17 декември 1990

СОФИЯ, 17 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 248 /266/

СОФИЯ, 17 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ 81 НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ТОЙ Е АДРЕСИРАН ДО БЮРОТО НА ПАРЛАМЕНТА И ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ПЛЕНАРНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА "ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ", РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ, КАТО ОСНОВА НА ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ.


ДО
БЮРОТО
НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

СЪБИТИЯТА В ПАРЛАМЕНТА И ИЗВЪН НЕГО НЕДВУСМИСЛЕНО ПОКАЗВАТ, ЧЕ ПЪТЯТ НА НАЦИОНАЛНОТО СПАСЕНИЕ НА БАЗАТА НА ЕДНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е НАМЕРЕН. ПРЕДСТАВЕНАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОГРАМА НЕ МОЖА ДА ПОСЛУЖИ КАТО ТАКАВА БАЗА. В ТАЗИ КОМПЛИЦИРАНА СИТУАЦИЯ НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ПРОЕКТА "ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ", РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП, РЪКОВОДЕН ОТ РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ, ИЗВЕСТЕН КАТО ПРОГРАМА "РАН-ЪТ".

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

ЯНКО ЯНКОВ, АХМЕД ДОГАН, ИЛИЧ ЦВЕТКОВ, ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ, СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ, ПЕТЪР МАРКОВ, НИКОЛАЙ БЛИЗНАКОВ, МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ, ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА, НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ, СПАС ДИМИТРОВ, ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ, СТЕЛИЯН ИЛ. СТОЙЧЕВ, РОСЕН КАРАДИМОВ - О.М., СЛЕД ИЗБОР НА ПРАВИТЕЛСТВО, ГРИГОР ШИШКОВ, СТОЙЧО ДОНЕВ, ПЕТЪР ОБРЕТЕНОВ, ХРИСТО МАРКОВ, ВЕНЦЕСЛАВ БЪЧВАРОВ, ГЕОРГИ ИЛКОВ ИГНАТОВ, ИВАН ПЪРВАНОВ, ГЕОРГИ БАЕВ, ДОНЧО КАРАКАЧАНОВ, ИВАН СЕМКОВ, ВИКТОР ВЪЛКОВ, ЙОСИФ ПЕТРОВ, КРАСЕН СТАНЧЕВ, ДИМИТЪР КУМАНОВ, ВЪЛКАНА ЯНКОВА ТОДОРОВА, РОСЕН МИХАЙЛОВ, ДОНЧО ДОНЧЕВ, АСЕН РАЙНОВ, ТОДОР КАВАЛДЖИЕВ, СТОЯН СПАСОВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ, ДИМИТЪР БАТАЛОВ, ХРИСТО ИВ.ХРИСТОВ, СВЕТОСЛАВ ШИВАРОВ, АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИЧКОВ, КИРИЛ НИКОЛОВ ДУНЕВ, ЦЕНКО ЦВЕТКОВ, ТОДОР ТАШЕВ, МАНОЛ ЖУРНАЛОВ, ПРОТОЙЕРЕЙ ЛЮБОМИР ПОПОВ, ВЕНЦЕСЛАВ ТОДОРОВ МЕДАРСКИ, КИРИЛ МАРИЧКОВ, АДЕМ КЕНАН, ПРОФ.АЛЕКСАНДЪР СТ.ЯНЧУЛЕВ, ТЕОДОСИ ТОМОВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ, ГЕОРГИ ЛИПОВАНСКИ, СТОЯН МИХАЙЛОВ, ВЪРБАН ДИМ.ИВАНОВ, ИВАН ХАРАЛАМБИЕВ ИВАНОВ, БОРИС ДИМОВСКИ, ВАСИЛ ИВ.КУРТЕВ, ЛЮБЕН НАЙДЕНОВ ГРОЗДАНОВ, АТАНАС Н.УЗУНОВ, ТОДОР ИВ.ТОДОРОВ, ГЕОРГИ Н.МИТЕВ, АЗАРЯ П.ПОЛИКАРОВ, АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ, ДРАГОМИР ДРАГАНОВ, ЗОЯ КОМИТОВА, НИКОЛА ТОМОВ, АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ, ПЕТЪР ПЕТРОВ СЛАБАКОВ, НУРЕДИН МЕХМЕД АХМЕД, РЕДЖЕБ САЛИХ САДЪК, КАДИР ДЖЕЛИЛ, ИВАН ПАЛЧЕВ, ХАСАН ЧИРАК, ХЮСЕИН АХМЕТ КАРАМОЛЛА, ОХРАН ТАХИР УСУЛОЙ, БАХРИ РЕДЖЕБ ЮМЕР, МЕХМЕД БЕЙТУЛЛА, ХАСАН АЛИЕВ, ШАКИР ПОЮКОВ, ЕМИЛ ЧАВДАРОВ, ХЮСЕИН ЮМЕР И ЮНАЛ ЛЮТФИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - СДС, ПРОЧЕТЕНА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА ОТ ДЕПУТАТА АНДРЕЙ АВРАМОВ АНДРЕЕВ.ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ЗАГРИЖЕНОСТ И ТРЕВОГА ОТ ЗАБАВЯНЕТО НА ПРОЦЕСА ПО СЪСТАВЯНЕ НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО И ПОДПИСВАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА, КОЕТО, КАКТО Е ИЗВЕСТНО, ПРЯКО ЗАВИСИ ОТ ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ПО СЪСТАВЯНЕТО И ЗАДАЧИТЕ НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО.

