18 октомври 1995


София, 18 октомври 1995 година
Брой 204 /1505/

Редактор: Нина Гаврилова


София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИНИЦИАТИВА "ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ НЕГАТИВНИЯ СПИСЪК ЗА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Като смята, че социалистическото правителство демонстрира недопустима пасивност по въпроса за оставането на България в негативния списък за визов режим на страните от Европейския съюз, Съюзът на демократичните сили /СДС/ осъжда антиевропейската медийна социалистическа кампания като напълно неуместна и вредяща на интересите на страната и оценява, че следва да се предприемат спешни конкретни стъпки за изработване на програма от действия за преодоляване на изолацията.

СДС ПРЕДЛАГА:

1. Българското правителство да се обърне към правителството на Испания в качеството му на председател на Европейския съюз, с молба да образува комисия от експерти от Франция, Германия, Италия, Испания и България, която да конкретизира мотивите, определили оставането на страната ни в негативния списък по Протокол N 135. Българското правителство приема мотивите като задължителни критерии.

2. Българското Министерство на външните работи да се обърне към Дирекцията за чуждите граждани във Франция и за френските граждани в чужбина за оказване на съдействие пред страните - членки на Шенгенското споразумение, за включване на България сред страните с облекчен визов режим.

3. Комисия от експерти от министерствата на външните и на вътрешните работи, правосъдието и финансите да изработи програма от конкретни действия в областта на законодателството, правителствените и ведомствените нормативни актове и други необходими мерки, които да създадат предпоставки за удовлетворяване на критериите.

4. Програмата от действия и предприеманите мерки да бъдат обявени публично, за да могат политическите сили и обществеността да контролират изпълнението.

София, 17 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ ВАРНЕНСКИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ, ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ, БЛАГОЙ ДИМИТРОВ, ДИМО ГЯУРОВ И ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ В РАЙОНА ПО ПОВОД НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ.


СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА,

До изборите за местни органи на самоуправление остават броени дни. Ние, народните представители, избрани със синята боюлетина в III Варненски избирателен район, оценяваме предстоящите избори като сериозно изпитание за демокрацията.

Нашият избор е ясен. Той е в полза на кандидатите на Съюза на демократичните сили за общински и районни кметове, за общински и районни съветници.

Нека в името на изборната победа, която ще даде реална възможност за продължение на демократичните реформи в нашия регион, си подадем ръка за разбирателство и единодействие.

Само заедно ще успеем!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯ "МЕТАЛУРГИЯ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СМЯНАТА НА РЪКОВОДСТВОТО В "КРЕМИКОВЦИ" ЕАД. Документът е адресиран до министъра на промишлеността, президента на КТ "Подкрепа", председателя на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество, председателя на Браншова камара по черна и цветна металургия и до председателя на Федерация "Металици" към Конфедерацията на независимите синдикати в България.


ГОСПОДА,

През последните седмици проблемите в бранш "Металургия", вместо да се решават, все повече се задълбочават. Особено тревожно е положението с най-голямото металургично предприятие в страната "Кремиковци" - ЕАД, оставено вече два месеца без легитимно ръководство. Нормално е към едно такова предприятие да се проявяват много апетити, да се пресичат различни интереси. Не е нормално обаче този хаос, сътворен от нечисти сили, да продължи толкова време.

Като коректен досега партньор Федерация "Металургия" е в недоумение защо въпросът със смяната на съвета на директорите в "Кремиковци" не е поставен на заседание на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество. Дочутите аргументи, че това се прави с цел финансовото оздравяване на дружеството, ние не можем да приемем с лека ръка, защото нашите редови членове съдят за тези аргументи най-вече по собствения си джоб. Съгласни сме, че в един такъв гигант трябва да се гледа много напред, да се инвестира и да се държи сметка за развитието му в перспектива. Ако подбудите бяха наистина такива, би трябвало тези въпроси да се поставят на масата по време на диалога между социалните партньори. Ние в никакъв случай не желаем да се окажем в ролята на кадровици на промишленото министерство. Но пък не можем да се съгласим, че политически централи би трябвало да решават кадровите въпроси в който и да е отрасъл или завод, дори когато това се отнася за предприятия като "Кремиковци", чиято продукция захранва над 500 завода в страната. Бихме се съгласили с това при положение, че изпълнителният директор и съветът на директорите са политически фигури, а техните професионални качества стоят на по-заден план.

