17 март 1995


София 17 март 1995 година
Брой 54 /1355/


София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст:
СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до председателя на Комисията по национална сигурност на Народното събрание и до министрите на вътрешните работи и на правосъдието.


Въз основа на политически анализ на социално-икономическата ситуация в България и във връзка с подписаното с Българската социалистическа партия Споразумение за взаимодействие и сътрудничество Политическият Съвет на Патриотичния съюз изразява следните становища:

1. Масова престъпност разтърсва ежедневието на България. Имотът, честта и достойнството на българските граждани са под угрозата на безогледни, нагли и жестоки кражби, насилия и убийства. Престъпни групировки и мафиотски структури контролират наркобизнеса, контрабандата, трансфера на исторически ценности и произведения на изкуството и аферите в стопанската област. Бухалки, бейзболни шапки и изстрели посред бял ден "раздават правосъдие". Организираната престъпност изправя държавата пред реалната опасност икономически формирования на "борците", натрупали огромни богатства във време на беззаконие и безвластие, да се опитат да поставят под свой контрол икономиката, политиката, властта, целия живот на обществото.

2. Организираната престъпност става реална заплаха за демократичния преход в България. Застрашена е сигурността на гражданина, на неговия дом, имот и семейството му, застрашени са редът и спокойствието в селищата, в държавата. Хиляди пострадали българи се превръщат във вътрешни емигранти и живеят отчуждени в собствената си държава. Битува обществено мнение и нагласа, че полиция, следствие, прокуратура и съд работят заедно с престъпниците, че огромни пари корумпират всичко по пътя си. Демокрацията се превръща в синоним на безредие, хаос, безотговорност и беззащитност.

3. Престъпният свят досега благоденстваше в условия на власт, чиито коридори и етажи се разяждат от пълзяща корупция. Престъпността ставаше все по-брутална. Условията за престъпления - все по-благоприятни. Муден и зает със себе си парламент. Плахи и неубедителни действия на изпълнителната власт. Изкушена в политическа пристрастност и податлива на политически и икономически натиск "независима" съдебна власт. Правен абсурд е фактическият отказ от правосъдие, който ни отрежда място не на европейска, а на варварска държава. "Онзи" списък!? Имотите ни в чужбина!? Зърнената афера!? Сапио!? ...Скандал след скандал! Низ от ненаказани далавери и престъпления, факт, който зарежда престъпниците с чувство за безнаказаност и увереност в собствената им недосегаемост. Всички правителства след 1989-а говореха за някакви мафии, шумно размахваха пликове и папки пред камера и микрофон и всичко заглъхваше в бюрократичната тишина на прокурорските архиви.

4. Правителството на Демократичната левица е изправено пред огромно предизвикателство - борбата с новородения и бързо растящ октопод "организирана престъпност". Патриотичният съюз подкрепя заявените вече намерения на социалистическия кабинет. Заедно с това партиите и обществените организации в съюза са дълбоко убедени, че обществото ни днес се нуждае от нов климат и ясно чувство за добро или зло, за закон и беззаконие, че обществеността трябва да се включи в борбата с престъпността. Опитът на Българска партия либерали в разработването на регионални програми за борба с престъпността, усилията на Отечествения съюз и на Демократичния съюз на жените за активиране на обществеността в това отношение дават основания за надежди. Затова ние настояваме в правителствената програма за борба с престъпността да се изведат приоритетно:

* Укрепване авторитета на МВР чрез преодоляване на синдрома на кадровата несигурност и обреченост на икономическа зависимост и политически машинации.

* Разработване и приемане на цялостна програма на МВР за борба с организираната престъпност и решително скъсване с палиативи и показателно дрънкане на оръжие.

* Създаване на Централен щаб и Регионални щабове за борба с престъпността с ангажирането в тяхната дейност на широки обществени слоеве.

* Предприемане на специални и целеви мерки за респектиране на престъпни групи и организации.

* Провеждане на масирана пропагандна кампания за борба с престъпността.

Ако правителството не разработи и не задейства решителни мерки за борба с организираната престъпност, рискува и то да бъде оплетено в пипалата на корупцията - най-силното оръжие на престъпния свят, да стане негов заложник и да обрече програмата си за управление на държавата на провал.

София, 13 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ГРУПА СЪИДЕЙНИЦИ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ НА ПАРТИЯТА.


ДРАГИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/,

С нарастваща тревога следим процесите и тенденциите, които се развиват в Българската социалдемократическа партия през последните три години. Отстоявайки идеята за формиране и следване на класическа чисто социалдемократическа политика в днешния преходен за България период, БСДП подчини изцяло своята практика на една твърде далечна и неясна стратигическа цел. Тази политическа линия се оказа погрешна, доказателство за което са двата последователни парламентарни провала. Участието в изпълнителната власт в кабинети, крепени с гласовете на комунистическото мнозинство, е плод на амбициите на отделни личности, готови на всякакви компромиси, за да седнат в министерско или друго висше държавническо кресло. Именно тези кресла бяха "въдичката", хвърлена от компартията в социалдемократическите води с една - единствена цел: членство в Социнтерна и легитимиране по този начин пред международната общественост. А за да стане това, някой трябва да се улови на "въдичката" и да поведе БСДП към откровена колаборация и дори сливане с Българската социалистическа партия /БСП/.

Тъкмо тази тенденция прозира в подготвяните проекти за политически доклад и партийна програма за 41-я Извънреден конгрес на БСДП от господата Стефан Радославов и Стефан Златев. Тази линия включва според г-н Радославов "нова тактика", "социалдемократическо партньорство с БСП", "взаимодействие между БСДП и БСП за участие в местните избори 1995; президентските избори 1997; парламентарните избори 1998 на основата на конкретни централни /интересно какви!? - бел. наша/ и локални договорености".

В програмно отношение г-н Златев предлага - ни повече, ни по-малко - "създаване на система за изграждане на доверие между БСДП и БСП" в рамките на някаква "социалдемократическа конфедерация" на базата на "договореност с БСП за участието ни /т. е. БСДП - бел. наша/ в структурите на властта и стопанското управление като суверенен партньор и критичен коректив". По-нататък авторът съветва: "Първоначално е разумно да участваме в управлението на по-ниски нива /без министри/", като "при наличие на положителен опит от партньорството можем да участваме и с наши министри".

Както личи, всичко е разработено подробно и конкретно, вероятно са готови и конкретните имена за такова участие. Впрочем "положителен опит" в това отношение има /спомнете си Петър Корнажев, проф. Захари Карамфилов, Стефан Нешев/, но има и други желаещи, които явно проявяват нетърпение.

Всичко това, драги съидейници, вече се е случвало в нашата история. Преди половин век група властогонци от Българска работническа социалдемократическа партия /обединена / начело с Димитър Братанов, Димитър Нейков и Здравко Митовски се "вливат" в Отечествен фронт - БКП, получават за награда от комунистите високи постове и предават своите съпартийци от опозицията. В чие име? В името на социалдемократическите идеали и спасението на българската демокрация или в името на собственото си добруване и министерстване?

Казват, че историята се повтаряла като фарс. Но печалният исторически опит не бива да се повтаря под никаква форма, а само да служи като поука за поколенията.

Нашият общ корен ни дава моралното право и дори ни задължава да се обърнем към вас с това открито писмо, което изразява не само тревогата ни, но и нашата увереност, че на предстоящия национален форум на БСДП вие ще защитите социалдемокрацията от посегателството на шепа колаборационисти и интересчии и няма да им позволите да опозорят възраждащата се българска демокрация.

Ваше е правото да решавате.

Ваша е и отговорността за взетите решения.

Петко Търпанов, Добромир Рачев, Димитър Куманов, Кръстю Пастухов, Мария Бояджиева, Иван Куртев, Цветан Димитров, Благой Димитров, Никола Даскалов, Крум Славов, Никола Кацарски, Венета Грозданова, Петър Атанасов, Пламен Райчев, Веселин Стойков, Йордан Терзиев, Христо Кирчев, Стоян Керемедчиев, Пламен Марков, Славейко Божинов

София, 17 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НАРОДЕН СЪЮЗ И ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" - ПЕРУЩИЦА, ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Съдбата на нашата земя, нашият поминък и живот отново са застрашени от пъклените действия и планове на социалистите комунисти. Благодарение единствено на нашите усилия по-голямата част от собствениците и техните наследници бяха въведени във владение на земята си, макар и временно, и това подобри социалното им положение, създадоха се условия за работа и живот. В същото време комунистите взеха бащините си лозя и ябълки за частно ползване, но чрез своята кооперация, която безсрамно са нарекли "Перущица", заграбиха чужди имоти, раздадени от поземлената комисия земи. Техният червен булдозер срина дори колчетата, набити от земеразделителната фирма и нанесени на новите планове. Заявяваме, че това е чудовищен акт на престъпление - нарушение на Закона за земята и на Конституцията на Република България. Именно това престъпление сега мнозинството в парламента прокара като закон.

