17 февруари 1995


София, 17 февруари 1995 г.
Брой 35 /1336/


София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р СВЕТЛАНА СПАСОВА ПО ПОВОД НА ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЯТА.


Изпълнителното бюро на Християндемократическия съюз /ХДС/ в България не е изненадано от повишаването на цените на електро- и топлоенергията, което автоматически води до повишаване на цените на стоките от първа необходимост.

Този акт на правителството за пореден път доказва липсата на политическа воля от страна на Българската социалистическа партия /БСП/ да изпълни предизборните си обещания за "провеждане на социална реформа".

Да е честито на всички, които избраха "градивната сила".

София, 16 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ЗА ПРОВЕДЕН РЕДОВЕН ПЛЕНУМ /14 И 15 ФЕВРУАРИ 1995 Г./.


НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" Е ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ, РЕД И ЗАКОННОСТ В СТРАНАТА НИ
/Резюме от работата на XII редовен пленум на НРС/

Националният ръководен съвет на НП "Единство" проведе на 14 и 15 февруари т.г. поредната си делова среща на тема "Отношението на НП "Единство" към правителството на Демократичната левица". Доклади изнесоха секретарите к. и. н. Петър Сулев и проф. инж. Георги Колев. Работата на форума премина бурно и доказа, че профсъюзната централа е активна и присъства в синдикално-обществения живот. Приетите важни решения ще дадат нова насока в дейността на всичките й структури.

На пленума на НП "Единство" се изказа и тревога от различията между думи и дела на правителството. Пред 37-то НС то декларира еднакво отношение към синдикалните централи, а още в първите дни от дейността си прави противоположното. Явно се толерират КНСБ и недоизграденият АССС и се залага на синдикалния монополизъм. Проф. Кръстьо Петков и отделни министри публично определят кои синдикати ще участват в тристранното партньорство. Това е грубо нарушение на трудовото законодателство чл. чл. 3, 4, 33 и 49 от КТ. НП "Единство" протестира срещу такива изяви. Те са чужди на демократизма и междусиндикалното разбирателство. Призовава правителството да спазва законите и поетите програмни ангажименти. Инак ще се създаде безпрецедентна бюрократично-политическа манипулация на синдикализма у нас.

НП "Единство" напомня на българската общественост и правителството, че анархо-синдикализмът и неговият нов облик - синдикалният екстремизъм, нанесоха огромни материални и морални щети на хората на умствения и физическия труд. Съсипването на икономиката и селското стопанство, социалният хаос, големият ръст на безработицата, уличният натиск, пожарите, гражданското неподчинение са дело на синдикалния екстремизъм. Негова жертва са хиляди отстранени от работа стопански, научни и културни дейци. Нима ще се оправдаят тези жестоки методи на анархосиндикалния произвол?

- Ние вярваме, че правителството ще каже открито и ясно на народа ни в какво дередже е приело управлението на държавата и какви трудности ни очакват. В този контекст, кабинетът на г-н Жан Виденов следва да определи критериите си по приложение на чл.З от КТ. Който синдикат отговаря на тях, ще бъде представителен и ще участва в "Съвета за социално партньорство". Само този е пътят към сплотяване на синдикалните сдружения - се казва в решенията.

НП "Единство" настоява да се проведат синдикални избори, за да се разбере, че в синдикалните централи членуват едва 48,6% от заетите с работа хора. Членският състав на всички легитимни синдикални централи е много по-малък, отколкото те декларират. КНСБ едва ли има повече от 920 хил. членове, а КТ "Подкрепа" е под 60 хил. членове. "Единство" има 266 хиляди, а АССС на г-н Асен Чаушев не надхвърля 30 хил. членове. Останалите имат по 5 хил. до 8 хил. членове. Резултатите от едно честно и точно синдикално преброяване ще сложат край на спекулативното монополизиране на отделни профсъюзни централи и най-важното е, че ще се разпредели справедливо огромното имущество на БСП, което сега незаконно ползва само КНСБ.

- Приканваме своите членове и симпатизанти да бъдат настойчиви и постоянно активни в съживяване на производството и засяване на пролетниците. Зеленчуци, яйца, птиче и свинско месо може да има бързо, ако сега се вземат мерки. Ние сме за бързи действия в тази посока и в борба с корупцията, спекулата и криминалната престъпност - заяви в заключителното слово председателят на централата г-н Огнян Бонев.

София, 14 февруари 1995 г.

