18 декември 1992

София, 18 декември 1992 година
        Брой 249 /779/

Ръководител Пресслужба ”Куриер"

Стефан Господинов


София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗХОДА ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА.


Политическото съвещание на Съюза на демократичните сили /СДС/, проведено на 13 декември 1992 г., очерта възможностите за изход от политическата криза. На него представителите на Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ отидоха с ясна и категорична
позиция:

Водене на преки преговори между парламентарните групи на СДС и ДПС без други предварителни условия освен главното - изпълнение на програмата на СДС - за възстановяване на демократично парламентарно мнозинство и съставяне на силно коалиционно правителство, способно да ускори и продължи реформата и да й предаде необратим характер; правителство, способно да реагира адекватно и с чувство за историческа отговорност на всяка възможна ситуация при динамично променящата се и взривоопасна обстановка на Балканите.

АСП се обяви решително против отиването към незабавни предсрочни избори, против действия и условия спрямо естествения партньор на СДС, които водят към тях.

Позицията ни беше споделена от представители на 26 от 30-те регионални структури на СДС, повечето от партиите в коалицията и депутатите, с изключение на представители на Демократическата партия, Консервативната екологична партия, НС "Екогласност" и Нова социалдемократическа партия. Ето защо буди недоумение фактът, че резолюцията на Националното политическо съвещание, публикувана на 14 декември 1992 г. във в. "Демокрация", отразява крайно едностранчиво изказаните на него становища. Без да се спираме на неправомерността на начина, по който тя беше подложена на гласуване, ще отбележим, че част от фиксираните в нея "решения" не само не отразяват реалните становища, изразени на съвещанието, но по същество провокират провалянето на преговорите с ДПС и тласкат страната към дестабилизация чрез преждевременни и проведени в крайно неподходящ момент избори. Те практически водят Съюза на демократичните сили към отказ от упражняване на властта, създавайки илюзията, че вината за това носят ДПС и президентът.

Алтернативната социаллиберална партия не може да приеме подобни манипулации, осъществявани от няколко сегашни лидери на СДС, готови в името на ограничените си лични и корпоративни интереси не само да дискредитират "синята идея", но да подложат на риск нормалното развитие на страната по пътя на демокрацията и прогреса.

Поради това ние се обръщаме към парламентарните групи на СДС и ДПС, към всички искрени привърженици на демокрацията в Съюза на демократичните сили, за която просперитетът на България е върховна ценност, да изразят активно своята гражданска позиция и да се противопоставят на всички опити за задълбочаване на политическата криза в страната. Алтернативната сопиаллиберална партия ще отстоява последователно своята позиция, готова да поеме своя дял от историческата отговорност за управлението на страната и противодействайки на всякакви задкулисни машинации, целящи да запазят на всяка цена доминирането в обществения и в политическия живот на една малка група лидери, самоотъждествили се с демокрацията.

София, 16 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ПОВОД НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КРИЗА И АНТИПРЕЗИДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ


Днес 16 декември 1992 г. на проведеното разширено Национално съвещание на Независим профсъюз /НП/ "Единство" бяха разгледани два основни проблема:

1. Правителствената криза и отражението й върху социално-икономическото положение на народа ни.

2. Кой предизвиква антипрезидентската истерия, на какво основание и с каква цел.

След продължително и обстойно обсъждане представителите на регионалните съвети, на браншовите сдружения и на ръководните органи на профсъюза считат, че социалният и гражданският мир отново е застрашен. Определени промонархически среди и неофашистки образувания се опитват организирано да се противопоставят на демократичните процеси и на усилията на президента на Република България за задълбочаване и укрепване на демокрацията.

За съжаление правителството в оставка на г-н Филип Димитров услужливо засилва тази опасна тенденция. То ежедневно нарушава конституцията, а редица негови правни актове и решения имат противозаконен характер.

В името на реда, законността и републиканските принципи призоваваме своите членове, симпатизанти и цялата общественост в подкрепа инициативите на президента за по-скорошното съставяне на ново правителство.

