18 ноември 1992

София, 18 ноември 1992 година
        Брой 227 /757/    

Ръководител Пресслужба ”Куриер”

Стефан Господинов


София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПРИЕТА НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /СОФИЯ, 14 И 15 НОЕМВРИ 1992 Г./


Съвременната политическа ситуация в България се характеризира с остър конфликт между политическите сили. Главното в този конфликт е противопоставянето на неолевичарството с онези патриотични, неолиберални и неоконсервативни среди и партии у нас, които последователно ратуват за победата на универсалните либерални ценности - свободата, собствеността и суверенитета. Поляризацията на политическите сили води до социално напрежение, чиито изводи за нас могат да означават само едно: консолидация надясно, десен избор, подчертаване на процесите на реституцията и приватизацията, нова социална политика и нова роля на държавата, противопоставяне на националния екстремизъм, по-тясно обвързване с определящите прогресивни тенденции на Европа и света.

Съюзът на свободните демократи /ССД/ заявява, че ще продължава да подкрепя всички политически сили у нас, които са на страната на декомунизацията чрез действителна законова уредба и дебалканизацията, за либералната демокрация и защитата на естествените права на гражданина, каквито са традиционните ценности на неолиберализма и консерватизма: правото на живот, свещена и неприкосновена частна собственост, свободата във всичките й граждански и законови форми. За тази цел създаваме контактна група за осъществяване на силен десен блок в България.

ССД и в бъдеще ще търси национален съюз с всички сили, които защищават териториалната неприкосновеност и националния суверенитет, готови са да поемат тежкото бреме на прехода към социалноориентирано пазарно стопанство, към конкуренцията, личната инициатива и отговорност. Ние поставяме свободата пред равенството, личността пред неорганизирания колектив, инициативата пред подчинението. Нашите цели и идеали са съзвучни с ценностите, които днес са в идейната основа на консервативните и неолибералните партии, управляващи в Европа, Америка, Япония и Австралия.

Националните цели на България днес са несъвместими с националния нихилизъм, с раздухването на етническите вражди, със силовото решаване на културната самоличност и са ориентирани към защита на правото на вероизповедание и съхраняване на християнските ценности, на свободата на съвестта, основните граждански свободи на словото, на събранията, на печата.

Семейството и неговите ценности, обичаите и традициите на българския народ са общопризнати социални блага, които нашият съюз ще защищава и пропагандира. Неолевичарската недисциплинираност, разпуснатост и несигурност в бита и социалните отношения трябда да бъдат премахнати от нашето всекидневие.

ССД е отворен за всички граждани на България, които милеят за бъдещето ни, за демокрацията, за суверенитета и националното достойнство. Съюзът ни ратува за българите в чужбина - за защита на правото им за национален език, бит и култура.

ССД затова намира, че назрява моментът, когато българският народ трябва още веднъж да прецени чрез съответните демократични законови процедури формата на управление на държавата ни.

Очакват ни традиционните за българина пътища на свободата. Гаранция за нашия успех е настойчивостта ни, предаността към неолибералните и неоконсервативните идеали, верността към националната кауза.

София, 15 ноември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССД: ИВАН КАЛЧЕВ

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЕ ПРИЛОЖИ ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ.


ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Предстои правителството на Република България да подпише т.нар. средносрочно /разширено/ споразумение за структурния етап на икономическата реформа. Сведенията, които получават синдикатите за условията на споразумението, са оскъдни. Срещите ни с представители на Международния валутен фонд /МВФ/ и Световната банка не хвърлиха достатъчно светлина върху този изключително важен въпрос.

Смятам, че е редно, преди да се подпише споразумението, парламентът да изслуша в подробности правителствените ангажименти. От тях ще зависи не само стратегията на реформата, но и цената, която ще плаща нашият народ за излизане от кризата.

Вярвам, че като председател на парламента ще направите необходимото, за да се приложи неговият контрол върху взаимоотношенията на страната с международните финансови институции. Осланям се на Вашата конструктивност и деклариран интерес към икономическата реформа като неоспорим приоритет в работата на Народното събрание.