СЕКРЕТАР НА НРС: инж. Атанас Павлов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

 

На 20 юли 1991 г. в София шест организации от страната основаха Конфедерация "Царство България", която участва в парламентарните избори през октомври 1991 г., като получи повече от 100 000 гласа. На Конфедеративния съвет, състоял се в Габрово на 28 март 1992 г., бе взето решение за превръщането на организацията във Федерация "Царство България". С решение по гражданско дело 4040/14 октомври 1992 г. Федерация "Царство България" бе регистрирана по Закона за лицата и семейството /ЗЛС/. С решение 219/14 ноември 1994 г. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите през декември 1994 г. Федерация "Царство България" като политическа коалиция, която взе участие в изборите и е една от десетте формации, получили повече от 1 на сто. Федерацията има доказан публичен авторитет и широка обществена популярност като най-масовия и утвърден изразител на монархическата идея сред българския народ.

В последно време от пресата научаваме, че е направен опит да бъде регистрирана политическа партия с нашето название от лица, които нямат нишо общо с Федерация "Царство България". Следователно налице е груба провокация и явен пореден опит за подкопаване на силата, популярността и значимостта на Федерация "Царство България". Инициаторът на тази нова провокация Маргарит Мицев не за първи път се опитва чрез коварно дублиране на името да навреди на нашата организация - така на Избори’94 той се кандидатира в "конкурентна" листа, озаглавена Национално движение за коронована демокрация "Царство България", и по този начин доказа, че търси възможности да навреди на монархическата идея. Ако въпросното лице желае да регистрира партия, логично е да използва фирмата, под която се е представило вече пред избирателите, а не да се опитва да излъже, че е представител на федерация, с която няма нищо общо.

София, 15 февруари 1995 г.

                                                                                             ЗА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ"

                                                                                             НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАР: Христо Куртев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА ПО ВЪПРОСА ЗА ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО И ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.


Във връзка с появилите се отново спекулации с проблемите на тютюнопроизводството и тютюнопроизводителите, подклаждани от Движението за права и свободи /ДПС/, Централният съвет на Демократическата партия на справедливостта заявява следното: В продължение на пет години Движението за права и свободи залъгва хилядите честни тютюнопроизводители, че ще осигури развитие на отрасъла и ще съдейства за изкупуване на готовата продукция на високи цени. В продължение на две години правителството на Движението за права и свободи с премиер проф. Любен Беров не само че не изкупи тютюна, а допусна той да изгние по складовете и накрая Ахмед Доган заяви, че ДПС не е тютюнджийска партия и проблемите на тютюнопроизводителите не го интересуват... Това стана причина за отлив на хиляди членове и симпатизанти от ДПС и доведе Движението за права и свободи отново да посегне на проблемите на тютюнопроизводителите с оглед да задържи остатъците от електората си и да постави тютюневия проблем и съдбата на тютюнопроизводителите на политическата хазартна маса. Всичко това е чиста проба демагогия!

Централният съвет на Демократическата партия на справедливостта призовава тютюнопроизводителите да не се поддават на политическите провокации и игри на Доган и Движението за права и свободи и да предприемат линията на преговорите и деловите контакти без посредничеството на Движението за права и свободи с правителството и с компетентните експерти от тютюневия бранш, за да се намерят истинските пътища за положителното разрешаване на проблема. Демократическата партия на справедливостта е готова да съдейства на тютюнопроизводителите в тези преговори.

София, 15 февруари 1995 г.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Недим Генджев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА ЗА "ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ" /МЛАДЕЖИ/, ПРИЕТ НА 11 ЮЛИ 1994 Г. В СОФИЯ И ДОПЪЛНЕН И ИЗМЕНЕН НА 20 СЕПТЕМВРИ 1994 Г.


IV. ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ И ФУНКЦИИ

Чл. 20. Върховен орган на Съюза за Търновска конституция /М/ е Конгресът. Той приема устава и програмата на съюза и одобрява стратегията и тактиката. Конгресът избира Национален съвет от седем души, а последният излъчва от своя състав председател и двама подпредседатели на Съюза за Търновска конституция /М/.

Конгресът избира и Съюзна контролно-ревизионна комисия от трима души.

Конгресът /а между конгресите - Националният съвет/ с две трети мнозинство на присъстващите променя устава и приема програма на съюза. Всички друти въпроси от дневния ред на конгреса, включително избирането на ръководни органи на съюза, се приемат с обикновено мнозинство от 50 на сто плюс един гласа.

Започвайки от първия или от извънредния конгрес на Съюза за Търновска конституция /М/, ръководните му органи се избират за седемгодишен период в състав Национален съвет и Контролно-ревизионна комисия.

