18 август 1995


София 18 август 1995 година
Брой 161 /1462/


София, 18 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОФЕДЕРАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЙНАТА В БИВША ЮГОСЛАВИЯ.


В навечерието сме на 50-годишния юбилей от създаването на Организацията на Обединените нации /ООН/. Тази световна организация възкръсна като феникс из пепелищата на опожарената планета Земя след най-жестоката, най-опустошителната и най-човекоизтребителната война в историята на човечеството, в която изгоряха и добрите намерения на бившето Общество на народите.

Преди половин век представителите на 50 държави подкрепиха с подписите си Хартата за ООН, прокламирана от нейните създатели - съюзниците-победители във Втората световна война. Желанието на създателите на ООН, а по-късно и на всички подписали присъединяването си към тази организация, бе да се съхраняват световният мир и сигурност, да се поддържа добронамерено сътрудничество между народите на планетата.

Петте изминали десетилетия доказаха, че поддържането на общ мир е колкото благородна, толкова и трудноизпълнима задача и повеля. През целия този период в различните райони на планетата пламнаха военни пожари, подклаждани и раздухвани от мегаломанските амбиции на отделни диктатори, от експанзивността на закъснели колонизатори, от необуздаността на религиозни фанатици и фундаменталисти и като неугасим съскащ фитил на целия този експлозивен потенциал - тероризма.

За съжаление отново Балканите са във фокуса на най-трагичните и взривоопасни райони. Бушуващата вече трета година война на територията на разпадналата се Федеративна република Югославия по много показатели и най-вече с тоталния си геноцид надмина рекордите, постигнати през Втората световна война. Хърватска, Сръбска Крайна, Босна и Херцеговина са вече синоними на съвременен геноцид, на холокост, на безогледна и безсмислена садистична жестокост, достойна само за перото на Данте Алигиери.
Ние, българският народ, сме особено чувствителни към този пожар, защото неговите искри прехвърчат и към нашата граница. Като балканска държава ние проявяваме голяма толерантност към някои подстрекателни крясъци и нашата позиция е и ще бъде да се намерят всички пътища, да се чуят всички призиви, да се направят достойни компромиси, но да се спре това безогледно и престъпно унищожение на човешки живот и на културни и материални ценности.

Припомняйки, че България е член на ООН от паметната 1945 година, когато беше създадена тази организация, ние, асоциирани като еврофедералисти и убедени привърженици на интеграционните процеси на нашия континент, сме дълбоко разтревожени и загрижени от факта, че всички усилия на ООН за мирното разрешаване на проблемите, произтичащи и обект на тази позоряща цивилизацията война, водена на територията на бившата СФРЮ, завършват безуспешно. Нашата голяма тревога от ескалацията на войната в Босна и Херцеговина е акумулирана най-вече от три основни факта: че се води само на километри от нашата западна граница, че тази война, в нарушение на всички конвенционални международни норми, е вече еталон за държавно организирани престъпления, и то не в бразилските и африканските джунгли, а на територията на Европа, континента, генератор на световната цивилизация, че тази война е потенциален детонатор за нова световна война!

Излизайки от тези факти, ние, еврофедералистите, се обръщаме към държавното ръководство на Република България, представено от всички негови институции, обръщаме се и към представителите на всички обществени и граждански формации, приели отговорността да подкрепят демократичните процеси у нас, обръщаме се и към гражданите на балканските народи, към жителите на Европа и към цялата световна общественост с предложение: да се организира световна кръгла маса за мирно разрешаване на конфликта в Босна и Херцеговина и на проблемите на територията на бившата СФРЮ. Политиците и военните не успяха да потушат този изключително опасен военен пожар. Нека на световната кръгла маса да седнат и да решат този тревожен проблем пратениците на гражданските общества, на гражданската съвест! Ние, от Асоциацията на еврофедералистите в България, предлагаме тази инициатива и сме на разположение да помогнем!

София, 26 юли 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дечко Драгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЛАДИМИР СПАСОВ ДО СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОРЕЙСКАТА ТРУДОВА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА 50-ГОДИШНИНАТА ОТ КАПИТУЛАЦИЯТА НА ЯПОНИЯ И ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА КОРЕЯ.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРИ,

Най-учтиво ви моля по случай 50-годишнината от завършеното освобождение от японско робство да приемете от мое име и от името на българските комунисти най-искрените ни поздравления.

