18 март 1994


София, 18 март 1994 година
Брой 54 /1099/


София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен тскст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗА ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА /17 МАРТ 1994 Г., СОФИЯ/.


Развитието на демокрацията и укрепването на демократични институции са неотделими от защитата на българските национални интереси.

Независимият обществен комитет по националните проблеми още веднъж категорично заявява, че българската държава и нейните органи и институции в съгласие с конституцията и законодателството и в съответствие с международните договорености имат и правото, и дълга да се грижат и да защитават българите извън България, за да опазят те своя бит, култура, език и национална идентичност.

Днес особено остро стои въпросът за съдбата на българите от Западните покрайнини.

Ние смятаме, че като демонстрират воля за добросъседски отношения, българските държавни органи и цялата общественост не могат да отминават с мълчание и някои факти, свързани с денационализаторски процеси и потъпкване на човешките и гражданските права в районите на Западните покрайнини.

Особено обезпокоително е, че с всяка изминала година броят на българите намалява. И ако през 1960 г. според официалната статистика техният брой е бил 63 000, то през 1991 г. те са само 25 000.

Миграционните процеси, предизвикани от безработицата и мизерията, обезлюдяват тези краища, но заедно с това протичат и добре дирижирани процеси, които заличават националната идентичност на българите там.

Българският език не се изучава или се изучава частично, като чужд език. Не се получават книги и вестници на родния език. В църквите не се служи на български език.

По административен път се откъсват райони с чисто българско население и се присъединяват към райони, населени със сърби.

Разрушават се или се променя националният характер на паметници на българската култура и история.

Като се има предвид всичко това и въз основа на двустранно изразената воля за най-добри съседски и междудържавни отношения, Общественият комитет по националните проблеми

НАСТОЯВА:

1. Компетентните държавни органи да направят необходимото за създаване на безмитна зона в областта на Западните покрайнини и принадлежащите й български краища.

2. Граничният режим да се либерализира до степен, създаващ възможности за свободно движение.

3. Български език в училищата да се изучава в съответствие със статута на националните малцинства, какъвто го имат българите в Западните покрайнини. За целта да се направи нужното и за изпращане на български учители.

4. Да се направи необходимото в българските църкви да се служи на български език.

5. Да се осигурят технически възможности за приемането на радио- и телевизионни предавания.

6. Да се договори свободен достъп на българска книга и периодичен печат.

7. Народното събрание и Министерският съвет да приемат съответни нормативни актове за развитието на стопанска дейност в Западните райони на България, за да могат там да намират препитание и по-добър живот и хора от Западните покрайнини.

Тази възможност да се обсъди заедно с държавната грижа за населението от планинските, полупланинските и граничните райони на страната.

Общественият комитет по националните проблеми намира за крайно необходимо и без забавяне да се създаде Национален фонд "Западни покрайнини" за оцеляване и развитие на българите и българщината в тези краища.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ И НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ ПО ПОВОД НА ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА НА ДИЛЯН ДОРОН.


Във връзка със зачестилите напоследък арести, определението е мярка за неотклонение - зъдържане под стража, Християнрадикалната партия и Българската Християндемократическа партия - център /ХРП и БХДП-ц/ на свое заседание разгледаха документи, отнасящи се до случая Дорон.

Веднага бие на очи тенденциозността на този акт. Кой е Дилян Спиридонов Дорон - български бизнесмен, привлякъл и по негова препоръка инвестирани над 400 млн. лева в българската икономика.

Отделно от това е направил и лични инвестиции от няколко милиона щатски долара в България.

Освен това много фирми, представлявани и съветвани от Дорон, извършват огромен търговски оборот /за сведение само една от последните сделки по внос на захар, и то изпълнена наполовина, е с обем над 450 млн. лева - втората половина на тази сделка не би могла да се осъществи поради неговата изолация/.

И на последно място, но не по значение, следва да се изтъкне пълната несъстоятелност на повдигнатото обвинение.

Предвид на това ръководствата на ХРП и БХДП-ц остро реагират и протестират срещу намина, по който определени кръгове - политически и икономически, отклонявайки общественото мнение от кризата у нас - икономическа и политическа, се опитват да смажат частната инициатива и да наложат отново централизирания монополистичен модел в икономиката ни.