Поради изчерпване на програмата на Съюза за Търновска конституция /М/ или поради еднаква идейна платформа с друга политическа организация конгресът може да разгледа предложение на Националния съвет или на повече от една четвърт от сдруженията за прекратяване на дейността на съюза или за сливането му с друга политическа организация. В тази връзка конгресът взима решения за провеждане на съюзен референдум. За решението на референдума са необходими две трети от гласовете на всички членове на съюза.

Чл.21. Конгресите са редовни и извънредни. Редовният конгрес се свиква един път на всеки седем години от Националния съвет или от председателя.

Два месеца преди насрочването му свикващите конгреса изпращат окръжно уведомление до всички сдружения, редовно учредени, да изпратят свои редовни членове на сдружението. До един месец преди конгреса сдруженията уведомяват Националния съвет за делегатите си. Конгресът се счита за редовен, ако две трети от редовно съобщените от сдруженията делегати в Националния съвет на съюза присъстват в конгресната зала.

Извънредният конгрес се свиква от Националния съвет, от председателя или от една трета от сдруженията след потвърждение от Националния съвет.

Конгресът се свиква с не по-малко от едномесечно предизвестие при спазване на горната технология, както и при същите изисквания за делегатите, квотите и кворума.

При изключителни случаи и невъзможност да се свика конгрес на Съюза за Търновска конституция /М/ неговите правомощия могат еднократно да бъдат изпълнени от Национална съюзна конференция. Тя се свиква по аналогичен начин, посочен в предходните алинеи, но при изискване за присъствие на представителите на две трети от редовно регистрираните сдружения на съюза. Решенията на Националната съюзна конференция задължително се утвърждават /или отхвърлят/ от следващия съюзен конгрес.

Чл.22. В периода между конгресите функциите на конгреса изцяло се изпълняват от Националния съвет. Решенията му са задължителни и се одобряват от следващия съюзен конгрес. Статусът му е неприкосновен.

Чл.23. Председателят, заместник-председателите и Националният съвет ръководят дейността на Съюза за Търновска конституция /М/. Националният съвет заседава един път на месец и се свиква извънредно при нужда.

При изключителни обстоятелства, при трайна невъзможност на председателя на съюза да изпълнява ръководните си функции същите се поемат от Националния съвет като колективен орган. Всички решения на Националния съвет на съюза се вземат с обикновено мнозинство с изключение на изрично упоменатите текстове в членове 19 и 20.

Чл.24. Националният съвет, председателят и заместник-председателите на Съюза за Търновска конституция /М/ организират дейността за постигане на програмните цели и задачи, утвърдени от конгреса. Предлагат кандидатури на нови членове за ръководни длъжности в съюза, за народни представители, министри и други отговорни постове в органите на държавната власт и местното самоуправление.

Периодично разглеждат дейността на сдруженията на съюза, както и насоките за работата им през следващия период.

Приемат годишния отчет за финансовата дейност и утвърждават бюджета на съюза.

Чл. 25. Контролно-ревизионната комисия на Съюза за Търновска конституция /М/:

Съдейства за точното и навременно изпълнение на решенията на централните органи на съюза.

Разглежда и се произнася по жалби и съобщения на съюзни ръководства и членове.

Дава мнение за съставянето и проверява изпълнението на бюджета, изразходването на паричните средства на съюза и правилното стопанисване на съюзното имущество.

Осъществява методическо ръководство на ревизионните комисии на съюзните сдружения.


V. ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Съюзът за Търновска конституция /М/ като цяло е юридическа личност и се задължава с подписите на председателя и на член на Националния съвет.

Чл. 27. Съюзът за Търновска конституция /М/ и съюзните сдружения набират средства за своята дейност от членски внос и други източници: помощи, дарения, завещания, собствена издателска дейност и пр. Националният съвет на съюза утвърждава нарочна инструкция за това.

Чл. 28. Главните редактори на печатните издания се назначават от председателя с утвърждението на Националния съвет.

Чл.29. Съюзът за Търновска конституция /М/ има печат с кръгла форма и надпис - Съюз за Търновска конституция - Младежи, а в средата коронован лъв.

Чл. 30. Съюзът за Търновска конституция /М/ има свое знаме - тревистозелено, а в горния му ляв ъгъл - правоъгълник от националния трицвет, в средата на който стои коронован лъв.

Чл. 31. Празникът на Съюза за Търновска конституция /М/ е 24 май, Денят на българските равноапостоли св. св. Кирил и Методий, ден на просветата и културата на България.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
17.02.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Иг[н]ова
Технически изпълнители: Галя Дамянова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!