17 юли 1992

София, 17 юли 1992 година
        Брой 139 (669)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В ПРИДНЕСТРОВИЕТО.


В Приднестровието бушува война, в пламъците на която загиват българи. С право майка България се тревожи за съдбата на своите чеда. Естествено, нашите сънародници са обърнали очи за помощ към своето отечество. С право те очакват от компетентните държавни и обществени органи енергични действия пред правителствата на Молдова, Украйна, Румъния и Русия и пред международните организации, за да бъдат защитени тяхната сигурност, живот, човешки права и чест.

Независимият обществен комитет по националните проблеми е убеден, че официалните български държавни институции ще скъсат с досегашната практика на незаинтересованост и равнодушие към съдбата на българите извън границите на родината.

Независимият комитет вярва, че българското държавно ръководство не ще пожали сили и средства да защити интересите на българите в Приднестровието.

Настоящият тежък за нашите сънародници момент изправя страната ни пред изпитание. Всяко забавяне и вървене след събитията може да има непоправими последствия. Независимият обществен комитет, като има предвид всичко това, предлага:

1. Компетентните държавни органи да поискат активната намеса на институциите на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа и на ООН за незабавно уреждане на конфликта в Приднестровието и за конкретната международна защита на българите в този район.

2. Народното събрание, правителството и президентството да обсъдят срочно въпроса за създаване на държавен орган с обществено участие, натоварен специално с проблемите на българите в чужбина.

3. Народното събрание да обсъди закон за българите, живеещи в чужбина, в който да намерят законодателно решение въпросите, свързани с евентуални бежанци, бежански фонд, оземляване и други съдействия, като в това отношение се проучи европейският и световен опит.

4. Българската общественост е в правото си да очаква, че правителството ще направи всичко, което е по силите му, срочно да се открият:

а/ посолства, консулства и културни центрове в страните, в които живеят голям брой българи;
б/ след съответни консултации с руските и украинските компетентни органи да се направи възможно изграждането на български ретланслатори с оглед да се слуша и гледа българска телевизия и радио в Одеска област и Молдова.

5. Българската православна църква да установи трайно и ефективно духовно присъствие сред нашите сънародници по тези места.

6. Независимият обществен комитет счита, че в настоящия момент е нецелесъобразно участието в омиротворителни сили на ООН, на която и да е от пряко заинтересованите страни.

София, 16 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ЗА ПРЕДСТОЯЩО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪРХОВЕН СЪЮЗЕН СЪВЕТ.


Имайки предвид напрегнатата обстановка в столицата и страната поради провежданите стачки и трудностите, които се създават или бяха възникнали - от една страна и от друга страна, - необходимостта от вземането на важни политически решения за нашата организация, Българският земеделски народен съюз - единен потвърждава, че на 25 юли 1992 година в 10.00 часа сутринта в дома-паметник "Александър Стамболийски" ще се проведе върховен съюзен съвет.

С оглед важността на въпросите, които ще се разглеждат, включително и даването на правилна политическа преценка на направената ревизия, подчертаваме необходимостта от присъствието на всички върховни съюзни съветници, на всички членове на управителния съвет и членове на контролния съвет.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАВРЪЩАНЕТО НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


Политически клуб "ЕКОГЛАСНОСТ" е против безусловното връщане на Предизборния съюз на БСП в Народното събрание.

През изминалите девет месеца този парламент доказа, че не е способен да избере компетентно и професионално правителство, което да предложи програма и действия за излизане от кризата. Сегашните и бъдещи стачки са и ще бъдат срещу правителството, защото то е единственият работодател в тази страна. Когато това правителство няма способности и не изпълнява своите договорености, то трябва да си отиде. Нека синдикатите не се страхуват, ако обвинят стачките им за политически.

Връщането на БСП в парламента без изрично обявен и общо приет повод е съучастничество със СДС /д/ в неговата политика на разгром на икономиката и държавата ни и е предателство спрямо гласувалите с червена бюлетина български граждани.

България се нуждае от нови идеи и от нови избори, чрез които на власт да дойдат тези сили, които са против идеологическите истерии, крайностите и конфронтацията и които могат да си сътрудничат за истинската промяна.

София, 14 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ПО ПОВОД НА НЕГОВАТА ОСТАВКА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,

Във връзка с депозирането на Вашата оставка бихме искали да изразим доверието на Парламентарния съюз за социална демокрация към Вас като професионалист и личност. На българската и на международната общественост е известно, че Вие поехте отговорния пост председател на Българската народна банка в много труден за реформите в страната момент. Подкрепата, която имахте във Великото народно събрание от парламентарното мнозинство на БСП, беше мотивирана от нашата преценка за Вашите професионални и делови качества и морал. Днес ние отново потвърждаваме подкрепата си за реформата в банковото дело, за принципната защита на обществените интереси във финансово-кредитната област, лично за Вас като изтъкнат специалист в областта на икономиката. Не приемаме опитите на някои среди, ангажирани с управлението на новия режим, да бъде хвърлена сянка върху професионалната Ви чест и да бъде опетнено името Ви на истински интелектуалец. От такива опити интерес имат онези, които съзнават фалита на собствената си политика и искат да дестабилизират още повече и без това трудното състояние на икономиката и на цялото общество.

ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,
Като изхождаме от убедеността, че икономическата реформа съществено ще загуби, ако Вие се оттеглите от заемания пост, ние потвърждаваме доверието си към Вас и ще използваме всички законни форми за отстояване на тази позиция. Готови сме да участваме в обективно парламентарно разследване за изясняване на случая, като сме уверени, че виновните ще понесат съответните морални и политически санкции.

Възползваме се от случая да отправим нашите най-добри пожелания към Вас.

С УВАЖЕНИЕ:

проф. Нора Ананиева, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ

София, 15 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН СЪВЕТ ОТ СИНДИКАЛНАТА СЕКЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯНА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВТОРА ПОЛИКЛИНИКА - СОФИЯ, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТАЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Ние, работещите във Втора поликлиника - лекари, медицински сестри, акушерки и друг персонал, крайно разтревожени от нарастващото напрежение в столицата и страната по повод стачката на градския транспорт, ПРЕКРАТИХМЕ ПРОТЕСТНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ.

Не желаем ПАРТИЙНИ ЛИДЕРИ ПО ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИНЦИП активно да участват в нашите протестни действия и да дискредитират нашата организация.

НЕ ЖЕЛАЕМ ПРАВИТЕЛСТВЕНА И ПАРЛАМЕНТАРНА КРИЗА.

НЕ ИСКАМЕ НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ ДА ОСТАНАТ БЕЗ СИНДИКАЛНА ЗАЩИТА.

Никога няма да позволим да станем маша в ръцете на БСП /к/ и честните граждани да ни наричат комунисти.

Това не означава, че се отказваме от нашите справедливи искания, които ще продължаваме да ги отстояваме по пътя на преговорите до тяхното решаване.

София, 16 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ "ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ООД-ВАРНА, ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ В СОФИЯ.


ГОСПОДА,

Подкрепяме справедливите искания на нашите колеги от "Градски транспорт" - София. Настояваме този трудов конфликт да се реши на основата на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, а не чрез локаут и използване на армията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯ КЪМ КТ "ПОДКРЕПА":
Юл.Ковчазова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ КЪМ КНСБ:
Т.Спиридонов

Варна, 16 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Централният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса Ви благодари най-сърдечно за принципната позиция и голямата помощ, която ни оказахте за защита на Дома-паметник на загиналите във войните за България подофицери.

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса безрезервно подкрепя Вашата идея за национално помирение и единение и последователно ще работи за осигуряване на надеждна защита на националната сигурност и териториалната цялост на страната.

В тази насока Вие можете да разчитате на нашата пълна подкрепа.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦС НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА: ГЕН.-ЛЕЙТЕНАНТ О.З. А.Ангелов

София, 10 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ ВЪВ ФИРМА "СОФИС".


Напоследък зачестиха публикации в отделни средства за масова информация относно фирма "СОФИС" и преди всичко във връзка с дейността й по разпространяването на някои печатни издания. По този повод се правят недобросъвестни опити да се дискридитира, наред с други организации, Отечественият съюз и неговото ръководство.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ СЕ СЧИТА ДЛЪЖНО ДА ЗАЯВИ СЛЕДНОТО:

По силата на Закона за имуществото на БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, АБПФК и БСП дяловото участие на Отечествения съюз във фирма "СОФИС" е прекратено и премина към държавата, считано от 19 декември 1991 г. Оттогава Отечественият съюз не участва нито в управлението, нито в дейността на тази фирма. Нейните ангажименти да разпространява някои печатни издания са поети, след като Отечественият съюз вече няма нищо общо с нея.

Преди близо две години Отечественият съюз се включи в "СОФИС" по решение на своя Национален съвет и на другите си ръководни органи. Тогава не съществуваше забрана за участие на обществени организации в стопанска дейност, за да се стопанисват и управляват по-добре имуществата им.

Председателят на Отечествения съюз и другите ръководни дейци на организацията не са имали никакво имуществено участие в АД "СОФИС" и под никаква форма не са получавали дивиденти и други средства, или възнаграждения от неговата дейност.

Изпълнителното бюро решително отхвърля клеветническите твърдения и инсинуации по отношение на Отечествения съюз по повод дейността на "СОФИС". Те са подновен опит да се дискридитира Отечествения съюз като организация, решително скъсала с тоталитарното наследство от миналото на ОФ и която днес ратува за конституционен ред, законност и гражданско разбирателство по пътя към истинската демокрация.