Ние не сме против кооперациите. Имаме си потребителна кооперация "Успех" и много от нашите частници чакат помощ и закрила от нея. Но ние сме против кооперации, в които хората влизат като в ТКЗС, без да са получили земите си в реални граници и без да знаят какво ще вземат накрая.

Перущица е доказала как се брани земята от чужди поробители. Сега ние заявяваме, че по същия начин ще защитим бащините си имоти от посегателствата на червените башибозуци!

Перущица, 15 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ТРЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ /10 МАРТ 1995 Г., СОФИЯ/.


Анализирайки постигнатите успехи, допуснатите слабости и направените предложения за бъдещата работа, Конгресът на Съюза на ветераните от войните

РЕШИ:

1. Задължава Централния, регионалните и общинските съвети на съюза да проявят активност и окажат голямо съдействие, осигуряване всенародно честване 50-та годишнина от Деня на победата над хитлерофашизма - 9 май, и изпълнение на обществено-политическите и културните прояви, включени в Програмата на Националния организационен комитет. В общините и в селищата, където все още за целта не са изградени обществени инициативни комитети, да се формират такива и те да изготвят своя програма за начините на честването.

2. В съзвучие с общия подем в нашата дейност, свързан с празнуването на юбилейната годишнина, да продължи издирването на неорганизираните ветерани и образуването на нови дружества на фронтоваците в кварталите и в селищата и да се изберат общински съвети там, където това все още не е направено. Особени грижи да се положат за укрепване и за активизиране на работещите слабо общински съвети. При необходимост към тях могат временно да се прикрепят членове на Централния и на регионалните съвети на съюза.

3. На сегашния етап на живот на съюза, при влошеното здравословно и материално положение и при възрастовото състояние на ветераните от войните социалната им защита и помощ трябва да се поставят на първо място в работата на Бюрото на ЦС и ЦС на съюза. Настойчиво да се действа за законодателното определяне на статута на ветераните от войните в държавата и в обществото чрез Закона за отбраната и въоръжените сили и приемането от Народното събрание на закон за ветераните от войните. Същевременно РС и ОбС да продължат да развиват и други обществени форми за социално и здравословно подпомагане на ветераните, които успешно се използват в практическата дейност на много селищни и квартални съюзни органи и организации.

4. Културно-масовата и патриотичната дейност на съюзните организации да се обогати, разнообрази, за да достигне нивото на съвременните духовни потребности и интереси на ветераните и слоевете от гражданството, с които работим и взаимодействаме. За целта в културните комисии на органите на съюза да бъдат привлечени по-широк кръг ветерани, които умеят и имат възможност да засилят чрез клубове, читалища и театри общуването на ветераните с хората на изкуството, културата и науката. Да се повишат активността и уменията за ангажиране и по-широко ползване за нашата културно-масова дейност на печата, радиото, телевизията и културните институти.

5. Да продължи работата на ЦС и на местните ръководства на нашия съюз по поддържането, възстановяването и опазването на войнишките паметници, паметни плочи и знаци. Да продължи работата на ЦС на съюза и да се прояви по-голяма настойчивост за приемане на правителствено решение за изграждане в София на национален паметник на загиналите във войните за България. Съюзът на ветераните от войните да предприеме мерки за създаване на широко общонационално движение за набиране на средства за осигуряване на неговото проектиране и построяване. За тази цел да се установят трайни делови връзки с държавни органи и институции и с обществени организации, които имат отношение към войнишките паметници - за тяхното изграждане и възстановяване.

6. Да се намерят по-трайни организационни форми и механизми както в ЦС, така и в регионалните, градските, общинските съвети и дружествата за установяване на координация и взаимодействие със сродните родолюбиви съюзи и обществени организации: Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Съюза на военноинвалидите и пострадалите от войните, Българския антифашистки съюз, Демократичния съюз на жените, някои военни поделения и др. Установяването на взаимноизгодно сътрудничество е важен допълнителен фактор за нашата успешна разностранна бъдеща дейност.

