18 април 1991

СОФИЯ, 18 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                         БРОЙ 76 /351/

СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /АСО/, АДРЕСИРАНО ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА БСП, ДО РЪКОВОДСТВОТО НА БСП И ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ.


НА СТРАНИЦИТЕ НА В. "ДУМА" ОТ 12 АПРИЛ 1991 Г. КИНОРЕЖИСЬОРЪТ ВЪЛО РАДЕВ ПРЕДЛОЖИ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/ ДА ДАРИ СВОЯ ДОМ ЗА ХРАМ НА НАЦИОНАЛНОТО ДУХОВНО И МАТЕРИАЛНО ТВОРЧЕСТВО.

НЕСПРАВЕДЛИВО БИ БИЛО СЪДЕБНАТА ПАЛАТА ДА НЕ БЪДЕ ВЪРНАТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ Й. ОЩЕ ПО-НЕСПРАВЕДЛИВО ЩЕ БЪДЕ НАРОДЪТ ДА ОСТАНЕ БЕЗ СВОЯ ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ.

ОСВЕН ТОВА, КАТО СОЦИАЛИСТИ-РЕФОРМАТОРИ СЪС СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ, НИЕ СМЕ НАПЪЛНО СЪГЛАСНИ, ЧЕ ТОЗИ ДОМ "Е СТРОЕН В ДРУГО ВРЕМЕ, ЗА ДРУГА ПАРТИЯ, ОБИТАВАН ОТ ДРУГИ ХОРА, С ДРУГ МОРАЛ". ИСТИНСКИЯТ СОЦИАЛИСТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЧУВСТВА УЮТНО В ТАЗИ СГРАДА, СИМВОЛНО ОБРЕМЕНЕНА С НЕЩА, КОИТО Е ОТХВЪРЛИЛ. НОВИ ТРЯБВА ДА СА ИДЕИТЕ НИ. НОВО - ОТНОШЕНИЕТО НИ КЪМ СВЕТА И САМИТЕ НАС.

ЕТО ЗАЩО ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА АСО ПОДКРЕПЯ ИДЕЯТА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ДОМА В НАЦИОНАЛЕН ХРАМ.

АКЦЕНТ В ГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР, ДОМЪТ СЕ ИЗВИСЯВА НАД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ - ПОДХОДЯЩ СИМВОЛ НА ПАРТИЯ-ДЪРЖАВА, НЕСГОДЕН ДОМ ЗА ПРОМЕНЯЩА СЕ ПАРТИЯ. НО В АНСАМБЪЛ С ДРУГИТЕ СГРАДИ КАТО ХРАМ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ И КУЛТУРА, ТОЙ БИ ПРЕВЪРНАЛ ПЛОЩАДА ПРЕД НЕГО В НОСИТЕЛ НА ВЕЧНИТЕ ЦЕННОСТИ ЗА ЕДИН НАРОД - ТЕЗИ НА НЕГОВАТА ИСТОРИЧЕСКА И КУЛТУРНА ПАМЕТ.

ДОМЪТ Е ПОСТРОЕН С ДАРЕНИЯ, ОТКЪСНАТИ ОТ ОСКЪДЕН ЗАЛЪК. ОСКЪДЕН, НО И ГОРЧИВ, БЕ И ЗАЛЪКЪТ, ОТ КОЙТО НАСКОРО ДРУГИ ОТКЪСНАХА ЗА НЕГОВОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯТА МУ ОТДЕЛЯНЕТО НА ЗНАЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА ДНЕС ОТ ТРОШЛИВИЯ ДЪРЖАВЕН ЗАЛЪК Е НЕПОСИЛНО.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА АСО ПРЕДЛАГА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ДА БЪДАТ НАБРАНИ С ДОБРОВОЛНИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ. С НАШИ ДАРЕНИЯ В ХРАМ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ ДОМЪТ, ПОСТРОЕН ОТ НАШИТЕ РОДИТЕЛИ.

НЕКА ДАРИЛИТЕ НЕГОВОТО ПОСТРОЯВАНЕ БЪДАТ И ПЪРВИТЕ ДАРИТЕЛИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯТА СИМВОЛ.

НЕКА УЧАСТВАЛИТЕ В НЕГОВОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ГИ ПОСЛЕДВАТ, ЗА ДА СТАНАТ ДАРИТЕЛИ НЕ НА ЕДНА ПАРТИЯ САМО, А НА ЦЯЛ НАРОД.

НЕКА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ, ПАРТИИ, ВСИЧКИ; КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ БЪЛГАРИ, ПОДКРЕПЯТ ИДЕЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН ХРАМ.

НО ТОВА ЩЕ БЪДЕ ВЪЗМОЖНО САМО АКО ХОРАТА, В ЧИИТО РЪЦЕ Е СЪДБАТА НА ДОМА, РАЗБЕРАТ СМИСЪЛА НА ТАКЪВ ЖЕСТ.

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДОМА ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА АСО ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ. ПРЕДЛАГА И НА ВЪЛО РАДЕВ ДА ПОЕМЕ НЕГОВОТО РЪКОВОДСТВО.

ВЪЗМОЖНО Е НЯКОИ ДА РЕКАТ, ЧЕ ДОМЪТ Е БИЛ СИМВОЛ НА ЗЛОТО. ЩЕ ПРИПОМНИМ ТОГАВА ДУМИТЕ НА Р.П.УОРЪН - "ТИ СИ ДЛЪЖЕН ДА ПРАВИШ ДОБРО ОТ ЗЛОТО..."