Сега повече от всякога на България са необходими самоуважение, разум и мъдрост.

София, 16 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ ДО ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ОТ НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КОИТО ПРИЗНАВАТ ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.


РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ,

Политическата мисловност, лъжата и корупцията унищожават Отечеството ни методично, пред погледа и бездействието на всички ни...

Комунизмът в предсмъртна агония нанася неизброими поражения на България чрез крайния продукт на социализма - несменената болшевишка държавна администрация, служители на зловещата Държавна сигурност, платени агентурни марионетки, назначени провокатори в редиците на противокомунистическите политически формации.

Масмедиите - радио, телевизия и печат, са все още под сянката на забранената Кремълска звезда!

Дискриминацията на десния политически опонент - истинската радикална опозиция, остава без коментар.

Управляващите "основни" политически сили зад лозунгите за демокрация и пазарна икономика прикриват болшевишки управленски похвати. Те, "основните" политически сили, чрез подписването в парламента на нелегитимната конституция от 1990 г. и чрез положената клетва пред същата декларираха съпричастност към болшевизма, към измамата и към отричането на приемствеността и Търновската конституция. Левичарските действия на управляващата върхушка носи очевидни, определящи действия:

1. Приватизацията и връщането на заграбените земи се извършва подборно с цел присвояването от болшевиките на големия дял от националното богатство.

2. Републиканството се натрапва като общонационална идея, конституирана от насилническия и нищожен референдум от 1946 г. и нищожната конституция от 1990 г. Тези очевадни исторически гафове сочат, че републиканците в България са комунистите и малка част манипулирани българи, като законната Търновска конституция и конституционният държавен глава на всички българи Н.В. Цар Симеон II остават игнорирани под развалините на съветската /болшевишка/ окупация!

3. "Войната на институциите", играта с досиетата, бруталните действия с репресираните, безпартийните, пенсионерите и противокомунистнческите партии очертават отново болшевишки управленски методи.

4. "Законотворците" от Великото народно събрание и последното Народно събрание създадоха безброй взаимоизключващи се и неприложими - в живковски стил, закони.

5. Паричната маса 90 % е в ръцете на болшевиките и техните наследници. Милиарди долари се губят от държавните бюджети, а виновни няма и финансовите министри нехаят.

Поради всички тези причини Националното ръководство на Съюз "Справедливост" призовава:

1. За незабавно обединяване на всички политически партии, признаващи Търновската конституция, на паритетни начала.

2. Образуване на монархическа четвъртита маса.

3. Чрез всички мирни и демократични средства противопоставяне на болшевишката олигархия.

4. Обща национална стачка до падане на всички болшевишки държавни структури, до възстановяване на Търновската конституция и възкачване на престола на Н.В.Цар Симеон.

5. За обединяване на всички родолюбиви българи до изхвърляне на всички политици, спекулиращи трета година с кредита на доверие.

Бог да пази Царя и България!

София, 15 декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Цеков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА” /2 И 3 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ШУМЕН/ ПО ПОВОД НА БЕЗРАБОТИЦАТА В СТРАНАТА


Обезпокоени от нарастващата безработица в страната, която води до регистриране на стотици хиляди български граждани в активна възраст на трудовата борса;

загрижени, че при условията на увеличаващата се инфлация десетки български семейства са принудени да преживяват единствено от обезщетенията за безработни;

съзнавайки реалната заплаха от емиграционна вълна от бившите социалистически страни, което неминуемо ще увеличи процента на безработицата, а с това и социалното напрежение в страната

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА" РЕШИ:

Настоява правителството в най-кратък срок да изработи и да приеме процедура за регламентиране статута на емигрантите в България, както и реда и условията за встъпване в трудови правоотношения с тях, като по този начин бъде създаден защитен механизъм за конституционно право на труд на българските граждани.

Шумен, 3 декември 1992 г.