София, 11 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ: Г. Ганев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ И НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ПОВОД НА УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Изпълнителният комитет и Националният стачен комитет на Синдиката на българските учители изразяват възмущението си от опита на правителството отново, за кой ли пореден път, да принизи и унизи българския учител, да подцени неговия високоинтелектуален труд. С отредените ни 26 процента средната брутна заплата в отрасъл "Средно образование" от 1330 лв. се увеличава на 1675 лв., което е далеч по-ниско от средната брутна работна заплата за страната за месец юли 1992 г. - 1804 лв.

С това увеличение нашият отрасъл отново запазва предпоследното, 16-о място, по средна брутна заплата от наблюдаваните 17 отрасъла.

Изпълнителният комитет и Националният стачен комитет на Синдиката на българските учители

НАСТОЯВАТ:

Средствата за работни заплати в образователната сфера да осигурят средна брутна заплата в размер на 2630 лв., както и увеличението й в съответствие с инфлационните процеси.

В актуализирания бюджет за 1992 г. да се осигурят необходимите средства за материална издръжка на българското училище.

Изпълнителният комитет и Националният стачен комитет на Синдиката на българските учители ще отстояват социалните интереси на своите членове с всички позволени от закона средства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСК:
Я.Такева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ:
Ив. Йорданов

София, 14 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ. Документът е приет на Нацнонална конференция на Съюза на тракийските културно-просветни дружества в България на 7 февруари 1990 г. в София и е изменен и допълнен на XIX конгрес на Съюза на тракийските дружества на 26 март 1992 г. в Хасково.


Чл.24. Председателят на Съюза на тракийските дружества представлява съюза пред държавните и обществените органи и организации и местни лица, координира дейността му и ръководи заседанията на ВИК и на централното ръководство.

Чл. 25. Документите и книжата, с които се поемат задължения от Върховния изпълнителен комитет и Съюза на тракийските дружества, се подписват от председателя на съюза и от секретаря на ВИК, а финансовите - от председателя или секретаря и счетоводителя /касиера/.

Чл. 26 /1/ Контролната комисия осъществява контрол по изпълнението на решенията на конгреса, конференцията и спазването на този устав.

/2/ Контролната комисия избира от своя състав председател и секретар на комисията.

/3/ Контролната комисия приема своите решения с обикновено мнозинство от членовете си.

/4/ Контролната комисия подпомага дейността на контролните комисии на дружествата.

Чл.27. Материалните средства на Съюза на тракийските дружества се набират от:
а/ суми от членския внос, постъпващи от дружествата;
б/ дарения;
в/ издателска дейност;
г/ стопански и други дейности, разрешени от закона;
д/ вечеринки, лотарии и други.

Чл. 28. Всяко дружество превежда ежедневно в касата на съюза 30 на сто от събрания членски внос и 20 на сто от печалбата от стопански, културни и други дейности.


V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 29 /1/ Съюзният празник е 19 август - годишнината от Илинденско-Преображенското въстание.

/2/ Съюзът на тракийските дружества организира по подходящ начин на национално и регионално равнище честване на:
а/ Деня на Тракия - 26 март;
б/ Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. през август в местността Петрова нива - Странджа планина;
в/ гибелта на тракийските българи - през септември в гр.Маджарово;
г/ кръглите годишнини от основаването на тракийската организация - 12 май 1896 година;
д/ други забележителни кръгли годишнини на тракийското движение.

/3/ Съюзът на тракийските дружества организира и провежда периодично в различни райони на страната събори на тракийски песни и танци.

Чл.30. /1/ Съюзът на тракийските дружества има печат с кръгла форма и наоколо надпис: "Съюз на тракийските дружества", а в средата: "Върховен изпълнителен комитет /ВИК/".

/2/ Тракийското дружество има печат с надпис наоколо: "Тракийско дружество".......", а в средата - местонахождението на дружеството.

Чл.31 /1/ Знамето на съюза е с размер 100 х 80 см. Изработено е от червен копринен плат, обшит с жълт ширит и с надпис "Съюз на тракийските дружества".

/2/ Знамената на тракийските дружества са еднакви със знамето на съюза, но с надписа, посочен в чл.ЗО, ал.2.

Чл.32. При прекратяване дейността на отделни дружества печатът, знамето и имуществото се предават на Върховния изпълнителен комитет.

Чл.ЗЗ. Този Устав на Съюза на тракийските дружества е приет на Националната конференция на Съюза на тракийските културно-просветни дружества в България, състояла се в София на 7 февруари 1990 г., и е изменен и допълнен на XIX конгрес на Съюза на тракийските дружества, състоял се в Хасково на 25 и 26 март 1992 година.

/Пресслужба "Куриер”/