18 септември 1995


София, 18 септември 1995 г.
Брой 182 /1483/


София, 18 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ДВИЖЕНИЕ "ВОЛЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ" - И ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ".


УБЕДЕНИ в необходимостта от постигане на национално съгласие и като по-нататъшно развитие на сътрудничеството от изборите за 37-о Народно събрание;

ДЕКЛАРИРАЙКИ подкрепата си за действията на централната изпълнителна власт, насочени към икономическа стабилизация, борба с престъпността, укрепване на държавните институции и провеждане на национално отговорна политика;

КОНСТАТИРАЙКИ общия си стремеж предстоящите избори за местни органи на властта да съдействат за развитието на местното самоуправление като едно от условията за укрепване на демокрацията и гражданското общество в България;

ВОДЕНИ от общата си воля да участват в изборите на 29 октомври 1995 г. в местни коалиции и други форми на взаимодействие и сътрудничество в общините, районите и населените места,

предизборната коалиция Българска социалистическа партия /БСП/, Български земеделски народен съюз /БЗНС/ "Александър Стамболийски", Политически клуб /ПК/ "Екогласност" и

предизборната коалиция Патриотичен съюз - Българска партия Либерали, Движение "Воля за България", Политически клуб /ПК/ "Демократичен съюз на жените"

СЕ СПОРАЗУМЯХА:

1. Да препоръчат на местните си структури да преценят политическата целесъобразност от сключване на коалиционни споразумения или други форми на взаимодействие и сътрудничество в местните избори.

2. Там, където местните ръководства на двете формации решат, да създадат местна коалиция:
- да участват в нея с общи листи за общински и районни съветници и да подкрепят общи кандидатури за кметове;
- да предлагат и да издигат кандидатури на авторитетни личности с подходяща професионална подготовка, готови да работят по общоприета предизборна платформа за интересите на общината, района и населеното място;
- да формират общи предизборни клубове и да ангажират пълноценно местните си структури в провеждането на предизборната кампания;
- да формират общи групи на общинските и районните съветници и да осъществяват единна политика за развитие на местното самоуправление и социално-икономическия напредък на общините, районите и населените места;
- всяка от споразумяващите се страни осигурява финансирането на предложените от нея и включени в общите листи кандидати за общински и районни съветници или издигнати като кандидати за кметове на общини, райони и кметства.

3. Там, където отделните партии от Патриотичния съюз или обществената организация "Демократичен съюз на жените" са сключили двустранни споразумения с БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" или с тяхната предизборна коалиция като цяло, кандидатите на Патриотичния съюз се определят в съответствие с тези споразумения. Организациите от Патриотичния съюз, които нямат такива споразумения, могат да договарят пряко с коалицията БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски", ПК "Екогласност" своето евентуално участие в общите листи.

4. Съдържанието на другите форми на непосредствено взаимодействие допуска включването в листата на предизборна коалиция БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски", ПК "Екогласност" за общински и районни съветници на лица, представени от Патриотичния съюз, както и обсъждане и издигане на предложени от Патриотичния съюз кандидати за кметове на общини, райони и кметства.

5. Подписалите настоящото споразумение да полагат съвместни усилия за привличане към тяхната местна коалиция или към други форми на взаимодействие и сътрудничество и на други национално отговорни партии и обществени организации.

6. Да се информират взаимно при осъществяване на контакти, които целят предизборно взаимодействие с други партии, коалиции и обществени организации както на централно, така и на местно равнище.

За предизборна коалиция:

Патриотичен съюз - Българска партия Либерали,
Движение "Воля за България",
ПК "Демократичен съюз на жените"


ЗА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Петко Симеонов

ЗА ДВИЖЕНИЕ "ВОЛЯ ЗА БЪЛГАРИЯ": Йордан Величков

ЗА ПК "ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ": Емилия Масларова


За предизборна коалиция:

Българска социалистическа партия,
БЗНС "Александър Стамболийски",
ПК "Екогласност"

ЗА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Жан Виденов

ЗА БЗНС "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ": Светослав Шиваров

ЗА ПК "ЕКОГЛАСНОСТ": Стефан Гайтанджиев

София, 14 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ ПО ПОВОД НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ.
  Документът е адресиран до Централната избирателна комисия и до Върховния съд на Републиката.

