КОМПЕТЕНТНОСТ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСТРУКТИВЕН ПРИНОС НА ВСЕКИ НЕКОМПРОМЕТИРАН И СВОБОДОМИСЛЕЩ ГРАЖДАНИН, КОЙТО СЪЗНАВА, ЧЕ ИЗЛИЗАНЕТО ОТ КРИЗАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НИТО ПАРТИЙНО, НИТО ДОРИ ПАРТИЙНО-КОАЛИЦИОННО ДЕЛО, ЧЕ ПОЛИТИКАТА ТРЯБВА ДА СЕ ОСНОВАВА НА ЗНАНИЯТА И ОПИТА НА ЕКСПЕРТИТЕ, НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, НА ВСЕКИ В СВОЯТА ОБЛАСТ.
     ОДЦ СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА СЪДЕЙСТВУВА И ПОДПОМАГА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СВОБОДНА, ДЕМОКРАТИЧНА, ИКОНОМИЧЕСКИ СИЛНА, НЕЗАВИСИМА И НРАВСТВЕНО ВЪЗРОДЕНА БЪЛЕАРИЯ, НА ПАРЛАМЕНТАРНА ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ДА ЗАЩИТАВА КОНСТИТУЦИОННО УСТАНОВЕНАТА ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА, ОСНОВАВАЩА СЕ НА МНОГОПАРТИЙНОСТ, ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ, РАВНОПРАВИЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И СВОБОДИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНВЕНЦИИ; ДА СЕ ГРИЖИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО И ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА ТРАЙНИ КУЛТУРНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ С ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА СТРАНАТА.
     ОДЦ ПРЕДЛАГА ПРОГРАМА ПО РЕДИЦА НАСОКИ НА РЕФОРМИТЕ В НАШЕТО ОБЩЕСТВО И ШЕ РАБОТИ ЗА НЕЙНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ В КОНКРЕТНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ, ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГРАМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.
     НАСТОЯЩИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА ИЗИСКВА НАДПАРТИЙНИ, НАДСЪСЛОВНИ, НАЦИОНАЛНОСЪОБРАЗНИ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ БЛАГОТО НА ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.
     НАШАТА ДЕЙНОСТ Е ПОДЧИНЕНА НА ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ ПРИНЦИПИ: КОМПЕТЕНТНОСТ И РЕАЛИЗЪМ, УМЕРЕНОСТ И ТЪРПИМОСТ, ТВОРЧЕСТВО И СЪЗИДАТЕЛНОСТ, РАВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТ, ПРАВА И СВОБОДИ, СОЛИДАРНОСТ И ВЗАИМОПОМОЩ.

                                                                                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 18 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, УЧРЕДЕН НА 6 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