София, 17 март 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРП: отец Т.Петров

СЕКРЕТАР: В.Янев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ ПО ПОВОД НА ТРИДНЕВНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ ПРОТЕСТ.


Тридневният предупредителен полицейски протест доказа готовността на българския полицай да отстоява твърдо и докрай с всички позволени и законни средства професионалните и социалните си права.

Шестнадесет хиляди полицаи /16 000/ подкрепиха с подписите си справедливите искания, огласени в декларацията на Националния полицейски синдикат /НПС/.

НПС остава в състояние на протестна готовност до 30 март 1994 г., когато на митинг в столицата ръководството на синдиката ще информира своите членове и българската общественост за постигнатите резултати.

Продължават срещите с представители на държавните институции, имащи отношение към решаване на проблемите на националната полиция.

На 17 март 1994 г. ще се проведе среща с ръководството на Комисията за национална сигурност при Народното събрание.

София, 16 март 1994 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НПС: Емил Рашев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА "М", ПРИЕТА НА 19 ФЕВРУАРИ 1994 Г., СОФИЯ.


Младежката организация Гражданско обединение за републиката /ГОР/ "М" се създава с цел да обедини всички млади хора, милеещи за България. Хора, които поемат отговорността за нейната съдба - днес, а не утре, и искат да живеят добре сега, а не в бъдещето. Искат да решават младежките проблеми самостоятелно, защото те са техни.

Нашата цел е да създадем едно действено младежко обединение, което да генерира идеи, проекти, законопроекти и социални програми, които да доведат до реална промяна на сега съществуващите.

Нашата цел е способните и амбициозните млади хора да влязат в структурите на управление на обществото.

Поставяме си за цел да отворим ГОР за младите хора и за политиката за младежта, защото ние видяхме в ГОР не поредната политическа регистрация, а магията за осъществяване на нашите мечти.

Младежката организация ГОР ИМИ е автономно младежко обединение, чийто статут съчетава два принципа: на автономността и на зависимостта.

Принципът на автономността се изразява в самостоятелност при вземането на необходимите решения, както и в самостоятелност на ръководните органи. Принципът на зависимостта е в юридическата несамостоятелност на организацията. Тя е част от ГОР.

Ние, младежите, приемаме програмата и устава на ГОР.

ГОР ”М” обединява усилията на своите членове за:
- осигуряване на мир и на добросъседство на Балканите и интеграция в Европа;
- преодоляване на политическата конфронтация, на апатията и отчуждението на младите хора от политиката;
- утвърждаване на ново политическо поведение на принципите на толерантността и на конструктивния диалог;
- създаване на нова култура в общуването, която отхвърля насилието, конфронтацията, политическото отмъщение, личностното опозоряване;
- социална подкрепа и защита на младежката предприемчивост и на частната стопанска инициатива;
- пълноправното участие на младите хора в приватизационния процес;
- създаване на работни места за младите хора;
- икономически ефективно връщане на земята;
- защита на политиката на протекционизъм в българското селско стопанство;
- промяна във финансово-кредитните механизми;
- оказване на социална подкрепа и на защита на младото семейство;
- възстановяване на кредитната политика за младото семейство;
- осъвременяване на правната защита на семейството - промяна в Закона за лицата и семейството;
- съвременна наказателно-правна защита на децата с противоправно поведение;
- създаване на закон за защита на детето;
- реформиране на образованието в съответствие с националните традиции и европейските образователни стандарти;
- кредитиране на висшето образование;
- съобразяване на държавната поръчка с нуждите на икономиката и обществото;
- уеднаквяване на критериите при дипломиране на студентите от държавните и от свободните университети;
- защита на правото на живот, на свободен избор и на самоопределение на всеки човек;
- подкрепяне на толерираща държавна политика към Българската православна църква;
- защита на личното достойнство на нашите младежи-войни.

София, 19 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1S март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ХОДА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /19-20 ФЕВРУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/. Документът е предоставен от архива на партията.


Погледнат по-детайлно, процесът на приватизация има някои успехи в малката приватизация. Отделни министерства /главно търговското/ направиха успешни търгове и конкурси, с които прехвърлиха собствеността върху магазини, складове, бензиностанции. Но с този факт не може да се компенсира тоталното неизпълнение на програмата на Агенцията за приватизация за 1993 г. Осъществени са едва 5-6 сделки от заложените 83. При това всички сключени сделки са подложени на остра критика поради недостатъчен брой конкурентни оферти, съмнително ниски цени и отказ на контрагентите да заплатят сумата.