Уверени сме, че вие смело и уверено ще вървите по завещания ви път от Великия вожд на Корейската народно-демократична република Ким Ир Сен за построяването на комунизма в Корея. От душа и сърце желаем на вас, на вашите семейства, на членовете на Корейската трудова партия и на целия корейски народ много лично и семейно щастие и успехи в социалистическото преуспяване.

Смърт на фашизма и империализма- свобода на народа!

София, 14 август 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТ /ЧАСТ ПЕТА/ "ЗА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА", ОГЛАСЕН ОТ НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /28 И 29 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Особено важен момент в законодателната дейност на Демократичната левица през лятната парламентарна дейност на 1995 г. е установяването на принципен модел за взаимодействието между Парламентарната група на демократичната левица и Министерския съвет в законодателния процес, който доказва своята ефективност и необходимостта да се прилага и усъвършенства в бъдещата ни работа.

Въз основа на позицията на Висшия съвет на БСП, Постоянното присъствие /ПП/ на БЗНС "Ал.Стамболийски", Изпълнителния съвет на Политически клуб /ИС на ПК/ "Екогласност" и Парламентарната група на демократичната левица от съвместното им заседание на 7 май 1995 г., Министерският съвет прие своята Програма за управление на Република България.

С решение от 11 май 1995 г. правителството утвърди законите, които Народното събрание трябваше да приеме в периода май-юли 1995 г., за да бъдат реализирани целите и задачите на МС в управлението на страната през посочения период и в перспектива. Законодателната заявка на кабинета значително надхвърляше утвърдените от съвместното заседание на ПГДЛ и политическите ръководства на коалиционните партии от 7 май 1995 г. законодателни приоритети на парламетарната група за сесията. С решение от 16 май 1995 г. ПГДЛ разшири законодателната си програма и включи в нея всички поискани от Министерския съвет закони. Изпълнението на тази програма наложи максимални усилия от депутатите на Демократичната левица и изключително стегната организация на ръководството на парламентарната група, на Съвета за взаимодействие с постоянните комисии на НС, на представителите ни в ръководството на Народното събрание и в парламентарните комисии и при обсъжданията в пленарната зала.

Решаващ в значителна степен се оказа приносът на председателите на парламентарни комисии за по-добрата организация на законодателната дейност при подготовката на законопроекти.

По предложение на ПГДЛ Народното събрание промени и времето на пленарните заседания през сесията. Резултатите от това процедурно решение се оказаха по-добри от прогнозираните.

Определен интерес представлява съпоставянето на интензивността на работата на 37-то Народно събрание с тази на 36-то и Великото народно събрание. За сравнение са взети първите 6 месеца от работата на парламента /съответно периодът 12 януари - 12 юли 1995 г. за 37-то НС, 4 ноември 1991 г. - 4 май 1992 г. за 36-то НС и 17 юли 1990 - 17 януари 1991 г. за ВНС/. В този шестмесечен времеви интервал парламентът е провел съответно 80, 76 и 83 пленарни заседания. Броят на приетите закони и решения е:

                      37-о НС          36-о НС           ВНС
Закони                      82                   36                 24
Решения                   97                   82                 96


Този режим на пленарни заседания ще е удачен и за част от есенната сесия с оглед ангажиментите на народните представители и в избирателните им райони във връзка с местните избори.

В края на лятната сесия можем да отчетем, че ПГДЛ осигури на МС целия поискан от него законодателен инструментариум за реализация на политиката на Демократичната левица. Единственото изключение е заявеното от правителството изменение в Закона за приватизацията. То не е осъществено, тъй като и до момента Министерският съвет не е внесъл законопроекта в Народното събрание.

Основните задачи, които Парламентарната група на демократичната левица реши през втората сесия на 37-то НС, са:

Законодателно осигуряване на провеждането на редовните местни избори през есента на 1995 г. чрез приемането на:
1. Закон за местните избори.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
3. Закон за административно-териториалното устройство на Република България.
4. Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове /Пловдив и Варна/.

Законодателно осигуряване на борбата с престъпността чрез приемането на поисканите от Министерския съвет закони:
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за наказателния кодекс.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за Наказателно-процесуалния кодекс.
3. Закон за допълнение на Закона за изпълнение на наказанията.
4. Закон за Централната служба за борба с организираната престъпност.