     МОНОПОЛНОТО ГОСПОДСТВО НА ЕДНА ПАРТИЯ НАЛОЖИ АНТИОБЩЕСТВЕНИ И АНТИЧОВЕШКИ НОРМИ НА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕСЕТИЛЕТИЯ. УНИЩОЖЕНИ БЯХА ТРАДИЦИИТЕ, СЪЗДАДЕНА БЕ ЕДНА ГРАБИТЕЛСКА ПОЛИТИКА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЖИВОТА, ХОРАТА СЕ ОТЧУЖДИХА ПОМЕЖДУ СИ И СЕ ЗАТВОРИХА В СВОИТЕ ЧЕРУПКИ. МНИТЕЛНОСТ И НЕДОВЕРИЕ, СТРАХ И БЕЗСИЛИЕ, АПАТИЯ И БЕЗПОМОЩНОСТ ВЛАСТВУВАХА ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ. НИЕ СЪЩЕСТВУВАХМЕ КАТО НАРОД, НО НЕ ЖИВЕЕХМЕ КАТО СВОБОДНИ И ДОВОЛНИ ОТ СЪДБАТА СИ ХОРА.
     ПОСТРАДА БЪЛГАРИЯ, ПОСТРАДАХМЕ НИЕ, МИЛИОНИ БЕЗПАРТИЙНИ НЕЙНИ ГРАЖДаНИ. КАКЪВ ПАРАДОКС - ВСИЧКИ СЕ ПОЯВЯВАМЕ ЧИСТИ И РАВНИ НА ТОЗИ СВЯТ, А ДЕМАГОЗИТЕ ИЗКОРИСТЯВАТ НАШЕТО СЪЗНАНИЕ И ГО ТЪПЧАТ С ИДЕОЛОГИЯ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ. НАС НИ СЧИТАХА ЗА ХОРА "ВТОРА РЪКА", КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВОДЕНИ. ДНЕС НИЕ, БЕЗПАРТИЙНИТЕ, ЗАЯВЯВАМЕ: "СТИГА ВЕЧЕ И НИКОГА ПОВЕЧЕ".
     НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ДЕЛИ НАРОДА НА ПАРТИЙНИ И БЕЗПАРТИЙНИ, НА СВОИ И ЧУЖДИ, НА ВЛАСТНИ И БЕЗВЛАСТНИ. НИЕ НЕ СМЕ ПАРТИЙНА СОБСТВЕНОСТ НА НОМЕНКЛАТУРАТА И ТЯ ТРЯБВА ДА СИ ОТИДЕ. НА ФОНА НА РАДИКАЛНИТЕ ПРОМЕНИ, КОИТО НАСТЪПИХА В НАШЕТО ОБЩЕСТВО, БЕЗПАРТИЙНИТЕ НЕ СА БЕЗРАЗЛИЧНИ КЪМ ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, ПРОЦЕСИ, КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДТИСКАНИ ОТ ТЯСНО ПАРТИЙНИ КАНОНИ.
     СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ Е МАСОВА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, НО ТОЙ НИКОГА НЯМА ДА СТАНЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ТОВА БИ БИЛО АБСУРД. ТОЙ Е НУЖЕН, ЗА ДА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ И ТЯХНОТО ДОСТОЙНО МЯСТО В ОБЩЕСТВОТО. НАШАТА ЦЕЛ НЕ Е СЪЗДАВАНЕТО НА НОВО ОФ /ОС/, А ОБЕДИНЕНИЕ НА БЕЗПАРТИЙНИ ГРАЖДАНИ СЪС СВОИ ПОЗИЦИИ В ОБНОВИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - СВОБОДНИ И РАВНОПРАВНИ. НИЕ НЯМАМЕ НУЖДА ОТ ЕДИН "ИЗГОРЯЛ ПРОВОДНИК" И САМИ ЩЕ ПРОВЕЖДАМЕ СВОЯТА ЛИНИЯ. НАШАТА ДЕЙНОСТ Е НАДПАРТИЙНА, НИЕ ИМАМЕ НУЖДА ОТ НАДПАРТИЙНО ОБЩЕСТВО. СТРАНИЦАТА НА НАШАТА ПЕЧАЛНА ПАСИВНОСТ Е ПРЕЛИСТЕНА И НИЕ ЩЕ ДОКАЖЕМ, ЧЕ РАЗПОЛАГАМЕ С НЕОБХОДИМИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН И ДУХОВЕН ПОТЕНЦИАЛ САМИ ДА РЕШАВАМЕ СБОИТЕ ПРОБЛЕМИ.
     СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ Е ЗА ИСТИНСКО НАРОДОВЛАСТИЕ. БЕЗПАРТИЙНИЯТ НЕ Е ЧУЖД НА ПОЛИТИКАТА, ТОЙ Е ЧУЖД НА ПОЛИТИКАНСТВОТО, КОЕТО ИЗКРИВЯВА ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ. ДНЕС, В ОЖЕСТОЧЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДОЛАВЯ ГЛАСА НА БЬДЕЩЕТО, КОЙТО ГО ЗОВЕ - ПО-МАЛКО ПОЛИТИКА, НО НЕ И АПОЛИТИЧЕН, ПОВЕЧЕ РЕАЛНО ТВОРЧЕСТВО И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗЯВА.
     СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ СЕ БОРИ ЗА ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО, НА СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ, НА ИНДИВИДА. ДЪЛБОКО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ БЪДЕЩЕТО Е НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ОБЩЕСТВА И ТОВА Е НАШАТА ДАЛЕЧНА ЦЕЛ, ЕДНА ИДЕЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ИЗВЕДЕ БЪЛГАРИЯ ДО ВЪРХОВЕТЕ НА ХУМАННОТО ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО И ДА СТАНЕ СТИМУЛ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО.
     СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ЩЕ НАСЪРЧАВА ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА. ОСВОБОДЕНА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ АМБИЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА НАШИЯ ЖИВОТ, ТЯ СИГУРНО Е НАЙ-МОГЪЩИЯТ ЛОСТ, КОЙТО, РАЗУМНО ИЗПОЛЗУВАН И КОНТРОЛИРАН ОТ ОБЩЕСТВОТО, МОЖЕ ДА ДАДЕ РЕЗУЛТАТ.
СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ НЕ СВЪРЗВА ПЪЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕДНА ЛИЧНОСТ С ЕДНА ПАРТИЙНА ИДЕОЛОГИЯ, С ПОНЯТИЕТО "ПАРТИЕН ДРУГАР" И ПРЕДИМСТВОТО НА ПАРТИЙНИЯ БИЛЕТ. РАДИКАЛНОТО И РЕШИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПАРТИЙНИТЕ ПРИВИЛЕГИИ И ПРОИЗТИЧАЩАТА ПРИВИЛЕГИРОВАНА ПОСРЕДСТВЕНОСТ НЕ ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ. ЧОВЕКЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РОБ, ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВОБОДЕН И ДА ТВОРИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ. ОКОВАНИЯТ ДУХ НЕ ДАБА ПЛОДОВЕ, ЗАТОВА НА НЕГО МУ Е НУЖНА СВОБОДА ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ - ДНЕС!
     НИЕ, БЕЗПАРТИЙНИТЕ, ОБЕДИНЕНИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА СИ СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, ЖЕЛАЕМ ДА БЪДЕМ: СЪЮЗ ЗА МИРНА И ТОЛЕРАНТНА БОРБА, СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, СЪЮЗ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ, СЪЮЗ ЗА ДНЕШНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ И УТРЕШНИЯ ПРОСПЕРИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ.
     НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЩЕ НИ ЧУЯТ МНОГО БЕЗПАРТИЙНИ, ЗАЩОТО НЯМАМЕ КАНОНИ И ПРЕДЕЛИ, ЗАЩОТО ИСКАМЕ СВОБОДА ЗА РАЗВИТИЕ!

13 МАЙ 1990 ГОДИНА                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 18 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРОГРАМНИЯ ДОКУМЕНТ - ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЗОР И АНАЛИЗ /ЧАСТ ОСМА/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА.


