18 септември 1990

СОФИЯ, 18 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                           БРОЙ 184 /202/

СОФИЯ, 18 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО "МАРКСИСТКА АЛТЕРНАТИВА".


ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАНОТО ОТ В. "ДУМА" НА 7 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА ЗА ЕДИНСТВО И ОБНОВЛЕНИЕ" В БСП СЧИТАМЕ ЗА НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИМ СЛЕДНОТО УТОЧНЕНИЕ:

НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ВЪВ ВЕСТНИКА ДВИЖЕНИЯ, ТЕЧЕНИЯ И КЛУБОВЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 4 СЕПТЕМВРИ 1990 Г., БЕ СЪЗДАДЕН СЪВЕТ ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ, А НЕ ОБЕДИНЕНИЕ НА ЛЕВИТЕ СИЛИ В "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА ЗА ЕДИНСТВО И ОБНОВЛЕНИЕ". В ПОДПИСАНИЯ ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ИМ ПРОТОКОЛ Е ФИКСИРАНО ИЗРИЧНО, ЧЕ СЪВЕТЪТ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИОНИРА ПРИ ЗАПАЗВАНЕТО НА САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА УЧАСТВУВАШИТЕ В НЕГО ДВИЖЕНИЯ, ТЕЧЕНИЯ И КЛУБОВЕ И Е ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ ЕДИНСТВОТО НА БСП НА МАРКСИСТКА ОСНОВА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА СТРАНАТА.

OЩE ВЕДНЪЖ ПОДЧЕРТАВАМЕ, ЧЕ "МАРКСИСТКА АЛТЕРНАТИВА" Е ПРОТИВ ВСЯКАКВИ ОПИТИ ДА СЕ СЪЗДАВАТ КАКВИТО И ДА Е СЛОЖНИ, ЙЕРАРХИЧНИ, ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО РАЗЦЕПЛЕНИЕ НА ПАРТИЯТА. НИЕ СМЕ ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ НА ВСИЧКИ СИЛИ В БСП /НЕ САМО НА ПОСОЧЕНИТЕ ДВИЖЕНИЯ, ТЕЧЕНИЯ И КЛУБОВЕ/, КОИТО СЕ ОБЯВЯВАТ ЗА РАДИКАЛНИ РЕФОРМИ НА ПАРТИЯТА МАРКСИСТКА ИДЕЙНА ОСНОВА.

ДВИЖЕНИЕТО Е РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ НЕОСТАЛИНИСТКИТЕ, ЖИВКОВИСТКИТЕ И ДРУГИ ДЕФОРМАЦИИ И ИЗВРАЩЕНИЯ НА СОЦИАЛИЗМА.

ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ИЗВЪН СЪЗДАДЕНИЯ СЪВЕТ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ "МАРКСИСТКА АЛТЕРНАТИВА" НЕ СЕ АНГАЖИРА С НИКАКВИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ,
ДОКУМЕНТИ И РЕШЕНИЯ, КАСАЕЩИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ТЕЗИ ДВИЖЕНИЯ, ТЕЧЕНИЯ И КЛУБОВЕ В БСП.

"МАРКСИСТКА АЛТЕРНАТИВА" Е ЗА РАДИКАЛНИ РЕФОРМИ И В ОБЩЕСТВОТО НА БАЗАТА НА СМЕСЕНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, НА РАВНОПРАВИЕТО НА ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА ДОМИНИРАЩАТА РОЛЯ НА ОБНОВЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ПЛУРАЛИСТИЧНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ.

ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ С ВСИЧКИ ПРОГРЕСИВНИ ИДЕЙНИ ПЛАТФОРМИ И ДВИЖЕНИЯ, С ВСИЧКИ ЛЕВИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИЗБОР НА СТРАНАТА И СЕ ОБЯВЯВАТ ПРОТИВ КРАЙНОДЕСНИТЕ РЕАКЦИОННИ И НЕОФАШИСТКИ СИЛИ.

СОФИЯ, 11 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


ГОСПОДИН ЛУКАНОВ,

НА 2 НОЕМВРИ 1989 Г. БЕ УЧРЕДЕНА ПЪРВАТА ЗА СЛЕДВОЕННАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕСЕТ МЕСЕЦА НИЕ ОТСТОЯВАХМЕ ТВЪРДО ЕДНА ЦЕНТРИСТКА ПОЛИТИКА, ЧИИТО ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ СА: HE СE ГРАДИ ДЕМОКРАЦИЯ С НЕДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА, ОПОЗИЦИЯТА НЕ Е ПРОТИВНИК, А НЕОБХОДИМ ПАРТНЬОР НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ДА НЕ СЕ ИСКА ОТ ВЛАСТТА, А ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ.

