17 май 1994


София, 17 май 1994 година
Брой 95 /1140/


София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В НОВИТЕ УСЛОВИЯ", ОГЛАСЕНА НА ПЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. На форума за председател на партията е преизбран Лъчезар Стоянов.


Българската национална демократическа партия /БНДП/ се създаде в първите дни след 10 ноември 1989 г. - дни на скъсване на половинвековни комунистически окови, дни на голяма надежда, дни на еуфорично залитане. Тя се създаде от хора необременени, млади, обърнати изцяло към бъдещето; хора без мъст в сърцата, хора с много вяра в идната демократизация и икономически просперитет на България.

В своето идейно развитие БНДП извървя нелек път, като от обществена патриотична организация се превърна в съвременна неоконсервативна партия. С приемането на програмата БНДП извоюва място в дясното политическо пространство, отстоявайки го неотклонно досега.

През последното десетилетие в европейското политическо развитие се наложи трайна тенденция на утвърждаване на неоконсерватизма като идеология и обществена практика. Обнадеждени от това, българските националдемократи вярвахме в необходимостта и в шанса за успех на подобен обществено-политически модел и в България. Уви, днес със свити сърца се уверяваме в правотата на оценките и предвижданията, направени в анализа, приет на Третия извънреден конгрес на БНДП още на 8 декември 1991 г., и във всички останали етапни анализи.

България изживява най-тежката си криза в съвременната си история. При липса на дългосрочна държавна доктрина страната ни е в:
- икономически крах;
- демографски срив;
- разпадаща се държавност.

Българското общество е обхванато от апатия, от безверие демотивйрано да извърши решителни стъпки в подкрепа на голямата промяна. То не се възприема като участник с реални шансове, а като страничен наблюдател, свидетел, аутсайдер. В условията на ширеща се безработица, неблагоприятна демографска структура, висок процент нискоквалифицирани работници, идейна поквара и трудово деморализирано общество, идейно деформиран слой чиновническа интелигенция левичарството намира благоприятна почва като теория и практика. Социалпопулизмът пожъна първи плодове и очаква богата есен. Българската социалистическа партия /БСП/ чрез мандата на ДПС е отново на власт. "Модерната лява партия" разполага с огромни средства, интелектуален потенциал, стройна организация. Опирайки се на все още съхранена социална структура, психологически наслоявания и олевелите отново настроения и мислене на широки слоеве от населението, БСП е с реални шансове в предстоящите избори. Предстоящо е създаването на лявоцентристка формация със социалдемократически лик, но нескъсала пъпната си връв с Българската комунистическа партия. В същото време българската десница остава все още аморфна, идейно нецентрована, раздирана от противоречия, без усет към реалностите и без виждане за бъдещето.

Съюзът на демократичните сили /СДС/ имаше изключителния шанс да извърши радикална промяна в принципите на обществено-икономическото развитие и общественото съзнание. За съжаление СДС не понесе поетите отговорности и не оправда големите надежди на желаеща обновление България. СДС не започна и не проведе структурната реформа, която обещаваше; не съумя да предложи и да отстои нова ценностна система. Претендираща да покрие целия политически спектър, а всъщност идейно размита, раздирана от междуличностни амбиции, блокирана от внедрени хора, коалицията СДС не изпълни историческата си мисия.

Българският земеделски народен съюз /БЗНС/ с главен секретар Анастасия Мозер, носталгично обременена, проявяваща желание за преоценка на ценностите и пръв опит за политически реализъм, все още има дълъг път до превръщането си в съвременна политическа формация.

Политическите формирования на т. нар. български национализъм не надраснаха гръмогласното си, безидейно патриотарство и станаха конюнктурно маши на големите политически сили в страната. С поведението си те не работеха за патриотичната кауза.

В така очертаните условия БНДП е пред своя Рубикон - да се превърне в реален политически фактор с възможности да участва в строителството на днешна и на утрешна България.

БНДП в своята дейност е била, е и ще бъде:
- противник на ширещото се ляво доктринерство и социалпопулизъм;
- принципен опонент на идеите на БСП и на сателитите й като мимикрия на носталгичния посткомунизъм;
- отрицател на рефлекторния патриотизъм.

БНДП предлага обществено-политически модел, налагащ се като модерна алтернатива в страните от Западна Европа.

БНДП ще води диалог с всички политически и обществени организации, доказали и доказващи своя принос към интересите на българския народ и държава.

БНДП е за политическо сътрудничество с тези сили и формации, които се стремят към реална и ускорена политическа промяна.

БНДП поема инициативата за формиране на Десен национален блок /ДНБ/, отстояващ принципите на неоконсерватизма и новата дясна социалност.