София, 16 ноември 1992 г.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: ПРОФ. КР. ПЕТКОВ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ „ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА - АЛТЕРНАТИВА-3“ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

 

 

 

 

 

*  *  *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ, ОГЛАСЕНО ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА СВЕТИЯ СИНОД ЛЕВКИЙСКИЯ ЕПИСКОП НЕОФИТ, ЗА СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ С КМЕТА НА ГРАД ПЛОВДИВ ПО ЦЪРКОВНИ ВЪПРОСИ.


Днес, 17 ноември 1992 г., кметът на Пловдив д-р Гарабед Томасян прие Константин Аджаров, народен представител, председател на Християн-републиканската партия, и Симеон Павлов, генерален пълномощник на Християн-републиканската партия.

Повод за срещата бе предложението на пловдивските общинари да бъде вписан в регистъра като управляващ Пловдивската епархия бившият епископ Галактион /комитет на Христофор Събев/. Представителите на Християн-републиканската партия изтъкнаха незаконосъобразността на този акт и изразиха тревога от евентуални религиозни смутове в града, в случай че кметът приведе решението в сила.

Д-р Томасян заяви, че през целия си досегашен мандат се е стремял към запазване на реда и спокойствието в Пловдив и че няма да пристъпи към регистрация, преди да получи необходимите за целта документи и експертни оценки.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СЕКРЕТАР НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ ПО ВЪПРОСА ЗА СТАТУТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


Три години след възстановяването си Земеделският младежки съюз - Никола Петков е на кръстопът - ще загине или ще оцелее. Пред нас са две възможности - или да бъдем самостоятелна младежка организация с идеите на БЗНС, или да се разпуснем и да сме членове на дружбите на БЗНС. Възрастните ни предлагат трети вариант - да бъдем тяхно структурно подделение. И не само ни го предлагат, но ни го натрапват грубо и късогледо с член 6 и член 36 от приетия Устав на БЗНС. Ако вземат връх тенденциите "Навремето така беше и сега ще бъде така", изказани на конгреса и от члена на Постоянното присъствие /ПП/ на БЗНС г-н Тодор Кавалджиев, ЗМС - Никола Петков ще бъде просто "погребан". Нуждата от млади хора в БЗНС е очевидна и ако преценим, че по-полезни ще бъдем в дружбите, то ще се разпуснем като структури. Но това, разбира се, ще стане, ако го реши конгресът ни, а не този или онзи. ЗМС - Никола Петков сам трябва да извърви пътя до своите решения, а не да му се натрапват готови постановки. Сега ЗМС - Н. Петков се ръководи от своя уредба, приета на възстановителния конгрес на ЗМС - Н. Петков на 16 - 17 май 1991 г., и според нея ЗМС - Н.Петков е самостоятелна обществено-политическа организация.

Като гражданин на България закон на законите за мен е конституцията, а като земеделец, моята конституция е една малка книжка, наречена Уредба на Българския земеделски младежки съюз - Н. Петков.

Показателен е фактът, че в последните си броеве вестник "Земеделско знаме" на последната страница долу, където е карето с адресите на ПП и редакцията, си позволи да ни смени и името. Според някои на пл. "Славейков" 4А вече няма ЗМС - Н. Петков, а само ЗМС. Само ЗМС ще има, когато БЗМС на "Врабча"1 се разтури и ЗМС - Н. Петков премине в един-единствен БЗМС. Сега младежките организации са две и или адресите в карето трябва да са два, или да няма адрес на ЗМС. Ако има тенденция да се създава нов ЗМС като структура на БЗНС, това вече е друг въпрос. И е за сметка на тия, които доведоха съюза до това положение и са на път да разсипят и ЗМС - Н. Петков.

Надяваме се, че г-жа Мозер, членовете на ПП Стефан Личев, Здравко Краев и Георги Манов ще надделеят над късогледите тенденции и в бъдеще ще има един силен ЗМС, който да заеме мястото си като политически резерв на БЗНС, а не като казионна структура на БЗНС с инфантилна земеделска номенклатура, па макар и млада.

