17 март 1992

София, 17 март 1992 година
        Брой 53 (583)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОФИЦЕРСКАТА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДЧИНЕНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА.


Като част от народа, от неговите въоръжени сили, офицерите от легия "Раковски" не могат да бъдат безразлични към проблемите на сигурността.

Предложението за поредно прехвърляне на НРС представлява прецедент, който не само изземва законни президентски правомощия. Това е акт, в който има твърде много познати елементи от близкото минало, когато една и съща ръка съдеше и помилваше, даваше и взимаше. С този акт професионалната компетентност отново ще бъде поставена в зависимост от партийната преданост. Отново гражданинът с пагони ще бъде изправен пред дилемата да изпълнява безкомпромисно дълга си или да се съобразява с политическата конюнктура.

Ние не искаме миналото, което изгонихме през вратата, да се връща през прозореца. Не искаме болшевишкият начин на мислене, сменил само цвета си, отново да ни залива със своята нетърпимост. Тревожи ни фактът, че част от хората, които искат да коват законите за сигурността, проявяват въпиюща некомпетентност по съдбовни за държавата въпроси, не познават службите и системите, които реформират, не знаят дори в чие подчинение се намират те в момента. Тези господа искат и да правят закони, и да управляват, и да съдят, т.е. безконтролно да властват, създавайки формирование от недосегаеми люде, извисили се над законите.

И ако някой не вярва на нас, нека поне да провери във всички напреднали страни, към които гледаме. Там разузнавателните служби също са пряко подчинени на държавния глава.

Партийните боричкания около специалните служби и около армията, несвършващите подозрения към офицерството за заговори и преврати изморяват и обезверяват военнослужещите.

Категорично заявяваме, че като професионални патриоти, клели се пред знамето на републиката, стоим зад законните републикански институции и подкрепяме декларацията на главнокомандващия Въоръжените сили президента Желев. Приканваме политиците да обърнат повече внимание на незавидното битие на българското войнство. Крайно време е политическите сили да си припомнят, че за да има български партии и български политици, трябва да има българска държава, чийто гръбнак са Въоръжените сили, службите на сигурността и общественият ред.

Легия "Раковски", която вече е пълноправен член на Европейската асоциация на военните професионални съюзи (ЕВРОМИЛ), с помощта на европейските институции и със свои сили ше продължи да отстоява интересите на българските офицери, професионализма и достойнството на гражданите с пагони.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3" ПО ПОВОД НА РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗМИНАЛИЯ ПЕТМЕСЕЧЕН ПЕРИОД СЛЕД ИЗБОРНАТА ПОБЕДА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Изминалият петмесечен период от изборната победа на Съюза на демократичните сили (СДС) не допринесе с нищо за реална промяна на ситуацията в страната. Общественият живот, под въздействието на парламента и правителството, се развива без целенасоченост, със засилващи се политически противоречия и липса на прогрес. Вместо демократично законодателство с реално приложение в живота на страната, сме свидетели на половинчати закони, съпътствани от репресии над цели слоеве от населението. България върви главоломно по пътя на дестабилизацията, с нарастващ хаос и негативни явления във всичките й сфери.

На фона на охолно живеещо малцинство се очертава нерадостното настояще и бъдеще на огромна част от народа ни. Стотици хиляди хора се обричат на мизерно съществуване, милиони живеят под границата на жизнения минимум, главоломно растат самоубийствата на възрастни, доведени до отчаяние. Вместо реално решаване на наболелите икономически проблеми продължаваме да се сблъскваме с парламентарна и правителствена дребнавост, с две сили, чиито върховни представители са вече срам за гласоподавателите, които са ги издигнали.

В международно отношение европейските делови кръгове спряха кредитите за страната ни и показаха първия предупредителен сигнал. Във вътрешно отношение всяка политическа партия, уважаваща себе си, е длъжна да предприеме действия в защита на своя народ.

Съюз "ЕРА-3" като част от една предизборна коалиция с парламентарно присъствие не може да стои безучастно. Всички акции на гражданска съпротива се подкрепят от нас и ще действат като втори предупредителен и последен сигнал за самозабравилите се политици.

Пълна солидарност със социално слабите, безработните и онеправданите!

Пълна солидарност с всички здрави сили в страната, готови да работят за истинската демокрация в България!

Пълна солидарност с българските емигрантски организации, отхвърлящи настоящата измама и демагогия!

