18 декември 1990

СОФИЯ, 18 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 249 /267/

СОФИЯ, 18 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТВОРЦИТЕ /НПТЧСПТ/ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТАВЯНЕТО НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО.


НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТВОРЦИТЕ - ПАРТИЯТА НА БИЗНЕСА СЧИТА, ЧЕ СЕГА, КОГАТО СЕ НАМИРАМЕ В МОМЕНТ НА ФОРМИРАНЕ НА ЕДНА НОВА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ, СЕ НУЖДАЕМ ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА ОТ ЕДНО ОБЕДИНЯВАЩО ПРАВИТЕЛСТВО - ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ. ИМЕННО ПОРАДИ ТОВА НПТЧСПТ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА И ОДОБРЯВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ЖЕЛЕВ НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА БЪДЕ СЪСТАВЕНО ОТ Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ И АПЕЛИРАМЕ ДА ВЪЗЦАРИ НАЙ-ПОСЛЕ КОНСТРУКТИВЕН ДУХ И ПОДХОД КАКТО В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ТАКА И В ПАРЛАМЕНТА.

СТИГА С ПАЗАРЛЪЦИТЕ В ПАРЛАМЕНТА И ИЗВЪН НЕГО. СЕГА НИ Е НУЖНО РАБОТЕЩО ПРАВИТЕЛСТВО. А БЪЛГАРИЯ. ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА СЕ НУЖДАЕ ОТ ТАКИВА МЪЖЕ И ЛИЧНОСТИ КАТО Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ - ИНИЦИАТИВНИ, ТОЛЕРАНТИ, КОМПЕТЕНТНИ, НЕОБВЪРЗАНИ, С РЕФОРМАТОРСКИ И ЦЕНТРИСТКИ УБЕЖДЕНИЯ. НИЕ СМЕ НА МНЕНИЕ, ЧЕ ДИМИТЪР ПОПОВ Е ЛИДЕР, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПОДКРЕПЕН ОТ ВСИЧКИ МИСЛЕЩИ ЗА БЪЛГАРИЯ И РАБОТЕЩИ ЗА ПО-СКОРОШНОТО Й ИЗЛИЗАНЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ОТ ЦЕЛИЯ НАРОД. ТОЙ ЩЕ БЪДЕ СИЛНА И ОБЕДИНЯВАЩА ЛИЧНОСТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪСТАВЕНО ОТ ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ, А НЕ САМО ОТ ЯРКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ, ОТ ДОБРИ И СИЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ, МОЖЕЩИ ДА РАБОТЯТ ЗАЕДНО, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ САМО НА ОСНОВНИТЕ СИЛИ В ПАРЛАМЕНТА, А ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.

ОТЧИТАЙКИ СЛОЖНОСТТА И ТРУДНОСТТА НА СЕГАШНАТА ОБСТАНОВКА У НАС, НПТЧСПТ СМЯТА, ЧЕ НЯМА ВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕ. ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ВЕДНАГА ДА БЪДЕ СФОРМИРАНО И ДА ЗАРАБОТИ В ИНТЕРЕС НА НАШИТЕ СОБСТВЕНИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ, НА ОБЩИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ИНТЕРЕСИ, ЗА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ И ПРОСПЕРИТЕТ НА СКЪПАТА НИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 14 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПТЧСПТ: ЕЛЕНКО ТОДОРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ /БОП/ ЗА ОТТЕГЛЯНЕТО Й ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОАЛИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, СЪЗДАДЕНА НА 4 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ ПРЕРАЗГЛЕДА ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА КОАЛИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ ПРИЧИНИ:

1. НА ГЛАВНИЯ КООРДИНАТОР НА БОП Г-Н БОГОМИЛ КАСАБОВ Е ОТКАЗАНО ДА ВЗЕМЕ ОТНОШЕНИЕ ПО ОБСЪЖДАНИТЕ ВЪПРОСИ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА КОАЛИЦИЯТА. ТОВА ПРЯКО НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 4 НА ТОКУ-ЩО ОДОБРЕНОТО РЕШЕНИЕ.

2. НА Г-Н КАСАБОВ НЕ Е БИЛА ДАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КОАЛИЦИЯТА, КАТО СА МУ ПРЕДОСТАВЕНИ САМО ПЪРВИТЕ СТРАНИЦИ НА ДОКУМЕНТА. ВПОСЛЕДСТВИЕ СТАНА ЯСНО, ЧЕ КАТО САМОЗВАН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕДИННИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ СЕ Е ПОДПИСАЛ Г-Н ЦВЕТОМИР БЕЛЧЕВ. ИМЕТО НА Г-Н БЕЛЧЕВ ИЗОБЩО НЕ ФИГУРИРА В УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ НА ЕНС ДОРИ КАТО РЕДОВИ ЧЛЕН НА СЪЮЗА.

3. НАЦИОНАЛНАТА КОАЛИЦИЯ ВКЛЮЧВА В СЕБЕ СИ РЕДИЦА "ПАРТИИ" И "ДВИЖЕНИЯ", КОИТО ИЗОБЩО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ. ДОКУМЕНТЪТ Е ПОДПИСАН И ОТ ЛИЦА, КОИТО НЯМАТ ПЪЛНОМОЩИЯ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЪОТВЕТНИТЕ ПАРТИИ.

