18 април 1990СОФИЯ, 18 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 77 /95/

     СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ.


     НА 20 АПРИЛ ПРЕДИ 114 ГОДИНИ НАШИТЕ ДЕДИ СЕ ВДИГНАХА СРЕЩУ ДЕСПОТСКО-ТИРАНСКАТА СИСТЕМА И ЧУЖДОТО ВЛАДИЧЕСТВО В ИМЕТО НА ЗАВЕЩАНАТА ОТ ЛЕВСКИ ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА.
     НЕ ИМ ДОСТИГАХА НИТО ПАРИТЕ, НИТО ОРЪЖИЕТО, НИТО ХОРАТА. И ВСЕ ПАК ИЗВЕСТИХА НА ЕВРОПА, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ЕДНО БЪЛГАРСКО ПЛЕМЕ, КОЕТО НЕ ЩЕ СЕ СМИРИ С ТИРАНИЯТА. ПРЕДИЗВИКАХА ДРУГА СИЛА ДА ЗАЩИТИ ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ, РАЗБИРА СЕ - НЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО. ПО-КЪСНО СЕ НАЛОЖИ ДА ОТСТОЯВАТ НЕЗАВИСИМОСТТА СИ ОТ ТАЗИ СИЛА...
     И НА НАС СЕГА НЕ НИ ДОСТИГАТ ПАРИТЕ И ХОРАТА. ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ОРЪЖИЕТО - ТОВА СА НАШИТЕ ИДЕИ. НЯМАМЕ ПРАВО ДА ДОПУСНЕМ НЕЯСНОТА ПО ТОЗИ ВЪПРОС. НЯМАМЕ ПРАВО В КРАЯ НА XX ВЕК ДА БЪДЕМ ОБЛАДАНИ ОТ АПРИЛСКИЯ ДУХ НА НАШИТЕ ДЕДИ: "ДА СЪБОРИМ СЕГАШНОТО, ПЪК НАТАТЪК ЩЕ МУ МИСЛИМ! "
НЯМАМЕ ПРАВО ЗАЩОТО:
     1. НИКОЯ ЧУЖДА ДЪРЖАВА НЯМА ДА НИ ОСВОБОДИ ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА И
     2. АКО ДОЙДЕМ НА ВЛАСТ БЕЗ ЯСНАТА ПРЕДСТАВА КАКВО ЩЕ ПРАВИМ - ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД ЩЕ БЪДЕ ЕДИН НЕОТОТАЛИТАРИЗЪМ.
     НАЧЕНКИТЕ МУ СЕ ВИЖДАТ ОТСЕГА: ФОРМУЛАТА НА КОМУНИСТИТЕ ОТ 1944-47 Г., "КОЙТО НЕ Е С НАС, Е ПРОТИВ НАС", ПРИДОБИВА ТРЕВОЖНА СИЛА.
     НИЕ, ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНЦИТЕ ИСКАМЕ ДА ГРАДИМ, ДА ГРАДИМ ЕДИН НОВ СВЯТ НА ОСНОВАТА НА ХРИСТИЯНСКАТА НРАВСТВЕНОСТ И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ!
     ПРИЗОВАВАМЕ ИЗБИРАТЕЛИТЕ ДА ПОМИСЛЯТ НЕ ПРОТИВ КАКВО ЩЕ ГЛАСУВАТ /ТОВА Е ЯСНО/, А ЗА КАКВО И ЗА КОГО!

ПЛОВДИВ, 17 АПРИЛ 1990 Г.                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА КОМЮНИКЕТО НА СЕКРЕТАРИАТА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

     ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЯВИЛИ СЕ ИНФОРМАЦИИ В МЕСТНИЯ ПЕЧАТ В ПЛОВДИВ, ЧЕ НА 28 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ ЩЕ СЕ СЪСТОИ КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, СЕКРЕТАРИАТЪТ НА ПАРТИЯТА СЪОБЩАВА, ЧЕ УЧРЕДЕНОТО С УСТАВА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЦЕНТРАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО С ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИС КОСТАДИНОВ КЮРКЧИЕВ И СЕДАЛИЩЕ В ГР.СОФИЯ НЕ Е НАСРОЧВАЛО ТАКЪВ КОНГРЕС. СЪОБЩЕНИЕТО Е БИЛО НАПРАВЕНО ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ИМА СЕДАЛИЩЕ В ГР.ПЛОВДИВ И Е ДРУГА ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ, РАЗЛИЧНА ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР.СОФИЯ, КОЯТО Е ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
     СЪОБЩАВАМЕ СЪЩО ТАКА, ЧЕ БР.1 ОТ ОРГАНА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В СОФИЯ В. "ЗНАМЕ" ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА 19 АПРИЛ Т.Г. /ЧЕТВЪРТЪК/.

СОФИЯ, 16.4.1990 Г.                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА НА НРБ И ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

"ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", РЪКОВОДЕНО ОТ АХМЕД ДОГАНОВ, ОБЯВИ ПРОТЕСТНО МЕРОПРИЯТИЕ ЗА 21 АПРИЛ Т.Г., НАСОЧЕНО СРЕЩУ ПРИЕТИЯ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОН ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. ТОВА МЕРОПРИЯТИЕ СЪЗДАВА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНФЛИКТИ МЕЖДУ МЮСЮЛМАНИ И ХРИСТИЯНИ В ОПРЕДЕЛЕНИ РАЙОНИ ОТ СТРАНАТА И ГР. СОФИЯ.
     ВЪЗМУЩЕНИЕТО ОТ ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ, ОБХВАНАЛО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, СЕ СПОДЕЛЯ И ОТ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАРОДА И Е ДОСТИГНАЛО КРАЕН ПРЕДЕЛ. ТО Е ПОРОДЕНО ОТ ГРУБОТО И ДЕМОНСТРАТИВНО НЕСПАЗВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, ИНСПИРИРАНО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА "ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ОТ НЕМАЛКА ЧАСТ ОТ ДЕЙЦИТЕ НА СДС И ОТ ОПОЗИЦИОННИЯ ПЕЧАТ:
     1. МАСОВА, ПРЕДИЗВИКАТЕЛНА И ПРЕДНАМЕРЕНА УПОТРЕБА НА ТУРСКИ ЕЗИК НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА.
     2. ОРГАНИЗИРАНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК, ДОРИ И В РАЙОНИТЕ С БЪЛГАРО-МОХАМЕДАНСКО НАСЕЛЕНИЕ.
     3. ПРОПОВЯДВАНЕТО И СЪЗДАВАНЕТО НА ТУРСКО МАЛЦИНСТВО И ТУРСКИ НАРОД В ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.
     ПРИ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ СЪЗДАВА ОПАСНОСТ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕКОНТРОЛИРУЕМА ОБСТАНОВКА. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ НАСТОЯВА ЗА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА НА ЗАКОНИТЕ И ЗА НОРМАЛИЗИРАНЕ НА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА; ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ НА HP БЪЛГАРИЯ. БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕВРЪЩА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЕЗУЧАСТЕН И БЕЗПРАВЕН СВИДЕТЕЛ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ТРЕВОЖНИ СЪБИТИЯ, А ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ, НЕЖЕЛАЕЩИ ДА ВЪЗСТАНОВЯТ ТУРСКО-АРАБСКИТЕ СИ ИМЕНА, СА ПОДЛОЖЕНИ НА
ЗАПЛАХИ И НАТИСК, КОЕТО СЪЩО Е НАРУШЕНИЕ НА ЦИТИРАНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.
     ОБОСОБЯВАНЕТО НА "ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО ПРИВЛИЧА ЧЛЕНСКИЯ СИ СЪСТАВ И ИЗГРАЖДА СВОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ НА НАЦИОНАЛНА И РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА, Е НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ.53, АЛ.4 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ, КАКТО И НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС.
     ОТКРИТО СЕ ИЗРАЗЯВА СТРЕМЕЖ ОБЩНОСТТА НА МЮСЮЛМАНИТЕ ДА СЕ ПОСТАВЯ НА РАВНА НОГА С ЕТНИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ В РАМКИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.
     ПОСОЧЕНИТЕ НАРУШЕНИЯ СЪВМЕСТНО С ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН ОСИГУРЯВАТ УСЛОВИЯ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С ПРЕОБЛАДАВАЩО МЮСЮЛМАНСКО НАСЕЛЕНИЕ ДА СЕ ОБСЕБИ АДМИНИСТРАТИВНАТА, СТОПАНСКАТА И ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ; ПО ТАКЪВ НАЧИН СЕ ОБОСОБЯВА НЕ САМО КУЛТУРНА, НО И ФАКТИЧЕСКА АВТОНОМИЯ НА ТОВА НАСЕЛЕНИЕ.

