17 юли 1990

СОФИЯ, 17 ЮЛИ 1990 ГОЛИНА                                                   БРОЙ 139 /157/

СОФИЯ, 17 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /НДЗПЧ/.


НА 18 ЮЛИ Т.Г. ИЗТИЧАТ ШЕСТ МЕСЕЦА ОТ ОБРАЗУВАНЕТО НА СЛЕДСТВЕНО ДЕЛО N 1 /1990 Г. СРЕШУ ТОДОР ХРИСТОВ ЖИВКОВ - БИВШ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА БКП/.

ПО СЛЕДСТВИЕТО, КОЕТО Е УНИКАЛНО ЗА НАШЕТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО, ВЕЧЕ СА РАЗПИТАНИ НАД 400 СВИДЕТЕЛИ И Е СЪБРАН ОГРОМЕН МАТЕРИАЛ, ЗА ОБРАБОТКАТА ОТ ЗАЩИТАТА НА КОЙТО ЩЕ Е НЕОБХОДИМО УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ДО ЗАПОЧВАНЕ НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС. В СЪЩОТО ВРЕМЕ НАТИСКЪТ ОТ УЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАН ВЪРХУ ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС, ПРОДЪЛЖАВА.

НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /НДЗПЧ/  СЧИТА ЗА НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАЛОТО СЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДА ЗАЯВИ СЛЕДНОТО:

1. СДС НЕ СТОИ ЗАД ИСКАНИЯТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДВИЖЕНИЯ, НАМИРАЩИ СЕ ИЗВЪН НЕГО.
2. ОЩЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ МИНАЛАТА ГОДИНА НДЗПЧ НА МИТИНГИ В ЮЖНИЯ ПАРК ОТБЕЛЯЗВАШЕ ФАКТА, ЧЕ НА СВАЛЕНИЯ ОТ ВЛАСТ ТОДОР ЖИВКОВ СЕ НАРУШАВАТ ДВЕ ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА, А ИМЕННО: ПРАВОТО НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ И СВОБОДА НА СЛОВОТО.

ПО ТОВА ВРЕМЕ СТРАХЪТ ОТ ОВЛАСТЕНИТЕ БЕШЕ ВСЕ ОШЕ ТОЛКОВА ГОЛЯМ, ЧЕ ТАЗИ ЗАЩИТА БЕ ОТБЕЛЯЗАНА ЕДИНСТВЕНО ОТ ВЕСТНИК "СТЪРШЕЛ". ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ МЕСЕЦИ УПРАВЛЯВАЩАТА БКП БЕ ПРИНУДЕНА ДА ВЪЗВЪРНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ РЕДИЦА ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА, ЧАСТ ОТ КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА, ВОДЕНЕТО НА СЛЕДСТВИЕ И УСЛОВИЯТА В МЕСТАТА ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА". СДС ОЦЕНИ ПО ДОСТОЙНСТВО ТЕЗИ ПОЛОЖИТЕЛНИ ОТСТЪПКИ, КОИТО СА ЕДНИ ОТ ГАРАНЦИИТЕ, ЧЕ ГОДИНИТЕ НА ТЕРОР И НАСИЛИЕ ВЕЧЕ НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНАТ.

НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЕЖЕГОДНО ПРАВИ СВОЯТА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ. ПРЕДИ ВТОРАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЧОВЕШКОТО ИЗМЕРЕНИЕ В РАМКИТЕ НА СЪВЕЩАНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО, СЪСТОЯЛА СЕ В КОПЕНХАГЕН, НИЕ ЗАЯВИХМЕ, ЧЕ ВСЕ ОШЕ У НАС ОКОЛО 10 ЧЛЕНА ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА ТЪРПЯТ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПЪЛНО НАРУШАВАНЕ. В СТРАНАТА ВЕЧЕ Е УСТАНОВЕНА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ, НО БЪЛГАРИЯ ПРЕДСТОИ ДА ПОКАЖЕ НА СВЕТА, ЧЕ Е И ПРАВОВА ДЪРЖАВА, В КОЯТО ЗАКОНЪТ, ДОБЪР ИЛИ ЛОШ, ИМА ВЪРХОВЕНСТВО И Е ЕДНАКЪВ ЗА ВСИЧКИ.

ТОЧНО ТОВА НИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА ОТБЕЛЕЖИМ, ЧЕ БИВШИЯТ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА - ДО ДОКАЗВАНЕТО НА НЕГОВАТА ВИНОВНОСТ - СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО НЕВИНЕН ГРАЖДАНИН, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ОТ ОСНОВНИТЕ СИ ЧОВЕШКИ ПРАВА. СВОБОДАТА НА СЛОВОТО В УСЛОВИЯТА НА КРИВОРАЗБРАНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ДО ТОЗИ МОМЕНТ СЕ РАЗБИРАШЕ ЕДНОПОСОЧНО КАТО СВОБОДА ЗА ИЗНАСЯНЕ НА НАЙ-РАЗЛИЧНИ НЕПРОВЕРЕНИ И СЕНЗАЦИОННИ СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С МИНАЛОТО НА ТОДОР ЖИВКОВ КАТО ПОЛИЦЕЙСКИ АГЕНТ, ОТГОВОРНОСТТА МУ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ, ФАКТИ ЗА ЛИЧНИЯ МУ ВЛОГ В ЧУЖДИ БАНКИ И Т.Н.

ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ НА ТОЗИ ЕТАП СЛЕДСТВИЕТО НЕ МОЖЕ ДА ДОКАЖЕ ПО КАТЕГОРИЧЕН НАЧИН НИТО ЕДНО ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОСНОВНИ ОБВИНЕНИЯ. СЛЕДОВАТЕЛНО ВСИЧКО ИЗПИСАНО ПО АДРЕС НА ТОДОР ЖИВКОВ МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА И КАТО МАНИПУЛАЦИЯ, ЦЕЛЯЩА ДА ПОДГОТВИ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, ЧЕ ТОДОР ЖИВКОВ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОСЪДЕН НА ВСЯКА ЦЕНА.

НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ВЪВ ВСИЧКИ СВОИ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕДИ И СЛЕД 10 НОЕМВРИ Е ПОДЧЕРТАВАЛО ЛИЧНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ И ВИНА НА ТОДОР ЖИВКОВ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА БКП ЗА КРИЗАТА, В КОЯТО Е ИЗПАДНАЛА БЪЛГАРИЯ. НО ЗА ДА БЪДЕ ОСЪДЕН ЕДИН ГРАЖДАНИН ПО НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, Е НЕОБХОДИМО СЪДЕБНАТА ПРОЦЕДУРА ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕНА БЕЗ НАРУШЕНИЯ И МАНИПУЛАЦИИ.