В своята организационна работа ръководството на БНДП ще продължи изграждането на цялостна и единна партийна структура, ще продължи и привличането на интелигентни, обществено престижни, идейно мотивирани и мотивиращи хора в структурите на партията.

Новите амбиции предполагат и нови големи отговорности. Затова е необходима пълна мобилизация на партийния потенциал - кадрови и интелектуален.

Нека Бог и българската десница да пазят България!

София, 14 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЧЕТВЪРТАТА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА КАКВА ПРОГРАМА ДА ПРИЕМЕ КОНГРЕСЪТ НА БСП.


След като анализира и обобщи резултатите от проведената в Софийската градска организация на Българската социалистическа партия /СГО на БСП/ идейна дискусия по представените проекти за Програма на БСП и приетите от общинските конференции становища, IV ОИК на софийските социалисти изразява следната позиция.

1. Публикуваните проекти за Програма на БСП, изготвени от Центъра за стратегически изследвания /ЦСИ/, от "Марксистка платформа" и от Обединението за социална демокрация /ОСД/, са добра илюстрация на големите интелектуални възможности на БСП и желанието на широки кръгове от нейните членове за самоидентификация на партията в настоящия момент.

Качествените промени и изключително динамичните процеси, които се осъществяват през последните няколко години в партията и в страната ни, налагат необходимостта 41-ят Конгрес на БСП да обсъди и приеме Програма на БСП, която да даде отговор на следните въпроси:
- за характера на съвременния свят и на българското общество в края на XX век;
- за идейната, социалната и политическата идентичност на БСП;
- за лявата алтернатива като път към извеждане на страната от кризата.

Приемането на Програма на БСП от 41-я Конгрес ще обедини нейните членове и симпатизанти на качествено нова основа, ще им даде нови импулси и мотивация за участие в политическия живот на страната, ще легитимира партията ни пред нашата и пред международната общественост като отговорна политическа сила. За една сериозна партия е невъзможно и опасно да участва в сферите на властта в решаващ за страната момент без яснота за целите и задачите, които тя си поставя в една по-далечна перспектива.

От друга страна, неприемането на Програма на БСП от предстоящия конгрес ще разочарова и демотивира голям брой членове и симпатизанти на партията, ще разклати сериозно нейния авторитет, ще даде повод за нови атаки срещу нея, че тя не е в състояние и не желае да управлява страната.

2. Конференцията предлага като основа за бъдещата Програма на БСП 41-ят Конгрес да приеме проекта на ЦСИ. Той трябва да бъде подобрен в съдържателно и редакционно отношение, след като се отчетат конкретните препоръки, направени в хода на общопартийната дискусия и конгреса. Той може да бъде обогатен и с отделни моменти от другите проекти, които не противоречат на цялостната му логика и философия.

София, 14 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МАНИФЕСТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПРИЕТ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА СЪЮЗА.


Обявяваме на гражданите на България и на всички наши сънародници по света, че в името на спасението на Отечеството ни от тоталния хаос, разруха и обреченост в резултат на 45-годишното тоталитарно комунистическо управление и 5-годишен посткомунистически републикански период и следвайки повелята на националния ни и държавен девиз "Обединението прави силата", обединихме усилията си за възстановяване на легитимното ни държавно устройство - суверенна конституционна монархия, което насилствено бе променено след деветосептемврийския болшевишки преврат в обстановка на диктат от съветските окупатори.

Съюзът на монархическите сили /СМС/ чрез мирни и демократични политически средства ще работи и съдейства за постигане на следните

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ:

- Възстановяване на правното действие на Търновската конституция.

- Връщане на Н. В. Симеон II като конституционен цар на българите.

- Отмяна на всички противонародни, противодържавни, антидемократични и увреждащи интересите и престижа на страната ни нормативни актове, създадени след 9 септември 1944 г. до наши дни.

- Решителни мерки за спиране на инфлацията, неконтролираното нарастване на цените, безработицата, обедняването на населението и рязкото спадане на жизненото равнище на мнозинството от българските граждани.

- Възстановяване на статута на частната собственост като "свещена и неприкосновена" и като следствие на този конституционен постулат - връщане на ограбените имоти и имуществата, както и земята в реални граници, на техните истински собственици и наследници.

- Приватизация на държавно и обществено имущество с отчитане трудовия принос на всички български граждани.

- Радикална преоценка и реформи в законите и издигане на ролята и престижа на институциите, отговарящи за националната и вътрешна сигурност, за гарантиране в най-висока степен живота, здравето, сигурността, спокойствието и труда на гражданите на България, за борба с престъпността и корупцията.

