17 януари 1991

СОФИЯ, 17 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                         БРОЙ 12 /287/

СОФИЯ, 17 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В ЛИТВА.


ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ И ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ СЪБИТИЯ В ЛИТВА, В ЧАСТНОСТ ОТ УПОТРЕБАТА НА ВОЕННА СИЛА ОТ ЦЕНТРАЛНАТА СЪВЕТСКА ВЛАСТ ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ, КАСАЕЩИ ЛИТОВСКИЯ НАРОД, КАТЕГОРИЧНО ОСЪЖДАТ ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ И ГИ ОКАЧЕСТВЯВАТ КАТО ВАРВАРСКИ И ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ОБЩИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ПРОЦЕС В ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ.

ПОДОБНИ ДЕЙСТВИЯ СА ЗАПЛАХА ЗА МИРА, СИГУРНОСТТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА НАРОДИТЕ В ДУХА НА ХЕЛЗИНКСКИЯ ПРОЦЕС. ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ СА ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА НЕ САМО НА СТРАНАТА, В КОЯТО ТЕ СЕ РАЗВИВАТ. ТЕ СА РЕАЛНА ЗАПЛАХА ЗА СВЕТОВНИЯ МИР.

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВВРЪЗКА С ДЕЙСТВИЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА СЪВЕТСКА ВЛАСТ В РЕПУБЛИКИТЕ ОТ ПРИБАЛТИКА.


МНОГОКРАТНО СМЕ ЗАЯВЯВАЛИ, ЧЕ НЕНАВИЖДАМЕ НАСИЛИЕТО ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ФОРМИ. ИЗЯВИТЕ НА НАШАТА ПАРТИЯ ВЪВ ВЪТРЕШЕН ПЛАН, КОИТО СА СЕ ИЗРАЗЯВАЛИ В ПРОТЕСТИ, ПОДПИСКИ И ПЕТИЦИИ СРЕЩУ БЕЗЗАКОНИЕТО И ПОСТТОТАЛИТАРИЗМА, СА НАЙ-ЯРКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА НЕПРЕКЛОННОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В СВЕЩЕНАТА БОРБА ПРОТИВ КОМУНИЗМА.

НАДВИСНАЛАТА ОПАСНОСТ НАД СВОБОДОЛЮБИВИЯ ЛАТВИЙСКИ НАРОД И СТРАНИТЕ ОТ ПРИБАЛТИКА Е ОПАСНОСТ НЕ САМО ЗА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В СССР, НО И В ИЗТОЧНА ЕВРОПА, РЕСПЕКТИВНО В БЪЛГАРИЯ.

СТАЛИНИСТКИТЕ, НЕОСТАЛИНИСТКИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ И КОНСЕРВАТИВНИТЕ СИЛИ У НАС НАДИГАТ ГЛАВА И ЗАПЛАШИТЕЛНО РАЗМАХВАТ ПРЪСТ. ВЕЧЕ СА ИЗВЕСТНИ ДВА СЛУЧАЯ НА СМЪРТ НА ОПОЗИЦИОННИ ЛИДЕРИ ПРИ НЕИЗВЕСТНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. НАЛИЦЕ СА СЛУЧАИ НА ТЕРОР И РЕПРЕСИИ В НЯКОИ СЕЛИЩА НА СТРАНАТА.

ТЕЗИ ФАКТИ НИ ДАВАТ ОСНОВАНИЕ ДА БЪДЕМ НАЩРЕК И ДА ПРИЗОВЕМ ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ДА БЪДАТ ГОТОВИ ЗА ОТПОР НА КОНСЕРВАТОРИТЕ И НА ТЪМНИТЕ АНТИДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ОПИТАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СССР И СВЕТА, ЗА ДА ПРЕДИЗВИКАТ НАПРЕЖЕНИЕ В СТРАНАТА.

СЪВЕТСКИЯТ СЪЮЗ - ТАЗИ ГИГАНТСКА МЕЛНИЦА НА ЧОВЕШКИ ДУШИ, ТАЗИ ВЕЛИКА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - ВЕЧЕ СЕ РАЗПАДА. СВОБОДНИЯТ ЧОВЕШКИ ДУХ, НЕОБРАТИМОСТТА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ РАЗГРОМЯВАТ И ПОСЛЕДНИТЕ НАДЕЖДИ НА ВСИЧКИ ТИРАНИ И НАСИЛНИЦИ, ВЛАСТВУВАЛИ ПОЧТИ СТОЛЕТИЕ НАД ИЗМЪЧЕНИТЕ НАРОДИ, ЗАКЛЮЧЕНИ В ГРАНИЦИТЕ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.

