18 април 1995


София, 18 април 1995 година
Брой 76 /1377/


София, 18 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /15 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


1. Приема промените в статута на Съюза на демократичните сили /СДС/ и настоява за довеждането им докрай чрез прилагане на изборно-представителния принцип на всички равнища.

Възлага на ръководството на Националния клуб за демокрация /НКД/ да отстоява това решение пред Националната конференция на СДС.

2. Възлага на Оперативното бюро да разработи и да предложи на Националния клубен съвет правилник за организацията и дейността на ръководните органи на Националния клуб за демокрация и взаимодействието между структурите му. Приема създаването на вертикални структури на Националния клуб за демокрация и възлага на Оперативното бюро да персонифицира отговорностите на членовете си за контрол и взаимодействие в регионите. Възлага на клубовете в бившите окръжни градове да координират, разширяват и укрепват организационно клубовете за демокрация в техните региони.

3. Задължава Националния клубен съвет да създаде Център за анализи и проучвания.

4. Задължава Оперативното бюро да свиква всяко тримесечие разширен Национален клубен съвет с участието на председателите на всички клубове в страната.

5. Възлага на Оперативното бюро да създаде експертна комисия, която да разработи политическа концепция на НКД, целяща спечелването на местните избори чрез създаване на обединен некомунистически блок.

6. Членовете на професионалните клубове да членуват в клубовете за демокрация по местоживеене. Всички членове на НКД да се включат и да участват активно в работата на общите събрания и местните клубове на СДС.

7. Депутатите от Националния клуб за демокрация да участват активно в организационната и политическата дейност на клуба.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕКЪСВАНЕТО НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ЗАПЛАТИТЕ И КОМПЕНСАЦИИТЕ В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА. Документът е внесен в Народното събрание.


Двумесечните преговори на социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ не доведоха до консенсус за работната заплата и компенсациите на заетите в образованието, здравеопазването, науката, културата и държавната администрация. Въпреки различията със социалните партньори правителството внесе в парламента проектобюджета за 1995 г.
Различията се свеждат до следното:

Първо, механизмът за компенсиране на инфлацията.

Синдикатите настояват той да бъде сходен с механизма, който се прилага в материалната сфера. Обратното би означавало дискриминация спрямо държавните служители.

Второ, компенсациите за първото тримесечие на 1995 г.

Според нас няма основания работещите в бюджетната сфера да не получават никакви компенсации за първото тримесечие, както е решило правителството. Това би било опасен прецедент в политиката на доходите и на практика би довело до замразяване на заплатите на държавните служители за цялото първо полугодие.

Като припомня очерталите се различия, Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ се обръща към българския парламент с искане да внесе такива поправки в Закона за бюджета, които биха улеснили решаването на спора между социалните партньори. Подчертаваме, че допълнителната сума, необходима за увеличаване на заплатите и компенсациите, е под 1 милиард лева.

Очакваме, че ръководството на Народното събрание, парламентарните комисии и депутатите ще проявят разбиране и чувство за отговорност пред своите избиратели от бюджетната сфера - над 550 000 учители, лекари, дейци на културата, научни работници и висококвалифицирани държавни чиновници.

Професионалното достойнство и социалният мир са по-важни от счетоводните сметки и монетарните съображения, наложени от международните финансови институции.

София, 13 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА" В БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА 70-ГОДИШНИНАТА ОТ АТЕНТАТА В ЧЕРКВАТА "СВЕТА НЕДЕЛЯ" В СОФИЯ.


Преди 70 години бе извършен атентат в черквата "Св. Неделя". Той бе една необмислена реакция срещу безогледния терор на настъпващия фашизъм, на ликвидирането на демокрацията в страната и грубото погазване на гражданските свободи и права. Кървавият преврат на 9 юни 1923 г. създаде в българското общество атмосферата на ненавист и ожесточение. В нея намираше естественото си място и желанието за разплата у онези, които бяха несправедливо и жестоко преследвани.

Атентатът от 16 април 1925 г. бе отговор на варварското избиване на най-активните дейци на Българската комунистическа партия /БКП/ и левицата на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/. Това бе акт на отчаяние в едно общество, доведено до безизходица.

Покушението бе и трагично следствие от неразбирателството между Военната организация и ръководството на партията в емиграция, което решително отхвърляше опитите на белия фашистки терор да се отговори с червен, въпреки че репресивната машина на сговористките превратаджии от 9 юни 1923 г. работеше на пълни обороти. Исторически факт е, че атентатът в черквата "Св. Неделя" бе осъден от тогавашното ръководство на нашата партия веднага след извършването му.