     ДА СЕ ИЗВЪРШИ РЕШИТЕЛНА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА
     
     ПРЕПОРЪЧАНАТА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНО-ВЕДОМСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ, КАТО СЕ ПРЕОБРАЗУВА В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ В ОБЩЕСТВЕНО-ГРУПОВА АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ И В КООПЕРАТИВНА СОБСТВЕНОСТ. РЕПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ЧАСТ ОТ ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ЕФЕКТИВНО ДА ПРЕМИНЕ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА В РЪЦЕТЕ НА МАЛКИ КОЛЕКТИВИ ОТ ГРАЖДАНИ, ОБЕДИНЕНИ ОТ ОБЩИ ПОРФЕСИОНАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ, КАКТО И НА ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И ЗАЩИТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. ШИРОКО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ И ФОРМИТЕ НА АРЕНДА И ДРУГИ ХОЛДИНГОВИ ФОРМИ ЗА ПРЕДАВАНЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ. ДА СЕ ОТДЕЛИ ФУНКЦИЯТА НА СОБСТВЕНОСТ ОТ ФУНКЦИЯТА НА НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИЯ /МЕНИДЖЪРА/ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ПРАВИЛА И РЕД, КАКТО Е ВЪЗПРИЕТО В СВОБОДНИТЕ СИЛНО РАЗВИТИ ИНДУСТРИАЛНИ СТРАНИ.
     ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ МОМЕНТИ НА РЕФОРМАТА Е ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ КОНСТРУКЦИЯТА, НА КОЯТО ТЯ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ И ОПИРА, Т.Е. ИНСТИТУЦИИТЕ И СТОПАНСКИТЕ ФОРМАЦИИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕЙНИТЕ ОСНОВНИ ФАКТОРИ. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МИНИСТЕРСТВА И ФИРМИ НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗВЪРШВАТ ТОВА. НЕОБХОДИМА Е КОНКРЕТНА РЕФОРМА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И НА ФИРМИТЕ И ОБЕДИНЕНИЯТА В СТОПАНСКАТА СФЕРА.
     ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТОЗИ ПОДХОД Е НЕОБХОДИМО КОНСТРУКТИВНО УРЕЖДАНЕ И ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАКОН ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ЗАКОН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ. ЧРЕЗ ТЕЗИ АКТОВЕ ЩЕ СЕ СЪЗДАДАТ ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ И СТАБИЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА МНОГООБРАЗИЕ НА ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ /ОБЩЕСТВЕНО-ГРУПОВА, ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА И ДЪРЖАВНА/ И ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА И ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧАСТНОТО ПРЕДПРИЕМАТЕЛСТВО.
     ПРЕДАВАНЕ НА ЗЕМЯТА НА СЕЛЯНИТЕ, НАЙ-НАПРЕД В АРЕНДА, А СЛЕД ТОВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО Й КАТО ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА СТОПАНИТЕ ИЛИ С ПРАВОТО НА КУПУВАНЕ КАТО ЧАСТНА ТРУДОВА СОБСТВЕНОСТ. ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ЧАСТНО ЗЕМЕДЕЛСКА /ФЕРМЕРСКА/ ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ВЛАДЕЕНЕ НА ЗЕМЯТА. ДЪРЖАВНА ПОМОЩ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА КООПЕРАЦИИ НА СЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ЗА: КРЕДИТИ, ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕХНИКА И ДРУГИ СРЕДСТВА, ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯТА, ВЕТЕРИНАРНА И АГРОНОМИЧЕСКА ПОМОЩ И ДРУГИ.
     ЗА БЪРЗОТО РЕШАВАНЕ НА ТОЗИ ГЛОБАЛЕН ПРОБЛЕМ ДА СЕ ПРИЕМАТ СЛЕДНИТЕ ЗАКОНИ: ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА, ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ЗЕМЯТА И ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА КООПЕРАЦИЯ /НА ОСНОВАТА НА РОКДЕЙЛСКИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА КООПЕРИРАНЕ/.
     С ОГЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕФОРМАТА И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДИНАМИКА В ИКОНОМИКАТА Е НАЛОЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ДЪРЖАВНИЯТ СТОПАНСКИ И ОТРАСЛОВ МОНОПОЛИЗЪМ И ДА СЕ ОГРАНИЧИ В БЪДЕШЕ ПРИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ ХОЛДИНГОВИЯТ ОТРАСЛОВ МОНОПОЛИЗЪМ. ДА СЕ ОРГАНИЗИРА ДЪРЖАВЕН И ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ПРИ "ЕСТЕСТВЕНИЯ МОНОПОЛ" /ЖЕЛЕЗНИ ПЪТИЩА, ПЪТИЩА, ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ДРУГИ/ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ /ВОДНО СТОПАНСТВО, МИННОДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ, ГОРСКО СТОПАНСТВО/. ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ОПРЕДЕЛЕН ОТРАСЪЛ НА 50 НА СТО ОТ ДАДЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ МЕХАНИЗМЪТ НА ДЪРЖАВНА НАМЕСА ЗА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ФИРМА. ДЪРЖАВНАТА НАМЕСА ОБАЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКА САМО КОГАТО ПАЗАРНАТА СИСТЕМА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИ ДА РЕГУЛИРА И РЕШИ ВЪЗНИКНАЛИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ.
     В КАЧЕСТВОТО НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СТАБИЛИЗАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА Е УМЕСТНО ДА СЕ УТВЪРДИ ШИРОКО АНТИМОНОПОЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
     ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВА И ПАРИЧНА РЕФОРМА. ОСНОВНОТО В ТАЗИ ЧАСТ НА РЕФОРМАТА Е СМЯНАТА НА ПАРИТЕ, КАТО ДО ОПРЕДЕЛЕНО РАВНИЩЕ ТЕ ЩЕ СЕ ОБМЕНЯТ В СЪОТНОШЕНИЕ 1 КЪМ 1, А НАД ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ - С НАРАСТВАЩА ПРОПОРЦИЯ НА НАМАЛЕНИЕ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИМУЩЕСТВАТА И ИЗЯСНЯВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ, ОСОБЕНО ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРИ. ИЗЗЕМАНЕ /КОНФИСКАЦИЯ/ НА ВСИЧКИ НАТРУПАНИ БОГАТСТВА /ИМУЩЕСТВО, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА/, ПРИДОБИТИ ПО НЕЗАКОНЕН НАЧИН. БЛОКИРАНЕ - КАТО ВРЕМЕННА МЯРКА - НА СПЕСТЯВАНИЯТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ ГОДИШЕН РАЗМЕР, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ОТДЕЛНИТЕ СПЕСТИТЕЛИ. ЗА СПЕСТЯВАНИЯТА, КАКТО И ЗА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ВИСОК ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ /ОКОЛО 20-25 НА СТО/, ЗА ДА БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ В НОРМАЛНИЯ СТОПАНСКИ И ПАРИЧЕН ОБОРОТ. РЯЗКО СЪКРАЩАВАНЕ НА НЕПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ. НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ДОТАЦИИТЕ И СУБСИДИИТЕ КАКТО ЗА ГУБЕЩИТЕ И НИСКОРЕНТАБИЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, ТАКА И ЗА НЕПРОИЗВОДСТВЕНАТА СФЕРА. ПРАВИЛНО СТРУКТУРИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА И НЕПРОИЗВОДСТВЕНАТА СФЕРА. ПЪЛНА ГЛАСНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПЕРА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. ЗНАЧИТЕЛНО, А НЯКЪДЕ И ПЪЛНО СЪКРАЩАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ ЗА ТЕЖКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ЗАМРАЗЯВАНЕ НА РЕДИЦА ОБЕКТИ ОТ НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО. ОБЯВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ. ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА ОБРАЩАЕМОСТ НА ЛЕВА И РАВЕН ОБМЕНЕН КУРС НА ЧУЖДИТЕ ВАЛУТИ ЗА НАСОЧВАНЕ СВОБОДНИТЕ ВАЛУТНИ СРЕДСТВА КЪМ ВЪТРЕШНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР. УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ВАЛУТА. СЪЗДАВАНЕ НА ПАЗАР НА СТОКИ, КАПИТАЛИ И ТЪРГОВИЯ С ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪС СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО. ПРОДАЖБА НА ЕДРО НА СТОКИ И МАТЕРИАЛИ. ВТОРИЧНА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ И ЦЕННИ КНИЖА. ИЗГРАЖДАНЕ НА СТОКОВА И ФОНДОВА БОРСА.
    ЗА РЕГУЛИРАНЕТО НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ ДА СЕ УТВЪРДИ ПАКЕТ ОТ ЗАКОНИ ЗА ФИНАНСОВО-ПАРИЧНА РЕФОРМА.

