17 януари 1992

София, 17 януари 1992 година
        Брой 12 (542)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА. ДОКУМЕНТЪТ Е ПОДПИСАН ОТ РЪКОВОДИТЕЛИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ЕДИНЕН), БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ (НЕЗАВИСИМИ), СЪЮЗ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА, БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ, КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ И ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ".


СЪНАРОДНИЦИ,

На 19 януари 1992 г. ще се проведе решителният втори тур от изборите за президент на Република България.

Ние, представителите на БЗНС - Никола Петков, БЗНС (единен), БСДП, АСО (независими), партия ЛИБЕРАЛИ, Съюз на репресираните след 9 септември 1944 година, Българска бизнес партия, Национална студентска конфедерация, ЗМС "Н. Петков", Конституционен форум и Демократическа партия - Пловдив, изразяваме общата решителност да подкрепим кандидатурата на д-р Желю Желев като президент, който единствен може сега да бъде обединител, успокоител и арбитър на поляризираните политически и обществени настроения, да съхрани гражданския мир в трудния житейски и икономически преход към демокрация, да изтрие спомена от международната изолация, в която се намираше страната, и да спечели международна подкрепа за България, така необходима ни сега по вътрешни и външни причини.

На втория тур ние ще избираме между един псевдонезависим кандидат, заложник на БСП, и "зависимия" Желю Желев.

Желю Желев е наистина зависим от своята съвест и здрав разум, от приобщеността си към демокрацията, която е общото ни бъдеще.

Ето защо ние ви ПРИЗОВАВАМЕ да подкрепите с гласа си д-р Желю Желев. Гласувайте за него с мисъл за България и вярвайте, както той вярва във вас!

София, 15 януари 1992 г.

БЗНС - Никола Петков БЗНС (единен)
БСДП
Партия Либерали АСО (независими)
Съюз на репресираните след 9 септември 1944 г.
Българска бизнес партия
Национална студентска конфедерация
Конституционен форум
Демократическа партия - Пловдив
ЗМС "Н. Петков"

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП) ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ПРИЗНАЕ СЛОВЕНИЯ, ХЪРВАТСКО, МАКЕДОНИЯ И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА.


Българската социалдемократическа партия многократно е призовавала към признаване правото на самостоятелност на всички народи, които са декларирали желание за независимост. В духа на това считаме, че признаването на Словения, Хърватско, Македония, Босна и Херцеговина от българското правителство е естествен израз на симпатиите и съчувствието към братските славянски народи и е в духа на Хартата за правата на човека.

При зачитане на утвърдените вече граници считаме, че този акт в никакъв случай не уврежда интересите както на сръбския, така и на който и да е друг балкански народ, а открива възможности за добросъседски отношения.

Пътят към обединена Европа, към която се стремят балканските народи, минава през тяхната самостоятелност, свобода и равноправно сътрудничество.

Заедно с това считаме, че актове от такава съдбоносна значимост трябва да бъдат предшествани от контакти, разяснения и дискусии със заинтересуваните балкански и други европейски страни, с което да се осигури безконфликтно решаване на проблемите при гарантиране на мира.

София, 16 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП:

Д-р Петър Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


*   *   *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА. ДОКУМЕНТЪТ Е ПОДПИСАН ОТ 182 ВИДНИ БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ.


ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

И тези избори означават за България избор между демокрация и комунизъм. Историята е решила този избор в полза на демокрацията в световен мащаб, но на територията на България сме длъжни да го осъществим ние самите.

Нещата са прости до трагичност. Едно капризно разлюляване на везните с гласовете на разделената ни нация, каквото стана на първия тур, на втория може да ни доведе до катастрофа. Евентуалното избиране на комунистическия кандидат за президент Вълканов ще ни хвърли в гражданска война. Не казваме, че това е правилно или естествено, но то е самата горчива истина и никой няма право да я премълчава. Нито сегашното мнозинство в парламента ще го повика за клетва, нито въоръжените сили ще го приемат за главнокомандващ, нито общинските власти с мнозинство на СДС ще останат спокойни, нито младежи и студенти ще се примирят да се върнат нещата в ерата отпреди падането на Петър Младенов. А какво остава за етническите малцинства, които знаят, че изявеният националист Вълканов се готви да побългари дори арменските и еврейските имена? За всички пак е пределно ясно до какви тежки за България международни последици ще доведе една реставрация на антидемократичната епоха.

Само д-р Желев е доказал както пред нашия народ, така и пред целия свят, че е държавник, който осигурява гражданския мир в страната и способства за мирния стабилитет на целия Балкански регион.

Сънародници, времето за размисъл изтече. Действието е: бюлетина за д-рЖелев!

