17 февруари 1994


София, 17 февруари 1994 година
Брой 34 /1079/


София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА СТАЧКУВАЩИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".


Протестните действия на университетската и академичната общност започнаха преди почти три месеца, предизвикани от тревожното състояние на образованието, на науката и на културата в страната. Многохилядно шествие придружи нашия меморандум до президентството и до Народното събрание. За съжаление ние бяхме посрещнати единствено от чиновници, с което бяха унизени Университетът и Академията като национални институции. Това незачитане е особено болезнено, след като и президентът, и председателят на Народното събрание намериха време за среща с Г-13, а не сметнаха за необходимо да се срещнат с университетската и академичната общност. Протестният митинг в защита на националния дух, морал, образование, култура и наука, организиран от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Българската академия на науките и Съюза на учените в България, на който присъстваха ректори, декани, академици, професори, доценти, беше подкрепен от няколко десетки хиляди граждани, но не бе уважен от министрите на образованието и науката и на културата и това рядко събитие потъна в информационната мъгла около казината и престрелките.

Вече втора седмица, откакто стачкуват преподавателите и служителите от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Наближава месец от началото на студентската стачка.

Академичният съвет обяви своята решимост да отложи летния семестър и да обяви нулева година в университета, ако не се приемат приоритетите на образованието, на науката, на културата.

Отговор на тези изключителни за България събития с национално значение е пълно мълчание.

Мълчи правителството, от което ние чакаме отговор.

Мълчат пресата, радиото и телевизията.

Нашите колеги преподаватели, учители и лекари ни подкрепят, гражданите разбират, че не се движим от материални интереси, а овластените лица упорито мълчат. Над 1700 подписали се преподаватели и служители, между които неколкостотин професори и доценти, стачкуват и в страната, въпреки това никой не знае нищо за тези събития, застрашаващи учебната година. Засегнати от стачката са семействата на около 20 хиляди студенти, т.е. близо 80-100 хиляди души, свързани с университета, са в напрежение. Но проф. Беров отново мълчи независимо от научното си звание. Министърът на образованието и науката доц. Марко Тодоров и министърът на финансите доц. Ст. Александров се правят, че няма нищо.

Напомняме, че ние стачкуваме не само за висшето образование, но и за средното, за науката като цяло. Нима тази морална позиция не говори нищо на господата от правителството.

Принудени сме да отбележим, че пренебрежението, което проявява сегашното правителство към защитаваната от университета позиция, демонстрира безотговорно отношение към нацията и нейното бъдеще.

Ние ще се обърнем към редица почетни доктори на Софийския университет, между които има крале и видни държавници, с призив за съдействие в сегашния кризисен за нас момент. Може би ще ни чуят по-бързо в чужбина, отколкото у нас. Позволяваме си да напомним, че когато българското знаме се издигна в Съвета на Европа, в словото по този случай Европа спомена стачката в университета като едно от основните събития, обезпечило мирния преход към демокрацията в България.

И ето ние пак стачкуваме, движени от националните идеали, и нашата стачка е напълно законна.

Какви са нашите искания? Те са истинско образование и наука за всички - от децата в детската градина и първокласниците до професора и академика. Те са за цялата нация. Ние искаме и приоритетно приемане на законите за науката и за висшето образование, утвърждаващи реформите, и искаме бюджет, който обезпечава пари не само до края на лятото.

Обръщаме се към журналистите от всички медии. Не можем да допуснем, че всички вие, които сте минали през университетските лаборатории, няма да ни подкрепите и ще позволите управниците и цензорите да задушат нашия протест и вик за защита на образованието, на науката и на културата.

Особено се надяваме на подкрепата на учителите, на лекарите, на техническата интелигенция и на интелектуалците, които досега винаги са заемали морална позиция по основните проблеми на нацията.

Майки и бащи! Млади и стари! Граждани на България! Образоваността е една от най-трайните и най-съкровени наши ценности. Ние не искаме да оцеляваме, ние искаме науката и образованието да съществуват, за да я има и България. Подкрепете ни!