Ние няма да регистрираме новосформирана организация. Ако БЗНС не ни даде правото на правоприемник на забранения през 1947 г. като структурно подделение на БЗНС - Н. Петков, ЗМС, ние не може да се регистрираме и като възстановители и правоприемници на забранения ЗМС. Остава ни само възможността да се саморазпуснем и да си останем членове на дружбите на БЗНС. Всяка партия се стреми да има силно присъствие сред младите хора и ще бъде жалко, ако БЗНС ни принуди да разпуснем ЗМС - Н. Петков. Защото добре или зле, малко или много, ЗМС - Н. Петков съществува и работи за интересите на младите хора в България.

Ако не срещнем разбиране и не отстоим желанието си за самостоятелност и ЗМС - Н. Петков остане като структурно подделение, това ще бъде началото на края. Като организационен секретар на ЗМС - Н. Петков заявявам, че няма да присъствам на "погребението" на нещо, което съм създавал. Единствената ми възможност ще бъде да си подам оставката и да си остана земеделец.

Изявлението ми е продиктувано от тревога за бъдещето на ЗМС - Н. Петков. То не цели дестабилизация на БЗНС в един момент на критично оцеляване. Не е в услуга на никой от желаещите да водят бащината дружина било вън или вътре в БЗНС.

София, 16 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "БЕЗ ЗАБЛУДИ, ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗИ МЯСТОТО МУ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА НАШАТА СТРАНА В ЕДРИ ЩРИХИ" /ЧАСТ ВТОРА/, ПРЕДСТАВЕНО ОТ ЙОРДАН ВЕЛКОВ - ГОВОРИТЕЛ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ДУПАРИНОВ.


Няма никакво съмнение, че по това време най-голямата политическа партия е БЗНС "Врабча 1". В тогавашна селска България тази партия бързо се превръща в основен политически фактор. Чрез своите низови организации - "дружбите", БЗНС "Врабча 1" обхваща в политическата си структура цялата територия на страната. Налага се основният извод:

БЗНС "Врабча 1" и неговият политически лидер Ал. Стамболийски въпреки негативните идеологически и политически отклонения остава демократична политическа партия и в основни линии провежда правилно ориентирана за времето си и съобразена с националните интереси държавна политика.

Тук му е мястото да се отбележи един изключително важен факт, който също е обект на големи спекулации, въпреки опитите от страна на левите земеделци - явни болшевишки агенти - за комунизирането на земеделското движение, иначе не е съществувала идейна близост и връзка между БЗНС "Врабча 1" и Комунистическата партия както тогава, така и до днешни дни.

И така, през 1923 г. нарастват процесите на противоречия и на съпротива срещу правителството на Стамболийски в определени обществени среди. В резултат на това се заражда съзаклятие сред висшите военни и политици, обединени във Военния съюз, срещу земеделския режим, начело на което е проф. Александър Цанков.

Ударът срещу правителството на Ал. Стамболийски е определен за 9 юни 1923 г. и е успешен. Няколко дни след извършването на преврата Стамболийски е убит в родното му място - село Славовица, Пазарджишко. Има данни, които все още не са потвърдени, че убийството е подготвено по нареждане на агенти на Коминтерна.

Тези исторически събития, възникналите национални проблеми и отношенията на политическите партии към тях са противоречиви и сложни, затова се налага да се разглеждат внимателно и поотделно.

Известно е, че всички стари масови традиционни партии в страната, които действат на политическата сцена преди и след Първата световна война, включително социалдемократите, участват в подготовката и извършването на преврата, а след това - в управляващото политическо обединение "Демократичен сговор", създадено на основата на съществуващите преди това "Народен сговор" и Конституционен блок. Това е основната политическа сила, която заедно с военните е осъществила Юнския преврат и е завзела управлението на страната. Нещо повече - едни от главните ръководители на преврата Александър Цанков и Димо Казасов са социалдемократи /"широки социалисти"/. Комунистическата партия, създадена и трансформирана на основата на партията на "тесните” социалисти, също е имала информация за подготвяния преврат, но е останала бездейна при извършването му.