ПОРАДИ СПОМЕНАТИТЕ ПРИЧИНИ БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ СМЯТА ЗА НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА ЧЛЕНУВА В НАЦИОНАЛНАТА КОАЛИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И СЕ ОТТЕГЛЯ ОТ НЕЯ, СЧИТАНО ОТ ДНЕС, 17 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

СОФИЯ, 17 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОП: КРУМ КУМАНОВ
ГЛАВЕН КООРДИНАТОР: БОГОМИЛ КАСАБОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА АПЕЛА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ. АПЕЛЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ПРЕДИ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В НАШАТА СТРАНА ПРЕМИНА ПРЕЗ ФАЗАТА НА НАРАСТВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕ[НИЕ]. ОПИТЪТ НИ КАТО СЛУЖИТЕЛИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПОКАЗА, ЧЕ В ТАКИВА МОМЕНТИ ЗНАЧИТЕЛНО СЕ УВЕЛИЧАВАТ СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ЧАСТ ОТ МАСОВИТЕ ПРОЯВИ СА НА "РЪБА НА ЗАКОНА" ИЛИ СЕ ПРОВЕЖДАТ В НАРУШЕНИЕ НА НЕГОВИТЕ НОРМИ. НЕЗАВИСИМО ЧЕ КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТАНЦИИ /СЪДЪТ И ПРОКУРАТУРАТА/ НЕ СЕ АНГАЖИРАХА СЪС СТАНОВИЩЕ, СЧИТАМЕ, ЧЕ ОКУПИРАНЕТО НА СГРАДИ, БЛОКИРАНЕТО НА КРЪСТОВИЩА И ТРАНСПОРТНИ АРТЕРИИ, ЗАПЛАХИТЕ И ОПИТИТЕ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЖИЗНЕНОВАЖНИ СОЦИАЛНИ СФЕРИ НЕ МОГАТ БЪДАТ ОКАЧЕСТВЕНИ КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ИЛИ СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ.

НА ПРАКТИКА ОРГАНИТЕ НА МВР ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ БЯХА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ЕДИНСТВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЕМАТ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ ИМ ОТ ЗАКОНА ФУНКЦИИ.

ТЪЙ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ РАЗГРАНИЧИХА ОТ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ МАСОВИ ПРОЯВИ, ДАВАНИТЕ ОТ [...] ГАРАНЦИИ В ПОДГОТВЯНОТО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЕДВА ЛИ ЩЕ СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДРУГИ ТАКИВА СЛУЧАИ.

ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ И ЗАНАПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАШАТА ФЕДЕРАЦИЯ СА ЗАПЛАШЕНИ ОТ НЕОБОСНОВАНИ И НЕЗАСЛУЖЕНИ ОБВИНЕНИЯ В ПРИСТРАСТНОСТ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ, А ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОЦЕНЯВАНО КАТО ПРЕВИШАВАНЕ НА ПРАВА.

КАТО ОТЧИТАМЕ, ЧЕ ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД, СИГУРНОСТТА И ГРАЖДАНСКИЯ МИР СА ОПРЕДЕЛЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА, ОТ ИМЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ 30 000 СЛУЖИТЕЛИ НА МВР НИЕ АПЕЛИРАМЕ:

- ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО И В БЪДЕЩЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА ПЪЛНАТА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, КАТО ЗА МИНИСТЪР СЕ УТВЪРДИ ПОЛИТИЧЕСКИ НЕОБВЪРЗАН ЮРИСТ ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ;

- ДА СЕ ОСИГУРИ ДО КРАЯ НА М.ЯНУАРИ 1991 Г. ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИЦИЯТА И ВРЕМЕННИ ПРАВ[ИЛА] ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА, КОЯТО ДА ОСТАНЕ В СИСТЕМАТА НА МВР;

- ЗА ПРЕДПАЗВАНЕТО НА ОРГАНИТЕ НА МВР ОТ НЕОБОСНОВАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ НАПАДКИ СЪВЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ДА ИЗРАЗЯВА ПУБЛИЧНО СТАНОВИЩЕ, ДА ДАВА ПРЕПОРЪКИ И ОЦЕНКИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА ИМ [В] КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ;

- В БЮДЖЕТА ЗА 1991 Г. ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАНЕ НА КРАЙНО ОСТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ФНПО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР
ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.КУЗМАНОВ

СОФИЯ, 14 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.


ОСНОВНИ НАЧАЛА

1. ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ Е ОСНОВНАТА ЦЕННОСТ В ОБЩЕСТВОТО И СЛЕДОВАТЕЛНО ДЪРЖАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪЩЕСТВУВА НЕ САМОЦЕЛНО, А [....] В ИНТЕРЕС НА ГРАЖДАНИТЕ.

2. ПРИОРИТЕТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ: СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА, ПАЗАРНО СТОПАНСТВО. ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ДП/ ЗА РАЗЛИКА ОТ ПОВЕЧЕТО СЪЩЕСТВУВАЩИ ДОСЕГА ПАРТИИ ВИНАГИ Е ЗАЩИТАВАЛА ЛИБЕРАЛНИТЕ ИДЕИ В ОБЛАСТТА НА СТОПАНСТВОТО.

3. МНОГОПАРТИЙНА ПАРЛАМЕНТАРНА СИСТЕМА. РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИ[ТЕ:] ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА. ГАРАНТИРАНЕ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

4. ПРАВО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ДА УЧАСТВА В ПРЯКОТО ИЛИ НЕПРЯКОТО УПРАЖНЯВАНЕ НА ВЛАСТТА, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВАТА СОЦИАЛНА, РАСОВА, ЕТНИЧЕСКА, СЪСЛОВНА ИЛИ РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

5. ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЕ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ, РЕЛИГИОЗНИТЕ И ЕТНИЧЕСКИТЕ СПОРОВЕ.

6. СВОБОДА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА, СДРУЖЕНИЯТА, СЪБРАНИЯТА И МАНИФЕСТАЦИИТЕ, ГАРАНТИРАНА ОТ ЗАКОНА. ПЪЛНА СВОБОДА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ЗАЧИТАНЕ ПРАВАТА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНО-РЕЛИГИОЗКИТЕ ОБЩНОСТИ.

7. ПРИЗНАВАНЕ ПРИНЦИПА НА ПРАВОТО НА МНОЗИНСТВОТО, УСТАНОВЕН[О] ЧРЕЗ СВОБОДНИ ИЗБОРИ, КАТО СЕ ОСИГУРЯВА ЗАЩИТА НА МАЛЦИНСТВОТО ОТ ВСЕКИ ПРОИЗВОЛ.

8. ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ГРАЖДАНИ И НА МЛАДЕЖИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСИГУРЯВАТ РАВНИ ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ СТАРТА В ЖИВОТА. [...] ОТРИЧАНЕ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ПРИВИЛЕГИИ.

9. ХУМАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА И РАБОТНАТА СРЕДА; ГРАДОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОДТИКВАТ, А НЕ ДА ПОТИСКАТ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ.

10. ИЗДИГАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЗАЩИТА КАТО ЕДНА ОТ ГЛАВНИТЕ И  ПОСТОЯННИ ЗАДАЧИ НА ДЪРЖАВАТА.

11. ПРИЗНАВАНЕ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ПРИЕТИ ОТ НАШАТА СТРАНА. ПРИВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАКТОВЕ И КОНВЕНЦИИ ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.

12. ВЪНШНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЗАЩИТАВА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ПРИ ЗАЧИТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО. ДП Е КАКТО ПРОТИВ ШОВИНИЗМА, ТАКА И ПРОТИВ НАЦИОНАЛНИЯ НИХИЛИЗЪМ. ВКЛЮЧВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ОБЩОЕВРОПЕЙСКАТА СТРУКТУРА, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ С ОБЩОЧОВЕШКО ЗНАЧЕНИЕ.

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

1. БЪЛГАРИЯ Е СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА НА СВОБОДНИ И РАВНОПРАВНИ ГРАЖДАНИ.

2. РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ФУНКЦИИТЕ НА ВЛАСТТА НА ЗАКОНОДАТЕЛНА,ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА Е ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА.

3. ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ СЕ УПРАЖНЯВА ОТ НАРОДА ЧРЕЗ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЗБРАНИ В СВОБОДНИ ИЗБОРИ ПРИ ВСЕОБЩО, РАВНО, ПРЯКО И ТАЙНО ГЛАСОПОДАВАНЕ.

4. НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЦЕЛИЯ НАРОД, А НЕ САМО СВОИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ, ЗАТОВА ТЕ НЕ МОГАТ ДА ПРИЕМАТ ОТ ТЯХ НИКАКВИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА СЕБЕ СИ УКАЗАНИЯ.

5. НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТЗОВАВАН ПО ИСКАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ - СРЕДСТВО, ИЗПОЛЗВАНО ОТ ТОТАЛИТАРНИТЕ РЕЖИМИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДЕПУТАТИТЕ В ПОКОРНИ СЛУЖИТЕЛИ.

6. ХАРМОНИЯТА МЕЖДУ НАРОД И НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ ОСИГУРЯВА ПО КОНСТИТУЦИОНЕН РЕД ЧРЕЗ СРОЧНОСТ НА МАНДАТА НА ПАРЛАМЕНТА И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ В РАМКИТЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ РЕД.

9. ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ В КОНСТИТУЦИЯТА, КАТО СЕ СПАЗВА ПРИНЦИПЪТ ЗА ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

10. МИНИСТРИТЕ НОСЯТ ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

11. МИНИСТРИТЕ НОСЯТ СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗМЯНА НА ОТЕЧЕСТВОТО, ЗА НАРУШАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЗА ПРЕДАТЕЛСТВО ИЛИ ЗА ВРЕДА, ПРИЧИНЕНА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ЛИЧНА ПОЛЗА.

12. СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ПРЕДСТАВЛЯВА НАЙ-ВИСША ГАРАНЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВАТА И ЗАКОННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ГРАЖДАНИТЕ. ТЯ СЕ УПРАЖНЯВА ОТ НЕСМЕНЯЕМИ И НЕЗАВИСИМИ СЪДИИ И СЪДЕБНИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

13. ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ СЕ НАЗНАЧАВАТ И УВОЛНЯВАТ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН, ОСНОВАН ВЪРХУ НЕСМЕНЯЕМОСТТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДИИТЕ.

14. ТРИИНСТАНЦИОННА СЪДЕБНА ПРОЦЕДУРА С ДВЕ ИНСТАНЦИИ ПО СЪЩЕСТВОТО НА ДЕЛОТО. ПРОКУРАТУРАТА И СЛЕДСТВЕНОТО ВЕДОМСТВО ДА БЪДАТ ЧАСТ ОТ СЪДЕБНАТА ИНСТИТУЦИЯ.

15. ПРЕДОСТАВЯНЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ НА СЪД НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КОИ СА СТРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО. ЗАКРИВАНЕ НА ДЪРЖАВН[ИЯ] АРБИТРАЖ, НЕСЪВМЕСТИМ СЪС СВОБОДНОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО.

16. ПРЕМАХВАНЕ НА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ОСОБЕНИ ЮРИСДИКЦИИ /КАТО ДРУГАРСКИ СЪДИЛИЩА, СПЕЦИАЛНИ КОМИСИИ И ДР./, ПРИСЪЩИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА.

17. СЪЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОСЪДИЕ, ОГЛАВЕНО ОТ ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ЧРЕЗ КОЕТО ДА СЕ УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТ ВСИЧКИ НИВА.

18. АДВОКАТСКА ЗАЩИТА ПРЕД ВСИЧКИ СЪДЕБНИ ИНСТАНЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ НЕЗАВИСИМА И СВОБОДНО РАБОТЕЩА АДВОКАТУРА.

19. ПРАВО НА АДВОКАТСКА ЗАЩИТА ПО ВСИЧКИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПРЕД ВСИЧКИ ФАЗИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ОТ ПОВДИГАНЕ НА ОБВИНЕНИЕТО, А ПРИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ОТДЕЛНА ЛИЧНОСТ - ОТ МОМЕНТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО.

20. КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД, КОЙТО ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО КОНСТИТУЦИОННОСТТА НА ЗАКОНИТЕ, НА ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ПО ЗАКОННОСТТА НА ИЗБОРА НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

21. КОНТРОЛЪТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ СМЕТНИ ПАЛАТИ, ОГЛАВЯВАНИ ОТ ВЪРХОВНА СМЕТНА ПАЛАТА.

22. МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ КАТО ГАРАНТИРАНО ПРАВО И ВЪЗМОЖНОСТ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ДА РЕГУЛИРА И УПРАВЛЯВА В МАКСИМАЛНА CTЕПEH ДЕЙНОСТТА НА СЪОТВЕТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ИНТЕРЕС НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ.

23. ОСНОВАТА НА МЕСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ Е ОБЩИНАТА — СЕЛСКА И ГРАДСКА.

24. ДОПУСКАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ОКОЛИИ И ОКРЪЗИ, СЪОБРАЗНО КОНКРЕТНАТА ОБСТАНОВКА И СЪОТВЕТСТВУВАШИЯ НА НЕЯ ОБЩОНАРОДЕН ИНТЕРЕС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

X   X   X

СОФИЯ, 18 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПРИВАТИЗАЦИЯ" /ЧАСТ ПЪРВА/ ОТ ПРОЕКТА "ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ", РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ТАКА НАРЕЧЕНАТА ПРОГРАМА "PAH-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА БЪРЗО ДА ПРИЕМЕ ОБХВАТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ НА СВОИТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2200 ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, НА СЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА И ХИЛЯДИТЕ МАЛКИ ОБЕКТИ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА И ОБСЛУЖВАНЕТО, АКО ИСКА ДА ИЗБЕГНЕ ИКОНОМИЧЕСКИЯ СПАД, ПРЕД КОЙТО СЕГА Е ИЗПРАВЕНА. ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА НИСКИЯ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ В БЪЛГАРИЯ Е НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ НЕПРАВИЛНО КВАЛИФИЦИРАНАТА РАБОТНА СИЛА В БЪЛГАРИЯ, ДЕФИЦИТНИТЕ КАПИТАЛИ И СУРОВИНИ. ПРИ ЗАМЕНЯНЕТО НА СЕГАШНАТА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ДРУГА, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ СА КОНКУРЕНТНИТЕ ПАЗАРИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ ДУХ И ОБСЛУЖВАНЕТО НА КЛИЕНТА. СИСТЕМАТИЧЕН И СТЕГНАТ НАЧИН ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТАЗИ ЦЕЛ ПРЕДЛАГА ПРИВАТИЗАЦИЯТА - ПРОЦЕСЪТ, ПРИ КОЙТО ПРЕДПРИЯТИЯ И АВОАРИ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ОТ ДЪРЖАВАТА КЪМ СОБСТВЕНИЦИ И УПРАВИТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР.