Съобщаваме, че в четвъртък, 17 февруари, от 14 ч в 272 аудитория ще се съберат стачкуващите преподаватели, служители и представители на студентите. Призоваваме членове на правителството, на парламента и на президентството да изложат своята позиция пред нас. Настойчиво каним политическите сили да дойдат при нас и да вземат отношение по поставените от нас въпроси от национално значение, а също и интелектуалците, на които са скъпи знанието и моралът.


*  *  *

Днес, 15 февруари 1994 г., Стачният комитет на преподавателите и служителите от СУ "Св. Климент Охридски" се обърна към парламентарните групи на Българската социалистическа партия /БСП/, на Съюза на демократичните сили /СДС/, на Движението за права и свободи /ДПС/ и на Нов съюз за демокрация /НСД/ с молба за предоставяне на телевизионно време за излъчване на текста на декларацията, която ви изпращаме по-горе. Единствено Парламентарната група на СДС се отзова на нашата молба декларацията да бъде излъчена днес в 20,30 часа по Канал 1. Българска национална телевизия /БНТ/ отказа текстът да бъде прочетен от говорител на Стачния комитет, а предложи извадки от него да се прочетат от говорител на телевизията. Стачният комитет отхвърли това предложение. За нас това е цензура!

София, 15 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ХОТЕЛИЕРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА В ТУРИЗМА. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание, до министър-председателя, до Агенцията по приватизация, до Комитета по туризма и до средства за масова информация.


По повод на зачестилите безотговорни, демагогски и неадекватни писания и интервюта в печата и електронните медии от набедени "професионалисти" в областта на туризма ние, членовете на Българската хотелиерска асоциация, заявяваме следното:

Какво значи приватизация в туризма по наш модел? Това е защита и гарантиране на интересите на работещите в отрасъла, разкриване на нови работни места с развитието на туризма в полза и в интерес на обществото и утвърждаването на България като туристическа държава.

Ние определено считаме, че Агенцията по приватизация, някои депутати и министри противозаконно бързат да продадат най-реномираните и перспективни български хотели, т.е. перлите на отрасъл "Туризъм". Това се доказва от следните действия:

а/ До момента няма оценки на хотелите "Витоша" и "София", а от един месец в средствата за масова информация се оферират цени.

б/ Забелязват се опити за конфронтиране на колективи с ръководства в хотелите /засега претърпели пълно фиаско/, правени от Агенцията по приватизация и нейни съмишленици.

в/ Личи желание за бърза разпродажба на елитните хотели, което влиза в противоречие с чл.2 ал.3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и на общински предприятия.

г/ Агенцията по приватизация не изисква референции за произхода на капитала на купувачите. Цялата национална икономическа стратегия, както и бъдещето на държавата са предоставени в ръцете на хора, лишени от национална отговорност, от отговорност пред бъдещите поколения и най-вече от морал.

д/ Отговорни хора - някои министри и депутати, както и журналисти от заинтересовани медии, се опитват да налагат в съзнанието на обществеността, че например хотел "Витоша" бил губещ и трябвало да бъде продаден евтино, че персоналът на Грандхотел "София" бил против директора си и че Агенцията по приватизация осигурява продажбата на акции, че Парк-хотел "Москва" имал пари от минали години и др. Не бихме могли да си представим по-пълен арсенал от злоумишлени твърдения за обработка на общественото мнение, съчетан с икономическа неграмотност. Това впрочем е напълно в стила на алчния и бързащ продавач, представен от определени лица, прикриващи се зад политическите декори на някои партийки и групировки. Трябва ли да се напомня, че техните избиратели са ги изпратили в парламента не за да се превърнат в бъдещите феодали на държавата, а за да защищават жизнените им интереси.

е/ Интервютата с псевдоспециалистите в туризма, които бързо навлязоха в неясни структури с цел да реализират с неизвестен по произход капитал своите концепции, засягащи само хотели с казина в инфраструктурата си. С това си поведение дистанцираха интересите на чуждестранните инвеститори към България и българския туризъм.

ж/ Агенцията по приватизация изпитва смъртен страх заради незаконно взетите от нея решения. Ако това не е така, защо до момента не са изпратени до Върховния съд жалбите от Комитета по туризъм, а са прехвърлени в Министерския съвет - не е ли това "зов за помощ"?