ПОСЛЕДНИЯ ПРИНЦИП ИЗПЪЛНИХМЕ САМО НАПОЛОВИНА: ВЯРНО Е, ЧЕ НЕ ОТПРАВЯХМЕ УЛТИМАТИВНИ ИСКАНИЯ, НО ТЪКМО ТОВА МОЖЕ БИ НЕ НИ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОИСКАМЕ САМАТА ВЛАСТ ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ. НИЕ НЯМАХМЕ СОБСТВЕНО ИЗДАНИЕ, В КОЕТО ДА ОПРОВЕРГАЕМ ПИСАНОТО НА 8 ЮНИ Т.Г. ВЪВ В-К "ДЕМОКРАЦИЯ” /ЧЕ ЗА НАС УЖ СЕ ГЛАСУВАЛО СЪС СИНЯ БЮЛЕТИНА/. ТАКА, СЛЕД КАТО ПОКРИХМЕ ВСИЧКИ МНОГОМАНДАТНИ РАЙОНИ С НАШИ КАНДИДАТИ, НЯМАМЕ НИТО ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ОТ 69 КАНДИДАТУРИ/. ТАКА Е РЕШИЛ БОГ.

СЕГА, КОГАТО В-К "КОМЕНТАТОР" Е РЕГИСТРИРАН КАТО ИЗДАНИЕ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ /ТИРАЖ 80 ХИЛЯДИ, ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО В ПО 6 СТРАНИЦИ ТАБЛОИДЕН ФОРМАТ/, АЗ СЕ ОБРЪЩАМ КЪМ ВАС С МОЛБА ДА РАЗРЕШИТЕ ОТПУСКАНЕТО НА НЕОБХОДИМАТА ХАРТИЯ, КАКТО СЕ КАЗВА, "КЕСАРЮ-КЕСАРЕВОТО, БОЖИЕТО - БОГУ". ИЗЛИШНО Е ДА ДОПЪЛВАМ, ЧЕ НИКОЙ ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНЕЦ НЯМА ДА СЕ ПОДПАЛИ В СЛУЧАЙ НА ОТКАЗ.

НАШАТА ЦЕЛ Е ДА СПАСИМ ОТ ОГЪНЯ БЪЛГАРИЯ И "КОМЕНТАТОР” БИ МОГЪЛ ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА ТОВА.

С УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАШАТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ: КОНСТАНТИН АДЖАРОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ

СОФИЯ, 12 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА И ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ /БРСП/.


ТРЕТО - БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ /БРСП/ СЧИТА, ЧЕ САМО ЧРЕЗ И СЛЕД ОЧИСТИТЕЛНОТО ИЗЗЕМВАНЕ, ЛИКВИДИРАНЕ НА ПРИСВОЯВАНИЯТА И СПЕКУЛАЦИИТЕ, НЕОТРАЗИМО ТЕГНЕЩИ НАД СЕГАШНОТО НИ ОБЩЕСТВО, ДЪРЖАВАТА ЩЕ БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ГАРАНТИРА ПРАВА И СИГУРНОСТ ЗА ВСЕКИ, КОЕТО Е ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПАРТИЯТА.

ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА БЕЗ УГОВОРКИ.

МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, ЖЕЛАЕЩ ДА СЕ УЧИ.
ДОСТОЙНСТВО И ОСИГУРЕНОСТ ЗА ТРУДА НА УЧИТЕЛИ, ЛЕКАРИ, ЮРИСТИ, ОРГАНИ НА РЕДА И СИГУРНОСТТА И ДРУГИ ПРОФЕСИИ С ШИРОКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ОСНОВОПОЛАГАЩО ЗНАЧЕНИЕ, КОИТО СА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА, А СА ОСНОВОПОЛАГАЩИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА.

ПРИ ЗАПЛАТИТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ БЮДЖЕТНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И В ДЪРЖАВНИТЕ ФИРМИ ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ПО-ГОЛЯМА РАЗЛИКА ОТ ЕДНО КЪМ ЧЕТИРИ МЕЖДУ НАЙ-ГОЛЯМАТА, ДОРИ АКО Е САМО ЕДНА ТАКАВА, И МЕЖДУ НАЙ-МАЛКАТА, ДОРИ АКО И САМО ЕДНА ТАКАВА.

СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ОСИГУРЕНОСТ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, МАЙКИТЕ И ДЕЦАТА.

ТВЪРДО УСТАНОВЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ПЕНСИИТЕ, КОИТО ДА СЕ ОБОСОБЯТ ТРИ ГРУПИ С РАЗЛИКА ПОМЕЖДУ ИМ ОТ МАКСИМУМ 20 ЛВ. НАЙ-НИСКАТА ПЕНСИЯ ЗА ИЗЦЯЛО ИЗРАБОТЕН ТРУДОВ СТАЖ ДА БЪДЕ С РАЗМЕР НА СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА.

ОПАЗВАНЕ И ОЧИСТВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ.

НЕОТРАЗИМ ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ В СЛУЖБА НА ЗАКОНА.
ВСЕОТДАЙНИ ЗА НАРОДА, НАЦИЯТА И ДЪРЖАВАТА ОРГАНИ НА РЕДА И СИГУРНОСТТА.

ЧЕТВЪРТО - ПО ВЪПРОСА ЗА ЗЕМЯТА - БРСП ЩЕ ОСТОЯВА ПРАВОТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНАТА ИЛИ КМЕТСТВОТО ДА ОПРЕДЕЛЯ ФОРМАТА ЗА СОБСТВЕНОСТ И ПРИДОБИВАНЕ И ФОРМАТА ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЯТА.

1. НИЕ СМЕ ЗА ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА, КОЙТО ИЗХОЖДА ОТ ГОРНАТА ПОСТАНОВКА, КАТО ПРЕДОСТАВЯ НЯКОЛКО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ КАТЕГОРИЧНИ ВАРИАНТА, ДАВАЩИ ПРИОРИТЕТ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗЕМЯТА ДА СЕ ИЗПОЛЗУВА ОТ ТЕЗИ, КОИТО Я ОБРАБОТВАТ.

2. ОБЩИНАТА ИЛИ КМЕТСТВОТО МОГАТ ДА ИЗПОЛЗУВАТ НАЙ-ПРИЕМЛИВИЯ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА ВАРИАНТИ ЗА ВЛАДЕЕНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕМЯТА. ВАРИАНТЪТ СЕ ИЗБИРА И УТВЪРЖДАВА НА ОБЩИНСКО ИЛИ КМЕТСКО РАВНИЩЕ, ЧРЕЗ ДОПИТВАНЕ /ПЛЕБИСЦИТ/ С УЧАСТИЕТО НА:

А/ ЖИВЕЕЩИТЕ НАЙ-МАЛКО 3 ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ИЛИ КМЕТСТВОТО ПЪЛНОЛЕТНИ ГРАЖДАНИ.

3. ПРИЕТИЯТ СЛЕД ДОПИТВАНЕТО ВАРИАНТ КАТЕГОРИЧНО СЕ ПРИЛАГА СПРЯМО ВСИЧКИ НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗЕМЛИЩЕТО/, НА ОБЩИНАТА ИЛИ КМЕТСТВОТО.

4. ОБЩИНАТА Е МАТЕРИАЛНО ОТГОВОРНА ПРЕД СПЕЦИАЛНО УЧРЕДЕНА ДЪРЖАВНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ЗЕМЯТА И ДРУГИТЕ ДОКАЗАНИ ОБЩИНСКИ РЕСУРСИ.

ПЕТО - ПО ВЪПРОСА ЗА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО И ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА

1. БРСП Е ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА, ПОЕЛА В СЕБЕ СИ ИДЕИТЕ И ВДЪХНОВЕНИЕТО НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА В.ЛЕВСКИ.

ПАРЛАМЕНТАРНА, ПРАВОВА РЕПУБЛИКА В УСЛОВИЯТА НА МНОГОПАРТИЙНА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА.

2. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК Е ОФИЦИАЛЕН И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА В ГРАДОВЕ И СЕЛА, ВЪРХУ ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА СТРАНАТА. НЕОБХОДИМ Е ПРИОРИТЕТ ЗА ВСИЧКО, ОСИГУРЯВАЩО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

3. ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ОБРЕДИТЕ И ОБИЧАИТЕ СА ЛИЧНОСТНИ ПРАВА И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЗВАТ С ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ИНСТИТУТИ. ТЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗЯВЯВАТ СВОБОДНО, АКО НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА, НАЦИЯТА И ДЪРЖАВАТА КАТО ЦЯЛО.

4. ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПАРТИЯТА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ВОЛЯТА НА НАРОДА, ИЗРАЗЕНА ЧРЕЗ ВСЕНАРОДНИ ПЛЕБИСЦИТИ /ДОПИТВАНЕ/, ДЕЙСТВУВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ, ЗАКОНИТЕ В СТРАНА И НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО.

5. БРСП ИМА КАТО НЕПОСРЕДСТВЕНА ЗАДАЧА СЪЗДАВАНЕТО НА ПРАВНА НОРМАТИВИА БАЗА, ЧРЕЗ КОЯТО ЗА КРАТЪК СРОК ОТ 2-3 ГОДИНИ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО БЕЗКОНФЛИКТНО ЩЕ СЕ ФОРМИРАТ НОВИ ЕФИКАСНИ СТРУКТУРИ ЗА ПРОГРЕСИВНОТО МУ РАЗВИТИЕ И ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ:
ЕФЕКТИВНА, ПЕЧЕЛИВША ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ И ПОДОТРАСЛИ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.

ПРИОРИТЕТ В РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМА.

АКТИВНО САЛДО НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ БАЛАНС.

ВИСОКО НИВО НА ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ НАЦИОНАЛНИ ДОБРОДЕТЕЛИ:

ДОБРОСЪВЕСТЕН, ПОЧТЕН ТРУД; ДУХОВЕН И ПАТРИОТИЧЕН РЪСТ; СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НЕОТДЕЛИМАТА ОТ НЕЯ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ЗАКОНА; СРЕДНА МАТЕРИАЛНА И КУЛТУРНА ОСИГУРЕНОСТ ЗА ВСЕКИ, БЛИЗКА ДО НИВОТО НА СРЕДНАТА ЗА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ.

5. БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ, НЕЙНИЯТ УСТАВ, ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ И НЕЙНАТА ПРОГРАМА СА ТЕЗИ, КОИТО МОГАТ ДА ГАРАНТИРАТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И РОДИНАТА БЪЛГАРИЯ МАТЕРИАЛНО БЛАГОДЕНСТВИЕ НА ЛИЧНОСТТА, ДУХОВНО И ФИЗИЧЕСКИ ЗДРАВО НАСЕЛЕНИЕ, БОГАТА И ЕДИННА НАЦИЯ, МОДЕРНА И СИЛНА ДЪРЖАВА.

6. ПАРТИЯТА ДОПУСКА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОПИТ В ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО ОТ ДРУГИ СТРАНИ НА ЕВРОПА И СBETA.

ПРИОРИТЕТ НА ВСИЧКИ НАЧИНАНИЯ ТРЯБВА ДА ИМА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СТРЕМЕЖА КЪМ ТРУДОЛЮБИЕ, СТРЕМЕЖА КЪМ СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ПАТРИОТИЗМА И ВЯРАТА НА БЪЛГАРИНА И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ.

ПЕТО - В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

БРСП ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ВСЕ ПО-ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИНОС НА НРБ В ДОКАЗАНИТЕ СВЕТОВНИ ТЕНДЕНЦИИ, ОСИГУРЯВАЩИ МИР, РАЗФОРМИРОВАНЕ НА ВОЕННИТЕ БЛОКОВЕ И РАЗОРЪЖАВАНЕ.

НИЕ ОПРЕДЕЛЯМЕ СЪЗДАЛАТА СЕ МЕЖДУНАРОДНА ОБСТАНОВКА КАТО ФОРМИРАЩА НЕУТРАЛИТЕТ В ПОТЕНЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА И ЩЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ТОВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

1. БРСП ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСКИТЕ ВРЪЗКИ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НАРОДИТЕ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, НАРОДИТЕ НА ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ И ДРУГИ СТРАНИ НА СВЕТА, С КОИТО СМЕ ПОСТИГНАЛИ ШИРОКО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

2. НЕОБХОДИМО И С ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ Е СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ НА НРБ СЪС ВСИЧКИ ДРУГИ СТРАНИ В ЕВРОПА И СВЕТА.