7. Да се подобри и целенасочи международната дейност на съюза, като се привлекат в комисията при Бюрото на ЦС опитни и активни ветерани, които с по-голяма настойчивост, гъвкавост и умение да работят и установяват връзки със сродни организации в чужбина и за постигане на по-добри резултати. Нужно е да се потърси съдействието и помощта в тази област на Министерството на отбраната и на други международни органи и институции.

8. Новоизбраното Бюро и ЦС на съюза да разгледат "Положенията за разпределяне на работата и задълженията на членовете на Бюрото" и да определят механизми и средства за синхронизиране и координиране на тяхната работа и за осъществяване на контрол за изпълнение на взетите решения от Конгреса, Бюрото и пленарните заседания на ЦС на съюза. Да се допълнят и окомплектоват постоянните комисии към Бюрото на съюза с активни и можещи ветерани и да се подобри значително тяхната работа.

9. Конгресът задължава общинските контролни комисии до края на годината да извършат щателна проверка за броя на членовете на СВВ на територията на съответната община и състоянието на водената отчетност.

10. Приема отчетния доклад за дейността на Съюза на ветераните от войните за времето от 11 март 1992 г. до 10 март 1995 г. и на доклада на Контролно-ревизионната комисия за отчетния период като правилни и насочени към по-нататъшното укрепване и утвърждаване на съюза като национална, масова, демократична и родолюбива организация и обществена сила.

11. По-нататъшната работа на съюза да се приведе в съответствие с новоприетия Устав на Съюза на ветераните от войните.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКЛАД /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/, ОГЛАСЕН НА ОСМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /11 МАРТ 1995 Г., СОФИЯ/ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /НЕЗАВИСИМИ/.


АСО (н) НАКЪДЕ И С КОГО?

Преди да си отговорим на този въпрос, нека уточним, по-скоро да припомним, кои сме ние.

"АСО (н) има ясно определен социален състав и защитава икономическите интереси на ясно определена част от избирателите. Това са всички хора, живеещи от собствения си труд и разчитащи на качествената работа на своя ум и ръце! Ние нямаме намерение да ставаме крупни собственици, но няма да се съгласим и да бъдем социално слабите в обществото. Няма да се съгласим повече някой да ни подравнява според собствените си хрумвания, защото сме гръбнакът на това общество, тези, които могат и още осигуряват неговия напредък и благоденствие. Ние представляваме хората на качествения и общественополезен наемен труд."

За да можем активно да присъстваме в политиката, ние трябва да се възстановим като организация. Действена и с ясна политическа физиономия с реално присъствие в селото, града квартала - чрез качествените носители на тези идеи.

През май 1991 г. Недялко Йорданов писа: "За съжаление политиката се прави не само с идеи, но и с пари! Политиката е скъпа работа."

Ние, членовете на АСО (н), винаги сме били за идеализма в политиката - не можеш да защитаваш социалния хуманизъм, да си социалдемократ без идеализъм. Затова в АСО (н) оцеляхме тези, които знаехме, че:

- да си член на АСО - значи, че няма да имаш материална облага от това;

- да си член на АСО - значи, че нямаш никакъв шанс да направиш политическа кариера на депутат или министър /и хората, които тогава искаха такива кариери, ни напуснаха и бяха депутати, министри, милионери/.

Но гордост за нас са тези, които останаха и сега имат свой бизнес, макар дребен и среден, но независим.

Романтичният период обаче в политиката свърши. Ние се радваме, че оцеляхме чисти!

Сега ни е необходима организация, партия, която е единственият демократичен инструмент за реализация на идеите ни във властта.

Днес ние си задаваме въпроса можем ли да възстановим партията като модерна социалдемократическа организация от европейски тип. Можем ли да върнем онези десетки хиляди редови комунисти, хората на качествения общественополезен труд? Значителна част от интелектуалния потенциал на нацията?

Имаме ли желание за това?

С какви ресурси разполагаме?

Какви ресурси можем да привлечем, без да се превръщаме в поредната клиентен тип партия?