Всички, носещи името българи, към единство - за справедливо решение на тежките проблеми на България!

Нашите собствени деца ни гледат!

София, 13 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР (БДЦ) ПО ПОВОД НА ГЛАДНАТА СТАЧКА НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА В. "СИНЬО ВРЕМЕ".


Четиринадесет дни продължава гладната стачка на Васил Бенчев - гладна стачка в защита на свободата на словото и печата. Със заповед на "Окръжния комитет на партията" - СДС е забранено отпечатването на вестник "Синьо време”.

Атаката срещу вестник "Дума" засега минава умело замаскирана зад сложна юридическа казуистика. Действията на управляващите са начело на задушаване на опозиционния печат.

БДЦ е за свободата на словото и печата! Тази свобода може да бъде отнета и с икономическа принуда и насилие. Стратезите на тъмносиньото "политбюро" цинично се усмихват пред камерите и ни съветват да си издаваме вестници при "пазарни" условия, когато 96 % от тези условия се управляват от тях.

Този, който подло мълчи сега и се надява на съмнително благоволение на безскрупулни личности, е съучастник в заговор срещу собственото си бъдеще.

Ние защитаваме свободата на словото и печата, независимо от неговия партиен цвят!

София, 13 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ГЛАДНАТА СТАЧКА НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА В. "СИНЬО ВРЕМЕ".


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Вече 14-ти ден продължава гладната стачка на главния редактор на търновския вестник ”Синьо време" г-н Васил Бенчев, предизвикана от отказа на единствената печатница в града да отпечатва неговия вестник. Заедно с него гладуват вече четвърти ден още шест колеги и приятели. Както всички вече добре знаете, този отказ е резултат от разпореждане на местния Координационен съвет на Съюза на демократичните сили лично до директора на печатницата. Обърнахме се към министър Пушкаров и премиера Филип Димитров, но резултати засега няма.

Налице е груба намеса на ръководството на една политическа организация в работата на държавно предприятие. Налице е нежелание на изпълнителната власт да даде гаранции на ръководството на печатницата, че няма да допусне репресии, мотивирани политически. Налице е управленски прецедент, който ни отпраща назад в годините, които всички ние искаме да забравим.

Ние не желаем в едва проходилата ни демокрация да се възцари отново политически произвол и беззаконие. Не бихме искали отново всеки, който се труди за нашето общо благо, да трепери всекидневно пред волята на партийните началници. Но ние не искаме да загубим и нашите скъпи приятели. Защото техният живот и здраве струват повече от скършването на волята на новоизлюпени местни дерибеи.

Ето защо ние призоваваме стачкуващите да прекратят своята гладна стачка. Заявяваме пред всички, че ще направим всичко възможно, за да постигнем техните цели. Ще защитим каузата, на която те вече години наред последователно служат на каузата на демокрацията, чийто отправен пункт е не послушанието пред силните на деня, а потребностите и болките на хората.

София, 13 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА СЪКРАЩЕНИЯ В ИЗЛЪЧЕНОТО В "ПО СВЕТА И У НАС" ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.


В излъченото в "По света и у нас” обръщение на Политически клуб "Екогласност" бяха сторени съкращения, които недопустимо деформираха смисъла му.

Ние не просто призовахме Васил Бенчев и неговите съмишленици да прекратят гладната стачка, но и изразихме отношение към политическите репресии, осъществявани от Съюза на демократичните сили (СДС).

Изразихме също разочарование, че до вечерта на 13 март въпреки настояванията ни пред Иван Пушкаров и Филип Димитров да се намесят пред ДФ "Абагар" и СДС, все още няма резултати. Всяко слово бе важно.

Когато става дума за човешко здраве и живот, жертвани за идеи, всяко изопачаване може да струва скъпо.

София, 13 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ПРЕИМЕНУВАНЕТО НА БУЛЕВАРДИ В СТОЛИЦАТА.


УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕЛЕВ,

С писмо от 11 април 1991 г. идейно-политическият клуб "Професор д-р Асен Златаров" се обърна към Вас, към председателя на Великото народно събрание акад. Николай Тодоров и към председателя на Министерския съвет г-н Димитър Попов с предложение да се преименуват в столицата три главни булеварда, както следва:

1. Бул. "Ленин" - на бул. "Тракия", тъй като тази важна пътна артерия свързва нашата столица с китна Тракия.