                                                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 18 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА НА НРБ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПРОТЕСТИРА ОСТРО, ТВЪРДО И РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОТО РЕШЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ И ПРОКУРАТУРАТА НА НРБ ДА РЕГИСТРИРАТ ОФИЦИАЛНО "ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", РЪКОВОДЕНО ОТ АХМЕД ДОГАН, КОЕТО ДЕ ФАКТО СЕ ЯВЯВА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОСНОВАНА НА ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА И ПРОПОВЯДВАЩА И ПРЕСЛЕДВАЩА СЕПАРАТИСТКИ ЦЕЛИ. ВЪЗМУЩЕНИЕТО ОТ ГОРЕКАЗАНОТО, ОБХВАНАЛО ЧЛЕНОВЕТЕ МА БНРП, СЕ СПОДЕЛЯ ОТ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАРОДА, ЗАЩОТО ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯТА НА "ДВИЖЕНИЕТО" КАТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ТО ПОЛУЧАВА ПРАВО ДА КАНДИДАТИРА СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО КАТО ХОРА С ЧУЖДО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ СА ПРИЗВАНИ ДА РЕШАВАТ В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ. НИМА МОЖЕМ ДА ПОВЕРИМ СПОКОЙНО СЪДБАТА НА НАШИТЕ ДЕЦА И НАШАТА СОБСТВЕНА СЪДБА В РЪЦЕТЕ НА ТАКИВА ХОРА?!
     ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ТОВА "ДВИЖЕНИЕ" - ЧРЕЗ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНА И ПРЕДНАМЕРЕНА УПОТРЕБА НА ТУРСКИ ЕЗИК - ИЗЛЕЗЕ ВЕСТНИК "МЮСЮЛМАНИ", ЗАПОЧНА ОРГАНИЗИРАНО ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК, ЗАПОЧНА ПРОПОВЯДВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ТУРСКО МАЛЦИНСТВО И ТУРСКА НАЦИЯ В РАМКИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, Т.Е. ФАКТИЧЕСКО СЪЗДАВАНЕ НЕ САМО НА КУЛТУРНА, НО И НА ПОЛИТИЧЕСКИ АВТОНОМНА РЕПУБЛИКА.
     ЕТО ЗАЩО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПРИКАНВА ОРГАНИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА ДА ВЗЕМАТ СПЕШНИ МЕРКИ И ДА ЗАБРАНЯТ ТОВА "ДВИЖЕНИЕ" В УНИСОН С ЧЛ. 53, АЛ. 4 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ.

СОФИЯ, 16 МАЙ 1990 Г.                                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 18 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /НПС/.