 

Централната избирателна комисия /ЦИК/ за местните избори е регистрирала в заседанието си на 13 септември 1995 г. за участие в изборите Съюза на демократичните сили /СДС/ на базата на включените в нея партии, включително и на Радикалдемократическата партия в България.

Това решение е незаконосъобразно и противоречи на Избирателния закон поради следните съображения:

1. За да приеме наличието на СДС като коалиция, в която е включена и РДП, комисията е изхождала от представено удостоверение от Софийския градски съд - Фирмено отделение, по дело N 981 от 1990 г., в което се съдържа извършена регистрация през 1993 г. и 1994 г. Всъщност това е една стара регистрация, която вече не е в сила. При спазване на предвидените от закона изисквания на базата на редовно насрочване е проведен конгрес на РДП на 8 и 9 април 1995 г. На този конгрес е избрано ново ръководство на РДП, нов председател, заместник-председатели, членове на Изпълнителния комитет и членове на Националния партиен съвет. Направено беше искане от така избраното ръководство по фирменото дело за нова регистрация, но поради противопоставяне на старото ръководство с определение на фирмения съд бяхме задължени да заведем дело пред Софийски районен съд /СРС/.

2. В изпълнение на определението на фирменото отделение, потвърдено и от Върховния съд, е заведено дело пред СРС, 34 състав, под N 5965/1995 г., което е насрочено за 10 октомври 1995 г.

3. В нарушение на Устава на РДП бившият председател на партията Александър Йорданов насрочи извънреден конгрес на РДП в края на май 1995 г., който впоследствие беше наречен продължаване на редовния конгрес, и на него е избрано ново ръководство, нов Изпълнителен комитет и нов Национален партиен съвет. Въпреки задълженията по Закона за политическите партии /ЗПП/ това незаконно избрано ръководство и до днес не е направило искане за отразяване на тези промени във фирменото отделение.

4. При това положение представените пред ЦИК доказателства, свързани с РДП, са незаконосъобразни, защото отразяват един отменен вече статут. Или ЦИК е признала регистрация на СДС на базата на неверни доказателства, свързан с ръководството на РДП. Даже за момент да застанем на позицията, поддържана от бившия председател на РДП Ал. Йорданов, той е свързан с едно ново ръководство, което не е отразено във фирмения регистър. Или той пред ЦИК се позовава на факти, които самият той е приел, че са отменени.

Независимо от моралната страна на въпроса в случая имаме едно заблуждаване на ЦИК, или по-точно казано, налице е едно незаконосъобразно действие, което е довело до постановяване на едно незаконосъобразно решение на ЦИК.

Признавайки тази незаконосъобразност, молим Върховния съд да отмени атакуваното от нас решение на ЦИК.

София, 14 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЯНКО ЯНКОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ПАРТИИТЕ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЕМИЛ ФИЛИПОВ ПО ПОВОД НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПАРТИИТЕ.


ГОСПОДИН ФИЛИПОВ,

Много добре е известно, че навсякъде по света парламентарните комисии са нещо като най-висши специални съдилища, от които се страхуват престъпниците от най-висшия слой на обществото. На мнозина българи обаче отдавна или отскоро е много добре известно и това, че у нас всички парламенти и всички правителства всъщност обслужват създадената от КГБ и ДС мултимафия, за да извършат трансформацията на стария комунистически елит в неокомунистически елит, демагогски представящ се за капиталистически.

Едва ли е нужно да Ви обяснявам откога и точно как КГБ и ДС по предварително разработен план и при най-строга дисциплина формално се "изнесоха"" от контролиращите цялото общество държавни структури и се превърнаха в тотално разбила и по нов начин контролираща цялото общество мултимафия. Едва ли е нужно да Ви обяснявам как точно мултимафията контролира и манипулира политическия живот в България, как политическите партии са превърнати в нейни обслужващи механизми и как по-специално парламентарните партии изпълняват функцията на нейно "политическо лице", и как се отстраняват от участие в политическия живот онези личности и партии, които набират и притежават изцяло или частично неконтролиран от мултимафията авторитет.