ПОДПИСАЛИ ВЪЗВАНИЕТО:

Лиляна Дичева - художничка, Богдана Зидарова - писателка, Жана Костуркова - художничка, Вера Недкова - художничка, Иван Кирков - художник, Любен Зидаров - художник, Марко Ганчев - писател, Филип Зидаров - изкуствовед, Георги Трифонов - художник, Георги Мишев - писател, Анастасия Панайотова - художничка, Христо Кацаров - писател, Стефан Дичев - писател, Лиляна Димитър Димова - пианистка, Атанас Свиленов - лит. критик, Злати Чалъков -художник, Стоян Анастасов -художник, Георги Друмев - журналист, Георги Чаушов - художник, Ивайло Дичев - писател, Юлия Иван Острикова - юристка, Милчо Радев - писател, к.ю.н. Лиляна Пиперкова - юристка, Елена Райнова - артистка, доц.Ради Радев - еколог, Бинка Вазова - художничка, Любен Дилов - писател, Петър Незнакомов - писател, Йордан Попов - писател, Никола Ковачев - режисьор, Христо Ковачев - архитект, Димитър Аврамов - изкуствовед, Петър Алипиев - поет, Гергана Михайлова - журналистка, Марин Големинов - композитор, Николай Кънчев - поет, Недялко Йорданов - писател, Вели Чаушев - артист, Иван Кулеков - писател, Христо Бойчев - писател, Ценко Минкин - композитор, Иван Кожухаров - художник, Марин Георгиев - писател, Дамян Бегунов - писател, Стефан Смирнов - журналист, Дарин Камбов - журналист, Александър Алексов - художник, Димитър Коруджиев - писател, Георги К. Кирилов - писател, Георги Величков - писател, Рашко Сугарев - писател, Евгени Кузманов - писател, Любен Петков - писател, Георги Тахов - писател, Васил Колев - писател, Гео Донев - писател, Иван Цанев - писател, Стефан Цанев - писател, Иван Радоев - писател, Станислав Стратиев - писател, Вили Цанков - режисьор, Иван Андонов - режисьор, Георги Данаилов - писател, Георги Тутев - композитор, Здравко Мавродиев - художник, Янко Станоев - писател, Владо Даверов - писател, Димитър Василев - писател, Христо Калчев - писател, Енчо Мутафов - критик, Невена Коканова - артистка, Николай Бинев - артист, Васил Димитров - артист, Павел Павлов -режисьор, Ели Иконописова - художник, Иван Стоянович - кинокритик, Жана Стоянович - артистка, Ани Бакалова - артистка, Васил Станилов - писател, Михаил Вешим - журналист, Божидар Кунчев - критик, Борис Христов - писател, Александър Шурбанов - писател, Розалия Ликова - писателка, Иван Теофилов - писател, Марин Колев - писател, Константин Илиев - писател, Георги Ганев - писател, Ивайло Петров - писател, Златомир Златанов - писател, Димо Димовски - писател, Михаил Величков - писател, Невена Стефанова - писателка, Константин Павлов - писател, Димитър Паунов - писател, Людмил Кирков - режисьор, Живко Ставлев [Сталев?] - юрист, Владимир Попов - писател, Людмила Колечкова - преводачка, Калина Малеева - журналистка, Цветан Марангозов - писател, Рая Кунчева - литературовед, Йосиф Сърчаджиев - артист, Вера Мутафчиева - писателка, Рада Александрова - писателка, Виктор Самуилов - писател, Силвия Борисова - преводачка, Агоп Мелконян - писател, Александър Томов - писател, Екатерина Томова - писателка, Биньо Иванов - поет, Миглена Манова - журналистка, Борис Карадимчев - композитор, Димитър Стойчев - писател, Николай Цонев - писател, Боян Папазов - писател, Васил Кинов - писател, Никола Гайдаров - публицист, Георги Цанков - критик, Петър Маринков - драматург, Александър Геров - поет, Борислав Стоев - художник, Петър Коледаров - историк, Василен Васев - драматург, Георги Мицков - поет, Малина Томова - поетеса, Федя Филкова - поетеса, Стоян Дуков - художник, Кева Апостолова - драматург, Симеон Пиронков - композитор, Маргарит Минков - драматург, Янаки Петров - поет, Петър Будевски - режисьор, Владимир Левчев - поет, Марин Янев - актьор, Борис Брайков - писател, Михаил Тошков - писател, Красимира Атанасова - поетеса, Райна Дормишкова - драматург, Тодор Андрейников [Андрейков?] - кинокритик, Атанас Ценев - писател, Александър Панов - критик, Мариана Мелнишка - преводачка, Евгения Иванова - писателка, Кеворк Кеворкян - журналист, Тодор Колев - актьор, Милан Огнянов - режисьор, Борис Димовски - художник, Радой Ралин - поет, Станка Пенчева - поетеса, Илка Зафирова - актриса, Богдана Карадочева - певица, Светослав Пеев - актьор, Ваня Костова - певица, Рангел Вълчанов - кинорежисьор, Димитър Вълчев - композитор, Любомир Пеевски - писател, Димитър Арабаджиев - писател, Николай Павлов - писател, Мария Русалиева - актриса, Мариана Димитрова - актриса, Пламена Гетова - актриса, Ивайло Христов - актьор, Веселин Ранков - актьор, Атанас Атанасов - актьор, Мимоза Базова - актриса, Васил Бинев - актьор, Радосвета Василева - актриса, Димитър Бочев - писател, Веселин Бранев - режисьор, Марияна Евстатиева - режисьор, Ваня Бояджиева - критик, Христина Балабанова - литературовед, Марияна Тодорова - литературовед, Елка Трайкова - литературовед, Тошо Тошев - гл. редактор на в. "Труд", Вътьо Раковски - поет, Мариана Аламанчева - артистка, Мария Киселинчева - историчка, Паун Генов - писател, Мара Чапанова - артистка, Иван Коларов - писател, Севдалин Генов - журналист и Копринка Червенкова - журналист.

София, 15 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ. Копие отписмото е изпратено до председателя на Социалистическия интернационал Вили Брандт и до "Амнисти интернешънъл".


Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Един от атрибутите на тоталитаризма е образът на врага. Така беше при фашизма, така беше и при комунизма. Независимо от това дали образът на врага се определя по расов, национален, класов или само по партиен белег той винаги е в зародиша на диктатурата. В началото на всяка диктатура е словото, изпълнено с ненавист, злоба и неизбежно с лъжа. С него идва насилието - физическо и икономическо - отнемането на хляба, духовно-монополната или почти монополната злоупотреба с медиите.

Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
Крехката демокрация, на която се радваме след половин век безправие, е в опасност. С "лов на вещици" изпълзява диктатура с парламентарна фасада. Люде, довчера благополучно преживели в някои от коридорите на властта, администрацията или научните учреждения, днес кресливо сочат поредната жертва. Оказва се, че врагът днес е социалдемократът. Безсилни да унищожат идеите на социалдемократическия хуманизъм, хора с неизживян тоталитарен манталитет целят да смажат неговите носители.

Тези дни стана нещо уникално. За да се отнеме хлябът на един-единствен човек, в българския Парламент беше гласуван специален закон. Под предлог, че начело на Комисията за защита на конкуренцията трябва да бъде непременно юрист, бяха подготвени условията за отстраняването на нейния ръководител социалдемократът г-н инж. Стефан Нешев, избран натази длъжност от 7-то Велико народно събрание. Без внимание остана обстоятелството, че той е дългогодишен стопански ръководител с опит и с доказани делови качества. В развилите се дебати по този въпрос многократно беше изтъквано като вина, че той е социалдемократ. На това основание с нескрита злоба се искаше отстраняването му. Да, инж. Стефан Нешев е социалдемократ. Нещо повече, той е син на социалдемократ, убит без съд и присъда след 9 септември 1944 г. Синът не превърна семейната трагедия в извор на мъст, а пое знамето на баща си. Днес пълзящите угодници пред предишната власт посягат срещу него.

Безпокои ни подготвяната разправа и с други социалдемократи, като проф. Захари Карамфилов, блестящ учен, бивш председател на Икономическата комисия на 7-то Велико народно събрание, избран от негоза председател на Централния статистически институт; Иван Първанов - един от активните творци на новата Демократична Конституция, избран от 7-то Велико народно събрание за член на Конституционния съд. Или може би ще бъде добре в този съд да заседават и да тълкуват новата Конституция нейните довчерашни противници?

Нашата общественост добре познава инж. Нешев, проф. Карамфилов и юриста Първанов от тяхната дейност във Великото народно събрание и от тяхната активна обществена позиция. За кого са неудобни тези мъже не е трудно да се прецени.

Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
Вие многократно сте заявявали, че не ще допуснете "лов на вещици". Часът на истината дойде! Сложете вето на този закон, който позори нашата демокрация, и на опита за разправа с другомислещите.

С уважение

Д-р Петър Дертлиев,

Председател на БСДП

София 10 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБА НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПРИ ПОДЕЛЕНИЕ 56480 - МВР В ГР. ЕЛХОВО. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, КАКТО И ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Сериозно сме обезпокоени от съвместната декларация на ИК на Федерацията на независимите професионални организации при МВР и ръководството на Българска офицерска легия "Раковски".

Считаме, че това е пореден опит на ръководствата на тези организации да се самопровъзгласяват за изразител на мнението на целия офицерски състав в МВР и да го манипулират. Считаме също така, че те са се откъснали от членската си маса по места.

Категорично се разграничаваме от духа и съдържанието на декларацията.

Всеизвестно е, че МВР и Министерството на отбраната се нуждаят от кадрови промени и обновление, а мерките в тази насока досега са само козметични. Болшинството от ръководните кадри са същите и продължават да прилагат тоталитарен подход в работата.

Заставаме категорично зад действията на министър Соколов и на новото ръководство на МВР за кадрово обновление и призоваваме към още по-активни и бързи действия за отстраняване на корумпираните, компрометирани и необразовани ръководни кадри, чието пенсиониране поради прослужено време трябваше да стане отдавна.

Българската офицерска легия "Раковски" не е профсъюзна организация и се създаде по места за подкрепа на реформите и мирния преход, а не за защита интересите на досегашните крепители на тоталитарния режим.

гр. Елхово, 10 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ, ПРИЕТО НА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ КЪМ КНСБ, СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА, СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ, СЪЮЗА НА БЕЗРАБОТНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, СЪЮЗА НА ЗАПАСНОТО ВОЙНСТВО, БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ, ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ И ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ВЪВ ВАРНА. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Министерския съвет, до синдикални организации и средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,
ДАМИ И ГОСПОДА,

Тоталната криза, обхванала обществото ни, е безпрецедентна. Девет десети от хората изнемогват и са под прага на социалния минимум. Икономическата статистика предупреждава, че производството фатално спада. На хиляди хора е отредена съдба на социални корабокрушенци. Расте инфлацията, която вече премина 600 процента. Ужасяващо се увеличава броят на безработните. Сто и дванадесет хиляди пенсионери във Варна получават заедно с компенсациите между 460 и 600 лева. Безпрецедентната социална дискриминация, на която са подложени милиони хора, никак не е добър атестат за стартиращата демокрация. Никой не чува страдалческите стонове на гладуващите. В някои изявления на финансовите арбитри се прокрадват неточни аргументи, твърди се, че народът не е чак толкова зле щом личните му спестявания са все още непокътнати, а даже и се увеличават. Любопитно е дали пенсионери, безработни и инвалиди увеличават влоговете си? В нито една цивилизована страна държавата не е поставила в такова унизително положение пенсионерите, безработните и инвалидите.

