18 август 1992

София, 18 август 1992 година
        Брой 161 /691/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 18 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Обръщам се към Вас по повод решението на правителството за закриване на уранодобива и реакцията на миньорите от Смолян и Елешница.

Конфедерацията на независимите синдикати в България е била и продължава да бъде против предприемането на действия, които застрашават живота и здравето на хората. Тази позиция е в съответствие с практиката на цивилизованите държави. Нещо повече, с конкретни действия ние сме съумявали да прекратим проявите на отчаяние и протест, имащи антихуманен характер. Досега обаче сме разполагали със сериозни аргументи - обещанията на правителството закриването на мините да става след приемане на алтернативна програма за заетост.

Сегашното решение се обнародва в императивен стил, без да е съпроводено с конкретна информация за социалните мерки, които ще бъдат предприети. То не е съгласувано в детайли със социалните партньори, а реализацията му е прехвърлена на общините. Това ни поставя в изключително трудно положение.

Във връзка с изложеното апелирам началото на изпълнението на решението за закриване на уранодобива да се предхожда от разработване на цялостна програма за алтернативна заетост. Като начало предлагам да се поиска техническа помощ по линията на програмата Фар за провеждане на социално-здравно изследване на работещите в тези мини. Ако подобно предложение е приемливо, сме готови да съдействаме за това.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Кръстьо Петков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КМЕТА НА СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА ПОПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕТО НА СТОЛИЧНОТО БЮРО ЗА СТУДЕНТСКИ ТРУД.
Документът е адресиран до ректорите на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Висшия институт за физическа култура, Техническия университет, Университета по строителство, архитектура и геодезия, Висшия хямико-технологичен институт, Висшия минно-геоложки институт, Висшия лесотехнически институт, Института за световно стопанство, Висшия институт по изобразителни изкуства "Н. Павлович", Българска национална консерватория, НАТФИЗ "Кр. Сарафов", Висшия медицински институт, до Българския студентски съюз, до Националната студентска конфедерация, до Федерацията на независимите студентски дружества, до Академичния младежки екологичен клуб, до Студентското дружество "Шар", до Асоциацията на независимите синдикати във ВУЗ "Закрила", до Студентското дружество за демокрация, до Националната асоциация на студентите по архитектура, до Европейската асоциация на студентите - юристи, до Европейската асоциация на студентите - икономисти, и до средства за масова информация.


И този път хумористично-сатиричният вестник "Дума” разсмя и развесели общинската администрация от столичното кметство с поредната си гръмка измислена "новина”. В качеството си на кмет аз пък използвам случая да благодаря на псевдоновинарите от "Дума експрес", че след като два дни по неизвестни причини ме бяха пропуснали във вестника си, пак ми направиха безплатната реклама пред синия електорат. Просто бях започнал да се тревожа дали не съм нещо сбъркал и "свърнал" курса наляво, към червените, та затова си бях сам съчинил една лъжлива критична дописка, която с псевдоним на кореспондент на "Дума прес" да изпратя във вестник "Дума" за публикация. За съжаление обаче вестник "Дума" с публикацията си от 12 август "Янчулев закрил столичното бюро за студентски труд" ми отне удоволствието да се самоизоблича в стила на вестник "Дума" и опозиционната й подгласна преса.

Уважаеми господа, моля да доведете до знанието на всички студенти, които обичат да се разсмиват с политическите сарказми и хумор на вестник "Лъжлива Дума" (пардон, на вестник "Дума"), че всичко изнесено в кореспонденцията под горното заглавие е абсолютна лъжа, която е дори нескопосно съчинена, по следните причини:

1. Никакво столично бюро за студентски труд не съм закривал. Бюрото "Студентски труд" продължава да съществува в столицата като териториален орган в регионалната структура на Националната служба по заетостта на работната сила в системата на Министерството на труда и социалните грижи.

2. Не кметът Янчулев, а столичните общински съветници от 101 човека премахнаха звеното "Младежки доброволен труд", когато приемаха структурата на Столичната голяма община (СГО). Оставането на това звено би дублирало съществуващото в столицата бюро "Студентски труд", посочено по-горе в т. 1.

3. Общинските съветници - комунисти от БСП, не биха могли да се чудят и да се вайкат сега за премахването на звеното "Младежки доброволен труд" от структурата на СГО, защото те самите гласуваха това решение на сесията на Столичния общински съвет (СОС) още на 10 юни 1992 година. Не е чудно, че повечето от тези общински съветници не знаят кога и за какво гласуват, решавайки съдбините на столичния град.