Ръководството на Българската хотелиерска асоциация и професионалистите в отрасъла категорично настояват:

1. Приватизацията в отрасъл "Туризъм" да започне по силата на икономическата логика и в съответствие с националните интереси - от губещите и нискорентабилни предприятия. Обратният процес би прекратил напълно притока на средства в държавния бюджет през следващите 10-15 години.

Ние смятаме, че към елитните хотели трябва да се приложи моделът на масовата приватизация с участието на цялото общество.

2. Министерският съвет и Народното събрание да разгледат и приемат концепцията на Комитета по туризъм и приложената към нея таблица за приватизация за 1994 г., която е перфектно балансирана от икономическа гледна точка. Апелираме към Министерския съвет и към Народното събрание да наложат програмата на Комитета по туризъм да влезе в приватизационната програма на Агенцията по приватизация в частта, засягаща отрасъл "Туризъм". Това ще гарантира бърза приватизация в туризма, но в условията на коректно партньорство с Агенцията по приватизация.

Българската хотелиерска асоциация изцяло застава зад законната приватизация в туризма и е против интригите и шантажа, инспирирани от някои депутати и министри. Целта й е да защити интересите на отрасъла и обществото.

София, 15 февруари 1994 г.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БХА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХА: Л.Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "МУЛТИГРУП" АД ПО ПОВОД НА ЗЯВЛЕНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И НА ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙЦИ И НА ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


През последните месеци в някои масмедии, както и в изявления на политически и на обществени дейци, се отправиха в явна или скрита форма обвинения за използване на незаконни средства и методи в дейността на "Мултигруп" АД. Направиха се внушения за връзки с организираната престъпност, за нарушения на югоембаргото. Появиха се и схеми за дейността на групировката, които наподобяват сценарии на криминални и приключенски филми и книги. Някои средства за масова информация, специализирани в сензации и клюки, ни заляха с порой от разкрития за "Мултигрупата", в които има всичко освен едно - факти.

Съветът на директорите, хората, работещи в групировката, си задават логичния въпрос - защо атаките срещу нас не са от многобройните банки, финансови и стопански институции, с които работим, или от страна на специализираните държавни органи, които са компетентни и могат да разполагат с факти и доказателства, а цялата машина за клевети се върти от лица, които никога не са прекрачвали прага на нашите банки, финансово-брокерски къщи, предприятия и фирми?

Именно поради всичко това Съветът на директорите на "Мултигруп” АД е длъжен да заяви, че в основата на атаките, предприети през последните месеци срещу нас, стоят идеологически, политически и лични интереси.

Идеологически интереси имат онези дейци, партии и движения, които искат да издигнат стена между държавния капитал и собственост и едва прохождащия частен капитал и частна собственост, да направят от частния предприемач синоним на престъпник, на човек, който работи с мръсни пари, получени чрез измама и престъпления.

Политически интереси имат онези дейци, партии и групи, които за периода 1990-1993 г. проведоха разрушителна политика спрямо българското стопанство, разоравайки националното производство. Те искат да скрият безотговорното си управление зад организации, групировки и хора, нямащи нищо общо с това, вместо да посочат истинските причини за състоянието на стопанския и обществен живот у нас.

Съветът на директорите на "Мултигруп" АД заявява, че няма никакво намерение да поема върху себе си чужда вина, няма да позволи да бъде превръщан в изкупителна жертва на чуждата некадърност и безотговорност. Защото:
не "Мултигруп" бе тази, която прие закони, позволяващи свободно да изтекат капитали зад граница;
не "Мултигруп" бе тази, която с лека ръка закри министерства и стопански структури, с което позволи милиарди левове и долари от външнотърговския оборот на страната да преминат в частни джобове;
не "Мултигруп" бе тази, която подмени професионалистите от редица български държавни предприятия, организации и институции;
не "Мултигруп" бе тази, която спекулативно освободи цените, което позволи на организации и хора, разпореждащи се с държавно имущество, да го превърнат за няколко месеца в лична собственост;
не "Мултигруп" бе тази, която води перманентна война срещу органите на съда, на прокуратурата и на специалните служби, блокирайки в крайна сметка цялостната им дейност. Ние, заедно с другите представители на едрия частен капитал, сме подкрепяли и ще продължим да подкрепяме органите на реда и сигурността.