НИЕ ВЕЧЕ НЕЕДНОКРАТНО ЗАЯВЯВАХМЕ НАШЕТО СТАНОВИЩЕ ПО ТЕЗИ СЪДБОНОСНИ ЗА СТРАНАТА ПРОБЛЕМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ ОТ 30 НОЕМВРИ 1990 Г. В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ СЧИТАМЕ, ЧЕ ИМАМЕ ОСНОВАНИЕ ДА НАПОМНИМ ТАЗИ ПОЗИЦИЯ И ДА Я КОНКРЕТИЗИРАМЕ.

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е УБЕДЕНА, ЧЕ ФОРМУЛАТА, ПО КОЯТО СЕ РАБОТИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО, Е ИЗКУСТВЕНА, ТРУДНО ЩЕ БЪДЕ ПОСТИГНАТА И Е В ПРОТИВОРЕЧИЕ КАКТО С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕАЛНОСТИ, ТАКА И СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪЛНА БЕЗИЗХОДИЦА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА, КОЯТО ИМА НУЖДА НЕ ОТ ПАРИТЕТНИ УГОВОРКИ, А ОТ СИЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКИПИ ОТ ЕДИНОМИШЛЕНИЦИ.

НАРЕД С ТОВА ЩЕ ПОДЧЕРТАЕМ, ЧЕ ФИЗИОНОМИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО - НЕУТРАЛЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И НЕАНГАЖИРАНИ ПАРТИЙНО ЕКСПЕРТИ ОТ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ САМИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ - НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДСТАВИТЕ НИ ЗА СИЛНО И КОМПЕТЕНТНО ПРАВИТЕЛСТВО ИЛИ, КАКТО НЯКОИ ГО НАРЕКОХА ОТНОВО С ХАРАКТЕРНАТА ИЗТОЧНА ТЕРМИНОЛОГИЯ - "ПРАВИТЕЛСТВО НА НАДЕЖДАТА". ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ИЗГЛЕЖДА, ЗАБРАВЯТ, ЧЕ ОСВЕН ТЯХНАТА ПОДКРЕПА ПОДОБНО ПРАВИТЕЛСТВО СЕ НУЖДАЕ, КАКТО НИКОГА ДОСЕГА, И ОТ ВСЕНАРОДНА ПОДКРЕПА И ДОВЕРИЕ.

ЗАТОВА ПОДОБНА СИТУАЦИЯ НА КОМПРОМИСЕН ВАРИАНТ СПОРЕД НАС, ОТ ЕДНА СТРАНА, НЕ ВОДИ ДО ЗАСИЛВАНЕ, А ДО ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА РОЛЯТА И НА АВТОРИТЕТА НА БЪДЕЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО, А ОТ ДРУГА - ДО РЕАЛНАТА ПЕРСПЕКТИВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ "ДА СЕ СКРИЯТ" ОТ ОТГОВОРНОСТТА НА НЕПОПУЛЯРНИТЕ МЕРКИ, КОИТО БЕЗ СЪМНЕНИЕ ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ПРЕДПРИЕМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО.

ОПИРАЙКИ СЕ НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ И МОРАЛА В ПОЛИТИКАТА, ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМЕ ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО НА "СПОРАЗУМЕНИЕТО". НАПОМНЯЙКИ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, А ИМЕННО - РАЗРУШАВАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАБИЛНА ОСНОВА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ, НИЕ ПОДДЪРЖАМЕ СТАНОВИЩЕТО СИ, ЧЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ТРЯБВА ДА ЗНАЕ /НЕ МЕЖДУ ДРУГОТО/ КОЯ ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА СТОИ ЗАД СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЕТО ПРИ СЪЗДАЛИТЕ СЕ УСЛОВИЯ Е ЯВНО, ЧЕ ЩЕ ИМА КОАЛИЦИОНЕН ВИД.

НАРЕД С ТОВА НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ НЕЗАВИСИМО ОТ БЕЗСПОРНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЧОВЕШКИ ДОСТОЙНСТВА КАНДИДАТЪТ ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ - УВАЖАЕМИЯТ Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ, ПРЕДСТАВЛЯВА УДОБНА И КОМПРОМИСНА ФИГУРА, НО НЕ И СИЛНА, АВТОРИТЕТНА ЛИЧНОСТ, КОЯТО ДА ПОНЕСЕ НЕ САМО НАДЕЖДАТА, НО И ДОВЕРИЕТО, УБЕДЕНОСТТА, ЧЕ СМЯНАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА Е НЕОБРАТИМА.

ЗАТОВА НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ В НАСТОЯЩИЯ ТЕЖЪК МОМЕНТ СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ТРЯБВА ДА ПОЕМЕ ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕХОДА И НА НЕПОПУЛЯРНИТЕ МЕРКИ, КАТО ОГЛАВИ ПРАВИТЕЛСТВОТО. ТОВА Е МОРАЛНО И ДОСТОЙНО. ПО ТОЗИ НАЧИН СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЩЕ ДОКАЖЕ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ВОДЕЩАТА СИ РОЛЯ В ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА СТРАНАТА, РОЛЯ, ЗА КОЯТО ПРЕТЕНДИРА.