ЗА КОНФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА КТ
        "ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ И НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ, ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ДА ПОСТАВИ ПАМЕТНИК НА Г.М.ДИМИТРОВ В ГРАДИНКАТА НА ЧЕРКВАТА "СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ". Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до кмета на Софияи до Българската телеграфна агенция.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Демократическата партия в България и Софийският градски комитет на Демократическата партия - Пловдив, които са правоприемници на безсмъртните демократически идеи, завещани ни от нашите възрожденци и от световните демократически начала, отправят своя протест срещу ръководните фактори в момента, които са разрешили на една от множеството земеделски фракции и крила, ръководена от г-жа Мозер, да постави паметник на нейния баща - небезизвестния изгнаник Г.М. Димитров на видно място в градината на черквата "Св.Седмочисленици” - София, зад амвона, на която са погребани и се намират паметниците на незабравимите български демократи Петко Каравелов и на неговата съпруга Екатерина Каравелова.

Бившата "Черна джамия", в която навремето е изтърпявал несправедлива присъда водителят на Демократическата партия Петко Каравелов, е била преустроена от демократите и църковното настоятелство през 1911-1912 г. в православна българска импозантна църква под името "Св.Седмочисленици", така, че открай време тя е била убежище на демократите в България!

В миналото Демократическата партия е била съюзник на БЗНС и с него на няколко пъти е била в коалиция!

В тесни връзки тя е била и с ръководеният от БЗНС, председател на управителния съвет известния земеделски деятел в миналото Димитър Драгиев, който на Четвъртия събор на БЗНС, заседавал в гр.Шумен от 5 до 8 октомври 1902 г., е бил избран за председател на съюза и който е търсел приятелството на демократическия лидер Михаил Такев.

Михаил Такев като министър на Вътрешните работи в Демократическото правителство през бурната 1918 г., лично е разпоредил да бъдат освободени на 27 септември 1918 г. от Софийския централен затвор затворниците Александър Стамболийски и неговият приятел Райко Даскалов, за да отидат на южния фронт и да усмиряват разбунтувалите се войници, макар че са изтърпявали тежки присъди.

През 1934 г. - по времето на "Блока" - Демократическата партия, ръководена от Александър Малинов и Никола Мушанов, е била в коалиция с БЗНС, ръководен от Димитър Гичев и другите земеделски дейци, така че винаги в съюза е търсила демократичното "начало" в този съюз - за благото на България и българския народ.

На 2 септември 1944 г., във вихъра на Втората световна война, Демократическата партия, ръководена от Никола Мушанов, д-р Ал.Гиргинов и Борис Павлов, е отново в коалиция с хората на БЗНС и влиза в ръководеното от Никола Муравиев правителство, за избавление на България - така, че тя няма нищо против едно от крилата на БЗНС - които се "отричат едни други"... и които през времето на комунизма си изградиха в София на ул."Врабча", номер 1 мпозантен съюзен дом - с държавни средства, да си тачат техните минали дейци - но това да става иа "тяхен терен", без да накърняват и завоюват чужди права! Каквито в момента претендираме да са накърнени нашите - на Демократическата партия.

Като Ви излагаме горното, молим да разпоредите да се премахне в най-скоро време паметникът на Г.М.Димитров, изграден от неговата дъщеря г-жа Мозер в градината на черквата "Св.Седмочисленици" - София, и се премести пред фасадата на "Съюзния земеделски дом”  ул."Врабча", номер 1 - София, или там, където тази земеделска фракция на г-жа Мозер намери за добре.

В тази насока молим да ни бъде указано съдействие и от църковното настоятелство при храма "Св.Седмочисленици" - София, като и от Светия синод.

Ако в двумесечен срок паметникът на Г.М.Димитров не бъде премахнат от градината пред черквата "Св.Седмочисленици", ще се видим принудени да отнесем въпроса до съдебните власти.