НЕКА НАШИТЕ ДАРЕНИЯ ЗА НОВИЯ ХРАМ СТАНАТ СИМВОЛ НА ДОБРОТО И ЕДИНСТВОТО В ИМЕТО НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ НА ОТЕЧЕСТВОТО.

ВАШИТЕ ОТЗИВИ, ВАШАТА ПОДКРЕПА ОЧАКВАМЕ НА АДРЕС: СОФИЯ, УЛ. "ЛЕГЕ" HP. 10, СТАЯ 405, ТЕЛ. 87-58-57.

СОФИЯ, 16 АПРИЛ 1991 Г.                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ, НАПРАВЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 17 АПРИЛ 1991 ГОДИНА.


БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ /БСС/ Е ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИ И АСПИРАНТИ С ЛЯВА ОРИЕНТАЦИЯ НА МИСЛЕНЕ, РАЗГЛЕЖДАЩИ ПРОБЛЕМИТЕ НА СТУДЕНТСКАТА МЛАДЕЖ КАТО ЧАСТ ОТ ПРОБЛЕМИТЕ НА ИЗГРАЖДАЩОТО СЕ СЪВРЕМЕННО ОБЩЕСТВО. В ТОЗИ СМИСЪЛ БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ Е ИДЕЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИ, КОЯТО В СВОЯТА ДЕЙНОСТ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРИЕТИТЕ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. УСТАВ, ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ И СЪЗДАДЕНА НА НЕЙНА ОСНОВА ПЛАТФОРМА.

БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ Е НЕПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО НАСОЧВА УСИЛИЯТА СИ В ДВЕ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. ЗАЩИТА И ГАРАНТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И АКАДЕМИЧНИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ.

2. АКТИВНО УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ И СТУДЕНТСКАТА МЛАДЕЖ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА ХУМАНИЗМА И ДЕМОКРАЦИЯТА.

В СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАЩИТА И ГАРАНТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И АКАДЕМИЧНИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ НИЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ НЯКОЛКО ОСНОВНИ ПРИНЦИПНИ ПОЛОЖЕНИЯ: ДОСТЪП ЗА ВСИЧКИ ДО ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕМОКРАТИЧНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВСИЧКИ НЕГОВИ ЕЛЕМЕНТИ. ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И СЪДЪРЖАНИЕ. БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ПРИНЦИП В КОНСТИТУЦИЯТА, А ПЛАТЕНОТО КАТО НЕГОВА АЛТЕРНАТИВА И ВИСОК СТАТУС НА СТУДЕНТИТЕ, С ТВЪРДО ГАРАНТИРАНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ.

В СВОЯТА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ИМА АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА, ИЗГРАДЕНА НА БАЗАТА НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ: МИР, СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ И ХУМАНИЗЪМ КАТО ЧАСТ ОТ СЪВРЕМЕННОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО НА ВИСОКАТА КУЛТУРА, ТОЛЕРАНТНОСТ И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ.

СВОИТЕ ЦЕЛИ БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ВИЖДА ОСЪЩЕСТВЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.

В ДУХА НА РАЗБИРАНЕТО СИ ЗА ВИСОКА КУЛТУРА, ТОЛЕРАНТНОСТ И ЗАЧИТАНЕ СВОБОДАТА НА ИЗБОРА В УСЛОВИЯТА НА ИДЕЙНО И КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ СЕ ОТНАСЯ С УВАЖЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ СТУДЕНТСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗГРАДЕНИ НА ДЕМОКРАТИЧНА ОСНОВА И ДЕЙСТВАЩИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.

БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПОСТАВЯ В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО СИ СТУДЕНТСКАТА МЛАДЕЖ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ, СИМПАТИЗИРАЩА НА ИДЕЙНАТА ЛЯВА АЛТЕРНАТИВА В ДИНАМИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ, ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ БЛИЗКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ЛЕВИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ПОНАСТОЯЩЕМ БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ИМА ИЗГРАДЕНИ СТРУКТУРИ ВЪВ ВСИЧКИ АКАДЕМИЧНИ ЦЕНТРОВЕ В СТРАНАТА, КОЕТО ОПРЕДЕЛЯ СЪЮЗА КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ С НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА.


*   *   *

БИХ ИСКАЛ ДА ВИ ИЗЛОЖА МОТИВИТЕ НИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ. НА ВСИЧКИ Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ В МОМЕНТА В РУСЕ СЕ ПРОВЕЖДА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ Е ОБЯВЕНА СТАЧНА ГОТОВНОСТ И В ДРУГИ АКАДЕМИЧНИ ЦЕНТРОВЕ НА СТРАНАТА. ОТ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ПОЛУЧИХМЕ ОТ РУСЕ, СТАВА ЯСНО, ЧЕ ЗАД СОЦИАЛНИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИСКАНИЯ НА ОКУПАТОРИТЕ ЗАСТАВА И ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ. ОТНОВО, КАКТО И ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИШНИТЕ СТУДЕНТСКИ ВЪЛНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ СИЛИ СЕ ОПИТВАТ ЧРЕЗ СТУДЕНТИТЕ ДА ПЕЧЕЛЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ ДИВИДЕНТИ. ПРИ ТОВА ГРУБО СЕ ПОГАЗВАТ ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА, ПОТЪПКВА СЕ ЗАКОНЪТ. НАЛИЦЕ Е РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ ЕСКАЛАЦИЯ НА СТАЧКАТА И СБЛЪСЪЦИ МЕЖДУ СТУДЕНТИТЕ.