Имаме ясно съзнание за цялата сложност на ситуацията. Но тъкмо това налага отговорно държавническо отношение към проблемите. Цените непрестанно се покачват и далеч не са в границите на онова, което официално се признава. Позорно за демокрацията е едно малцинство от спекуланти и довчерашни "перспективни кадри" на тоталитарната номенклатура да живеят в охолство, а милиони хора да бедстват. От тази ситуация трябва час по-скоро да се излезе, за да се избегне социалният взрив, възпламеняването на който ще помете и прати в небитието едва прохождащата демокрация.

Ние, участниците в срещата, организирана от инициативния съвет, включващ представители на Съюза на пенсионерите, Съюза на ветераните от Отечествената война, Съюза на инвалидите, Съюза на безработните, Съюза на запасното войнство, Българския антифашистки съюз, Отечествения съюз и Демократичния съюз на жените във Варна се обръщаме към НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ с категоричното искане:

1. Настояваме до 20 януари 1992 година да се извърши пълно осъвременяване на пенсиите и изплащане на допълнителни компенсации за месеците септември, октомври, ноември и декември 1991 г., отразяващи реалната инфлация и нанесените материални и морални щети на пенсионерите. Осъвременяването на пенсиите да се извършва всяко тримесечие на база инфлация и реално поскъпване на живота.

2. Настояваме да се осигури по законодателен път и в изпълнение на КОНСТИТУЦИОННОТО право (чл. 48, ал. 1) на всеки пенсионер, имащ физически сили и професионална квалификация, да упражнява нормално заплащан полезен труд, независимо от възрастта му. Да се удължи срокът на социалното осигуряване на безработните на 12 месеца.

3. Народното събрание и правителството да предприемат незабавни мерки за ограничаване на безработицата и разкриване на нови, работни места, като се формират държавни комисии по региони, които да установят заетостта в държавните предприятия и учреждения. До изясняване и въвеждане на ред НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ да наложат МОРАТОРИУМ върху съкращенията и уволненията от държавни предприятия и учреждения.

Участниците в срещата заявяваме, че - ако не бъдат удовлетворени нашите искания - заедно с другите десетки хиляди пенсионери, безработни и инвалиди от града и страната ще преминем към допустими от закона ефективни действия (митинги, шествия, окупации, блокиране и др.) за отстояване на накърнените ни социално-икономически интереси. Подкрепяме социалните искания на синдикалните организации, отправени към Народното събрание и правителството.

Варна, 6 януари 1992 г.    

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ-ДЕКЛАРАЦИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ОТ ИМЕТО НА ДЕВЕТ КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКИ ДВОЙКИ В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ И РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


Приключилият първи тур от президентските избори на 12 януари 1992 година потвърди, че подавляващото мнозинство от българите не дадоха своето доверие на досегашния президент Желю Желев. За него гласуваха само 35 процента от гласоподавателите в България от които 8 процента са гласове на тъй нареклото се Движение за права и свободи.

Истината е една!

Само 27 процента от българите подкрепят Желю Желев и то като резултат от безогледното използване на властта.

Страната ни е изправена пред алтернативата:

Пълно унищожение на политическите сили - опоненти на СДС (движение) и подкрепящите го тъмносини парламент, президент и правителство, или общ отпор за спасяване на крехките кълнове на демокрацията и гражданския мир, за оцеляване на нацията.

Като осъзнаваме цялата отговорност на момента, сложността на историческата ситуация и имайки предвид политическата логика, ние избираме второто решение.

В името на общата надежда за оцеляване на България и за продължаване на демократичния процес, както и на общата ни ангажираност с принципите на социалната справедливост и националния суверенитет, ние правим политически компромис. Ние ясно съзнаваме, че с кандидатите, които подкрепяме, имаме принципиални идейно-политически различия, както и несъвместимост на целите и пътищата, които следваме. Но в името на тази политическа платформа ние, долуподписаните, участващи в президентските избори политически сили и независими кандидати, се споразумяхме да дадем подкрепата си на независимите кандидати Велко Вълканов - Румен Воденичаров за втория изборен тур за президент и вицепрезидент.

Този акт на подкрепа е един обществен договор, който гарантира, че в бъдещата президентска институция и в управленските структури на държавата ще заемат своето естествено място политическите представители от долупосочените политически сили.

Този договор е и най-сигурната гаранция, че президентството никога повече няма да се превърне в бастион на една-единствена политическа сила, както беше досега. Това е и единственият начин президентската институция да стане наистина национална и надпартийна.

Ние считаме, че само при горните условия може да има гарантиран приоритет на българския национален и народностен принцип във всички аспекти на политическия и обществения живот.

Този политически акт, който след изборната победа ще бъде реализиран от независимите кандидати за президент и вицепрезидент и представителите на посочените политически формирования, загрижени засъдбата на отечеството и несъгласни с досега провежданата от парламент, президент и правителство политика, ще бъде винаги и само в интерес на българската национална кауза.

Не на последно място това е и гаранция, че политическият живот в България ще бъде наистина плуралистичен и свободен, както е определян от решенията и действията и на умишлено игнорираните и съзнателно пренебрегваните до момента политически дейци, които имат амбиции и способност да поемат отговорността за съдбата на България в този съдбовен исторически момент.