Усложнената и противоречива процедура е съществена пречка в осъществяването на приватизацията. Практически в нито една от широко рекламираните техники на приватизация не се ползва нито продаване на акции, нито на пакети от акции. Единствената техника на приватизация, която се използва, е "преговори с потенциални купувачи", забулена като правило в тайна, която предизвиква яростни атаки. В този си вид тя не удовлетворява никого освен държавните чиновници.

Приватизацията се оказа поле на сблъсък на жестоки икономически интереси и това е, което в крайна сметка задържа приватизационния процес. В тази обстановка "масовата приватизация" придобива нов смисъл и значение. В нея се вижда възможност за спасяване на приватизационния процес от дискредитация. Една добре премислена програма за масова приватизация може да даде на частните финансови посредници онези шансове, от които те са лишени сега. Въпросът за масовата приватизация е не просто само въпрос за социална справедливост. Той е свързан преди всичко и главно с отстояване на принципите за свобода на частната инициатива.

Българската партия Либерали оказва подкрепа на основните положения, залегнали в проекта "Карабашев", защото той застъпва едно много по-модерно виждане за финансовите посредници като необходими участници в пазарните структури. Дори да се реализира вариант, при който голяма част от участниците в масовата приватизация ще се освободят от своя дял за сметка на фондовете, концентрираната финансова мощ на фондовете ще бъде достатъчно позитивен агент на рационално функциониращи пазарни структури.

Моделът на масовата приватизация по принцип съответства на либералните възгледи за икономиката на страната. Същевременно трябва да се има предвид, че някои негови недостатъци могат да го компрометират, а именно:
- принципът на централизирано създаване на фондове;
- ограниченият брой фондове.

Няма смисъл да се загърбват десетките финансови компании, инвестиционни фондове, застрахователни институции и да се формират централизирани фондове, чиито ръководства ще се назначават с конкурс. Никакъв конкурс не може да се конкурира с частната инициатива. Само тя може да направи ръководството на фондовете ефективно.

София, 5 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗГОТВЕН ОТ ЦЕНТЪРА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ПЪРВАТА ЧАСТ, И ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛИ ЯНАКИ СТОИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ВТОРАТА ЧАСТ, АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ТРЕТАТА ЧАСТ.


КАКВИ СА ПЪТИЩАТА И СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАШИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ЦЕЛИ?

Българската социалистическа партия извършва - върху основата на своята и на световното социалистическо движение история, върху основата на поуките от провала на обществата на "реалния социализъм" в бившия СССР и в Източна Европа, на базата на съвременния световен опит - ДЪЛБОКО ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ПЪТИЩАТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СВОИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ЦЕЛИ.

Българската социалистическа партия се отказа в новите исторически условия от въоръжената революция като път за завоюване на властта. Ние възприемаме нова политическа философия - постигане на властта чрез демократични избори, реализиране на нашите обществени цели чрез демократични средства, по пътя на постепенни или радикални реформи, трансформационни промени и качествени преобразования.

Отказвайки се от използването на насилие и потисничество в политическата борба, българските социалисти никога няма да се примирят с използването на насилие и потисничество от други срещу свободата и правата на човека, както и срещу самата БСП. Що се отнася до агресия срещу България - ние ще защитаваме с всички средства, включително и с оръжие, свободата, границите и независимостта на Отечеството ни.

Българската социалистическа партия се отказа от диктатурата на пролетариата и се противопоставя и в своите принципи, и в своята практическа политика на всякакъв вид диктатура. Пътят на установяването на демократично общество в България преминава през демокрацията, а не през нейното ограничаване и погазване. Ние сме за парламентарна демокрация, функционираща по правилата и критериите на най-напредналите демократични държави в света. Ние сме за разделение на властите - в сегашния преходен период въпросът, от който зависи съдбата на демокрацията в България, е създаването на национално отговорен и компетентен демократичен парламент, на силна и ефикасна демократична изпълнителна власт и на самостоятелна, служеща единствено на закона съдебна власт.