3. КРИТЕРИЯТ, ОТ КОЙТО ЩЕ СЕ РЪКОВОДЯТ НАСОКИТЕ НИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ДЪРЖАВИ, СА ГАРАНЦИИТЕ, ОСИГУРЯВАЩИ СИГУРНОСТ И ПОЛЗОТВОРНОСТ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.

4. БРСП УВАЖАВА РОДОЛЮБИЕТО И СЪПРИЧАСТИЕТО КЪМ БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ, СЧИТА ЗА НЕОБХОДИМ, ВЪЗМОЖЕН И ПОЛЗОТВОРЕН ЕВЕНТУАЛЕН ТЕХЕН ПРИНОС ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ПРАВОВО ОБЩЕСТВО В ОБНОВЕНА И СИЛНА БЪЛГАРИЯ.

/ПРОГРАМАТА Е УТВЪРДЕНА НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА БРСП./

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БРСДП, КЪМ СВОИТЕ СЪМИШЛЕНИЦИ, КЪМ МЛАДЕЖИТЕ И ВСИЧКИ ХОРА НА ТРУДА ОТ ЗАВОДИТЕ И
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРИ И ДРУГАРКИ,

ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БРСДП СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВАС В ЕДИН ТЕЖЪК ЗА СТРАНАТА НИ ПЕРИОД. НАРОДНА РВПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НЕ ПОМНИ В ИСТОРИЯТА СИ ТАКОВА МЕЖДУЦАРСТВИЕ. СТРАНА БЕЗ ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО И ДОСЕГА НЕ МОЖА ДА ОВЛАДЕЕ НАСТЪПИЛИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ УПАДЪК И ХАОС. СПЕКУЛАТА, КОНТРАБАНДАТА СЕГА ДИКТУВАТ СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА НИ. БЕДНИТЕ ХОРА ИЗНЕМОГВАТ В НИЩЕТА, НЯМА ХРАНА, А И ТОВА, КОЕТО ГО ИМА, Е НА БАСНОСЛОВНИ ЦЕНИ.

НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ТОВА НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАВА ДО БЕЗКРАЙНОСТ. ЕДНА СТРАНА НЕ МОЖЕ ДА СЕ УПРАВЛЯВА БЕЗ СТОПАНИН. А СТОПАНИН НА ВСЯКА СТРАНА Е НЕЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО. НАСТОЯВАМЕ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ОСТАВИ ВСИЧКО ДРУГО НАСТРАНА, ЗА ДА СЕ ЗАЕМЕ С УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ЕДНО СЕРИОЗНО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ДА РАБОТИ ПО СВОЯ ПРОГРАМА, А НЕ ПО СЦЕНАРИЙ, ИЗГОТВЕН ОТ РАБОТНА ГРУПА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БРСДП СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВАС, ДРАГИ ДРУГАРИ, ДА ИЗРАЗИТЕ СВОЯ ПРОТЕСТ ПРОТИВ РЕШЕНИЕТО НА БКП /БСП/ ДА НОМЕРИРА СВОЯ ПРЕДСТОЯЩ КОНГРЕС 39-И. ИЗВЕСТНО Е И НА ДЕЦАТА, ЧЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ Т.Г. БКП ПРОВЕДЕ СВОЯ 14-И КОНГРЕС. СЕГА БИ СЛЕДВАЛО ДА БЪДЕ КОНГРЕС HP.15 ИЛИ КОНГРЕС НР 1 НА БСП, НО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ - 39-И. ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИ КОНГРЕС ЩЕ ИМА БРСДП - ПАРТИЯТА НА ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, КОЯТО НАВЛИЗА В СВОЯТА СТОГОДИШНИНА. БОЛШЕВИКИТЕ И КОМИНТЕРНЪТ СЪЗДАДОХА СВОЯ АГЕНТУРА В НАШАТА СТРАНА ПРЕЗ 1919 ГОДИНА. НО ПАРТИЯТА СИ Е ПАРТИЯ, ВЪПРЕКИ ЧЕ Е БИЛА ЯЗДЕНА ПРЕЗ ТЕЗИ СЕДЕМДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ АВАНТЮРИСТИ, КАРИЕРИСТИ И РАЗБОЙНИЦИ, КОИТО ДОВЕДОХА СТРАНАТА НИ ДО ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

ИЗРАЗЕТЕ СВОЯ ПРОТЕСТ ЧРЕЗ ПИСМА, ТЕЛЕГРАМИ И ПО ДРУГИ НАЧИНИ ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКОТО МАРОДЕРСТВО НА БСП СПРЯМО НАШАТА ПАРТИЯ. НИЕ ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ДА ПОТЪРСИМ ЗАКРИЛА ОТ ЗАКОНА ЧРЕЗ СЪДА ЗА ЛИКВИДИРАНЕТО НА СВОЕВОЛИЯТА НА ЕДНА ПАРТИЯ, КОЯТО ОБСЕБВА ИСТОРИЯТА НА ИСТИНСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. БЪДЕТЕ ЗДРАВИ ВИЕ И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗА ДОБРОТО НА СТРАНАТА
ВИ.