Долуподписаните и изброени политически сили и кандидатпрезидентски двойки, участвали в първия тур на изборите на 12 януари 1992 година,

П Р И З О В А В А Т

всички свои членове, съмишленици и симпатизанти да дадат своя глас в подкрепа на независимите кандидати Велко Вълканов - Румен Воденичаров.

Отправяме настойчив призив и към вас, български избиратели, въздържали се от участие в изборите на 12 януари 1992 г., да превъзмогнете безразличието, неверието, скептицизма, отчаянието и страха и да дадете на 19 януари 1992 година своя решаващ глас за спасение на отечеството и на българската народност.

ГЛАСУВАЙТЕ С БЯЛАТА БЮЛЕТИНА!

София, 16 януари 1992 г.

ПОДПИСАЛИ:

ХРИСТИЯН-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ
Председател: Т. Петров
Кандидат за президент - Т. Пашалийски    
Кандидат за вицепрезидент - В. Илиев

НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ:
А. Дончев Н. Шкутов

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ
Кандидат за президент - Ив. Георгиев    
Кандидат за вицепрезидент - Ив. Кисимов

БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО СЕЛСКА ПАРТИЯ - ВАРНА
Кандидат за президент - Пр. Кожухаров   
Кандидат за вицепрезидент - С. Янулев

ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ"
Председател: проф. Сийка Георгиева
Кандидат за президент - проф. Сийка Георгиева
Кандидат за вицепрезидент - о.з. ген. Станчо Митев

БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ   
Кандидат за президент - Ас. Младенов   
Кандидат за вицепрезидент - Ив. Георгиев

ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ПЕРНИК
Кандидат за президент - К. Борисов   
Кандидат за вицепрезидент - М. Тонев

ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ  
Председател: К. Георгиев
Кандидат за президент - проф. Ст. Цанков
Кандидат за вицепрезидент - Ив. Стоянов

ПРЕДИЗБОРЕН СЪЮЗ - НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ

БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ "НС"  
Председател: Крум Куманов

ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ
Председател: д-р на ик.н. Славчо Георгиев  
Кандидат за президент - К. Куманов   
Кандидат за вицепрезидент - В. Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ АКАД. БЛАГОВЕСТ СЕНДОВИ НА НЕГОВИЯ ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ ПО ПОВОД НА ПРИЗНАВАНЕТО НА СЛОВЕНИЯ, ХЪРВАТСКО, МАКЕДОНИЯ И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Ние подкрепяме всички действия на българското правителство, които ни сближават с Европейската общност и демократичните страни в света. Това е необходимо за нашето вътрешно развитие и за нашата национална сигурност.

От друга страна, ние сме обезпокоени от прибързаните и несъгласувани действия на българското правителство, което първо в света призна Босна и Херцеговина и първо в Европа призна Македония. Вземането на едно такова решение, което за българина е свързано с много емоции и дълга история, ще има сериозни последствия и трябваше да стане след широки консултации с парламентарната опозиция и извънпарламентарните политически сили. Това е обичайна практика във всички демократични страни.

За да се намали до минимум влиянието на различията ни със съседните страни върху влошаването на добросъседските ни отношения, редно бе да се водят с тях предварителни консултации. Към трагедията, която се разиграва в нашата западна съседка, ние трябва да бъдем изключително внимателни, за да не дадем повод дори и за някаква мисъл, че използваме нещастието на съседа си за собствени облаги.

Категорично считаме, че тази прибързаност и несъгласуваност ще донесе на България трайно влошаване на отношенията с Гърция и Сърбия. Едва ли това може да се компенсира със "спортния" рекорд, че сме първи в Европа и света. Този рекорд ще отшуми бързо, а с гърци и сърби ще трябва да живеем като добри съседи в бъдеща обединена Европа.

Ние се питаме коя е мотивацията за това прибързано решение, като се има предвид сдържаното отношение на САЩ към този въпрос? Свързана ли е тази стъпка с предстоящите президентски избори? Ако това е така, ние смятаме, че представлява авантюристичен подход към нашата външна политика. Нещо, което искрено желаем да не е вярно. Истина ли е, че нашият министър на външните работи е научил за окончателното решение от журналистите на Софийското летище? Бил ли е уведомен предварително посланикът на Югославия в България за решението на правителството? Този въпрос е законен, тъй като ние имаме дипломатически отношения с Югославия.

София, 16 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ-ПРИЗИВ НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" И НА СЪЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - ДЕСЕН ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС (СДС-ДДА) В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ И НА БЛАГА ДИМИТРОВА ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


СВОБОДНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

Ние желаехме най-достойният да бъде избран и по най-достоен начин.

Тези от нас, които, недоволни от недостойния характер на президентските избори’92, отказаха да гласуват, защитиха своето достойнство и чест.

Същевременно чрез негласуване ние на практика гласувахме. Гласувахме по единствено възможния достоен и законен начин за сегашния президенти вицепрезидент. Можеше да успеем, ако бяхме не 2 200 000, а 3 700 000 негласувалите.

На втория тур законът не дава възможност да се боикотират изборите. Дори само няколко души да гласуват е достатъчно те да бъдат зачетени.

Редно, разумно и логично е след като не е възможно да гласуваме за сегашния президент чрез негласуване, да бъдем последователни и да сторим този път това, като се явим на 19 януари в избирателните секции. Ние вече дадохме своеобразния си урок по демокрация на тези, на които сме гласували доверие и сме ги удостоили с чест да ни управляват, като изпълняват задълженията си.