В СЪВРЕМЕННАТА ПРАВНА ДОКТРИНА Е ПРИЗНАТ ПРИМАТЪТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО НАД НАЦИОНАЛНОТО. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ, СЛЕД ТЯХНАТА РАТИФИКАЦИЯ И НЕПРЯКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАВНИ НОРМИ СТАВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА СЪОТВЕТНАТА ДЪРЖАВА.

В ЧЛ. 26 ОТ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА Е ЗАПИСАНО, ЧЕ ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ. ТЕРОРИСТИЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ОКУПАТОРИТЕ ОТНЕМАТ НА СТУДЕНТИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УПРАЖНЯВАТ ТОВА ОСНОВНО ЧОВЕШКО ПРАВО. ТО Е ЗАКРЕПЕНО И В ЧЛ.13 ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРАВА - ДЪРЖАВИТЕ - СТРАНИ ПО ТОЗИ ПАКТ, ПРИЗНАВАТ НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ. ОТ 1970 Г. СТРАНА ПО ТЕЗИ ДВА МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВНИ ДОКУМЕНТА Е И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ОКУПАЦИЯТА Е НАРУШЕНИЕ И НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. В МОМЕНТА СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.143 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, А ИМЕННО ПРИНУЖДАВАНЕ НА ДРУГИ ЛИЦА ДА ПРОПУСНАТ ИЛИ ПРЕТЪРПЯТ НЕЩО, ПРОТИВНО НА ВОЛЯТА ИМ, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛА. А НА ВСИЧКИ Е ИЗВЕСТНО, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЧЕ СИЛА ПРАВО НЕ СЪЗДАВА. ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА И ПРЕСТЪПНИЯТ СЪСТАВ ПО ЧЛ. 320 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС - ПОДБУДИТЕЛСТВО КЪМ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ РЕДА.

ОТОРИЗИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ БЯХА НАДЛЕЖНО СЕЗИРАНИ ЗА ТОВА, НО ВСЕ ОЩЕ ВСИЧКИ НАШИ ПОСТЪПКИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БЕЗЗАКОНИЯТА ОСТАВАТ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ПРИЕТО НА ОРГАНИЗИРАНИЯ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ СЪБОР НА ОБОРИЩЕ НА 14 АПРИЛ 1991 ГОДИНА.


Б Р А Т Я  Б Ъ Л Г А Р И!

НИЕ, СЪБРАЛИТЕ СЕ НА 14 АПРИЛ 1991 ГОДИНА В МЕСТНОСТТА "ОБОРИЩЕ", СЕ ЗАКЛЕХМЕ В ИМЕТО НА ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ, ЧЕ ЗА СПАСЯВАНЕТО НА ОТЕЧЕСТВОТО И ЗА ЧЕСТТА НА ПРАВОСЛАВНАТА ВЯРА ЩЕ РАБОТИМ, БЕЗ ДА ПОЖАЛИМ СИЛИ И СРЕДСТВА. ЧАШАТА НА ТЪРПЕНИЕТО ПРЕЛЯ И ОТ ДНЕС НАТАТЪК БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ТРЯБВА ДА МОБИЛИЗИРА ВСИЧКИ СИЛИ, ЗА ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ И РЕЛИГИОЗНИЯ ГЕНОЦИД, ПРОВЕЖДАН СПРЯМО НЕЯ.

БРАТЯ БЪЛГАРИ!
НИЕ, ДЕПУТАТИТЕ ОТ СЕДМОТО АЛТЕРНАТИВНО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ИЗБРАХМЕ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА - Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ, ОТЕЦ ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ И Г-ЦА НАТАША ВОЙКИНА И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТЕЦ ИВАН КРЪСТЕВ.

ЩЕ ОБНАРОДВАМЕ НАШИЯ ПРОЕКТ ЗА КОНСТИТУЦИЯ И ВИ ПРИЗОВАВАМЕ ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕТЕ ПО НЕГО. СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ, НЕЙНОТО ИЗВИСЯВАНЕ И ОБЕДИНЕНИЕ В ЕТНИЧЕСКИТЕ Й ГРАНИЦИ - МИЗИЯ, ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ, Е ДЕЛО НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН. ПОДКРЕПЕТЕ НИ!

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

ОБОРИЩЕ, 14 АПРИЛ 1991 Г.

СЕДМО АЛТЕРНАТИВНО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРОДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /РЕВОЛЮЦИОННА/ АНГЕЛ ЦОНЕВ, АДРЕСИРАНО ДО ДИРЕКТОРА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Г-Н ДИРЕКТОР,

ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВАС С МОЛБА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ЕДНОЧАСОВО ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ В РУБРИКАТА "ОТКРИТО СТУДИО" НА ЛИДЕРИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КОИТО ПРИЗОВАВАМ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДИСПУТ ПОД НАДСЛОВ "БИЛА ЛИ Е БЪЛГАРИЯ ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.?!"