ПРИВАТИЗАЦИЯТА ОБАЧЕ НЕ СЕ СВЕЖДА САМО ДО ПОРЕДИЦА ОТ МЕХАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ВОДЯТ КЪМ ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. КАКТО ПОКАЗА ОПИТЪТ В ЦЕЛИЯ СВЯТ, ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е ПРЕДИ ВСИЧКО И НАЙ-ВЕЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС С ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ И ПРЕНЕБРЕГВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОСТ АФОРИЗЪМ ЧЕСТО Е БИЛО ЕДИНСТВЕНАТА И НАЙ-ВАЖНА ПРИЧИНА ЗА ПРОВАЛА НА ЕДНА ПРОГРАМА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ. БЪЛГАРИЯ БИ МОГЛА ДА СЕ СБЛЪСКА СЪС СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ, АКО НЕ СЕ ЗАХВАНЕ С ОПАСЕНИЯТА, ВЪЗНИКНАЛИ НАСКОРО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕСТНОСТТА НА ПРОГРАМАТА. В ТАЗИ ГЛАВА СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПОРЕДИЦА ОТ ПРОМЕНИ В НАЛИЧНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗСЕЙВАНЕ НА ТЕЗИ ОПАСЕНИЯ. ПРОМЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ ПЪЛНО ОТКРИВАНЕ, ОТВАРЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ, РЕШАВАНЕ НА СБЛЪСЪЦИТЕ НА ИНТЕРЕСИ И НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ВСЕКИДНЕВНО ПОЛИТИЧЕСКО ВМЕШАТЕЛСТВО.

СЛЕД КАТО БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЕНИ ТЕЗИ ИНСТИТУЦИОННИ МЕРКИ, ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА ВЛЕЗЕ В ДЕЙСТВИЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗО, КАТО ВНИМАНИЕТО БЪДЕ СЪСРЕДОТОЧЕНО ВЪРХУ ПО-ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО МОГАТ НАЙ-ЛЕСНО ДА СЕ ПРИВАТИЗИРАТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОСОБЕНОСТИТЕ НА ТЯХНОТО ПРОИЗВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ПЕЧАЛБА. ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПОЛОЖАТ УСИЛИЯ И ДА СЕ ПРОДАДАТ МНОГОБРОЙНИТЕ МАЛКИ ОБЕКТИ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО И ОБСЛУЖВАНЕТО, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИ СЪЗДАВАНЕТО НА ШИРОКА ОБЩНОСТ ОТ ДРЕБНИ БИЗНЕСМЕНИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ. СЛЕД ПРИДОБИВАНЕТО НА ЗНАНИЯ И ИЗПРАВЯНЕТО НА ГРЕШКИТЕ ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ НАСОЧИ КЪМ ПО-ТРУДНИТЕ И ОБРЕМЕНЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ВИНАГИ, КОГАТО Е ВЪЗМОЖНО, ПРОДАЖБАТА БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРИКЛЮЧИ, БЕЗ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ЗАПАЗИ НЯКАКВО ВЛИЯНИЕ ИЛИ УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗИРАНАТА ФИРМА. МОЖЕ ОБАЧЕ ДА ИМА СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ДА БЪДЕ ЗАПАЗЕНА ВРЕМЕННО ЧАСТИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ПЪЛНА НЕГОВА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ЧАСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВАТА НА СТИМУЛИРАЩИ ДОГОВОРИ ДА ПРОДЪЛЖИ ДО МОМЕНТА, КОГАТО ПЪЛНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ ЩЕ СТАНЕ ПО-ПОДХОДЯЩА.

В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ МНОГО ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ, КОИТО ВЕЧЕ СЕ ОБСЪЖДАТ В БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧВАТ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕЗИ ПРЕПОРЪКИ. ВЪПРОСЪТ, ПРЕД КОЙТО Е ИЗПРАВЕНА БЪЛГАРИЯ СЕГА, Е ДА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ ПОДОЗРЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ЧЕСТНОСТТА НА ПРОГРАМАТА, И ДА ЗАПОЧНЕ БЪРЗОТО Й ПРИЛАГАНЕ.