ГОРБАЧОВ, АВТОРЪТ НА ПЕРЕСТРОЙКАТА, КОЙТО ИСКАШЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НЕ ТОЛКОВА НА ДЕМОКРАЦИЯ, КОЛКОТО ТУШИРАНЕТО НА ЖЕСТОКОСТТА НА КОМУНИЗМА, КАТО ГО НАПРАВИ "ДЕМОКРАТИЧЕН", СИ ОТИВА! СГРОМОЛЯСВА СЕ С ГРЪМ И ТРЯСЪК ПОРЕДНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ХИМЕРА, ОСТАВЯЙКИ МИЛИОНИ ХОРА ИЗМАМЕНИ, ОЗЛОБЕНИ И РАЗГНЕВЕНИ.

В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ КОНСЕРВАТИВНИТЕ СИЛИ В СЪВЕТСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО СА ВЗЕЛИ ВРЪХ. ПЕТ ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА "ПЕРЕСТРОЙКАТА" В ЛИТВА ОТНОВО Е ПРОЛЯТА КРЪВТА НА НЕЙНИ МИРНИ ГРАЖДАНИ.

БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НЕ Е ИЗНЕНАДАНА ОТ ТОЗИ ФАКТ. НИЕ ГО ПРЕДВИЖДАХМЕ, КАКТО ПРЕДВИЖДАМЕ КРАЯ НА КОМУНИЗМА И НЕОКОМУНИЗМА В БЪЛГАРИЯ, ПОД КАКВАТО И МАСКА ДА СЕ КРИЕ ТОЙ И КАКВИТО И УСИЛИЯ ДА ПОЛАГА ЗА СВОЕТО ОЦЕЛЯВАНЕ.

РЕШИТЕЛНО И ГНЕВНО ЗАКЛЕЙМЯВАМЕ НАСИЛИЕТО НАД СВОБОДОЛЮБИВИТЕ ПРИБАЛТИЙСКИ НАРОДИ, РЕШЕНИ С ЦЕНАТА НА ВСИЧКО ЗАВИНАГИ ДА СКЪСАТ С КОМУНИЗМА.

НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АГРЕСИЯТА!

ПРИВЕТСТВАМЕ БОРБАТА НА УГНЕТЕНИТЕ ОТ ЛИТВА, ЛАТВИЯ И ЕСТОНИЯ И СЕ ПРЕКЛАНЯМЕ ПРЕД САМОЖЕРТВАТА НА СВОБОДНИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ ВИЛНЮС, ДАЛИ ЖИВОТА СИ В ЖЕРТВА НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

ПРИЗОВАВАМЕ ПРЕЗИДЕНТА ГОРБАЧОВ КЪМ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА НОРМАЛИЗИРАНЕ НА ОБСТАНОВКАТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОКУПИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ОБЯВЯВАМЕ ЦЕНТРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА СССР И ЛИЧНО ГОСПОДИН ГОРБАЧОВ ЗА КОНСЕРВАТОРИ, АГРЕСОРИ И ИЗМАМНИЦИ ОТ СВЕТОВЕН МАЩАБ, КАТО НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНАТА ИМ ОСТАВКА!

БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗХОЖДАЙКИ ОТ СЪЗДАЛОТО СЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ, ВСИЧКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ ДА ИЗРАЗЯТ СВОЯ ПРОТЕСТ ЧРЕЗ МАСОВИ МИТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ И СТАЧКИ В ЗНАК НА СОЛИДАРНОСТ И ПОДКРЕПА НА ПОРОБЕНИТЕ НАРОДИ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ В ТЯХНАТА БОРБА ЗА НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА.

ДА ЖИВЕЕ ДЕМОКРАЦИЯТА!
ДА ЖИВЕЕ АНТИКОМУНИЗМЪТ!