Законодателно осигуряване на заявените от Министерския съвет намерения в областта на приватизацията чрез приемането на:
1. Програма за приватизация за 1995 г. /за първи път от влизането в сила на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия през 1992 г. е изпълнено законовото задължение именно от МС и ПГДЛ/.
2. Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества.
3. Закон за приватизационните фондове.

Освен тези три основни пакета законопроекти през лятната сесия са приети в областта на националната сигурност Законът за отбраната и въоръжените сили на първо и частично на второ четене, в областта на икономиката окончателно беше гласуван Законът за държавния бюджет за 1995 г., повторно беше гласуван след президентското вето Законът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Законът за Указ 56 за стопанската дейност, Законът за държавно предприятие "Български държавни железници" на първо и второ четене, Законът за защита на земеделските производители изцяло, Законът за изменение и допълнение на Закона за акцизите, Законът за изменение и допълнение на Закона за данъка върху общия доход. Законът за Сметната палата, Законът за концесиите на първо четене, Законът за изменение и допълнение на Закона за използване на атомната енергия за мирни цели и др., в областта на опазването на околната среда - изменение на Закона за опазване на околната среда /създаващо национален фонд "Дълг срещу природа"/, в областта на социалната сфера и здравеопазването - Законът за изменение на Указ 1611 от 1985 г. за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944-1945 г., Указ 2066 от 1986 г. за даване на добавка към пенсиите на ветераните от Отечествената война 1944-1945 г. и Указ 896 от 1989 г. за добавка към пенсиите на участниците в Балканската и в Първата световна война, Законът за Българския червен кръст на първо четене, Законът за национален фонд "Рехабилитация" на първо четене /с подкрепата на ПГДЛ/. Приет е и влезе в сила и Законът за признаване на участниците в антифашистката съпротива за участници във Втората световна война на страната на антихитлеристката коалиция.

Общо приетите закони през лятната сесия са 23, а приетите на първо четене - 9. Ратификациите на международни спогодби са 7. Разширената законодателна програма е преизпълнена с 6 изцяло приети закона и 4 приети на първо четене, с цената на извънредни заседания и допълнително натоварване на народните представители.

19 народни представители на ПГДЛ са вносители на проекти за решение, подкрепени от 115 членове на групата. Вносители на законопроекти са 38 депутати. Тяхната законодателна инициатива е подкрепена от 98 народни представители от левицата. Част от законопроектите се поддържат и от представители на други парламентарни групи. В дискусиите по приемането на актовете на Народното събрание са взели участие 104 народни представители на Демократичната левица, направили 604 изказвания по същество.

Посочените резултати дават основание за много добра оценка на законодателната дейност на ПГДЛ през лятната сесия на 1995 г.

Основните проблеми, които се очертаха пред парламентарната група в хода на приемането на законопроектите, са съзнателното протакане от страна на неконструктивната опозиция при гласуването им на второ четене, случаите на импровизация на отделни представители на ПГДЛ в процеса на гласуването на второ четене, довели до няколко съществени грешки, отсъствието на народни представители на ПГДЛ при важни гласувания, както и недостатъчната пропагандна дейност на парламентарната група.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ СЕДМА/ "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - КЪМ УТРЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ", ОГЛАСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ПРЕД ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Тревожна е тенденцията правителството на БСП да отлага подписването на нови споразумения със Световната банка и Международния валутен фонд. С голямо съжаление констатираме, че поредица от споразумения със Световната банка не могат да бъдат сключени преди края на тази година, което означава, че най-малко до месец март - април 1996 г. няма да има ново споразумение с Международния валутен фонд. Ако през тази година натрупаният резерв на БНБ позволява държавните плащания да бъдат покрити, то през следващата това ще бъде невъзможно. На правителството трябваше да бъде известно, че има далеч по-добри възможности за използването на резервите на страната, ако споразуменията с МВФ и Световната банка бяха сключени още тази година. От друга страна, отлагането на споразуменията, противоречивите изявления на редица министри силно влоши авторитета на страната пред световните финансови институции.

Спасението на икономиката на страната е в мащабно преструктуриране на индустриалния, аграрния и банковия сектор. Ядро на това преструктуриране е приватизацията, но тя не може да стане изведнъж и без създаването на съответна инфраструктура. Главната слабост в досегашната дейност на правителството е отсъствието на възглед и политика как да се променят основните икономически структури, как да се замени дългът срещу собственост, как да се оздравят държавните финанси, какво да се прави с губещите предприятия. Всяка позитивна стъпка в тази насока ние ще подкрепяме. Никога няма обаче да приемем консервиране на старите индустриални и финансови структури, замазването с грим на рани и метастази, които могат да съсипят окончателно болната ни икономика.