СОФИЯ, 14 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X X X

СОФИЯ, 17 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СЕЛСКО СТОПАНСТВО" /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ТАКА НАРЕЧЕНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


ДРУГИ ВЪПРОСИ

- ВЪЗРАСТОВАТА СТРУКТУРА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

НЯКОИ ХОРА В БЪЛГАРИЯ ИЗПИТВАТ ЗНАЧИТЕЛНО БЕЗПОКОЙСТВО ОТ ЛОШОТО ВЪЗРАСТОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТТА В МОМЕНТА ДА БЪДАТ ПРИВЛЕЧЕНИ МЛАДИ ХОРА В ТОЗИ СЕКТОР. ВСЯКАКВИ ОПИТИ ОБАЧЕ ДА СЕ СУБСИДИРАТ МЛАДИТЕ ХОРА ИЛИ ДА СЕ ВЪВЕДАТ СПЕЦИАЛНИ СТИМУЛИ, ЗА ДА СЕ ЗАВЪРНАТ ТЕ КЪМ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, СА СВЪРЗАНИ С ВСЕВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ. ВСЯКА ТАКАВА ПРОГРАМА ЩЕ ПОВДИГНЕ МНОЖЕСТВО ВЪПРОСИ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕДВА ЛИ ЩЕ БЪДЕ МНОГО ЕФЕКТИВНА. НО АКО ЗЕМЯТА Е ЧАСТНА И МОЖЕ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ, ТАКА ЧЕ ХОРАТА ДА МОГАТ ДА Я УЕДРЯВАТ В ДОХОДНИ СТОПАНСТВА, И АКО ЦЕНИТЕ СА СВОБОДНИ, ИМА ВСИЧКИ ОСНОВАНИЯ ДА СЕ ОЧАКВА, ЧЕ МЛАДИТЕ ХОРА ЩЕ БЪДАТ ПРИВЛЕЧЕНИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. НАЙ-ПРОСТИЯТ И НАЙ-ЕФИКАСНИЯТ НАЧИН ДА СЕ НАСЪРЧАТ МЛАДИТЕ ХОРА ДА НАВЛЯЗАТ В ТАЗИ ЧАСТ НА ИКОНОМИКАТА Е ПРОСТО ДА ИМ СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПЕЧЕЛЯТ И ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НЕНУЖНИ ОГРАНИЧЕНИЯ.

- РЕГУЛИРАНЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

В ПОВЕЧЕТО СТРАНИ ПО СВЕТА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ДЕЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНИ НАРЕДБИ ЗА ЦЕНИТЕ И/ИЛИ ПРОДУКЦИЯТА. ИЗОБИЛСТВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ, КОИТО ПОСТАНОВЯВАТ КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ЗАНИМАВА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, А СЪЩЕСТВУВАТ И МНОЖЕСТВО РЕГУЛАЦИОННИ ПРЕПЯТСТВИЯ, КОИТО ЗАСЯГАТ ФОРМАТА И ТИПА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ВСИЧКИ ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ СА ТЕЖЪК ТОВАР ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ /7/. ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ ВЪВ ВСЯКА СТРАНА, КЪДЕТО ТЕЗИ НАРЕДБИ СЪЩЕСТВУВАТ, ОБЩОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО Е ПО-НИСКО, ПОРАДИ ТЕЗИ ПРЕЧКИ ПРЕД ПАЗАРА /8/. ВЪПРЕКИ ТОВА, ПОРАДИ НАМЕСАТА НА ПОЛИТИКАТА, ТАКИВА ОГРАНИЧЕНИЯ СЪЩЕСТВУВАТ.

В МНОГО ОТ ПО-БОГАТИТЕ СТРАНИ ПО СВЕТА ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ СА НАЙ-ОБРЕМЕНИТЕЛНИ. ТЕЗИ ИКОНОМИКИ ОБАЧЕ СА ВЕЧЕ ДОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛНИ И ПРИЧИНЯВАНИТЕ НЕЕФЕКТИВНОСТИ ЧЕСТО НЕ СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД. БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ТАКАВА ГРЕШКА. НЕЕФЕКТИВНОСТТА В СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Е ЛУКС, КОЙТО СТРУВА ПРЕКАЛЕНО МНОГО. СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА РАБОТИ С МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ КАКТО ЗА ДА ХРАНИ СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД, ТАКА И ЗА ДА РАЗВИЕ ВАЖЕН ИЗТОЧНИК ЗА ИЗНОСА. ПРАКТИЧЕСКИ НИКОЙ НЕ ТВЪРДИ, ЧЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПО СВЕТА ПОДОБРЯВАТ ЕФЕКТИВНОСТТА. БЪЛГАРИЯ ЩЕ НАПРАВИ ДОБРЕ, АКО ИЗБЕГНЕ ПОДОБНА РЕГУЛАЦИОННА НЕЕФЕКТИВНОСТ.

- СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕГАЛИТАРИЗЪМ

СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПОЛИТИКА ИЗГЛЕЖДА ОСОБЕНО ПОДАТЛИВА НА ЕГАЛИТАРНИ НАСТРОЕНИЯ. ПОЛИТИЦИТЕ ЧЕСТО СА БЛАГОСКЛОННИ КЪМ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЯТА, ЗА ДА ЗАДОВОЛЯТ КОНКРЕТНИ СОЦИАЛНИ ЦЕЛИ, КАТО ЧЕСТО СЕ ВЪВЕЖДАТ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТТА НА ЗЕМЯТА, ЗА ДА СЕ ПОДДЪРЖА РАВЕНСТВО В БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО. НО ТОГАВА ЕГАЛИТАРНИТЕ ЦЕЛИ СТРУВАТ СКЪПО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ. ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПЪЛНО И ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗА ДА МОГАТ ДЕЙСТВАЩИТЕ ЕДИНИЦИ ДА БЪДАТ С ОПТИМАЛЕН РАЗМЕР. ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ЧЕСТО СЕ ПРЕДЛАГАТ В ИМЕТО НА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ, СА СЕРИОЗНИ ПРЕПЯТСТВИЯ ПРЕД ЕФЕКТИВНОСТТА. ТЪЙ КАТО В МОМЕНТА БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ ВИСОКИ НИВА В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ И ВЛАКНА, ПАРЛАМЕНТЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ МНОГО ВНИМАТЕЛЕН ДА НЕ ИЗПОЛЗВА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЗА НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЯСНИ ПРАВА, КОИТО ДА МОГАТ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ.

- СТРУКТУРАТА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ОТЧИТА СЕ, ЧЕ В КРАТКОСРОЧНА ПЕРСПЕКТИВА МОЖЕ ДА НЯМА ДОСТАТЪЧНО НАЛИЧНИ КАПИТАЛИ, ЗА ДА СЕ ФИНАНСИРАТ ВСИЧКИ ПРОМЕНИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЕДНО ПРОИЗВОДИТЕЛНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ПОРАДИ ТОВА, КАКТО БЕ СПОМЕНАТО ПО-ГОРЕ, НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ, СПОРЕД КОЙТО ПРАВИТЕЛСТВОТО И БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ЗЕМЯ И НА ДРУГИТЕ ВЛОЖЕНИ СРЕДСТВА ЗА ОПРЕДЕЛЕН БРОЙ ГОДИНИ. НО ОСВЕН НАЧАЛНОТО ФИНАНСИРАНЕ, НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ НЕ БИВА ДА СЕ ПРАВЯТ ДРУГИ ОПИТИ ДА СЕ СТРУКТУРИРАТ КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. АКО ЗЕМЯТА Е НАПЪЛНО ПРИВАТИЗИРАНА, ЩЕ ИМА ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИТОК НА КАПИТАЛИ КЪМ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ВЛОЖИТЕЛИ. ВСЕКИ ПО-НАТАТЪШЕН ОПИТ ЗА НАМЕСА В КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ ЩЕ СЪЗДАДЕ ИКОНОМИЧЕСКИ НЕЕФЕКТИВНОСТИ. СЪЩО ТАКА ИМА И ОПАСНОСТ КРЕДИТЪТ ВЪВ ВИД НА СУБСИДИИ ДА СЕ ОКАЖЕ МНОГО СКЪП И ДА СЪЗДАДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО НАПРЕЖЕНИЕ В ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ БЮДЖЕТ.

МНОГО РЕАЛЕН ПРОБЛЕМ Е НЕПРАВИЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, НО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЗНАЕ, ЧЕ ТОВА НЕПРАВИЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВА СЪЩЕСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ. ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ ЩЕ ВИДЯТ, ЧЕ ТОВА НЕПРАВИЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЪЗДАВА  ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАЧИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ. В УСЛОВИЯТА НА СВОБОДЕН ПАЗАР С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ЩЕ ИНВЕСТИРАТ КАПИТАЛИ И УСИЛИЯ, ЗА ДА ПРИВЕДАТ В РАВНОВЕСИЕ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ИКОНОМИКА. СЛЕДОВАТЕЛНО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ, ЧЕ КАКТО ПРОБЛЕМЪТ, СВЪРЗАН С ЛИПСАТА НА КАПИТАЛИ, ТАКА И ПРОБЛЕМЪТ С ВЪЗРАСТОВАТА СТРУКТУРА ЩЕ СЕ ОБЛЕКЧАТ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЕЧАЛБИ ВЕДНАГА ЩОМ ЦЕНИТЕ СТАНАТ СВОБОДНИ, А ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТТА - ГАРАНТИРАНО. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ СЪЩО ОБИЧАЙНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ ЩЕ ДЕЙСТВАТ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО КАТО БАНКИ, СПЕСТОВНИ И КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ПЕНСИОННИ ПЛАНОВЕ, А СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ КООПЕРАТИВИ ЩЕ СТАВАТ ВАЖНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ.

ОСТАВА И ПРОБЛЕМЪТ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ДЪЛГ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ЧАСТ ОТ ТОЗИ ДЪЛГ Е ОПРОСТЕН, НО ЕДНА ЧАСТ ОСТАВА. НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ОСТАВАЩИЯТ ДЪЛГ ДА НЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ НИТО ЕДИН ОТ ИМОТИТЕ, КОИТО СЕ ПРИВАТИЗИРАТ. ИМА ДВЕ СЪОБРАЖЕНИЯ В ПОЛЗА НА ТАЗИ ПРЕПОРЪКА. ПЪРВО, В МНОГО СЛУЧАИ ДЪЛГЪТ СЪЩЕСТВУВА ПОРАДИ ЛОШИ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ В МИНАЛОТО. ЗАТОВА Е НЕПОДХОДЯЩО ДА СЕ ИЗИСКВА ОТ КУПУВАЧИТЕ ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЗИ ДЪЛГ. ВТОРО, НИЕ ОЧАКВАМЕ КООПЕРАТИВИТЕ ДА СЕ РАЗДЕЛЯТ НА МНОЖЕСТВО ПО-МАЛКИ ЕДИНИЦИ В РЕЗУЛТАТ ОТ РАЗПРОДАЖБАТА НА ТЪРГОВЕ, ПРИ КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ТРУДНО ПО ЕДИН СПРАВЕДЛИВ НАЧИН ДА СЕ ПРЕХВЪРЛИ ЧАСТ ОТ ДЪЛГА НА КООПЕРАТИВА КЪМ ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ИМОТ.