Трагичните събития от пролетта на 1925 г. не могат да бъдат изваждани от контекста на конкретната историческа ситуация и след това оценявани от позициите на абстрактни ценности. В България се водеше открита гражданска война, в която тържествуваше фашистката реакция.

Последвалата след атентата кървава вакханалия на властта, хилядите жертви на шпицкомандите показа пред целия свят, че атентатът е бил удобен и чакан повод за окончателна разправа с всичко прогресивно в страната.

Моралната и политическата отговорност за всички събития след Деветоюнския преврат от 1923 г., които инициираха всички други актове на насилие, носят реакционните сили, обединени тогава около т.нар. Демократичен сговор. Затова днес - 70 години след атентата, Българската социалистическа партия /БСП/ няма нито пред кого, нито за какво да поема някаква отговорност за него.

София, 16 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА - ДВИЖЕНИЕ НА ОНЕПРАВДАНИТЕ, КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, УЧРЕДИТЕЛКИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ, И КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА В БЪЛГАРИЯ.


БЪЛГАРИ,

България бавно и мъчително загива. Моралният лик на българина, утвърдил го като нация, е в предсмъртна агония. Признатите в света достойнства на българина сега по революционен път се унищожават и нацията се обезличава. Градени с поколения устои на обществото ни днешните политици унищожават за броени дни.

Нация, предоставила властта на личности, без да поставя задължителното изискване към тях - включване на ума и гения на нацията при решаване на съдбата й, и която не контролира стандарта на живота си, няма бъдеще. Тя е робска нация, нация буфер и маша в ръцете на други нации, нейният край е ликвидиране.

Освободени от отговорност властващи лидери, налагащи личната си философия, идеи и амбиции над обществените, доведоха обществото до сегашните реалности.

Сега утвърдените и действащи политически дадености доказват, че не могат да дадат по-добра алтернатива на обществото от тази, която създадоха, поради своята същност и природа.

Всички ние малко или повече осъзнаваме, че досега осъщественият политически живот в обществото блокира възможността за създаване на онези политически сили в страната, които, без да търсят признание и блага, са готови да дадат своя дял за бъдещето на нацията ни.

Все още обаче ни остава шансът да спасим нацията ни от бедственото положение и тоталното унищожение, преди да достигнем онзи критичен момент, когато този процес ще стане необратим и тогава спасение няма да има. В този хаос блясва една надежда, а тя е създадената нова политическа сила, учредена на 20 март 1995 г. в Националния дворец на културата. Тогава 25 извънпарламентарни политически сили декларираха, че създават Национален политически консултативен съвет /НПКС/. Това е първият опит не само в България, но може би в света за обединение на целия спектър на политическия живот на една нация. Очерталите се две течения в новосъздадения съвет - създаване на опозиционна сила на извънпарламентарните партии и обединение на всички политически сили в страната, поведоха непримирима борба за насоченост на обединението. Кой ще победи в тази борба, е въпрос на времето.

Оформянето на НПКС в извънпарламентарна сила ще утвърди всичките негативни прояви на сегашния ни политически живот в живота и дейността на НПКС, които и сега се прилагат при утвърждаване на насочеността. Обединение на нацията - движение на онеправданите /ОН - ДО/ е на становище, че нацията ни няма нужда от още един паразит в политическия ни живот. Предостатъчни са и тези, които съществуват, за създаване на хаоса и конфронтацията в обществото ни.

Изхождайки от тази позиция, партията на онеправданите ОН-ДО застава в редиците, подкрепящи оформяне на НПКС в политическа сила, обединяваща всички политически сили в нацията. Дошло е време да покажем и да докажем на света, че ние не сме сбирщина, която не мисли за националното си достойнство, да докажем на света, че ние сме нация, която не само не губи войни, но и нация, която може да води света със създаден политически живот за подражание. Да докажем, че освен "китайско чудо" ние, българите, противопоставяме "българското чудо" в едно мирно единоборство, че ние не само можем да пеем, но и да живеем.

В този критичен за България момент партията на онеправданите ОН-ДО се обръща към своите съмишленици - 24 политически сили в НПКС, към всички лидери и ръководства на политически сили в страната, към всички българи, към цялата нация.

Да притъпим властолюбивите си цели, амбиции и използване на политиката за лично облагодетелстване и да подкрепим радетелите в НПКС за национално обединена политическа сила на българското чудо.

София, 13 април 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румян Киров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА НАРАСТВАЩАТА ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА. Документът е приет на заседание на съвета, проведено на 11, 12 и 13 април в Шумен.