НА ТОЗИ ЕТАП ОТ СЛЕДСТВИЕТО СЛЕД ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ В "ДОМАШЕН АРЕСТ" НЯМА ДАННИ НА ТОДОР ЖИВКОВ ДА Е ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНТАКТИ С ДРУГИ ГРАЖДАНИ ИЛИ СЪС СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ТЕЗИ НЕГОВИ ЧОВЕШКИ ПРАВА НЕ МОГАТ ДА БЪДЪТ НАРУШАВАНИ ПОВЕЧЕ, ТЪЙ КАТО ПЪРВИТЕ СВОБОДНИ ИЗБОРИ СА ПРОВЕДЕНИ И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗАПОЧВА СВОЯТА РЕДОВНА РАБОТА.

НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ИЗРАЗЯВА МНЕНИЕТО, ЧЕ СЛЕДСТВИЕТО ПО ДЕЛОТО НА ТОДОР ЖИВКОВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕНО ДО ИЗЯСНЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНАТА МУ ОТГОВОРНОСТ, Т.Е. НА ФАКТИ, ДОКАЗВАЩИ ИЛИ ОТХВЪРЛЯЩИ ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ Е НАРУШАВАЛ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЗАКОНИ.

ГРАЖДАНИ, КОИТО БЯХА ИНИЦИАТОРИ НА ПАРТИЙНО-ДЪРЖАВНИЯ ПРЕВРАТ НА 10 НОЕМВРИ 1989 Г., КАТО П.МЛАДЕНОВ, А.ЛУКАНОВ, Д.ДЖУРОВ, Н.ПАПАЗОВ И ДР. ИЗОБЩО НЕ СА БИЛИ ПРИЗОВАВАНИ И РАЗПИТВАНИ КАТО СВИДЕТЕЛИ ПО СЛЕДСТВИЕТО. В БЪЛГАРСКИЯ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС ЛИПСВА ТЕКСТ, ПО КОЙТО ПОД НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕН ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА, ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕР ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

ТОДОР ЖИВКОВ ТРУДНО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕН ПОД ОТГОВОРНОСТ И ПО ТЕКСТОВЕ НА ЧЛ.ЧЛ. 162 И 164 ”...ЗА ПРОПОВЯДВАНЕ ИЛИ ПОДБУЖДАНЕ КЪМ РАСОВА ИЛИ НАЦИОНАЛНА ВРАЖДА ИЛИ ОМРАЗА". РЕШЕНИЯТА НА ПОЛИТБЮРО СА ВЗИМАНИ КОЛЕКТИВНО. ТЕ НЕ НОСЯТ ПОДПИС И ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ КАТО Т.НАР. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС, ОТГОВОРНОСТТА НЕ БИ МОГЛА ДА БЪДЕ CAМО ЛИЧНА. КОНФЛИКТЪТ, РАЗПАЛЕН ПРЕЗ 1984-1985 Г. С ЯВНОТО НЕГОВО УЧАСТИЕ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕН САМО КАТО ЕТНИЧЕСКИ. ПО-ЛЕСНО Е ДА БЪДАТ ПОДВЕДЕНИ ПОД ОТГОВОРНОСТ ПО ТЕКСТА НА ЧЛ. 165 ПРЕКИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА НАСИЛСТВЕНОТО АСИМИЛИРАНЕ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОТКОЛКОТО САМИЯТ ОБВИНЯЕМ.

ВЪПРОСЪТ ЗА ОТГОВОРНОСТТА И ВИНАТА НА ТОДОР ЖИВКОВ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЕШАВАН ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪД В НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ РАМКИ.

НЕДОСТОЙНО ЗА НАШАТА ДЪРЖАВА ЩЕ БЪДЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА ДА БЪДЕ ОПРОСТЕНЧЕСКИ КВАЛИФИЦИРАНА КАТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР, САМО И САМО ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО НАСТРОЕНИЕ.

САМО КОМПЕТЕНТНА КОМИСИЯ НА ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ - ИЗБРАНОТО ПО ВОЛЯТА НА НАРОДА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - МОЖЕ ДА ДАДЕ ОЦЕНКА НА СЪБРАНИЯ ОТ СЛЕДСТВИЕТО ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ И ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ НА Г-Н ТОДОР ЖИВКОВ.

СОФИЯ, 16 ЮЛИ 1990 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ".


ВЪПРЕКИ ОСТРИТЕ ПРОТЕСТИ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И НА НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ПРОДЪЛЖАВА И ДОРИ СЕ АКТИВИЗИРА АНТИБЪЛГАРСКАТА ДЕЙНОСТ НА МАКЕДОНИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН". СЪС СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА ШЕПАТА МАКЕДОНИСТИ, ПРИСВОИЛИ СИ СВЕТЛОТО ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН ИМЕ "ИЛИНДЕН", ПРЕСЛЕДВАТ ОТДЕЛЯНЕТО НА ЛЮЛКАТА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ - МАКЕДОНИЯ, ОТ СНАГАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ДЪРЖАВА. ДЕЙНОСТТА НА МАКЕДОНИСТИЧНАТА ГРУПИЧКА Е КОЩУНСТВО С ПАМЕТТА НА ХИЛЯДИТЕ МАКЕДОНСКИ БЪЛГАРИ, ДАЛИ ЖИВОТА СИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО И ОБЕДИНЕНИЕТО НА НАШИЯ НАРОД.

НИЕ ОТРИЧАМЕ МАКЕДОНИЗМА КАТО НЕНАУЧНА, ЛИШЕНА ОТ ВСЯКАКВИ ИСТОРИЧЕСКИ И ЕТНИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ ИДЕЯ. НАСЕЛЕНИЕТО НА МАКЕДОНИЯ, НЕГОВИТЕ НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВИНАГИ ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО СА ИЗРАЗЯВАЛИ БЪЛГАРСКАТА СИ НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. БЕЗСИЛНИ ДА ЕРОЗИРАТ ЗДРАВОТО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ, В КРАЯ НА МИНАЛИЯ ВЕК В АЛХИМИЧНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ НА СРЪБСКОТО ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО СЪЗДАДОХА РЕАКЦИОННА МАКЕЛОНИСТИЧНА ИДЕЯ.

ВЪПРЕКИ ЩЕДРОТО ФИНАНСИРАНЕ ОТ СТРАНА НА ВЕЛИКОСРЪБСКИТЕ ШОВИНИСТИ, МАКЕДОНИСТИЧНАТА ИДЕЯ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД НЕ НАМЕРИ ПОЧВА СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО В САМАТА МАКЕДОНИЯ. ЕДИНСТВЕНО РЪКОВОДСТВОТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПОД НАТИСКА НА СТАЛИН И НА ЮГОСЛАВСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЮКП/ СТАНА ПРОВОДНИК НА МАКЕДОНИЗМА.