При посочените предпоставки не бихте могли да очаквате от мен твърдението, че ръководената от Вас комисия би могла да осъществява контрола, за който става въпрос. Тя всъщност е създадена, за да няма истински контрол и доказателството за това твърдение се съдържа в нормативио регламентираните правомощия, които Вие несъмнено познавате. Едва ли е нужно човек да познава науките за политиката и за правото, за да е наясно, че ръководената от Вас комисия просто няма друг избор, освен да признае наличието на "изрядни счетоводни бумаги" /по терминологията на в. "Стандарт" от 12 септември 1995 г., т.е. отпреди два дни, на партиите, от които мултимафията няма основание да е недоволна.

Така или иначе от Вас не съм получавал официален документ с описание или изброяване на атрибутите, които биха дали характер на "изрядност" на "счетоводните бумаги". Но така или иначе аз все пак имам представа какво точно имате предвид и мисля, че съвсем професионално мога да Ви заявя, че то е абсолютно ненадеждно и дори смехотворно.

Ако искате да направите истински контрол върху приходите и разходите на партиите, Вие би трябвало да поискате пълна публичност и изрядност на счетоводните бумаги на фирмите на партиите. Както е известно, съгласно чл. 20 от Закона за политическите партии /ЗПП/ същите "могат да извършват стопанска дейност", доходите от която "се ползват с облекчения в данъчното облагане по ред, определен от Министерския съвет". Само че Вие не искате това! А точно там са съсредоточени интересите на мултимафията и точно там е лостът за манипулирането, шантажирането и контролирането на политиците и на политическите партии.

Ръководената от мен политическа Партия Либерален конгрес притежава "приходно-разходна счетоводна книга", която технически се води от моята лична секретарка и фактически се води само и единствено лично от мен. Всяка стотинка по приходите и разходите се отбелязва най-стриктно под моя личен контрол и за всяко нещо се съставя отделен "приходен" или "разходен" ордер. За всяка изразходвана стотинка е отбелязано кога и за какво е изразходвана и за всяка приходна стотинка е отбелязано кога и откъде е дошла при нас. Тази "приходно-разходна счетоводна книга" е на Ваше разположение, когато пожелаете. Ако финансирате отпечатването й, аз съм готов да я издам в специално многохилядно издание. Но тази книга няма да разкрие абсолютно нищо от онова, което се отнася към "законността на придобиването и разпореждането", визирани в чл.21 на ЗПП. Защото нормалният юридически смисъл на текстовете на членове 20 и 21 от Закона за политическите партии изисква тук да бъдат включени всичките счетоводни атрибути, свързани със стопанската дейност на политическите партии. А аз вече няколко години водя жестока битка, за да получа документална информация в това отношение.

Не бих искал тук да навлизам в подробностите, които ще научите от приложението към това ми писмо до Вас. Накратко нещата са следните: ръководената от мен партия е собственик на две фирми; съгласно Търговския закон аз съм лицето, което притежава всички ръководни и разпоредителни права върху тези фирми; по мое разпореждане е извършена вътрешноведомствена проверка за финансовата 1992 г. и в специален "ревизионен акт" е констатирано, че мениджърът е получил за наша сметка преференциални седемдесет милиона лева и всичко е предоставил на мафията, като за партията е предоставил само двеста и деветдесет и пет хиляди лева. Документацията в това отношение предоставих на Пето районно полицейско управление на МВР още на 25 март 1993 г., където бе образувана преписка N 3856 от 26 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ "НЕОБОСНОВАНИ И НЕСЪСТОЯТЕЛНИ ОБВИНЕНИЯ НА ВЕСТНИК "СТАНДАРТ" НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПРОФ. Д-Р ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ИЗПОВЕДАНИЯТА, ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА ВЕСТНИКА.