СОФИЯ, 13.4.1990 Г.                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА
                                                НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ
                                                Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ.

     ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСЛЕДНИТЕ ПРОЯВИ И ЗАМИСЛИ НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И    СВОБОДИ, РЪКОВОДЕНО ОТ АХМЕД ДОГАН /МЕДИ ДОГАНОВ/, СЪЮЗЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ ЗАЯВЯВА:
ТУРКОМАНИЯТА В ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ПРИЕМА ВСЕ ПО-ЗАСТРАШИТЕЛНИ РАЗМЕРИ. В НЯКОИ КРАИЩА НА СТРАНАТА СЕ НАБЛЮДАВА ШИРОКА, ПРЕДИЗВИКАТЕЛНА И ПРЕДНАМЕРЕНА УПОТРЕБА НА ТУРСКИ НАРЕЧИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА. ИЗУЧАВА СЕ ОРГАНИЗИРАНО КНИЖОВЕН ТУРСКИ ЕЗИК ДОРИ И ПО МЕСТА, КЪДЕТО ДОСЕГА Е БИЛ НАПЪЛНО НЕПОЗНАТ. УСИЛЕНО СЕ ПРОПОВЯДВА СЪЗДАВАНЕ НА ТУРСКО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ.
     ОТГОВОРНОСТ ЗА БЪДЕЩИТЕ НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ ЩЕ НОСЯТ:
     1. ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.
     2. КОМИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ.
     3. СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
     4. ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЕТО ДОПУСКА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ В НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И НА ЗАКОНА ЗА ПАРТИИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО И НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС.

СОФИЯ, 16.4.1990 Г.                                  /ПРЕССЛУЖБА"КУРИЕР"/


X   X   X

     СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ПЪРВА ЧАСТ/ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ /СДПН/, ПРИЕТ НА 15 МАРТ 1990 ГОДИНА.


                                         ЧЛЕН 1
     ИМЕТО НА ПАРТИЯТА Е СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ /СДПН/.

                                          ЧЛЕН 2
     СДПН СПОДЕЛЯ ИДЕИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

                                          ЧЛЕН 3
     1. ПРИНЦИПИТЕ НА СДПН СА СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ.
     2. ЗА ПОСТИГАНЕТО НА СВОИТЕ ЦЕЛИ СДПН СИ СЛУЖИ СЪС СРЕДСТВАТА НА РЕФОРМИЗМА.
     3. СДПН ОТРИЧА ВСИЧКИ ФОРМИ НА НАСИЛСТВЕНО ЗАВЗЕМАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ВЛАСТТА.

                                       Г Л А В А  I
                                         ЧЛЕНСТВО
                                          ЧЛЕН 4
     СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ-НЕМАРКСИСТИ ПРИЕМА ЗА СВОИ ЧЛЕНОВЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НАД 16 ГОДИНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, МЕСТОЖИТЕЛСТВО И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ.