- Радикално реформиране на икономическото и социалното законодателство, съобразено със световните образци, но отчитащо националната специфика при прехода от централно планиране към свободна пазарна икономика, за да се защитят пенсионерите, инвалидите, хронично болните, социално слабите и безработните.

- Радикална преоценка в отношението и грижите към младите граждани на България, на които по законодателен път да им бъде върната вярата, че са "капиталът" на нацията.

- Осигуряване на съществуването и развитието на националната наука, изкуството и културата.

- Преодоляване на последиците от 50-годишното тоталитарно републиканско управление и последвалата го икономическа, социална, екологическа и духовно-културна катастрофа.

- Създаване на държавна институция за подпомагане и защита интересите на сънародниците и гражданите ни, временно или постоянно пребиваващи или живеещи зад пределите на България.

- Надпартийно единение и издигане на достойнството на българския народ в името на общонародните интереси и на националните идеали.

- Постигането на тези програмни цели ще превърне Царство България в независима, правова, демократична, просперираща и равнопоставена европейска държава!

Скъпи сънародници,
да докажем, че "Съединението прави силата"!

Демократични некомунистически партии и организации, присъединете се към Съюза на монархическите сили, който в предстоящите парламентарни избори ще участва с единна самостоятелна бюлетина за коронована демокрация.

Нека възстановим по законодателен път монархическата институция и авторитета ни на суверенна, демократична и цивилизована държава!

Който не е против нас, той е с нас!

С Бога - за Цар Симеон и Отечеството!

София, 14 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СВЕЩЕНИЦИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет и до Светия синод на Българската православна църква.


Днес, 12 май 1994 година, в град София се проведе насрочената от предходната на 10 март 1994 г. Национална свещеническа конференция, която разгледа извършената между двете конференции дейност, както и нововъзникналите проблеми.

Във връзка с това свещеническата конференция след явно гласуване реши:

1. Да се прикрепи новата декларация към предишната такава с настояване Светият синод да вземе спешни мерки, особено по точките, които касаят свещеническите заплати, почивни станции и други.

2. Да бъдат отлъчени разколниците бивши митрополити Калиник и Пимен.

3. Да се призове бившият митрополит Панкратий във връзка с отправеното от него покайно писмо и да се яви на архиерейския събор, започващ на 13 май 1994 г. в София, където лично да потвърди покаянието си и да изпълни дадените обещания.

4. Свещеническата конференция моли Светия синод да бъде снизходителен към него и да вземе възможното най-благоприятно решение.

5. Да се изградят околийски и епархийски свещенически братства, като един от епархийските избрани да бъде оторизиран да представлява епархийското свещеничество.

6. Месечната вноска за членство в съюза да бъде 50 лева, като свещениците, които не са получавали от месеци заплати, ще започнат по-късно изплащането на вноските. Вноската не се отнася за пенсионерите, но те могат да подадат молба за членство в съюза.

7. Оставя се досегашното ръководство на движението, като за секретар се избира протойерей Николай Танев, а за говорител на движението протойерей Стефан Еленкин.

8. На 24, 25 и 26 май 1994 г. между 12 и 13 часа камбаните на всички църкви да бият за траур в знак на протест против умишленото поддържане и подклаждане нa разкола.

9. Следващата конференция да бъде на 22 септември 1994 г., като основни моменти в работата й да бъдат:
а/ какво се е изпълнило от изминалите две конференции;
б/ на горепосочената дата да се явят избраните епархийски представители на съюза и да се изучи ръководното тяло на Съюза на свещенически братства.

Нека горепосочените институции да се съобразят с гласа на българското свещеничество и да подпомогнат усилията му за решаването на църковните проблеми.

София, 12 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА С НАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ ПИМЕН.


На 13 май 1994 г. неправомерно и по насилствен начин е превзета Синодалната палата /София, ул. "Оборище” 4/ от въоръжени лица, предвождани от епископ Неофит и съратника му митрополит Кирил. Те и преданият на комунистическите си опекуни епископ Максим са си внушили, че с превземане на сградата могат да ликвидират движението за обновление и активизиране живота на Българската православна църква /БПЦ/, което искат да внушат и на българския народ.

Може да се превземе сграда или да се прекъсне животът на човек, но идеите са вечни! Те живеят и продължават да бъдат основен двигател в дейността на Светия синод, с наместник-председател Неврокопския митрополит Пимен. До възстановяване на присъствието на Светия синод в сега окупираната Синодална палата същият установява временен административен център.

Средствата за масова информация съобщиха за постановени присъди от т.нар. Максимов събор. Не признаваме произнесените ни присъди поради тяхната неканоничност и несправедливост. Ясни са думите на Спасителя Господ Иисус Христос: ”Ако принасяш дара си на жертвеника и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си." На това основание и Апостолският събор е постановил в своето 52-о правило: "Ако някой епископ или презвитер не приема каещия се, а го отхвърли, да бъде низвергнат от свещения чин, защото наскърбява Христа."