АКО ВСЕ ПАК НЕ СТЕ "НЕЗАВИСИМИ И НАДПАРТИЙНИ" И "НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ" НЕ ДОПУСКАТ ПОДОБНА СРЕЩА НА ЦИВИЛИЗОВАН ДИАЛОГ МЕЖДУ ХОРА, ПРЕТЕНДИРАЩИ ДА БЪДАТ БОРЦИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ТО ОГЛАСЕТЕ, МОЛЯ ВИ, КОЛКО ЩЕ ВИ СТРУВА ЕДИН ЧАС ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ.

СОФИЯ, 17 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ОТМЕНЯНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ HP.31 НА    МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ СЪС ЗАГРИЖЕНОСТ ПОСРЕЩНА ОТМЕНЯНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ HP.31 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1988 Г. ТОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАСЯГА СЪДБАТА И СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ БЕЖАНЦИ ОТ ИЗТОЧНА И ЗАПАДНА ТРАКИЯ, НАСЕЛЯВАЩИ ПОГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ В НАЙ-ЮЖНАТА ЧАСТ НА СТРАНАТА НИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ HP. 31 ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ СТАБИЛИЗИРА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ГОЛЯМА ЧАСТ ТРАКИЙЦИ, ЖИВЕЕЩИ В ТЕЗИ РАЙОНИ. ПОДОБРИ СЕ ИНФРАСТРУКТУРАТА НА МНОГО ОТ СЕЛИЩАТА, КОИТО БЯХА ПОЧТИ ОБЕЗЛЮДЕНИ. МНОГО МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ СВЪРЗАХА ЗАВИНАГИ ЖИВОТА СИ С ТЕЗИ СЕЛИЩА И РАБОТЯТ ЗА ТЯХНОТО СЪЖИВЯВАНЕ.

ТРАКИЙСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ СЧИТА ЗА ПРИБЪРЗАНО ОТМЕНЯНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ HP.31 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. С ОБЕЗСИЛВАНЕТО НА ТОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЩЕ СЕ ВЛОШИ МАТЕРИАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ ТРАКИЯ, РАБОТЕЩИ ТАМ.

СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА СЧИТА ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ДЕЙСТВИЕТО НА ОТМЕНЕНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

НИЕ СМЕ ДЪЛБОКО УБЕДЕНИ, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРОЯВЯТ РАЗБИРАНЕ И ЩЕ СЕ ВСЛУШАТ В ИСКАНИЯТА НА ТРАКИЙЦИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ /ББП/, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС, ПРОВЕДЕН НА 13 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО.


ЧЛЕН 4
ЧЛЕНОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

/1/ ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ДЕЕСПОСОБЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, КОЙТО НЕ ЧЛЕНУВА В ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИЕМА И ПОДКРЕПЯ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ И ПРИЗНАВА УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА, ЧЛЕНУВА В НЯКОЯ ОТ НЕЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАЩА ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА САМО В ЕДНА МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

/2/ НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ЧЛЕНОВЕ ЛИЦА:

- ОСЪЖДАНИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР, АКО НЕ СА ИЗМИНАЛИ ПОНЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО ИЛИ ИЗТИЧАНЕ НА ИЗПИТАТЕЛНИЯ СРОК;
- КОМПРОМЕТИРАНИ В РЪКОВОДНИТЕ ПАРТИЙНИ И УПРАВЛЕНСКИ СТРУКТУРИ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ;
- ПОДДЪРЖАЩИ АНТИДЕМОКРАТИЧНИ ИЛИ РАСОВИ ИДЕОЛОГИИ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ.

/3/ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА СЕ ПРИЕМАТ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО РЪКОВОДСТВОТО НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРТИЯТА. ПРИЕМАНЕТО СТАВА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ГЛАСУВАНЕ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ. ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ОБСЪЖДА В ПРИСЪСТВИЕТО НА КАНДИДАТА.

/4/ ЧЛЕНУВАНЕТО В ПАРТИЯТА Е НАПЪЛНО СВОБОДНО. ВСЕКИ ЧЛЕН МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ СВОЕТО ЧЛЕНСТВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, КАТО ПИСМЕНО УВЕДОМИ РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА.

/5/ ЧЛЕНСТВОТО В ПАРТИЯТА СЕ ПРЕКРАТЯВА И ПОРАДИ ОТПАДАНЕ ПРИ НЕПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА, КАКТО И ПОРАДИ ИЗКЛЮЧВАНЕ.

/6/ НАПУСНАЛИТЕ ДОБРОВОЛНО ПАРТИЯТА МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ОТНОВО СЛЕД ЕДНА ГОДИНА, А ИЗКЛЮЧЕНИТЕ И ОТПАДНАЛИТЕ - СЛЕД 2-ГОДИШЕН СРОК.

/7/ ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА ИМА ПРАВО:

1. ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА;
2. ДА УЧАСТВА ВЪВ ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ПАРТИЯТА, В РАЗРАБОТВАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ ОТ НЕЯ РЕШЕНИЯ И В НЕЙНАТА ПОЛИТИКА;
3. СВОБОДНО ДА ИЗРАЗЯВА И ОТСТОЯВА СВОИ СТАНОВИЩА, ВЪЗГЛЕДИ, МНЕНИЯ И СЪОБРАЖЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ОТ ПОЛИТИКАТА И ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА, ДА КРИТИКУВА РАБОТАТА И ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАРТИЯТА;
4. ДА ИСКА И ДА ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА ЗА ТЯХНАТА И НА ЦЯЛАТА ПАРТИЯ ДЕЙНОСТ, КАКТО И ДА СЕ ОБРЪЩА КЪМ ТЯХ С ВЪПРОСИ, СИГНАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МОЛБИ.
5. ДА ТЪРСИ И ПОЛУЧАВА ПОЛИТИЧЕСКА ЗАЩИТА ОТ ПАРТИЯТА В СЛУЧАЙ, ЧЕ БЪДЕ ЗАПЛАШВАН, ОБВИНЯВАН, ПРЕСЛЕДВАН, ОКЛЕВЕТЯВАН, РЕПРЕСИРАН И САНКЦИОНИРАН ЗА ИЗРАЗЕНИ ОТ НЕГО ПОЛИТИЧЕСКИ СТАНОВИЩА, МНЕНИЯ, УБЕЖДЕНИЯ ИЛИ ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА, КАКТО И НА ЦЕЛИТЕ И УСТАВА НА ПАРТИЯТА;
6. ДА ПРИТЕЖАВА ЧЛЕНСКА КАРТА И ЗНАЧКА НА ПАРТИЯТА.

/8/ ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА Е ДЛЪЖЕН:

1. ДА СПАЗВА УСТАВА НА ПАРТИЯТА И ДА РАЗЯСНЯВА, ПРОВЕЖДА И ЗАЩИТАВА СРЕД ОБЩЕСТВОТО ЦЕЛИТЕ, ПРОГРАМАТА, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ, ПРОЯВИ И ИНИЦИАТИВИ НА ПАРТИЯТА И С ЛИЧНИЯ СИ МОРАЛ И ПОВЕДЕНИЕ ДА ИЗДИГА АВТОРИТЕТА НА ПАРТИЯТА;
2. ДА ПОСЕЩАВА СЪБРАНИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, В КОЯТО ЧЛЕНУВА, И ДА УЧАСТВА АКТИВНО В РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ, В КОИТО Е ИЗБРАН;
3. ДА УЧАСТВА КОНСТРУКТИВНО И ДА ПОКРЕПЯ ПАРТИЯТА И НЕЙНИТЕ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ НА СТРАНАТА И ДА АГИТИРА ЗА ПЛАТФОРМАТА И ЗА КАНДИДАТИТЕ СРЕД ОБЩЕСТВОТО;
4. ДА ДОПРИНАСЯ СЪС СВОЕТО ПОВЕДЕНИЕ, МОРАЛЕН ОБЛИК И ИЗРАЗЯВАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПОЗИЦИИ В ОБЩЕСТВОТО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ХУМАНИЗМА, ДЕМОКРАЦИЯТА, ПРАВОТО НА СВОБОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНИЦИАТИВА И УВАЖЕНИЕТО КЪМ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ, ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ;
5. ДА ПОДДЪРЖА, УВАЖАВА И РАБОТИ ЗА УКРЕПВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ.

ЧЛЕН 5
СЪМИШЛЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ

/1/ СЪМИШЛЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ НА ББП СА ЛИЦАТА, КОИТО СПОДЕЛЯТ ВСИЧКИ ИЛИ ЧАСТ ОТ ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, НО НЕ СА НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ.

/2/ АКО СА ПОКАНЕНИ, СЪМИШЛЕНИЦИТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАСЕДАНИЯТА НА ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ НА ББП.

/3/ АКО БЪДАТ ПОМОЛЕНИ, СЪМИШЛЕНИЦИТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ МОГАТ ДА ИЗРАЗЯВАТ МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ И СТАНОВИЩА С ИНФОРМАЦИОНЕН ХАРАКТЕР.

/4/ ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛИ ПО РЕД, УСТАНОВЕН ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА РАБОТНИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, СЪСТОЯЛА СЕ НА 14 АПРИЛ 1991 Г.


НЕОБХОДИМО Е САМИ ДА ТЪРСИМ ПЪТИЩА ЗА СОБСТВЕНОТО СИ РАЗВИТИЕ! РАЗВИТО ОБЩЕСТВО СЕ ПРАВИ ОТ РАЗВИТИ ХОРА! НИЕ ТРЯБВА ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ДИСТАНЦИЯТА МЕЖДУ НАС И ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА! ИНФОРМИРАНОСТТА, КОЯТО ТОЛКОВА ГОДИНИ БЕШЕ ТАБУ ЗА НАС, ЩЕ НИ ПОМОГНЕ НАЙ-МНОГО В ТОВА ОТНОШЕНИЕ. ИНФОРМИРАНИЯТ ЧОВЕК, ИМАЩ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СРАВНЯВА, ЛЕСНО ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ РАМКИТЕ, КОИТО МУ БЯХА НАЛОЖЕНИ! МЛАДИТЕ ХОРА ОКОЛО НАС ЩЕ НИ ОКАЖАТ НЕОЦЕНИМА ПОМОЩ В ТОВА НАЧИНАНИЕ. ТЕ СА ЕСТЕСТВЕНИТЕ НОСИТЕЛИ НА НОВОТО, БЪРЗО И ЛЕСНО СЕ ОРИЕНТИРАТ В ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪВРЕМИЕТО!

НЕКА ОПИТАМЕ С ДОБРОНАМЕРЕНОСТ И ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ ДА ЗАЛИЧАВАМЕ СЪСЛОВНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В ОБЩЕСТВОТО, ЗАПАЗВАЙКИ СОБСТВЕНОТО СИ ДОСТОЙНСТВО!