СОФИЯ, 14 ЯНУАРИ 1991 ГОД.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДП: ЙОЛО ДЕНЕВ


Х   Х   Х

СОФИЯ, 17 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛИА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ПО ВЪПРОСА ЗА ФОРМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА.


ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ "ОСНОВНИТЕ" ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ФОРМУЛИРОВКАТА В НЕГО ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КАКТО И ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА Г-Н ЖЕЛЕВ, ЧЕ "ВСЕКИ ОПИТ ЗА ВРЪЩАНЕ НА МОНАРХИЯТА БИ ДОНЕСЪЛ НОВА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА И ПО-ГОЛЯМО РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ ХОРАТА, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БНДП Е ДЛЪЖЕН ДА ЗАЯВИ СЛЕДНОТО:

1. ВЪПРОСЪТ ЗА ФОРМАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е ПРЯКО СВЪРЗАН С ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. ВАЖНОТО ЗА СТРАНАТА Е ДА ИМА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНО ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ УПРАВЛЕНИЕ, ИЗРАЗЯВАЩО ИНТЕРЕСИТЕ НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО.

2. ВЪПРОСЪТ ЗА СЪДБАТА НА МОНАРХИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ В БЪЛГАРИЯ Е ОБВЪРЗАН С ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, КАКТО И С РАЗКРИВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА ВСИЧКИ ПРАВИТЕЛСТВА В СТРАНАТА ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА НАСАМ И С ПРЕОДОЛЯВАНЕТО  НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ. В НЯКОЛКО  ДЕКЛАРАЦИИ НИЕ ИЗРАЗИХМЕ СВОЕТО СТАНОВИЩЕ, ЧЕ РЕФЕРЕНДУМЪТ ОТ 1946 Г. НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЕТ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЕН КАКТО ПОРАДИ НАРУШАВАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, ТАКА И ПОРАДИ ФАКТА, ЧЕ СЕ Е ПРОВЕЛ, КОГАТО СТРАНАТА Е БИЛА ОКУПИРАНА, БЕЗ ПОДПИСАН МИРЕН ДОГОВОР.

3. ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ГОРНОТО, НИЕ НАСТОЯВАМЕ ТОЗИ ВЪПРОС ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАН С ПОЛАГАЩОТО МУ СЕ ВНИМАНИЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, КАКТО И В ПАРЛАМЕНТА. НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС, ПРЕДИ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ.

4. ПРИЗОВАВАМЕ Г-Н ЖЕЛЕВ ДА СЕ ИЗВИНИ НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЗА ДУМИТЕ, ИЗКАЗАНИ ОТ НЕГО ПО ПОВОД МОНАРХИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ. НИКОЙ - И НАЙ-МАЛКО Г-Н ЖЕЛЕВ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗКАЗВА ОТ ИМЕТО НА НАРОДА, ТЪЙ КАТО ЦЯЛАТА ВЛАСТ ПРОИЗХОЖДА ОТ НАРОДА КАТО ВЪРХОВЕН СУВЕРЕН НА СТРАНАТА. ПО СЕГА ДЕЙСТВУВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ /ДОКОЛКО ТЯ Е ЛЕГИТИМНА, ТОВА Е ДРУГ ВЪПРОС/ ПАРЛАМЕНТЪТ ИЗРАЗЯВА ВОЛЯТА НА НАРОДА, А ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /ПРЕЗИДЕНТ/ ИМА ЯСНО ОПРЕДЕЛЕНИ ФУНКЦИИ. НИЕ РАЗГЛЕЖДАМЕ ТЕЗИ ДУМИ НА Г-Н ЖЕЛЕВ КАТО ПОРЕДНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА МУ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА СТРАНАТА В ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА, В РАЗРЕЗ С ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И КОНСТИТУЦИЯТА НА СТРАНАТА. А Г-Н ЖЕЛЕВ, СЪОБРАЗНО ПОСТА, КОЙТО ЗАЕМА, Е ДЛЪЖЕН ДА БЪДЕ ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАКОННОСТ.