Призоваваме свещенството и миряните да съхранят своето единство в Небесния наш Отец - Бога, обединени от благородното стремление за утвърждаване на БПЦ като духовна опора на народа, "стълб и крепило на истината".

София, 16 май 1994 г.

НАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД: † НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ ПИМЕН

† СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ ПАНКРАТИЙ

† ВРАЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ КАЛИНИК

† ДОРОСТОЛСКИ МИТРОПОЛИТ ГЕНАДИЙ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ И НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВРАЧАНСКА ЕПАРХИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ВРАЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ НА 15 МАЙ 1994 Г.


ПОЧИТАЕМИ ГОСПОДА,

Известието, че на 15 май 1994 г. ще се проведат избори за Врачански митрополит, ни разтревожи. Следейки внимателно напрежението в църковния живот и набезите на заинтересовани духовници и граждани в Плевен, Врачанска епархия, изразяваме своето голямо възмущение. Игнорирайки политическите си убеждение, водени от съзнанието за отговорност пред държавата и гражданството от нашите общини, считаме за наш дълг да направим следната декларация:

1. Зачитаме законно избрания по църковната пирамида Врачански епархийски съвет.

2. Признаваме и подкрепяме за единствен канонично избрания преди 20 години Врачански митрополит Калиник.

3. Считаме за валидна и правомерна единствената регистрация на избрания от свещенство и народ действащия сега Врачански епархийски съвет с председател Врачанския митрополит Калиник.

4. Не признаваме насрочването, подготовката и провеждането на т.нар. избори за митрополити. Считаме, че те са в грубо противоречие със становището на Изпълнителната власт, с Устава на Българската православна църква и с липсата на всякаква необходимост от подобни съмнителни избори.

5. Ще изискваме намесата на съдебната власт и ще използваме всички законни форми, за да не допуснем излишно напрежение в църковно-духовния живот, нарушения на обществения ред и заплаха за сигурността на гражданите в нашите общини, където са насочени евентуално изборни манипулации.

Неведнъж сме засвидетелствали доверието към законно избраните църковни институции във Врачанската епархия и декларираме, че и занапред ще признаваме единствено само законно избрания през 1974 г. Врачански митрополит Калиник, който е признат с много заслуги в църковно-обществения живот на територията на Врачанска епархия.

Враца, 3 май 1994 г.

ПОДПИСАЛИ:

Община Враца - инж. Чавдар Савов, община Плевен - д-р Александър Александров, община Бяла Слатина - инж. Атанас Драганов, община Долни Дъбник, с. Садовец - Петър Нинов, Община Козлодуй - Милко Торбов, община Криводол - Крум Сотиров, община Луковит - д-р Стефан Василев, община Мездра - инж. Цвятко Петков, община Мизия - Иванка Кунчева, община Роман - Николай Миковски, община Хайредин - Петър Попов, община Червен бряг - Тошко Тодоров, община Оряхово - инж. Красимир Михайлов, община Борован - Петър Цветковски, община Кнежа - Веселин Попишки

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЪРВА/ "НА АГРАРНАТА РЕФОРМА Е ПОТРЕБНА СИЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ И ОТГОВОРНОСТ" НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ИЗНЕСЕН ОТ ИНЖ. ГЕОРГИ МАНОВ НА ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА /17 АПРИЛ 1994 Г., СОФИЯ/


ДРАГИ СЪИДЕЙНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи бе приет от Великото народно събрание /ВНС/ през февруари 1991 г., изменян и допълван през 1992 г. и 1993 г. Изминаха повече от три години от влизането му в сила, а все още земята не е върната на нейните истински собственици. Всевъзможни експерти, министри и дори министър-председателят ни съобщават различни фантастични проценти за върната земя, а хората недоумяват - на очите си ли да вярват, или на това, което въпросните господа им внушават чрез средствата за масова информация?

Какво е истинското състояние на поземлената реформа?

Базирайки се на данните от Централния статистически институт към 28 март 1994 г. и анализирайки безпристрастния език на цифрите, можем да направим следните заключения за хода на поземлената реформа:

1. Броят на подадените в срока, предвиден от закона, заявления за възстановяване на собствеността върху земеделските земи е около 1 700 000 бр. за около 56 600 хил. дка. Още тогава се сложи край на масово тиражираната от комунистическите "мисионери” лъжа, че българският народ не си искал земята.