4. Столичното бюро "Студентски труд" се помещава в една от къщите на ул. "Вазов" N 30, подлежащи на реституция. След деактуване на тази частна собственост Министерството на труда и социалните грижи трябва да премести бюрото в държавна сграда. Столичната община сега сама търси къде да подслони своите служби, извадени от сгради и имоти, които се реституират, но апетити към къщите на горния обект не може да има и кметството не проявява.

Както се вижда, всичко казано от "Дума прес" е чиста проба инсинуация с прозрачните намерения да се настрои враждебно демократичното столично студентство срещу кмета на София, който е професор в един от софийските университети и сам се ползва с уважението между огромната част на студентската младеж, която и самият той уважава. Разбира се, малцина студенти биха се хванали на тази инсинуация.

Що се касае до онези студенти, които през ваканцията или в свободното си време в извънаудиторната заетост през семестрите желаят да работят срещу плащане, предлагайки своите знания, умения и трудови навици, то те могат да потърсят услугите на бюрата по труда или директно да се договарят с много частни фирми и общински служби, където са обявени свободни работни места.

От друга страна, нека студентите в София не забравят, че с началото на новата учебна година те ще продължат да пътуват безплатно с общинския градски транспорт, която привилегия получиха благодарение на общинската управа и лично на кмета на Столичната голяма община. Привилегия, която ще я запазим, въпреки предстоящото увеличение на цените на билетите и на абонаментните карти за градския транспорт в столицата.

Използвам случая да пожелая на всички студенти ползотворна ваканция, успешна сесия и още по-успешно начало на предстоящата учебна година. А за сериозни и достоверни информации, свързани със събитията и живота на столичния град, препоръчвам на всички студенти да не се доверяват повече на политическия хумор на в. "Дума”, а да четат в. "Демокрация" и ежеседмичния орган на СГО - в. "Столица".

София, 14 август 1992 г.

КМЕТ НА СТОЛИЧНАТА
        ГОЛЯМА ОБЩИНА: проф. Ал. Янчулев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОФИЙСКОТО ГРАДСКО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА РЕФОРМАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО.


Българският земеделски народен съюз (БЗНС) "Никола Петков" в СДС като лоялен съюзник в Съюза на демократичните сили желае да съдейства активно и градивно при осъществяване програмата на СДС и правителството в провеждане реформата в селското стопанство.

За съжаление в някои райони на страната се забелязват тревожни явления.

А именно:

Под прикритието на аргументите за професионализъм и компетентност хора от бившата администрация на ТКЗС участват в ликвидационните комисии на ТКЗС. Така се създават условия за прикриване на редица груби нарушения и престъпления. Членове на ръководствата на бившите ТКЗС създават фирми, които развиват спекулативна дейност, възползвайки се от неопитността на частните стопани да развиват собствен бизнес.

Получаваме информация от редица райони на страната, че се правят опити за създаване на псевдокооперации, преди хората да са станали реални собственици на земята.

Независимо от упражнявания контрол продължава разпродажбата на селскостопанска техника и на животни на безценица.

За извършителите на престъпления настояваме да се потърси най-строга отговорност, за което да бъде информирано обществото.

Изразяваме загриженост от факта, че в ликвидационните комисии се отстраняват или не допускат представители на БЗНС в СДС.

Настояваме правителството да засили контрола при провеждане на аграрната реформа у нас. През тези летни месеци нека областните управители да съсредоточат повече вниманието си върху ситуацията, в която се намира нашето село.

Изпълнителният съвет на БЗНС и Градското ръководство подкрепят усилията на Министерството на земеделието за отпадане на член 50 от Закона за пенсиите, който регулира възнаграждението на селскостопанските труженици пенсионери.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) "ОСНОВИ НА ЛИБЕРАЛНАТА ПОЛИТИКА" НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.


Б. Място в политическия спектър

I. За ръководните ценности на другите партии - ред и справедливост:

1. Свободата е най-върховната ценност за либералите, така както редът е основната ценност за консерваторите, а справедливостта - за социалистите.

2. Същественото в консерватизма не е, както твърдят консерваторите, старанието да се съхрани наследеното добро и новото да се възприема критично. Всички разумни политици имат такова отношение. Същественото в консерватизма е доминирането на желанието за ред.

3. Консерваторите твърдят, че свободата може да произлезе само от реда. Тази формула означава следното: без ред свободата е невъзможна. Който твърди, че трябва да се пази свободата, трябва първо да защитава реда. Редът е по-важен от свободата - в случай на колебание свободата трябва да се принесе в жертва на реда.

4. За либерала свободата не е продукт на реда, а редът е продукт на свободата. Човек е роден свободен и същевременно призван със силата на своя дух да създаде достоен ред за себе си. Не силата на реда показва степента на свободата, а надареният с разум гражданин ограничава доброволно свободата си, за да направи възможен реда. Не гражданинът трябва да се откаже от своите претенции за свобода, а силовият ред - от своите претенции да ограничава свободата.