София, 11 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ГОРУНЯ" И НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ФОРУМ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА СОЦИАЛИЗМА "ГОРУНЯ" ДО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Централният комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ "ГОРУНЯ" и Общественият форум за преустройство и защита на социализма 00000"Горуня"0000 със своите членове и съмишленици ви поздравява с победата с парламентарното мнозинство - вот на недоверие на бившия председател на Народното събрание - достойния наследник на монархофашизма г-н Стефан Савов, както и правителството на г-н Филип Димитров, които изпълняваха целите и задачите на тъмносинята върхушка в СДС. Явно разкриха, че СДС е сбирщина от бивши фабриканти, банкери, лихвари, търговци, чорбаджии и народни изедници и монархофашистки остатъци.

Демагогската пропаганда, че СДС е съюз на демократични сили, като шило в торба то се оказа ясно и недвусмислено като сбор "съвкупщина" от антидемократични сили. СДС по уличен натиск освободи затворниците с престъпления от различен характер, които бяха включени в хунското нашествие на СДС върху мирния живот на народа в страната ни.

Като бивша опозиция, сега като управляваща, те унищожиха ценностите от различен характер и от различни сфери на обществения живот. Опозориха страната ни и честта на момичета и момчета и на стари жени, баби. Палежи, кражби, убийства, без да се съобразяват със законите и с реда на страната.

Поради обстоятелството на упражнено насилие и страх от вас, част от народните маси бяха принудени от СДС да гласуват за СДС. Като по този начин с незначителна разлика вие дойдохте на власт, като парламентарна и изпълнителна власт, по най-брутален начин прокарвахте закони за лични цели и се започна мъст и реставрация на буржоазно-капиталистическото и монархофашистхото общество. Брутално бяха пренебрегнати общонационалните интереси на българския народ. СДС чрез мнозинството си в парламента и правителството на г-н Филип Димитров превърна България в пустееща страна и доведе българския народ до просешка тояга.

Унищожи се селското стопанство, като поголовно се унищожи животинската продукция и се разпродаде на безценица. Унищожиха се безогледно машините и съоръженията, цялата техническа база в различни сфери на живота, изградена с кръв и пот от народа.

Житото се изнесе извън граница, направо от нивите. Умишлено, с цел се спря промишленото производство под различни форми, за да се внесат стоки отвън. С цел да бъдем напълно зависими от Международния валутен фонд, от институцията на ЦРУ. Такава България не е била нито през Първата, Балканската и Втората световна война. Това е катастрофа за нашата страна, тази национална катастрофа няма равна на себе си и обща разруха и хаос във всички сфери на живота в обществото.

В този съдбовен за българския народ момент, като се съобразяваме със сегашната извънредно тежка обстановка на Балканите, най-скъпият от всякога засега момент е да приемем предложения от БСП вариант за съставяне на правителство на националното съгласие с председател г-н Петър Бояджиев. Ето защо ние ви призоваваме да решите и този път без оглед на политическите страсти и цветове, като братя, синове и дъщери, на България и да залазим цял снопа на Кубрат.

Изразявайки благодарността и желанията на близо три милиона български граждани, ние ви пожелаваме здраве и разум, все така на принципни позиции да устоявате националните общонародни интереси и доверието на народа.

Ние сме с вас, уважаеми народни представители.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП "ГОРУНЯ": Любен Лалов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ФОРУМ
ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА СОЦИАЛИЗМА "ГОРУНЯ": Любен Лалов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ "ЗА СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНА - АЛТЕРНАТИВА 3" /ЧАСТ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ - ПОСЛЕДНА/ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Това е проектът на Обединението за социална демокрация в БСП, който то предлага на обществото и преди всичко на Българската социалистическа партия. Отворен към непрекъснатите промени, политическият проект на ОСД обаче е ориентиран дълготрайно към ценностите на демократичното, гражданско общество с една социална държава, към ценностите, заложени в нашата конституция, реализирането на които гарантира демократичния процес в България.

За гражданите и политическите сили извън БСП и нейните привърженици този проект е покана заедно да потърсим националноприемлив път и решения, принципи и ценности, които да ни доведат до стабилно и достойно живеене в едно нормално общество.