2. Към настоящия момент са сключени договори за изготвяне на планове за земеразделяне за всички землища в страната - около 4800 на стойност около 2600 млн. лева. Завършена е подготвителната работа, в ход е реалното връщане на земята и този ход е необратим.

3. Издадени са над 2 000 000 решения за възстановяване на правото на собственост на земя по чл.18 "Ж", ал. 1 и 2 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/. Издадените решения са повече от подадените заявления, тъй като на един собственик често се издава повече от едно решение, а се издават и решения на собственици, които не са подали заявления в срок. Например за общински и държавни земи, както и за тези, поискани допълнително чрез съда. Това обаче не означава, че са издадени решения по всички подадени заявления. Издадените решения са за около 51 500 дка, или за около 91 % от заявената земя. Тук трябва да отбележим, че в около 1600 землища е заявена с над 3000 дка земеделска земя в повече. Това се дължи на затрудненията в работата на поземлените комисии от унищожени емлячни регистри и документация на бившите ТКЗС, на "надписана” в клетвените декларации земя, както и на някои районни съдилища, които с лекота признават право на собственост, въз основа на различни документи за земи, неколкократно сменяли собственика си.

4. В "Държавен вестник” са обявени 1400 проектоплана /30 % от всички землища/ и са влезли в сила към 1 април 1994 г. 944 плана за земеразделяне за площ от около 11 000 дка. Това представлява около 25 % от земята, която ще се връща чрез планове за земеразделяне и около 21 % от цялата подлежаща на връщане земеделска земя.

Въвод във владение по смисъла на чл.32 от ППЗСПЗЗ е извършен за около 2000 дка, което представлява около 3,9 % от подлежащата на връщане земя.

Възстановена е собствеността на земята в съществуващи или възстановими стари реални граници върху 3450 дка, което представлява около 6,7 % от подлежащата на връщане земя.

От казаното дотук следва, че окончателно върната земя, с която собствениците могат свободно да се разпореждат, е около 5450 дка, или 10,6 % от подлежащата на връщане земеделска земя.

Издадени са нотариални актове около 3900 бр. за около 87 хил.дка, а извършените продажби на земя са 279 броя за 1255 дка.

5. Издадени са решения от поземлените комисии за предварителен въвод във владение на 613 000 собственици за около 15 500 дка, което представлява около 30 % от призната с решения за възстановяване земя.

Върху тези земи не може да се счита, че е възстановено правото на собственост, въпреки че се стопанисват и обработват от частни земеделски стопани, сдружения и кооперации. Няма гаранция, че след влизане в сила на окончателните планове за земеразделяне точно тази земя ще остане тяхна собственост. Това не им позволява нито да правят трайни инвестиции, нито да се разпореждат с нея, нито дори да я ползват като гаранция за получаване на банков кредит.

6. Новосъздадените сдружения и кооперации са около 1500 и обработват около 10 000 дка - 19 % от подлежащата на връщане земя. За съжаление голяма част от тях са нелегитимни, несъответстващи на Закона за кооперациите - сполучливо наречени "Орсови комуни”.

Налага се изводът, че около половината от земята, дадена с предварителен въвод и окончателно върната земя, се обработва от сдружения и кооперации, а другата половина - от индивидуални частни земеделски стопани. Очевидно е, че българският земеделец е осъзнал необходимостта от сдружаване в определени етапи на земеделското производство, а наша особено важна задача е да му покажем и разясним различните форми на сдружаване, за да може да избере и приложи най-подходящите в своята дейност.

7. Срещу постановени решения на поземлените комисии са направени 109 000 възражения за около 2200 дка. Районните съдилища досега са разгледали незначителна част от тях. Ако съдът продължава с тези темпове, ще са му необходими няколко години. Съществува опасност признатата земя в някои общини да надхвърли значително наличната. Това пък ще наложи държавата да плаща милиарди левове "по ред и условия, определени с друг закон".

Това е състоянието на поземлената реформа в края на първото тримесечие на 1994 година!

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ /8 МАЙ 1994 Г., СОФИЯ/.


ЗЕМЕДЕЛИЕ

Открай време България е била известна като страна с богати традиции в земеделието, чиято продукция се е ценяла в близки и далечни страни. Българският селянин се е ползвал с име на изключително трудолюбив стопанин, мислещ за своята земя, възприемащ всички новости в земеделската наука.

Именно затова насилственото коопериране на земята, бруталното прерязване на пъпната връв между нея и българския селянин и превръщането му от собственик в наемен работник бяха едни от най-тежките икономически престъпления на комунистическия режим. Колективизацията прекъсна естествения и плавен процес на модернизация в селото, тя сложи началото на драматични икономически, демографски, нравствени и психологически промени в него. Масовата миграция към града, липсата на реална мотивация за труд, изпомпването на милиарди левове за безумната по своите мащаби за малка България индустриализация поставиха селското стопанство в изключително тежко положение.