На пръв поглед политическата физиономия на сговористкото правителство е широка, представителна и демократична, но всъщност е извършен един дълбоко противоконституционен акт, който променя съдбата и историята на България! В сходни условия други политически сили и български правителства са запазвали конституцията, законността и демократичните устои на своите политически действия и управление. В случая е важен политическият резултат, а той в последна сметка е изцяло негативен - това е един обикновен незаконен и престъпен политически държавен преврат със сериозни отрицателни последици за бъдещото развитие на страната.

Извършен е първият престъпен преврат срещу законно избрано земеделско правителство в периода на Третата българска държава!

Юнският преврат от 1923 година беше устроен от десните партии в страната, които бяха за легална парламентарна демократична система, а използваха насилието и методите на въоръжения преврат. Наред с всичко друго лошото на тези силови и незаконни действия за завземането на властта отдясно послужиха като повод за действие на "Българската” комунистическа партия, изцяло под влиянието на Коминтерна и на Съветска Русия, за налагането на комунистическа болшевишка доминация и съветско комунистическо държавно устройство в нашата страна.

През 1923 г. след Юнския преврат по нареждане на Коминтерна БКП предприема подготовка за въоръжена борба срещу правителството на Демократичния сговор.

Началото на гражданската война в България е поставено с комунистическите въоръжени вълнения през м. септември 1923 г., организирани от съветските болшевишки агенти Георги Димитров и Васил Коларов, които са смазани от войската.

След неуспеха на комунистическия бунт гражданската война достига своя връх през 1924-1925 г. Създава се Военна организация на нелегалната БКП начело с Коста Янков, която възприема въоръжен курс за сваляне на правителството и за създаването на просъветски комунистически режим. Средствата за постигане на целите не се подбират, предприемат се действия на жесток политически и физически терор чрез атентати, убийства и използване на въоръжени четнически формирования.

Допълнителна крачка в засилването на въоръжената борба срещу сговористкото правителство е образуването на Единен фронт, в който заедно с комунистите участват и леви "земеделци”, а те са Петрини, Петко Д. Петков, Грънчаров, Цвятко Аврамов, Косовски, Г.М. Димитров /Гемето/ и други.

Ескалацията на необуздания комунистически терор се достига с извършения бомбен АТЕНТАТ в софийската черква "Света Неделя", който остава в историята със своята жестокост и многобройни безсмислени и невинни човешки жертви.

Опирайки се на значителна обществена поддръжка и на основата на Закона за защита на държавата, правителството на Демократичния сговор успява да прекрати и предотврати завземането на властта от комунистите и да спаси България от съветската болшевишка заплаха и завладяване.

Средите на земеделското движение, които участват и подпомагат комунистическата терористична конспирация, са чужд елемент в БЗНС и са главно хората, които впоследствие напускат България и емигрират в чужбина, предимно в Югославия.

Необходимо е да се посочи, че през времето на управлението на Демократичния сговор - правителството на Ал. Цанков и първото правителство на Андрей Ляпчев - на гонения и затвори са подложени и истинските земеделски водачи и дейци, както и много сдружени земеделци и привърженици на БЗНС.

След това второто правителство на Демократичния сговор, което се ръководи от Ан. Ляпчев, провежда сравнително умерена и балансирана политика, стреми се да нормализира политическия живот и да преодолее крайното противопоставяне между политическите сили.

Настъпва промяна в посока на намаляване на напрежението в създалата се обстановка на жестока и непримирима борба срещу намесата на съветския комунистически режим във вътрешните работи на страната, а това води до нормализация на политическия живот.

В началото на 1927 г. се възобновява Българският земеделски народен съюз "Врабча 1" при пълното действие и прилагане на съюзния партиен устав. Ръководството на съюза се заема от десните земеделци начело с Димитър Гичев и Константин Муравиев. Възобновеният БЗНС отново се установява със седалище София в сградата на ул. "Врабча" N:l, поради което той продължава да се наименува Български земеделски народен съюз "Врабча 1".

След Юнския преврат 1923 г. БЗНС "Врабча 1" не е забранен със закон, политическата дейност се осъществява и има парламентарно участие. Начело на съюза е Георги Марков, но в общи линии се заема една капитулантска позиция, затова се извършва едно обновяване и завръщане към изконните съюзни идейни и политически принципи, поставени на нова модерна основа.