2. Бул. "9 септември" - на бул. "Македония", тъй като чрез този булевард столицата се свързва с Македония.

3. Бул. "Ботевградско шосе" - на бул. "Мизия", тъй като главно чрез него столицата ни се свързва със Северна България - Мизия.

През юни 1991 г. бяхме приятно изненадани, че това наше предложение бе прието. Но нашето задоволство бе краткотрайно. Както е известно, в началото на тази година бул. "Македония" бе преименуван на бул. "Цар Борис III", а бул. "Тракия" на бул. "Цариградско шосе".

Въпреки че България отдавна е република, а през миналата 1991 г. Великото народно събрание прие републиканска конституция и че през 1992 г. за пръв път в нашата история Вие бяхте пряко избран за президент на Република България, в столицата и на други места се наименуват улици и площади на имена от престъпната Кобургска династия.

Защо, господин президент, Вие не реагирате на това кощунство по отношение на българската конституция, на интересите на българската нация и завета на Левски за чиста и свята република?

Господин президент, ние апелираме към Вас да направите необходимото, за да бъдат възстановени имената на булевардите "Македония" и "Тракия", които заедно с булевард "Мизия" представляват символ за връзката на столицата София с трите географски области - Мизия, Тракия и Македония.

София, 14 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИЯ ЗАНАЯТЧИЙСКИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ (ОЗИПС) В БЪЛГАРИЯ КЪМ НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ И КЪМ ГРАЖДАНИТЕ.


УВАЖАЕМИ БИВШИ И БЪДЕЩИ ЧЛЕНОВЕ НА ОЗИПС,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През 1919 г. в България бе основан Съюз на занаятчийските и професионални сдружения. Неговата основна цел е била да защитава професионалните и икономическите интереси на занаятчиите и хората със свободни професии. Съюзът действал за създаването на съответната законова уредба, която да изразява тези интереси и да съблюдава правилното й прилагане. Основен принцип в дейността му е било политически необвързано съюзяване на свободни граждани, упражняващи различни занаяти и професии. Своя първи устав той приема на 2 март 1920 година. Неговото управление се е осъществявало чрез редовни годишни конгреси, управителен съвет, постоянно присъствие и контролна комисия.

През 1950 г. Указ на Президиума на Народното събрание (в-к "Известия" от 15 ноември същата година) подготвя ликвидацията на ОЗИПС. На 21 май 1951 г. разпореждане N 941 на Министерския съвет слага край на неговото съществуване.

Сега, както и преди, реалните блага се създават само от честния производителен труд на всеки български гражданин. Надеждата, че някой друг (а не самите ние) ще ни измъкне от тежкото състояние, е илюзия.

Принципът за личната отговорност относно вложения труд и качеството на произведения продукт, както и колегиалната взаимопомощ и социалната солидарност, са най-сигурната гаранция срещу безотговорността, спекулативно натрупания капитал и монополизма.

Днес, когато професионализмът трябва да бъде основна движеща сила на обществото, повече от всякога е необходимо възраждането на ОЗИПС, на неговата фондация "ФОНД ЗА ПОДКРЕПА И ГРИЖИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАНАЯТЧИИ" и на вестника му "Занаятчийска дума".

За повече информация и контакти - тел. 80-12-15.

София, 13 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
"ПРОГРАМА-МАКСИМУМ - ОСНОВА ЗА СПАСЕНИЕ", ПРЕДЛОЖЕНА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


1. Незабавна смяна на висшата и средна номенклатура от властта и съд.

2. Съд за виновните за Третата национална катастрофа.

3. Закриване на червените фирми в страната и в чужбина и подвеждане под съд, репатриране на милионерите.

4. Анулиране на всички договори на хищната приватизация с номенклатурата на предприятия и за продажба на стоки от държавни предприятия върху частни фирми, големи глоби, съд и затвор.

5. Безпощадна борба срещу престъпността и изнасилванията. Въвеждане на смъртното наказание незабавно.

6. Смяна на парите в различно съотношение, за да се ощетят милионерите. Равен старт! Социална справедливост. Социална пазарна икономика.

7. Реституцията да бъде с компенсация за големите предприятия. Да се има предвид забогатяване чрез спекула.

8. Да се раздаде земята незабаввно при ограничения до 50 декара на семейство. Създаване на кооперативи. Заеми с максимум 10 % лихва за закупуване на селскостопанска техника.