За привържениците на СДС естествено възниква въпросът за разликите, за това, което отличава този проект от програмата на СДС. Основната отлика е надживеният в нашия проект антикомунизъм, като хоризонт, като граница и основа на всички промени в обществото. Антикомунизмът не е решение на проблемите на България, защото е краен като позиция и прокарва непреодолима разделителна черта между гражданите на едно и също общество, между равни по природата си и по правата си хора, между съотечественици. Не е възможно демократично живеене с разделителни черти, независимо дали те са политически, религиозни, имотни или етнически. Колкото повече се изживява в СДС антикомунистическият синдром, толкова по-близко става националното съгласие и толкова по-възможно оформянето на гражданското общество у нас, на записаната в конституцията социална държава.

За членовете и привържениците на БСП въпросът за различията е също сред най-важните и най-болезнените въпроси. По какво се различава този проект от програмата на БСП, от политиката, която води сегашното политическо ръководство на партията?

Ние все още трудно бихме могли да отговорим конкретно по какво се различават нашите политически текстове, тъй като, докато се пишеха тези редове, все още не са се появили политическите проекти на БСП или на другите идейни течения в нея.

Но като политическа практика ние бихме могли да посочим няколко разлики, които дори и в такъв предварителен вид имат важно значение за нас.

ОСД е за отказ от конфронтационния модел на политическо поведение, дори когато политическият опонент не споделя идеите за националното съгласие.

Във Висшия съвет на БСП често сме спорили по тези въпроси и никога не сме приемали квалификациите от типа на тази за "генетично увреденото управление" на СДС. Ние не можем да приемаме оценките за настъпващия фашизъм като достатъчно цялостно описващи ситуацията на промяната. Не може да се търси фашизъм там, където има конкуренция на властите, където в качеството на арбитър често се прибягва до Народното събрание, където на практика няма цензура и могат да се срещнат ежедневни остри критики срещу властта и политиката й. Да приемем оценката за фашизма би било равносилно на това да сътрудничим на силите, които искат да тласнат страната в граждански конфликт, в политическо братоубийство, каквото вече нашата национална история за съжаление помни.

ОСД не приема темпото и дълбочината на промените в ценностите, ориентирите и политическите принципи и цели на Българската социалистическа партия. ОСД се отнася критично и самокритично към изминалите три години от промяната, и не смята, че БСП трябва да заема позиция на безгрешна политическа сила, която е единствено жертва на агресивни актове, но няма отговорност за сегашната ситуация. Ние не можем по този път да търсим нарастване на доверието на хората към БСП. Тъкмо напротив - смятаме, че честно и обективно направеният анализ на последните три години ни дава надежда за ново, увеличено влияние в обществото, за възвръщане на загубеното преди последните избори доверие.

ОСД предлага на ръководството на БСП да заеме ясна и недвусмислена позиция по въпроса за българските турци, на основата на признаването на правата на индивида и на малцинствената група, като перспектива за принципното решаване на възникналите и възникващи проблеми както с това население, така и с неговите политически представители.

Нашият политически проект не е истина от последна инстанция. Той е една отворена система от оценки и перспективи, която се опитва и ще се опитва да следи динамиката на промяната и да предлага национално ориентирани решения на основните въпроси на политиката в страната. ОСД е за такова сътрудничество, което има под себе си ясни политически преценки и ангажименти, сътрудничество, което позволява контрол, позволява и корекции. Ето защо излизаме с този проект, ето защо предпочитаме да видим проектите на всички участници в политическия живот, за да установим толкова нужния ни диалог между граждани и политици, между политици и политици, който все още или не съществува, или е поставен на съвсем различни от ясните политически цели основи.

Обединението за социална демокрация предлага чрез използването на такива проекти да установим нов цивилизован стил на политически и обществен живот, да вървим по пътя на формирането на гражданското общество в България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ПО ПОВОД НА РАЗВИТИЕТО НА ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА НА БАЛКАНИТЕ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет, до парламентарните групи на СДС, БСП и ДПС и до всички политически партии, коалиции и движения.