ПРОБЛЕМЪТ

ПРЕДПРИЯТИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС - КАКТО ГОЛЕМИТЕ, ТАКА И МАЛКИТЕ, КАКТО ПРОИЗВЕЖДАЩИТЕ, ТАКА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ - СА НЕЕФЕКТИВНИ И СА ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА НАМАЛЕЛИЯ ДОХОД НА СТРАНАТА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СПАД. БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОХВАЛИ С МНОГО СКРОМНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ОГРОМНИТЕ КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ, КОИТО Е НАПРАВИЛА В ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ. БЪЛГАРСКИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ СА С НИСКО КАЧЕСТВО, ОГРАНИЧЕНО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕЗИ, ПРОИЗВЕДЕНИ НА ЗАПАД, ПРИ ТОВА ТЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ ЛИПСВАТ. СИСТЕМАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО, Е СЪЩО ТОЛКОВА НЕЕФЕКТИВНА И ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЗАТРУДНЯВА СНАБДЯВАНЕТО ДОРИ И С МАЛКОТО СТОКИ, КОИТО СА В НАЛИЧНОСТ. ЗА ДА ОБОБЩИМ, ШЕ КАЖЕМ, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА, ЗАЕМАЩИ МОНОПОЛИСТИЧНИ ПОЗИЦИИ В СИСТЕМАТА, УСПЯВАТ ДА КОМБИНИРАТ ЦЕННИ КАПИТАЛИ С КВАЛИФИЦИРАНА РАБОТНА РЪКА, ЗА ДА ПОСТИГНАТ ЕДИН ОТ НАЙ-НИСКИТЕ ЖИЗНЕНИ СТАНДАРТИ В ЕВРОПА.

КАТО СЕ ИМАТ ПРЕДВИД ОСТРИТЕ И ЗАДЪЛБОЧАВАЩИ СЕ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРИЯ, ОСТАНАЛО Е ТВЪРДЕ МАЛКО ВРЕМЕ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ. ВЪПРЕКИ ЧЕ МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ СЪЩЕСТВУВА ПРИНЦИПЕН КОНСЕНСУС, ЧЕ ВСЯКА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ ИЗИСКВА ШИРОКА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИЯ ПАЗАР УСИЛИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ДА РАЗРАБОТИ ТАКАВА ПРОГРАМА СЕ ЗАТЛАЧИХА ГЛАВНО ПОРАДИ ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНОТО УБЕЖДЕНИЕ, ЧЕ МАЛКОТО ИЗВЪРШЕНИ ТРАНСФЕРИ НА СРЕДСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ СА БИЛИ НАПРАВЕНИ ПРАВИЛНО И ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН СА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАЛИ ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ПОСТОВЕ. КАТО ПОСЛЕДИЦА ОТ ТОВА УБЕЖДЕНИЕ НЕОТДАВНА ПАРЛАМЕНТЪТ НАЛОЖИ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ВСЯКАКВИ ПО-НАТАТЪШНИ ТРАНСФЕРИ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ДО ВРЕМЕТО, КОГАТО ТЕЗИ ЗАБЕЛЯЗАНИ НЕДОСТАТЪЦИ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ. НЕ СЕ ЗНАЕ КОГА ЩЕ БЪДЕ ОТМЕНЕН ТОЗИ МОРАТОРИУМ ИЛИ ДАЛИ ИМА НЯКАКВИ КОНКРЕТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ИЗМЕНЕНИ[Я] В ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО НАЧИН, КОЙТО ДА ВЪЗВЪРНЕ ДОВЕРИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И НА ПАРЛАМЕНТА.


НУЖДАТА

БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ ОБХВАТНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ, КОЯТО БЪРЗО ДА ВЪВЕДЕ ЕФЕКТИВНО, ПАЗАРНООРИЕНТИРАНО УПРАВЛЕНИЕ В НЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ В РАМКИТЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТРАСЪЛ. УСИЛИЯТА ТОВА ДА СТАНЕ В РАМКИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, МОНОПОЛНА СТРУКТУРА И БЮРОКРАТИЧЕН КОНТРОЛ СА ОБРЕЧЕНИ НА ПРОВАЛ. КАКТО И ДА СЕ МОДИФИЦИРА ОСНОВНАТА СИСТЕМА, КОЯТО БЕЗЖАЛОСТНО СЪСИПА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРАХОСА НАЦИОНАЛНИТЕ РЕСУРСИ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА, ЧЕ ЩЕ ВЪЗСТАНОВИ И ДВЕТЕ. ПОДОБНИ ОПИТИ БЯХА ПРАВЕНИ И В ДРУГИ СТРАНИ, НО ИМАХА СЛАБ УСПЕХ. ПРИ СРАВНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛЕДВОЕННИЯ ПЕРИОД СТАВА ЯСНО, ЧЕ СТРАНИТЕ, ЧИИТО ИКОНОМИКИ СЕ ИЗГРАЖДАТ ПРЕДИМНО ВЪРХУ ЧАСТНИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ПЕЧАЛБА ФИРМИ, ФУНКЦИОНИРАЩИ В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНТНИ ПАЗАРИ, СА ПОСТИГНАЛИ ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ВИСОКА СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТКОЛКОТО ОНЕЗИ, КОИТО РАЗЧИТАТ НА ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ И ПРАВИТЕЛСТВЕН КОНТРОЛ. ПРОЦЕСЪТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПРИ КОЙТО ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СРЕДСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ НА СОБСТВЕНИЦИ И УПРАВИТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР, ПРЕДЛАГА НА БЪЛГАРИЯ ЕДИН СТЕГНАТ И СИСТЕМЕН НАЧИН ЗА РЕФОРМИРАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА НЕЙНИТЕ ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО НАЙ-БЪРЗИЯ НАЧИН И НА НАЙ-НИСКА ЦЕНА.

