17 октомври 1994


София, 17 октомври 1994 година
Брой 203 /1248/


София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА" ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ".


Днес на ул. "Екзарх Йосиф" 37 се състоя среща на ръководствата на политическия съюз "Демократична алтернатива за републиката" /ДАР/ и на Български земеделски народен съюз /БЗНС/ "Александър Стамболийски". Отбелязано бе пълно съвпадение в оценките за конкретната ситуация в страната и сходство в позициите по редица въпроси. България има нужда от обединение, единодушни са лидерите на двете формации.

Обсъдена бе възможността за присъединяване на БЗНС "Александър Стамболийски" към политическия съюз ДАР. Националните ръководства на двете формации ще разгледат това предложение, като БЗНС "Александър Стамболийски" ще вземе окончателното си решение на своя Управителен съвет на 22 октомври. В случай на присъединяване на БЗНС "Александър Стамболийски" той ще влезе в ДАР като съосновател и равностоен партньор. ДАР е за по-тясно сътрудничество със земеделците и преди, и след изборите, но БЗНС "Александър Стамболийски" сам трябва да прецени формата, под която да реализира своите политически намерения, подчерта ръководството на ДАР.

София, 14 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛУЧЕНИЯ МАНДАТ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДИЗБОРЕН СЪЮЗ СЪС СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


На 15 октомври 1994 г. в НДК се състоя заседание на Националния ръководен съвет на Християн-аграрната партия /НРС на ХАП/. Обсъдена бе политическата обстановка в страната и тактиката на ХАП в светлината на предстоящите предсрочни парламентарни избори. След като прие задължителните критерии за определяне на кандидатите за депутати от името на Християн-аграрната партия и след като потвърди още веднъж издигнатата от ХАП още преди година идея за изграждане на максимално широка антикомунистическа коалиция, която да спечели изборите, Националният ръководен съвет реши:

1. Дава мандат на ръководството на партията да подпише споразумение за предизборен съюз със Съюза на демократичните сили или да подпише политическото споразумение на партиите и организациите в СДС, с което Християн-аграрната партия да стане член-наблюдател в коалицията.

2. В случай, че по независещи от Християн-аграрната партия причини тези споразумения не бъдат подписани, партията да участва в изборите в коалиция с Федерация "Царство България" и други некомунистически партии и организации или самостоятелно.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ВЪПРОСА ЗА ЦВЕТА НА БЮЛЕТИНАТА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


На 13 октомври 1994 г. бяха внесени в Централната избирателна комисия /ЦИК/ документи за регистриране и обявяване на Предизборен съюз: БЗНС-Александър Стамболийски и Политически клуб /ПК/ "Екогласност" с искане за цвят на бюлетина - оранжева.

Независимо че все още не е обявена дата за избори и не е назначен нов състав на ЦИК, ръководството на предизборния съюз се позовава на Решение на сегашната ЦИК по аналогична ситуация от 7 септември 1991 г. с Протокол N 11. Тогава е било взето решение, че направени искания за регистрация до формирането на нов състав на ЦИК да се считат за постъпили по едно и също време първи в новата ЦИК /от датата на конституирането й/, без предимуществено положение на която и да е от организациите по отношение на времето.

Съгласно чл.34, ал.1, т.3 от сегашния закон, партиите и коалициите имат право да запазят цвета на бюлетината, с която са участвали в изборите за Велико народно събрание /ВНС/. Известно е, че тогава с тази бюлетина участва партията БЗНС, по-късно преименувана на БЗНС-единен. Тази партия обаче прекрати своето съществуване на Архангелов ден през 1992 год., като част от нейните членове се вляха в партията БЗНС "Никола Петков", участвала в изборите за ВНС в коалицията СДС и със синя бюлетина. БЗНС "Никола Петков" съгласно съдебните решения се преименува в БЗНС. Така че сегашната партия БЗНС /със секретар г-жа Мозер/ може да претендира само за синята бюлетина, но не и за оранжевата.

БЗНС "Александър Стамболийски" има моралното право на този цвят бюлетина като идеен продължител на земеделските идеи. От правна гледна точка е валиден приципът пръв по време. Още повече, че тази бюлетина е поискана от БЗНС "Александър Стамболийски" още през септември 1993 г. и с Решение на Върховния съд N 2530 от 1 септември 1993 г. е постановено, че те имат правната възможност да участват в предстоящите общи избори по реда на Закона за избиране народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/, като осъществят регистрацията си по чл.34, ал.З от същия закон, но е отказана тази възможност само за частични избори за кметове.