На 19 януари да гласуваме!
Да гласуваме за гражданския мир и за демокрацията!
Да гласуваме за Желю Желев и Блага Димитрова!

София, 16 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДБД И СДС-ДДА:
К. Кузманов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ, ПРИЕТО НА МИТИНГ НА БЕЖАНЦИ ОТ БЕЛОМОРСКА И ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ И НА ТЕХНИ ПОТОМЦИ, КАКТО И НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВАРНЕНСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. Документът е адресиран до българската общественост, до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание и до председателя на Министерския съвет.


След повече от век политическо и национално потисничество над българите в Беломорска и Вардарска Македония е дошъл денят, в който Вардарска Македония ще получи политическа свобода. Условия за това има. Срокът изтече! Очакваме признаването й от Република България и Европейската общност.

Събрани на митинг в подкрепа на този исторически акт, ние, българите бежанци от тези области и потомците им, живеещи във Варна, Добрич, Провадия, Бяла, Балчик и Долен чифлик, заедно с родолюбивата варненска общественост настояваме това да стане незабавно и без абсурдни и унизителни условия като тези на Република Гърция. Същевременно, като отдаваме заслуженото на кореспондентите на БТА в бивша Югославия, считаме, че нашите средства за масова информация, културната и политическата ни общественост не са на висотата на изискванията на историческия момент - съдбовен за нацията. Апелираме към българското правителство първо да признае политическата независимост на Вардарска Македония и с това да сложи край на половинвековното загърбване на този наш национален въпрос.

БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ МАКЕДОНИЯ!

Варна, 14 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "ДЕМОКРАЦИЯ" НА 16 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


Повод за това заявление на Висшия съвет на БСП и Парламентарния съюз за социална демокрация (ПССД) е публикуваното в днешния брой на в. "Демокрация" възвание, в което се издига алтернативата: "Желю Желев или гражданска война". Тезата е позната. В друг вариант тя прозвуча от устата на самия г-н Желев преди изборите през юни 1990 г.

Резултатите от първия тур на президентските избори показаха ясно, че мнозинството от българските избиратели не подкрепиха кандидатурата на досегашния президент. Напълно възможно и реално е това да се случи и на втория тур.

Затова в ход идва най-страшната заплаха - гражданска война. Това е недопустимо от правна и морална гледна точка и предварително компрометира една евентуална победа на досегашния президент. С тази провокация се прехвърлят всякакви граници на цивилизованата предизборна борба. Сегашният президент дойде на власт с "танкова" афера, а сега в името на неговата изборна победа ни заплашват с танкова разправа.

Говори се и от името на парламентарното мнозинство, от името на въоръжените сили, от името на общинските власти, от името на младежта и студентите.

От ваше име се заплашва с гражданска война! А какво мислите вие? Какво мислите и вие, членове и симпатизанти на СДС? Нима приемате да ви представят като потенциални носители на насилие?

Това, което целият български народ видя с очите си, е, че никога социалистите, техните привърженици и съюзници не провокираха насилие и не се поддадоха на провокации.

Не се страхувайте, хора! Гласувайте свободно и с разум! Конституцията, която президентът Желев не подписа и която Блага Димитрова прокле, е истинската, голямата гаранция против гражданска война.

Затова ние настояваме Парламентарната група на СДС, Координационният съвет на СДС, правителството и президентът, който е един от претендентите, да се разграничат от тази заплаха и да декларират, че ще действат в съответствие с Конституцията и законите и ще признаят резултатите от изборите в неделя, независимо от това коя от двете двойки ще получи мнозинството от гласовете.

От своя страна Висшият съвет на БСП и ПССД заявяват, че ще признаят резултатите от законните избори и както и досега ще осъществяват дейността си в съответствие с Конституцията и законите на Република България, в името на гражданския мир и демокрацията.

София, 16 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ИЗБИРАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ.


БЪЛГАРСКИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Приключи първият тур от изборите за президент на Република България. Заедно с вас постигнахме безспорен успех. Въпреки неограничените средства, с които разполагаше, въпреки масираната подкрепа на централния и на местния държавен апарат, въпреки ревностното съдействие на Българската телевизия и Българското радио и на редица други вътрешни и външни сили, г-н Желев не бе избран. Стана ясно, че Желю Желев се подкрепя едва от една трета от българските избиратели и от протурската партия на Ахмед Доган.

Сега пред нас стои втората трудна, но решима задача: да не допуснем изобщо избирането на Желю Желев за президент на Републиката. България се нуждае не от едноцветно обагрен политически лидер, поставил се в служба на определени партийни и лични интереси, а от действително независим политически деец, за когото интересите на България стоят над всичко.

Лъжа е, че днес алтернативата била "демокрация или комунизъм". Алтернативата днес е "демокрация или нов, тъмносин тоталитаризъм". Истински цинизъм е да се твърди, че ние искаме да възстановим "комунизма". За разлика от Желю Желев никой от нас не е бил член на Комунистическата партия. Най-малко ние бихме се стремили да се възстанови отречената от нас бюрократично-тоталитарна система, срещу която сме се и борили. Както и досега, ние ще работим за изграждането на ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА И СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА. Ще осигурим действието на всички механизми на демокрацията - разделението на властите, политическия плурализъм, независимостта на съдебната власт. Ще се придържаме неотстъпно към Принципите на правовата държава. Ще положим всички усилия за ограничаване на престъпността и на другите закононарушения. Ръководени от идеята за социална справедливост, ще проявим особени грижи за подобряване на бедственото положене на пенсионерите, на безработните и на младежта. Във всичките си действия строго ще се придържаме към основния закон на страната - конституцията.