                                          ЧЛЕН 5
     1. ПОСТЪПВАНЕТО В СДПН, КАКТО И НАПУСКАНЕТО й, Е ЛИЧЕН АКТ НА СВОБОДНО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ. ТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СВЪРЗАНО С НИКАКВИ ОГРАНИЧАВАЩИ ЛИЧНАТА СВОБОДА УСЛОВИЯ.
     2. ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ ДА СТАНЕ ЧЛЕН НА СДПН ПОДАВА ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО СЕКЦИЯТА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
     3. НАПУСКАНЕТО СТАВА С ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО СЕКЦИЯТА, В КОЯТО НАПУСКАЩИЯТ ЧЛЕНУВА. НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОСОЧВАНЕ НА МОТИВИ. ЗАЯВЛЕНИЕТО НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДА НА СЪБРАНИЕ. НАПУСНАЛИЯТ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ОТНОВО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО НЕ ПО-РАНО ОТ ЕДНА ГОДИНА СЛЕД НАПУСКАНЕТО.
     4. ЛИЦА, КОИТО СА ЧЛЕНУВАЛИ В ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ПОПЪЛВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ.
     5. НЕПЛАЩАНЕТО НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНА ГОДИНА ВОДИ ДО АВТОМАТИЧНО ОТПАДАНЕ. ОТПАДНАЛИТЕ ПО ТОЗИ НАЧИН ВЕДНАГА ВЪЗСТАНОВЯВАТ ЧЛЕНСТВОТО СИ, АКО ИЗПЛАТЯТ НЕПЛАТЕНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС.
     6. ОТСТРАНЯВАНЕТО ОТ ПАРТИЯТА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА МЯРКА, КОЯТО СЕ ПРИЛАГА ЗА ГРУБИ, УМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ ПАРТИЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ. НА ОТСТРАНЕНИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОБЖАЛВАТ РЕШЕНИЕТО ПРЕД КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.

                                          ЧЛЕН 6
     ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДПН ИМАТ РАВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. НЕ СЕ ДОПУСКАТ НИКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ПАРТИЕН СТАЖ, ПРОИЗХОД ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКО МИНАЛО.

                                        Г Л А В А  II
                                         СТРУКТУРА
                                          ЧЛЕН 7
     1. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ-НЕМАРКСИСТИ СЕ ИЗГРАЖДА НА ФЕДЕРАТИВЕН ПРИНЦИП.
     2. СДПН ИЗГРАЖДА ОРГАНИЗАЦИИТЕ СИ ТЕРИТОРИАЛНО.

                                          ЧЛЕН 8
     1. ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИОННА ЕДИНИЦА Е СЕКЦИЯТА. ТЯ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБЩАТА ПАРТИЙНА ПОЛИТИКА И УЧАСТВА ВЪВ ФОРМИРАНЕТО Й.
     2. МИНИМАЛНИЯТ БРОЙ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕДНА СЕКЦИЯ Е ПЕТ.

                                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 26-27 МАРТ 1990 Г. В СОФИЯ.


     ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА ДОВЕДЕ БЪЛГАРИЯ ДО НАЦИОНАЛНА, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА, НРАВСТВЕНА И ЕКОЛОГИЧНА КРИЗА.
     ЕДНО ОТ НАЙ-ТЕЖКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА АВТОРИТАРНИЯ РЕЖИМ БЕШЕ ЦЕЛЕНАСОЧЕНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ОТДЕЛНИ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНО-КУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ ЕДНА НА ДРУГА И ОТЧУЖДАВАНЕТО ИМ ОТ ДЪРЖАВАТА. ВРЪХ НА ТАЗИ ПАГУБНА ПОЛИТИКА Е ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС, ЧИЯТО ЦЕЛ БЕШЕ ОТКЛОНЯВАНЕ ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ КРИЗИСНИТЕ ЯВЛЕНИЯ В СОЦИАЛНАТА И ИКОНОМИЧЕСКА ОБЛАСТ - ВСЛЕДСТВИЕ ОТ ВОЛУНТАРИСТИЧНО И НЕКОМПЕТЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ.
     ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ДЕМОКРАТИЧНА, НЕЗАВИСИМА, ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, СЪЗДАДЕНА ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ЗА ПЪЛНОТО И БЕЗУСЛОВНО ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА И НА ВСИЧКИ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНО-КУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ.
     С ОГЛЕД НА ТОВА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ВКЛЮЧВА ДОБРОНАМЕРЕНИ НАШИ СЪГРАЖДАНИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА ЕДИНСТВОТО И ПРОСПЕРИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ.
     НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е СВЪРЗАНО С ПОТРЕБНОСТТА ОТ ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ, КОЕТО ДА СЪДЕЙСТВА ЗА СПАЗВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРАВА И СВОБОДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И: ИЗБОР НА ИМЕ, ЕЗИК, ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ, РЕЛИГИЯ, КУЛТУРА, ТРАДИЦИИ И РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. ДА БЪДЕ ГАРАНТ ЗА ЗАПАЗВАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ АКТ НА СЪВЕЩАНИЕТО В ХЕЛЗИНКИ ОТ 1975 ГОДИНА И НАЙ-ВЕЧЕ С ПОСТИГНАТИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ НА ВИЕНСКАТА СРЕЩА /ЯНУАРИ 1989 Г./
     ПРИ РАЗРЕШАВАНЕТО НА ЕТНИЧЕСКИТЕ, РЕЛИГИОЗНО-КУЛТУРНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ В ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ЛИПСАТА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И ПЕРСПЕКТИВНА ПОЛИТИКА. ЕТО ЗАЩО ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЩЕ ГАРАНТИРА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ДА НЕ СЕ ПОВТОРЯТ РЕЦИДИВИТЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ, ДОВЕЛИ ДО ГРУБО ПОГАЗВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА. СПАЗВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА Е ГАРАНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, КАКТО И ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА НАЦИЯТА.
     ПОД СПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ РАЗБИРА:
     1. СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЯХНОТО СПАЗВАНЕ.
     2. СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ И ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛАГАНЕ НА ТЕЗИ ГАРАНЦИИ.
     3. В ТОЗИ КОНТЕКСТ ЗАКОНИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЧОВЕКА, НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЧРЕЗ ТЪЛКУВАНЕ.
     ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ВЪЗПРИЕМА КАТО ПРИОРИТЕТНО СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:
     1. ПРИНЦИПЪТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА Е ОСНОВОПОЛАГАЩ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО. ДЕМОКРАТИЗМЪТ Е СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ КРИТЕРИЙ ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО КЪМ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА.
     2. ВЪЗПРИЕМА ПРИНЦИПА НА НЕЗАВИСИМОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ОТ ВСЯКАКВИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ. ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КОНКРЕТНО.
     3. ДВИЖЕНИЕТО ОТРИЧА КАТЕГОРИЧНО И ОСЪЖДА ТЕРОРИЗМА И ЕКСТРЕМИЗМА КАТО ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА.
     4. ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА ДВИЖЕНИЕТО Е БОРБА С МИРНИ И ЗАКОННИ СРЕДСТВА В РАМКИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА.
     5. ДВИЖЕНИЕТО СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ НАЦИОНАЛИЗМА, ШОВИНИЗМА, РЕВАНШИЗМА И ИСЛЯМСКИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ, ЗАЩОТО НАЙ-НОВИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ ПОТВЪРЖДАВАТ ДЕСТАБИЛИЗИРАЩОТО ИМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕДИНСТВОТО НА НАРОДА В БЪЛГАРИЯ.
     6.    ДВИЖЕНИЕТО СЕ ОБЯВЯВА РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ ИДЕЯТА ЗА АВТОНОМИЯ И ОТКРИТО ЗАЯВЯВА, ЧЕ НИТО ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ КАКВИТО И ДА Е УСЛОВИЯ НИКОГА НЕ Е ИЗДИГАЛА ТАКИВА ИСКАНИЯ. МАНИПУЛИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ И НЕСЪЩЕСТВУВАЩАТА ИДЕЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА АВТОНОМИЯ ПРЕЧИ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ И НА ЗАКОННИТЕ НИ ИСКАНИЯ ЗА ЕТНОКУЛТУРНА САМОБИТНОСТ И РЕЛИГИОЗНА СВОБОДА.
     7. ПРИНЦИПЪТ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА Е ОСНОВНО НАЧАЛО ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО И ЕДИНСТВО НА ЕТНОКУЛТУРНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ.
                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/.