КАТО УПРАВЛЯВАЩА, БКП ПРЕДПРИЕ С НИЩО НЕОПРАВДАНИ ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙCTBИЯ, КОИТО И ДО ДНЕС ДАВАТ ОСНОВАНИЕ НА НАШИТЕ ВРАГОВЕ ЗА СПЕКУЛАЦИИ С ИСТОРИЧЕСКОТО НИ МИНАЛО. ОСОБЕНО НИ ТРЕВОЖИ КОЛЕБЛИВАТА И ПРОТИВОРЕЧИВА ПОЛИТИКА НА НАСТОЯЩОТО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО И НА ВИСШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА НЯКОИ ДРУГИ СИЛИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС. ИМАМЕ ВСИЧКИ ОСНОВАНИЯ ДА СЕ СЪМНЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПОВТОРИ СЪДБОНОСНАТА ГРЕШКА С РЕГИСТРИРАНЕТО КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

ОБЩОБЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" ОТХВЪРЛЯ КАТО ПРЕДАТЕЛСКИ ОПИТИТЕ НА "ИЛИНДЕНЦИ" ДА НАЛОЖАТ ИЗУЧАВАНЕТО НА РОДНАТА НИ ИСТОРИЯ ПО СРЪБСКИ УЧЕБНИЦИ. КАТО ОСЪЖДАМЕ ОПИТИТЕ ЗА НАСАЖДАНЕ НА ЧУЖДА ЕТНИЧЕСКА ДУШЕВНОСТ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ПИРИНСКИЯ КРАЙ, НИЕ ПИТАМЕ: КОГА УПРАВЛЯВАЩАТА НОМЕНКЛАТУРА В БЕЛГРАД И СКОПИЕ ЩЕ РАЗРЕШИ СВОБОДНОТО ПРОЯВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪЗНАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СР МАКЕДОНИЯ? ДОКОГА ПРОБЛЕМИТЕ ЩЕ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ "ОТ БОЛНАТА ВЪРХУ ЗДРАВАТА ГЛАВА"?

5 ЮЛИ 1990 Г.                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/.


В ДНИТЕ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО "ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ" СЕ ЗАБЕЛЯЗВА ЕДНА ОПАСНА ЕСКАЛАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО НАПРЕЖЕНИЕ, ДЪЛЖАЩО СЕ НА СПРАВЕДЛИВО НАТРУПВАНОТО НАРОДНО НЕГОДУВАНИЕ. ТОВА СПРАВЕДЛИВО НАРОДНО НЕГОДУВАНИЕ Е ЛЕСНО ОБЯСНИМО, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД СЪСТАВЪТ НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, В КОЕТО ЗНАЧИТЕЛЕН БРОЙ ДЕПУТАТИ С ЧУЖДО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА РЕШАВАТ БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ИЗЖИВЯ УЖАСИТЕ НА ПЕТСТОТИНГОДИШНОТО СТРАШНО ТУРСКО РОБСТВО И НЕ ЖЕЛАЕ ПОВЕЧЕ ДА ПОВЕРИ СЪДБАТА СИ В РЪЦЕТЕ НА ЕДНА ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ, НАРЕЧЕНА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, КОЯТО Е НАСЛЕДНИЦА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА "ТУРСКА РЪКА". ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СЕ ЯВЯВА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОСНОВАНА НА РЕЛИГИОЗНА И ЕТНИЧЕСКА БАЗА И ПРЕСЛЕДВАЩА СЕПАРАТИСТКИ ЦЕЛИ И АВТОНОМИЯ НА БЪЛГАРСКИ ОБЛАСТИ. ТАКА ТЯ СЕ ЯВЯВА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЧЛ. 63, АЛ. 4 ОТ БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И СЪС ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

ОСВЕН ТОВА ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА ПРОТЕЧЕ НЕРАВНОСТОЙНО, КАТО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПОЛУЧИ ПРАВО НА ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ ОТ ДВЕ МИНУТИ СЛЕД КРАЙНИЯ СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ.

ВОДАЧЪТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ МЕДИ ДОГАНОВ ЗАЯВИ В ИНТЕРВЮ НА 12 ЮЛИ, ЧЕ Е СЪГЛАСЕН И ГОТОВ ДА УЧАСТВУВА В КОАЛИЦИЯ ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО.

ТУРСКО ПРАВИТЕЛСТВО И ТУРСКИ ПАРЛАМЕНТ ПРИ НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ИЗБОРИ, КОЕТО ЩЕ ПРИКАЧИ БЪЛГАРИЯ ОТНОВО KЪM ГОТВЕНАТА ТУРСКА ИМПЕРИЯ - ВСИЧКО ТОВА КУМУЛИРА ДО HEИMOBEРНОСТ ГНЕВА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КОЙТО МОЖЕ ДА ИЗБУХНЕ ВСЕКИ МОМЕНТ И ДА ДОВЕДЕ ДО НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ.

ЕТО ЗАЩО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ НАЙ-ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВА ДА БЪДАТ КАСИРАНИ ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ С ЧУЖДО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ, ДА СЕ РАЗПУСНЕ ТЪЙ НАРЕЧЕНОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ИЗБОРИ ЗА ТАКОВА ДА СЕ ПРОВЕДАТ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ НАСТОЯВА ДА БЪДЕ ДАДЕН ОТЧЕТ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗАЩО БЕ РЕГИСТРИРАНО ЕТНИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И ДА СЕ ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТОВА.

СОФИЯ, 15 ЮЛИ 1990 Г.                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР", ИЗПРАТЕНО ДО ПАРЛАМЕНТАРНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО И ДО РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО.


1. ПРЕДЛАГАМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЛУБА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО, В ПРОГРАМНИЯ И ДИРЕКЦИОННИТЕ СЪВЕТИ И В РЕДКОЛЕГИИТЕ - С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС.
2. ПРЕДЛАГАМЕ НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА РАДИОТО ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЯНО ЧРЕЗ ИЗБОР МЕЖДУ ДВАМА ИЛИ ПОВЕЧЕ КАНДИДАТИ - ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОИТЕ ЕКИПИ И ПЛАТФОРМИ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТ КОЛЕКТИВА НА РАДИОТО.
3. НАСТОЯВАМЕ СПЕШНО ДА СЕ ИЗРАБОТЯТ СТАТУТ, СТРУКТУРА И НОВИ ПРОГРАМНИ СХЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО, КАТО В ТЯХНАТА ПОДГОТОВКА УЧАСТВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР".
4. ДО ИЗГОТВЯНЕТО НА ЗАКОН ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И НЕГОВОТО ПРИЕМАНЕ ДА БЪДЕ ГАРАНТИРАНО ПРАВОТО НА ЖУРНАЛИСТИТЕ ДА ИЗРАЗЯВАТ ПРЕД МИКРОФОНА СВОЯТА ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ - В РАМКИТЕ НА МОРАЛА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.
5. НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ДАДЕ ПУБЛИЧНОСТ НА СЕГАШНАТА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО, НА БЮДЖЕТА И НЕГОВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. В БЪДЕЩЕ БЮДЖЕТЪТ НА РАДИОТО ДА СЕ ПРИЕМА ОТДОЛУ НАГОРЕ - НА БАЗАТА НА КАДРОВОТО И РЕСУРСНОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ.
6. ДА БЪДЕ ОГЛАСЕН СПИСЪКЪТ НА ЩАТНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО, КОИТО СА БИЛИ СЪТРУДНИЦИ ИЛИ ИНФОРМАТОРИ НА ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ.

СОФИЯ, 10 ЮЛИ 1990 Г.                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВРЕМЕННИЯ СТАТУТ НА КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР”.


КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР" Е НЕЗАВИСИМА ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО, ПОЛИТИЧЕСКИ НЕОБВЪРЗАНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТЕЩИ В РАДИОТО - ЩАТНИ И НЕЩАТНИ.

КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР" СЕ СЪЗДАВА С ЦЕЛ ДА ЗАЩИТАВА ТВОРЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРАВА НА РАБОТЕЩИТЕ В РАДИОТО И ДА БЪДЕ ТЕХЕН ГАРАНТ СРЕЩУ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ПРЕСЛЕДВАНЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ.

КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР" ЩЕ ОТСТОЯВА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО В ПРОГРАМИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО. ДО ИЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОН ЗА МАСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ "СВОБОДЕН ЕФИР" ЩЕ БЪДЕ ОБЩЕСТВЕН КОРЕКТИВ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ, ЗАСЯГАЩИ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ЩЕ ГАРАНТИРА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНА ГЛЕДНА ТОЧКА ЗА ВСЕКИ УЧАСТНИК В ПРОГРАМИТЕ НА РАДИОТО.

КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР" ЩЕ СЪДЕЙСТВА ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ЗАКОН ЗА МАСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ, ЗА СТАТУТ И ПРАВИЛНИК НА РАДИОТО И В ЛИЦЕТО НА СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЩЕ УЧАСТВА В РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРУКТУРАТА И НОВИТЕ ПРОГРАМНИ СХЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО.

КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР" ЩЕ НАСТОЯВА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕГОВИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОМИСИЯ ПРИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/, НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ, ДИРЕКЦИОННИТЕ СЪВЕТИ И РЕДКОЛЕГИИТЕ.

КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР" ЩЕ ИЗДИГА И КОНКРЕТНИ СИНДИКАЛНИ ИСКАНИЯ В СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАДИОТО.

КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР" Е ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗ ФОРМАЛНА СТРУКТУРА И ЧЛЕНСТВО. КЛУБЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В РАДИОТО, КОИТО ПОДКРЕПЯТ ОТДЕЛНИ НЕГОВИ ИСКАНИЯ. КООРДИНАЦИЯТА НА КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР" СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ КЛУБЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ ОТ 21 ЧЛЕНОВЕ, КОЙТО СЕ ИЗБИРА ВСЯКА ГОДИНА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБНИЯ СЪВЕТ ПРЕДЛАГАТ СТАНОВИЩА ПО КОНКРЕТНИ КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ. РЕШЕНИЯТА НА КЛУБА НЕ СЕ ВЗИМАТ С ВИШЕГЛАСИЕ, А ЕДИНСТВЕНО С ИНДИВИДУАЛНОТО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНОТО СТАНОВИЩЕ. OCHOВЕН ПРИНЦИП ПРИ ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ЩЕ БЪДЕ СПРАВЕДЛИВОСТТА.

ДО ИЗРАБОТВАНЕТО НА УСТАВ И РЕГИСТРИРАНЕТО В СЪДА, КЛУБ "СВОБОДЕН ЕФИР" ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОИТЕ ЦЕЛИ ЧРЕЗ:

- УЧАСТИЕ НА НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ В ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ;
- ДЕКЛАРАЦИИ ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ И ОПОВЕСТЯВАНЕТО ИМ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В ПРОГРАМИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО;
- СЕЗИРАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОМИСИЯ ПРИ ВНС И РАЗЛИЧНИТЕ СИНДИКАЛНИ И ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ;
- УЧАСТИЕ В МИТИНГИ, СТАЧКИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЩЕСТВЕН ПРОТЕСТ, ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА;
- ИЗДАВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН БЮЛЕТИН.

СОФИЯ, 3 ЮЛИ 1990                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ


СЪНАРОДНИЦИ,

НИЕ СМЕ ТЕЗИ, КОИТО ВЧЕРА ТЕЛЕВИЗИЯТА НИ ОБЯВИ ЗА "РЕВАНШИСТИ"!
ВЕЧЕ ЕДНА СЕДМИЦА ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО ИСКАМЕ, Е ДА БЪДЕМ ЧУТИ! САМО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД МОЖЕ ДА ОПРЕДЕЛИ ДАЛИ СМЕ "РЕВАНШИСТИ", ИЛИ НАШИТЕ ИСКАНИЯ И ВЪПРОСИ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ СА ОСНОВАТЕЛНИ.

ИСКАМЕ ОСТАВКАТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ОТРАЗЯВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ОТДЕЛНИ ГРУПИ ХОРА. В ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПАРЛАМЕНТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪОТНОШЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ПРЕВЕС МОГАТ ДА ИМАТ ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ИНТЕРЕСИ. НО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ИМА ЕДНА - ЕДИНСТВЕНА ЗАДАЧА:

ДА ОТРАЗЯВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД!
ДА БЪДЕ НАЦИОНАЛНА!

ТЯ НЕ ИЗПЪЛНИ ТАЗИ СИ ЗАДАЧА ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ. ПРИСЪСТВИЕТО НИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ВЕЧЕ ЕДНА СЕДМИЦА ДОКАЗВА, ЧЕ ТЯ НЕ ИЗПЪЛНЯВА И ДНЕС.