Най-сериозна негативна тенденция в работата на правителството е отстъплението от поетите по-рано ангажименти на БСП в областта на социалната политика.

Ако кабинетът разбира под социална политика централизацията на управлението на икономиката, ако то я схваща като одържавяване и етатизъм, ние действително стоим на много различни позиции. Това основно различие накара преди няколко години много от сегашните членове на ГОР да напуснат БСП. Историческият опит на почти всички страни в света доказа, че истински социална политика не може да бъде осъществена чрез одържавяване и ангажиране на държавата с всеобщи социални гаранции. Това не е социална политика, а политика на социална уравниловка, принизен жизнен стандарт и потискане на личностната инициатива.

Социалната политика, за която ГОР се бори, е основана на осигуряване на максимален брой хора със собственост и максимална социална ангажираност на самото гражданско общество чрез съответно законодателство.

От тези позиции ние критикуваме правителството както за отлагането на поетите предизборни ангажименти, така и за очевидното подценяване на социалната политика през изминалите 150 дни. По същество бюджетът за тази година не се различава съществено от бюджетите на българските правителства през последните няколко години. Чрез бюджета за 1995 година не се постигна необходимото преструктуриране и не се осигури една по-сериозна перспектива за развитието на социалния сектор.

Илюзия е да се смята, че понижените темпове на инфлация през изминалите няколко месеца ще подобрят жизненото равнище. Тъкмо обратното - инфлацията спадна поради силното свиване на платежоспособното търсене, което доведе до удар по изкупните цени на някои основни селскостопански стоки. Ако нашата оценка е вярна, то много скоро правителството ще бъде принудено да увеличи цените на редица основни продукти. Вместо ниска и адекватна, но управлявана инфлация, вместо пазарно-адекватен курс на лева спрямо долара, ние може скоро да се изправим пред скокообразно кризисно развитие на основните икономически параметри. При такава политика ще пострадат най-бедните слоеве на населението, а също така и представителите на дребния частен бизнес.

Незадоволителна е и дейността по ограничаване на престъпността. Като че ли нещо пречи на кабинета да прояви повече решителност и принципност, да запознае обществеността с реалното положение, а не да върви след събитията. Много слаба е разкриваемостта на престъпленията. Продължава прехвърлянето на отговорности между МВР, съда и прокуратурата.

Не можем да приемем също така опитите на управляващото мнозинство да установи свой контрол върху националните електронни медии. Натискът върху ръководителите на радиото и телевизията, продължаващото протакане на приемането на закона за радиото и телевизията, "свалянето и качването" на предавания и журналисти по съвети от централата на БСП са вече нещо типично за нашата нова действителност.

Особено крещящо конституционно нарушение и очевидна подигравка с общественото мнение е продължаващото ангажиране на парламентарната комисия по радио и телевизия с изпълнителни функции. Очевидно това е много изгодно на всяко управляващо мнозинство, но е в пълно противоречие с духа на конституцията.

Въпреки силно критичното отношение към първите 150 дни на правителството ГОР още един път заявява, че ще подкрепи всяко негово позитивно действие. Ние оценяваме положително приетия закон за стимулиране на селскостопанското производство, верния стил на ръководство на Министерството на отбраната, активната балканска политика.

Сегашното правителство показва накъде ще тръгне БСП. Докато тази партия беше в опозиция, тя можеше да прикрива умело идейните си различия, да поддържа еклектична политика и идеология, да съединява в едно абсолютно несъмвестими действия и политически субекти. Днес това вече е невъзможно. Ако кабинетът възприеме еклектичния стил на вземане на политически решения, за да остане верен на кадровото състояние на социалистическата партия и нейния електорат, това ще има драматични последици и за него, и за страната.

Ето защо ние внимателно ще наблюдаваме в каква насока ще се развива политиката на правителството - към задълбочаване на административно-бюрократичния стил на управление, или към подкрепа на младото ни гражданско общество; към компромиси със сталинизма и неокомунизма или към ясна демократична политика.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
18.08.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж.ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!