В основата на възприетата нова съюзна политическа платформа се поставят на преден план както основните земеделски идейни начала, така и пренебрегнатите преди това идеи на Димитър Драгиев /един от основателите на земеделската съюзна организация/: християнският морал, нравственост и практицизъм; парламентарна демокрация и народовластие; уважение към българската държавна политическа традиция; признаване на монархическата конституционна парламентарна форма на държавно устройство; приемане и положително отношение към другите демократични идеологии и политически доктрини; отхвърляне и осъждане на насилието и терора като политическо средство за завземане на държавната власт.

На този етап от своето развитие под водачеството на Димитър Гичев Българският земеделски народен съюз "Врабча 1" бързо се превръща в истинска модерна парламентарна политическа партия, която търси сътрудничество с другите реални демократични сили и действа в условията на конституционен ред и многопартийна демократична система.

Благодарение на подкрепата на преобладаващото селско население и на големия политически талант и организаторски способности на своя водач Димитър Гичев БЗНС "Врабча 1" става най-голямата и масова политическа партия, чиято численост надхвърля 380 хиляди членове.

Политиката на правителството на Андрей Ляпчев и тенденциите в управлението на Демократичния сговор са насочени бавно и постепенно към възстановяването на Търновската конституция и към възвръщането на действителната парламентарна демокрация.

В началото на 1931 г. се създава Народният блок, който представлява политическа коалиция и включва: БЗНС"Врабча 1", Демократическата, Радикалната и Народнолибералната партия.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА 14 НОЕМВРИ 1992 Г. В ПЛОВДИВ.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Федерация "Царство България", анализирайки внимателно политическата ситуация у нас, в момент на посегателства към току-що започналите демократични процеси, счете за свой дълг да се обърне към всички, които отстояват застрашените ценности с призив за обединени действия - с една цел към една идея.

Федерация "Царство България" е отворена за всички парламентарни, извънпарламентарни и синдикални формации - всички, които могат да дадат най-доброто от себе си, за да може Негово Величество цар Симеон II да изпълни историческата мисия, определена му от Бога и от Търновската конституция, за бъдещето на България.

С БОГА - ЗА ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВОТО!

Известява, че за контакти и информация е упълномощена група в състав:
1. Г-н Христо Куртев, тел. 81-37-44
2. Г-н Манол Журналов, тел. 032/23-39-20
3. Г-н Константин Халачев, тел. 43-72-90

Федерация "Царство България" обявява, че всички вестници и фондации, които плетат името си с "Царство България", нямат нищо общо с Федерация "Царство България".

Същото е в сила и относно изказването на Димитър Иванов на 5 ноември 1992 г. по Българското национално радио в предаването "Добър ден". Той не е член на Федерацията и няма нищо общо с нея.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "ВИЕ ЛЪЖЕТЕ, ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ!" ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ФИЛИП ДИМИТРОВ ПО ПОВОД НА ИНТЕРВЮ В ИСПАНСКИЯ ВЕСТНИК "ABC". Документът е адресиран и до Главна прокуратура на Република България идо средства за масова информация.


ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Прочетох в днешния брой на вестник "Труд" Вашето интервю за испанския вестник "ABC" от 8 ноември 1992 г. В него Вие коментирате и моето задържане, напъвайки се да разсеете изразеното от представителката на "ABC" съмнение дали все пак не става дума за политическа репресия. Правите го по толкова нескопосан начин, че напълно потвърждавате това подозрение. Българската общественост дълго време беше прекалено снизходителна към Вас, оправдавайки гафовете Ви с Вашата неопитност и с перверзния ви словесен стил, който оставяше у хората впечатлението, че казвате нещо, когато не казвахте нищо или казвахте съвсем друго. Този път не бих искал да оставя думите Ви без коментар, не толкова защото ме оскърбявате лично в най-добрите традиции на юдео-християнското възпитание, колкото поради това, че ми е трудно като българин да се примиря с констатацията, че след всичко преживяно и изстрадано от нашето общество през този век България отново има за министър-председател човек, който лъже, без да се черви.