СЛАВА И БЛАГОСЛОВЕН ДА БЪДЕ ЧЕСТНИЯТ ТРУД!

СОФИЯ, 17 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЯСНЕНИЕТО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯТА НА В. "ДУМА" ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. "СТУДЕНТИТЕ ПРЕДЛАГАТ НАЧИН ЗА НОРМАЛИЗИРАНЕ НА НАЕМИТЕ”.


ЗАПОЧВАМЕ ПОЯСНЕНИЕТО СИ С ИЗУМЛЕНИЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНАТА ПО БТА ИНФОРМАЦИЯ-УЛТИМАТУМ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ПУБЛИКУВАНЕ ИМУЩЕСТВОТО НА
БДМ ДО 19 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ПО ПОВОД НА ВРЪЗКАТА, КОЯТО СЕ ПРАВИ МЕЖДУ СГРАДНИЯ ФОНД НА БДМ И СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ, СМЕ ДЛЪЖНИ ДА УВЕДОМИМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЕ СГРАДНИЯТ ФОНД "С НЕИЗЯСНЕН ПРОИЗХОД НА ВЛАДЕЕНЕ" Е ПРЕДАДЕН НА ДЪРЖАВАТА. ПРИТЕЖАНИЕ НА БДМ В СТОЛИЦАТА Е СГРАДАТА НА БУЛ. "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" HP 11, В КОЯТО СА НАСТАНЕНИ РЕДИЦА МЛАДЕЖКИ ИЗДАНИЯ, НИИМ, ФОНД МНР, CMC И ДР. ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО СЛЕДВАЩИТЕ ПО ГОЛЕМИНА СТУДЕНТСКИ ГРАДОВЕ В СТРАНАТА - ПЛОВДИВ И ВАРНА, ТО СГРАДИТЕ НА БДМ БЯХА ПРЕДАДЕНИ НА КС НА СДС, ТАКА ЧЕ ПОДОБНИ ИСКАНИЯ БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ОТПРАВЕНИ КЪМ ТЯХ.

ТРЯБВА ДА ОТБЕЛЕЖИМ АКТИВНОТО И В НЯКОЯ СЛУЧАИ ВОДЕЩО УЧАСТИЕ НА БДМ В РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА СЪС СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТИПЕНДИИ КАКТО ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА СРЕШИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ТАКА И В НАСТОЯВАНЕ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ПО-БЪРЗОТО МУ ПРЕОДОЛЯВАНЕ.

БДМ ПРОВЕДЕ НЕКОЛКОКРАТНИ СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АФ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ", ПК "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ", СТУДЕНТСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ФНСД ПО ТОЗИ ПОВОД, КАКТО И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ. МЛАДИТЕ ДЕПУТАТИ СТИЛИЯН СТОЙЧЕВ /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСД/ И РОСЕН КАРАДИМОВ /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДМ/ В РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ СРЕЩИ ПРЕДИЗВИКАХА СПЕЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БДМ НЕ ПРИЕМА НИКАКВИ УЛТИМАТУМИ ПО ТОЗИ ВЪПРОС. ИМУЩЕСТВОТО НА БДМ ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНО И ПУБЛИКУВАНО В ЗАКОННИЯ СРОК, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ПРЕДВИД СЕРИОЗНОСТТА НА ПРОБЛЕМА ИЗРАЗЯВАМЕ НАШАТА ГОТОВНОСТ ДА УЧАСТВАМЕ В НЕГОВОТО РАЗРЕШАВАНЕ С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ, ЗАКОННИ СРЕДСТВА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


[ПРЕДСТАВЕН ЗА ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТ НА] "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА”, ЧЛЕН-УЧРЕДИТЕЛ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


