18 февруари 1991

СОФИЯ, 18 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                        БРОЙ 34 /309/

СОФИЯ, 18 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ХАРТА НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ССД/. ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ПРИЕТ С КОНСЕНСУС НА НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА СРЕША НА ФОРУМА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ФСД/, ПРЕВЪРНАЛА СЕ В УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯНА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ.


СЪЮЗЪТ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ Е ДОБРОВОЛНО ДВИЖЕНИЕ И ОБЕДИНЕНИЕ НА СЪМИШЛЕНИЦИ, СИМПАТИЗАНТИ И ПОДДРЪЖНИЦИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ ЦЕННОСТИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, НЕОЛИБЕРАЛИЗМА, НЕОКОНСЕРВАТИЗМА И ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ПРИНЦИПИ НА СВОБОДАТА, СОБСТВЕНОСТТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА.ОСНОВНА ЦЕЛ НА СЪЮЗА Е ВСЕСТРАННОТО И НЕОБРАТИМО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ЦЕЛОКУПНИЯ СОЦИАЛЕН ЖИВОТ НА НАРОДА, КАТО СЕ ОСНОВАВА НА ЧОВЕКОЛЮБИЕТО И ЛИЧНОТО ДОСТОЙНСТВО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЯРА, ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ, СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛ, ВЪЗРАСТ.

ЧОВЕК Е РОДЕН ЗА СВОБОДА, КАКТО ПТИЦАТА ЗА ПОЛЕТ. СВОБОДАТА НА ВСЕКИ Е НЕОТМЕННО УСЛОВИЕ ЗА СВОБОДА НА ВСИЧКИ. СВОБОДАТА НА СДРУЖЕНИЯТА И НА ПРОФЕСИИТЕ, НА СЛОВОТО И НА СЪВЕСТТА, НА СОЦИАЛЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗБОР Е КРАЙЪГЪЛНИЯТ КАМЪК НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ. БЕЗ СВОБОДА ДНЕС И В БЪДЕЩЕ Е НЕВЪЗМОЖНА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ. ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ СВОБОДИ И ПРАВА, КОИТО ПОЗНАВА СВЕТЪТ И ЕВРОПА, СА ОСНОВАТА НА ОБЕДИНЕНИЕТО НИ КАТО СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ.

СОБСТВЕНОСТТА Е СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА. ТЯ Е ЧАСТ ОТ ЛИЧНАТА СВОБОДА И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИНА. СОБСТВЕНОСТТА Е СТИМУЛ И РЕЗУЛТАТ ОТ ТРУД, ОТ СОЦИАЛНАТА ДИСЦИПЛИНА И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТТА. СОБСТВЕНОСТТА Е БОГАТСТВОТО НА ОБЩЕСТВОТО, БЕЗ КОЕТО НЯМА ЛИЧНОСТНИ ЦЕННОСТИ.

СПРАВЕДЛИВОСТТА Е ВЕЛИКИЯТ ЗАКОН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ХОOPATA И ТЯ СЪВСЕМ НЕ СЕ СВЕЖДА ДО ПОДПОМАГАНЕТО НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, НИТО ПЪК ДО РАВЕНСТВОТО, КОЕТО И КАТО ИДЕЯ ПО НАЧАЛО Е ПОРОЧНО. СПРАВЕДЛИВОСТТА Е МЯРАТА НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВО, МЕЖДУ СПОСОБНОСТИ И ПРИЗНАНИЕ. БЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТ НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА ГРАЖДАНСКИ МИР И УВАЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНА.

КАТО ОБЩЕСТВЕНО ЯВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ СЪЮЗЪТ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ ТОТАЛИТАРИЗМА И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ПРОТИВ УРАВНИЛОВКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА БЛАГАТА И БОГАТСТВАТА. ДЪРЖАВНАТА НАМЕСА ТУК ТРЯБВА РЯЗКО ДА СЕ ОГРАНИЧИ, ИДЕИТЕ И ПОЛИТИКАТА ТРЯБВА ДА УПРАВЛЯВАТ И ДА КОНТРОЛИРАТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ОРГАНИЗЪМ.

ЧРЕЗ УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ НИ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЩЕ ОСИГУРИ ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И БЪРЗА СОЦИАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖТА. ЕКОЛОГИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТЕНОСТ НА БЪДНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПОКОЛЕНИЯ ЗАВИСЯТ ОТ НАШАТА АКТИВНОСТ И ИНИЦИАТИВНОСТ. НИЕ СМЕ ЗА ДЕЛОВАТА АКТИВНОСТ НА ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И НА ВСИЧКИ ХОРА ОТ БИЗНЕСА; ТЪРГОВИЯТА, ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ЗАНАЯТА. ЩЕ БЪДЕМ ВЕРНИ И ЩЕ ПРОЯВЯВАМЕ ИСКРЕНА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ КЪМ СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО ЩЕ НАМЕРИ ДОСТОЙНО МЯСТО СРЕД ДРУГИТЕ НАРОДИ, АКО БРАНИ СВОБОДИТЕ И ПРАВАТА, ДЕМОКРАЦИЯТА И ТРАДИЦИТЕ, АКО РАЗВИВА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ.