В интервюто Вие казвате, че моето задържане се базирало на "много простия факт", че по време на предишния режим съм бил "политически отговорен за предоставянето на големи парични суми от тази страна на терористични групи за тяхното трениране, екипировка, покупка на оръжия и т.н.". Преди всичко бих искал да Ви кажа, че е срамно за един юрист, който отгоре на това се причислява към "политическата класа", след като сам казва, че става дума за "политическа отговорност", да не може да направи разлика между политическа и наказателна отговорност. С оглед на плачевните резултати от Вашето досегашно управление, за които безусловно носите политическа отговорност, никак не сте заинтересован да се смесват тези два различни вида отговорност. Ако не мислите за себе си, помислете поне за нещастнте си колеги от кабинета в оставка, защото светът е пълен с татарчевци и няма скоро да се отърве от тях.

Правно-политическата неграмотност, която демонстрирате в това интервю, не е обаче най-лошото. Повече ме притеснява фактът, че не кой да е, а министър-председателят на България безсрамно лъже, тъй като аз лично никога не съм носил нито "политическа", нито някаква друга отговорност за подпомагането на "терористични групи". Не си спомням също правителствата, в които съм участвал, да са вземали подобни решения. Моля само, след като сте хванат за ръката, да не се позовавате на недоразумение или неосведоменост. Вие не може да не знаете, че Главна прокуратура получи заверени копия от правителствени решения /които се интерпретират от прокуратурата като "доказателства" за моята персонална виновност/ от Вашия главен секретар. Следователно не може да не сте информиран, че в нито едно от тези решения, взети колективно от висшия орган на изпълнителната власт, не се съдържат данни, които биха обосновали Вашите обвинения пред испанския вестник.

Още по-озадачаващо е твърдението Ви, че съм носил "политическа отговорност за времето, когато тази страна беше доведена до разруха и икономическо нещастие по начин, който считаме за съзнателен и предумишлен". Не съм от тези, които все още се опитват да търсят смисъл във Вашите словесни хитросплетения, и затова Ви моля да обясните публично какво точно означава от правна и практическа гледна точка да "носиш политическа отговорност за времето". Досега винаги съм смятал, че политическа отговорност се носи за определени политически решения и действия, а наказателна - за конкретни престъпления на конкретни извършители. Вие, изглежда, се придържате към някаква друга, непозната в цивилизования свят правна доктрина.

Би било добре също да уточните за кое време се отнасят думите Ви. След като все повече хора разбират от собствен опит, че времето на "разрухата и икономическото нещастие" съвпада с времето на Вашето управление, не приемам да нося политическа отговорност за това време, нито за последиците от идеологическия фанатизъм и професионалната безпомощност, която демонстрира в сферата на икономиката и не само в тази сфера оглавяваният от Вас кабинет. Вие, изглежда, сам започвате да проумявате неизбежните катастрофални резултати от Вашата дейност, които вече се чувстват и ще се чувстват в близките месеци още по-остро от мнозинството българи, щом търсите "някой", за да поеме пред народа "отговорността за всичко това" - както се изразявате в края на тази част от интервюто. Нямам намерение да бъда този "някой", защото в политиката, поне в нормалната политика, всеки трябва сам да отговаря за собствените си действия - аз за моите, а Вие за Вашите.

Ще си позволя и два публични въпроса към Вас. "Считаме", казвате Вие в интервюто, че въпросният "някой" е разрушавал икономиката и подготвял икономическо нещастие за българския народ по съзнателен и предумишлен начин. За българската общественост би било интересно да научи кого имате предвид, когато съобщавате, че група неназовани лица определя виновността на един гражданин и наличието на престъпен умисъл вместо и преди правосъдието? Добре би било да се знае и това, дали освен Вас, Светослав Лучников, Йордан Соколов, Иван Григоров и Иван Татарчев, сред тези, които "считат", че изходът от провежданите понастоящем следствени действия им е известен предварително, има и други представители на интегрираната изпълнително-съдебна власт?