ЧЕТВЪРТО - ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

ЧЛ.22 /1/. ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК ЗА ФИНАНСОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГИ Е ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО.
/2/. ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС Е МЕСЕЧЕН И НЕ ЗАВИСИ ОТ РАЗМЕРА НА ПОЛУЧАВАНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ ОТ ДРУГ ДОХОД.
/3/. РАЗМЕРЪТ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС СЕ ГЛАСУВА ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЧЛ.23. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДГИ СА И ДОБРОВОЛНИ ДАРЕНИЯ И ВНОСКИ ОТ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

ЧЛ.24. ВСЕКИ МЕСТЕН КОМИТЕТ ФОРМИРА СОБСТВЕН ПАРИЧЕН ФОНД В РАЗМЕР НА ДВЕ ТРЕТИ ОТ НАБРАНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС И ДОБРОВОЛНИТЕ ДАРЕНИЯ И ВНОСКИ.

ЧЛ.25./1/. ДГИ ФОРМИРА И ЦЕНТРАЛЕН ПАРИЧЕН ФОНД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ И ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ.
/2/. ЦЕНТРАЛНИЯТ ПАРИЧЕН ФОНД СЕ ФОРМИРА ОТ ВНОСКИТЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ, РАВНЯВАЩИ СЕ НА ЕДНА ТРЕТА ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА В ПАРИЧНИТЕ ИМ ФОНДОВЕ И ОТ ДОБРОВОЛНИ ДАРЕНИЯ И ВНОСКИ ОТ ГРАЖДАНИ, ОТ ОБЩЕСТВЕНИ И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

ЧЛ.26. ВСЕКИ МЕСТЕН КОМИТЕТ И НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ВОДЯТ ПРИХОДНО-РАЗХОДНА КАСОВА КНИГА ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И КОНТРОЛ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДГИ.

ЧЛ.27. РЕДЪТ ЗА РАЗХОДВАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ДГИ И ЗА ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ПЕТО-КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ДГИ

ЧЛ.28. КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ И НА МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.

ЧЛ.29./1/. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ В СЪСТАВ ОТ ПЕТИМА ЧЛЕНОВЕ СЕ НАБИРА ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ.
/2/. МАНДАТЪТ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ В ДВЕГОДИШЕН.

ЧЛ.30./1/. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ ОТЧИТА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.
/2/. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ СЕ РЕГИСТРИРАТ ПИСМЕНО В КОНТРОЛЕН ДНЕВНИК И СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ, ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА.
/3/. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ В МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ СЕ ДОКЛАДВАТ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ МЕСТЕН КОМИТЕТ.

ЧЛ.31. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ ИМА ПРАВО ДА ПРИВЛИЧА ЗА СЪТРУДНИЦИ И КОНСУЛТАНТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ И ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА ДГИ.

ЧЛ.32./1/. КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА МЕСТНИТЕ КOMИTETИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА МЕСТНИЯ КОМИТЕТ.
/2/. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ В СЪСТАВ ОТ 3 ДУШИ СЕ ИЗБИРА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНИЯ КОМИТЕТ.
/3/. МАНДАТЪТ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА МЕСТНИЯ КОМИТЕТ Е 2 ГОДИНИ.

ЧЛ.ЗЗ./1/. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ НА МЕСТНИЯ КОМИТЕТ СЕ ОТЧИТА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОМИТЕТА.
/2/. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ СЕ РЕГИСТРИРАТ ПИСМЕНО В КОНТРОЛЕН ДНЕВНИК.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ ВЛИЗА В СИЛА ОТ ДАТАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДГИ.
2. ПРАВО НА ВНАСЯНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВА ИМА САМО НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДГИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ.


БЪЛГАРСКИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ - СОФИЯ ОСТРО ОСЪЖДА БРУТАЛНОСТТА И ВСЕКИ НАСИЛСТВЕН ПОЛИТИЧЕСКИ АКТ. САМО НЕДАЛНОВИДНИ ПОЛИТИЦИ ПРИБЯГВАТ КЪМ САБОТАЖИ, АТЕНТАТИ И ПОЛИТИЧЕСКИ УБИЙСТВА.

ТЕ СИ ОСТАВАТ СЛУГИ НА РЕШЕНИЕТО, НЕЗАВИСИМО ЗАД КАКВИ МОТИВИ И ЦЕЛИ СЕ ПРИКРИВАТ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСИЛИЕТО КАТО ПОЛИТИЧЕСКО СРЕДСТВО ГОВОРИ ЗА НИСКА КУЛТУРА В ПОЛИТИКАТА И НИКОГА НЕ ВОДИ ДО НЕЩО ДОБРО.