9. Борба за премахване на безработицата. Пенсиониране на 55 и 50-годишна възраст и 4-6-часов работен ден в държавни предприятия без намаляване на заплатата. Пенсиите - над тавана на жизнения минимум.

10. Равноправие на всички политически партии с еднаква материална база и финанси. В противен случай - няма демокрация.

11. Безотговорното правителство провежда политика на унищожаване на България с помощта на Народното събрание и президента.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ!

София, март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) ОТНОСНО ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА.


Безспорно е, че основна роля в реализирането на замисъла на БКП/БСП за установяването на неокомунистически режим принадлежи на Желю Желев, който непосредствено след 10 ноември 1989 г. започна реализацията на пъкления план за разрушаването на българската държавност и за постепенното ликвидиране на българската нация. Неговата досегашна дейност в тази насока се разделя на три етапа, първият от които включва следните моменти:

Първо, непосредствено след 10 ноември 1989 г. Желю Желев по рафиниран тоталитарен начин узурпира новосъздаващите се демократични структури и, както впоследствие стана ясно, моделира тези структури съобразно класовите интереси на своите червени идеологически събратя и с оглед задоволяването на личните си властнически амбиции. Нещо повече, той заложи оше в самото начало внушените му от висшата комунистическа номенклатура механизми на политическо взаимодействие и по такъв начин насочи социалнополитическите процеси в пагубна за България посока.

Второ, без ясна политическа стратегия и тактика, контролирайки действията на демократичната опозиция, злонамерено и с оглед личните си цели Желю Желев разедини и раздели българската нация. Като опозиционен лидер, вместо да поведе българския народ към жадуваната демокрация, той се зае и успя само за няколко месеца да противопостави огромни маси от българското общество: работници срещу интелигенция, партийни членове срещу безпартийни, провинция срещу столица и т.н.

Трето, поделяйки властта с бившата висша партийна номенклатура, Желю Желев с непростима политическа недалновидност на практика обезсърчи спонтанния порив на народа в борбата му за демокрация и попари неговата вяра във възтържествуването на справедливостта. В тази връзка непростими и особено осъдителни са постоянно декларираните от него апломб на безпогрешност, позицията за лична свръхценност и незаменимост, както и опитът му от довчерашен слуга на Людмила Живкова да се превърне в ментор и наставник на българския народ.

Четвърто, Желю Желев в своята политическа практика приложи рафинираните диктаторски методи на Тодор Живков за разбиването на самата демократична опозиция, в това число и за разединяването на СДС. Той не само не спря, но и сам провокира престъпната игра с досиетата, за да се освободи от политическите си противници, а с прилагането на принципа "разделяй и владей”, на способите на ротацията, протакането, дезинформацията и т.н. Желев не просто нанесе удар върху демократичните процеси, но умишлено забави промяната у нас и по такъв начин предпази от справедлива присъда шепата престъпни елементи, довели България до третата национална катастрофа.

Пето, посредством личната си позиция по делата в нашия политически живот и чрез своята вътрешна политика през президентския си мандат Желю Желев погреба окончателно надеждите на българския народ за един по-добър, по-нормален и по-човешки живот. В резултат на това започна пагубен за страната демографски процес: стотици хиляди млади наши синове и дъщери напуснаха България, стотици хиляди трудови хора останаха без работа, милиони българи започнаха жалката си агония далече под необходимия жизнен минимум.

Шесто, дълбоко осъдителна е прилаганата от Желю Желев практика на обграждане с некадърни, но лично предани хора. За съжаление тази практика надхвърли рамките на Президентството и нейните плодове сега зреят в правителствените структури и в българските посолства в чужбина.

Седмо, във външнополитически план Желю Желев не само че направи редица международни гафове, граничещи с политическите престъпления, но благодарение на него България напоследък вече се нареди на последно място сред бившите социалистически страни по своя международен политически рейтинг.