СОФИЯ, 8 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С.РАКОВСКИ", СЪСТОЯЛО СЕ НА 11 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ", КАТО ОТЧИТА ОБСТАНОВКАТА ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И В СТРАНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ, СЧИТА, ЧЕ ИМА СЕРИОЗНО РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ ДУМИТЕ И ДЕЛАТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА СПРЯМО ЛЕГИЯТА. ОБЕЩАНИЯТА, ДАДЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЛЕГИЯТА, ЗА РАВНОПОСТАВЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЗА ПРИОРИТЕТНО РЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОФИЦЕРИ НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ.

НЕЩО ПОВЕЧЕ: ИМА ЯВНО НЕЖЕЛАНИЕ ЗА ДИАЛОГ, КАТО ОТНОШЕНИЕТО СПРЯМО ЛЕГИЯТА СЕ ИЗГРАЖДА НА ОСНОВАТА НА СТАРИТЕ ТОТАЛИТАРНИ ЩАМПИ, НАЛОЖЕНИ ОТ БИВШАТА НОМЕНКЛАТУРА В РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА. ПРИМЕР ЗА ТОВА Е ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЕНАТА ВРЪЗКА С ЛЕГИЯТА ОТ КООРДИНАТОРА НА МИНИСТЕРСТВОТО ПРЕДИ МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА. ОСТАНА БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЕ ВРЪЧЕНАТА НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ОТ 30 НОЕМВРИ 1990 Г. ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЛЕГИЯТА ВЪПРЕКИ ОБЕЩАНИЯТА НА МИНИСТЪР МУТАФЧИЕВ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

1. ОДОБРЯВА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА УПРАВА.

2. ПРЕДЛАГА НА РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 21 ЯНУАРИ 1991 Г. КАТО КРАЕН СРОК ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО С БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ".

3. АКО СПОРАЗУМЕНИЕТО НЕ БЪДЕ ПОДПИСАНО, ЩЕ ПРЕДЛОЖИМ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ ДА ГЛАСУВАТ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА.

4. ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ, ЧЕ ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕ И КЛУБОВЕ, СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТТА ИМ В ЛЕГИЯТА, ЩЕ БЪДЕ ПОСЛЕДВАНО ОТ ЗАЩИТНИ МЕРКИ.

5. КООПТИРА В СЪСТАВА СИ КАЛИН ИВАНОВ АНТОНОВ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА, КАТО ГО ИЗБИРА И ЗА ЧЛЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА УПРАВА.

6. УТВЪРЖДАВА ЗА ДИРЕКТОР НА ВЕСТНИК "ЛЕГИЯ" ПОДПОЛКОВНИК ПЕТЬО МИЛЕВ БОЯДЖИЕВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ.

7. ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ПАТРИОТИ, БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ДА ПОДКРЕПЯТ БЪЛГАРСКОТО ОФИЦЕРСТВО В БОРБАТА МУ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕГОВИТЕ СПРАВЕДЛИВИ СОЦИАЛНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ИСКАНИЯ.

11 ЯНУАРИ 1991 Г., СОФИЯ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЛОВОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ ПОД ПОЧЕТНИЯ ПАТРОНАЖ НА ПРЕЗИДЕНТА /ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА/ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ КОНСТАНТИН АДЖАРОВ ПРЕД ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" Г-Н ИВАН ДУНДАРОВ.


ОПЕЧАЛЕНО СЕМЕЙСТВО, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ПОЛИТИЧЕСКИ МЪЖЕ И ЖЕНИ - СТРОИТЕЛИ НА НОВА БЪЛГАРИЯ,

Г-Н ИВАН ДУНДАРОВ ИСКАШЕ ДА СТАНЕ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ - НИТО ПОВЕЧЕ, НИТО ПО-МАЛКО. БЕШЕ ЛИ ТОВА ИЗРАЗ НА НЯКАКВО ПРЕКАЛЕНО ЧЕСТОЛЮБИЕ? В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ! В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Г-Н ДУНДАРОВ НЕ БЕ ПО-ЧЕСТОЛЮБИВ ОТ КОЙТО И ДА БИЛО ОТ НАС, НАМИРАЩИТЕ СЕ ТУК ЛИДЕРИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ. ТОЙ БЕШЕ УБЕДЕН, ЧЕ АКО ЗАСТАНЕ НАЧЕЛО НА ЕДНО ПРАВИТЕЛСТВО НА ШИРОКА КОАЛИЦИОННА ОСНОВА, БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ СЪВЗЕМЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА И ЩЕ ПОЕМЕ ПЪТЯ НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО КЪМ ЕДНА ШВЕЙЦАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ. ТАКАВА ВИЖДАШЕ ИЗСТРАДАЛАТА НИ РОДИНА В МЕЧТИТЕ СИ ИВАН ДУНДАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО".