НИЕ СЪЩО ОСТРО ОСЪЖДАМЕ ЦЕЛЕНАСОЧЕНОТО ЗАСИЛВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО НАПРЕЖЕНИЕ ЧРЕЗ НАСРОЧВАНЕ НА КОНТРАМИТИНГИ НА ЕДНО И СЪЩО МЯСТО В ЕДНО И СЪЩО ВРЕМЕ, ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ В РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ОСОБЕНО ЧРЕЗ ПАРТИЙНИЯ ОРГАН В. "ДУМА".
НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ГОВОРИ И ПИШЕ ЗА СБЛЪСЪЦИ, НЕУПРАВЛЯЕМИ ПРОЦЕСИ, ПРОЛИВАНЕ НА КРЪВ И ДРУГИ ТАКИВА НЕЩА, КОИТО СА ЧУЖДИ НА ОБЩЕСТВОТО. НАЙ КРАСНОРЕЧИВО ТОВА СЕ ПОТВЪРДИ СНОЩИ ПО ВРЕМЕ НА ПОЖАРА, КОГАТО ЕДИНИЦИ ШЕТАХА ОКОЛО ПОЖАРА, А СТЕКЛИТЕ СЕ ХИЛЯДИ ХОРА БЯХА НАПЪЛНО БЕЗУЧАСТНИ. НЕ СЕ ПОЛУЧИХА НИКАКВИ БЕЗРЕДИЦИ. ОЩЕ ПО-БЕЗУЧАСТНИ БЯХА МНОГОТО МИЛИЦИОНЕРИ, КОИТО СЕ НАМИРАХА НА ПЛОЩАДА. КОНЕН ПАТРУЛ И ДРУГ С КУЧЕТА СПОКОЙНО НАПУСНАХА ПЛОЩАДА.

ПОЛУЧАВАШЕ СЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ СТАВА НЕЩО РЕГУЛЯРНО, КАТО ЧЕ ЛИ СЕ СНИМАШЕ ФИЛМ, А НЕ НЕЩО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕРЕДНО И ОПАСНО. ИЗУМИТЕЛНО БЕШЕ И ПОВЕДЕНИЕТО НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА, ПРЕД ЧЕРВЕНИТЕ ПЛАМЪЦИ ОГНЕБОРЦИТЕ СТОЯХА СПОКОЙНИ ДО КОЛИТЕ СИ. ТОВА Е ЕДИН УНИКАЛЕН СЛУЧАЙ.

НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО НИЕ ОСЪЖДАМЕ ТОЗИ АКТ НА НАСИЛИЕ И НАСТОЯВАМЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВИНОВНИЦИТЕ И ЗА НАКАЗВАНЕТО ИМ СЪГЛАСНО ЗАКОНА.

НАНЕСЕНИТЕ МОРАЛНИ ЩЕТИ СА ПО-ГОЛЕМИ ОТ МАТЕРИАЛНИТЕ, ЗАЩОТО РУШЕНЕТО, А НЕ ГРАДИВНОСТТА СЕ ИЗПОЛЗВА В УРЕЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НИ РАБОТИ.

КОЛКОТО ПО-БЪРЗО, С ПОМОЩТА НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ОБЕКТИВНО СЕ УСТАНОВИ ИСТИНАТА, ТОЛКОВА ПО-ЕФЕКТИВНО ЩЕ ПОМОГНЕМ ЗА ЛИКВИДИРАНЕТО НА ТЕЗИ МЕТОДИ НА НАСИЛИЕ, ОСТАНАЛИ ОТ МИНАЛОТО.

АКО ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА КАУЗА Е СПРАВЕДЛИВА - ТЯ ЩЕ ПОБЕДИ ПРИ ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И НИКОМУ НЕ СА НУЖНИ ПОЖАРИ И ДРУГИ ТАКИВА ВАНДАЛЩИНИ.

НИЕ СМЕ СТОРОННИЦИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ САМО С МИРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДИ ДА ДЕЙСТВУВАТ ПО ТОЗИ НАЧИН.

СОФИЯ, 27 АВГУСТ 1990 ГОДИНА

 


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/