СЪЮЗЪТ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ СЪХРАНЯВА СТАБИЛНОСТТА, ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИЕМСТВЕНОСТТА И ГАРАНТИРА КРАЙНИЯ ПРОСПЕРИТЕТ НА ОБЩЕСТВОТО. ТОЙ ИЗПОВЯДВА ИДЕИ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ СЪЕДИНЯВАТ В ЕДНО ЦЯЛО ТРАДИЦИОННИТЕ КАЧЕСТВА НА НАЦИОНАЛИАТА НИ ПСИХИКА СЪС СОБСТВЕНОСТТА, СОЦИАЛНИЯ НАПРЕДЪК, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ТОТАЛИТАРИЗМА ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ РЕВОЛЮЦИОННИ И ПСЕВДО РЕВОЛЮЦИОННИ ДЕФОРМАЦИИ. ЛЕВИЯТ МАНТАЛИТЕТ Е ГИБЕЛЕН, ЛЕВИТЕ УТОПИИ И ИЛЮЗИИ СЕ ПЛАШАТ СКЪПО, ТВЪРДЕ СКЪПО.

НАС НИ ОЧАКВАТ ДЕСНИТЕ ПЪТИЩА. ПЪТИЩАТА НА РИСКА И ОТГОВОРНОСТТА. ПЪТИЩАТА НА СВОБОДНАТА И АВТОНОМНАТА ЛИЧНОСТ. ПЪТИЩАТА НА ОГРОМНОТО ЛИЧНО УСИЛИЕ, НА ОСЪЗНАТАТА ТЕЖЕСТ НА СВОБОДАТА.

СОФИЯ, 9 ФЕВРУАРИ 1991 Г.                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X  X  X

СОФИЯ. 18 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ПО ПОВОД НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ.


С НАРАСТВАЩО БЕЗПОКОЙСТВО СЛЕДИМ ПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ В РАЙОНА НА ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ. КАТО ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ТОВА, ЧЕ ТАМ ЗАГИВАТ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ НЕВИННИ ХОРА.

ЗА НАС Е ЯСНО, ЧЕ В СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА НЕ БИВА ДА СЕ ДОПУСКАТ ПРЕЦЕДЕНТИ, КАКЪВТО Е АНЕКСИРАНЕТО НА КУВЕЙТ ОТ ИРАК. НИЕ ТВЪРДО СТОИМ НА ПОЗИЦИЯТА, ЧЕ ВСЯКА ДЪРЖАВА Е СУВЕРЕННА И НИКОЙ НЕ БИВА ДА СИ ПОЗВОЛЯВА ПОДОБНИ АГРЕСИВНИ ДЕЙСТВИЯ.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ ИЗРАЗЯВАМЕ ТРЕВОГАТА СИ, ЧЕ ТОЗИ КОНФЛИКТ БИ МОГЪЛ ДА СЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРА И ЧЕ В НЕГО ЩЕ БЪДАТ ВКАРАНИ И ДРУГИ ДЪРЖАВИ И НАРОДИ.

ДЕМОКРАТИЧНИЯТ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ НАСТОЯВА НЕЗАБАВНО ДА БЪДАТ СПРЕНИ ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В РАЙОНА НА ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ И ЗАПОЧНАТ ПРЕГОВОРИ. ДА СЕ ДАДЕ ШАНС НА ООН ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО В УРЕЖДАНЕ НА КОНФЛИКТА. НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВОЙНАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРОБЛЕМИ МЕЖДУ НАРОДИТЕ.

НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДЕ СВИКАНА СПЕЦИАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ООН, КОЯТО ДА ОБСЪДИ И СЪЗДАДЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ В ТОЗИ РАЙОН НА СВЕТА ПО МИРЕН ПЪТ.

ОПРЕДЕЛЕНО СЧИТАМЕ, ЧЕ САМО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА МОГАТ ДА СЛУЖАТ ПОЛЗОТВОРНО В МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ.

14 ФЕВРУАРИ, 1991 Г.                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪТНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА  РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/ ЗА СВИКВАНЕ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА.


ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖА ПАРТИЯ, КАТО СЕ ПОЗОВАВА НА СВОЯ ПРАВИЛНИК, СВИКВА ВТОРИ КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА НА 8 МАРТ 1991 ГОДИНА ОТ 13 ЧАСА. ТОЙ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА [..] НА ФЕСТИВАЛЕН КОМПЛЕКС" - ГРАД ВАРНА.

СИМПАТИЗАНТИ НА ПАРТИЯТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПРОСЛЕДЯТ РАБОТАТА ........И НА КОНГРЕСА, МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА СЛУШАТЕЛИ НА АДРЕС: ВАРНА. УЛ. "САВА" N 39.

БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЖУРНАЛИСТИ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ЗАЯВКИ ДО 1 МАРТ 1991 Г., КАТО ПОСОЧАТ ОФИЦИАЛНИЯ ЕЗИК, С КОЙТО СИ СЛУЖАТ.

ВАРНА, 10 ФЕВРУАРИ 1991 Г.                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БКП/ ЗА НАЧАЛОТО И ХОДА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА.


ВЕЧЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ В СТРАНАТА ПРОТИЧАТ ПРОЦЕСИ НА ДЕСТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И С БЛАГОСЛОВИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ СЕ ОЩЕТЯВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДОВИЯ НАРОД. ВСИЧКИ ФАКТОРИ ПОТВЪРЖДАВАТ СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ С ПОМОЩТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ СЛОВЕСНО СЕ МАНИПУЛИРАТ ДО СТЕПЕН НА АНТИДЕМОКРАЦИЯ, ЗА ДА СЕ СКРИЯТ ОТ ТРУДОВИЯ НАРОД СЛЕДНИТЕ ФАКТИ:

   - СТРУКТУРАТА И ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ.
   - ОГРОМНИЯТ ВЪТРЕШЕН ДЪЛГ; ПО СЪЩЕСТВО ДЪЛГ НА ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА КЪМ ТРУДОВИЯ НАРОД.
   - ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА.
   - БЕЗСИЛИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДА РАЗГРАДЯТ ТОТАЛИТАРНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ И ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА.
   - БЛОКИРАНЕТО НА НОРМАЛНАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПОРАДИ ЛИПСА НА ОРГАНИЗАЦИЯ, СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ И Т.Н., КОЕТО ПО СЪШЕСТВО РАЗСТРОЙВА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПАЗАРА.
   - НАРАСТВАЩИЯТ ДЕФИЦИТ, ПЕЧАТАНЕТО НА ПАРИ. ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ВАЛУТА, НЕЗАКОННАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА, ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ СЪЗДАДОХА УСЛОВИЯ ЗА НАТРУПВАНЕ НА КРИМИНАЛНИ, СПЕКУЛАТИВНИ КАПИТАЛИ, КОИТО СЪЗДАДОХА ПРЕТЕНДЕНТИ ЗА НОВА ПРИВАТИЗАЦИЯ.

УПАДЪКЪТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, НАРАСТВАЩИЯТ ДЕФИЦИТ, РАЗПАДАНЕТО НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ СТОПАНСКИ ВРЪЗКИ, ИНФЛАЦИЯТА, УВЕЛИЧАВАЩАТА СЕ ОТКРИТА И СКРИТА БЕЗРАБОТИЦА, ОБЕДНЯВАНЕТО НА ТРУДОВИЯ НАРОД НА ФОНА НА НЕПРЕКЪСНАТИ СЛОВЕСНИ ДВУБОИ МЕЖДУ "ПАРТОКРАТИ” И "ДЕМОКРАТИ" СЪЗДАДОХА ОБСТАНОВКА НА СИЛНО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ, КОЕТО ЗАПЛАШВА СОЦИАЛНИЯ МИР.

ПРИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗАПОЧНА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, КОЯТО ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ЛИДЕРИ ПО НЕОБЯСНИМИ ПРИЧИНИ ОБЯВИХА ЗА "ЧЕРЕН ПЕТЪК НА КОМУНИЗМА".

ПАК ПО НЕОБЯСНИМИ ПРИЧИНИ ЗА НЕЙНО НАЧАЛО БЕШЕ ИЗБРАНА СРЕДАТА НА ЗИМАТА, КОГАТО УСЛОВИЯТА ЗА НЕЙНОТО ПРОВЕЖДАНЕ СА НЕКОЛКОКРАТНО ПО-ТЕЖКИ, В МОМЕНТ, В КОЙТО ЗАДОВОЛЯВАНЕТО НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО С РЕДИЦА СТОКИ ЗА ЛИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Е ПОД КРИТИЧНИЯ МИНИМУМ.

КОГАТО ПРОИЗВОДСТВОТО ПРОДЪЛЖАВА ДА Е БЛОКИРАНО.

КОГАТО СЪХРАНЕНИТЕ ТОТАЛИТАРНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПОДДЪРЖАТ МОНОПОЛНАТА ТЕНДЕНЦИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ДА ОБВЪРЗВАТ ФИНАНСОВИТЕ СИ БЮДЖЕТИ ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И БЕЗКОНТРОЛНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЦЕНАТА.

КОГАТО РАЗСТРОЕНИТЕ ОТ ГОДИНИ МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ НЕ СА РЕАЛНА БАЗА ЗА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА И ОБЕКТИВИЗАЦИЯТА НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ, ЗАПЛАТИТЕ, ДАНЪЦИТЕ, ТАКСИТЕ, МИТАТА, ЛИХВИТЕ И ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ.

БЕЗ РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕЗИ ОТНОШЕНИЯ НЕ МОЖЕ ДА ИМА СИСТЕМА В РЕФОРМАТА, А САМО ХАОС И ХИПЕРИНФЛАЦИЯ.

НАЛАГА СЕ ИЗВОДЪТ, ЧЕ СЕ ИЗВЪРШВА АВАНТЮРА, КОЯТО ПО МАЩАБ И СОЦИАЛНА ЦЕНА НЯМА АНАЛОГ В СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА, ЗАЩОТО ТЕЖЕСТТА НА КРИЗАТА СЕ ПОЕМА ОТ ОБИКНОВЕНИТЕ ТРУДОВИ ХОРА, КОИТО ИМАТ НАЙ-МАЛКА ВИНА, КАТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВА СПЕКУЛАТИВНИЯТ КАПИТАЛ. АВАНТЮРА, ЗАЩОТО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ПОСТАВЕН ПРЕД ПРОБЛЕМА ЗА СВОЕТО ФИЗИЧЕСКО ОЦЕЛЯВАНЕ.

ВЯРНА НА СВОИТЕ ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ НА БОРБА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДОВИЯ НАРОД, БКП РЕШИТЕЛНО ЗАЯВЯВА, ЧЕ НАЧАЛОТО И ХОДЪТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА СЪЗДАДОХА ПРЕЦЕДЕНТ НА "ЧЕРЕН ПЕТЪК НЕ ЗА КОМУНИЗМА, А ЗА ТРУДОВИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД".

КАТО ДЕКЛАРИРА СВОЯТА КОНСТРУКТИВНА ПОЗИЦИЯ ЗА МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО, СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО, БКП ПРЕДЛАГА КОМПЛЕКС ОТ НАЙ-НАЛЕЖАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ, А ИМЕННО:

1. ПАРИЧНА РЕФОРМА В СЪОТНОШЕНИЕ 1 КЪМ 1 ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА ПАРИЧНАТА МАСА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТРУДОВИТЕ ДОХОДИ, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МАКСИМАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ИНФЛАЦИЯТА ВЪРХУ ТРУДОВИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ.

2. ВИСОКО ЕДНОКРАТНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНО И ФИНАНСОВО СИЛНИТЕ КАТО ЕДНА ОТ МЕРКИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ.