Ръководствата на двете организации вярват, че живеем в правова държава, където законът е над частния интерес!

София, 14 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ДА НЕ ВКЛЮЧВА В ПРЕДСТОЯЩОТО СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО ДОСЕГАШНИЯ МИНИСТЪР НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО МАРКО ТОДОРОВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Във връзка с предстоящото назначаване на служебно правителство на Република България Българският студентски съюз /БСС/ се обръща към Вас с настоятелното искане да не се продължават пълномощията на министъра на науката и образованието Марко Тодоров да заема поста си и в новия кабинет.

Мотивите ни за това искане са продиктувани от действията на г-н Тодоров, с които:

1. Кризата във висшето образование и наука се задълбочи.

2. Прие се антисоциално и антиакадемично постановление за стипендиите.

3. Премахна се студентското самоуправление в единствения Студентски дом в София.

4. Реално се унищожава студентското социално-битово обслужване - общежития и столове, като в момента загубите в отрасъла са повече от 20 милиона лева с тенденция да прехвърлят 50 млн. лева до края на годината.

5. Допусна се отнемане на бази от студентски отдих, спорт и туризъм - зала "Универсиада", което фактически ощетява студентите.

Уважаеми д-р Желев,
Водени от вярата във Вашето отговорно, държавническо отношение към проблемите на висшето образование и към науката, вярваме, че, определяйки служебното правителство на Република България, в него няма да бъде вкаран г-н Марко Тодоров.

София, 14 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ", ЧЛЕН НА ПРЕДИЗБОРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ, ЧЕСТНИ БЪЛГАРИ,

Вече пета година понасяте лишения и несигурност в името на нещо по-добро, което така и не идва. Вместо да се подобри, животът ви се влоши. Пред очите ви се разграбва граденото с десетилетия национално богатство и се превръща в луксозни коли на шепа спекуланти рентиери. Държавата агонизира. Всичко е оставено на хаоса и саморазрушението. Престъпниците вилнеят безнаказано. Вече няма сигурност нито на улицата, нито у дома.

Всичко това става при спокойното бездействие на държавата. Следвайки неадекватни на условията купешки теории, тя се прави, че я няма. Докога?!

Нужна е нова политика. Политика, правена не според чужди учебници, а според реалните български условия, цели и интереси. Нужно е българската държава да поеме активно своята отговорност за съдбата на българския народ.

Чудеса са невъзможни, но напълно постижими са няколко цели, които да спрат разпада и дискредитирането на демокрацията. Възможно е:

1. Да се ликвидира в най-кратък срок организираната престъпност чрез решителни, безкомпромисни и масирани действия на държавната власт.

2. Да се спре решително разсипването на държавната собственост и изтичането на капитал от държавните предприятия, като се въведе естественият принцип, че собствеността се управлява от собственика. Частната - от частника, държавната от държавата.

3. Да се пресече нелоялната чужда конкуренция и да се защитят българските производители чрез рязко повишаване на вносните мита и такси за селскостопански и промишлени стоки, конкуриращи българските.

4. Бюджетните организации и тези на извънбюджетна сметка да бъдат задължени да изразходват предвидените им средства за консуматив, храна, облекло и т.н. единствено за стоки, произведени в България, като ги купуват пряко от производителя.

5. Държавата да се ангажира с насърчаването и развитието на българския частен бизнес и производство чрез предоставяне на целеви безлихвени кредити, данъчни облекчения, безплатно предоставяне на държавни терени за промишлено строителство, митнически улеснения и защита.

6. Бързо връщане на земята и приключване на работата на ликвидационните съвети чрез промяна на принципа на плащане на поземлените комисии и ликвидационните съвети - от месечна заплата на плащане само при върната земя и раздадено имущество според свършената работа. Нормативно опростяване на издаването на нотариалните актове на собствениците и за свободното им сдружаване.

7. Създаване на самообновяващ се фонд за финансиране на селскостопанските работи и изкупуване на предварително заявена и съгласувана продукция. Предоставяне на селскостопанска техника на дългосрочно изплащане.