Именно това са някои от процесите, които задушават икономиката и обществения ни живот и ще бъде невъзможно на някои политици или политически кръгове да обяснят провала на реформите и на управлението си с дейността на "Мултигруп" и особено със страшното ни престъпление, че имаме дялово участие във фирма, притежаваща игрални казина. С тях ние можем да се разделим всеки момент, без това ни най-малко да накърни дейността ни.

Съветът на директорите на "Мултигруп" АД най-отговорно заявява, че в основата на тази атака стоят и личните интереси на онези политически, държавни и синдикални дейци, които дойдоха при нас и поискаха средства за заплати, за пътувания и за вестниците на своите структури. За съжаление сега някои от тях развиват най-силната агресия срещу нас в средствата за масова информация.

В крайна сметка отношението към нашата групировка е тревожен симптом за наличието на могъщи интереси, които искат една неуправляема, анонимна и безпомощна срещу посегателствата държавна собственост вместо независими предприемачи, притежаващи защитена и охраняема собственост.

Съветът на директорите на "Мултигруп” АД се обръща и към своите мениджъри, специалисти от най-различни области, към служителите и работниците в нашите търговски и финансови фирми и предприятия да запазят спокойствие, лично и професионално достойнство и да не се поддават на опити за манипулиране.

Съветът на директорите на "Мултигруп" АД се обръща и към масмедиите. Възприели принципа на прозрачността в нашата дейност, ние ще предоставим всякаква интересуваща ги информация. Истината е нашата най-сигурна защита срещу клеветата.

Ние сме уверени, че българската общественост няма да позволи да бъде лъгана в името на нечии егоистични цели, че тя е наясно с користните действия на отделни личности и на групи хора, които се крият зад партии и програми, и няма да допуска повече клевети срещу тези, които работят, създават национален капитал и разкриват работни места.

София, 14 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА НЕВРОКОПСКИЯ МИТРОПОЛИТ ПИМЕН.


Отчитайки общоцърковната сложна обстановка и в желание да не се затрудняват държавните институции, както и съблюдаването на църковния канон и Устава на Българската православна църква, а и да не се задълбочава синодалното разделение в Българската църква, Светият синод

РЕШИ:

Заведената преписка под N 185 от 15 февруари 1994 г. за извършения избор за митрополит на Доростолската епархия Светият синод ще се произнесе при благовремие.

София, 15 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ИЛИЯ ИЛИЕВСКИ.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В Република Македония Партията за човешки права на господин Илия Илиевски бе поставена под запрещение и срещу нея беше поведено следствие под предлог, че се борела за възкресяването на българското възраждане на територията на споменатата република.

Молим Ви, господин министър, да наредите на Вашите подведомствени служители да ни уведомят за здравословното състояние на г-н Илия Илиевски, за хода на следствието срещу неговата партия на следния адрес: ул. "Проф. Н.Михайлов” N 6, община Средец, клуб на Българската национално-радикална партия /БНРП/.

Заедно с това Ви умоляваме да се застъпите за него пред властите на Република Македония, което би било един морален принос в развитието на демократичните процеси в двете съседни страни.

София, 16 февруари 1994 г.

С уважение: д-р Иван Георгиев, председател на БНРП

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОЛЕКТИВА НА ЕТД "БАЛКАН" ООД ПО ПОВОД НА НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ ЗА 1993 Г. Документът е адресиран до министър-председателя на Република България, до Конфедерацията на независимите синдикати в България, до Конфедерация на труда "Подкрепа" и до средства за масова информация.

 

ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Независимо от сключеното с Вашето правителство споразумение от 17 декември 1993 г. необходимите средства за работна заплата и други разходи още не са преведени.

Затова Ви заявяваме, че повече без средства не можем да съществуваме и ще предприемем всякакви действия /гражданско неподчинение, влизане на цели семейства под земята и др./ с цел да Ви мотивираме да прекратите това фрапиращо незачитане на министерско постановление.