ГОСПОДА,

Запасното войнство с тревога следи развитието на военнополитическата обстановка на Балканите и особено войната в Босна и Херцеговина, която може да се разпростре и на територията на други съседни страни. На фона на тази опасност твърде обезпокояващо е решението на турския парламент да позволи участието на турски военни части във войната. Това ще придаде друг характер на военния конфликт с опасни и непредсказуеми последствия за мира на Балканите и в Европа.

Налице са и други промени в обстановката, свързани със споровете за Македония и ембаргото на Сръбско-черногорска Югославия.

Заедно с това нашата тревога нараства и от изострянето на обществено-политическите процеси в страната и нарастването на конфронтацията и разделението на нацията. Крайно неблагоприятно върху националната сигурност на страната се отразяват продължаващата правителствена криза, недостойната кампания, която някои политически сили водят срещу държавния глава, някои тревожни явления и тенденции в армията и органите на МВР.

Всичко това предизвиква в нас основателна загриженост за стабилността и националната сигурност на страната, за по-нататъшното развитие на демократичните процеси. Затова ние настояваме:

1. Да се отстоява принципната политика за неучастие и необвързване на България, под каквато и да е форма, във войната с Босна и Херцеговина. Да се настоява във военните действия на ООН в Югославия под никаква форма да не участват съседните на нас държави.

2. При никакви обстоятелства да не се допусне преминаването на турски и други чужди войски през територията на Република България и използването й за действия, свързани с военния конфликт в Югославия.

3. За строго съблюдаване на конституцията и законите на Република България - гаранция за развитието на демокрацията и за пресичане на действия и прояви, които са в разрез с изграждането на една нормална правова държава.

4. Да се ускори приемането на законите, свързани с въоръжените сили и отбраната, което е в интерес на националната сигурност на страната.

София, 15 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА МИНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "РОДОПИ" КЪМ СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" - МАДАН, В ЗАЩИТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА. Документът е адресиран до президента на републиката, до Конфедерацията на труда "Подкрепа" и до национални средства за масова информация.


Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Целият минен басейн в регион "Родопи" изразяваме своето дълбоко възмущение от грубото отношение, демонстрациите на елементарно неуважение и провокациите, отправени към Вас най-вече от отговорни високопоставени лица.

Кощунство е да се говори на един президент във Ваше лице, че е предател и съмишленик на комунистите.

Вярваме във Вас, в добрия тон, в надделяване на разума за запазване на социалния мир и развитие на реформата по демократичен път и с демократични средства.

Заставаме зад Вашата мъдрост и дълбоко хуманни помисли за нацията в нейното демократизиране.

Вие се доказахте като демократ и в по-трудни времена, когато вашите идеи бяха табу за управляващите.

Ние, миньорите, няма да допуснем страх и отстъпление в отстояване на Вашата позиция и политика навсякъде.

Родопските миньори са с Вас, д-р Желев.

Мадан, 16 декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РМО "РОДОПИ"
        ПРИ СМФ "ПОДКРЕПА": Р. Пулев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО НА ЛЕКАРИТЕ-ХРИСТИЯНИ В БЪЛГАРИЯ С ИСКАНЕ ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


Ръководен от "светлата" идея за победа на комунизма в целия свят, включително и в нашата опустошена духовно и материално от тоталитарния режим родина, президентът на Република България д-р Желю Желев с помощта на задкулисни игри и политически козни осъществи на дело свалянето на първото демократично правителство у нас. Сега следва второто действие на пъкления сценарий - предоставяне властта на законспирирани в бившата Държавна сигурност и в КГБ червени емисари, които надянали маски на хрисими демократи, се подготвят за "бой последен" с българския народ; сформиране на групи /още от началото на 1992 г. са организирани палежи и атентати срещу членове на ликвидационните комисии и лидери на СДС от провинцията/ за разправа с "класовия враг"; възстановяване на единствените по рода си в Европа социалистически концлагери; затваряне границите на републиката, превръщане на страната в огромен концентрационен лагер, а българското население - в "парии презрени".