     ИЗМИНАЛИ СА ВЕЧЕ ПОЧТИ ПЕТ МЕСЕЦА ОТ 10 НОЕМВРИ, ДАТАТА, КОЯТО СЕ ВОДИ КАТО КРАЯ НА ТОТАЛИТАРИЗМА И НАЧАЛО НА НОВА ДЕМОКРАТИЧНА ИСТОРИЯ ЗА ИЗСТРАДАЛОТО НИ ОТЕЧЕСТВО. ЕДВА ЛИ Е ТАКА. НО КОЕ НИ КАРА ДА СМЕ ПЕСИМИСТИ? ВСИЧКО ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА ОКОЛО НАС И НИ КАРА ДА МИСЛИМ, ЧЕ ТОВА Е СЪН И ЧЕ ТОДОР ЖИВКОВ РАЗИГРАВА ЕДИН ЗЛОВЕЩ СПЕКТАКЪЛ, ИГРАЕЙКИ РОЛЯТА НА "СЛЕДСТВЕН", НО СЪЩЕВРЕМЕННО ПЛАНИРА ДА ОСЕЕ СТРАНАТА НИ С ДВОЙНО ПОВЕЧЕ КОНЦЕНТРАЦИОННИ ЛАГЕРИ ОТПРЕДИ. ДАЙ, БОЖЕ, ДА НЕ Е ТАКА!
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЗРАЗЯВА СВОЕТО ВЪЗМУЩЕНИЕ И ПРОТЕСТ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЯВИТЕ НА НАСИЛИЕ ОТ СТРАНА НА "ТАЙНИ" ГРУПИЧКИ СРЕЩУ ДЕЙЦИ НА ОПОЗИЦИЯТА, ПО-ТОЧНО В СЛУЧАЯ С ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ОТ БСДП В Ж.К. "ЛЮЛИН" НА 7 АПРИЛ ТАЗИ ГОДИНА. СЪЩОТО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ И С ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО НА НАШАТА ПАРТИЯ. КАКВО ОЗНАЧАВА И КАК ДА СЕ ТЪЛКУВА ФРАЗАТА - "С КРЪВ СМЕ Я ВЗЕЛИ, С КРЪВ ЩЕ Я ДАДЕМ!" ЗА ВСЕКИ ГРАМОТЕН ЧОВЕК Е ЯСНО ОТ КОИ Е КАЗАНА И ЗА КАКВО СТАВА ДУМА. БНДРП СЧИТА, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ИМА, ДОКАТО ПОДОБНИ ПАЛАЧИ КАТО ГАЗДОВ И ДРУГИ СА НА СВОБОДА. ДЕМОКРАЦИЯТА ЩЕ НАСТЪПИ САМО СЛЕД КАТО СЕ ПОДГОТВИ И ПРОВЕДЕ ЕДИН ПРОЦЕС КАТО НЮРНБЕРГСКИЯ, НА КОЙТО "ЧЕРВЕНОФАШИСТКИТЕ" ПРЕСТЪПНИЦИ ДА СЕ ОСЪДЯТ ОТ ПЪРВИЯ ДО ПОСЛЕДНИЯ НА СТРОГИ, НО СПРАВЕДЛИВИ НАКАЗАНИЯ ОТ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. БЕЗ ТАКЪВ ПРОЦЕС, РАЗХОЖДАЙКИ СЕ СПОКОЙНО СРЕД НАРОДА И ГОТОВИ ДА ГО УДАВЯТ В КРЪВ, ТЕЗИ ХОРА СА КРАЙНО ОПАСНИ И ЗА ОБЩЕСТВОТО, И ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА, А КАКТО СЕ ДОКАЗВА ВЕЧЕ, СА ИЗБИВАЛИ СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД ТАКА, ЧЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИТЕ ИМ ОТПРЕДИ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. МОГАТ ДА ИМ ЗАВИДЯТ. НА ТОЗИ ПРОЦЕС ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКЛЕЙМИ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИДЕОЛОГИЯ /МАРКСИЗМЪТ-ЛЕНИНИЗМЪТ/ КАТО ТЕРОРИСТИЧНА И АНТИХУМАННА, ПО НИЩО НЕРАЗЛИЧАВАЩА СЕ ОТ ХИТЛЕРО-ФАШИЗМА. ДАЛИ ЩЕ СТЪРЧАТ НАБУЧЕНИ ГЛАВИ НА КОЛ И ЩЕ СЕ ПАЛЯТ КЪЩИ, АКО СЕГАШНАТА ОПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИЕМЕ ТАКТИКАТА НА ВЪОРЪЖЕНАТА БОРБА? САМО ЧЕ РАЗЛИКАТА Е ТАЗИ, ЧЕ ОПОЗИЦИЯТА ОТРИЧА ПОДОБНИ МЕТОДИ, ЗА РАЗЛИКА ОТ ПАРТИЯТА, КОЯТО ЗА ЛОШ КЪСМЕТ НИ УПРАВЛЯВА, ВЗЕЛА ВЛАСТТА С КРЪВ, С КРЪВ Я Е КРЕПИЛА И ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЕ ОПИТВА ДА ДОКАЖЕ, ЧЕ И С КРЪВ ЩЕ Я ОТСТЪПИ. ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НИТО ЗАПЛАХИТЕ, НИТО ПОБОИЩАТА И УБИЙСТВАТА ЩЕ НИ СПРАТ ДА СЕ БОРИМ С МИРНИ СРЕДСТВА ЗА СВАЛЯНЕ ОТ ВЛАСТ НА БКП /СЕГА БСП?!?/, КОЯТО СМЯТА, ЧЕ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СА СТАДО ЛУМПЕНИ ИЛИ СТАДО ОВЦЕ, КОИТО И ЗАНАПРЕД ЩЕ БЪДАТ МАМЕНИ, ЛЪГАНИ, БИТИ, ИЗМЪЧВАНИ ПСИХИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ И УБИВАНИ С ЧУКОВЕ И ТОЯГИ, САМО ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ НЕ МИСЛЯТ КАТО ТЯХ. ТЕ ДАЖЕ И СЕБЕ СИ НЕ УВАЖАВАТ, ЩОМ СИ СМЕНЯТ ИМЕТО, ЗА КОЕТО ХИЛЯДИ ЧЕСТНИ КОМУНИСТИ СА ДАЛИ ЖИВОТА СИ. ТОВА НЕ ГРАНИЧИ ЛИ С БЕЗОЧИЕТО И БЕЗСРАМИЕТО? ... НО КАКВО СЕ УЧУДВАМЕ
ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА ХОРА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ДАДАТ ТЪЛКУВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО "СОЦИАЛИЗЪМ", ТА КАМО ЛИ НА ПОНЯТИЕТО "КОМУНИЗЪМ". ЗАЩО Г-Н БОКОВ СЕ БОИ И ПЛАШИ С "ЛОВ НА ВЕЩИЦИ"? И ДА ИМА ТАКЪВ "ЛОВ", ТО БИ БИЛО "ЛОВ" НЕ НА ВЕЩИЦИ, А НА ЧУДОВИЩА. И КОЙ БИ СЕ НАЕЛ ЗА ТАКЪВ "ЛОВ", СЛЕД КАТО ХОРАТА ГИ Е ГНУС ДА РАЗГОВАРЯТ С ТЯХ, ТА КАМО ЛИ ДА ГИ ДОКОСВАТ?