Дами и господа, би било наивно да си въобразяваме, че днес тук можем да отговорим на тези въпроси. Но днес ние демонстрираме желание и готовност да възстановим партията в онзи вид, при който тя може да бъде фактор не само в Българския социалдемократически съюз, но и политически субект с реален принос в реализацията на буксуващия процес на реформите в България.

Няколко думи по новата тактика на АСО (н).

Ние възстановяваме партията и я извеждаме в политическото ляво пространство не самоцелно. Ние искаме хората да чуят нашите идеи и конкретни предложения! Ние не се отказваме от партньорство и сътрудничество с левите сили. Ние сме за единение на левите сили в България. Ние сме за социалдемократическо партньорство с БСП и с другите социалдемократически формации, за подкрепа на националните интереси и "левия" регулиран преход към социална пазарна икономика и демокрация в интерес на хората на труда.

Излизането на АСО (н) като самостоятелен политически субект в така очертаната нова политическа ситуация предполага отказ от "ляво-дясната" центристка политика. Центърът вече е зает от БСП!

Сътрудничеството на АСО (н) с левите сили предполага усилия в следните направления:

1. Участие на АСО (н) в законодателната дейност чрез парламентарните групи на БСП, БББ и техните експертни екипи.

2. Включване в структурите на изпълнителната власт и в стопанската сфера на кадри на АСО (н).

3. Взаимодействие с левицата в:
- местните избори 1995 г.;
- президентските избори 1997 г.;
- парламентарни избори 1998 г.

Но не като клакьори или подсмърчащи!

4. Укрепване процеса на обединението на демократичната левица в България чрез БСДС.

Реализацията на тази тактика крие доста рискове и опасности.

1. Обезличаване и постепенно размиване на облика на социалдемократическите формации в процеса на взаимодействие с БСП /която е силната и управляваща в момента партия/, но пък висока ефективност в реализация на програмните ни идеи там, където те съвпадат.

2. Отсъствието на всякаква форма на институционализиране на сътрудничеството на левицата с управляващата БСП пък може да доведе до фарсови ситуации, които вече са играни на политическата сцена!

Ние от АСО (н) с горчивина констатираме, че все още сред членската маса и част от ръководствата на социалдемократическите формации не е преодолян синдромът на демократическия пубертет и кастово партийния партизанлък. Това досега пречеше за динамизацията на процеса на единение на левите сили в България. Ние още през пролетта на 1990 г. писахме, че ни смущава претенцията за монопол върху демократичните ценности от страна на СДС.

Сега, след пет години борба за създаване на един силен социалдемократически център /II 90 г./, ние сме убедени, че не бива да има монопол върху социалдемократическите ценности. Това досега само пречеше, демокрацията е отрицание на всякакъв вид монопол. АСО (н), изпреварвайки времето, предложи още в началото на 1990 г. нов вид политическо поведение и практика и сега сме убедени, че демократическият пубертет не може да се прескочи в съкратени срокове. Той трябва да се изживее!

Напускайки БКП през 1990 г. /вече преоблечена като БСП/, ние бяхме убедени, че възможностите за преустройство и промяна на тази партия отвътре са изчерпани! /Едно магаре с колкото електроника да го съоръжим, си остава една магарешка сила/, но ние не заклеймихме тези, които останаха да се борят отвътре по убеждения.

Животът е по-точен от всяка социално-политическа прогноза и политологически анализ.

Сега помъдрели, бити, ругани, ние от АСО (н) отново подаваме ръка на всички, които изповядват социалдемократическата идея. Обединението на левите сили в България няма алтернатива! Нека не прахосваме интелектуална и организационна енергия да доказваме коя църква е по-добрата за изповядване на социалдемократическите идеи, а да обединим усилията си за изграждането на общия храм - обновена, благоденстваща и просперираща България!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ И НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ХУМАНИСТИЧНА ПРОМЯНА ПО ВЪПРОСА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ГЕРБ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание и до министър-председателя.


Съветът на българските интелектуалци и Движението за хуманистична промяна възразяват решително срещу приетия от Министерския съвет проект за държавен герб на България.

Досега бяха изложени твърде много аргументи срещу този проект и тук не ще ги повтаряме.

Смятаме за достойно предложението за възстановяване на герба на българската държава до 1946 г., който е съдържателен и хармоничен хералдически знак и носи в себе си вековната национална традиция.

София, 10 март 1995 г.

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Чапкънов

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
17.03.95 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Тинка Христова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!