ТУК Е МЯСТОТО ДА ОТГОВОРИМ НА ЕДИН ВЪПРОС, КОЙТО ЧЕСТО БЕШЕ ЗАДАВАН В ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИЯ ПЕРИОД НА НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ!

ЗАЩО ДВИЖЕНИЕ, А НЕ РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ?

ЗАЩОТО НЕ Е НЕОБХОДИМА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ДА СЕ РЪКОВОДИ НЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕНА ИДЕОЛОГИЯ /ТАКИВА ИМА ДОСТАТЪЧНО/, А ДА РЕАГИРА ГЪВКАВО НА НЕПРЕКЪСНАТО ИЗМЕНЯЩАТА СЕ РАБОТНИЧЕСКА ПРОБЛЕМАТИКА!

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ПЛАТЕНИТЕ ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ЗА КОРУМПИРАНЕ И ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ И ЗА НАЙ-ЧЕСТНИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ДАДЕНА КАУЗА! В КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ ВСЕКИ ОТ НАС, СТАНАЛ ПЛАТЕН ПАРТИЕН ФУНКЦИОНЕР, ПРЕСТАВА ДА БЪДЕ РАБОТНИК И РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ЗАГЪРБИ ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪСЛОВИЕТО, ОТ КОЕТО ПРОИЗЛИЗА. ОТ ДРУГА СТРАНА, НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ЕДНО Е ДА СЕ БОРИШ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ И ДОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО, А СЪВСЕМ ДРУГО Е ДА УПРАВЛЯВАШ ЕДНА СТРАНА! ЗАЩОТО КРАЙНАТА ЦЕЛ НА ВСЯКА ПАРТИЙНА ФОРМАЦИЯ Е ВЗИМАНЕТО НА ВЛАСТТА. ТУК ВЕЧЕ ЧЕСТНО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ, ЧЕ ПОЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА В ТАЗИ ОБЛАСТ СА НИЩОЖНИ! ИМАМЕ И ГОРЧИВИЯ ОПИТ ОТ НАЙ-БЛИЗКОТО МИНАЛО КАКВО СТАВА С ЕДНА ДЪРЖАВА, УПРАВЛЯВАНА ОТ ХОРА БЕЗ НЕОБХОДИМИТЕ КАЧЕСТВА ЗА ТОВА!

ОТ ДРУГА СТРАНА, ЦЕЛТА НИ Е ДА СЪЗДАДЕМ НЕ ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ, А СЪСЛОВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ЕДИНОМИШЛЕНИЦИ!

ЩЕ БЪДЕМ НЕПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ, НО НЕ И АПОЛИТИЧНО! ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ СА ВИНАГИ ТЯСНО СВЪРЗАНИ С ПОЛИТИКАТА!

ЗАТОВА ПЪРВИЯТ КРИТЕРИЙ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В НАШАТА ФОРМАЦИЯ, ЩЕ БЪДЕ ИСКРЕНОТО ЖЕЛАНИЕ ЗА СМЯНА НА СИСТЕМАТА!
ПОДЧЕРТАВАМЕ ДУМАТА ИСКРЕНО, ЗАЩОТО В МОМЕНТА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДЕКЛАРАТИВНО ИСКАТ ДЕМОКРАЦИЯ. "МАЛКАТА" РАЗЛИКА ИДВА ОТ ТОВА, ЧЕ ЕДНИ ИСКАТ СМЯНА, А ДРУГИ ПРОМЯНА ИЛИ /КАКТО МНОГО УДАЧНО СЕ ИЗРАЗИ В РАЗГОВОР КОЛЕГА РАБОТНИК/ ПРЕМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА!

НИЕ СМЕ ЗА СМЯНАТА!

ЖЕЛАНИЕТО НИ Е МОТИВИРАНО ОТ ФАКТА, ЧЕ И НАЙ-ПОВЪРХНОСТНОТО СРАВНЕНИЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДОСЕГАШНАТА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ У НАС С ПОСТИЖЕНИЯТА НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ПОКАЗВА САМО ЕДНО - ОГРОМНОТО НИ ИЗОСТАВАНЕ! А И ТОВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ Е ТВЪРДЕ МЕКО ЗА ИСТИНСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА НЕЩАТА!

ОТ ИЗЛОЖЕНОТО ДОТУК СЕ ВИЖДА, ЧЕ КАТО ДВИЖЕНИЕ СИ ПОСТАВЯМЕ ЦЕЛИ, СРОДНИ С ЦЕЛИТЕ НА ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ ФОРМАЦИИ! РАЗЛИЧИЕТО СЕ СЪСТОИ В СЪСЛОВНИЯ ПРИНЦИП, НА ЧИЯТО ОСНОВА НИЕ СЕ ОБЕДИНЯВАМЕ. ТОВА ОПРЕДЕЛЯ ВТОРИЯ КРИТЕРИЙ ЗА ЧЛЕНСТВО В РАБОТНИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ!

ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И РАБОТНИЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЧЛЕНСТВОТО СИ В ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, МОГАТ ДА БЪДАТ ЧЛЕНОВЕ НА НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ, АКО ПРИМАТ ИЗЛОЖЕНИТЕ В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ! ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ РАБОТНИЦИ, НЕЗАВИСИМО ЧЕ ВЕЧЕ НЕ УЧАСТВАТ ПРЯКО В ПРОИЗВОДСТВОТО, АКО ПРИЕМАТ ИДЕЯТА ЗА НАШЕТО ИЗЛИЗАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СЦЕНА, МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ПРИ НАС. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, ЧИЯТО РАБОТА Е СВЪРЗАНА С ПРЯКО УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС ИЛИ ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ Е ОБВЪРЗАНО С КРАЙНИЯ ПРОДУКТ НА ДАДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ, СА СЪЩО ДОБРЕ ДОШЛИ СРЕД НАС. ЧЛЕНУВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ МОЖЕ ДА СТАНЕ САМО СЪС СЪГЛАСИЕ НА РАБОТНИЧЕСКИТЕ КОЛЕКТИВИ, С КОИТО Е СВЪРЗАНА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ НЕ УЧАСТВАТ В РЪКОВОДНИТЕ СТРУКТУРИ НА ДВИЖЕНИЕТО.

СТРУКТУРАТА И УСТАВА ЩЕ РАЗГЛЕДАМЕ ОТДЕЛНО ОТ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЗАЩОТО РАЗЧИТАМЕ ПРИ ДИСКУСИЯТА ДА ВЪЗНИКНАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО ДА ДОРАЗВИЯТ И ОБОГАТЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ОТ ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА.

ТУК ЖЕЛАЕМ ДА ВЗЕМЕМ ОТНОШЕНИЕ ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТ ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ХАРАКТЕР, КОИТО ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЛЕГИТИМНОСТТА НИ КАТО ДВИЖЕНИЕ ПРЕД НАШИТЕ СЪМИШЛЕНИЦИ И ПРЕД ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО. ЩЕ БЪДЕМ ПРЕДЕЛНО ЯСНИ И ЛАКОНИЧНИ! ПО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА: НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ СИСТЕМАТА ИЗЖИВЯ СВОЕТО ВРЕМЕ И НИКАКВИ ПРИЛАГАТЕЛНИ НЕ МОГАТ ДА Я СЪЖИВЯТ!

- ЗА ОТГОВОРНОСТТА И ВИНАТА:
ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ТОТАЛИТАРИЗМА Е ОЧЕВИДНА И НА ТЕЗИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА Я ПОЕМАТ, ПРЕПОРЪЧВАМЕ ПОВЕЧЕ СКРОМНОСТ И ПО-МАЛКО ПРЕТЕНЦИИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ. ПОСЛЕДНОТО ОБЕЩАНИЕ ЗА СПОЛУКА СЕ ОКАЗА ПОРЕДНИЯТ КРАСИВ И ШАРЕН... САПУНЕН МЕХУР! СЪЩЕСТВУВА СПОРЕД НАС И ДРУГА, ГРАЖДАНСКА, ЧОВЕШКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ, КОИТО С ПОКОРСТВОТО СИ ДАДОХА ВЪЗМОЖНОСТ НА СИСТЕМАТА ДА СЪЩЕСТВУВА БЕЗМЕТЕЖНО ТОЛКОВА ГОДИНИ! ТАЗИ ОТГОВОРНОСТ НОСИМ ВСИЧКИ!

ЗА ВИНАТА, ЗА ТОВА КОЙ КАКВО НАКАЗАНИЕ ДА ПОНЕСЕ, ПРЕДЛАГАМЕ БИБЛЕЙСКИЯ ПРИНЦИП: "ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ!" А НЕКА ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА ОБРЕМЕНЕНИ С НИКАКВИ ПРЕСТЪПНИ ИЛИ НЕДОСТОЙНИ ДЕЯНИЯ, СЕ ОСВОБОДЯТ ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ ОТ СКОВАВАЩИЯ СТРАХ!

- ПО РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА:
НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ПРИОРИТЕТИТЕ ТРЯБВАШЕ ДА БЪДАТ ПОДРЕДЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН! БЕЗ ДА ОМАЛОВАЖАВАМЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРИЕТИЯ ВЕЧЕ ЗАКОН, НАШЕТО МНЕНИЕ Е, ЧЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В ПАРЛАМЕНТА СЕ ВТУРНАХА ДА КОКЕТИРАТ СЪС СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗАРАДИ ДЕФИЦИТА НА ХРАНИ ПРЕЗ МИНАЛАТА И НАЧАЛОТО НА ТАЗИ ГОДИНА! ОГРОМНОТО КОЛИЧЕСТВО ИЗНЕСЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ 1990 ГОДИНА, ПОЯВЯВАНЕТО /КОЙ ЗНАЕ ОТКЪДЕ/ НА НАЙ-РАЗНООБРАЗНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ СЛЕД ОСОВОБОЖДАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ КАТЕГОРИЧНО ДОКАЗВА, ЧЕ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЗА РАЗЛИКА ОТ МНОГО ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВА, ФУНКЦИОНИРА! ТРУДНО, С ПРОБЛЕМИ, НО ФУНКЦИОНИРА!

ОКАЗА СЕ, ЧЕ ДЕФИЦИТЪТ БЕШЕ УМИШЛЕНО ПРЕДИЗВИКАН! ЕДИНСТВЕНОТО НЕЩО, ОТ КОЕТО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ИМАШЕ НЕОТЛОЖНА НУЖДА, БЕШЕ ГОРИВО, А ЗА НЕГОВАТА ДОСТАВКА НЕ СЕ ИЗИСКВАШЕ СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН!