СОФИЯ, 10 АПРИЛ 1990 Г.                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 18 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТКОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ /БДКП/.

     БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТКОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ /БДКП/ ВЪЗНИКВА В НАСТОЯЩИЯ КРИЗИСЕН МОМЕНТ, КАТО ПАРТИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕТЕНЦИИ, ЧЕ ИМА РЕАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВНЕСЕ СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ПРОЦЕС, ЗАПОЧНАЛ В СТРАНАТА НИ, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ МАКСИМАЛНО ДА СПОМОГНЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ОГРОМНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРИЯ.
     ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА БДКП СА В КРАТКИ СРОКОВЕ ОТЕЧЕСТВОТО НИ ДА ИЗВОЮВА МЕЖДУНАРОДЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕСТИЖ И ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ.
     БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТКОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ДЕКЛАРИРА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА:
     1. БДКП Е ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РОДИНАТА НИ КАТО ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ТИП, НА БАЗАТА НА ОБЩОПРИЕТА ЧРЕЗ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НОВА КОНСТИТУЦИЯ, КАТО НЕИН ОСНОВЕН ЗАКОН, ГАРАНТИРАЩ ПЪЛНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ, НАРУШЕНИ СЛЕД 9.9.1944 Г. БДКП ПРИЕМА ЗА НАЙ-УДАЧНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА РОДИНАТА НИ ТАЗИ НА ПАРЛАМЕНТАРНА КОНСТИТУЦИОННА МОНАРХИЯ. ПО ТОЗИ НАЧИН БДКП ПОЕМА СВОЯТА ЧАСТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.
     2. БДКП Е ЗА СЪЗДАВАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ТРАЙНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ТРАДИЦИИ ЗА ЦЯЛОТО НИ ОБЩЕСТВО - ОБЩЕСТВО, ЛИШЕНО ОТ КЛАСОВИ, ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ.
     3. БДКП ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ Е ЕДНА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, ТЯ ПОДКРЕПЯ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ, СЪЮЗИ И СДРУЖЕНИЯ, КАТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ СИ ЗАПАЗВА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРАВО ДА ВЛИЗА В КОАЛИЦИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ОБЩОНАЦИОНАЛНИ И СОЦИАЛНИ ИНТЕРЕСИ ОТ КУЛТУРЕН, ЕКОЛОГИЧЕН, РЕЛИГИОЗЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ И ДРУГ ХАРАКТЕР.
     4. КАТО ПЬРВИ И НАЙ-ВАЖЕН АКТ БДКП ПРИЕМА ПОСТАВЯНЕТО ЗА РЕШАВАНЕ ПРЕД ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА НРБ НА ВЪПРОСА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА НА БИВШИЯ НИ МОНАРХ НЕГОВО ЦАРСКО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН ВТОРИ ТЪРНОВСКИ, КАТО ПЪЛНОПРАВЕН ГРАЖДАНИН НА РОДИНАТА НИ, А СЪЩО ТАКА И НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО. ТОЗИ АКТ САМ ПО СЕБЕ СИ ЩЕ НАМЕРИ ШИРОК ОТЗВУК В ЗАПАДНАТА ПРЕСА И ЩЕ ПОСЛУЖИ КАТО ТВЪРДА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ СТРАНАТА НИ ДЕЙСТВИТЕЛНО ТРЪГВА ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ПЛУРАЛИЗМА.
     ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА НА БИВШИЯ МОНАРХ Е ОБЕКТ НА ДЕМОКРАТИЧЕН ПРЕСТИЖ ЗА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО НЕ ПРЕТЕНДИРА ЗА АКТ, ВОДЕЩ КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОНАРХИЯТА. ТОЗИ ВЪПРОС НЕ Е В ПРЕРОГАТИВИТЕ НА ЕДНА ПАРТИЯ, А НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.
     5. СИМЕОН ВТОРИ ТЪРНОВСКИ Е ЛИЧНОСТ С ВИСОК МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕСТИЖ И ЗДРАВИ МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ. ИМЕННО ТАКАВА ФИГУРА Е НУЖНА В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТА НА СТРАНАТА НИ. БЪЛГАРСКАТА
ДЕМОКРАТКОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ТЕСНИ КОНТАКТИ С БИВШИЯ НИ МОНАРХ И ЩЕ ГО МОЛИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА НИ.
     6. ПАРТИЯТА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЗАДАЧА ДА ПРИВЛЕЧЕ ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН СТРАНАТА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНОТО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ДА СЕ ПРИТЕКАТ НА ПОМОЩ НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ, ЗА НЕГОВОТО СПАСЯВАНЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И СТОПАНСКАТА РАЗРУХА.
     7. БДКП ЗАЯВЯВА, ЧЕ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАКЪРНЕНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА ВСИЧКИ ДОБРОВОЛНО ИЛИ ПРИНУДИТЕЛНО НАПУСНАЛИ СТРАНАТА НИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
     8. ПАРТИЯТА ЩЕ СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА, КАТО ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ СЛЕД СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ, ПОДРОБНО ДА РАЗРАБОТИ И ДОПЪЛНИ ПРОГРАМАТА И СВОЯ УЧРЕДИТЕЛЕН УСТАВ.
                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/