Скъпи съграждани!

Днес страната ни изживява тежка икономическа, политическа и духовна криза. Производството, лишено от пазари и национално ръководство, непрекъснато спада, безработицата расте, културата е в упадък, правният ред се руши, нравствеността е достигнала най-ниската си точка. В тази обстановка действащият президент и правителството мислят преди всичко как да върнат (реституират) имуществото на бившите собственици. Замисля се ограбването на половинвековния труд на милионите трудови хора, разделянето на обществото на бедни и богати.
Не допускайте да стане това!


Български бизнесмени!

Некомпетентно провежданата икономическа реформа ви лишава от възможността да участвате във възстановяването и изграждането на националната ни икономика. Непосилните лихвени проценти и произволните данъци спъват творческата инициатива на българина. Вместо пред вас вратите широко се отварят през чуждестранния капитал, който носи със себе си и опасността от икономическо заробване на страната ни.


Селскостопански труженици, земеделци!

Припомнете си величавите думи от земеделския химн: "Другари, наша е земята..." Не позволявайте свещената българска земя да ви бъде отнета! Не допускайте тя да бъде разпродадена на чужденците! Запазете я за идните поколения!


Български интелектуалци!

Никой по-добре от вас не вижда ускорения упадък на българската култура и никой по-добре от вас не разбира острата необходимост от незабавна държавна помощ за науката, образованието, културата и изкуството. Гласувайте за политика, която ще съхрани безспорните постижения на националната ни култура и ще възроди интелектуалния и художествения потенциал на нацията.


Български патриоти!

Националната ни сигурност е застрашена. България се оказа отново в една нарастваща изолация. Недалновидни политици използват скъпата на всяко българско сърце Македония за своите предизборни цели. Търсят се някакви планетарни гаранции, а се пренебрегва естествената ни принадлежност към Европа и към великото славянско семейство. В армията се извършват необосновани експерименти, жизненоважни за нашата сигурност структури се разграждат, по партийни съображения се освобождават от армията и от полицията висококвалифицирани кадри. И всичко това става в обстановка, когато на Балканите се наблюдава опасна политическа нестабилност.

Националното ни единство е в опасност! Под благосклонния поглед на действащия президент протурската партия на Ахмед Доган насажда сепаратизъм, отчуждение и вражда в определени части на нашата нация. Интензивно се турцизира чисто българско мохамеданско население. Ние се отнасяме с уважение и с любов към всички български граждани независимо от тяхното етническо самосъзнание и религия, но това не означава, че трябва да търпим нацията ни да бъде подчинена на чужди национални интереси.


Българи от всички цветове на политическата дъга!

Нас ни обединява любовта към България! Гласувайте във втория тур с бялата бюлетина! Не се поддавайте на шантажи и заплахи! Ние заедно с вас имаме своя голям шанс. Стоим на крачка от победата! Направете я - в името на гражданския мир, в името на демокрацията, в името на правната сигурност, в името на социалната справедливост, в името на скъпото ни отечество България!

ЩЕ ПОБЕДИМ!

София, 16 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ПРЕСЦЕНТЪР НА ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ И РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ ЗА СЪГЛАСИЕТО НА Г-Н ВЪЛКАНОВ ЗА ПРЯК ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДИСПУТ С КАНДИДАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.


Съобщаваме, че г-н Велко Вълканов, кандидат за президент на Република България, е съгласен да участва в прекия телевизионен диспут с кандидата за президент г-н Желю Желев.

Във връзка с това ние държим да заявим следното:

Отново и в изявлението си от 16 януари 1992 г. екипът на Желю Желев - Блага Димитрова прави опит за заблуда на българските избиратели, като показва в невярна светлина позицията на двойката Велко Вълканов - Румен Воденичаров. Изопачава се решението на Народното събрание от 19 декември 1991 г., което изрично постановява участието в диспута на кандидатите, допуснати до втория тур на изборите.

Ето и извадка от текста на решението:

"Кандидатите за президент и вицепрезидент от една листа преценяват сами дали в рамките на отпуснатото време ще участват едновременно и двамата, или самостоятелно. При едновременно участие те разпределят предоставеното време помежду си.

В случай че се наложи да бъде проведен втори тур, кандидатите, получили право да се явят на балотаж, могат да проведат по взаимна договореност дебати по програма "Хоризонт" на радиото и по първа програма на телевизията с времетраене до 60 мин., в определеното програмно време."

От цитирания текст става пределно ясно, че тук се имат предвид не самокандидатите за президент, но и техните заместници, лицата, които при определени обстоятелства могат да встъпят във функциите на президент и да оглавят държавната власт до края на петгодишния мандат.

Очевидно г-н Желев не желае да се съобразява с волята на Народното събрание и налага своя диктат. За нас и за всеки непредубеден българин е ясно, че отказът му да допусне до диспута и кандидатите за вицепрезидент издава скрити авторитарни стремежи и политически страх. Пресцентърът още веднъж потвърждава готовността на проф. Велко Вълканов да участва в телевизионния диспут.

София, 16 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ПРИЗНАЕ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЛОВЕНИЯ, ХЪРВАТСКО, МАКЕДОНИЯ И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА.