8. Провеждане на същинска аграрна реформа и оземляване на селяните чрез създаване на държавен посреднически фонд за изкупуване на земята от собственици, живеещи в градовете, и предоставянето й на селяните за ползване или купуване на изплащане.

9. Незабавна масова приватизация, даваща дял от собственост и доход от него на всеки български гражданин.

10. Борба с безработицата и непълноценното използване на националните ресурси чрез пряко ангажиране на държавата в развитието на отрасли, създаващи много съпътстващи производства и работни места и имащи пряк социален ефект. Такива са жилищното строителство и транспортното машиностроене. Тук е приложим чрез целеви бюджетен дефицит инфлационен тип неифлационно финансиране, т.е. паричната маса без покритие предхожда във времето продукта, но предизвиква появата му, с което и своето покритие.

11. Като резултат от приложението на горната точка да се задоволят потребностите на младите семейства от жилища по цени на себестойността и на изплащане /към днешна дата около 2000 лв.кв.м./.

12. Гарантиран жизнен минимум на бедните чрез въвеждане на безплатни лимитирани талони за храна, облекло, отопление и осветление.

Това ви предлагаме ние - днешните стамболовисти. Тези дванадесет точки са изпълними изцяло в следващите четири години. Изборът е на всеки. Отговорността за избора също. Все още не е късно да спре разрухата, да дадем шанс на България за по-добри дни! ЗАЕДНО МОЖЕМ!

София, 13 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЛП "СТ.СТАМБОЛОВ": Христо Атанасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - ВАРНА, И НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА - ВАРНА, ПО ПОВОД НА ДЕЛО СРЕЩУ СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ПРОВАДИЯ.


Във връзка с разглежданото дело срещу служители на МВР - Провадия, свързано със смъртен случай на български гражданин с турско самосъзнание на 27 май 1989 г. от село Доброплодно, Варненска област, нашите организации заявяват следното:

Това дело, явно започнато по политически, конюнктурни причини, взема насока, която ще има изключително вредни последици върху обществения живот в България.

Смятаме, че обвиняемите служители, тогава служещи в МВР, в тогавашната екстремна обстановка в България са действали целесъобразно, изпълнявайки служебния си дълг в защита на обществения ред. Още повече, че починалият по време на разпита е бил активист на организация, действаща против държавната власт и националната сигурност на България. Не желаем и няма да се намесваме пряко в работата на независимата съдебна власт, но имайки предвид общественото значение на този процес, ние категорично заявяваме нашето мнение, че това дело трябва да се прекрати поради липса на престъпление.

Всяко друго решение противоречи на националната и на човешката справедливост и ще бъде насочено както към уронване на престижа на органите на МВР, така и срещу националното достойнство на българския народ изобщо.

Ако все пак обвиняемите бъдат осъдени, нашите организации са готови да ги вземат под свое морално попечителство - както осъдените така и техните семейства, и да им помагат съобразно силите си.

Този проблем не е нито криминален, нито политически, а национален.

Нека да получи достойно разрешение.

Варна, 11 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НЕОКОНСЕРВАТИВНАТА СИНЯ ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 26 ЮНИ 1993 Г. И КОРИГИРАН НА СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 6 НОЕМВРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Ал.1. Наименованието на партията е Неоконсервативна синя партия /НКСП/.
Ал.2. НКСП е политическа партия с консервативна платформа.

Чл.2. НКСП има за цел изграждането на демократично общество от свободни и равноправни индивиди, обединени от общонационалните интереси. Общество, стремящо се към социален и духовен прогрес, мир и хармония с природата.

Чл.3. НКСП отрича дискриминацията и насилието във всичките им форми на проявление и ги изключва като средства за постигане на политически цели.

Чл.4. НКСП може да влиза в коалиция с други партии и движения, да се обединява или да провежда с тях политическа дейност.

НКСП не може да прави това с партии и движения на религиозна или етническа основа, с изповядващи национализъм, фашизъм, комунизъм, расизъм и др. антидемократични идеологии.

Чл.5. НКСП осъществява своята цел и дейност, като:
Ал.1. Разработва програми за тактиката и стратегията за постигането на своите цели.
Ал.2. Използва средствата за масова информация и организира собствен печат.
Ал.3. Осъществява стопанска дейност в рамките на закона с цел набиране на финансови средства. Набира средства от доброволни дарение и членски внос.
Ал.4. Участва в управлението на страната чрез народни представители, общински съветници, членове на министерски кабинети, кметове и др., като за целта издига кандидатури за изборни и назначаеми длъжности.