5. Справедливостта, ръководната ценност на социалистите, има първенство в една партия, която се смята за адвокат на онеправданите. С необходимостта се конкретизира искането за справедливост в искане на равенство.

6. Справедливостта съществува там, където всеки има правата, които му се полагат. Трудността се състои в това да се установи какви са правата на всеки. Съществува опасността да бъде злоупотребено с горещото желание на хората за справедливост, като държавни инстанции или обществени групи си присвояват правото да определят стила или начина на живот на Станалите.

7. За либералите и редът, и справедливостта произлизат от свободата. Свободното общество предлага най-големия шанс всеки да постигне своята същност. В него всеки може да постигне това, което мисли, че му се полага, и да живее, както мисли, че е най-добре за него. Задължението на държавата е да уеднаквява условията за всички и да се грижи за съблюдаването на обществените правила.

ІІ. Позиции - либерализмът и диктатурата

1. Трите ръководни ценности - свобода, ред и справедливост, се различават по отношението към властта.

2. Ръководните ценности ред и справедливост призовават към облагодетелстване към властта. Възможността да възникне един модел на реда или справедливостта е толкова по-голяма, колкото повече средствата на властта са налице. Ръководната ценност свобода изисква отказ от властта. Тази ръководна ценност поставя като цел само неминуемия отказ от властта на гражданите - точно толкова, колкото да може да се осигури функционирането на едно свободно общество.

3. Ориентираният към властта, стремящият се към власт се опитва да задържи онези състояния на обществото, които съответстват на неговите желания. Либералът желае трайно откритото общество. За него е ясно, че трайното може да бъде постигнато само там, където съществува възможността за органическа промяна.

4. В откритото общество има начини да се постигне една по-висока стойност, цел. За либералите няма никаква цел, която би могла да оправдае всички средства.

5. Различното отношение към властта и произтичащата от него различна политика отхвърлят общоприетата система на отношения между партиите. Разделянето на десни и леви партии е погрешно. По решаващите различия помежду си навсякъде и във всички времена политически сили са се разделяли не на леви и десни, а на свободолюбиви и авторитарни. Различието между левите и десните авторитари са по-маловажни от различията между авторитарите и либералите.

6. Либералната партия провежда чрез коалиция политика на центъра (средата). По този начин тя пречи на нелибералния партньор да следва своята авторитарна склонност наляво и надясно. Обаче тя не е център. Тя е свободолюбива алтернатива за решаване на проблемите и опозиция на авторитарните предложения за решението на същите тези проблеми. Гражданинът трябва да вземе решение.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ


София, 18 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛИ (ЧАСТ ТРЕТА) КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ.


П Е Т И   П Р О Т О К О Л
за изменение на членове 22 и 40 на конвенцията

Правителствата, подписали този протокол, членове на Съвета на Европа,

Отчитайки, че са възникнали някои неудобства при прилагането на членове 22 и 40 на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г. (по-нататък наричана "конвенцията"), отнасящи се до срока на пълномощията на членовете на Европейската комисия по правата на човека (по-нататък наричана "комисията") и на Европейския съд по правата на човека (по-нататък наричан "съда"),

Считайки за желателно да се осигури обновяването наполовина на състава на комисията и с една трета на състава на съда по възможност на всеки три години,

Считайки за желателно някои разпоредби на конвенцията да бъдат изменени,

Се договориха за следното:

Член 1

В чл. 22 на конвенцията след т.2 се включват следните две точки:

"3. За осигуряване обновяването на половината от състава на комисията по възможност на всеки три години Комитетът на министрите може да реши преди произвеждането на поредните избори, че срокът на пълномощията на един или на повече от членовете, които предстои да бъдат избрани, ще бъде не шест, а не повече от девет и не по-малко от три години.

4. Когато предстои избирането на повече от един нов член и Комитетът на министрите прилага предходната точка, разпределението на сроковете на пълномощията се извършва с теглене на жребий от генералния секретар на Съвета на Европа веднага след изборите."

Член 2

Точки 3 и 4 на член 22 стават съответно точки 5 и 6.

Член 3

В чл. 40 на конвенцията след т.2 се включват следните две точки:

"3. За осигуряване обновяването на една трета от състава на съда по възможност на всеки три години Консултативното събрание може да реши преди произвеждането на поредните избори, че срокът на пълномощията на един или на повече от членовете, които предстои да бъдат избрани, ще бъде не девет, а не повече от дванадесет и не по-малко от шест години.

4. Когато предстои избирането на повече от един нов член и Консултативното събрание прилага предходната точка, разпределението на сроковете на пълномощията се извършва с теглене на жребий от генералния секретар на Съвета на Европа веднага след изборите."