     2. ЗА ПОДГОТОВКА НА ТАКИВА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЩЕ Е НЕОБХОДИМО И СЪЗДАВАНЕТО НА ЕЛИТНИ ГИМНАЗИИ /КОЛЕЖИ/, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 5-И КЛАС И В ТЯХ ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ ВСИЧКИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ 1 И 2 КУРС НА СЕГАШНИТЕ ВУЗ И НЯКОИ СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ. НАЧАЛНАТА ЗАПЛАТА НА УЧИТЕЛИТЕ В ТЯХ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ТРИ ПЪТИ СРЕДНАТА ЗАПЛАТА НА БЪЛГАРИНА. В РЪЦЕТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ, В НЕГОВИЯ УМ И СЪРЦЕ ЩЕ БЪДЕ ПОСТАВЕНО ВИСОКОТО БЪДЕЩЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. УЧИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВАТА ЩЕ БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЧРЕЗ КОНКУРС, ПРОВЕЖДАН ДИРЕКТНО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА.
     ВЪВ ВСЯКА ОБЩИНА /КМЕТСТВО/ ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ КОМИСИЯ, СЛЕДЯЩА ЗА ЦЯЛОСТНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА УЧИТЕЛСКИЯ СЪСТАВ.
     ВСЯКА ОБЩИНА ЩЕ БЪДЕ ЗАДЪЛЖЕНА ДА ЗАДОВОЛИ БИТОВО НОВОНАЗНАЧЕНИЯ УЧИТЕЛ.
     ЗАПЛАТИТЕ НА УЧИТЕЛСКИЯ СЪСТАВ ЩЕ СЕ ПОСТАВЯТ В ПРЯКА ЗАВИСИМОСТ ОТ РЕЗУЛТАТА НА ТЕХНИЯ ТВОРЧЕСКИ ТРУД - ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНО ТЕСТУВАНЕ ЗА ОСВЕДОМЕНОСТ, НАЧЕТЕНОСТ, ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО.
     НАЦИОНАЛНИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЩЕ ТЪРСИ ПЪТИЩА ДА РЕАЛИЗИРА ВСИЧКИТЕ СИ ПЛАНОВЕ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА, ЗАЩОТО ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ ЗА БОГАТСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА, БОГАТСТВОТО НА ГРАЖДАНИНА - ПЪТЯТ НА СЪЗДАВАНЕТО, СТАБИЛИЗИРАНЕТО И УМНОЖАВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАТА СВРЪХИНТЕЛИГЕНЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ПЪТЯТ КЪМ СВЕТОВНИТЕ ВЪРХОВЕ НА РОДИНАТА И НАЦИЯТА.

                                        КУЛТУРНА ПОЛИТИКА

     НАЦИОНАЛНИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ПРИЕМА КАТО ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА КУЛТУРА НА ДЕМОКРАТИЧНА ОСНОВА. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕН ЗАКОН В ПАРЛАМЕНТА, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ БЪДАТ РЕГУЛИРАНИ ТВОРЧЕСКИЯТ ТРУД, ПРЕДСТАВЯНЕТО И КУПУВАНЕТО МУ В ДЪРЖАВАТА И ИЗВЪН НЕЯ.
     ДЕЕЦЪТ НА КУЛТУРАТА, ТВОРЕЦЪТ ЩЕ ПОЛЗВА ВСИЧКИ БЛАГА НА ТРУДА СИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, БЕЗ ИНСТИТУЦИОНЕН КОНТРОЛ, ПО СЪВЕСТ, ТАКА, КАКТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ С ИСТИНСКИЯ ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ - СЪВЕСТТА И ОГЛЕДАЛОТО НА НАЦИЯТА.
     НПС СЧИТА, ЧЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ КАТО ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ, КОНЦЕРТНИ ЗАЛИ, МУЗЕИ, ВИСШИ УЧИЛИЩА Е ПРЕНЕБРЕГНАТО И СВЕДЕНО ДО НУЛА.
     ЗАТОВА НПС СМЯТА, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТКРИЯТ БУРГАСКА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ, ПЛЕВЕНСКА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ, ПЛОВДИВСКА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ И КЮСТЕНДИЛСКА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ. ТРЯБВА ДА СЕ ОТКРИЯТ ОЩЕ ВАРНЕНСКА КОНСЕРВАТОРИЯ И РУСЕНСКА КОНСЕРВАТОРИЯ. НАЦИОНАЛНИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМЕСТИ ЗА ПОСТОЯННО В БИВШИЯ ЦАРСКИ ДВОРЕЦ, А НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ДА СЕ УСТАНОВИ В КОМПЛЕКСА ОТ СГРАДИ НА МЕИ ДО ПАМЕТНИКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ. ТАКА ЩЕ СЕ УСТАНОВЯТ ЗА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА УДОБНИ И ПОСТОЯННИ МЕСТОЖИТЕЛСТВА.
     ПАРТИЯТА НПС СЧИТА, ЧЕ ВСЕКИ ЕДИНСТВЕН И ЦЕНТРАЛЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ТРЯБВА ДА СЕ НАРИЧА "НАЦИОНАЛЕН". НАПРИМЕР НАРОДНИЯТ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА ДА СЕ НАРИЧА НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - Т.Е. НА ЦЯЛАТА НАЦИЯ И ТАКА ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ИНСТИТУТИ - НАЦИОНАЛИА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И Т.Н.