Българската социалистическа партия се отказа от налагането на идеологически монопол в духовния живот и в развитието на обществото. Категорично отхвърляме догматизма и доктринерството, които нанесоха голяма вреда на партията и обществото. Ще се борим срещу всякакви опити - откъдето и да идват те - за установяване на нов идеен монополизъм, за копиране и пренасяне на чужди модели. Нашата партия е за общество на свободен и многообразен духовен живот, основан върху свободата на мисълта и творчеството, разнообразието и плурализма на идеи, мнения и ценности, поддържането на нови направления на духовното ни развитие, както и върху съхраняването и таченето на драгоценното богатство на българските традиции и култура. В сферата на мисълта, на духа и творчеството трябва да бъде забранена всякаква забрана. В познаването и ползването на науката, на прогресивните и ценни философски, политически, икономически, правни и други идеи на съвременната обществена мисъл ние виждаме една от основните предпоставки за успеха на прехода и с всички сили ще работим за нейното осигуряване.

Българската социалистическа партия е за правова държава и за повишаване ролята на гражданското общество. Демократичната държава се управлява от легитимно избрани държавни институции, гарантира приложението на закона и осигурява правата на всички граждани. Гражданското общество - с дейността на своите разнообразни асоциации и с активността на самите граждани - не само осигурява контрол върху държавата, но и само по себе си представлява автономен фактор на демокрацията. Необходимо е в следващите години да продължим укрепването на демократичните държавни институции у нас на всички равнища и да се стимулира разностранното развитие на гражданското общество.

Българската социалистическа партия е за реформиране на командно-административната икономическа система в социална пазарна икономика. Напълно свободната пазарна икономика е изминат етап в напредналите страни. Съвременният неолиберализъм залязва, дори и в САЩ и Великобритания. Успешното решаване на националните икономически проблеми и на задачата за осигуряване на благосъстоянието на всички български граждани изисква съчетаване на пазара със справедлива данъчна, осигурителна, екологична и друга държавна икономическа политика за преразпределение на произведения национален продукт. Съвременна социално и екологично ориентирана пазарна икономика - това е верният път на икономическата реформа у нас.

Българската социалистическа партия отстоява еднонационалния характер на българската държава. Ние сме безкомпромисни противници на каквито и да било действия за сепариране на страната ни или за разрушаване интегритета на българския народ. Заедно с това ние сме открити противници на разпалването на етническа и религиозна вражда между гражданите и открити защитници на етническата и религиозната толерантност у нас.

Българската социалистическа партия е за политически плурализъм. Урокът за авторитарната същност на еднопартийния политически монопол е сред най-важните уроци, които БСП извлича от миналото. Ние сме за многопартийна политическа система и за диалог между политическите партии и алтернативи. Свободните демократични избори са тези, които ще дават и ще отнемат доверието на гражданите, а оттам и държавната власт на различните политически партии.

Българската социалистическа партия оценява като опасен рецидив на по-далечното и по-близкото минало съдебната разправа с политическия противник. Необходимо е да се пресече и да се сложи край на тази злощастна традиция в българската политическа история. Българската социалистическа партия е против политиката на отмъщение, против политическите процеси и политическите затвори. Политическа отговорност за провежданата политика - да! Съдебна отговорност за доказани лични престъпления - да! Разправа за политика, репресии над политическия противник - не! България не може да стане демократична държава и демократично общество, докато не прекъсне преследването, дискредитирането и репресирането за политически възгледи и за политика.

Българската социалистическа партия е за цивилизоване на политическите отношения у нас. И придобиването на властта, и упражняването на властта, и слизането от власт трябва да става по мирен начин, чрез демократични процедури. Политическата борба между партиите на трябва да прераства в политически "трибализъм". Различието трябва да води до възможност за избор между политически алтернативи и способни политици, а не до унищожаване на политико-алтернативното многообразие на политическия опонент. Демократизацията на България днес се нуждае от демократични партии и от политици демократи, а също така и от цивилизоване на нашия политически живот, на нашите политически партии и политически елити.

От всички тези програмни постановки следва, че БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРЕЖИВЯВА ПРОЦЕС НА УСТАНОВЯВАНЕ НА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА. ОСНОВНОТО В НЕЯ Е ДЕМОКРАТИЗМЪТ. Ние възстановяваме най-добрите демократични традиции в нашата собствена, повече от 100-годишна история, преодоляваме погрешните теоретични тези и допуснатите практически извращения и усвояваме най-напредничавото от световния демократичен опит. Социалистите са преди всичко демократи - това е новата политическа култура на БСП, демокрацията - това е пътят, по който Българската социалистическа партия ще въплъти в развитието на обществото своите цели и ценности, демокрацията е не само път, но и цел - това е новото разбиране на Българската социалистическа партия за уредбата на държавата и обществото.


