17 декември 1992

София, 17 декември 1992 година
        Брой 248 /778/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА АНТИКОНСТИТУЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА СТРАНАТА.


През последните дни в столицата се провокира кампания, имаща за цел политическа дестабилизация на страната:
- в присъствието на премиера и на група министри беше изгорен портретът на държавния глава;
- иска се оставката на законно избрания президент;
- членове на правителството в оставка не крият амбициите си да продължат да управляват като служебен кабинет и тласкат страната към преждевременни избори;

Тези антиконституционни действия пораждат обстановка на политическа истерия и морален терор и минират гражданския мир. Заражда се нова поляризация на българското общество, която е крайно опасна поради икономическата катастрофа, напрежението и военните конфликти в Балканския регион. Предупреждаваме, че в крайна сметка именно хората на наемния труд, пенсионерите и младежите, жените и децата ще платят тежка цена за авантюрата, която предприемат група самозабравили се политици и техните малобройни лумпенизирани клакьори.

Конфедерацията на независимите синдикати в България се обръща към своите членове и симпатизанти с призив:
- всички заедно да се противопоставим на политическия екстремизъм и опитите да се дестабилизира страната;
- да защитим демокрацията, да пресечем опитите да се въведе административна диктатура;
- да подкрепим президента и неговите усилия да се постигне национално съгласие и граждански мир.

КНСБ призовава своите организации и членове да изразят категорично синдикалните си и граждански позиции в сегашния критичен момент. В случай че опитите за политическа дестабилизация ескалират, централата ще организира законни действия в защита на демокрацията и интересите на синдикалистите и техните семейства.

София, 11 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ШЕСТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ БЛАГОЕВГРАД ПО ПОВОД НА ПРОЯВИ, НЕСЪВМЕСТИМИ С НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.


Като оценяват провокираната от самозабравила се група политически лидери на Съюза на демократичните сили /СДС/ антипрезидентска кампания, чийто абсурден връх беше публичното изгаряне на портрета на д-р Желю Желев, един по същество неофашистки акт, политически сили и синдикати от Пиринска Македония заявяват:

1. Президентът на Република България д-р Желю Желев е първият в историята на България демократично избран държавен глава след пряко гласуване от народа и e противоконституционно шепа авантюристи да се опитват да отнемат суверенни права на нацията.

2. Публичното аутодафе и цялата антипрезидентска история политическите сили и синдикатите в Пиринска Македония приемат като предателство към българските национални интереси в един момент, особено тежък както за Балканите, така и за нашите събратя във Вардарска Македония.

3. Надяваме се, че разумните и милеещите за България политици и сили в СДС и в НКС ще бъдат в състояние да изолират и преодолеят екстремисткото, антинационално поведение на известната вече групичка, която недопустимо смесва личните си амбиции и неприязън с националните интереси.

Декларацията е приета на съвещанието, свикано по инициатива на Общинското рьководство на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ - Благоевград, на 14 декември 1992 г. в 18,00 ч.

ПОДПИСАЛИ:

Регионално и общинско ръководство на БСДП: Н.Николов

Зелена партия - Благоевград: Т.Манасиев

ОХДЦ - Благоевград: Ст.Богоев

PC на КТ "Подкрепа” - Благоевград: В.Медарски

ОБС на КНСБ - Благоевград: Д.Симидчиева

Инициативен комитет на Регионалния център за нова политика - Благоевград: Л.Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНОТО НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /13 ДЕКЕМВРИ 1992 Г./


Съюзът на свободните демократи /ССД/ изразява своето удовлетворение от наложилата се по време на състоялото се на 13 декември 1992 г. Национално съвещание на СДС позиция за преговори с ДПС с цел възстановяване на парламентарното мнозинство и съставяне на коалиционно правителство.

В същото време нашият съюз изразява категорично неодобрение на продължаващите опити за диктат от страна на Г-7 в НКС на СДС над Парламентарната група на СДС и в предстоящия диалог с ДПС, поставяйки му същите трудноизпълними условия, които веднъж провалиха подобни преговори.

Ние възразяваме остро и срещу възприетия подход при подготовката и провеждането на съвещанието на СДС /заради който и не участвувахме в него/ да се избегне въпросът за отговорността на онези, които допринесоха за задълбочаването на икономическата и политическата криза в страната.

Съюзът на свободните демократи предупреждава, че ако надделее деструктивният подход при преговорите с ДПС, цялата отговорност за тласкането на страната към предсрочни избори и засилване на социалнополитическото напрежение в условията на нарастваща нестабилност на Балканите ще понесе НКС на СДС, обявил се за надпарламентарен фактор в България.