ВЪПРЕКИ ТОВА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ПРЕД КОЕТО Е ИЗПРАВЕНА БЪЛГАРИЯ, Е ГЕРОИЧНО ПО СВОИТЕ РАЗМЕРИ И АКО ТАЗИ ПРИВАТИЗАЦИЯ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНА, ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА БЕЗ СЪМНЕНИЕ НАЙ-АМБИЦИОЗНОТО НАЧИНАНИЕ, КОЕТО НЯКОЯ СТРАНА Е ПРАВИЛА. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТЯ ЩЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНА В ЕДНА СОЦИАЛНА, ЗАКОНОДАТЕЛНА И ИНСТИТУЦИОННА СРЕДА, КОЯТО В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН Е ПО-МАЛКО ПРИСПОСОБИМА, ОТКОЛКОТО В СТРАНИ С МНОГО УСПЕШНИ, МАКАР И МНОГО ПО-УМЕРЕНИ ПРИВАТИЗАЦИОННИ ПРОГРАМИ. ДОКАТО УСПЕШНИТЕ ПРИВАТИЗАЦИОННИ ПРОГРАМИ В ДРУГИ СТРАНИ ВКЛЮЧВАХА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ДУЗИНИ ПЪЛНИ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗА ЕДИН ПЕРИОД ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ, БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПРИВАТИЗИРА ХИЛЯДИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КРАТЪК ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ, АКО ИСКА ДА ПРОМЕНИ КЪМ ПО-ДОБРО ИКОНОМИЧЕСКИЯ УПАДЪК, В КОЙТО СЕГА СЕ НАМИРА.

ЗА ДА ОТГОВОРИ НА ТОВА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, БЪЛГАРИЯ ЩЕ ТРЯБВА ПЪРВО, ДА НАПРАВИ УНИКАЛНИ ИНСТИТУЦИОННИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТАЗИ ЗАДАЧА ПО ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗ И ОБХВАТЕН НАЧИН И, ВТОРО, ДА НАПРАВИ ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В СВОЯТА ЗАКОНОДАТЕЛНА, ВАЛУТНА И ДАНЪЧНА СИСТЕМА, ЗА ДА СИ ОСИГУРИ УСПЕШНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА И ПЪЛНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ЕДНА СИСТЕМА НА ЧАСТЕН ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ БИЗНЕС, ФУНКЦИОНИРАЩ В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР.

ЗАДАЧА НА ТАЗИ ГЛАВА Е ДА НАПРАВИ НЯКОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ДОВЕДАТ ДО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ.


НАПРЕДЪКЪТ ДОТУК

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ВЕЧЕ СЕ АНГАЖИРА С ПРИЛАГАНЕТО НА ЕДНА ПРОГРАМА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ЕДНО МАЛКО КОЛИЧЕСТВО СРЕДСТВА ВЕЧЕ БЯХА ТРАНСФОРМИРАНИ В РАМКИТЕ НА СФЕРАТА НА ОБСЛУЖВАНЕТО. ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ ЗАДВИЖВАЩ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ФАКТОР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ Е УКАЗ 56, ВЛЯЗЪЛ В ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ 1989 ГОДИНА И СЛЕД ТОВА ИЗМЕНЕН С ЦЕЛ ДА СЕ НАСЪРЧИ И ПОДКРЕПИ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА И ДА СЕ ДОПУСНАТ ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ. ВЪПРЕКИ ЧЕ НА ПРАКТИКА НЕ СЕ ПОЛУЧИ НИКАКВА ПРИВАТИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ТАЗИ ПРОГРАМА, ТЯ ПОЗВОЛИ И НАСЪРЧИ КОМПАНИИТЕ ДА ПРОДЪЛЖАТ С НАЛАГАЩОТО СЕ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, КОЕТО ЩЕ СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ В РЪЦЕТЕ НА ЧАСТНИ СОБСТВЕНИЦИ И ИНВЕСТИТОРИ ЩОМ БЪДЕ УЗАКОНЕНА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТОВА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 36, С КОЕТО ПОЗВОЛЯВА НА ЦЕНТРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО И НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ЗА СТОПАНИСВАНЕ МАЛКИ ОБЕКТИ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА, ОБСЛУЖВАНЕТО И ТУРИЗМА НА ЧАСТНИ ЛИЦА ПОД ФОРМАТА НА АРЕНДА ЗА РАЗЛИЧЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ. КАКТО БЕ ОТБЕЛЯЗАНО ПО-ГОРЕ, МОРАТОРИУМЪТ НА ПАРЛАМЕНТА ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВИ ВСЯКАКВО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМОТИ, КАКВОТО МОЖЕШЕ ИНАЧЕ ДА СТАВА ПО СИЛАТА НА ТЕЗИ ДВА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТА.