Във вестник "Стандарт" е поместена информация във връзка с откриването на нова джамия в с. Преображенци, Руенска община, Бургаска област, подписана от Асен Недялков /бр. 1070, 6 септември 1995 г./. Очевидно авторът не е присъствал на мястото на събитието. Той се позовава на безименни граждани, на заявления на полицаи и някакви "спецове". Навярно затова в текста се говори в минало преизказно време - ораторите държали речи, пристигнали участници и т.н. Всичко това показва повърхностния, пристрастен и еклектичен характер на въпросния материал.

В публикацията се поднася невярна информация, отправят се несъстоятелни обвинения с по едно-две изречения и се прави опит за манипулация с общественото мнение. Очевидно се залага на етническа и религиозна конфронтация, на ескалация на краен национализъм и ксенофобия както в Бургаския регион, така също в страната.

Това проличава още в заглавието на материала, изнесен на уводно място на първа страница на в. "Стандарт" като голяма сензация. В него се казва: "Тричасов митинг откри голяма джамия в руенско село, турски оратори държат антибългарски речи." Тази мисъл се повтаря и продължава в текста: "Оратори от Турция държали яки антибългарски речи на майчиния си език на тричасов митинг в руенското село Преображенци, научи "Стандарт" вчера! Авторът се позовава на Дауд Кея /?/ и Мехмед Исуф /навярно Юсуф/, какъвто не е присъствал и не е говорил при откриването на джамията.

Не отговарят на истината приписаните на ораторите слова относно турското владичество по българските земи. А що се касае за правителството на г-н Жан Виденов, те изобщо не са и не биха могли да вземат отношение към него. Никой не е твърдял, че е бил направен списък, и то от тях, на смесени бракове в Родопите. Един от местните оратори съобщи, че 15 мюсюлмани от региона са участвали в курс, проведен в Родопите. Явно г-н Асен Недялков е объркал курсистите със смесените бракове. В Република България всеки български гражданин им правото свободно и доброволно да сключва брак с когото пожелае. Така е и в Република Турция, така е във всички цивилизовани страни.

За сведение на автора гостите от Истанбул пристигнаха към края на ритуала по откриването на въпросната джамия. Това бяха господата Джеляледин Йозбул, Фикрет Босчаи Ибрахим Йени. Те произнесоха кратки слова в духа на толерантност и съвместно съществуване на исляма с другите религии. Естествено е господата да говорят на турски език. Това е и езикът на турците в България.

Според автора генералният турски консул в Бургас Йеткин Адъиълмаз обещал още джамии в селата Надър и Мрежичко. Изглежда, че г-н Асен Недялков не знае, че Надър е турското название на с. Преображенци. Става дума за същата джамия, която тържествено беше открита в едно и също селище. А голяма нова джамия в Мрежичко, действително е построена, но много преди г-н турският генерален консул да е назначен в Бургас, и предстои нейното откриване на 15 октомври 1995 г. Но тези джамии се строят с волните средства на мюсюлманите от региона, с техния доброволен и често безплатен труд и по инициатива на съответните мюсюлмански настоятелства, представляващи юридически лица, в съгласие с религиозните права, признати в конституцията и в законите в страната.

Злостна клевета е твърдението, че "ораторите говорили, че се чувстват като на османска земя в Айтоския Балкан". Това противоречи на философията на Движението за права и свободи. В програмата на нашата партия е написано, че ние приемаме териториалната цялост на Република България и държавния суверенитет на страната, унитарния характер на държавата, провъзгласена в чл.2 на конституцията. Ние сме срещу всякакъв сепаратизъм, откъдето и да идва той. Ние сме лоялни граждани на държавата. По принцип осъждаме тероризма, фундаментализма и фанатизма. Нашата партия, както подчертава г-н Ахмед Доган, лидер на ДПС, "има редкия исторически шанс да изпълнява градивна роля на базата на общочовешките и националните ценности".
/в. "Права и свободи", г.V, бр.35, 8 септември 1995 г./

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 217
София, 14 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция Българска социалистическа партия, Български земеделски народен съюз "Александър Стамболийски", Политически клуб "Екогласност"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени за 29 октомври 1995 г., от предизборна коалиция БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски", ПК "Екогласност", подписано от представляващия коалицията. Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 49 от 13 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени съгласно Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК следните документи:

1. Решение за създаване на предизборна коалиция БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски", ПК "Екогласност" за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от следните партии:
     Българска социалистическа партия
     БЗНС "Александър Стамболийски"
     Политически клуб "Екогласност"
Решението е подписано от упълномощените от партиите лица.