с.Церово, 9 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕКЦИЯ НССРУ КЪМ КНСБ: /инж.А.Петков/

ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕКЦИЯ СМФ "ПОДКРЕПА”: /инж. Я.Узунов/

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО /ЧАСТ ПЕТА/ НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, ПРОИЗНЕСЕНО НА ТРЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /8-12 ФЕВРУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА ПРЕЗ ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВАТА КОНГРЕСА.

За изминалия двегодишен етап от нашето развитие може да се направят много положителни и немалко отрицателни констатации. Но като е писано: има ли радост без болка и светлина без сенки? Като един от безспорните ни успехи можем да отбележим прогресивната професионализация и институционализация на организацията. Днес голяма част от нашите членове си спомнят с носталгия и градинките, и площадите, и тесните апартаменти, в които се поставяше началото на истинския синдикализъм в България. Сега, когато същите са сключили по няколко колективни трудови договора, когато са се преборили за отстраняването на не един корумпиран директор комунист, когато са сравнявали своите постижения с богатия опит на нашите синдикални колеги от целия свят на съвместно организирани семинари, сега, когато тяхното становище се зачита от депутати и министри, едва сега започват да разбират колко трудна и отговорна и същевременно и високоблагородна е професията на синдикалиста. Една професия, обединяваща принципността и гъвкавостта, ентусиазма и реализма, всеотдайността, прагматичността. През изминалия период ние натрупахме значителен опит. Един емпиричен опит, един опит, често почерпан от принципа на пробата и грешката, защото нямаше откъде да се учим, защото старите профсъюзни буквари ни обясняваха само колко добре се чувства профсъюзът като трансмисия на партията по месторабота. Този нов синдикализъм, тези нови правила, новите изводи и заключения трябваше да бъдат изстрадани и аз считам, че в това отношение ние можем да се гордеем със значителни успехи. Можем с гордост да заявим, че вече в конфедерацията има утвърдени демократични механизми, по които се вземат и изпълняват решенията на нейните колективни органи за управление. През изминалия период са проведени стотици заседания на Изпълнителния съвет и десетки заседания на Конфедеративния съвет. В залата има много делегати, които са участвали на тези форуми и знаят, че там доминира искреността, демократичността и толерантността. Всеки може да изкаже свободно своето мнение и не се страхува, че може да бъде наказан, ако неговото мнение се различава с това на другите. На тези форуми са чужди апаратните игри и задкулисните машинации, характерни за по-голяма част от организациите на нашето прохождащо гражданско общество. В своята дейност Изпълнителният съвет се е съобразявал изцяло с Програмата, приета на Втория конгрес, и с решенията на конфедеративните съвети, които по същество представляват рамките, в които той извършва своята изпълнителска дейност. Със задоволство може да се констатира фактът, че няма нито едно решение, което да е било в противоречие с принципите, залегнали в Устава и Програмата, с нито едно решение Изпълнителният съвет и неговите членове не са превишили своите правомощия и не са действали самонадеяно и безотговорно. Аз считам, че ако този демократичен механизъм на функциониране на нашата организация се запази и в бъдеще, той ще стане още по-успешен, още по-гладък и по-резултатен и това ще ни предпази от погрешни решения, защото прав е народът, като казва, че колкото повече хора мислят, толкова по-верни решения се вземат. А мисля, че в нашата дейност изцяло сме потвърдили истинността на тази народна мъдрост. През изминалия период се извърши една значителна организационна работа, както правилно е отбелязано в отчетния доклад на Изпълнителния съвет, са изминати близо 1 млн.км., а това не е малко за България. Оказано е съдействие на редица регионални и професионални организации, но разбира се, още много може да се желае в тази област. Аз вярвам, че настоящият конгрес ще направи своите препоръки щото тази високополезна методична дейност да стане още по-резултатна и по-навременна. Определени успехи бяха регистрирани в информационното обезпечаване на конфедерацията, защото няма жив организъм, а на практика една структура на гражданско общество представлява един своеобразен жив организъм, в който да няма обмен на информация. В това отношение, макар и с известно затруднение, също бяха постигнати определени успехи. Започна да се издава един информационен бюлетин в значителен тираж, като перспективите са той да стига до всяка секция и да бъде безплатен. До голяма степен се окомплектова съобщителната мрежа от телефакси в страната и така определен материал, изпратен от долу или от горе, може в реално време да стане достояние на всички структури, членки на конфедерацията, и техните подразделения. С голямо задоволство трябва да отбележим и значителната помощ, която ни оказаха нашите американски приятели, и мога с радост да ви уведомя, че на наше разположение е една мощна печатна база, която се надявам, че ще обслужва не само нуждите на конфедерацията, а и на нейните подразделения в бъдеще. Едва ли има нужда да се убеждаваме колко важна е навременната и адекватна информация, колко важно е тя да стига до всеки наш член, за да се чувства той причастен към общото дело на голямото синдикално семейство, което създадохме и за което следва да се грижим и в бъдеще. Направихме първите стъпки и в унифицирането на начините, по които се подава и обработва информацията, като вече в конфедерацията действа специален информационен център, чиито перспективи са много добри и чиито цели са да представлява една солидна и достоверна банка за инфорамция, щото във всеки определен момент да се знае състоянието на организацията, състоянието на нейните структури, взаимоотношенията между тях и по този начин да може да се реагира бързо и адекватно на създали се проблемни ситуации. В това отношение има още много да се желае, но ние вярваме, че подразделенията на конфедерацията, които прогресивно задълбочават своя професионализъм, ще съдействат и ще участват активно в този процес, защото събираната и обработвана информация е общо достояние и обща ценност, а не частна собственост на Изпълнителния съвет или на отделни членове в конфедерацията.