ВЪПРЕКИ ЧЕ МОРАТОРИУМЪТ ОСТАВА В СИЛА, ПРАВИТЕЛСТВОТО ПОДГОТВИ ЗАКОНОПРОЕКТ, НЕОБХОДИМ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА ОБХВАТНА И СТЕГНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАРЕЧЕН "ЗАКОН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО И ПРОДАЖБАТА НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ" /КОЙТО ЗА ПО-КРАТКО ЩЕ НАРИЧАМЕ САМО "ЗАКОНЪТ"/, ТОЗИ ЗАКОН ЩЕ ПОЗВОЛИ ПРОДАЖБАТА НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ И РЕОРГАНИЗИРАНЕ НА ПО-ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ЧИИТО АКЦИИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ НА ЧАСТНИ ИНВЕСТИТОРИ - КАКТО БЪЛГАРСКИ, ТАКА И ЧУЖДЕСТРАННИ.

ЗА ДА ОСИГУРИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕЗИ ПРОДАЖБИ, ЗАКОНЪТ ПРЕДЛАГА СЪЗДАВАНЕТО НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО СОБСТВЕНОСТТА, ПОДЧИНЕНА ПРЯКО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. ЩОМ ЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ, ТО ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ОЦЕНКА И РЕОРГАНИЗАЦИЯ. ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЩЕ ДАДЕ НА АГЕНЦИЯТА И ПРАВОТО ДА НАЗНАЧАВА ВРЕМЕННА УПРАВА, КОЯТО ДА ЗАМЕСТВА ДОТОГАВАШНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ДОКАТО НОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ СИ ИЗБЕРАТ СВОИ МЕНИДЖЪРИ. КОГАТО ПРЕДПРИЯТИЕТО БЪДЕ ГОТОВО ЗА ПРОДАЖБА, АГЕНЦИЯТА ОБЯВЯВА ТОВА, КАКТО И ДАТАТА, НА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБАТА /ЗА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ/, ИЛИ ЗА ПРОДАЖБАТА НА АКЦИИ /[ЗА] ПО-ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ/. ПРИ ПРОДАЖБАТА НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕЧЕЛИ ТОЗИ, КОЙТО ПРЕДЛОЖИ НАЙ-ГОЛЯМА СУМА. ЗА ПО-ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ АКЦИИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕНА ЧРЕЗ БАНКА, ПОСОЧЕНА ОТ АГЕНЦИЯТА. ИЗВЕСТНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ АКЦИИТЕ МОЖЕ ДА БЪДАТ ЗАДЕЛЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА РАБОТЕЩИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО; ЗА ТЯХНОТО ЗАКУПУВАНЕ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ СЪС CPOК НА ИЗПЛАЩАНЕ ТРИ ГОДИНИ. АГЕНЦИЯТА ЩЕ ОПРЕДЕЛЯ СЪЩО БРОЯ НА АКЦИИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ.

НЕ Е СИГУРНО КОГА ТОЗИ ЗАКОНОПРОЕКТ ЩЕ БЪДЕ ОДОБРЕН ОТ ПАРЛАМЕНТА И ДАЛИ РЕФОРМИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ВЪВЕДАТ С НЕГО, ЩЕ PAЗСЕЯТ МНОГОТО ОПАСЕНИЯ, ДОВЕЛИ ДО НАЛАГАНЕТО НА СЕГА ДЕЙСТВАЩИЯ МОРАТОРИУМ. В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ ТОЗИ ЗАКОНОПРОЕКТ СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ НЯКОИ ОТ ОБЩИТЕ ПРЕПОРЪКИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗЛОЖЕНИ В ТАЗИ ГЛАВА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

Х   Х   Х

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ,

И ПРЕЗ 1991 ГОДИНА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТОЧНА И ОБЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ СТАНОВИЩА И ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

ВЕРНИ НА ВЪЗПРИЕТИЯ ДЕВИЗ "ВИНАГИ ТОЧНИ, ДОСТОВЕРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ТОЛЕРАНТНИ", НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА РАЗШИРИМ ОБСЕГА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПОЧТИ 80 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 250 ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ.

НАРЕД С ТОВА НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ЕДИНСТВЕНОТО ИЗДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ ПУБЛИКУВА КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ/ ИЗВЕСТЕН ОЩЕ КАТО ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ТОЗИ ОБЕМИСТ ТРУД, СИНТЕЗИРАЛ СВЕТОВНИЯ ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Е ПОДГОТВЕН, СПОРЕД ДУМИТЕ НА Г-Н РАН, КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А НЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ЗА ПАРЛАМЕНТА. ЕТО ЗАЩО НИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ ПРОГРАМАТА НА ВНИМАНИЕТО НА ОНЕЗИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

НИЕ НЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА И ЗАТОВА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА ЗА НАШИЯ ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА: 44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ /АБОНИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДО 25-ТО ЧИСЛО НА ПРЕДИДУЩИЯ МЕСЕЦ/; 132 ЛВ. ЗА ТРИ МЕСЕЦА; 264 ЛВ. ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА; 528 ЛВ. ЗА ЕДНА ГОДИНА.

АДРЕС НА АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА: СОФИЯ 1124, БУЛ. "ЛЕНИН" 49, БТА, ТЕЛ, 84-61 /В. 231/ ИЛИ 73-37-231.