Чл.6. Решенията на НКСП се приемат с обикновено мнозинство с явно гласуване, доколкото друго не е предвидено в тази уредба. Те са задължителни за съответните ръководни органи и партийните членове.

Чл.7. Останалите в малцинство могат да отстояват своята позиция чрез свободно обсъждане в партийния печат чрез внасяне на свои алтернативни предложения в партийните органи и чрез други политически действия. Членовете на партията имат право да се обединяват в течения, крила и фракции.

Чл.8. Ал.1. В НКСП могат да членуват дееспособни граждани, които възприемат нейните идеи и цели.
Ал.2. Членството в НКСП е несъвместимо с членството в друга политическа партия. В НКСП не могат да членуват лица, изповядващи антихуманни и антидемократични идеи.

 

II. ЧЛЕНСТВО В НКСП

Чл.9. Ал.1. НКСП е отворена за всички български граждани, които имат избирателни права и споделят целите и идеите на партията. Встъпването в нея е свободно и става с лично волеизявление или заявление пред структурното звено. Ако същото има основателно възражение, членството може да бъде отказано. Обсъжданията стават в присъствието на заинтересованото лице.
Ал.2. В НКСП не могат да членуват граждани, които проповядват насилие, расова, религиозна и етническа дискриминация, фашизъм, комунизъм и социализъм.

Чл.10. Ал.1. Всеки член е длъжен да спазва устава. Всеки член има право на пълна информация.
Ал.2. Член на партията, който 6 /шест/ месеца не плаща членския си внос, се счита за отпаднал, освен ако секцията реши обратното.
Ал.3. Членството се прекратява и по собствено желание - чрез заявление за напускане.

Чл.11. Членството в НКСП се удостоверява с членска карта, подписана от тримата съпредседатели.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.12. Всеки член на НКСП има право:
1. Да избира и да бъде избиран в органите на. НКСП.
2. Да издига кандидатури и да бъде предлаган за кандидат в изборите за местни и централни структури.
3. Да участва във форуми, на които се обсъжда дейността на НКСП, и да изразява лично мнение.

Чл.13. Всеки член на НКСП има следните задължения:
1. Да спазва устава.
2. Да работи за осъществяване на програмата и решенията на ръководните органи.
3. Да си плаща редовно членския внос.
4. Да бъде лоялен към НКСП и да не уронва престижа на ръководните и изпълнителските органи.


IV. ПАРТИЙНА СТРУКТУРА

Чл.14. Ал.1. Основните структурни единици са секциите. Секциите се изграждат по местоживеене. Секции могат са бъдат създавани зад граница от членове на партията, ако това не противоречи на местните закони.

Чл.15. Ал.1. Членовете на партията се самоорганизират и избират сами структурните форми и определят взаимоотношенията между тях.

Чл.16. Ал.1. Секциите могат да се създават най-малко от 5 членове.
Ал.2. Същите вземат решения на общо събрание с явно гласуване, освен ако събранието не реши друго или се изисква от тази уредба, с обикновено мнозинство при присъствие на повече от половината членове на секцията.
При избор на ръководни органи /председател, координатор/ се изисква присъствие на повече от 2/3 от членовете.
Ал.3. Секциите избират председател, секретар и касиер.
Ал.4. Секциите могат да притежават собствен печат.
Ал.5. Заседанията на секциите се свикват от председателя не по-рядко от 1 път в месеца или по искане на 40% от членовете на секцията /ако същата е до 20 членове/ и 20% при секции над 20 членове.
Ал.6. Членовете на секциите внасят членски внос по собствена преценка, но не по-малко от 0,1% от месечната работна заплата /минималната/.

Чл.17. Ал.1. Координацията между секциите се осъществява от регионален координационен съвет на председателите. Регионите се определят от централното ръководство на партията.
Ал.2. Регионалният координатор се избира измежду председателите на секциите в дадения регион. Длъжността не е платена.

Чл.18. Всички секции могат да създават клубове на симпатизанти, в които да участват както членове на НКСП, така и други граждани.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
17.10.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!