                                МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ТУРИЗМА

     1. ПАРТИЯТА НПС СЧИТА, ЧЕ ВЪПРОСЪТ ЗА МЛАДЕЖТА Е НАЙ-СЕРИОЗНИЯТ ВЪПРОС НА СОЦИАЛНАТА Й ПОЛИТИКА. ЗА МЛАДЕЖТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ ВСИЧКО. ТЯ Е БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА.
     ЩЕ СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗАКОН В ПАРЛАМЕНТА, УРЕЖДАЩ ВСИЧКИ МОРАЛНИ И БИТОВИ ПРОБЛЕМИ НА МЛАДЕЖТА - ОТ РАЖДАНЕТО И ГЛЕДАНЕТО, ОТ УЧЕНИЕТО И РАБОТАТА, ДО СНАБДЯВАНЕТО С ЖИЛИЩА НА МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА И УЧАСТИЕТО С ПРЕДИМСТВО НА ТРУДОВАТА БОРСА.
     2. НПС ИМА СПОРТА - МАСОВИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ - КАТО НАЙ-ВАЖНИЯ, НАЙ-ЕФЕКТИВНИЯ И НАЙ-ПРИЯТНИЯ НАЧИН ДА СЕ ПОВИШИ ТРУДОСПОСОБНОСТТА, ДА СЕ УКРЕПИ ЗДРАВЕТО И ДА СЕ УДЪЛЖИ ДЪЛГОЛЕТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.
     КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА В СПОРТА - В ИЗДРЪЖКАТА НА СПОРТУВАЩИТЕ, В СПОРТНОТО СТРОИТЕСТВО, В КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПОРТНИТЕ ДЕЯТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ И Т. Н., СА С ОГРОМЕН УМНОЖИТЕЛЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО И САМОЧУВСТВИЕТО НА ЦЯЛАТА НАЦИЯ.
     НПС СЧИТА, ЧЕ В ПАРЛАМЕНТА ТРЯБВА ДА СЕ ГЛАСУВА ЗАКОН ЗА СПОРТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО ДА РЕГЛАМЕНТИРА ВСИЧКО ЗА НЕГО:
     - ПЪЛНИЯТ ПРОФИСИОНАЛИЗЪМ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ И ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ОТБОРИ ПО СПОРТОВЕТЕ, КОИТО СА ПРОФЕСИОНАЛНИ В СВЕТА - ИЗДРЪЖКАТА, ЗАПЛАЩАНЕТО НА СПОРТИСТИТЕ, ТРЕНЬОРИТЕ, ДЕЯТЕЛИТЕ, СПОНСОРСТВОТО;
     - ФИНАНСИРАНЕТО НА СПОРТОВЕТЕ ОТ БЮДЖЕТА, КОИТО НЕ СА ПРОФЕСИОНАЛНИ;
     - СТИМУЛИРАНЕТО НА СЪСТЕЗАТЕЛИ, ТРЕНЬОРИ, ДЕЯТЕЛИ ОТ БЮДЖЕТА, СПОНСОРСТВОТО ЗА БЮДЖЕТНИТЕ СПОРТОВЕ;
     - РЕКЛАМАТА В СПОРТА;
     - СПОРТНОТО СТРОИТЕЛСТВО;
     - ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СПОРТА В ДЪРЖАВЕН МАЩАБ;
     - ФИНАНСИРАНЕТО НА МАСОВИЯ СПОРТ.
     ПРИЕМАНЕТО НА ТАКЪВ ЗАКОН ЩЕ ДОВЕДЕ НЕПРЕМЕННО ДО МНОГО ВИСОКИ И СПОРТНИ, И ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ, ДЕЯТЕЛИ И ЗА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА.
     3. ПАРТИЯТА НПС СЧИТА, ЧЕ ТУРИЗМЪТ Е ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ НАЧИНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА С КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА. ТОЙ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ НЕ САМО КАТО ОТРАСЪЛ, НО КАТО ЦЯЛОСТИА ОТДЕЛНА ИНДУСТРИЯ.
     ЗА ДА СТАНЕ ТОВА ОБАЧЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ "СВЕЩЕНАТА ТРОЙКА" НА ТУРИЗМА:
     - СВЕТОВНА РЕКЛАМА
     - СВЕТОВНИ ПЪТИЩА
     - СВЕТОВНО ОБСЛУЖВАНЕ
     НПС ЩЕ РАБОТИ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА "СВЕЩЕНАТА ТРОЙКА" ЧРЕЗ ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА, РЕГУЛИРАЩ ИКОНОМИЧЕСКАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ, СОБСТВЕНОСТТА И ДВИЖЕНИЕТО Й НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ - ХОТЕЛИ, РЕСТОРАНТИ, МОТЕЛИ, КАЗИНА, МАГАЗИНИ И Т.Н. ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТРОЯТ МАГИСТРАЛИ И МОДЕРНИ ШОСЕТА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРИНЦИПИ, ДА СЕ СТРОЯТ НОВИ И МОДЕРНИЗИРАТ И УДВОЯВАТ СТАРИТЕ ЖП ЛИНИИ, ДА СЕ ПОСТРОЯТ МОДЕРНИ АЕРОГАРИ. ЧРЕЗ ПОСТОЯННА СВЕТОВНА РЕКЛАМА, ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА СВЕТОВНО НИВО КЪМ ОБСЛУЖВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГОСТИ В ТАЗИ ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ ЦЕЛИЯТ СВЯТ БИ МОГЪЛ ДА ДОЙДЕ ТОГАВА В БЪЛГАРИЯ И ДА ОСТАВИ ПАРИТЕ СИ ТУК.
     ТУРИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СТАНЕ СВЕТОВЕН ТУРИЗЪМ И КАТО БАЗА, И КАТО ПРЕДЛАГАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ, И КАТО ИНИЦИАТИВА.
     КРАЙНАТА ЦЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ Е СЪЗДАВАНЕТО НА МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ!

                                                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 18 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД, УЧРЕДЕНА НА 25 АПРИЛ 1990 ГОДИНА.