Може да се изтъкнат и редица слабости, които се наблюдаваха през изминалия двегодишен период, едни от тях по-обективни, а други по-субективни причини. Слабости, които трудно можеха да бъдат избегнати в едно общество, което се разпада пред очите ни, в едно общество, където индивидуализмът започва да взема връх, защото е поставено на карта биологичното оцеляване на човешкия индивид, в едно общество, където всичко е взаимносвързано и в което не може да се предпазиш от негативните тенденции, които са го обхванали и разкъсват из основи. На кои слабости от нашата дейност по-конкретно бих желал да се спра, защото не може един проблем да се реши, без той да се познава и без той да се анализира. Едва тогава ние можем да обмислим и предложим някакви мерки за неговото решаване. Една от основните слабости през изминалия двегодишен период бе всекидневникът на конфедерацията. Един вестник, който се роди в голямата еуфория на 1990 г. Един вестник, който беше образец за демократично мислене. Един орган, който ентусиасти направиха с площадни дарения и с безкрайно количество труд. Този вестник за съжаление попадна в недобри ръще. Този вестник бе единственото звено от подразделенията на конфедерацията, където нямаше уреден юридически статут. Един вестник, който поради лошо списване и недобър професионализъм, но, от друга страна, и поради недоглеждане, и пренебрегване от членовете на Изпълителния съвет и на конфедерацията стигна до едно тежко финансово положение и на неговите страници се появиха редица неща, умишлено и неумишлено, които в никакъв случай не можем да кажем, че допринесоха за повишаване на авторитета и на престижа на нашата организация. В тази връзка се налага едно спешно преобразуване на вестника като самостоятелно юридическо лице, най-вероятно под формата на акционерно дружество, където върху едни ясни и точни правила да се обработва и поднася информацията, така необходима за нашите членове. Една безпристрастна и обективна информация, от която толкова много днес се нуждае българското общество, жертва на всякакви инсинуации, жертва на едно напълно разбито информационно пространство, жертва на една преса, където всеки може да напише всичко за своите противници и с нищо да не бъде отговорен за своите постъпки. Явно в такава объркана ситуация, на такъв неадекватен информационен фон конфедерацията се нуждае от един обективен и уважаван всекидневник, който сам или в сътрудничество с други организации или фирми да се изкачи отново на нивото, което той имаше през 1990 г., и да възвърне своя загубен авторитет.

София, 8 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
17.02.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!