Като взе предвид правото на самоопределение на всеки народ, отчитайки историческите предпоставки за осъществяване на траен мир и разбирателство на Балканите

КОФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА" ЗАЯВЯВА:

1. Приветства правителственото решение за признаване независимостта на Словения, Македония, Хърватско, Босна и Херцеговина. То е съобразено с националните интереси на страната и е проява на самостоятелна външна политика.

2. Солидаризира се със становището на президента на Републиката д-р Желю Желев относно това решение на българското правителство.

София, 16 януари 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ
НА КТ "ПОДКРЕПА":
д-р К. Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРИТЕ НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ И НА БЛАГА ДИМИТРОВА ЗА ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


Републиканската партия в България преценява резултатите от първия тур на изборите за президент като още един удар срещу неокомунизма и неосталинизма. В същото време тя изрязава своята тревога от пасивността и апатията на голям брой избиратели. Открито заявяваме, че в подобен момент на съдбоносен избор "за" или "против" демокрацията, тяхното въздържане от гласуване обслужва реваншистките апетити на БСП/БКП. Тази партия и сега се прояви за пореден път като изкусна конспираторка и манипулаторка. А що се отнася до т.н. "независими" кандидати Велко Вълканов и Румен Воденичаров, то те вече се разобличиха като креатури на БСП/БКП, събирайки толкова гласове, колкото е нейният електорат. За всеки приятел на демокрацията трябва да бъде ясно на кого служат и се канят още по-ревностно да служат тези политически марионетки.

Срещу тях стоят ярките личности и убедени демократи Желю Желев и Блага Димитрова. Републиканската партия в България отново призовава своите съмишленици и симпатизанти да гласуват за тях. Така те ще гарантират необратимостта на демократичните процеси, пълното разграждане на тоталитарните структури и новите външнополитически приоритети, очертани от д-р Желю Желев през досегашната му дейност като президент на Република България.

Българки и българи, помнете че и сега, както на 13 октомври 1991 г., не става дума за поредните избори, а за категоричен избор в полза на демокрацията!

София, 14 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА
ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ:
Александър Спиридонов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ (БСС) КЪМ СТУДЕНТИТЕ В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ И РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ ЗА ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 19 ЯНУАРИ 1992 Г.


Във връзка с втория тур на президентските избори Съюзният съвет на Българския студентски съюз (БСС) благодари на всички студенти, гласували с белите бюлетини, и ги призовава на 19 януари (неделя) 1992 година да гласуват с бялата бюлетина!

НА ПЪРВИЯ ТУР ГИ УПЛАШИХМЕ, НА ВТОРИЯ ЩЕ ГИ ПОБЕДИМ!

София, 16 януари 1992 г.

ИЗПЪЛНЯВАЩ
ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Иван Демиревски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" (ГИСДИ) ЗА КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ В ПЪРВИЯ КРЪГ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА И ЗА ГОТОВНОСТ ДА ИЗВЪРШИ ПРОГНОЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И НА ВТОРИЯ ТУР НА 19 ЯНУАРИ 1992 Г.


На приключилия първи тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" с доброволното съдействие на своите 17 хиляди наблюдатели покри почти всички избирателни секции в цялата страна. Констатирани бяха някои основни нарушения на избирателния закон, които могат да бъдат обхванати в следните няколко групи:

- необявяване, грешки и непълноти в избирателни списъци;

- нарушение на реда за водене на предизборната кампания, определен в Избирателния закон (неправомерно използване на градския транспорт за предизборна агитация, унищожаване на агитационни материали, водене на агитация в деня на размисъл и изборния ден, в т.ч. и в средствата за масова информация и др.);

- нарушения в хода на гласуването (изнасяне, унищожаване и разместване на бюлетините от кабината за гласуване; използване на бюлетини с близък цвят за различни кандидати; промяна на подреждането на бюлетините; неправилно оборудвани секции и др.);

- недопускане на отделни места на наблюдатели в секциите;

- непознаване на Закона и инструкциите на ЦИК и образците документи за изборите от някои секционни комисии;

Веднага след приключване на изборния ден Сдружението оповести своите прогнози за резултатите от изборите, които се оказаха най-точни до окончателните резултати, обявени от ЦИК.

Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" се ангажира с наблюдение и на втория тур на изборите, като отново ще обяви своя прогноза за изборните резултати.

София, 16 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.

(Декларацията се публикува със закъснение по вина на нейните автори.)


Ръководството на ВМРО - Съюз на македонските дружества, от името на многобройните бежанци от Вардарска и Беломорска Македония, на техните потомци и на всички съюзни членове отбелязва с голяма тревога реалната опасност, която грози Република Македония. Единственият останал възможен изход, който ще я предпази от изпитанията и от жертви на чужда агресия, е НЕЗАБАВНОТО й признаване като суверенна и независима държава.

В този смисъл ние приветстваме политическата позиция и досегашните декларации на българския президент и правителството.

Бързината, с която се развиват събитията, и историческата отговорност на България към нейните еднокръвни братя налагат българската държава веднага и първа, независимо от позицията на други държави, да признае държавния суверенитет и независимост на Република Македония.

Настояваме българското правителство да поиска разполагането на "сини каски" на ООН и на границата между Република Македония и Република Сърбия, за да се предотврати разширяването на агресията на македонска земя.

София, 7 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:45:31    
17.01.1992 г.    

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!