СПОРЕД НАС ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТРЯБВАШЕ ПРИОРИТЕТНО ДА ЗАПОЧНЕ СЪС ЗАКОНИТЕ, ОБЕЗПЕЧАВАЩИ МОДЕРНИ, ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ И ПЕРСПЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, ИНВЕСТИРАНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ КОМПАНИИ, С КОЕТО ЩЯХМЕ ДА ПОЛУЧИМ ВЪЗМОЖНОСТ В СРАВНИТЕЛНО КРАТКИ СРОКОВЕ ДА ИЗЛЕЗЕМ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР С КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ СТОКИ. ТОВА ЩЕШЕ ДА ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР, И ТО НА ПРИЕМЛИВИ ЦЕНИ! ПОДОБНО РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО БИ ПРЕПЯТСТВАЛО ПОЯВАТА НА ЗНАЧИТЕЛНИ ЗА МАЩАБИТЕ НА НАШАТА СТРАНА ГРУПИ ОТ БЕЗРАБОТНИ, ГЛАВНО ОТ НАШЕТО СЪСЛОВИЕ. ТЕЗАТА НИ СЕ ПОТВЪРЖДАВА И ОТ ФАКТА, ЧЕ ДОСЕГА НИКЪДЕ НЕ СА СЕ ПОЯВИЛИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТНИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО! ЗА СЪЖАЛЕНИЕ СЪСТАВЪТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е ТАКЪВ, ЧЕ ЛИПСАТА НА КОНСТРУКТИВИЗЪМ Е ПРЕДРЕШЕНА, НО ЖЕЛАНИЕТО ЗА МИРЕН ПРЕХОД НИ НАЛАГА ДА ГО ИЗТЪРПИМ!

ПО РАЗРАБОТВАНИЯ В МОМЕНТА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НИЕ ИМАМЕ СЪЩЕСТВЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, НО ТОВА ЩЕ НАПРАВИМ ОФИЦИАЛНО СЛЕД НАШЕТО РЕГИСТРИРАНЕ.

ДРУГ ВЪПРОС, КАСАЕЩ РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА И В СЪЩОТО ВРЕМЕ ОКАЗВАЩ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ НА ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА, Е ЕТНИЧЕСКИЯТ. НИЕ РЕШИТЕЛНО НЕ ПРИЕМАМЕ НАЦИОНАЛИЗМА, НЕЗАВИСИМО ОТ КОЯ СТРАНА ИДВА. ЗА НАС ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА СА РАВНИ ЗА ВСИЧКИ И БУДИ НЕДОУМЕНИЕ ФАКТЪТ, ЧЕ "ВЪЗРОДИТЕЛНИЯТ" ПРОЦЕС СЕ ПРИЕ С МЪЛЧАНИЕ ОТ БЪЛГАРИТЕ, ОСОБЕНО В РАЙОНИТЕ СЪС СМЕСЕНО НАСЕЛЕНИЕ, А СЕГА В СЪЩИТЕ РАЙОНИ СЕ НАДИГАТ ПРОТЕСТИ СРЕЩУ МЕРКИТЕ ЗА ЛИКВИДИРАНЕТО НА ТАЗИ ПОЗОРНА ЗА ЦЕЛИЯ НИ НАРОД ПРОЯВА! РЕЦИДИВИТЕ ОТ МАНИПУЛАЦИЯТА НА ЧУВСТВОТО ЗА НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО ЯВНО ДЪЛГО ЩЕ НИ СЪПЪТСТВАТ! СМЯТАМЕ, ЧЕ ПРАВОТО НА ОБУЧЕНИЕ НА МАЙЧИН ЕЗИК Е НЕОТМЕНИМО, А ПРАВО НА ВСЯКА ДЪРЖАВА Е ДА КОНТРОЛИРА НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА, ЗА ДА СЕ ПРЕСИЧАТ ОЩЕ В ЗАРОДИШ ВСИЧКИ ИДЕИ ЗА СЕПАРАТИЗЪМ, КОИТО ВЕРОЯТНО СЪЩЕСТВУВАТ У НЯКОИ ОТ НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД! СПОРЕД НАС ВСИЧКИ ПОСЕГАТЕЛСТВА СРЕЩУ ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ТУРЦИ МОГАТ САМО ИЗКУСТВЕНО ДА ПОДКЛАЖДАТ ТАКИВА ИДЕИ! НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ЖИВЕЛИТЕ В СГОВОР И ДОБРОСЪСЕДСТВО ДОПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ ЖИТЕЛИ НА ТЕЗИ РЕГИОНИ НЕЗАВИСИМО ОТ РЕЛИГИОЗНИТЕ И ЕТНИЧЕСКИТЕ СИ РАЗЛИЧИЯ ОТНОВО ДА СИ ПОДАДАТ РЪКА! ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО ПО ВОЛЯТА НА БЕЗУМЦИ ТРЯБВА ДА СЕ СПРЕ! СПОРЕД НАС В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗАЕ ЕДНА НЕ СЪВСЕМ ПРИНЦИПНА ПОЗИЦИЯ! НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ Е ОТКРИТО ЗА ВСИЧКИ НАШИ КОЛЕГИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЕТНИЧЕСКАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ И В БЪДЕЩАТА СИ ДЕЙНОСТ ЩЕ ПРАВИ ВСИЧКО, КОЕТО ЕО СИЛИТЕ МУ, ЗА ИЗГЛАЖДАНЕТО НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИЯ КОНФЛИКТ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

12:35:51    18-04-1991