ИСТОРИЧЕСКИ КОРЕНИ И ПОУКИ НА БСП

Идеите на социализма се формират постепенно и техният зачатък се намира далеч в историята. Те имат родствена връзка с древните свободолюбиви идеали на гръко-римската култура. Още по-близка е връзката им с християнските ценности. Непосредствената им духовна основа са хуманистичната философия, просветителството, идеите на социалистите утописти, както и опитът на работническото движение. Социалистическите идеи, обосновани в учението на Маркс през XIX век, се появяват като търсене на пътища за по-добра уредба на обществото, противоположна на съществуващото тогава общество на жестока несправедливост и експлоатация.

Стремежът към по-справедливо общество е неунищожим. Несекващи са и усилията да се усъвършенстват социалистическите идеи за постигането на такова общество. Тези усилия могат да бъдат успешни само ако социалистическите партии осмислят уроците на историята и същевременно здраво се опират върху реалностите на съвременността.

Българската социалистическа партия е основана на 2 август 1891 година на старопланинския връх Бузлуджа под името БСДП от Димитър Благоев и група видни български политици и интелектуалци. Заслугата на Благоев и първите социалисти в България е историческа - те посяха семето на социалистическите идеи и ценности в българската обществена почва и създадоха партия, която да се бори за тяхното реализиране.

Изворите на социализма в България са чисти и с голяма обществена ценност. Избликвайки от най-светлите идеи на Българското възраждане и борбата за освобождение на България от турско робство, тези извори вляха в общественото ни развитие най-модерните за времето си идеи и тенденции на напредналите европейски страни. Необходимо е да бъдат възродени в съвременното развитие на Българската социалистическа партия най-ценните традиции от нашето социалдемократическо минало: вярност към народа и хората на труда, безкористно служене на социалистическия идеал, висока нравственост, свобода на мисълта, съобразяване с националните традиции и специфика, интелектуална, морална и гражданска смелост в отстояването на социалистическите идеи и ценности.

Българското социалистическо движение е многообразно. В неговата дълга история има различни разбирания, течения и партии. Партисти и съюзисти, тесни и широки социалисти, комунисти и социалдемократи - колкото и големи да са изглеждали различията между тях, всички те са дали своя оригинален принос в развитието, разпространяването и борбата за реализиране на социалистическите идеи. Многообразието не е слабост, а исторически обусловено богатство на социалистическото движение. Не многообразието, а враждебността между различните партии, липсата на единство и взаимодействие между тях е голямата слабост и голямата поука от историята на българския социализъм. Българската социалистическа партия се обявява за единство на българската левица и ще работи за постигане на това единство с всички леви партии, преди всичко с БСДП, левите аграрни партии, левите екологични движения и други леви формации.

Най-ценното в историческото наследство на Българската социалистическа партия е борбата за свобода, социална справедливост и демокрация. Защитавайки коренните интереси на хората на труда, социалистите действаха в парламента и в местната власт, организираха хиляди стачки, политически демонстрации и кампании, а в периодите на мракобесие и фашизъм - въстание и партизанско движение. Това наследство е неразделна част от борбата на българския народ срещу потъпкването на свободата и правата на човека, за благоденствието на България и на всички български граждани.

Особено голям е приносът на нашата партия в борбата срещу фашизма. България е осеяна с братски могили и лобни места и тя никога няма да забрави своите герои антифашисти. Този принос получи широко национално и международно признание. Участниците в антифашистката борба и в партизанското движение бяха хора с висока патриотична идейна мотивация, с чисто морално и политическо съзнание, готови да жертват всичко, включително и живота си, за свободно и справедливо общество. Обединяването на демократичните и антифашистките сили в единен фронт беше забележителен исторически факт с голямо значение за победата над фашизма в България.

Тази година Българската социалистическа партия навършва 103 години. Историята на партията е писана с искрената вяра на много поколения нейни членове и симпатизанти в социалистическия идеал и с кръвта на хиляди честни, способни и достойни хора. Поради това партията пусна дълбоки корени, спечели голям политически авторитет и морален кредит сред народа.