3. ДРАСТИЧНО СЪКРАЩАВАНЕ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИТЕ И НЕПРОИЗВОДИТЕЛНИ РАЗХОДИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

4. ОТМЕНЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗАПЛАТИТЕ И ОБВЪРЗВАНЕТО ИМ С ИЗДРЪЖКАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА.

5. ЗАКОНОДАТЕЛНО УРЕЖДАНЕ НА СТАТУТИТЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИ В УСЛОВИЯТА НА БЪДЕЩ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПАЗАР.

6. СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВА СИСТЕМА ОТ ДАНЪЦИ, МИТА И АКЦИЗИ, ЗАЩИТАВАЩИ СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ НА ТРУДОВИЯ НАРОД.

7. НЕЗАБАВНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМИТЕТ ПО РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА С ЕДИНСТВЕНА ЗАДАЧА:ЛИКВИДИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА ЧРЕЗ ПРЕДАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ И ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В СВОБОДНИ САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ ОБЕКТИ И СУБЕКТИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

ВЗРИВООПАСНИЯТ ХАРАКТЕР НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА ПРЕДПОЛАГА ДЕЙСТВЕНИ МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО И ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И СИНДИКАТИ В ИНТЕРЕС И ЗА БЛАГОТО НА ТРУДОВИЯ НАРОД.

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ 1991 Г.                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X  X  X

СОФИЯ, 18 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ АНГЕЛ ЦОНЕВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НАКОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ.


ГОСПОДИН ТРЕНЧЕВ,

В ДНИ НА ДЪЛБОКА КРИЗА - СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И ХАРТИЕНА - СЕ ОБРЪШАМ КЪМ ВАС ЧРЕЗ ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" И БТА /МАКАР ЧЕ И ТАМ СА ПОЗАКЪСАЛИ С ХАРТИЯТА/ НЕ ЗАРАДИ ДРУГО, А ЗАЩОТО ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ ДАДЕ И НЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩУВАНЕ ЧРЕЗ ПАРТИЙНИТЕ ПЕЧАТНИ ОРГАНИ.

НИ НАЙ-МАЛКО НЕ ЖЕЛАЯ, ОПОНИРАЙКИ ВИ, ДА ИЗГРАЖДАМ СВОЯ АВТОРИТЕТ. ТОВА НАЙ-МАЛКО БИХ НАПРАВИЛ. ЧУЖДИ СА МИ И ПРОЯВИТЕ НА ВОЖДИЗЪМ, ХАРАКТЕРНИ ЗА МНОГО НОВОДЕМОКРАТИ И СОЦИАЛИСТИ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г.
ВИЕ СТЕ "СИН", Г-Н ТРЕНЧЕВ, А АЗ СЪМ ЧЕРВЕН, НО НЕ СЪМ ДЕСЕТОНОЕМВРИЕЦ!

Г-Н ТРЕНЧЕВ, В ДЕНЯ НА ПАДАНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛУКАНОВ В ЕДНА ОТ МАЛКИТЕ ЦЕНТРАЛНИ УЛИЦИ НА ВАРНА СРЕЩНАХ ГРУПА "СИНИ" ПЪНКАРИ, КОИТО НОСЕХА ДЕСЕТОНОЕМВРИЙСКИТЕ СИ ЛОЗУНГИ, СВИРКАХА И КРЕЩЯХА "ДОЛУ ЛУКАНОВ" И "ОСТАВКА". В СЪЩОТО ВРЕМЕ ВИЕ ГОВОРЕХТЕ НА МИТИНГ НА ПЛОЩАД ”9 СЕПТЕМВРИ" И ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ РАЗНАСЯХА ДУМИТЕ ВИ: "НИЕ СМЕ ТУК И ЩЕ БЪДЕМ ТУК. ВСЯКО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО РЕШИ ДА ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНИ БЕЗ НАС, НЕКА ДА ЗНАЕ, ЧЕ ЩЕ ГО ПРИНУДИМ ДА СИ ОТИДЕ!"

СЛУШАХ ВИ И ТО СЛЕД КАТО БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ ПОДКРЕПИ С ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛУКАНОВ И НАСТОЯ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ДАДЕ ХОД НА РЕФОРМАТА.

ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ ПРИ УЧАСТИЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ВИЕ ЗАЯВИХТЕ: "ЩЕ БЪДЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦИНИЗЪМ, АКО СЕГА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ СЕ ВЪЗПРОТИВЯТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДИМИТЪР ПОПОВ."

Г-Н ТРЕНЧЕВ, АЗ ЛИ НЕ РАЗБИРАМ "ЩО Е ПОЛИТИЧЕСКИ ЦИНИЗЪМ”, ИЛИ ВИЕ СТОРИХТЕ ТОВА, ЗА КОЕТО ОБВИНИХТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО? ОСВЕН ТОВА ВИ МОЛЯ, АКО СРЕЩНЕТЕ Г-Н КРЪСТЮ ПЕТКОВ ДА ГО ЗАПИТАТЕ ОТ МОЕ ИМЕ - ОТ КОГО СА НЕЗАВИСИМИ СИНДИКАТИТЕ МУ И НАИСТИНА ЛИ СА "НЕЗАВИСИМИ"? А ДВАМАТА ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ РАБОТНИЦИТЕ СА ИНАТ - ЩЕ ИЗДЪРЖАТ И НА "ПОЛИТИЧЕСКИ ЦИНИЗЪМ".

 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ. 18 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ И НЕЗАВИСИМИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА". ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ПОДПИСАН НА 3 МАЙ 1990 ГОДИНА СЛЕД СРЕЩАТА НА БЮРОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ И ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА".


НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ И ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА" НА ОСНОВАНИЕ НА ПРОВЕДЕНАТА РАБОТНА СРЕЩА ПОТВЪРДИХА, ЧЕ РЕДИЦА ПОЛОЖЕНИЯ В ПЛАТФОРМИТЕ ИМ СА БЛИЗКИ, А НЯКОИ НАПЪЛНО СЪВПАДАТ. ТОВА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАВНОПРАВНО И КОНСТРУКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ДВАТА СЪЮЗА В ПОДКРЕПА НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНА И ХУМАННА БЪЛГАРИЯ.

ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ И НЕЗАВИСИМИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА" СЕ
                              С П О Р А З У М Я Х А:

ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ ЩЕ СЪДЕЙСТВА НА НЕЗАВИСИМИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА" /НПСЗ/ ДА СЪЗДАДЕ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ЦЕНТЪР ПO БЪЛГАРОЗНАНИЕ С ЦЕЛ РАЗВИТИЕТО НА: РОДОЗНАНИЕТО; КРАЕВЕДЕНИЕТО, СЕЛИЩНИТЕ И НАРОДОЛОЖКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ, ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА ТРАДИЦИОННИТЕ ОБИЧАИ И ОБРЕДИ; ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ У НАС И В ЧУЖБИНА НА БЪЛГАРСКИЯ ПРИНОС В ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ; ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЕТНИЧЕСКИТЕ, РЕЛИГИОЗНИТЕ И ЕЗИКОВИТЕ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ; ЗА ТРАЙНОТО И СИГУРНО РЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС НА БАЗАТА НА ОБЕКТИВНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ДОКАЗАТЕЛСТВА И В ДУХА НА СЪГЛАСИЕ, ВЗАИМНА ТОЛЕРАНТНОСТ И ЦИВИЛИЗОВАНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ЛИЧНОСТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ ЩЕ СЪДЕЙСТВА НА НПСЗ ДА ИЗГРАДИ ТЕСНИ, ПОЛЗОТВОРНИ ВРЪЗКИ С БЪЛГАРИТЕ И С ПРИЯТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЧУЖБИНА; ДА ПРОПАГАНДИРА И ПОПУЛЯРИЗИРА СРЕД ТЯХ ДЕЙНОСТТА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ. СЪС СВОИ ЛЕКТОРИ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГОТВЕН ПЛАН, ЩЕ УЧАСТВУВА ВЪВ ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ НАЧИНАНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ С БЕСЕДИ, ЛЕКЦИИ, СРЕШИ, РАЗГОВОРИ И ДР.

ЧРЕЗ СВОЯТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕАТРАЛНА СЦЕНА "РОДНА РЕЧ" ПО СВОЯ ИНИЦИАТИВА И ПО ИНИЦИАТИВА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ЩЕ ПРАВИ ГОСТУВАНИЯ НАВСЯКЪДЕ В СТРАНАТА ЗА ПАТРИОТИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПОСРЕДСТВОМ МАЛКИТЕ ТЕАТРАЛНИ ФОРМИ: РЕЦИТАЛИ, МОНОСПЕКТАКЛИ, АВТОРСКИ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ИЗТЪКНАТИ НАШИ ПИСАТЕЛИ И ДР.

ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ ЩЕ ПОЛОЖИ УСИЛИЯ И НЕОБХОДИМОТО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩО ПОМЕЩЕНИЕ В СОФИЯ ЗА ПОСТОЯННОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СЦЕНА "РОДНА РЕЧ", КАТО ПОЛАГАЕМИЯТ СЕ НАЕМ СЕ ЗАПЛАША ОТ НПСЗ.

ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ ЩЕ РАЗГЛЕДА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТЕАТРАЛНА СЦЕНА "РОДНА РЕЧ" И НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ЦЕНТЪР ПО БЪЛГАРОЗНАНИЕ ДА СУБСИДИРА ЕДНОКРАТНО НПСЗ.

СЪВМЕСТНО С ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ НПСЗ ЩЕ ПОДГОТВЯ И ЩЕ ВНАСЯ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРОЕКТОЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ СЕМЕЙСТВА, ЗА ТЯХНОТО СОЦИАЛНО И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В ПЕРИОДА НА НАСТОЯЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И В ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД СЛЕД НЕЯ.

ЩЕ ВОЮВАТ СРЕЩУ ЕТНИЧЕСКАТА, РЕЛИГИОЗНАТА, ЕЗИКОВАТА И ЛИЧНОСТНАТА НЕТЪРПИМОСТ И СРЕШУ ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА И ОБЩЕСТВЕНАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ОТКЪДЕТО И ДА ИДВАТ ТЕ.

ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ И НПСЗ СЧИТАТ, ЧЕ ВЪЗПИТАНИЕТО В РОДОЛЮБИВ ДУХ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НЕ МОЖЕ ДА ТЪРПИ ПОЛИТИЧЕСКА И ПАРТИЙНА ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ КОРИСТНИ И КОНЮНКТУРНИ СЪОБРАЖЕНИЯ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ И НЕЗАВИСИМИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА" ЩЕ ПОДГОТВЯТ И ЩЕ ИЗЛИЗАТ ПРЕД СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ СЪС СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ, ВЪЗВАНИЯ, МАНИФЕСТИ И ПР.

НАСТОЯЩИЯТ ПРОТОКОЛ Е ИЗГОТВЕН И ПОДПИСАН В ДВА ЕДНАКВИ ЕКЗЕМПЛЯРА - ПО ЕДИН ЗА ВСЯКА ОТ ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ.