Въпреки уедряването на площите, въпреки механизацията, продоволственият проблем не бе решен. Стигна се дори до внос на традиционни за страната земеделски произведения. Колхозният начин на производство с неговите характерни черти - безстопанственост, разхищения и кражби на обществено имущество - претърпя пълен провал. Самият живот доказа, че там, където има ТКЗС и АПК, там, където има колхози, не може да има богато земеделие, а още по-малко богата държава.

Ето защо Християн-аграрната партия счита, че днес главната задача на прехода в България е успешното провеждане на аграрната реформа. А това означава бързо преминаване от социалистическия колективистичен начин на производство в българското село към модерно частно земеделие. Само на тази основа и на основата на модерната хранително-вкусова и лека промишленост, на туризма и агротуризма, ще можем сравнително по-бързо и по-безболезнено да се измъкнем от тресавището, в което продължаваме да затъваме.

За целта е необходимо:
- бързо приключване на процеса на връщане на земята на нейните законни собственици и на техните наследници;
- възстановяване на собствеността върху горите;
- оземляване на безимотните и малоимотните семейства, които желаят да се заемат със земеделско производство;
- справедливо и точно разпределение на имуществото на бившите ТКЗС между собствениците и техните наследници;
- търсене на строга наказателна отговорност на всички лица, противопоставящи се на законите за възстановяване на собствеността върху земята и горите;
- демонополизация и приватизация на изкупвателните организации, на преработващите, производствените и външнотърговските предприятия;

Християн-аграрната партия е за всестранна подкрепа на частния земеделски производител, независимо дали той е индивидуален стопанин, кооперация, дружество и др.

Християн-аграрната партия е за:
- признаване и узаконяване на кооперации, съставени от реални собственици, с изяснена докрай и документална собственост;
- непоемане на каквито и да са ангажименти от държавата към незаконните кооперации;
- специално внимание и подпомагане на пласментни, потребителни, обслужващи, горски и други кооперации, които подпомагат частния стопанин в неговата дейност;
- непризнаване от закона на кооперации с неизяснена собственост и самонастанили се върху земи, подлежащи на връщане на законни собственици.

Християн-аграрната партия е за специални мерки за модерно земеползване, които да включват:
- техническа и консултантска помощ на частните стопани и кооперациите от регионални научни центрове, като за целта се трансформират съществуващите звена, бази и станции на сегашната Селскостопанска академия;
- създаване на обслужващи структури във всички направления на растениевъдството, животновъдството, растителната защита, ветеринарното дело, механизацията и торенето;
- преструктуриране на българското земеделие чрез икономически стимули за задоволяване на вътрешния пазар и износа;
- развитие на земеделската наука и образование;
- включване на страната в европейските пазарни земеделски научни взаимоотношения.

Християн-аграрната партия настоява държавата най-после да обърне приоритетно внимание на икономическите проблеми на българското село, особено сега, при прехода към възстановяване на частното земеползване. А това означава:
- специална преференциална кредитна и данъчна политика за земеделското производство;
- изкупуване и осигуряване на минимални изкупни цени за произведената продукция;
- държавна защита при нужда за българския производител;
- развитие на информационното обслужване и организация на пазарни взаимоотношения между земеделските стокови борси;
- привличане на местни и чужди капитали в земеделието при данъчни облекчения за местния капитал;
- създаване на Земеделска банка с държавен капитал, която да финансира при изгодни условия модернизацията на българското земеделие;
- изграждане на пазар на земята.

Християн-аграрната партия е за включване на България в международните агротуристически вериги и за цялостно развитие на агротуризма.


III. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ТРУД И ЗАЕТОСТ

Християн-аграрната партия признава като свещено право правото на труд на всички граждани, което се реализира чрез свободната инициатива, социалната и икономическата воля на отделната личност, стимулирана от условията, които предоставя пазарното стопанство, и подпомагана активно от законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Както наемният труд, така и трудът на свободната стопанска инициатива във всички сфери, отрасли и дейности са равнопоставени и възмездни.

Християн-аграрната партия ще подкрепя всяка политика, насочена към осигуряване на рационална заетост на икономически активната работна сила и доходи, гарантиращи както достойното съществуване на работещите, така и на неработещите членове на техните семейства и преди всичко възможността за физическо, духовно и професионално развитие на подрастващото поколение.