Но историята на партията е сложна. Разцеплението и противопоставянето на партиите на социалдемокрацията, ортодоксията и сектантството на "тесния социализъм", недостатъчно критичното възприемане на "руския път" и особено пренасянето на сталинския модел партия и общество у нас, "доктрикерският синдром", елиминирането на политическата и организационната самостоятелност на партията от Третия интернационал схематизираха нейното теоретично мислене и водеха до сериозни грешки в нейната практика, откъсваха я от националната специфика и от широки слоеве на народа, често я лишаваха от партньорство и сътрудничество с основни демократични политически сили в страната.

Изключително сложна и отговорна е преоценката на следдеветосептемврийския /1944 г./ период в историята на партията. Тук са еднакво исторически недостоверни и обществено вредни както тоталното очерняне и отрицание, така и заобикалянето или неосъждането на допуснатите грешки и извращения.

Не трябва да се забравя, че след коренната промяна, извършена у нас след победата над фашизма през 1944 г., ние поехме пътя на изграждане на многопартийно, демократично и справедливо общество. Това бе оригинален и верен път. Но той бе прекъснат поради силовото налагане на сталинската политическа и икономическа система на обществото. Това доведе до дълбоки отклонения от принципите на социализма в развитието на демокрацията, до потъпкване на основни права на гражданите и до насилие над хора. Българската социалистическа партия оценява като несъвместими с идеите и целите на социализма недемократичните форми на държавно управление, осъжда допуснатите извращения и насилие.

Изключително трудни проблеми стояха за решаване в икономическото, социалното и културното развитие на страната в следвоенния период. България беше изоставена и неразвита страна. Управляващите буржоазни партии не успяха да я изведат от това състояние. Тази задача се падна на нашата партия.

Създаденото през изминалите четири десетилетия в икономическата и социалната област и културата е огромно по своите мащаби, направено е от българския народ, от таланта на неговите творци и специалисти и представлява национален капитал. Извършена бе ускорена индустриализация. Създадено бе модерно селско стопанство. Изградени бяха стотици хиляди нови къщи и апартаменти. Построи се нова пътна, жп, въздушна и водна транспортна система. Осигурени бяха безплатно медицинско обслужване и всеобщо безплатно средно образование. Гарантирано бе правото на труд и почивка за всички. Науката и културата преживяха период на бурно развитие, в процеса на което бяха създадени крупни художествени произведения, научни и културни ценности. Повишено бе жизненото равнище на хората.

Заедно с това командно-административната икономическа система показа своята принципна и практическа неспособност да осигури стопанския просперитет на страната в новите условия. Необоснована се оказа забраната на частната собственост. Забави се структурната и технологичната модернизация на икономиката. Нашето производство изостана от световното развитие и се превърна в неконкурентоспособно. Намаляха темповете на икономическото ни развитие и непосилно се увеличи външният дълг. Все по-широки размери вземаха волунтаризмът, бюрокрацията и корупцията. През последните години страната навлезе в икономическа, социална, екологична и нравствена криза.

Когато днес търсим причините за провала на обществата на "реалния социализъм" в бившия Съветски съюз и в другите източноевропейски страни, ние не трябва да се боим да стигнем до корена на нещата. Най-малко четири са решаващите причини за този провал:

• Неефективна, бюрократизирана командно-административна икономическа система на тотално централизирано планиране, която ликвидира частната собственост, пазара и конкурентоспособността на икономиката.

• Авторитарна политическа система, която не функционираше демократично и водеше до потъпкване на някои основни свободи и права на гражданите.

• Сливане на управляващите комунистически партии с държавата, което доведе до тежки деформации в ролята на вътрешното саморазвитие на партиите като обществено-политически и парламентарни формации.

• Криза на политическите и държавните елити, която постави управлението на партиите и държавите в ръцете на хора с посредствени политически, интелектуални, професионални и морални качества.

Българските социалисти трябва да извлекат исторически уроци от причините за провала на обществата на източноевропейския "реален социализъм".

Българската социалистическа партия се разграничава от допуснатите през изминалите четиридесет и пет години извращения, извлича своите скъпо заплатени поуки от тях. Заедно с това тя се обявява против омаловажаването и тоталното очерняне на постигнатото и настоява за обективен конкретно исторически анализ, критика и оценка на този период. Черно-бялото мислене не води до истината и до верните изводи от нея. България трябва да се насочи не по пътя на разрушението, а по пътя на реформите и съзиданието.