Като отчете резултатите от статистическите данни за престъпността в страната и увеличението на регистрираните престъпления за последните пет години и периода от началото на 1995 г.;

като взе предвид зловещото убийство от група офицери на невинен гражданин, както и редица груби силови прояви, изнесени в последно време в средствата за масова информация;

отчитайки тревожната тенденция на непрекъснатото нарастване на престъпленията и нарушенията, извършвани от служители на Министерството на вътрешните работи /МВР/, намаляване на доверието на обществото към институцията и извършените уволнения по политически признак, Конфедеративният съвет на Конфедерация по труда /КТ/ "Подкрепа" смята, че изпълнителната власт не може да осъществи успешна политика за борба с организираната престъпност, заливащата ни вълна от насилие, рекет, наркотици, корупция на всички нива, както и с всички форми на икономическа престъпност.

Конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа" настоява:

1. Президентът, министър-председателят и народните представители да предприемат незабавни мерки за създаване на условия за намаляване на престъпността.

2. Министърът на МВР г-н Любомир Начев незабавно да подаде оставка поради невъзможност да наложи противодействие на престъпността и уродливите форми на стила и метода на работа на отделни служители в повереното му министерство.

ПРЕЗИДЕНТ: д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС "ЛАГЕРА НА СМЪРТТА - СЛЪНЧЕВ БРЯГ", ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ /11-13 АПРИЛ 1995 Г., ШУМЕН/.


След като се запозна с идеята на сформирания инициативен комитет за изграждане на мемориален комплекс "Лагера на смъртта - Слънчев бряг" край град Ловеч и неговата молба за съдействие,

Конфедеративният съвет реши:

Задължава Изпълнителния съвет на Конфедерация на труда /ИС на КТ/ "Подкрепа" и изпълнителните съвети на поделенията на конфедерацията да съдействат с всичко необходимо за успешното завършване на мемориалния комплекс, включващо привличане на други демократични структури и личности, а също и организиране на дарителска кампания в страната и в чужбина.

ПРЕЗИДЕНТ: д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪВЕТ ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ МЕСТА КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА.


Към вас се обръща професионалната общност на Българския национален комитет на ИКОМОС /Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места/ - най-голямата международна неправителствена организация в тази област, обединяваща над 6000 архитекти, реставратори, археолози, изкуствоведи, инженери, историци, специализирани институции, исторически селища, музеи и др. от 81 страни.

Поводът е 18 април - Международен ден на паметниците на културата, а причината - дълбоката ни тревога за съдбата на българското културно наследство.

България притежава изключителни паметници на културата, от които седем, както знаете, са включени в Листата на световното културно наследство. Това са послания от миналото, които трябва да бъдат предадени на бъдещите поколения. Наше ценно притежание, те са и общочовешко достояние. България е поела своята отговорност за тяхната съдба пред света, ратифицирайки три международни конвенции. А през 1996 г., по време на 11-та Генерална асамблея на ИКОМОС, която ще се проведе у нас под патронажа на президента на Републиката, българското наследство ще бъде в центъра на световния интерес.

Днес това богатство е застрашено: държавните средства за неговото опазване са 50-кратно намалени, националната система в тази област е разбита, законът е остарял и неадекватен, професионалната общност от реставратори и изследователи на наследството е накърнена, данъчната политика в тази област е недалновидна, културният туризъм е на много ниско ниво, а престъпността довършва останалото. За разлика от други области на живота пораженията от кризата върху културното наследство са необратими.

Над вас като държавници стои огромна отговорност пред бъдещите поколения. Във всяка истинска демокрация ролята на държавата в опазването на наследството е приоритетна и незаменима. Нещо повече, при една далновидна политика националната културна съкровищница може да се превърне в източник на икономическа активност, в ценен ресурс за бъдещо развитие.

Ние сме особено разтревожени от недостатъчния политически и законодателен интерес към проблемите на наследството, от общата апатия към пораженията в облика на селищата и на българския национален пейзаж. Ето защо си позволяваме да привлечем вашето
внимание върху необходимостта от няколко неотложни и съществени стъпки:

- Законът за културното наследство трябва да стане приоритетен, ако не искаме утре да стане излишен пред опустошените културни богатства на нацията.

- Обемът на годишната държавна субсидия за опазване на паметниците трябва да бъде съобразен с нарастващата инфлация.

- Необходими са данъчни преференции, които да стимулират участието на собственици, стопани и спонсори в дейностите по опазването и по този начин да облекчат държавното участие.

- Националната система за опазване трябва да се формира като важна част от държавната и общинската администрация.

- Националната стратегия за териториално и урбанистично развитие трябва да бъде съобразена с политиката за опазване на културното наследство.

- Културният туризъм трябва да стане важна част от националната икономика.

И накрая, доверете се на българските професионалисти в тази област, които са спечелили уважението на международната професионална общност и желаят да посветят своите усилия за съхраняване на корените на нашата национална идентичност.