Относно професионализма на изпълнителния директор и главен инженер на "Кремиковци" мнението на повечето ръководители на различни нива, включително и на министъра, подписал заповедта за освобождаване, са повече от положителни. Оценка, която съвпада напълно с тази на федерацията и на нашите колеги от дружеството.

Ето защо ние още веднъж категорично протестираме срещу липсата на коректност от страна на Министерството на промишлеността в областта на взаимното информиране за намеренията. Оттук произтича и липсата на всякаква яснота за действията на управляващите и техните мотиви.

Липсата на желание за конструктивен диалог и последните действия на министерството доведоха до нарушаване на социалния мир в комбината, като с всеки изминал час напрежението расте.

Нашият категоричен протест ще изразим на митинг на площад "Ал. Невски" до Народното събрание и ако останем нечути, ще предприемем ефективни протестни действия, предвидени в закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Ние напълно съзнаваме, че в предизборния период на страната е необходимо спокойствие и мир. Не можем обаче да останем безразлични, когато в едно добре работещо предприятие се правят кадрови кадрили, които в никакъв случай не са в интерес на работещите. Нека тези, които носят отговорност за безредиците, си направят добра равносметка за последиците, произтичащи от протеста на металурзите.

София, 17 октомври 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Чернев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛОМСКИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ВТОРИ МОСТ НАД РЕКА ДУНАВ. Документът е адресиран до Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на транспорта и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Месеци наред в средствата за масова информация построяването на втори мост на р. Дунав се разисква от гледна точна на местни настроения и интереси. Непрекъснато се развиват и насаждат неверни изводи, засягащи само определени райони, а се загърбват основните - на страната.

Група ломски общественици, обединени в инициативен комитет по въпроса за строежа на Дунав мост II, се обръщаме към вас с надеждата, че при вземането на окончателно решение ще се ръководите преди всичко от задълбочени професионални проучвания и заключения. Няма да се повлияете от пристрастни мнения, продиктувани от местни настроения и авторитети, защото много често такъв подход е довеждал до неефективни икономически решения.

На всички заинтересувани от проблема е известна разработката и становището на английската консултантска фирма "Сър Александър Гиб", спечелила конкурс по линията на ФАР по проучването и изследването на построяване на мост на Дунав между България и Румъния. Известно е и заключението на фирмата, че най-изгоден вариант от финансова гледна точка като инвестиции и възвръщаемост е връзката Лом-Раст. Разработката е съобразена с многобройни фактори, които са професионално и авторитетно анализирани и недвусмислено показват, че бързото строителство на съоръжението ще поеме международния трафик на хора и товари, затруднен от затварянето на бивша Югославия. Този основен пътнотранспортен канал ще окаже решаващо влияние върху икономическото стабилизиране на връзките в страната със страните от Европейската общност и съседите от Гърция и Турция.

Построяването на мост в района на Лом ще реши и изключително важни проблеми от социално-икономически характер на един край, намиращ се в много голям упадък. Под влиянието на много фактори и най-вече на индустриализацията на страната близо 1/3 от населението от региона е мигрирало към столицата и големите промишлени центрове според данни от 1992 г. Правените изследвания от БАН показват, че общините с критични икономически показатели са разположени като "венец" около гр. Лом. Промишлеността е в окаяно състояние, безработицата е сред най-високата за страната, а пустеещите земи на село в плодородната равнина са нещо обичайно.

С изграждането на Дунав мост II в района на Лом ще се формира алтернативен транспортен коридор, който ще разполови тази "слаба" територия, ще създаде възможност за приток на инвестиции, което ще окаже влияние върху социално-икономическото състояние. Всички тези предпоставки ще доведат до съживяване на промишлеността, земеделието, туризма и търговията.