Тази политика трябва да намери конкретен израз в:
- закриване на неефективно работещите и нямащи шанс за оцеляване в пазарните условия държавни и общински предприятия, фирми и организации;
- укрепване и развитие на ефективно работещите и оздравяване на имащите шанс за просперитет в пазарните условия държавни и общински предприятия, фирми и организации и тяхното ускорено приватизиране;
- създаване на нови работни места с участието на местни и чужди частни капитали, осигуряващи преструктуриране на икономиката съобразно потребностите на пазара и внедряване на авангардна техника, технология, организация и мениджмънт;
- създаване на принципно нов тип работни места в селското стопанство на основата на частната собственост върху земята и техниката, чрез прилагане на пазарни форми на стопанисване и организация на дейността;
- създаване на специални преференции в областта на кредита и на данъчното регулиране, стимулиращи стопанската инициатива на гражданите за разкриване на нови работни места или преструктуриране на съществуващи съобразно пазарните изисквания;
- въвеждане на високи лихви по кредити, използвани със спекулативни цели, несъздаващи работни места;
- изграждане на национална система за непрекъсната квалификация и преквалификация на работната сила с оглед на привеждането й в съответствие с осъществяването на структурните, техническите, технологическите и организационните промени в националното стопанство, предприятията, фирмите и организациите;
- разработване на регионални програми за заетост, позволяващи организиране и използване на наличните човешки и материални ресурси и привличане на необходимите капитали чрез осигуряване на условия за тяхното ефективно функциониране както от гледна точка на собствениците им, така и на населението на регионите.

Политиката в областта на труда и заетостта трябва да мотивира създаването както на работни места за наемен труд, така и на работни места за реализиране на свободна стопанска инициатива.


ДОХОДИ И ТЯХНОТО РЕГУЛИРАНЕ

Християн-аграрната партия е за регламентиране на професионален статус за всички категории наемен труд, който да включва както изискванията за упражняване на дадена професия и заемане на определена длъжност, така и доходите, които те осигуряват, и мястото в социалната йерархия.

Професионалният статус трябва да заеме полагащото му се място във формиращите се нови индустриални отношения, съответстващи на изискванията на пазарната икономика. Това може да стане само на основата на взаимен и приемлив компромис на всички йерархически равнища на функциониране на трипартитната система при съгласуване интересите на участващите страни - държава, работодатели и наемни работници - и обществено признание на тяхната легитимност.

Християн-аграрната партия е за премахване на "данък общ доход върху работната заплата", тъй като той е в пълно противоречие с принципа за диференциация на работната заплата в зависимост от количеството и качеството на труда и резултатите от него. Този данък е и социално несправедлив, тъй като не стимулира развитието на семейството и качественото разширено възпроизводство на населението и на трудовия потенциал на нацията.

Християн-аграрната партия е за въвеждане на единно данъчно облагане на семейството, на всички негови доходи, получавани от различни източници, което е както икономически, така и социално справедливо.

Въвеждането на семейното подоходно облагане налага приемане на нови законови решения за определяне на категорията "семейство" и "домакинство" от гледна точка на тяхното юридическо, икономическо и социално съдържание.

Християн-аграрна партия е за данъчно облагане на семейните доходи, което да позволява доходите да превишават семейните разходи така, че да се формира първоначален капитал, необходим като база за проявяване на реална стопанска инициатива на гражданите и създаване на средна класа.


СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Християн-аграрната партия е за задължително, но алтернативно осигуряване на всички работещи като наемни работници по трудов или граждански договор и на всички, които осигуряват самостоятелна дейност.

Осигуряването се извършва от работодателите или от подлежащите на индивидуално осигуряване в държавни, синдикални, частни и други осигурителни организации, институти, фирми и други, които са равнопоставени помежду си.

Осигурителните фондове трябва да бъдат самостоятелни, да имат капиталов характер, средствата по тях да функционират на капиталовия пазар в различните му форми на проявление в интерес на осигурените лица.

Християн-аграрната партия е за това размерът на пенсиите да се определя от осигурителните вноски, от техния размер и продължителност.

Минималният размер на пенсията на задължително осигурените лица трябва да се равнява на 80 на сто от размера на минималната работна заплата към момента на плащането на пенсията. Максималният размер на пенсията на тези лица трябва да се равнява на 80 на сто от размера на средната работна заплата за страната през тримесечието, предшестващо плащането на пенсията. В посочения диапазон следва да се извърши диференциация на индивидуалните пенсии, съответстваща на индивидуалните приноси на отделните пенсионери за формиране на пенсионните фондове, с което ще им се гарантира социално-икономически статус, близък до този, който са имали преди пенсионирането си.

Християн-аграрната партия е за това - икономически активните пенсионери да могат Да работят по граждански договор и да получават възнаграждението си в пълен размер или да осъществяват самостоятелна стопанска дейност, без да загубват правото си да получават полагаемата им се пенсия в пълен размер.