НАСТОЯВАМЕ ЗА ВАШАТА ОСТАВКА, ЗАЩОТО ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ ВАШИТЕ ПРЕДАВАНИЯ НИ УБЕЖДАВАХА В ЕДНО, А СЕГА ВЕЧЕ В ДРУГО.

И НЕШО ПОВЕЧЕ, СЕГА ВЕЧЕ СТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ.

НИЕ НЕ СИ ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСА ДАЛИ ВИ ВЯРВАМЕ:
НИЕ ПРОСТО НЕ ВИ ВЯРВАМЕ!
ИСКАМЕ НОВО РЪКОВОДСТВО!

ВИЕ НИ ОПРЕДЕЛЯТЕ КАТО "РЕВАНШИСТИ", БЕЗ ДА СТЕ НИ ЧУЛИ, С КОЕТО ОЩЕ ВЕДНЪЖ ДОКАЗВАТЕ, ЧЕ НЕ СТЕ ОБЕКТИВНИ.

НИЕ СЪЩО ИСКАМЕ ОСТАВКАТА НА ПАВЕЛ ПИСАРЕВ, А НЕ РАВАНШ ЗА НЕГОВАТА ОСТАВКА. НАРЕКОХТЕ НИ "РЕВАНШИСТИ", КОГАТО ПОИСКАХМЕ И ВАШАТА ОСТАВКА, ЗАЩОТО ТОВА ПРИЛЯГАШЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ИНТЕРЕСИ.

ГОСПОДА, В НАЦИОНАЛНАТА НИ ТЕЛЕВИЗИЯ НЯМА МЯСТО ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ.

ХОРАТА ПРЕД ТЕЛЕВИЗИЯТА СКАНДИРАТ: "ОСТАВКА НА КЕВОРК"!

ЗА НЯКОИ ТОВА МОЖЕ ДА ЗВУЧИ СТРАННО! НО ОБИКНОВЕНИЯТ ЧОВЕК ЧАКА ДЕСЕТ ГОДИНИ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ И ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЗА ЖИЛИЩЕ. НЕ Е ТАЙНА, ЧЕ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ ОСВЕН ОБИКНОВЕНИЯТ ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ ИМАШЕ И НЕОБИКНОВЕНИ ХОРА. ТЕ СЕ РАЗЛИЧАВАХА ОТ ОБИКНОВЕНИТЕ ПО ТОВА, ЧЕ САМО ТЕ МОЖЕХА ДА ПОЛЗВАТ СОБСВЕНИТЕ СИ ПРИВИЛЕГИИ. ТЕ СЕ НАРИЧАХА "НОМЕНКЛАТУРА" И ВИЕ, ГОСПОДИН КЕВОРКЯН, ПОНЯКОГА ДОБАВЯХТЕ И ЕПИТЕТА "ЖИВКОВИСТИ".

ЧРЕЗ ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН ВИЕ УБЕЖДАВАТЕ ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА, ЧЕ СТЕ КАТО ТЯХ, НО ИМАТЕ ЛИ МОРАЛНО ПРАВО ЗА ТОВА, СЛЕД КАТО, ИЗЛИЗАЙКИ ОТ ТЕЛЕВИЗИЯТА, ВИЕ СЪБЛИЧАХТЕ ДРЕХАТА НА ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК И НАДЯВАХТЕ РИЗНИЦАТА ОТ ПРИВИЛЕГИИ.

НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ ОСТАВКАТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ Е ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, МОТИВ, КОЙТО БЕ ИЗПОЛЗВАН, ЗА ДА НЕ ЧУЕТЕ НАШИТЕ ВЪПРОСИ И ИСКАНИЯ КЪМ ВАС.

ТЕЛЕВИЗИЯТА Е ОГЛЕДАЛО НА ЖИВОТА НА НАЦИЯТА. И ВИЕ НЯМАТЕ ПРАВО ДА ОТРАЗЯВАТЕ НАШИЯ ЖИВОТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ. МАЛКО ПОВЕЧЕ МОРАЛ, ГОСПОДА!

СОФИЯ, 13 ЮЛИ 1990 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "CB.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".


ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ДОЦ. АСЕН ДАВИДОВ В УТРИННАТА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ" ОТ 11 ЮЛИ Т.Г. РЪКОВОДСТВОТО НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗАЯВЯВА:

1. ПО ВРЕМЕ НА СТАЧКАТА В РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО НИКОГА НЕ Е БИЛ ДИСКУТИРАН ВЪПРОСЪТ ЗА НАМЕСА НА ОРГАНИТЕ НА МВР ИЛИ КАКВИТО ДА СА ДРУГИ ВЪНШНИ ЗА УНИВЕРСИТЕТА ОРГАНИ. ЕДИНСТВЕНОТО ОБРЪШЕНИЕ КЪМ МИЛИЦИЯТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТА Е НАПРАВЕНО ОТ ПОРТИЕРА, КОЙТО ВЕДНАГА СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕТО МУ ОТ ВХОДА Е ПОЗВЪНИЛ ОТ РЕКТОРСКИЯ КАБИНЕТ - ДЕЙСТВИЕ, КОЕТО Е НЕГОВО СЛУЖЕБНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ. РЕКТОРЪТ Е ПОТВЪРДИЛ ФАКТА, СЪОБЩЕН ОТ ПОРТИЕРА, ЗА НАСИЛСТВЕНО НАВЛИЗАНЕ В УНИВЕРСИТЕТА НА ГОЛЯМА ГРУПА ХОРА. КОГАТО КЪСНО ПРЕЗ НОЩТА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МИЛИЦИЯТА ПОЗВЪНИ, ЗА ДА СЕ ИНФОРМИРА ЗА ОБСТАНОВКАТА, ОТ РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО МУ БЕ ПРЕДАДЕНО, ЧЕ Е ИЗЯСНЕНО, ЧЕ СЕ КАСАЕ ЗА СТУДЕНТСКА СТАЧКА, ЧЕ Е УСТАНОВЕНА ВРЪЗКА И СЕ ВОДЯТ ПРЕГОВОРИ СЪС СТАЧНИЯ КОМИТЕТ.

2. ДНЕВНИЯТ РЕД НА НАСРОЧЕНОТО ЗА ДНЕС ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА БЕ ИЗГОТВЕН ПРЕДИ ЕДИН МЕСЕЦ. ПРЕДВИД НА НАСТЪПИЛИТЕ СЪБИТИЯ РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ С ДЕКАНИТЕ НА ФАКУЛТЕТИТЕ ОТ 9 ЮЛИ Т.Г. /ПРОТОКОЛ HP.30/ РЕШИ ДА ЗАМЕНИ ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ С ИНФОРМАЦИЯ И ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПОСА ЗА СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА.