Българската социалистическа партия смята също така, че е необходимо по-дълбоко осмисляне на провала на източноевропейския "реален социализъм", на разпадането на бившия Съветски съюз и съветското общество. Това е много трудна познавателна, обществена и политическа задача. Тя не може да бъде решена бързо и еднократно. Нужно е време, нужни са сериозни дискусии, нужно е развитие на обществената мисъл. Истината може да бъде постигната в резултат на обстойни философски, икономически, социологически, политологически, културологически и други изследвания. А също така - на отговорни политически анализи от левите партии.

Българската социалистическа партия се обявява както против безапелационните присъди на ширещата се в някои среди социализмофобия, така и срещу безкритичното отношение към тежките грешки и извращения, допуснати в бившите социалистически страни.

Социализмът не може да бъде нито погребан, както искат неговите противници, нито възкресен, както призовават някои партии и дейци, защото той не е мъртъв. Претърпя провал една конкретно историческа форма за реализация на социализма при конкретно исторически обективни и субективни причини. Осмислянето на този провал е необходимо на социалистите, за да не бъдат повторени грешките, за да се извлекат поуките и да се дефинира новото разбиране за социализма в днешните и утрешните реалности на света.

От дълбините на историята идва, през сложна криза преминава днес, в нови обществени, природоекологични, научно-технически и цивилизационни реалности се формира и на нови предизвикателства търси отговор социализмът на XXI век. Новият модерен социализъм запазва приемствеността с историческите си корени, но е продукт на новото време, на неговите проблеми предлага решения.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТ НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /8-12 ФЕВРУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО


ДОХОДИ

Чл.48. Доходите на конфедерацията и организациите, членуващи в нея, се набират от:
1. Членски внос.
2. Доброволни вноски, спонсорство, дарения и завещания от физически и юридически лица от страната и чужбина.
3. Доходи и имущество.
4. Доходи от културни, спортни и други дейности, включително стопанска и търговска.


ИМУЩЕСТВО

Чл.49 /1/ Конфедерацията на труда "Подкрепа" притежава движими и недвижими имущества, налични пари и ценни книжа.

/2/ При необходимост Конфедерацията на труда "Подкрепа" може да учредява и участва в стопански и търговски структури.


ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

Чл.50. Финансовите средства се изразходват за обезпечаване на организааионната, социалната и културно-просветната дейност на конфедерацията, а също и за дейности, провеждани в съответствие с устава.


БЮДЖЕТ

Чл.51. /1/ Бюджетът на конфедерацията за съответната календарна година се разработва и предлага от Изпълнителния съвет.

Утвърждаването му става с решение на Конфедеративния съвет.

/2/ Измененията в бюджета се извършват по реда на предходната алинея.


ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ

Чл.52. Финансовата дейност се отмита периодично пред Конфедеративния съвет.


РАЗМЕР И ОТЧИСЛЕНИЯ

Чл.53. /1/ Размерът на отчисленията от членския внос на членовете на конфедерацията се определя от конгреса. Конфедеративният съвет в периода между два конгреса може да променя размера на тези отчисления, като решението се приема с квалифицирано мнозинство - 2/3 от присъстващите на заседанието организации.

/2/ Синдикалните регионални съюзи и професионалните организации /федерации, национални синдикати/ формират стачен фонд в размер, определен от конгреса.


РЕД НА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ

Чл.54. Редът и начинът на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства се определя с наредба, утвърдена от Конфедеративния съвет.


ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.55. /1/ Трудовите възнаграждения на членовете на Изпълнителния съвет се изплащат от бюджета в размер, определен от Конфедеративния съвет.

/2/ Трудовите възнаграждения на назначените по щат специалисти и експерти към Изпълнителния съвет, както и хонорарите на лицата, привлечени в експертни комисии, се изплащат в бюджета в размер, определен от Изпълнителния съвет.


РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО

Чл.56. /1/ Разпореждане с имуществото /дълготрайни материални активи/ на конфедерацията става с решение на Конфедеративния съвет.