- ЗАСТРАХОВКИ

ПОДОБНО НА ПРОБЛЕМА С ЛИПСАТА НА КАПИТАЛИ, ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ЗАСТРАХОВКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЩЕ СЕ РАЗРЕШАТ ОТ САМО СЕБЕ СИ, ЩОМ ПАЗАРИТЕ СТАНАТ СВОБОДНИ. ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЗАСТРАХОВКИ СРЕШУ ВРЕМЕТО И ДРУГИ РИСКОВЕ Е ЕДНА ОБИЧАЙНА ФУНКЦИЯ НА ПАЗАРА, КОЯТО ЩE СЕ РАЗВИЕ, ШОМ ХОРАТА ВИДЯТ, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ТОВА ДА СЕ НАПРАВИ. НЯМА ДА СА НЕОБХОДИМИ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕФОРМИ ИЗВЪН ТЕЗИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СФЕРА В ДРУГ РАЗДЕЛ НА ТОЗИ ДОКЛАД.

- КРИЗАТА НА ДОВЕРИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

МНОГО ХОРА НЕ ВЯРВАТ, ЧЕ РЕФОРМИТЕ СА ИСТИНСКИ ИЛИ ЩЕ БЪДАТ ПОСТОЯННИ И ТОВА Е СЪЩЕСТВЕНА ПРЕЧКА ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ВАЖНО Е, ЧЕ ЗНАЧИТЕЛЕН БРОЙ ХОРА КАЗВАТ, ЧЕ ЩЕ ПОЧАКАТ ДА ВИДЯТ ДАЛИ ПРАВИТЕЛСТВОТО СПАЗВА ОБЕЩАНИЯТА СИ. ДОКАТО ХОРАТА НЕ ПОВЯРВАТ, ЧЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ Е СИГУРНО И ЧЕ НЯМА ДА ИМА НАМЕСА В ЦЕНИТЕ, ТЕ ЩЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ДА ИНВЕСТИРАТ РЕСУРСИ В СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРОЦЕСА НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ С ОПТИМАЛЕН РАЗМЕР.
 СЛЕДОВАТЕЛНО КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ВСИЧКО, КОЕТО Е ЗАМИСЛЕНО И НАСОЧЕНО КЪМ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ /И НА ВЪНШНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ/. ОТТУК ДОВЕРИЕТО Е ОЩЕ ЕДНА ПРИЧИНА, ПОРАДИ КОЯТО ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЦЕНИ ТРЯБВА ВЕДНАГА ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ И ПОРАДИ КОЯТО НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ НАЛАГАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ.

ПРЕДЛАГА СЕ СЪЩО ТАКА ЗАКОНОВАТА УРЕДБА, ЧРЕЗ КОЯТО СЕ ПРИВАТИЗИРА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ЗЕМЯ, ДА ВКЛЮЧВА ГАРАНЦИИ "ОТ КОНСТИТУЦИОНЕН ТИП" ЗА СИГУРНОСТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ. КАКТО СЕ РАЗБИРА, ПОДОБНИ ДЕКЛАРАЦИИ НЕ СА ВСЪЩНОСТ ЧАСТ ОТ НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ, НО ТЕ ЩЕ ИМАТ ВАЖНАТА РОЛЯ ДА УБЕДЯТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПАЗАРА, ЧЕ РЕФОРМИТЕ СА ПОСТОЯННИ. ПРЕДЛАГА СЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДА ВАРИАНТ, ПОДОБЕН НА ЧАСТТА ЗА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ОТ ПОПРАВКИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ПРОФЕСОР СИЙГЪН.

- ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ

В СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИМА СЪОТВЕТНА РОЛЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ СПАЗВАНЕТО НА ПРАВАТА. ПОРАДИ ТОВА ТРЯБВА ДА Е СЪЗДАДЕНА ПОДХОДЯЩА СИСТЕМА ОТ СЪДИЛИЩА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ ПО СОБСТВЕНОСТТА. СЪЩО ТАКА ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ СРЕДСТВА И МЕХАНИЗМИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ. РЕГИСТРИРАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ НЕ ТРЯБВА ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА ПРЕЧИ НА ПАЗАРНИТЕ СДЕЛКИ, А ТРЯБВА ПРОСТО ДА БЪДЕ ХРАНИЛИЩЕ ЗА ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО РЕГИСТРИРАТ СОБСТВЕНОСТТА.