2. Образец от подписа на представляващия коалицията.

3. Решения на участващите партии за участие в предизборната коалиция.

4. Устави на партиите.

5. Решение по ф.д. N 1969/1990 г. на Софийски градски съд, актуализирано на 23 август 1995 г., за регистрация на БСП и фотокопие от "Държавен вестник", бр. 91/1994 г. за публикация на решението за вписване.

6. Препис от решение на 41 конгрес на БСП /3 - 6 юни 1994 г./ за избор на председател на ВС на БСП.

7. Препис от решение по ф.д. N 7371/1993 г. на Софийски градски съд за регистрация на БЗНС "Ал. Стамболийски", актуализирано на 23 август 1995 г., и фотокопие от "Държавен вестник", бр. 82/1995 г. за публикация на вписване на решението.

8. Препис от решение по ф.д. N 2471/1990 г. на Софийски градски съд за регистрация на ПК "Екогласност", актуализирано на 23 август 1995 г., и фотокопие на "Държавен вестник", бр. 82/1995 г. за обнародване на решението за вписване.

9. Образци от подписите на представляващите и печатите на включените в коалицията партии.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., коалиция БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски", ПК "Екогласност".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 220
София, 14 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени за 29 октомври 1995 г., от коалиция Народен съюз - БЗНС, ДП, подписано от упълномощените съпредседатели на същата. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 50 от 14 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени, съгласно решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК, следните документи:
1. Споразумение на коалицията Народен съюз - БЗНС, ДП, за участието й в местните избори за съветници и кметове на 29 октомври 1995 г. между следните политически организации:
Български земеделски народен съюз
Демократическа партия.

Споразумението е подписано от упълномощените лица да представляват политическите организации.

2. Образци от подписите на съпредседателите, които представляват коалицията.

3. Решение по фирмено дело N Ф-58 от 1993 г. на Върховния съд на Република България и по ф.д. N 2274 от 1990 г. на Софийски градски съд за регистрацията на политическата организация БЗНС, актуализирани към 6 септември 1995 г. Фотокопие от "Държавен вестник" - бр. 60/1993 г., стр. 16 за публикация на регистрацията с новото наименование Български земеделски народен съюз с представител д-р Анастасия Димитрова-Мозер - главен секретар.

4. Решение по ф.д. N 94 от 1990 г. на Софийски градски съд за регистрация на Демократическата партия, актуализирано към 7 септември 1995 г., фотокопие от "Държавен вестник", бр. 67 от 1994 г., стр. 31.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от Закона за местните избори Централната избирател'на комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени за 29 октомври 1995 г., коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 221
София, 14 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия Българска демократическа партия за европейски и световни щати /БДПЕСЩ/


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени за 29 октомври 1995 г., от политическа партия Българска демократическа партия за европейски и световни щати /БДПЕСЩ/, подписано от упълномощеното лице да я представлява. Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 51 от 14 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени съгласно Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК следните документи:
1. Решение от 8 февруари 1991 г. по ф.д. N 2953 от 1991 г. и Решение от 24 октомври 1994 г. по същото фирмено дело на Софийски градски съд за регистриране на политическа партия Българска демократическа партия за европейски и световни щати.
2. Фотокопие от "Държавен вестник", бр. 18 от 1991 г.
3. Образец от подписа на лицето, което представлява партията.
4. Образец от печата на партията.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от Закона за местните избори, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени за 29 октомври 1995 г., политическа партия Българска демократическа партия за европейски и световни щати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
18.09.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!