София, 15 декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ССД: Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ВМРО - МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ЕРОЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО САМОСЪЗНАНИЕ СРЕД БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

В хода на настоящото преброяване на населението в Република България стана ясно, че немалка част от българите мохамедани са определили етническата си принадлежност и майчиния си език за "турски". ВМРО има доказателства, че странната позиция на тези наши сънародници е предизвикана от необезпокояваната чужда пропаганда, целяща тяхното отродяване, провеждана усилено през последните три години от агентурата на една съседна държава и от представителите на една от трите парламентарни сили в днешното Народно събрание. За съжаление пагубната заблуда на част от българите мохамедани е подпомогната и от пълната незаинтересованост на държавната власт към проблемите на българската нация.

Обезпокоено от ерозирането на българщината в западната част на Родопите и в други райони на страната, ВМРО - Младежка организация, настоява:

1. Във възможно най-кратък срок Народното събрание да започне разисквания по тези въпроси, за да може българската общественост да придобие по-ясна представа за позициите на всяка от парламентарните групи.

2. Народното събрание ефективно да контролира правителството и най-вече Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието и науката за провежданата от тях политика в районите със смесено по етнически и религиозен признак население.

3. Да се подготви програма за работа с българомохамеданското население, чрез която да се отстрани чуждото въздействие върху разколебаното му от събитията през последните години самосъзнание.

4. Да се проведе анкета в селищата, за които има съмнение, че е оказван физически и психически натиск и тормоз при самоидентификацията на жителите им, и отговорните за това държавни и общински служители незабавно да бъдат уволнени.

Уведомяваме ви, че ако в най-близко време не бъдат взети мерки за прекратяване на противонародния, недемократичен и антихуманен процес на насилствена асимилация на българите мохамедани, ВМРО - Младежка организация, ще призове българската общественост да ви отдаде дължимото за Вашите престъпни действия и бездествие и да снеме доверието си от политическа линия, която следвате.

София, 16 декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Иванов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛОВЕЧ, ПО ПОВОД НА ИЗБОР НА НОВО РЪКОВОДСТВО.


На заседание на Общинския координационен съвет на Съюза на демократичните сили в град Ловеч на 14 декември 1992 г. беше освободено досегашното ръководство на КС на СДС - Ловеч.

В заседанието участваха легитимно представители на всичките представени в Ловеч партии.

По време на дебатите напуснаха представителите на Демократическата партия, на Радикалдемократическата и на Социалдемократическата партия.

Алтернативната социаллиберална партия, Българският демократически форум, Българският земделски народен съюз "Никола Петков" в СДС, НС "Екогласност", клуб "Демокрация", партия Либерален конгрес, Християндемократическият съюз, Консервативната екологична партия - общо осем организации от единадесет избраха ново ръководство на Координационния съвет. За председател депутата Тошо Пейков и за секретар председателя на КЕП Мариан Ив.Яков.

Ловеч, 14 декември 1992 г.

Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛОВЕЧ, ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС, ВЗЕТО НА 15 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


На редовно заседание на 14 декември 1992 г. при участието на всичките единадесет партии Координационният съвет на СДС - Ловеч, освободи с осем гласа старото ръководство и избра ново.

Недоволни напуснаха лидерите на Демократическата партия /ДП/ и Радикалдемократическата партия /РДП/, а членовете на Социалдемократическата партия /СДП/ се жалваха на централното си ръководство.

На 15 декември 1992 г. НКС на СДС взе специално решение - депутати като избрания в Ловеч за председател Тошо Пейков /безпартиен/ да не могат да оглавяват КС на СДС. Против са гласували партия Либерален конгрес /ПЛК/ и Федерацията на клубовете за демокрация /ФКД/.

Но НКС не отмени и не може да отмени останалата част от взетото според статута на СДС решение за освобождаване на старото и за избор на ново ръководство.

В сила е решение номер 35 от 14 декември 1992 г. на КС на СДС - Ловеч.

Оттеглянето на гласове е невъзможно - ново решение може да се вземе според статута само на ново заседание.

Готови сме да докажем решението си и в съда.