/2/ При условията на чл.18 от настоящия устав имуществото на прекратените, напуснали и изключени поделения и структури се разпределя, както следва:

а/ при прекратяване на съответното поделение имуществото му остава за КТ "Подкрепа", а при прекратяване на съответната структура имуществото й остава за съответното поделение, към което членува;

б/ при изключване или напускане чрез заявление от съответното поделение или структура имуществото му се предоставя на организации от същия бранш, които са признати от Конфедеративния съвет, от федеративните съвети, от националните синдикални съвети и регионални съвети за техни правоприемници;

в/ в случаите, когато изключените или напуснали поделения и структури нямат определени от Конфедеративния съвет, федеративните съвети, националните синдикални съвети и регионалните съвети правоприемници, поради липса на организации, които да ги заменят, имуществото им остава за КТ "Подкрепа" и съответните поделения.


СМЕТКИ В БАНКИ

Чл.57. Конфедерацията може да разполага със сметки в банки, спестовни каси и други институти, както и да застрахова имуществото си. Същото се отнася и за нейните поделения.


ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Чл.58. Всички документи от имуществен характер се подписват от президента и друго упълномощено лице по решение на Изпълнителния съвет.


ГЛАВА ПЕТА

ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ

Чл.59. /1/ Към Изпълнителния съвет и Конфедеративния съвет могат при необходимост да се сформират временни или постоянни експертни комисии.

/2/ Към отдел "Счетоводство" може да се сформира група за финансов контрол, която да извършва проверки по поделенията на конфедерацията на основание Закона за финансовия контрол в страната.

/3/ Експертните комисии се създават, за да подпомагат съответните ръководни органи на конфедерацията в качеството си на съветници.

/4/ Структурата на експертните комисии, принципите и формите на тяхната дейност, както и финансовата и техническата обезпеченост, се определят от Изпълнителния съвет. В тези експертни комисии могат да бъдат привличани и специалисти, нечленуващи в конфедерацията.


ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Чл.60. Конфедерацията на труда "Подкрепа" може да разполага със собствени информационни средства. Статутът на тези информационни средства се определя от ръководните органи на конфедерацията.


ГЛАВА ШЕСТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗБОР В РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл.61. /1/ В ръководните и контролните органи на КТ "Подкрепа" не могат да бъдат избирани лица на повече от една изборна длъжност.

/2/ В ръководните и контролните органи на КТ "Подкрепа" и нейните поделения не могат да бъдат избирани лица с по-малко от две години членство в КТ "Подкрепа".

/3/ В ръководните и контролните органи на КТ "Подкрепа" и всички нейни структури на всички нива не могат да бъдат избирани:
1. Лица, които членуват в политически партии и движения.
2. Работодатели /управители, контрольори, членове на управителни, дирекционни, надзорни и контролни съвети на търговски дружества, фирми и кооперации/.
Изключение се допуска само за лица, участващи в контролните органи на търговските дружества или фирми, собственост или с участие на КТ "Подкрепа" или нейните поделения, без да получават възнаграждения за това.
3. Представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Изключение се допуска само за общинските съветници.
4. Лица, имащи регистрирани частни фирми по Търговския закон.
5. Лица, членували в БКП/БСП и други комунистически партии, активни борци против фашизма и капитализма, сътрудници на репресивния апарат и участници във "възродителния" процес.
6. Лица, заемали щатни ръководни длъжност в ДКМС/БДМ, БПС и БЗНС - казионен.
7. Лица, заемали щатни и нещатни длъжности в КНСБ.
8. Лица, изключвани от КТ "Подкрепа” и от нейните структури.


ПЪЛНОМОЩИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО УСТАВА

Чл.62. Конфедеративният съвет има право да променя и допълва тези членове от устава на конфедерацията, които противоречат на националното законодателство само когато такава необходимост се появи. Промяната се извършва с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на КС.


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРУКТУРИТЕ

Чл.63. Конфедеративният съвет приема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете схема за структурно, териториално деление на страната и единен браншов класификатор.


РЕШЕНИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ

Чл.64. Всички неуредени организационни и имуществени въпроси в този устав се уреждат с решение на Конфедеративния съвет, доколкото не са регламентирани от действащото законодателство.


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПУСКАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.65. Конфедерацията на труда "Подкрепа" се разпуска с решение на конгреса, взето с мнозинство 2/3 от делегатите при явно гласуване.

/Пресслужба "Куриер"/


15:35:00
18.03.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!