София, 18 април 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р арх. Тодор Кръстев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ПРИЕТ НА ПЪРВИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА /КАКТО СЕ НАРИЧА ТОГАВА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ /7 МАРТ 1990 Г., СОФИЯ/ И ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ ВТОРИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ /11 МАРТ 1992 Г., СОФИЯ/ И ОТ ТРЕТИЯ КОНГРЕС /10 МАРТ 1995 Г., СОФИЯ/.


ГЛАВА 4
Дружества на съюза

Чл. 15. Дружествата на съюза са основна организационна единица и се изграждат по местоживеене и по интереси.

а/ Дружеството е самоуправляващо се и в своята дейност се ръководи от устава, решенията на конгреса и указанията на Централния и общинския съвет на съюза.

б/ Ръководен орган на дружеството е Общото събрание, което се свиква най-малко веднъж в годината.

Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството, плана за работата през следващата година, одобрява приходно-разходния бюджет на дружеството и избира ръководство на дружеството - председател, секретар и касиер.


ГЛАВА 5
Финансова дейност и материално-техническа база

Чл.16. Парични средства

Паричните средства на съюза се набират от членския внос, от стопанска дейност, дарения, завещания и други постъпления.

Чл.17. Членски внос

а/ Всеки новоприет член на съюза плаща встъпителна вноска от 5 лв., която се изпраща в Централния съвет за членска книжка.

б/ Членският внос е 1 /един/ лев месечно.

Участниците в Балканската, Съюзническата и Първата световна война не плащат членски внос.

в/ Приходите от членския внос се разпределят както следва:
- за нуждите на дружеството - 30%;
- за нуждите на общинските съвети - 30%;
- за регионалните или градските съвети - 10%;
- за Централния съвет - 30%.

Чл. 18. Разходи и отчетност.
а/ Съюзът в качеството си на самостоятелна юридическа личност се разпорежда със средствата съгласно нормативните документи в Република България.
б/ На председателите, заместник-председателите, секретарите, членовете на ръководствата /бюрата/, сътрудници и привлечени специалисти може да се изплаща месечен хонорар или еднократно възнаграждение. Размерът се определя от ръководството /бюрото/ на съответния съвет.

Чл.19. Материално-техническа база
а/ Централният, регионалните, градските и общинските съвети, както и дружествените ръководства могат да ползват по договореност материално-техническата база на Българската армия, читалищата и други държавни и обществени организации.
Със съдействието на общините и кметствата могат да ползват и самостоятелни помещения.
б/ Наетите помещения за нуждите на Централния, регионалните, градските и общинските съвети могат да се използват за стопанска дейност за повишаване на доходите.
в/ Централният съвет създава здравно-социален фонд. Начинът за набиране на средствата и тяхното изразходване и отчитане се регламентира от наредба, утвърдена от Изпълнителното бюро на Централния съвет.
г/ Гражданите и ведомствата, спонсорирали Съюза на ветераните от войните, се записват в книгата за дарители.


ГЛАВА 6
Деловодство

Чл.20. В Централния, регионалните, градските и общинските съвети и дружества се води документация съгласно утвърдена наредба от Изпълнителното бюро на Централния съвет.

Чл.21. Всички съвети на съюза имат печат, който е кръгъл, с надпис "Съюз на ветераните от войните". В средата е названието на населеното място и на съответния съвет.

С печатите се подпечатват всички документи по установения в страната ред.

Печатите се съхраняват от секретарите на съответните съвети.


ГЛАВА 7
Общи и заключителни разпоредби

Чл. 22. Съюзът на ветераните от войните е колективен член на Световната конфедерация на участниците във войните /ФМАК/.

Чл. 23. Съюзът може да прекрати съществуването си с решение на конгреса. Начинът на ликвидиране на имуществото на съюза при този случай става само с решение на конгреса.

Чл.24. При прекратяване на дейността на отделни общински, регионални и градски съвети печатът и имуществото се предават в Централния съвет, а на дружествата - в общинския съвет.

Чл. 25. Изпълнителното бюро изготвя указания за начина на предаваните финансови и други документи от Централния, регионалните, градски и общински съвети в Централния военен архив.

Чл. 26. Съюзът на ветераните от войните има свое знаме. Знамето е националното /бяло, зелено и червено - водоравни ивици/ с надпис "Съюз на ветераните от войните".

Знамето се съхранява в Централния съвет.

ЧЛ. 27. Съюзът на ветераните от войните има своя значка.

Чл. 28. Ръководните органи на съюза предлагат за награди и награждават отличили се свои членове и граждани на Република България.

Чл. 29. Уставът може да бъде допълнен и изменен по решение на конгреса, взето с мнозинство от две трети от присъстващите делегати.

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
18.04.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители Маргарита Анева
                                          Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!