Ловеч, 16 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ВЪПРОСА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Обезпокоени от ескалацията на военните действия и етническите конфликти в бившите югославски републики и възможността за въвличането на други региони в театъра на военните действия;

обезпокоени от състоянието на структурите, призвани да отстояват териториалната цялост на България срещу евентуални посегателства върху нейния суверенитет;

отчитайки липсата на ясна външнополитическа и военноотбранителна доктрина и особено на балканска такава;

отчитайки рязкото нарастване на престъпността и нарушаването на обществения ред в страната;

констатирайки фактическото спиране на реформите в българската армия и полиция и засилващата се деморализация и корупция в тях;

констатирайки с безпокойство опитите на крайни елементи в политическите сили да предизвикат национална и етническа вражда поради теснопартийни интереси,

Конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа" се обръща към депутатите от 36-о Народно събрание, президента на Република България и всички държавни институции:

1. Представителите на политическите сили в парламента да проявят максимално чувство за обществена отговорност и патриотизъм, като сформират силно и действено правителство, което да се заеме с реалното решаване на огромните социално-икономически проблеми на нацията и паралелно с това в кратки срокове да приложи и проведе реформите във въоръжените сили и полицията, за да гарантира родината срещу всяка евентуална външна агерсия и обуздае растящата престъпност в страната.

2. Реформата в армията и полицията, както и в останалите структури, свързани непосредствено с националната сигурност, да бъде поверена на достойни професионалисти, а не на случайни индивиди, защото със съдбата на родината импровизации са недопустими.

3. Да се пресекат всякакви опити на определени среди в политическите сили, както и на отделни личности, да раздухват национална и етническа омраза в този изключителен за България и Балканите исторически момент.

София, 2 декември 1992 г.

ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

/Пресслужба ”Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СКЛЮЧЕНО МЕЖДУ ШЕСТ СИНДИКАЛНИ РЕГИОНАЛНИ СЪЮЗА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" НА РАБОТНА СРЕЩА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 11 И 12 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. В КАЗАНЛЪК.


С оглед по-доброто отстояване на интересите на членовете на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" и защитата на синдикалните организации, на основание принципа на синдикална солидарност, приет като основен от КТ "Подкрепа", синдикалните регионални съюзи в градовете Хасково, Ямбол, Стара Загора, Сливен, Карлово и Казанлък сключиха настоящото споразумение за взаимопомощ и взаимодействие при решаване на проблеми, възникнали при осъществяване на дейността им.

Синдикалните регионални съюзи, подписали настоящото споразумение, ще си съдействат при решаване на проблеми и конфликти, възникнали при:

1. Преобразуване, приватизация и ликвидация на фирми, предприятия и дружества.

2. Пренасочване, преквалификация и съкращения на работната сила.

3. Създаване на действени областни трипартийни комисии за съгласуване на интересите.

4. Посегателства от всякакъв вид върху законните интереси на членовете на синдикалните регионални съюзи /СРС/.

5. CPC ще провеждат ежемесечни срещи за информиране и съгласуване на действията, като тези срещи ще се провеждат в различните региони по взаимно споразумение.

Казанлък, 11 декември 1992 г.

За Синдикален регионален съюз - Хасково: М. Бисеров

За Синдикален регионален съюз - Стара Загора: М.Михайлов

За Синдикален регионален съюз - Сливен: Б.Кисьов

За Синдикален регионален съюз - Ямбол: К.Николов

За Синдикален регионален съюз - Карлово: М.Димитров

За Синдикален регионален съюз - Казанлък: А.Табанджов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 17 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ "ЗА СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНА - АЛТЕРНАТИВА 3" /ЧАСТ ДВАДЕСЕТ И ПЕТА/ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


В. "ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ НА ПРОМЯНАТА"

20. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ


20/І

20. Политическите партии 

I. Състояние на промяната към момента

 

В България има политически плурализъм. Политическите партии могат свободно да се развиват. Същевременно, законът за конфискацията на имуществото на БСП, БЗНС, КНСБ и други обществено-политически организации - и то по административен път /това от една страна/ и фактическото подпомагане от чужбина на редица партии в СДС /от друга/ поставят партиите в положение на неравенство.

Промяната - поне досега - не доведе до такова състояние на нещата, при което волята на всички избиратели да е намерила своя политически израз - още по-малко свое представителство в Народното събрание. В страната няма ясно изразен политически център.

На второ място, СДС продължава да изразява интересите на около една трета от избирателите. Наистина на СДС отдавна не може да се гледа като на единно цяло. Този съюз се развива под диктата на една група - на 39-те, - който доведе до голяма политическа изолация на СДС. Но въпреки това, ако сега би имало избори /нещо, което ОСД не предлага/, значителна част от избирателите биха подкрепили СДС.