- ПРОБЛЕМЪТ С МОНОПОЛА В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ХРАНИТЕ

ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА Е РАЗГЛЕЖДАНА В ДРУГИ ЧАСТИ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКЛАД. ПОРАДИ ТОВА ЩЕ ОТБЕЛЕЖИМ САМО, ЧЕ ТРЯБВА БЪРЗО ДА СЕ ВЪВЕДЕ КОНКУРЕНЦИЯ В СЕКТОРИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ТЪРГОВИЯТА, ЗА ДА БЪДЕ СИГУРНО, ЧЕ СТОПАНИТЕ НЯМА ДА ПРОДАВАТ НА МОНОПОЛНИ ИНСТАНЦИИ, КОИТО ЗАПЛАЩАТ ИЗКУСТВЕНО ЗАНИЖЕНИ ЦЕНИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОДУКТИ. РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ФИРМИТЕ ОТ МРЕЖАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИТЕ ДА РАБОТЯТ С ВСЯКАКВИ СТОКИ ПРЕДСТАВЛЯВА ВАЖНА ПЪРВА СТЪПКА КЪМ ВЪВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРЕНЦИЯ. СЪЩО ТАКА СВОБОДАТА НА НАВЛИЗАНЕ /ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ РЕГУЛАЦИОННИ БАРИЕРИ И ПРЕЧКИ КАТО ОБРЕМЕНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ДРУГИ ФИРМИ ПО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО МОГАТ ДА ЗАПОЧНАТ ДА ПРЕДЛАГАТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ АЛТЕРНАТИВНИ ПАЗАРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ. АКО НАИСТИНА СЪЩЕСТВУВА СВОБОДА НА НАВЛИЗАНЕТО, СЪМНИТЕЛНО Е ДАЛИ МОНОПОЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЩЕ ОСТАНАТ МНОГО СИЛНИ В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР.

- СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ   

МАКАР ЧЕ ЩЕ ИМА БОЛЕЗНЕН НАЧАЛЕН ПЕРИОД НА ПРИСПОСОБЯВАНЕ, ДЪЛГОСРОЧНОТО ЗДРАВЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР ЩЕ БЪДЕ МНОГО ПО-ДОБРО В УСЛОВИЯТА НА ЕДИН РЕЖИМ НА СВОБОДНА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ОТКОЛКОТО НА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯ. СТОПАНИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАКУПУВАТ МАТЕРИАЛИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ И ТРЯБВА ДАИМАТ ДОСТЪП ДО НОВИ ТЕХНОЛОГИИ. ДАНЪЦИТЕ ИЛИ ВНОСНИТЕ КВОТИ ВЪРХУ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ ЩЕ УВЕЛИЧАТ ИЗКУСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ. БЪЛГАРИЯ ИМА СЪЩЕСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ СИ СТОКИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ И ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИЗНОСА ЩЕ НАМАЛЯТ ТОЗИ ПОТЕНЦИАЛ. КАТО ПОЛЕЗЕН ОРИЕНТИР СЕ ПРЕДЛАГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ МОДЕЛИТЕ НА ХОНКОНГ ИЛИ ТАЙВАН.

- ЕДРИ СТОПАНСТВА ОТ ФАБРИЧЕН ТИП

В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СЪЩЕСТВУВАТ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПОДХОДЯЩО РАЗДЕЛЯНЕ НА ПО-МАЛКИ ЕДИНИЦИ. НАПРИМЕР НЯКОИ ГОЛЕМИ СВИНЕФЕРМИ МОГАТ ДА БЪДАТ МНОГО ПО-ПЕЧЕЛИВШИ, АКО ОСТАНАТ ЦЕЛИ, ОТКОЛКОТО АКО БЪДАТ РАЗДРОБЕНИ НА ПО-МАЛКИ ЕДИНИЦИ. ТЪЙ КАТО ТЕЗИ ЕДРОМАЩАБНИ ЕДИНИЦИ СЕ ПРИБЛИЖАВАТ ДО ФАБРИКИТЕ, КЪМ ТЯХ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ФАБРИКИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ДРУГИ ЧАСТИ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКЛАД. ЗАЕДНО С ТОВА ПРОСТИЯТ ПРОЦЕС НА НАДДАВАНЕ НА ТЪРГ, РАЗГЛЕДАН КАТО ВТОРИ ВАРИАНТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ, МОЖЕ С УСПЕХ ДА СЕ ПРИЛОЖИ И КЪМ ТЕЗИ ЕДИНИЦИ. ОТДЕЛНИЯТ ИНДИВИД МОЖЕ ДА ПРЕДПОЧЕТЕ ДА ЗАЛАГА ЗА ЦЯЛАТА ЕДИНИЦА ИЛИ ДА СЧИТА, ЧЕ ЕДНА ЧАСТ ОТ НЕЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ УПРАВЛЯВАНА ПЛОДОТВОРНО. ВЪВ ВСЕКИ ОТ ТЕЗИ СЛУЧАИ ТОЙ ЩЕ ЗАЯВИ СВОЕТО НАМЕРЕНИЕ И ЕДИНИЦАТА С РАЗМЕРА, ОТ КОЙТО ТОЙ СЕ ИНТЕРЕСУВА, ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНА НА ТЪРГ. РАЗБИРА СЕ, ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЛОЗИ ОТ ОТДЕЛНИ ЛИЦА, КАКТО И ОТ ГРУПИ ХОРА.