     НАШАТА ЦЕЛ Е ДА СЕ ОБЕДИНИ СЪЗИДАТЕЛНИЯТ ТРУДОВ ПОТЕНЦИАЛ ОТ НАРОДА, КОЙТО ДА ВЗЕМЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА В СВОИ РЪЦЕ.
     НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СТРАНАТА ДО ДНЕС ГЛАВНИТЕ БЕДИ ЗА НАРОДА НИ - ВОЙНИ, РАЗПОКЪСВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА БЪЛГАРИЯ СЕ ДЪЛЖИ НА НЕКОМПЕТЕНТНОТО ПРОТИВОНАРОДНО И ЕДНОЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ.
     НАШАТА СТРАНА ПО ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ, МЕСТОРАЗПОЛОЖЕНИЕ И НАСЕЛЕНИЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ИЗГРАЖДА СВОЙ ОБЛИК И ДА ЖИВЕЯТ ХОРАТА В НЕЯ МИРНО, ДОСТОЙНО, НА ОСНОВАТА НА ЧЕСТЕН ТРУД И ЧЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЛАГАТА ОТ НЕГО.
     ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА ИМА МНОГО.
     НЕОБХОДИМА Е МЪДРА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА, ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕДИНОДЕЙСТВИЕ НА СИЛИТЕ, КОИТО СЪЗДАВАТ МАТЕРИАЛНИТЕ И ДУХОВНИТЕ БЛАГА.
     НИЕ СМЕ ПРОТИВ НЕЯСНИТЕ ПО СЪДЪРЖАНИЕ ФОРМУЛИРОВКИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ, ПЪТ КЪМ ЕВРОПА И ДРУГИ ФРАПИРАЩИ ДЕМАГОГСКИ ФРАЗИ И ФОРМУЛИРОВКИ.
     НАРОДЪТ ТРЯБВА ТОЧНО ДА ЗНАЕ КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ, ЗА ДА Е ДЕМОКРАТИЧНО И СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВОТО, ЗА ДА ПОВЯРВА И ДА ГЛАСУВА ДОВЕРИЕ НА ТАЗИ ПАРТИЯ, КОЯТО ИСТИНСКИ ПРЕДСТАВЛЯВА НЕГОВИТЕ ИНТЕРЕСИ.
     ТЕЗИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА В ЧИЙ ИНТЕРЕС ДА БЪДАТ? НА ЕДИН ЕЛИТ, КОЙТО ЩЕ СМЕНИ ДОСЕГАШНИЯ, ИЛИ ЩЕ СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ НА НАРОДНИТЕ ТРУЖЕНИЦИ - СЕЛЯНИ, РАБОТНИЦИ, ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, НА ТРУДОВИТЕ ХОРА КАТО ЦЯЛО.
     НАШАТА ПОЗИЦИЯ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ Е:
     ПЪРВО - ДЪРЖАВАТА ДА БЪДЕ ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПОДЧИНИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ САМО НА НАРОДНИТЕ ИНТЕРЕСИ. НЕЙНИТЕ ОРГАНИ ДА БЪДАТ НЕЗАВИСИМИ ОТ ПАРТИИТЕ. НЕЙНАТА СТРУКТУРА И НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАНЕ ДА СА РЕЗУЛТАТ ОТ СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ. АКЦЕНТЪТ ПРИ ИЗБОРИТЕ ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБОРНИТЕ ПЛАТФОРМИ, ЗА ДА СЕ СВЕДЕ ДО МИНИМУМ ДЕМАГОГИЯТА И ЛИЦЕМЕРИЕТО. ЗА ЦЕЛТА ДА НЕ СЕ РЕГИСТРИРАТ ПАРТИИ, КОИТО НЕ ПОКАЗВАТ ЯСНО И ТОЧНО СВОИТЕ ЦЕЛИ И НАЧИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ, КАКТО И ОТГОВОРНОСТИТЕ, КОИТО ТЕ ПОЕМАТ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ СВОЯТА ДЕЙНОСТ. ГЛАВНАТА ЗАДАЧА НА ДЪРЖАВАТА ДА БЪДЕ ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ, НАЦИОНАЛНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА НАРОДА. ЗАТОВА ДА СЕ ОТМЕНИ КАТО АНТИБЪЛГАРСКА ПРИЕТАТА ОТ СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ, С КОЯТО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ 1300 ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ФАКТИЧЕСКИ ПОДКРЕПЯТ НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР ОТ 1919 ГОД., КОЙТО ПО СЪЩЕСТВО Е АНТИБЪЛГАРСКИ, ПОВЕЧЕ ОТ НАЛОЖИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРИЕМЕ СПРАВЕДЛИВ ЗАКОН ЗА ПРИРОДОПОЛЗУВАНЕТО /ЗЕМЯ, ВОДА, ВЪЗДУХ, ГОРА, ПРИРОДНИ ИЗКОПАЕМИ И ДР./, ДА СЕ ПРОВЕДЕ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ХАРАКТЕРА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ. НА ТАЗИ ОСНОВА ДА СЕ ПРИЕМЕ КОНСТИТУЦИЯ И ЦЕЛИЯТ ПАКЕТ ОТ ЗАКОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО, КАТО СЕ ОТДЕЛИ ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ НА ЕКОЛОГИЯТА, НО НИКОЙ НЯМА ПРАВО ПО-НАТАТЪК ДА ТЪРПИ СЪЗДАДЕНАТА АНОМАЛИЯ С ОТРОВЕНИТЕ ЗЕМЯ, ВОДА И ВЪЗДУХ. ТЕ ЧАС ПО-СКОРО ТРЯБВА ДА СЕ НАПЪЛНО ОЧИСТЯТ, А ОНЕЗИ, КОИТО НЕ СЕ СЪОБРАЗЯТ С НАРОДНАТА ВОЛЯ, ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОЕМАТ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО ДЕЙНОСТТА НА ВСИЧКИ ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ И ДРУГИ ОТРОВНИ ВРЕДИТЕЛИ.
     ВТОРО - ДЪРЖАВАТА ДА ОРГАНИЗИРА ВСЕНАРОДНО ДОПИТВАНЕ ОТНОСНО ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО. ДОСЕГАШНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЕТОСТ, Т.Е. ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА НРБЪЛГАРИЯ ДА ИМА РАБОТА, СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА.
     ПРЕХОДЪТ ОТ СОЦИАЛНА КОНЦЕПЦИЯ НА ЗАЕТОСТ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКА ОЗНАЧАВА ОКОЛО ЕДНА ТРЕТА ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗ РАБОТА. ТОВА Е РАВНОСИЛНО НА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА, ЗАЩОТО ФОНДОВЕТЕ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА БЛИЗО ЕДИН МИЛИОН БЕЗРАБОТНИ НЯМА ДА СТИГНАТ. СЛЕДОВАТЕЛНО КОНЦЕПЦИЯТА НА МЕРОПРИЯТИЯТА, ТЯХНАТА СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТРУДОВИТЕ ХОРА НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ЗАД ГЪРБА НА ТРУДОВИЯ НАРОД ОТ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ, МАКАР И ИЗБРАНИ ПО ДЕМОКРАТИЧНИ ПРАВИЛА.
     ТРЕТО - ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОДЧИНЕНО НА ЕДНАКВИ ПРАВИЛА КАКТО ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, ТАКА И ЗА СЕЛЯНИТЕ. ТРЯБВА ДА СЕ РЕВИЗИРАТ ПРИВИЛЕГИИТЕ НА ВОЕННИТЕ И ДРУГИ КАТЕГОРИИ ЗАЕТИ, С ОГЛЕД ДА СЕ ПРЕРАЗПРЕДЕЛИ ОСИГУРИТЕЛНИЯТ ФОНД ПО-СПРАВЕДЛИВО.
     ЧЕТВЪРТО - ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА ДА СА ДОСТОЯНИЕ ЗА ВСИЧКИ. БЕЗПЛАТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, В Т.Ч. И ЛЕКАРСТВАТА, ДА СА ГЛАВНА ГРИЖА НА ДЪРЖАВАТА.
     НИСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ НА БЪЛГАРИНА /ОКОЛО 8,7 УЧЕБНИ ГОДИНИ/ В СРАВНЕНИЕ С НЯКОИ ДРУГИ СТРАНИ И НАРОДИ НАЛАГА ДА СЕ УДВОЯТ БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ТЕЗИ ЦЕЛИ, А НЕ ДА СЕ ТЪРСЯТ НЕПОДХОДЯЩИ НАЧИНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ИЗДРЪЖКАТА ИМ ЧРЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПЛАТИМОСТ НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВИШАВАНЕ ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА. ДОСЕГАШНИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ ДА НЕ СЕ ОТХВЪРЛЯТ, А ДА СЕ РАЗШИРЯВАТ.
     ТРУДОВИЯТ ЧОВЕК ДА ИМА СИГУРНОСТТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН. КЪМ ЧУЖДЕНЦИТЕ ПОДХОДЪТ ЩЕ БЪДЕ ДРУГ, КАТО ПРЕЦИЗНО СЕ ИЗЧИСЛЯТ РАЗХОДИТЕ И СРЕДСТВАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТЯТ.
     РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА ДА БЪДЕ НАСОЧЕНО КЪМ ПОВИШАВАНЕ НА КУЛТУРНОТО РАВНИЩЕ НА НАРОДА, А НЕ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ КАПРИЗИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ЕЛИТ. КАТО ПОТВЪРЖДЕНИЕ Е СЪСТОЯНИЕТО И НА РАЗВИТОТО ВИСОКО СПОРТНО МАЙСТОРСТВО БЕЗ МАСОВА ФИЗКУЛТУРА, КОЕТО ОЗНАЧАВА МЕЖДУНАРОДНИ ОТЛИЧИЯ И ФИЗИЧЕСКИ НЕДЕЕСПОСОБНА НАЦИЯ, ОСОБЕНО СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ.