ТОЧНО ПРЕДИ ПЕТ МЕСЕЦА,    НА 8 АВГУСТ 1990 Г., "ЗВЕНО" ИЗЛЕЗЕ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ С ИНИЦИАТИВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ШИРОКО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО, В КОЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ОТДЕЛЯШЕ ВТОРОТО МЯСТО И СЕ ПРИЗОВАВАХА ПОИМЕННО ЗА УЧАСТИЕ ВСИЧКИ ЗДРАВОМИСЛЕЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ЗА ЖАЛОСТ ТАЗИ ИНИЦИАТИВА БЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОСЪДЕНА НА НЕУСПЕХ ПОРАДИ ОТПОРА, КОЙТО Й БЕ ОКАЗАН ОТ СТРАНА НА ТЪМНИ СИЛИ. СИЛИ, В ЧИЯТО ОСНОВА ЛЕЖИ КОМУНИСТИЧЕСКАТА МЕТАМОРФОЗА, МЕТАСТАЗИТЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ ТУМОР В ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ: БСП И СДС.

СЕГА Г-Н ДУНДАРОВ ЗНАЕ ПО-ДОБРЕ ОТ ВСИЧКИ НАС КАКВО Е БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЗАЩОТО СЕ Е СЛЯЛ С ВЕЧНОСТТА В НЕЙНИТЕ ОСНОВНИ ИЗМЕРЕНИЯ: БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ, БОЖЕСТВЕНАТА МЪДРОСТ, БОЖЕСТВЕНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ. БОГ ДА ПРОСТИ Г-Н ДУНДАРОВ. ПОЧИВАЙ В МИР.

СОФИЯ, 8 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ВРЕМЕННИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ФАБ/.


ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕГАШНАТА БОРБА ЗА ИСТИНСКО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, ИЗМЪКВАНЕ НА СТРАНАТА ОТ ДЪЛБОКАТА ИКОНОНОМИЧЕСКА КРИЗА СЕ ЗАСТЪПВАМЕ:

ЗА ПЪЛНО РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА СТАЛИНИЗМА И ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА;
ПРОТИВ ВСЯКА ДИКТАТУРА, КАКВОТО ИМЕ И ЦВЯТ ДА НОСИ ТЯ. ПРЕСИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА МОНОПОЛИЗЪМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО;

ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО СВОБОДИТЕ СА ГАРАНТИРАНИ ОТ РЕАЛЕН ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ, А НЕ ФОРМАЛНО-КОНСТИТУЦИОННО;

ЗА КОНКУРЕНЦИЯ НА ИДЕИ И ВЪЗГЛЕДИ БЕЗ ПРАВО НА МОНОПОЛ И ОПИТИ ЗА НАСИЛСТВЕНОТО ИМ НАЛАГАНЕ В ОБЩЕСТВОТО;

ЗА СВОБОДА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА; СВОБОДНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИЛИ ВЪВ ФЕДЕРАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, КЛУБОВЕ, ПАРТИИ И ДР.;

ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СВОБОДНИ РАБОТНИЧЕСКИ И СЕЛСКИ СЪВЕТИ И ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТИ ПО МЕСТА, ИЗБИРАНИ ПРЯКО ОТ ТРУДЕЩИТЕ СЕ;

ЗА ПРАВОТО НА ЛЕГАЛНА БОРБА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ЗА ЗАЩИТА НА ТЕХНИТЕ МАТЕРИАЛНИ И СОЦИАЛНО-БИТОВИ ИНТЕРЕСИ;

ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ, НА ВСИЧКИ РЕПРЕСИВНИ ЗАКОНИ. ЛИКВИДИРАНЕ НА КОНЦЛАГЕРИТЕ И ТВУ-ТА. РАЗТУРЯНЕ НА КДС И СРОДНИТЕ МУ ИНСТИТУЦИИ КЪМ МВР;

ЗА РЕАЛНА БЕЗПЛАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБЩЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ;

СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА СТАРИТЕ ХОРА С НИСКИ ДОХОДИ;

СЪЗДАВАНЕ НА НОРМАЛНИ СОЦИАЛНО-БИТОВИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ НА МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА;

СЪКРАЩАВАНЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА ДО 6 МЕСЕЦА И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НЕЯ НА ОНЕЗИ МЛАДЕЖИ, КОИТО НЕ ИСКАТ ДА СЛУЖАТ ПО ИДЕЙНИ, РЕЛИГИОЗНИ И МОРАЛНИ ПРИЧИНИ;

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВСЯКАКВИ ДАНЪЧНИ ОБЛАГАНИЯ НА НАЙ-НИСКОПЛАТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ И ДРЕБНИЯ СЕЛСКИ СТОПАНИН;

ДЪРЖАВАТА ДА НЕ ИЗЗЕМА ДОХОДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОСВЕН НЕОБХОДИМИЯ МИНИМУМ, ЗА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНОСТ У ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ;

ЗЕМЯТА ДА БЪДЕ РАЗДАДЕНА НА СЕЛЯНИТЕ, КАТО НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ТЕРЕНИ НЕ НАДВИШАВАТ 60 ДЕКАРА. КООПЕРИРАНЕТО ДА СТАВА САМО НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА;

ФИНАНСОВОТО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СТРАНАТА ЧРЕЗ СЪКРАЩАВАНЕ НА БЮРОКРАТИЧНИЯ АПАРАТ, ЧРЕЗ ИКОНОМИИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА СМЕТКА НА АРМИЯТА, МИЛИЦИЯТА И ВЪОРЪЖЕНИЕТО;

ЛИКВИДИРАНЕ НА ЧЕРНОБОРСАДЖИЙСТВОТО И СПЕКУЛАТА ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕФИЦИТА ОТ СТОКИ.

ПРИЗОВАВАМЕ И СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ КЪМ ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СЕ БОРЯТ И РАБОТЯТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СВОБОДНА И ТВОРЧЕСКА СОЦИАЛНА АТМОСФЕРА В НАШАТА СТРАНА, ЗА БЪРЗ ИКОНОМИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕН НАПРЕДЪК.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИВРЕМЕННИЯ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ, ОБЕДИНЯВАЩ ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА И ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ.


К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

ЧЛ.15. ВИСШ ОРГАН НА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ Е КОНЕФЕНЦИЯТА НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ ПАРТИИ, КОЯТО СЕ СВИКВА ЕЖЕГОДНО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

ЧЛ.16. ИЗВЪНРЕДНА КОНФЕРЕНЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ СВИКА ПО РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА 2/3 ОТ ПАРТИИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ.

ЧЛ.17. НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПАРТИИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ С РАВЕН БРОЙ ДЕЛЕГАТИ.

ЧЛ.18. ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.5, 6, 9, 12 И 30, Е НЕОБХОДИМО ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ ДЕЛЕГАТИ.

ЧЛ.19. НЕ МОГАТ ДА СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ, АКО НЕ ПРИСЪСТВАТ НАЙ-МАЛКО 50 ДЕЛЕГАТИ.

ЧЛ.20. ВСЕКИ ДЕЛЕГАТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ИМА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС.

ЧЛ.21. КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА НА РЕГИОНА НА ЕДНА ОТ ПАРТИИТЕ, КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Е ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА-ДОМАКИН.

ЧЛ.22. ДНЕВНИЯТ РЕД И МАТЕРИАЛИТЕ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ИЗГОТВЯТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И СЕ РАЗПРАЩАТ НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ ПАРТИИ И НАБЛЮДАТЕЛИТЕ НАЙ-МАЛКО ДВЕ СЕДМИЦИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.

ЧЛ.23. ВСЯКА ПАРТИЯ-ЧЛЕН НА СЪЮЗА ИМА ПРАВО ДА ВНАСЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД.

ЧЛ.24. ЗАСЕДАНИЯТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СА ОТКРИТИ, ОСВЕН АКО САМАТА ТЯ НЕ ВЗЕМЕ ДРУГО РЕШЕНИЕ.