Вторият етап от престъпната дейност на Желю Желев по посока на установяването на еднолична власт, прикривана зад символа на президентската институция, бележи началото си от времето около президентската предизборна кампания до настоящия момент. През този период единствената цел на Желев беше свързана с използването на електората на Съюза на демократичните сили (СДС) за спечелването на президентските избори. През този период Желю Желев не се спря пред нищо: от откритата демагогия и лъжа до гаврата с националните идеали, от задкулисните игри до терористичните заплахи от рода на ”Ж.Желев или гражданска война" - това бяха действията на българския държавен глава, които като политически актове са достатъчни да изправят всеки политикан на подсъдимата скамейка. През този втори период след президентските избори Желю Желев и неговите червени покровители започнаха коварна игра за дестабилизирането на изпълнителната власт. Така например пасивната фараонска позиция в отношенията му със СДС(д) и на официалната политическа сцена, както и активната му интригантска дейност зад кулисите на политическия живот, дадоха на Желев възможност да размести огромни политически пластове и да пусне в действие механизми, водещи го към абсолютна власт.

Започва третият, последен етап от дейността на Желев и на стоящата зад него висша комунистическа номенклатура за установяването на президентска диктатура. Поради многофакторната обусловеност на политическите процеси в настоящия момент това по всяка вероятност ше бъде осъществено посредством различни способи, но от последното развитие на политическите процеси прозира следният модел:

Като реален резултат от действията на Желев се очаква скорошното разцепване на СДС(д). По всяка вероятност Желев ще излезе открито срещу групата на "39-имата" с цел тяхното бламиране и поставянето им в политическа изолация, с което ще провокира отцепването на лявото крило от СДС(д) и присъединяването му към Български демократичен център (БДЦ) на Петко Симеонов, Александър Каракачанов и Петър Дертлиев. Това ново СДС ще бъде с открита прокомунистическа ориентация, но тъй като по форма ще е СДС на "бащите-създатели”, то би имало претенциите за монопол върху синята идея, а оттам и за контрол върху широки слоеве от синия електорат. Съвсем естествено е този процес да бъде съпроводен с правителствена криза и закономерно народно недоволство, което в случая ще бъде удобен повод за Желев да създаде така жадуваното от него "правителство-камикадзе", което като гръмоотвод да поеме мълниите на народния гняв. И точно това е заветната цел: да се предизвика масово народно недоволство, пълна анархия и хаос, за да се поискат от парламента извънредни пълномощия, зад които по правило ще стои репресивният апарат. Впрочем с това е съобразена и една от основните функции на сегашния министър на отбраната, Димитър Луджев, друга жалка комунистическа марионетка - да трасира пътя към едноличната диктатура на Желю Желев. Оттук крачката към пълното разрушаване на българската държавност е само една: еднолично управление на страната, мораториум върху дейността на политическите партии, международна изолация, възникване на опасност от страна на враждебно настроените към България съседи и т.н.

Съюзът за Търновска конституция предупреждава всички демократични сили в страната: Отечеството е в опасност! Ретроградната комунистическа върхушка изведе на върха на политическата пирамида национален престъпник, който води страната към гибел. Нека не допуснем това да се случи и нека всички поемем отговорността си пред историята. Защото България - това сме всички ние!

София, 27 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА) НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ. Документът е приет на Петата национална конференция на партията на 21 септември 1991 година в София.


ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА

ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

Основна цел на Републиканската партия в икономическата област е създаването на СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, основана на ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, и извеждане на страната от дъното на икономическата пропаст. Във връзка с това ние сме за:

ПЪЛНА СВОБОДА НА ВЛАДЕЕНЕ, ПОЛЗВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ПРЕМАХВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ НЕЙНИЯ РАЗМЕР.

ПЪЛНА СВОБОДА НА СТОПАНСКАТА ИНИЦИАТИВА.

КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО НА БКП, понастоящем преименувала се в БСП, на сателитните й организации, както и на незаконно приватизираните обекти.

Забрана на стопанската дейност (с изключение на издателската) на политическите организации и ликвидация на техните фирми.

Съкращаване на държавните разходи вътре и вън от страната.

Обезпечаване на развитието на КОНКУРЕНЦИЯТА и създаване на ефективно АНТИМОНОПОЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Преобразуване на данъчно-финансовата система в съответствие с изискванията на световната практика.

СНИЖАВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ. Въвеждане на данъчни облекчения за новосъздадените частни фирми, а за местните фирми, производители на стоки и услуги - освобождаване от данъци за първите 3 години.

Осигуряване на условия за създаване на фондови, стокови и трудови борси.

Гъвкава митническа политика, насочена към СТИМУЛИРАНЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА И ЕКСПОРТНАТА ТЪРГОВИЯ. Намаляване на експортните такси.