3. ОТНОШЕНИЕТО НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО КЪМ СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА СЕ ВИЖДА НАЙ-ДОБРЕ ОТ НЕГОВИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ:

А/ ОЩЕ НА 14 ЮНИ ПО ИНИЦИАТИВА НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА НА РЕКТОРА И СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ С ПРОФ. ЖИВКО СТАЛЕВ, А СЛЕД ТОВА НА НОВА СРЕЩА НА СТУДЕНТИТЕ БЯХА ПРЕДОСТАВЕНИ ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, СВЪРЗАНИ С НАРУШЕНИЯ И ЗЛОУПОТРЕБИ ПО ИЗБОРИТЕ. ПО-КЪСНО ПО МОЛБА НА РЕКТОРА ПРОФ. СТАЛЕВ ПОСЕТИ ОЩЕ ДВА ПЪТИ СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ;
Б/ РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО СЪДЕЙСТВУВА АКТИВНО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СРЕЩИТЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПРАВИТЕЛСТВОТО И СТУДЕНТИТЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИТЕ ИСКАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕЗИДЕНТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ И ПАВЕЛ ПИСАРЕВ.
В/ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОЛЕКТИВА НА ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ НА 3 ЮЛИ РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО УВЕДОМИ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЧЕ АКО ДО 18 ЧАСА НА 4 ЮЛИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ СТУДЕНТСКИТЕ ИСКАНИЯ, ТО ЗАЕДНО С ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТА ЩЕ ОТИДЕ ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ЗА ДА НАСТОЯВА ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОЕТО БЕ И НАПРАВЕНО.

ВОДЕНО ОТ РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ НИЕ СМЕ РЪКОВОДСТВО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗАЩИТАВА ПРАВАТА НА ЦЕЛИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИ КОЛЕКТИВ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ТЕЗИ, КОИТО СЕ ОБЯВИХА ПРОТИВ СТАЧКАТА, С РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ЮНИ ПО ВРЕМЕ НА СТАЧКАТА БЕ ДАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ НА ТЕЗИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОИТО ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ И ЖЕЛАЯТ ДА ПРОВЕДАТ ИЗПИТИ, ДА НАПРАВЯТ ТОВА.

СЪЩЕВРЕМЕННО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО БЯХА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНИ ДА ПОЛОЖАТ СВОИТЕ ИЗПИТИ ПРЕЗ М.ЮНИ, БЕ ПРЕДОСТАВЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА РЕДОВНА СЕСИЯ ПРЕЗ М.СЕПТЕМВРИ И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ ЗА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА.

СОФИЯ, 11 ЮЛИ 1990 Г.     РЕКТОР: АКАД. НИКОЛА ПОПОВ
                                        ЗАМ.РЕКТОРИ: ПРОФ. П.ПОПОВ, ПРОФ. Д-Р П.БОНЧЕВ И ПРОФ. Д-Р Л.ЛИЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/

Х   Х   Х

СОФИЯ, 17 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДО ВСИЧКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОТ БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ /БДКП/.


РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ /БДКП/ РАЗПОЛАГА СЪС СВЕДЕНИЯ ОТ ДОБРЕ ОСВЕДОМЕНИ ИЗТОЧНИЦИ, ЧЕ ОТ 3-4 ЮЛИ В СТРАНАТА СЕ ПРОВЕЖДА ГОЛЯМО КОМАНДНО-ЩАБНО УЧЕНИЕ С УЧАСТИЕТО НА ЩАБОВЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА ВОЙСКИ ОТ ВСИЧКИ ОБЕДИНЕНИЯ НА БНА. ПО ПЛАН ТО ТРЯБВА ДА ЗАВЪРШИ НА 15 ЮЛИ И В НЕГО УЧАСТВУВАТ ЧАСТИ ОТ ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА АРМИЯ, ЧАСТИ ОТ ПРОТИВОВЪЗДУШНАТА ОТБРАНА И ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ, ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ И ГРАЖДАНСКАТА ОТБРАНА, КАКТО И ЧАСТИ ОТ ГРАНИЧНИ ВОЙСКИ. ИЗВЕДЕНИ СА ЧЕТИРИ МОТОСТРЕЛКОВИ ДИВИЗИИ И ЕДНА ТАНКОВА БРИГАДА, А ОЩЕ ЕДНА МОТОСТРЕЛКОВА ДИВИЗИЯ И ЕДНА ТАНКОВА БРИГАДА СА ПОСТАВЕНИ В БОЙНА ГОТОВНОСТ. РАЗПОЛАГАМЕ С ТОЧНИ ДАННИ ЗА ТЕЗИ ДИВИЗИИ, НО ПО РАЗБИРАЕМИ ПРИЧИНИ НЕ ГИ СЪОБЩАВАМЕ.

ТЕЗИ УЧЕНИЯ НЕ СА ОБЯВЕНИ ОФИЦИАЛНО, А ВРЕМЕТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ Е ОБИКНОВЕНО В КЪСНА ПРОЛЕТ ИЛИ РАННА ЕСЕН, И ТО КАТО КОНТРАМЯРКА СРЕЩУ ПОДОБНИ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ. СЕГА ОБАЧЕ НЯМА ВЪНШНИ УЧЕНИЯ, ОПРАВДАВАЩИ ТАКИВА ВОЕННИ ОПЕРАЦИИ, НО ИМА ВЪТРЕШНИ ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ДА БЪДАТ НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЕНИ ТЕЗИ УЧЕНИЯ.

НЕ СЛУЧАЙНО ПРЕЗИДЕНТЪТ МЛАДЕНОВ ПОДАДЕ ОСТАВКА С ТАКОВА ГОЛЯМО ЗАКЪСНЕНИЕ, ВЪПРЕКИ ЧЕ НА ВСЕКИ БЕШЕ ЯСНА АВТЕНТИЧНОСТТА НА ВИДЕОМАТЕРИАЛА. НЕ СЛУЧАЙНО СЕ ПРАВЯТ ОПИТИ И ЗА КАМПАНИИ В НЕГОВА ПОДКРЕПА. ВСИЧКИ ЗНАЯТ БЛИЗКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ Г-Н МЛАДЕНОВ И ГЕНЕРАЛ ДОБРИ ДЖУРОВ, ДЕМОНСТРАТИВНО ИЗТЪКВАНО ОЩЕ ОТ 10 НОЕМВРИ НАСАМ. ОТ ДРУГА СТРАНА, СЛУЖБАТА ЗА КОНТРОЛ НА АРМИЯТА - ВОЕННО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ /ВКР/ - СЛЕД 10 НОЕМВРИ ПРЕМИНА ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА МНО. НЕ Е ЯСНО И КАКВО СТАВА С РАЗУЗНАВАТЕЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МНО /РУМНО/. НЕ СЛУЧАЙНО ЗА МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ БЕШЕ НАЗНАЧЕН БИВШИЯТ НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БНА ГЕНЕРАЛ СЕМЕРДЖИЕВ. ВИЖДА СЕ, ЧЕ НЯМА ИНСТАНЦИЯ, КОЯТО ДА КОНТРОЛИРА В АРМИЯТА В МОМЕНТА. ПРЕЗИДЕНТЪТ - ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДУВАЩ Е В ОСТАВКА. ПАРЛАМЕНТ НЯМА И В СТРАНАТА ДЕ ФАКТО СЪЩЕСТВУВА КОНСТИТУЦИОННА КРИЗА.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ СЕ ОПИТВАТ ДА ПРОВОКИРАТ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ С КАМПАНИЯ В ЗАЩИТА НА БИВШИЯ ПРЕЗИДЕНТ.