Правителството на това СДС /т.е. под диктата на Г-39/ води страната към банкрут. Причината е митът за СДС, т.е. митът, че СДС - това е демокрацията. Този мит продължава да се шири, макар че другият мит, че след минималната победа на СДС в изборите от 13 октомври 1991 г. в страната ще настъпи чудо, изчезна. Третият мит, че СДС ще осъществи смяна на системата също се провали, но илюзиите продължават да съществуват у немалко хора.

Целта на СДС по отношение на БСП - тя да бъде сведена до незначителна политическа сила, подкрепяна от около 10-15% от избирателите, не се осъществи. БСП има устойчива подкрепа от около 25-30% от избирателите, а подкрепящите СДС, макар и бавно, но устойчиво се стремят към същото количество.

Това разположение на партийните сили - една трета за БСП, една трета за СДС и една трета, въз основа на която ще се развият партиите на центъра, характеризира състоянието на нещата към сегашния момент. Разбира се, "свободната" засега трета част няма непременно да отиде към центъра - част ще се прелее в БСП, част в СДС, но центърът ще има достатъчно относителна част.


20/II

20. Политическите партии

II. Националната перспектива на промяната

 

Стратегията на правителствата на БСП в промяната беше, че тя трябва да се извършва от коалиционна власт. Такава беше националната перспектива. Тази перспектива беше заложена и в правителството на Димитър Попов. След изборите на 13 октомври 1991 г. БСП беше готова да обсъжда всеки вариант със СДС. Но правителството на СДС /д/ осуети тази национална перспектива, като постави не само тесните си партийни интереси над националните, но най-тесните си групови интереси /на Г-39/ над своите партийни и национални интереси. Това двустепенно отграничаване от интересите на страната сведе политическия живот в страната до котерийни борби, до ровене в компромати и досиета, до тоталитарни методи вътре в самото СДС и до една политическа атмосфера, каквато не е имало в страната и която обля с кал политическия живот.

Националната перспектива в политиката изисква възможно най-бързо освобождаване на политиката на промяната от партийните и груповите интереси и насочването й към интересите на България.


20/ІІІ

20. Политическите партии

III. БСП и промяната

 

В осъществяването на националната перспектива БСП последователно прокарваше принципа на мирния преход. В това отношение тя има главната историческа заслуга. Но тя не беше единствена в отстояването на този принцип. Голяма роля изиграха и тези партии от СДС /БСДП, Зелената партия, "Екогласност", Либералната партия и др./, които дадоха голям принос за изработването на конституцията и я подписаха.

БСП обаче не успя да оцени своевременно новата политическа обстановка в страната, възникнала с появяването на ред легитимни политически партии, но без имущество, средства и възможности за нормален политически живот. Като монополна партия от миналото БСП не преодоля вътрешната си съпротива и не раздели имуществото /единственото партийно имущество в страната/ с другите, напълно законни партии. В това отношение тя зае недемократична позиция, която съществено отслаби нейното влияние и авторитет на нова, демократизираща се партия.

БСП издигна идеята на националното съгласие. Но в хода на изострената конфронтация със СДС тази идея мина на заден план и беше едва ли не забравена. Тя бе отново възродена на Първата национална конференция на ОСД - при това не само като идея, а и като призив за конкретна политика на националното съгласие. Като такава тя срещна пълно неразбиране у отговорни дейци на БСП. Смяташе се, че когато се започват политически процеси, не може и дума да става за национално съгласие. Нещо повече, бяха приети решения, които задълбочаваха и засилваха конфронтацията /разбира се, не става дума за прилагането на незаконни средства, а за противостоене със средствата на закона, но противостоене/. Предвиждаха се масови акции, готовност за отпор на беззаконието и т.н.

ОСД застана на по-различна позиция. Ние не се примиряваме и няма да се примирим с беззаконията и злоупотребата с власт, с напрежението, пораждано от Г-39 в СДС. Но ние сме на мнение, че верният отговор на юмрука не винаги е юмрукът. Това съвсем не е "непротивене на злото", а борба със злото със средствата, които са в арсенала на мирния преход и на зараждащото се национално съгласие. Защото, ако властта падне от ръцете на Г-39, то такава перспектива е не само възможна, но и твърде реалистична. Необходимо е смяната на лицата да се съпътства със смяна на политиката.

Ето защо е нужно вътре в парламента да се търси нова политика към тази част от СДС, която приема принципа на националното съгласие, нова политика към ДПС и политика на тясно сътрудничество по всички въпроси, по които съвпадат интересите ни с БСДП и БДЦ, както и с другите партии и движения.