Закриване на Министерството на външноикономическите връзки.

Разширяване на СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОНИ и създаване на условия за ефективното им функциониране.

Преминаване към конвертируемост на лева.

Създаване на нормативна основа за ПРИВЛИЧАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ КАПИТАЛИ.

ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗУМНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА КЪМ:

- стимулиране на фирмите, разработващи и внедряващи наукоемки и високотехнологични продукти и изнасящи ги на външния пазар;
- стимулиране на производителите за сътрудничество и интеграция с научните институти и университетите с дългосрочен характер;
- стимулиране творческата активност и създаване на предпоставки за реализиране на творческите възможности и защита на получените резултати;
- стимулиране създаването на малки и средни наукоемки предприятия с гъвкава производствена и пазарна политика, голяма оперативност и отворени изключително към технологични нововъведения;
- създаване на модерна инфраструктура за бърз и улеснен обмен на информация.

Създаване на необходимите предпоставки за приобщаване на страната към всички структури на Европейската общност и предприемане на енергични действия в това отношение.


ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО

Насилственото "коопериране" (т.нар. колективизация) на обработваемите земи, добитъка и инвентара и превръщането на техните собственици във фактически наемни работници доведе по упадък на земеделието и животновъдството. Упорито провежданата "социалистическа индустриализация" предизвика масова миграция от селата, което на практика почти ги обезлюди. Стигна се дотам, че от традиционен износител на растителна и животинска продукция България се превърна във вносител на жизненоважни продукти от първа необходимост. За да се излезе от тази криза, бе нужна всеобхватна демократична аграрна реформа, чието начало бе поставено с приемането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в който за съжаление има много компромиси, наложени от комунистическото мнозинство във Великото народно събрание. Ето защо, за да се доведе реформата до своя успешен край и да се възроди земеделието и животновъдството, Републиканската партия счита, че е необходимо:

ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВОТО НА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯТА И НЕЙНИЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР като антидемократични, противоречащи на изконното човешко право на собственост и пречещи за ефективното й използване.

Преминаване към ФЕРМЕРСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СЕМЕЙНАТА ФЕРМА, основа на земеделието в Европа и САЩ, бързо ще докаже предимствата си пред досегашните неефективни и бюрократични колективни стопанства (ТКЗС). За целта е необходима подходяща за отделните райони комасация на земята.

Поощряване и улесняване на създаването на малки предприятия към фермите за преработка на растителна и животинска продукция - за целта трябва да се предвидят специални ЗАЕМИ С ВИСОКА ЛИХВА.

ПОГАСЯВАНЕ НА ДЪЛГОВЕТЕ НА ТКЗС КЪМ ДЪРЖАВАТА, натрупани в резултат на безогледната им експлоатация, срещу неизплатените ренти на собствениците - това е необходимо, за да не се създадат пречки за връщането на земята чрез опити за прехвърляне на дълга към частните собственици.

Стимулиране на производството на ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТА ЗЕМЕДЕЛСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ.

Гарантиране от държавата на МИНИМАЛНИ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С ОГЛЕД СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ.

Осигуряване на БЛАГОПРИЯТНИ КРЕДИТИ за строеж на стопански сгради, купуване на механизация, торове, пестициди, фураж, семена, посадъчен и разплоден материал.

Поради пряката зависимост на резултатите от земеделския труд от атмосферните условия да се поощри ЧАСТНОТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО при приемливи застрахователни вноски и задоволително обезщетяване при настъпване на застрахователните събития.

ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ да се ползват от държавните мелиоративни системи при приемливи цени.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА АГРОТЕХНИЧЕСКОТО И ВЕТЕРИНАРНОТО ДЕЛО с оглед на осигуряването на частните стопани с необходимата помощ в това отношение.

ИЗДИГАНЕ НА АВТОРИТЕТА НА ВИСШИТЕ И СРЕДНИТЕ НИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ВЕТЕРИНАРНИ УЧИЛИЩА и създаване на широка мрежа от курсове за подготовка на фермери. В това отношение е необходимо по пътя на КУЛТУРНИЯ ОБМЕН И НА ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ да се почерпи от опита на напредналите в това отношение страни.


РЕСТИТУЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯ

Приватизацията е единствената възможност за установяване на ЛИЧНАТА СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ. Тя е основата за създаване на истинско пазарно стопанство, а оттук и на БОГАТО И БЛАГОДЕНСТВАЩО ОБЩЕСТВО НА СВОБОДНИ И ИНИЦИАТИВНИ ГРАЖДАНИ. Затова Републиканската партия е за НЕЗАБАВНА И ВСЕОБХВАТНА ПРИВАТИЗАЦИЯ, във връзка с което ние предлагаме:

ВРЪЩАНЕ НА ЗАГРАБЕНОТО СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ИМУЩЕСТВО НА НЕГОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ, а където това е практически невъзможно - пълно обезщетение за сметка на виновниците и на държавата, когато имуществото на последните не достигне;

Възприемане на МАКСИМАЛНО ОПРОСТЕНА СХЕМА за приватизация, което е необходимо условие за нейното бързо, ефективно и честно протичане.

ДА СЕ ПОСТАВЯТ В ПРИВИЛЕГИРОВАНО ПОЛОЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИТЕ КУПУВАЧИ, като за целта:

- се въведе разрешителен режим за участието на чуждестранни граждани при приватизирането на обекти от търговията и услугите;
- бъдат определени квоти за българско и чуждестранно участие при приватизация чрез акции.

За ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ и създаване на възможност на максимален брой дребни и средни спестители да се включат пълноценно в нея, държавата още в самото начало да изложи ПОВЕЧЕ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБА. ОТКОЛКОТО Е ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ.

ЧАСТ ОТ АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ФИРМИ (ПРИМЕРНО 10 %) ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ СЪС ЗАКОН В СОБСТВЕНОСТ НА ПЕНСИОННИТЕ И НЯКОИ ДРУГИ СОЦИАЛНИ ФОНДОВЕ, което освен икономически ще даде и благоприятен социален ефект.

РЕОРГАНИЗАЦИЯТА НА ГУБЕЩИТЕ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДО ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В РЕНТАБИЛНИ С ОГЛЕД ТЯХНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ.

Назначаване от Държавната агенция по приватизация на ВРЕМЕННИ УПРАВИ на крупните държавни обекти, които да гарантират БЕЗПРИСТРАСТНОТО им реорганизиране и приватизация.

СТИМУЛИРАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО И ПОКУПКАТА на българските крупни предприятия, към които няма особен интерес на вътрешния и на външния пазар чрез РАЗМЯНАТА ИМ СРЕЩУ ДЪЛГ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


006. ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (ЛДП)

Възниква в края на ноември 1989 г., но официално е учредена на 10 декември 1989 г. в София. Съгласно Закона за политическите партии е регистрирана в Софийски градски съд на 18 април 1990 г. Нейните основатели - Здравко Даскалов (първият председател на ЛДП), Веселин Кошев, Стоян Ангелов и Недялко Вълков - я определят като наследник на някогашните либерална и демократическа партии, оглавявани от видните политици Стефан Стамболов и Петко Каравелов.

Либерално-демократическата партия обединява всички категории български граждани - интелигенти, работници, занаятчии, селяни и младежи. Тя няма класов и съсловен облик, а е общонародна партия, с амбицията да съчетава интересите на широките слоеве от народа. ЛДП си поставя за цел превръщането на България в съвременна демократична парламентарна република с президентска форма на управление, част от общия европейски дом, строго съблюдаваща хартата на ООН за правата на човека, Хелзинкските и Виенските споразумения. Партията е за това Република България да изгради модерно и ефективно аграрно-промишлено стопанство на основата на частната (преимуществено) кооперативната и държавната собственост върху средствата за производство, със стабилна екологична, социална и културна политика.

През юни 1990 г. участва без успех в изборите за Велико народно събрание в рамките на коалицията Политически опозиционен блок. Впоследствие стана инициатор за създаването на трипартийната коалиция Либерален съюз. На следващите избори (13 октомври 1991 г.) участва в състава на предизборната коалиция "Свобода”, но не можа да влезе в Народното събрание.

Либерално-демократическата партия е съинициаторка, заедно с Гражданската либерална партия на Македония, за създаване на Балкански либерален съюз.

Оперативен ръководен орган на партията е Националното (централно) ръководство. Председател на ЛДП е Веселин Кошев, заместник-председатели са доц. Стефан Карастоянов и Иван Ванчев.

Адрес на ЛДП:
София-1113, ул. "Чехов" 10; тел. 70-60-40.

/Пресслужба "Куриер"/


10:25:36
17.03.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж.ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!