- ГОРИ И ДРУГИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ РЕСУРСИ

ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИЯ Е ПОКРИТА С ГОРИ, КАТО ТЕЗИ ЗЕМИ ПРЕДЛАГАТ ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО И ПОЧИВНО ДЕЛО. ОПИТЪТ ОТ ДРУГИ СТРАНИ ОБАЧЕ ПОКАЗВА, ЧЕ ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ НАД РЕСУРСИ ОТ ТОЗИ ТИП ВОДИ ДО ГОЛЯМА НЕЕФЕКТИВНОСТ /9/. В БЪЛГАРИЯ ИМА СЪЩО МНОГО ПРИВЛЕКАТЕЛНИ ЛОВНИ РЕЗЕРВАТИ, КОИТО СА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. ВЪВ ВСИЧКИ ТЕЗИ СЛУЧАИ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДЛАГА ПО-ГОЛЯМА ГЪВКАВОСТ, ПОВЕЧЕ СТИМУЛИ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО И ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ КЪМ ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ ПОТРЕБНОСТИ В СРАВНЕНИЕ С ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ. ПРЕПОРЪЧВА СЕ ВСИЧКИ ГОРИ И ЛОВНИ РЕЗЕРВАТИ ДА СЕ ПРЕДЛОЖАТ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГОВЕ, РАЗГЛЕДАНИ КАТО ВТОРИ ВАРИАНТ. ТЪЙ КАТО НАЙ-ВИСОК ПРИОРИТЕТ ИМА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ГОРИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДПРИЕМЕ КАТО ВТОРИ ЕТАП, МОЖЕ БИ ГОДИНА ПО-КЪСНО. ТЕЗИ ЗЕМИ СА ВАЖНИ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРСИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕ ТРЯБВА МНОГО СКОРО ДА ПРЕМИНАТ В ЧАСТНИ РЪЦЕ. АКО ГОРИТЕ СЕ ПРИВАТИЗИРАТ, КАКТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО-ГОРЕ, ТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЛАТИ КОМПЕНСАЦИЯ НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, КОГАТО ТЕХНИТЕ ПРАВА СЕ ДОКАЖАТ.

ФАКТЪТ, ЧЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ГОРИТЕ И МЕСТАТА ЗА ПОЧИВКА ПО СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ, НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НАЙ-ПЪЛНОТО И ДОБРО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ЗЕМИ ВИНАГИ Е СВЪРЗАНО С НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ. В МНОГО СЛУЧАИ НАЙ-ДОБРОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ЗЕМИ Е ЗА ПОЧИВКА И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИЯТЕН КОНТАКТ С ПРИРОДАТА. НО ПАЗАРЪТ МОЖЕ ДА ЗАДОВОЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ТЪРСЕНЕ ЗА ТЕЗИ СТОКИ И УСЛУГИ    ПО-ДОБРЕ, ОТКОЛКОТО ПРАВИТЕЛСТВОТО, ТАКА ЧЕ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ТЕЗИ ЗЕМИ Е ВАЖНА ПЪРВА СТЪПКА КЪМ ОСИГУРЯВАНЕТО НА СТИМУЛИ ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ПОЧИВНОТО ДЕЛО И ПРИРОДНАТА СРЕДА /10/. СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗЕМИ ПРЕДИЗВИКВА НАРАСТВАЩО БЕЗПОКОЙСТВО В МНОГО ЗАПАДНИ СТРАНИ И МНОГО ОТ ЕКОЛОЗИТЕ В НАШИ ДНИ ПРИЗНАВАТ, ЧЕ ЧАСТНИЯТ ПАЗАР Е НАЙ-ДОБРИЯТ СПОРЕД ТЯХ НАЧИН ДА СЕ ОСИГУРИ ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА, ЗА ДА ИМА ПОВЕЧЕ МЕСТА ЗА КОНТАКТИ С ПРИРОДНАТА СРЕДА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ДО МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОЛЕДНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДИАБЕТИЧНО БОЛНИТЕ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ОРГАНИЗИРА ЗАЕДНО С ФОНДАЦИЯ "ДИАБЕТ" КОЛЕДНА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПИАБЕТИЧНО БОЛНИТЕ.

ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН В КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ ЧАСТНИ, ДЪРЖАВНИ И СТОПАНСКИ ФИРМИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС.

ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА УСТАНОВИ НА ПУБЛИЧНИ МЕСТА В СОФИЯ И В СТРАНАТА, КЪДЕТО ИМА СВОИ КОМИТЕТИ, ПОСТОВЕ ЗА ПРЯКО СЪБИРАНЕ НА ПОМОЩИ. ПОСТОВЕТЕ ЩЕ СЕ ЙСТОЯТ ОТ 2-МА ДО 3-МА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" И 1 ИЛИ 2-МА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ВЛАСТИ.

КАМПАНИЯТА ЩЕ БЪДЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗГЛАСЕНА ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КАКТО И НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ, НА КОЯТО ЩЕ БЪДЕ СЪОБЩЕН НОМЕРЪТ НА БАНКОВАТА СМЕТКА НА ФОНДАЦИЯ "ДИАБЕТ".

ВСИЧКИ ПОСТОВЕ ШЕ БЪДАТ СНАБДЕНИ С ПЛАКАТИ, КОИТО ЩЕ ОБЯСНЯВАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА ДИАБЕТИЧНО БОЛНИТЕ И ЩЕ ПРИЗОВАВАТ КЪМ ДАРИТЕЛСКИ АКТОВЕ.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ НЕЗАБАВНО ДА СЕ ЗАЕМЕТЕ С ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ТАКИВА ПОСТОВЕ.

УСТАНОВЕТЕ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" НА ТЕЛЕФОНИ: 39-01-93 И 39-01-47, КАКТО И С ФОНДАЦИЯ "ДИАБЕТ" НА ТЕЛЕФОН 80-03-61.

ОБРЪЩАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ТАЗИ КАМПАНИЯ Е ВИСОКОПРЕСТИЖНА И ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА ИЗДИГАНЕ НА АВТОРИТЕТА НА ДВИЖЕНИЕТО.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА": Н.ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА": Л.СОБАДЖИЕВ

СОФИЯ, 13 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 17 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ /СЮД/ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРОТИВОДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА НАЦИОНАЛШОВИНИСТИЧНИТЕ СРЕДИ В РАЗГРАД, КЪРДЖАЛИ, ШУМЕН, АЙТОС И НЯКОИ СЪСЕДНИ СЕЛИЩА.


СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ Е СЕРИОЗНО ОБЕЗПОКОЕН ОТ РАЗВИХРИЛАТА СЕ НАЦИОНАЛШОВИНИСТИЧНА БУРЯ В РАЗГРАД, КЪРДЖАЛИ, ШУМЕН, АЙТОС И НЯКОИ СЪСЕДНИ СЕЛИЩА. СЮД ОСЪЖДА КАТЕГОРИЧНО ТОЗИ АКТ НА КОЩУНСТВЕНО ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА РОДИНАТА НИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ ПРОТИВОДЪРЖАВЕН АКТ СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ НАСТОЯВА НАЙ-КАТЕГОРИЧНО:

1. ОТОРИЗИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА ВЕДНАГА ДА ЗАПОЧНАТ ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПРОТИВОДЪРЖАВНИЯ АКТ В РАЗГРАД. ДЕЙСТВИЯТА НА ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯТ ТОЧНОТО И ПЪЛНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА НА ИСТИНСКИТЕ ВИНОВНИЦИ С ОГЛЕД НА ТЯХНАТА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

2. ОТОРИЗИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА ВЕДНАГА ДА ЗАПОЧНАТ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ ПРОТИВОДЪРЖАВНИ ПРОЯВИ НА ЛЪЖЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ И ДРУГИ АКТОВЕ НА САМОУПРАВСТВО В МЕСТНИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ В КЪРДЖАЛИ, ШУМЕН, АЙТОС И НЯКОИ СЪСЕДНИ СЕЛИЩА.

3. ВСИЧКИ, УЛИЧЕНИ В ПРОТИВОДЪРЖАВНА НАЦИОНАЛШОВИНИСТИЧНА ДЕЙНОСТ, СЛЕДВА ДА БЪДАТ ЗАДЪРЖАНИ, РАЗСЛЕДВАНИ И С ОГЛЕД НА ФАКТИЧЕСКИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА - ПОДВЕДЕНИ ПОД ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО НАКАЗАТЕЛНИЯ И НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.

4. ЗА ДОПУСНАТО БЕЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В СИСТЕМАТА НА МВР И ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА ДА СЕ ТЪРСИ НАЙ-СТРОГА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. /НЕ БИВА ДА СЕ ПОВТОРИ БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ОХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ ПРИ ПОЖАРА НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ В СОФИЯ НА 26 АВГУСТ 1990 Г./.

5. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ СА ВДЪХНОВЯВАЛИ, СТИМУЛИРАЛИ ИЛИ ПОДКЛАЖДАЛИ НАЦИОНАЛШОВИНИСТИЧНИ ИЗСТЪПЛЕНИЯ В РАЗГРАД, КЪРДЖАЛИ, ШУМЕН, АЙТОС И НЯКОИ ОТ СЪСЕДНИТЕ СЕЛИЩА, ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ ИЗВЪН ЗАКОНА И ЗАБРАНЕНИ.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЮД:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН КАНТАРДЖИЕВ
СЕКРЕТАР: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

СОФИЯ, 24 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

Х   Х   Х  

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ,

И ПРЕЗ 1991 ГОДИНА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТОЧНА И ОБЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ СТАНОВИЩА И ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

ВЕРНИ НА ВЪЗПРИЕТИЯ ДЕВИЗ “ВИНАГИ ТОЧНИ, ДОСТОВЕРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ТОЛЕРАНТНИ", НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА РАЗШИРИМ ОБСЕГА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПОЧТИ 80 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 250 ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ.

НАРЕД С ТОВА НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ЕДИНСТВЕНОТО ИЗДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ ПУБЛИКУВА КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТЕН ОЩЕ КАТО ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ТОЗИ ОБЕМИСТ ТРУД, СИНТЕЗИРАЛ СВЕТОВНИЯ ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Е ПОДГОТВЕН, СПОРЕД ДУМИТЕ НА Г-Н РАН, КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А НЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ЗА ПАРЛАМЕНТА. ETО ЗАЩО НИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ ПРОГРАМАТА НА ВНИМАНИЕТО НА ОНЕЗИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

НИЕ НЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА И ЗАТОВА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА ЗА НАШИЯ ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА: 44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ /АБОНИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДО 25-ТО ЧИСЛО НА ПРЕДИДУЩИЯ МЕСЕЦ/; 132 ЛВ. ЗА ТРИ МЕСЕЦА; 264 ЛВ. ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА; 528 ЛВ. ЗА ЕДНА ГОДИНА.

АДРЕС НА АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА: СОФИЯ 1124, БУЛ.  "ЛЕНИН" 49, БТА, ТЕЛ. 84-61 /В. 231/ ИЛИ 73-37-231.