20/IV

20. Политическите партии

IV. Философия на промяната като алтернатива на БСП,
предложена от ОСД

 

За да се осъществи една нова политика, необходимо е да се преосмисли философията на промяната на БСП и на ОСД в БСП. На своя XIV конгрес БСП се отказа от партията-държава, прие политическия плурализъм, отказа се от марксизма-ленинизма като доктрина, отказа се от демократическия централизъм и от редица други принципи. С тези факти и с цялата си политика от 1989 г. насам БСП има огромен принос към демокрацията и за смяната на системата у нас. Още повече че в "Манифеста за демократическия социализъм" БСП прие принципите на социалната демокрация и тръгна по пътя на превръщането си в социалдемократическа партия.

На 39 си конгрес тя спря. И не само спря, а се върна назад. И след като се върна назад, сега поставя въпроса за влизане в Социалистическия интернационал. Това трябва да стане. Но БСП следва да продължи и да ускори промяната си. За това е необходима нова политика.

Новата политическа философия изисква съчетаване на идеите за свободата, социалната справедливост, солидарността с идеите на хуманизма и демокрацията. Органичното съчетаване на историческите ценности на социалната демокрация с либералните идеи за свободния човек - абсолютната ценност на човешкото същество и на неговата индивидуалност, правата и свободите на човека, правото на равен шанс в живота и на възможността да преследва своите законни интереси. А това означава такова съчетаване на частното и публичното пространство, което да осигурява и гарантира правото на човека да се осъществява като личност.

Всяка философия става възможна единствено в конкретна историческа обстановка. Сега в нашата страна се извършва антисоциална реституция, реставрация по пътя на реваншизма. Това стеснява неимоверно много социалната база на управляващата групировка. За да може да задържи властта, тя трябва да прибегне към твърдо авторитетно управление. ОСД си дава сметка за това. Ако в даден момент е необходимо, ние ще трябва да оспорим това. Но моментът не е такъв и всички заедно трябва да направим всичко, зависещо от нас, за да не настъпва никога такъв момент.

Отговорът на подобна тенденция би могъл да бъде само един - левоцентристка групировка в страната. Това според ОСД не означава самостоятелна власт на БСП. Това нито е възможно, нито е необходимо. Това според ОСД също така не означава и левоцентристка групировка без БСП. Въпросът е в това, че в едни нови избори тенденцията, наречена Г-39, трябва да претърпи сериозна загуба. Това не е възможно без БСП. Без БСП не е възможна и стабилна политика за провеждане на социална реформа. Разбира се, БСП би трябвало да намери възможноости в себе си да бъде равнопоставен партньор без амбиции за хегемонизъм.

Една левоцентристка групировка в посока на националните интереси съвсем не означава някакъв строг съюз. По-скоро това е формация с изключително висока самостоятелност на съставящите я партии, които са обединени единствено от паралелни действия, отговарящи едновременно на техните и на националните интереси. Подобно обединяване предполага програма минимум, но не означава дори задължително наличие на подобна програма, ако вместо нея могат да бъдат обявени някои ясни и конкретни цели.

Такава левоцентристка групировка, която не отива по-наляво от БСП и по-надясно от Демократическата партия /извън СДС/, може да осигури демокрацията в България.


20/V

20. Политическите партии 

V. Политически принципи и ключови термини

 

Мирен преход, нова политика на БСП, постепенен превес на тенденцията да се развие БСП като партия на лявата социална демокрация.

Нова политика към СДС, изградена върху схващането, че СДС съвсем не е единно цяло, върху разбирането, че СДС е историческа необходимост, родена от принципа на политическия плурализъм.

Нова политика към ДПС, изградена върху съвпадането на интересите в определени ситуации и въз основа на факта, че електоратът на ДПС е ляв, без да се заличават различията /в частност отношението към българомохамеданите и др./.

Нова реформа, нов икономически модел и др.

Ключови термини:
"национално съгласие", "против реставрацията и реваншизма".


20/VI

20. Политическите партии

VI. Законодателни идеи

 

Промени в Закона за политическите партии. Законодателство в посока на политическия плурализъм.


20/VII

20. Политическите партии

VII. Идеи за изпълнителната власт

 

Контрол върху изпълнителната власт за осигуряване на политическа свобода и равнопоставеност на политическите партии.

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:50:21    
        17.12.1992 година


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред
Технически изпълнители: Цветанка Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!