СИТУАЦИЯТА, В КОЯТО СЕ НАМИРА РОДИНАТА НИ, Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНА.

МОЖЕ ДА СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ ВОЕННИЯТ  Е БЕЗКОНТРОЛЕН И ДЕЙСТВИЯТА МУ ПРЕДИЗВИКВАТ ОСНОВАТЕЛНА ТРЕВОГА. В МОМЕНТ, КОГАТО СТРАНАТА Е СЪСИПАНА ИКОНОМИЧЕСКИ, Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ДА СЕ ХВЪРЛЯТ КОЛОСАЛНИ СРЕДСТВА ЗА НЕНУЖНИ ВОЕННИ УЧЕНИЯ.

РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ИМА ВСИЧКИ ОСНОВАНИЯ ДА ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПАРТИЙНО-ВОЕННИ СРЕДИ СЕ ОПИТВАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ УСЛОЖНЕНОТО  ПОЛОЖЕНИЕ И ЗДРАВИТЕ СИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ВОЙСКАТА, ЗА ДА Я ИЗПОЛЗВАТ ЗА СВОИ ЦЕЛИ.

НАЙ-ЗЛОЩАСТНИЯТ ПРЕДПОЛАГАЕМ ВАРИАНТ Е ВОЕНЕН ПРЕВРАТ, ПОВОД ЗА КОЙТО Е ЛЕСНО ДА СЕ НАМЕРИ ПРИ ЕТНИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА, КАКТО И ПРИ КОНСТИТУЦИОННИТЕ НЕЯСНОТИ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ ВЪВ И ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ЕВЕНТУАЛЕН ОПИТ ЗА ВОЕНЕН ПРЕВРАТ.

ДОРИ И ТАКЪВ ДА НЕ БЪДЕ НАПРАВЕН, ТАКИВА МАЩАБНИ ВОЕННИ УЧЕНИЯ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СПЛАШВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, КОЕТО СЪЩО Е УДАР ПО ДЕМОКРАЦИЯТА.

ПЛОВДИВ, 9 ЮЛИ 1990 Г.                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО-ОБРЪЩЕНИЕ ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ВСИЧКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ, РАБОТНИЧЕСКИ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ ОТ ЕВРОПА, АЗИЯ, АМЕРИКА, АВСТРАЛИЯ, АФРИКА, ИЗПРАТЕНО ОТ БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРИ,

В РЕЗУЛТАТ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БЕ СЪЗДАДЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЧИИТО ИДЕЙНИ ОСНОВИ СА В АВТЕНТИЧНИЯ МАРКСИЗЪМ, КООРДИНИРАН С ДИАЛЕКТИКАТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ В СВЕТА. ОСВОБОДЕНИ СМЕ ОТ ВСЯКАКЪВ ДОГМАТИЗЪМ И ДОКТРИНЕРСТВО. ЦЕЛТА НИ Е ДА СЪЗДАДЕМ ПЛАТФОРМА ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ДА СЪДЕЙСТВУВАМЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО НА КАЧЕСТВЕНО НОВО РАВНИЩЕ, КАТО ИГНОРИРАМЕ КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА НАШИТЕ ОБЩЕСТВА В ЕПОХАТА НА ПРИМИТИВНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ. СМЯТАМЕ, ЧЕ ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО И БИ ПРЕДИЗВИКАЛО СИЛНИ СОЦИАЛНИ ТРУСОВЕ С НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЕВРОПА И ЗА СВЕТА.

ЗА УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ НИЕ СЕ НУЖДАЕМ СПЕШНО ОТ ОКОЛО 400 Т. ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ, КОЯТО ДА НИ БЪДЕ ДОСТАВЕНА В ПЕРИОДА ОТ М. АВГУСТ 1990 Г. ДО ЯНУАРИ 1991 Г., КАКТО И ОТ РАЗНООБРАЗНА КАНЦЕЛАРСКА ТЕХНИКА И МАТЕРИАЛИ.

МОЛИМ ВСИЧКИ ПАРТИИ, КОИТО СА В СЪСТОЯНИЕ ДА НИ СПОНСОРИРАТ МАТЕРИАЛНО ИЛИ ФИНАНСОВО, ДА НИ ПОДПОМОГНАТ. ЩЕ БЪДЕМ БЛАГОДАРНИ НА ВСИЧКИ ДРУГАРИ, КОИТО НИ ПОДПОМОГНАТ.

МОЛИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ НА АДРЕС: БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1000 ПК HP. 183 /ЗА ЦК НА БКП/

СОФИЯ, 10 ЮЛИ 1990 Г.                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛ.СПАСОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X X X

СОФИЯ, 17 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/.


ПО ПОКАНА НА ПОСЛАНИКА НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН Г-Н САЙЕД ХУМАЮН АМИР ХАЛИЛИ ДНЕС, 13 ЮЛИ 1990 Г., В ПОСОЛСТВОТО СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА КОЯТО БЯХА РАЗГЛЕДАНИ МНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСУВАЩИ ДВЕТЕ СТРАНИ В РАЗГОВОРА ВЪПРОСИ.

