17 октомври 1995


София, 17 октомври 1995 година
Брой 203 /1504/

Редактор: Нина Гаврилова

    
София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК /15 ОКТОМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/. Конгресът преизбра за председател Жорж Ганчев.


1. Промени в устава, свързани със:
- структуриране на местните и регионалните организации на Българския бизнес блок /БББ/
- ангажименти на парламентарното представителство на партията за осъществяване на нейната програма и форми на отчет пред ръководните органи на партията.

2. Допълнения на Икономическата програма:

- мерки за ускоряване на приватизацията и съчетаване на различните форми на пазарна и масова приватизация с цел:
а/ създаване на български собственици;
б/ реални и чужди инвестиции;
в/ конкурентоспособни производства;
г/ разкриване на работни места;
д/ достъп до нови технологии и пазари.

На политически и икономически натиск на страните от Г-7 за затваряне на част от ядрените енергийни мощности на страната противопоставяме мерки за реална инвестиция на ядрените ни реактори по схемата замяна дълг срещу собственост.

3. Допълнения към Програмата за национална сигурност:

- по силата на традиционните връзки на България с Русия предвиждаме страната ни да играе ролята на мост между Русия и НАТО, без който диалог е немислимо изграждането на общоевропейска система за националната сигурност.

БББ обвързва взаимоотношенията на България, ЗЕС и НАТО с процеса на реална интеграция на страната в икономическите структури на Европа и премахване на унизителните условия на Шенгенското споразумение и черния списък.

БББ не приема разполагането на ядрени оръжия и войски на блока на територията на страната.

За председател на БББ конгресът избра Жорж Ганчев.

Избран беше Политически съвет като ръководен орган на партията от 9 души, в това число:

1. Даниел Сираков - заместник-председател;

2. Красимир Симов - заместник-председател;

3. Христо Иванов - говорител и връзки с парламентарната група и другите партии.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ГРАЖДАНСКА НИЦИАТИВА В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА И АРХ. СТАНИСЛАВ ИКОНОМОВ ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


Във връзка с нашумелите напоследък спекулации по повод на ДГИ-СДС сме длъжни да заявим следното. Движението гражданска инициатива е коалиционен партньор в Съюза на демократичните сили от самото му създаване и никога не го е напускало. ДГИ-СДС подписа политическото споразумение на СДС през 1994 г. и за пореден път доказа своята лоялност. Все още обаче двамата бивши председатели - Любомир Собаджиев и Тодор Гагалов, се титулуват като негови лидери, въпреки че организацията е с ново ръководство, избрано на редовна конференция през май 1994 г. в София. Използвайки все още неприключилите дела по регистрацията на легитимно избраното ръководство, г-н Гагалов е регистрирал в ЦИК ДГИ-СДС със седалище в Плевен като самостоятелна политическа организация. Това негово действие е подтикнато единствено и само от личностни и користни цели, за лична облага. Изразяваме надежда, че тези инсинуации няма да разколебаят нашите членове, напротив - ще ги мобилизират за по-активна работа в Съюза на демократичните сили и ще издържат достойно поредния изпит по демокрация.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ УВОЛНЕНИЯ.


Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия следи с тревога продължаващите политически уволнения. Не се вземат предвид професионалните качества и резултатите от работата. Уволняват се висококачествени ръководители с единствена причина - не са удобни на управляващата партия. Това ни напомня времето, когато всеки, който не беше член на Българската комунистическа партия, бе третиран като неблагонадежден.

Така например правителството дължи обяснение на българската общественост за уволнението на ръководител като инж. Лилян Вачков, изпълнителен директор на фирма "Кремиковци" ЕАД, съумял да изведе огромния завод от тежката криза и да го утвърди като проспериращ и търсен партньор.

София, 7 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА 52-МА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РАЗЛИЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ ПРИ 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДО СТОЯН АНДОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА, ПО ПОВОД НА ИЗВЪРШЕНИЯ СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА КИРО ГЛИГОРОВ АТЕНТАТ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

Долуподписаните членове на българското Народно събрание посрещнахме с негодувание извършения атентат срещу президента на Македония Киро Глигоров.

Според нас атентатът цели да дестабилизира вашата страна в момент, в който тя върви към окончателно извоюване на своята независимост чрез признаването й от Белград и Атина. България винаги е подкрепяла и ще подкрепя независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Република Македония, защото по този начин се гарантира стабилността на Балканите, включително и българската национална сигурност.

Този атентат ползва само онези, които мечтаят за връщане на Македония към Югославия и които биха загубили надеждите си, в случай че Белград признае Република Македония.