Накрая бих искал да Ви кажа, че ако някой у нас или в Европа още се е съмнявал, че репресиите срещу мен имат чисто политически характер и че в тях пряко или на най-високо равнище е замесена изпълнителната власт, след Вашето интервю всякакви съмнения би трябвало да отпаднат. Става ясно, че споменаваните в средствата за масово осведомяване случаи на грубо набъркване на Вашия съветник Боздутанов в работите на "независимото" българско правосъдие не са плод на самодейността на един аматьор, а антиконституционна линия, вдъхновявана и насърчавана лично от ръководителя на правителството, он же лидер на политическата сила, от чийто демократизъм остана само наименованието.

Президентът на републиката, съобразявайки се с твърдоглавата позиция на ръководеното от Вас дясно ядро в СДС, Ви възложи мандат за съставяне на ново правителство. Пристъпвайки към тази отговорна задача, опитайте се да осъзнаете, че средновековният фанатизъм, доказаната липса на елементарна подготовка за изпълнението на държавни отговорности, верноподаническото Ви захласване по един несъществуващ монарх, странните интимни приятелства и готовността да се лъже в името на "каузата”, проявена от Вас не за първи път, Ви правят неадекватен за мисията, с която така лекомислено се нагърбвате. Ако го осъзнаете, бихте спестили не само неприятни моменти на самия себе си, но и много трудности на "тази страна", която, за Ваше сведение, се нарича България и за която преди всичко е длъжен да мисли един политик. Стига да е политик, разбира се!

София, 11 ноември 1992 г.

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, народен представител

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА И КОРУПЦИЯТА В СТРАНАТА. Документът, адресиран до председателя на Министерския съвет и до главния прокурор на републиката, е от архива на партията.


ГОСПОДИН МНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Ръководството на Съюз "Справедливост" с голяма загриженост следи нарастващата корупция и престъпност в страната. Тоталитарните структури редуктираха действията си на мафиотски принципи. Незадоволителни са контактите между правителството, прокуратурата и антимарксистките извънпарламентарни партии. Съюз "Справедливост" получава ежедневно жалби и документални доказателства на горепосоченото.

Ръководството е солидарно със стачкуващите пред президентството българи, представляващи работници и служители от ДФ "Стил" - Димитровград. Провеждат и гладна стачка, тяхната решителност е поучителна за всички държавници, сигнал, че общественият кредит е на изчерпване!

ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРДСЕДАТЕЛ,
Най-учтиво настояваме за решителна намеса от Вас и от компетентните инстанции. Ние ще подкрепим всички Ваши енергични действия, изхождайки от виждането, че това е пътят за национално помирение!

Председател:
ОГНЯН ЦЕКОВ

София, 2 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯ "АУДИОВИЗИЯ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И НА СИНДИКАТА НА КИНЕМАТОГРАФИСТИТЕ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА НЕИЗПЪЛНЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ С МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА. Документът е адресиран до Министерството на културата, до Комисията по културата при Народното събрание, до Министерския съвет и до средства за масова информация.


Обръщаме Ви внимание, че изминаха пет месеца от Споразумението /Ваш HP: РД 92-С-132/12 юни 1992 г./, сключено между Федерация "Аудиовизия", Синдиката на кинематографистите към КНСБ и Министерството на културата, за решаване на основни въпроси, отнасящи се до съществуването на поделенията на бившето Творческо стопанско обединение /ТСО/ "Българска кинематография".

До този момент Министерството на културата не е изпълнило нито един от поетите ангажименти, нито ни е уведомило дали изобщо има намерение да направи нещо в тази насока, още повече че имаше аргументирани сигнали за тежки финансови нарушения.

Синдикатите ще се противопоставят със всички законни средства на всякакво преобразуване, ако не се проведат ревизии от Министерството на финансите и не се извърши компетентна преоценка на имуществото.

Припомняме Ви, че Споразумението предотврати стачката, за която бяхме обявили готовност.

Уведомяваме Ви, че документите, с които разполагаме за финансовите нарушения, предоставяме на Прокуратурата.

Председател на федерация "Аудиовизия": ЛЮБОМИР ВЕЛКОВ

Председател на синдикат на кинематографистите: ВЛАДИМИР MAHOB

София, 4 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

---------------------------------------------
        BTA’s English-Language Weekly:
        - statistics
        - analyses and comments
        - statutory acts and bills
        - economic reports

For subscriptions please call: tel. 877 363, 706 467
        ----------------------------------------------