ДНЕС, 13 ЮЛИ 1990 Г., ПО ПОКАНА НА ПОСЛАНИКА НА СССР У НАС ВИКТОР ШАРАПОВ В ПОСОЛСТВОТО НА СССР СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НАЧЕЛО С АХМЕД ДОГАН. В НЕПРИНУДЕНА АТМОСФЕРА СЕ СЪСТОЯ ОБМЕН НА МНЕНИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ В НАСТОЯЩИЯ НОМЕНТ. БЯХА ОТБЕЛЯЗАНИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОНСТРУКТИВНАТА РОЛЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ИМА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДПС В РАБОТАТА НА ОТКРИВАЩОТО СЕ ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ДНЕС, 13 ЮЛИ 1990 Г., СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НАЧЕЛО С АХМЕД ДОГАН С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОСОЛСТВОТО НА САЩ В СОФИЯ. НА СРЕЩАТА БЯХА ОБСЪДЕНИ ВЪПРОСИ ОТ ВЗАИМЕН ИНТЕРЕС.

СОФИЯ, 13 ЮЛИ 1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/.


СТАНОВИЩЕ ПО БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС

МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ РАЗГЛЕЖДА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС ДЪЛБОКО ИСТОРИЧЕСКИ И НАУЧНО, ИЗТЪКВА НЕГОВИТЕ ДВЕ СЪСТАВНИ ЧАСТИ - ОТ ЕДНА СТРАНА, МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС И, ОТ ДРУГА, ВЪПРОСА ЗА ПОТОМЦИТЕ НА ИСЛЯМИЗИРАНИТЕ БЪЛГАРИ.

ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА МАКЕДОНСКИ ВЪПРОС И ОТРИЧАНЕТО ОТ НАУЧНООБОСНОВАНИЯ ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС СРЕД ПОТОМЦИТЕ НА ИСЛЯМИЗИРАНИТЕ БЪЛГАРИ, Е НЕНАУЧНО ГЛЕДИЩЕ - ИСТОРИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НЕДАЛНОВИДЕН АКТ НА ОТСТЪПЛЕНИЕ ОТ ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ.

БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/ РАТУВА ЗА:

- ПОСТИГАНЕ НА ДОГОВОРЕНОСТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ ЗА РАШИРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ НЕ САМО НА РАВНИЩЕ ПРАВИТЕЛСТВА, А НАЙ-ВЕЧЕ ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ.
- ОТВАРЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СР МАКЕДОНИЯ; ИHTEHЗHBHO КООПЕРИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА, ПРОМИШЛЕНОСТТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.
- РАЗМЯНА НА НАУЧНИ КАДРИ И ТЕХНОЛОГИИ; ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ВРЪЗКИ МЕЖДУ МЛАДЕЖТА ОТ СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ.

БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ Е ЗА:

ЗАКОН ЗА ЕДИННА ИМЕННА СИСТЕМА, КОЯТО БИ БИЛ ПЪТ КЪМ РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ОБЩНОСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И КОНКРЕТНА СТЪПКА НА МОРАЛНО ПРИЗНАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА СМЕЛОСТ И ДАЛНОВИДНОСТТА НА ОНИЯ ПОТОМЦИ НА ИСЛЯМИЗИРАНИТЕ БЪЛГАРИ, КОИТО, ВЪЗСТАНОВИЛИ БЪЛГАРСКИТЕ СИ ИМЕНА, НЕ СЕ ОТРЕКОХА ОТ ТЯХ.

НИЕ СМЯТАМЕ ПОТОМЦИТЕ НА ИСЛЯМИЗИРАНИТЕ БЪЛГАРИ ЗА СВОИ БРАТЯ И СЕСТРИ, ЗА КРЪВ ОТ КРЪВТА И ПЛЪТ ОТ ПЛЪТТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

НИЕ СМЕ ПРОТИВ "ДРЪНКАНЕТО" НА ОРЪЖИЕ, НИЕ СМЕ ЗА МИР - БОРИМ СЕ ЗА МИР, НО НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ ИМА ВЪНШНИ СИЛИ - НОСИТЕЛИ НА АВАНТЮРИСТИЧНИ ПОМИСЛИ ЗА ВОЙНА.

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС НЕ БИВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА КОРИСТНИ ЦЕЛИ ОТ КОЯТО И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

НЕ ЕМОЦИОНАЛНИ УЛИЧНИ ОЦЕНКИ, А НАУЧНА МИСЪЛ И ОБОСНОВКА. НЕ ДРЪНКАНЕ НА ОРЪЖИЕ И РАЗПАЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ СТРАСТИ, НЕ РАЗЕДИНЕНИЕ, А ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ НИ ГРАНИЦИ, МИРЕН ЦИВИЛИЗОВАН РАЗГОВОР ЗА ТОВА КОИ СМЕ, ОТКЪДЕ ИДВАМЕ, НАКЪДЕ ВЪРВИМ.

МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ ЗАСТЪПВА ГЛЕДИЩЕТО ЗА КУЛТУРНО ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ В НАСТОЯЩЕТО, С МИСЪЛ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО И НАЦИОНАЛНО - В БЪДЕЩЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X  X  X

СОФИЯ, 17 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА АПЕЛА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ НА ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА.


ГОСПОДА,

СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА ДЕВЕТГОДИШНА НЕОБЯВЕНА ХИМИЧЕСКА ВОЙНА СРЕЩУ ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАД РУСЕ И ОКОЛНОСТИТЕ МУ.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ В СРАВНЕНИЕ С ОПАСНОСТТА ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ ВСИЧКИ СЪОБРАЖЕНИЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ ХАРАКTEP ОСТАВАТ НА ЗАДЕН ПЛАН.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВАШАТА ХУМАННОСТ И ПАТРИОТИЗЪМ ДА ПОСТАВИТЕ ТОЗИ ПРОБЛЕМ КАТО ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА СЕСИЯТА.

ЗА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ: ВЕСЕЛИН КОШЕВ
                                    /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ/

СОФИЯ, 16 ЮЛИ 1990 ГОД.                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   Х

СОФИЯ, 17 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ НА ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА ДО ЖИТЕЛИТЕ НА "ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА”.


ПРИЯТЕЛИ,

СПОДЕЛЯМЕ ИЗЦЯЛО ВАШАТА СПРАВЕДЛИВА КАУЗА И ВИ ПОЗДРАВЯВАМЕ ЗА ГРАЖДАНСКАТА ПОЗИЦИЯ И УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ МАСИРАНИЯ НАТИСК НА КАНСЕРВАТИВНИТЕ СИЛИ.

ЛИБЕРАЛНИЯТ СЪЮЗ ВИ ПОДКРЕПЯ И ОТ СВОЯ СТРАНА СЕ АНГАЖИРА С ДЕЙСТВИЯ В ЗАЩИТА НА МЛАДИТЕ КЪЛНОВЕ НА СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА. “БЪЛГАРИЯ ЦЯЛА СЕГА ВАЗИ ГЛЕДА...”

ЗА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ: ВЕСЕЛИН КОШЕВ
                   /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ/

СОФИЯ, 16 ЮЛИ 1990 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/