Господа министри,
Вие сте хората, които можете да предпочетете професионализма пред икономическите недомислия. Повече от 5 хиляди ломчани поискаха с подписите си някой от управляващите да се вслушат в съветите на английските консултанти, авторитетно участвали в строежа на тунела под Ламанша. Ние, заедно със съгражданите си, вярваме, че българските държавници имат разум и воля за отстояване интересите на страната. Затова ви призоваваме - вслушайте се в гласа на прагматизма и цифрите!

Лом, 11 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 538
София, 13 октомври 1995 г.


Във връзка с питания от общински избирателни комисии по прилагането на отделни пасажи от първа и втора част от Методическите указания на ЦИК и на основание чл. 25, ал. 1, точка 2, във връзка с чл. 41, ал. 1, чл. 75, чл. 80, ал. 2, и чл. 85 от ЗМИ Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Когато някой избирател заяви, че няма да гласува за съветници или за кметове, в колона 7, респективно в колона 8 /подпис на избирателя/ от списъка /Приложение N 1 от Указ 243 от 1995 г./ се отбелязва: "не гласувал". След това се прави отметка /знак/ за гласуването в единия или в двата избора в колона 9. Така трябва да се разбира текстът на стр. 22 от първа част на Методическите указания: "Ако избирателят заяви, че няма да гласува за съветници или за кметове, отбелязването по ал. 2 на чл. 80 от ЗМИ се извършва независимо от това, че избирателят е гласувал само за кметове или само за съветници".

2. В методическите указания - втора част, след забележката на стр. 2 се казва: "Заедно с изборните книжа СИК получава от ОИК списъци с имената на партиите, коалициите и независимите кандидати за съветници и кандидатите за кметове, подредени в съответствие с номерата на изборните бюлетини, определени от ОИК...". Именно за броя на тези списъци се отнася следващото изречение: "...СИК получава толкова списъка, колкото са различните видове избори /различните видове секционни протоколи/ в секцията." Неправилно в някои ОИК смятат, че това са различни избирателни списъци. Избирателният списък, по който се извършва гласоподаването в секцията, е един /Приложение N 1 от Указ 243/1995 г./.

3. Избирателните кутии от предишните избори се ползват и при настоящите избори независимо от различията в техния размер.

4. За секции с малък брой избиратели не е наложително да се подготвят резервни избирателни кутии. Такива са необходими само при очевидна невъзможност да се поберат пликовете на гласоподавателите от съответния избор в първата кутия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 525
София, 12 октомври 1995 г.

ОТНОСНО: Условията и реда за провеждане на избори за районни съветници, кметове на райони и кметове на кметства при създаване на нови райони и кметства по Закона за административно-териториалното устройство на Република България


На основание чл. 25, ал. 1, точка 2, във връзка с параграф 5 от ЗМИ и глава Втора от закона за административно-териториалното устройство на Република България Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. При създаване на нови райони и кметства по глава Втора на Закона за административно-териториалното устройство на Република България изборите за районни съветници, кметове на райони и кметове на кметства се произвеждат в тримесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" на решенията по чл. 13, ал. 1, т. 3. и чл. 17, ал. 1, т. 5 на същия закон.

2. В срок от 7 дни от обнародването по предходната точка кметът на общината сезира ОИК и уведомява незабавно ЦИК. ОИК насрочва избори за съветници и кметове не по-късно от 60 дни преди изборния ден в срока по т. 1.

3. Когато се създават нови райони и кметства, компетентни да насрочат и проведат изборите за съветници и кметове са ОИК на общините, на чиито територии се създават новите райони и кметства.

4. Общинските избирателни комисии изпращат на ЦИК решенията за насрочване на избори незабавно. Централната избирателна комисия уведомява политическите партии и коалиции за насрочените избори.

5. За изборите по т. 1, насрочени до 31 декември 1995 г., включително партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите за съветници и кметове на 29 октомври 1995 г., ползват тези регистрации в ЦИК, освен ако напуснат регистрирана в ЦИК коалиция и искат да се регистрират в ЦИК за участие в новите избори самостоятелно или в друга коалиция.

6. Разходите за провеждане на изборите се покриват от държавния бюджет.

7. Изборите по точка 1 се провеждат съгласно изискванията на ЗМИ и решенията на ЦИК за изборите на 29 октомври 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
18.10.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!