Разпространената информация, че извършителите са говорили сръбски език, само потвърждава това.

Същевременно ние сме обезпокоени от изявленията на Люпчо Георгиевски, отразени и в българската преса, че 80 на сто от арестуваните и разпитвани са представители на опозиционните партии ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-Татковинска; при това разпитвани на теми, несвързани с покушението срещу президента; при това са конфискувани книги на български език.

Надяваме се, че правителството на Македония няма да се поддаде на естественото за Балканите изкушение да използва за повод атентата срещу президента на републиката, за да се разправи със своите политически противници от опозицията. Такъв подход може допълнително да дестабилизира обстановката, което няма да бъде в интерес нито на Македония, нито на нейните съседи, в т.ч. България.

С решение на съвета на министрите след около един месец Република Македония ще стане пълноправен член на Съвета на Европа, в който процес, както и досега, ще получи активната подкрепа на България. Но членството в Съвета на Европа изисква да се спазват правата на човека.

Ето защо ние се надяваме, че македонското правителство и всички хора в Македония ще проявят нужната за тази тежка ситуация зрялост и мъдрост, за да се запазят спокойствието и редът в страната и да доведат до успешен завършек преговорите с Белград и Атина за признаване на Република Македония.

За постигането на тази цел, която е в общ интерес, може да разчитате и на нашата подкрепа.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ НАРОДНАТА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА.


Ние, долуподписаните кандидати за кметове и общински съветници в местните избори на 29 октомври 1995 г., участващи с бюлетина N 2 на Народната партия във Варна, отчитаме, че през мандата 1991 - 1995 г. вследствие на незадоволителната работа и липсата на синхрон между общинската администрация и останалите институции на изпълнителната власт в града, редът и сигурността на населението не бяха осигурени. Престъпността в града придоби масов характер. В резултат на това драстично бяха нарушени основни конституционни права на гражданите като правото на живот, неприкосновеност на жилището и собствеността.

Няколко десетки хиляди наши съграждани, в това число пенсионери, работници, учители, техническа и творческа интелигенция, служители и др., поради грубо нарушение на законите и бездействие на властите, вместо да забогатеят, както непрекъснато им се внушаваше от "приятелите" във властта, загубиха спестяванията си в никнещите като гъби и безконтролно функциониращи банки и вложения.

От две години са блокирани спестяванията на 1500 вложители в лицензираната "Крис-талбанк".

Вече четвърти месец в нарушение на международните си ангажименти държавата блокира собствеността - спестяванията на хиляди граждани в Първа приморска популярна банка.

От три месеца други десетки хиляди таят надежди и безпомощно наблюдават предсмъртните конвулсии и превъплъщения на най-голямото вложение "Югоагент".

Вече пети месец след прекратяване, не без участието на държавата, на дейността на така наречените "пирамиди" измамниците не са открити и виновници няма.

Ние декларираме, че утре, когато по волята на варненци влезем в общинската власт, ще направим всичко, което е по силите и възможностите ни, опирайки се на конституцията и на закона да осигурим правата и свободите на населението чрез ред и сигурност навсякъде и във всичко.

Приоритетно ще работим за възстановяване на спестяванията на пострадалите, за издирване и наказване на виновниците от всички банки, фирми и институции.

Варна, 10 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦАРСКИ КЛУБ "ЦАРИЦА ЙОАННА" ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ. Документът е адресиран до председателя на Съюза на демократичните сили и до пресцентъра на СДС.


Царски клуб "Царица Йоанна" изразява поддръжката си за Съюза на демократичните сили /СДС/, без поставянето на каквито и да е условия и на предстоящите общински избори ще гласува за неговите кандидати.

За трудното възраждане на съсипаното ни отечество е необходимо единомислие и обединение на демократичното ни общество около СДС, за да стане България отново цветуща и правова държава.

Предлагането на втори кандидат на опозицията изцяло обезсмисля досегашните усилия за обединение на демократичните среди в София и в други градове, а приемането на политическа отговорност от партийни лидери при загуба на изборите е без реална стойност.

Към настоящия момент кандидатът за кмет на София е наложително да е личност с висок морал, а г-жа Ренета Инджова не изпълни най-сериозното обещание: да се кандидатира за кмет на София, ако е подкрепена от обединената опозиция! Как да вярваме на следващите й обещания?

Призоваваме всички, които споделят монархическия идеал, да не допуснат разкъсване на гласовете, при което е възможно да сполучи третият кандидат и втори тур, за който се обещава обединение, изобщо да не е необходим!