                                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                            X   X   X

     СОФИЯ, 18 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/.


     СЛЕДСТВИЕ ГРУБИТЕ ПРОВОКАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ Г-Н ГЕОРГИ ЦЕНОВ, СЪЩАТА НЯМА ДА УЧАСТВУВА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В 27 ОТ 28-ТЕ МНОГОМАНДАТНИ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНА В СТРАНАТА.
     С ПРОТОКОЛ HP.4 ОТ 16 МАЙ 1990 ГОД. СЪЩИЯТ Е СВАЛЕН ОТ ДЛЪЖНОСТ И ИЗКЛЮЧЕН ОТ БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/. ВРЕМЕННО ФУНКЦИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ПРЕХВЪРЛЯ ВЪРХУ ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА БХДП /Ц/ ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ. ЗА ДИРЕКТОР НА ВЕСТНИК "ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ" Е НАЗНАЧЕН ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЕКРЕТАР НА БХДП /Ц/ ПЕТКО КАМЕНАРСКИ. ПОПРАВКАТА В СЪСТАВА НА РЪКОВОДСТВОТО, КАКТО И ПОПРАВКАТА ВЪРХУ УСТАВА НА ПАРТИЯТА ЩЕ БЪДЕ ВНЕСЕНА В СЕДЕМДНЕВНЕН СРОК В СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ОТ ДАТАТА НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА 16 МАЙ 1990 ГОД.

СОФИЯ, 18 МАЙ 1990 Г.
                                         УПЪЛНОМОЩЕН: ПЕТКО КАМЕНАРСКИ
                                         /ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА БХДП /Ц/

                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/