СОФИЯ, 3 МАЙ 1990 Г.                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X  X  X

СОФИЯ, 18 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РАЗДЕЛ "БАНКОВИ СИСТЕМИ И ПАЗАРИ НА КАПИТАЛИ" /ЧАСТ ПЪРВА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОРИ НА РАЗДЕЛА СА ВИДНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ИКОНОМИСТИ И ДЪЛГОГОДИШНИ ЕКСПЕРТИ КЪМ ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ЕКИП МЕРИ К. БУШ И ДЖ. УИЛИАМ МИДЪНДОРФ.


РЕЗЮМЕ

ЕДНОВРЕМЕННО С ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ И ТЕНДЕНЦИЯТА КЪМ ПРИВАТИЗАЦИЯ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ РЕФОРМИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РОЛЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В БАНКОВАТА СИСТЕМА. НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА НЕЗАБАВНО ПО-НАТАТЪШНА РЕФОРМА НА БАНКОВАТА ПРАКТИКА, ЗА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ФИНАНСОВА ИНФРАСТРУКТУРА, КОЯТО МОЖЕ ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН ДА ПОДКРЕПИ И СТИМУЛИРА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ПРИ КОЯТО АКТИВИТЕ СА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, А СПЕСТЯВАНИЯТА СЕ ИНВЕСТИРАТ ПОЛЗОТВОРНО.

РЕФОРМИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ В РАМКИТЕ НА ПО-ШИРОКА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА, В КОЯТО СА ГАРАНТИРАНИ ПРАВАТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ДОГОВОРИТЕ.

ПО-НАТАТЪШНАТА РЕФОРМА ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА БАНКИТЕ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА АКЦИИ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР. ОСВЕН ТОВА ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛАТА СЕ СИСТЕМА НА ПРАВИТЕЛСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ КРЕДИТИРАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА ОТ БАНКОВА СИСТЕМА, В КОЯТО ОСНОВЕН ДВИЖЕЩ ФАКТОР ДА БЪДЕ ЧАСТНИЯТ СЕКТОР. ВМЕСТО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЕДИТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЧАСТНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ЩЕ БЪДАТ СТИМУЛИРАНИ ДА ВЗЕМАТ КРЕДИТНИ И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ОСИГУРЯТ ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЯЩА КРЕДИТ. ТОВА Е ТАКА, ЗАЩОТО ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗАЕМИ И ДРУГ КАПИТАЛ, ОСНОВАВАЙКИ СЕ НА ПЕЧАЛБАТА, КОЯТО ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ, НА КАЧЕСТВОТО И ИЗГЛЕДИТЕ ЗА УСПЕХ НА ТЪРСЕЩИЯ КРЕДИТ /КРЕДИТНО КАЧЕСТВО/ И ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТЪРСЕЩИЯ КРЕДИТ ДА ИЗПЛАТИ КРЕДИТА, КАТО ВСИЧКО ТОВА СЕ ПРЕЦЕНЯВА И СРАВНЯВА С КОНКУРЕНТНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ВЛАГАНЕ НА КАПИТАЛА НА ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ. ПОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТНИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ НА БАЗАТА НА ТЕЗИ ФАКТОРИ ЩЕ ЕЛИМИНИРА ОТЖИВЯЛАТА ВРЕМЕТО СИ ПРАКТИКА ДА ПРОДЪЛЖАВА НАСОЧВАНЕТО НА КРЕДИТ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНИ ОТРАСЛИ И ОТПУСКАНЕТО НА ЗАЕМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИМАТ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ИЗПЛАЩАНЕТО ИМ. ОТТУК СЛЕДВА, ЧЕ РЕШЕНИЯТА ЗА КРЕДИТИРАНЕ И ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ОТ ЧАСТНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ СЪЩО ЩЕ ДАДАТ ПОДТИК ЗА ЗДРАВО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБИ ОТ НЕЗАВИСИМИТЕ СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ИМАТ ДОСТЪП ДО КРЕДИТ.

С ПРИВАТИЗИРАНЕТО НА БАНКОВАТА СИСТЕМА И СЛЕД КАТО ЕЛЕМЕНТИТЕ, СПОМЕНАТИ ПО-ГОРЕ, СТАНАТ НОРМА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРОЦЪФТИ, КАТО ВСЕ ПО-ШИРОКИ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ЩЕ РАЗБИРАТ, ЧЕ ИМАТ ДОСТЪП ДО КРЕДИТ. С ДРУГИ ДУМИ, ЕДНА ПО-РАЗВИТА ФИНАНСОВА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТЪП ДО КАПИТАЛ И КРЕДИТИРАНЕ ПО ЕДИН НЕДИСКРИМИНАЦИОНЕН НАЧИН ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ПО-ГОЛЯМА СВОБОДА НА ДОСТЪП ДО КРЕДИТИ, КОЕТО ЩЕ СПОМОГНЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ.

ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПО-НАТАТЪК УСЪВЪРШЕНСТВУВАНА, КАТО ЗАПОЧНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА. ТОВА СЪЩО ЩЕ ПОДПОМОГНЕ УСИЛИЯТА КЪМ ПРИВАТИЗАЦИЯ, ТЪЙ КАТО ЦЕННИТЕ КНИЖА ЩЕ ОСИГУРЯТ ОЩЕ ЕДИН ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКТИВИ В ЧАСТНИ РЪИЕ.

ВАЖНО Е СЪЩО ТАКА БЪЛГАРИЯ НЕЗАБАВНО ДА ЗАПОЧНЕ ДА СЪЗДАВА ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ФОНДОВА БОРСА С ЦЕЛ ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА. МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИВЕДЕНИ ГОЛЯМ БРОЙ АРГУМЕНТИ В ПОЛЗА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НЕЗАБАВНОТО РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА - ОГРОМНАТА СВРЪХЛИКВИДНОСТ И "СКРИТИ АКТИВИ”, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ ПРОДУКТИВНО, МНОГО МАЛКИЯТ БРОЙ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПЕСТЯВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, БЮДЖЕТНИЯТ ДЕФИЦИТ И УСИЛИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ, КОИТО СЪЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ.

ПАЗАРИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ОТПУСКАНЕТО НА ЗАЕМИ ОТ БАНКИТЕ, ИЗИСКВАТ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ТЪРГУВАТ С ЦЕННИ КНИЖА, ДА СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗВЪРШВАТ КРЕДИТНИ ОЦЕНКИ. СПОСОБНОСТТА ДА СЕ ОЦЕНЯВА КРЕДИТНОТО КАЧЕСТВО И РИСКЪТ Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ И ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА. ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ СА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПОЧТИ ЧАСТНИ ИЛИ ЧАСТНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО СА РАЗВИЛИ КАЧЕСТВА В ТЕЗИ ОБЛАСТИ. ТАЗИ ПРИЧИНА, СЪЧЕТАНА СЪС СВЕТОВНАТА ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ ГЛОБАЛНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ, ВОДИ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО, ЧЕ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ СА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ФАКТОРИТЕ,СПОМЕНАТИ ПО-ГОРЕ.

ВАЖНО Е ДА СЕ ДАДАТ ПЪЛНОМОЩИЯ НА БАНКИТЕ, АКО ВСЕ ОЩЕ ГИ НЯМАТ, ДА СЪЗДАВАТ ЕДИН ПО-ШИРОК КРЪГ ИНСТРУМЕНТИ НА СПЕСТЯВАНИЯТА И ДЕПОЗИТИТЕ И ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ДА ИМАТ ГЪВКАВОСТТА ДА ОПРЕДЕЛЯТ ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ НА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ. НЕЩО ПО-ВАЖНО, ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО НА АКТИВИТЕ /ЗАЕМИТЕ/ ЩЕ ИЗИСКВА ГЪВКАВОСТ С ЦЕЛ ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНА НА РИСКА И ДА СЕ УПРАВЛГВА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ.

ЧУЖДЕСТРАННОТО ИНВЕСТИРАНЕ ЩЕ БЪДЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО ЗА СТИМУЛИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА. ПРЕДВИД ТОВА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ТОЗИ ПРОЦЕС Е АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМА ЕДНА ЗДРАВОСЛОВНА И ДОБРЕ РАЗВИТА ФИНАНСОВА ИНФРАСТРУКТУРА. БЛАГОПРИЯТНИЯТ КЛИМАТ ЗА ЧУЖДЕСТРАННО ИНВЕСТИРАНЕ В БАНКОВАТА СИСТЕМА Е ВАЖЕН ПОРАДИ ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ И УПРАВЛЕНСКИТЕ УМЕНИЯ, КОИТО ТО ЩЕ ОСИГУРИ, КАКТО И ЩЕ ОСИГУРИ ДОСТЪП ДО СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ. НАЙ-ГОЛЕМИЯТ УСПЕХ ЩЕ ДОЙДЕ, АКО ЧУЖДЕСТРАННИЯТ КАПИТАЛ ИМА ДОСТЪП ДО КОНТРОЛЕН ПАКЕТ, КАКТО Е В САЩ И В ПОВЕЧЕТО СТРАНИ НА ЗАПАДНА ЕВРОПА. ТРЯБВА ДА СЕ ПОМНИ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е В СИЛНА КОНКУРЕНЦИЯ С ДРУГИ СТРАНИ ЗА ДОСТЪП ДО ОГРАНИЧЕНИЯ ЧУЖДЕСТРАНЕН КАПИТАЛ. ТРЯБВА СЪЩО ТАКА ДА СЕ ПРИЗНАЕ, ЧЕ ВИСОКИТЕ ДАНЪЧНИ СТАВКИ ОБЕЗКУРАЖАВАТ ЧУЖДЕСТРАННОТО ДИРЕКТНО ИНВЕСТИРАНЕ ПО СЪЩИЯ НАЧИН, КАКТО И ПОТЕНЦИАЛНИТЕ МЕСТНИ ИНВЕСТИТОРИ.

НАЛОЖИТЕЛНО Е СЪЩО ТАКА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА РАЗРАБОТИ ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ВЪНШНИЯ СИ ДЪЛГ. БЕЗ ЯСНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕРИЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ВЪВ ФИНАНСОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ИКОНОМИКАТА ИНВЕСТИРАНЕТО ЩЕ БЪДЕ НЕЕФЕКТИВНО И ОГРАНИЧЕНО.

ЩЕ БЪДЕ НЕОБХОДИМО ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ДА ИМАТ ПРАВО ДА ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА ЧРЕЗ ДИЛЪРСКИ ОПЕРАЦИИ. ОСВЕН ТОВА БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОСТРО ОТ СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА И РАЗПЛАЩАНЕ С ЧЕКОВЕ И ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРЕВОД НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ВЪТРЕШНИ ОПЕРАЦИИ, КАКТО И ЗА УЛЕСНЯВАНЕ РАБОТАТА СЪС СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ.

НАКРАЯ ВАЖНА ЧАСТ ОТ ЦЯЛОСТНИЯ ФИНАНСОВ СЕКТОР Е ЖИЛИЩНОТО ФИНАНСИРАНЕ. В КРАЙНА СМЕТКА Е ВАЖНО ДА СЕ ИНТЕГРИРА ЖИЛИЩНО-ФИНАНСИРАЩИЯТ СЕКТОР В ЦЯЛОСТНИЯ ПАЗАР НА КРЕДИТИ. АКО ОБАЧЕ ЦЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ИЗИСКВАТ ТРЕТИРАНЕ НА ЖИЛИЩНОТО ФИНАНСИРАНЕ ПО НАЧИН, РАЗЛИЧЕН ОТ ДРУГИТЕ СЕКТОРИ, ВАЖКО Е ДА СЕ ИЗПОЛЗУВАТ МЕХАНИЗМИТЕ, КОИТО ИЗРИЧНО ПРИЗНАВАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОИТО ПОДКРЕПЯТ ТЕЗИ СОЦИАЛНИ ЦЕЛИ.


ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА

ПРОБЛЕМЪТ, ПРЕД КОЙТО Е ИЗПРАВЕНА БЪЛГАРИЯ В ТОЗИ КРИТИЧЕН МОМЕНТ НА ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Е, ЧЕ БАНКОВАТА СИСТЕМА Е БИЛА ПОЧТИ ИЗЦЯЛО ЦЕНТРАЛИЗИРАНА И ЧЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА КРЕДИТИТЕ Е БИЛО ОПРЕДЕЛЯНО ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО. БУКВАЛНО НЕ Е ИМАЛО ЧАСТНА БАНКОВА СИСТЕМА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НЯКОИ СЪВСЕМ СКОРОШНИ ПРОМЕНИ, КОИТО ВОДЯТ В ПОСОКА НА ПРИВАТИЗИРАНЕ НА БАНКИТЕ. ОСВЕН ТОВА СТРУКТУРАТА НА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СПЕСТИТЕЛИТЕ И КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ Е ИЗВЪНРЕДНО ТРОМАВА. ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СПЕСТЯВАНИЯТА В ИКОНОМИКАТА СЕ СЪБИРАТ ЧРЕЗ КЛОНОЕЕТЕ НА ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА, ПРЕДОСТАВЯТ СЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА И ПО-НАТАТЪК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ, А СЛЕД ТОВА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ДРУГИТЕ КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ.

ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ В БЪЛГАРИЯ СА БИЛИ ИЗКУСТВЕНО ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА И ОСТАВАТ ПО-НИСКИ СТ ПРОЦЕНТА НА ИНФЛАЦИЯТА. СЪЩО ТАКА ИСТОРИЧЕСКИ Е НАЛИЦЕ МНОГО МАЛКА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ВЪЗ ОСНОВАТА НА МАТУРИТЕТ /ПЛАТЕЖЕН СРОК/ И ДРУГИ СТРУКТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА СПЕСТЯВАНЕ.

ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ ИМА САМО ЕДИН КАНАЛ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА СПЕСТЯВАНИЯТА. ТОВА Е ЧРЕЗ ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА ПРИ ИЗВЪНРЕДНО НИСКИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ОТ 2 НА СТО. В СВЕТЛИНАТА НА ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ В ИКОНОМИКАТА ТОВА ПРЕДСТАВЛЯВА ОТРИЦАТЕЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ЗА СПЕСТИТЕЛЯ.

БАНКОВАТА СИСТЕМА ИМА ВИСЯЩИ ЗАЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ ОПЕРАЦИИТЕ /ДЕЙНОСТИТЕ/ НА ТЕЗИ ПОЛУДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ СА ФИНАНСОВО СТАБИЛНИ И ЧЕ СЕ ИЗИСКВАТ ОГРОМНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА, ЗА ДА БЪДАТ ТЕ ПОДКРЕПЕНИ. ОСТАВЕНИ БЕЗ ПОДКРЕПАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ЯСНО, ЧЕ ПОВЕЧЕТО ОТ ТЕЗИ НЕЕФЕКТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЪВСЕМ НЯМАТ НЕОБХОДИМИТЕ КАЧЕСТВА ДА ИМ СЕ ОТПУСНЕ КРЕДИТ И СЛЕДОВАТЕЛНО ЩЕ СЪЗДАДАТ ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА БАНКИТЕ С ОТТЕГЛЯНЕТО НА СУБСИДИИТЕ. С ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО БАНКИТЕ СИГУРНО ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАВЯТ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРЕДИТИРАНЕТО В МИНАЛОТО НА МНОГО ПОЛУДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО, ОСТАВЕНИ САМИ НА СЕБЕ СИ,  ЩЕ БЪДАТ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ.

БЪЛГАРИЯ НЕ Е ИМАЛА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ ФОНДОВА БОРСА. ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕЧКА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА, И ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИЕ В ЕДНА ПО-СВОБОДНА БЪЛГАРСКА ИКОНОМИКА.

БЪЛГАРИЯ ИМА ВЪНШЕН ДЪЛГ, РАВНОСТОЕН НА 10 МИЛИАРДА ЩАТСКИ ДОЛАРА, ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ КОЙТО Е БИЛ НАПРАВЕН ЗА ГОЛЯМА ИЗНЕНАДА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ. ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ НЕГО Е КРАТКОСРОЧЕН /ДЪЛГ/ И СТРАНАТА ИМА ИЗВЪНРЕДНО МАЛКИ РЕЗЕРВИ - ПРИБЛИЗИТЕЛНО 200 МИЛИОНА ЩАТСКИ ДОЛАРА КЪМ АВГУСТ 1990 г. БЪЛГАРИЯ ПРЕКРАТИ ПЛАЩАНИЯТА НА ГЛАВНИЦА И ЛИХВИ. РЕЗУЛТАТЪТ Е, ЧЕ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ КРЕДИТОРИ ПОВЕЧЕ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ КРЕДИТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КРАТКОСРОЧЕН ТЪРГОВСКИ КРЕДИТ. ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ, РАЗБИРА СЕ, ИМА МНОГО ОТРИЦАТЕЛЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА НА СТРАНАТА ДА ВНАСЯ СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА.

 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": /СТЕФАН ГОСПОДИНОВ/
РЕДАКТОР: /НИНА ГАВРИЛОВА/

13:45:47    18-02-1991