София, 11 октомври 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Нели Николова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


Подписаното споразумение с Федерация "Царство България" /ФЦБ/ не се изпълнява от Съюза на демократичните сили /СДС/. За него не бе дадена гласност във вестник "Демокрация" и при незачитане на останалите клаузи то ще се окаже недействително и едностранно анулирано от СДС.

Обединената опозиция в лицето на СДС, Народен съюз, ФЦБ, Движението за права и свободи, Български бизнес блок, Радикалдемократическа партия и Българска социалдемократическа партия издигна кандидатурата на координатора на Федерация "Царство България" г-н Кирил Нотев за кмет на с. Асеново.

В град Смолян коалиция между СДС и Федерация "Царство България" издига обща кандидатура за кмет и общински съветници.

В село Челопеч Федерация "Царство България" и Народен съюз издигат обща кандидатура за кмет и общински съветници.

София, 16 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРИЕТО НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /22-24 СЕПТЕМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


На 8 февруари 1995 г. близко до гр. Сапарева баня в скандално нарушение на законите полицията извърши насилие върху демонстранти, включително върху народни представители и представители на местната власт, мирно протестиращи срещу незаконния строеж на деривацията "Джерман-Скакавица" - един опит да се възобнови пагубният за природата, спрян от Великото народно събрание проект Водоснабдителен комплекс /ВК/ "Рила".

Строежът на "Джерман-Скакавица" беше незаконен, тъй като не беше направена Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, както изисква чл. 20 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.

Строежът беше незаконен, тъй като не беше спазен чл. 23а от Закона за опазване на околната среда, според който компетентните органи организират дискусия за представяне на резултатите от ОВОС, в която вземат участие представители на местната власт, неправителствените организации, обществеността, засегнатите физически и юридически лица. На същия този ден, 8 февруари, Министерският съвет одобри и изпрати на председателя на Народното събрание Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, съдържащ следния допълнителен член:

Чл. 23г /1/ За обекти, които имат особено значение за задоволяването на жизненоважни потребности на населението на страната или на част от нея, което налага спешното им изграждане, Министерският съвет може по изключение да разреши извършване на необходимото строителство само въз основа на експертно становище, одобрено от министъра на околната среда, като окончателен доклад за ОВОС се изготвя в срок не по-дълъг от една година от въвеждането им в експлоатация.
/2/ При отрицателно окончателно решение по ОВОС Министерският съвет спира експлоатацията на обекта до отстраняване на причините за увреждането на околната среда.

На 9 февруари проектозаконът беше одобрен от парламентарната Комисия по опазване на околната среда и скоро след това бе приет от Народното събрание. Така приетият закон беше върнат за преразглеждане от президента на Република България като противоречащ на редица текстове от конституцията и ратифицирани от Република България международни спогодби. Без да се съобрази с изложените от президента разпоредби, без свикано по надлежен ред заседание на парламентарната Комисия по опазване на околната среда и в грубо нарушение на Парламентарния правилник законът бе гласуван отново в същия вид от парламентарното мнозинство.

Ние, представителите на българските неправителствени екологични организации, участници в националната конференция "Околна среда за България", изразяваме единодушно своето възмущение и остро протестираме срещу приетото от 37-то Народно събрание Изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, като най-категорично настояваме за неговата отмяна. Длъжни сме да заявим, че за нас неговото гласуване е тежък антидемократичен законодателен прецедент, който на практика обезсилва и обезсмисля досега действащия закон, считан за един от най-добрите в Европа. Чрез тях се дава възможност на изпълнителната власт да заобикаля най-съществените нормативни изисквания на ЗООС, изземват се прерогативите на Министерството на околната среда в полза на Министерския съвет, обществеността се лишава от право на информация и участие в решаването на пряко засягащи я проблеми на околната среда. Изменението и допълнението на закона са и драстичен пример за конюнктурно законодателство, при което въз основа на един конкретен случай се прави пробив в универсално действаща законова норма - като при това целта на промяната е да бъдат юридически и политически оправдани незаконните и антиконституционните действия на правителството - налагането на строежа на деривацията "Джерман-Скакавица" без ОВОС и с брутално полицейско насилие. Това изменение и допълнение дава възможност за пренебрегване на обществената воля при осъществяването на проекти, сериозно застрашаващи сигурността на гражданите и тяхното конституционно право да живеят в чиста околна среда - каквито са например ВК "Рила" и довършването на АЕЦ "Белене". Най-категорично заявяваме, че ще предприемем широка обществена акция за отмяна на Изменението и допълнението на ЗООС и ще използваме всички законни средства на протест, за да предотвратим неговото пагубно за околната среда действие.

/Пресслужба "Куриер"/

 

15:00:00
17.10.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


----------------------------------------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация

 

ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.

----------------------------------------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!