И З П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н   С Ъ В Е Т

ЧЛ.25. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ:

- СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ.
- ПО ДВАМА ЧЛЕНОВЕ ОТ ЧЛЕНУВАЩИТЕ ПАРТИИ, УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ТЕХНИТЕ РЪКОВОДСТВА.

ЧЛ.26.    ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ    СЪВЕТ РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА, УПЪЛНОМОЩЕН    Е ДА РАЗГОВАРЯ И ДА КОНТАКТУВА С ВСИЧКИ    И ВЪВ ВСИЧКО ОТ НЕГОВО ИМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО МЕЖДУ ДВЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЪГЛАСНО УСТАВА И ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ.

ЧЛ.27.    ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪБИРА НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ    МЕСЕЧНО
КАТО ВЗЕМА РЕШЕНИЯ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ПРИ ПРИСЪСТВИЕТО НА    ДВЕ ТРЕТИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ.

ЧЛ.28. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ МОГАТ ДА ДАВАТ СТАНОВИЩАТА    СИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ПИСМЕНО, БЕЗ ДА ПРИСЪСТВАТ    НА ЗАСЕДАНИЯТА    НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С ПРАВО НА ГЛАС.

ЧЛ.29.    ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ НАЗНАЧАВА    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР, ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР И ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИАТ, КОЙТО ПОДПОМАГА ДЕЙНОСТТА МУ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР И ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР

ЧЛ.ЗО. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЕКРЕТАР НА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ СЕ НАЗНАЧАВА ЕЖЕГОДНО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СЛЕД НЕГОВОТО РЕШЕНИЕ, ПРИЕТО С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, КАТО МОЖЕ ДА ЗАЕМА ТОЗИ ПОСТ НАЙ-МНОГО ДВА МАНДАТА. ТОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРЛАМЕНТА И ДА ЗАЕМА ДЛЪЖНОСТ В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ.

ЧЛ.31. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЕКРЕТАР ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. СВИКВА И РЪКОВОДИ ЗАСЕДАНИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.
2. РЪКОВОДИ ПОДГОТОВКАТА ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.
3. ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТАКТИ С ПАРТИИТЕ В СЪЮЗА. УЧАСТВА В КОНГРЕСИТЕ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИИТЕ НА ПАРТИИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА.
4. СЛЕДИ ЗА РАЗХОДВАНЕТО НА БЮДЖЕТА НА СЪЮЗА.

ЧЛ.32. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР И ГО НАЗНАЧАВА ЗА ЕДИН МАНДАТ /ОТ КОНФЕРЕНЦИЯ ДО КОНФЕРЕНЦИЯ/.

1. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЕКРЕТАР И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЕКРЕТАР НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТ ЕДНА ПАРТИЯ.
2. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЕКРЕТАР ВЛИЗА В ДЛЪЖНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЕКРЕТАР:
А/ Е ПОЧИНАЛ;
Б/ Е НАПУСНАЛ ПО СВОЕ ЖЕЛАНИЕ ИЛИ Е ИЗКЛЮЧЕН ОТ РЕДОВЕТЕ НА СВОЯТА ПАРТИЯ;
В/ ОТСЪСТВА ПО БОЛЕСТ ИЛИ ДРУГА ПРИЧИНА ПО-ДЪЛГО ОТ ДЕСЕТ ДНИ.


Т Е Х Н И Ч Е С К И   С Е К Р Е Т А Р И А Т

ЧЛ.ЗЗ. ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЕКРЕТАРИАТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕДНО ИЛИ НЯКОЛКО ЛИЦА. ОСЪЩЕСТВЯВА ФУНКЦИИТЕ НА: ОРГАНИЗАТОР, СЕКРЕТАР, КАСИЕР И СЧЕТОВОДИТЕЛ, КАТО:

А/ ИЗГОТВЯ ПРОЕКТО-ФИНАНСОВ ПЛАН НА СЪЮЗА;
Б/ СЪБИРА ВНОСКИТЕ НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ ПАРТИИ И НА НАБЛЮДАТЕЛИТЕ;
В/ ВОДИ СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ;
Г/ ОРГАНИЗИРА ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗАСЕДАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ.

ЧЛ.34. ВСИЧКИ ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ СЕ РАЗПИСВАТ ОТ:

- ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР И УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ СЕКРЕТАРИАТ;
- ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:01:50    17-01-1991