Член 4

Точки 3 и 4 на член 40 стават съответно точки 5 и 6.

Член 5

1. Този протокол е открит за подписване от държавите - членки на Съвета на Европа, подписали конвенцията, които могат да станат страни по него чрез:

а) подписване без резерва за последваща ратификация или приемане;
б) подписване с резерва за ратификация или приемане, последвано от ратификация или приемане.

Ратификационните документи и документите за приемане се депозират при генералния секретар на Съвета на Европа.

2. Този протокол ще влезе в сила в момента, в който страни по него в съответствие с разпоредбите на т.1 на този член станат всички държави - страни по конвенцията.

3. Генералният секретар на Съвета на Европа информира членовете на съвета за:

а) всяко подписване без резерва за последваща ратификация или приемане;
б) всяко подписване с резерва за ратификация или приемане;
в) депозирането на всеки ратификационен документ или документ за приемане;
г) датата на влизане на този протокол в сила в съответствие с т.2 на настоящия член.

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха този протокол.

Съставен в Страсбург на 20-я ден на януари 1966 г. на английски и френски език, като и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който остава на съхранение в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар ще изпрати заверени копия на всяка от подписалите държави.


Ш Е С Т И   П Р О Т О К О Л
относно отмяната на смъртното наказание

Държавите - членки на Съвета на Европа, подписали този протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г. (по-нататък наричана "конвенцията"),

Считайки, че еволюцията, осъществена в някои от държавите - членки на Съвета на Европа, е израз на общата тенденция в полза на премахването на смъртното наказание,

Се договориха за следното:

Член 1

Смъртното наказание се отменя. Никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран.

Член 2

Държавата може да предвижда в своето законодателство смъртно наказание за действия, извършени по време на война или на непосредствена опасност от война; това наказание се прилага само в случаите, определени в закона, и в съответствие с неговите разпоредби. Държавата информира генералния секретар на Съвета на Европа за съответните разпоредби на законодателството, отнасящо се за смъртното наказание.

Член 3

Не се допуска освобождаване от изпълнението на задълженията по този протокол на основание чл. 15 от конвенцията.

Член 4

Не се допускат резерви по отношение на разпоредбите на този протокол на основание чл. от конвенцията

Член 5

1. При подписване или депозиране на документите си за ратификация, приемане или утвърждаване всяка държава може да посочи териториите, по отношение на които се прилагат разпоредбите на този протокол.

2. Всяка държава може по всяко време след това чрез декларация, изпратена на генералния секретар на Съвета на Европа, да разшири действието на този протокол по отношение на всяка друга територия, посочена в декларацията. Протоколът влиза в сила по отношение на тази територия в първия ден на месеца, който следва датата на получаване от генералния секретар на съответната декларация.

3. Всяка декларация, направена в съответствие с предходните две точки, може да бъде оттеглена в частта й, засягаща която и да е от посочените в нея територии чрез уведомяване на генералния секретар. Оттеглянето влиза в сила в първия ден от месеца, който следва датата на получаване от генералния секретар на съответното уведомление.

Член 6

Високодоговарящите се страни считат разпоредбите на членове 1 - 5 на този протокол за допълнителни членове на конвенцията и всички останали нейни разпоредби се прилагат, като се отчита този факт.

Член 7

Този протокол е открит за подписване от членовете на Съвета на Европа, подписали конвенцията; той подлежи на ратификация, приемане или утвърждаване. Държава - членка на Съвета на Европа, не може да ратифицира, приеме или одобри този протокол, без да е ратифицирала или едновременно с това да ратифицира конвенцията. Документите за ратификация, приемане или утвърждаване се депозират при генералния секретар на Съвета на Европа.

Член 8

1. Този протокол влиза в сила в първия ден на месеца, който следва датата, на която пет от държавите - членки на Съвета на Европа, ще са станали страни по този протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 7.

2. По отношение на държава - членка, която впоследствие изрази съгласие да стане страна по този протокол, той влиза в сила в първия ден от месеца, който следва датата на депозиране на документа за ратификация, приемане или утвърждаване.

Член 9

Генералният секретар на Съвета на Европа информира членовете на съвета за:

а) всяко подписване;
б) депозирането на всеки ратификационен документ или документ за приемане или утвърждаване;
в) датите на влизане на този протокол в сила в съответствие с членове 5 и 8;
г) всяко друго действие, уведомление или съобщение, имащо отношение към този протокол.

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха този протокол.

Съставен в Страсбург на 28-я ден на април 1983 г. на английски и френски език, като и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който остава на съхранение в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар изпраща заверени копия на всяка държава - членка на Съвета на Европа.

/Пресслужба "Куриер"/


10:42:13
18.08.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!