Ho д-р Желев трябва да знае, че милиони патриоти, милеещи за българския род и родина, ще се възправят срещу червената напаст и въодушевени от свещената идея за свобода, демокрация и солидарност, ще прогонят от страната завинаги и безвъзвратно зловещия призрак на неокомунизма.

Настояваме президентът д-р Желю Желев, избран със синята бюлетина, да подаде оставка и да се оттегли от политическия живот, за да може да се вглъби във "всепобедното" бедно и опърпано философско учение на марксизма-ленинизма. В противен случай той ще влезе в съвременната ни история с позорната слава на презрян безотечественик, станал гробокопач на българския народ.

София, 14 декември 1992 г.

СЕКРЕТАР НА ДРУЖЕСТВОТО НА ЛЕКАРИТЕ-ХРИСТИЯНИ В БЪЛГАРИЯ: Д-р Стойко Христов Струмелиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ В. "168 ЧАСА" И "24 ЧАСА”.


Зачестиха случаи на използване на информация от психиатрични служби за отделни лица и некомпетентно боравене с психиатрични термини, диагнози, позоваване на епидемиологични данни, терапевтични методики в средствата за масово осведомяване, в публични изказвания на общественици и при други обстоятелства.

Последният показателен пример за това е публикацията "Правителството "Кенеди" играеше като психотерапевтична група" в бр. 49 от 8 декември 1992 г. на в. "168 часа", препечатана във в. "24 часа" от 9 декември 1992 г.

Тази практика буди силна тревога и възмущение сред представителите на пснхиатричната професия и задължава Българската психиатрична асоциация /БПА/ да изразя гласно своето становище.

1. Лекарите са представители на свободна професия, които в целия свят автономно и независимо определят стандартите на професионалната си дейност, етичните норми на професията и критериите за принадлежност към нея.

2. Психиатричната теория и практика винаги са били тясно свързани с развитието на обществото и процесите в него. За съжаление недемократичните общества и държави навсякъде са предизвиквали груби деформации в нашата професия. Не е пощадена и българската психиатрия.

3. Една от основните цели на БПА е да работи за преодоляване на негативните последици от тоталитарния режим за българските психиатри и българската психиатрия; за въвеждане и утвърждаване международно приетите стандарти и норми на взаимоотношения в психиатрията и между психиатрията и обществото.

4. БПА оценява посочената публикация като пример на злоупотреба на психиатрията за политически цели; като нов опит за посегателство върху професията от лица и групи, конто нямат нищо общо с хуманното й предназначение. БПА счита това за недопустимо, заплаха за едва прохождащото гражданско общество и призовава цялата общественост да се противопостави и да заклейми подобни действия.

5. БПА категорично застава зад убеждението, че познаването и спазването на професионалните етични норми в съответствие с принципите на международните лекарски организации е неразделна част от професионализма на всеки психиатър и мерило за принадлежността към професията.

6. БПА припомня, че психиатърът никога не трябва да използва своите професионални възможности за накърняване на достойнството или човешките права на който и да е индивид или група - норма, която е залегнала в Хавайската декларация на Световната психиатрична асоциация и редица документи на Световната медицинска асоциация. Никога и при никакви обстоятелства психиатърът не трябва да предоставя своите професионални познания и умения на лица или организации за немедицински цели.

БПА счита, че прекрачването на тези граници грубо нарушава професионалния идентитет и застрашава професията в самите й основи, и заявява, че ще води безкомпромисна борба с подобни явления.

7. Тъй като изложените проблеми засягат цялата лекарска колегия, БПА се обръща към Българския лекарски съюз с очакване да изрази публично своята позиция и да й съдейства за предотвратяването на подобни явления, позорящи лекарската професия.

8. БПА призовава професионалните организации на българските журналисти публично да изразят своята оценка - от гледна точка на професионалната журналистическа етика - на действията на журналистите, участващи в подготовката на публикации и материали с подобен характер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БПА: д-р Лорис Сайян

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00    
18.12.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!