Пенсиите не би следвало да се облагат самостоятелно с данък. Те обаче трябва да се стимулират с всички останали доходи на пенсионерите от други източници и да се приложат принципите на семейното подоходно облагане.

Християн-аграрната партия е за разработване и приемане на единни обективни критерии и показатели за определяне на категорията "социално слаби лица". Основен критерий за това дали едно лице е социално слабо, или не, трябва да бъдат не само реално получаваните от него и семейството му доходи, но и притежаваната движима и недвижима собственост.

Необходима е активна политика на общините и кметствата за разкриване и за предоставяне на работни места за социално слаби лица и членове на техните семейства със запазена работоспособност. Това трябва да бъдат работни места в пазарната и тротоарната търговия, службите по чистотата и на градския транспорт, здравните и училищните заведения, социални грижи и други.

За социално слабите лица със загубена работоспособност трябва да се осигуряват помощи в размер на 80 на сто от минималната работна заплата към момента на плащането, чийто източник следва да бъдат републиканският и местните бюджети.


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Здравеопазването в България се характеризира със сравнително добре изградена мрежа от здравни заведения. Но решаването на здравните проблеми бе подчинено на пропагандния шаблон - масова достъпност на медицинската помощ. С това бе обезценен професионализмът и съответно висококомпетентният подход. Липсата на ясна концепция за приоритетите в управлението на здравното дело доведе до хаотични законодателни и административни решения, с което се задълбочиха негативните тенденции в здравеопазването.

Днес здравните заведения работят в условия на недопустим дефицит на медикаменти, диагностични средства и консумативи. Поради липса на средства болни се лишават от лекарства. Няма общ фонд за финансиране и съвместяване на частната с държавната медицинска практика, което създава деформации в медицинската дейност. Заплащането на здравните работници не отговаря на обществената значимост на полагания от тях труд.

Християн-аграрната партия е за реформа в здравеопазването, осигуряваща:
- запазване на безплатното реално ползване на медицинска помощ за задоволяване на основните здравни нужди на българските граждани и тяхната здравна осигуреност;
- запазване и развитие на системата на държавното здравеопазване с необходимото преструктуриране и съкращаване на наличния леглови фонд;
- замяна на участъковия принцип в амбулаторно-поликлиничното обслужване със свободен избор на лекар и превръщане на поликлиничните бази в съвременни диагностични центрове;
- разработване и реализация на концепция за оползотворяване на санитарно-курортната база в цялостния лечебен цикъл, която днес е опустошена и неефективно използвана;
- стимулиране на частната медицинска практика, финансовото й отделяне от държавата и специализиран надзор върху нейното осъществяване;
- промяна в критериите за следдипломната квалификация на висшите и средните медицински кадри.


ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЪДЕЙСТВА ЗА:

- въвеждане система за здравно осигуряване, набираща средства за поддръжка на здравеопазването: от съответни вноски на работодателите, от общините за нетрудоспособните и от държавния бюджет за изграждане на национална здравна инфраструктура;

- поставяне на издръжката на здравните заведения - независимо дали са държавни, общински или частни - в зависимост от реално оказана от тях здравна помощ;

- държавен контрол върху производството, търговията и цените на лекарствата;

- утвърждаване на надведомствен принцип в управлението на държавния санитарен контрол.


ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ Е ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРСКОТО СЕЛО

ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

Християн-аграрната партия ще работи за създаване на условия за реформа в жилищната политика, насочена преди всичко към задоволяване на жилищните нужди на младите семейства. Едновременно с това общините трябва да бъдат подпомагани за осигуряване на общински наемни жилища за граждани с ограничени доходи и преди всичко за пенсионерите.

За осъществяване на жилищната реформа усилията ще бъдат насочени към формирането и развитието на реален жилищен пазар, който ще осигурява възможности за практическо реализиране на жилищната политика чрез механизмите на:
- действие на диференцирани финансово-кредитни и данъчни облекчения за гражданите и преди всичко - за младите хора с ограничена платежоспособност;
- изграждане на принципно нова законова уредба за жилищната политика;
- действие на жилищни кооперации, асоциации и корпорации, при които на принципа на подпомагането ще се улеснява и ускорява задоволяване, на жилищните нужди на гражданите с ниски доходи;
- гъвкава политика за теренно осигуряване;
- държавно подпомагане на младите хора за придобиване на собствени жилища;
- прилагане на система за жилищни добавки за изплащане на наемите на домакинствата с ниски доходи;
- система за двойно деклариране на недвижимите имоти, нови механизми за жилищно кредитиране и засилване регулиращата роля на местните данъци и такси.

/Пресслужба "Куриер"/


16:30:00
17.05.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Цвета Любомирова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!