16 юли 1992

София, 16 юли 1992 година
        Брой 138 /668/

    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА АКТИВИЗИРАНЕ НА ЛЕВИ И АНАРХОСИНДИКАЛНИ СИЛИ.


Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз /НПС/ е сериозно обезпокоен от активизирането на леви и анархосиндикални сили в страната. Няма съмнение, че това активизиране има за цел спиране на реформата, сваляне на отговорността от виновниците за националната катастрофа, компрометиране на управляващата коалиция Съюз на демократичните сили /СДС/ и в крайна сметка реставрация с марка НЕОКОМУНИЗЪМ. Понастоящем това е най-краткият път към израждане на обществото и към участта на редица многострадални латиноамерикански страни, известни като "бананови" републики.

Ние не сме изненадани, че в основата на тази мащабна акция стоят и платени синдикални началници от Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа", предвождани от нейния генерален директор Константин Тренчев. Неведнъж в този дух сме предупреждавали и управляващата коалиция, и обществото като цяло за опасността от глобален съюз между неокомунистически сили, крупни финансови спекуланти и шепа синдикални началници. Срещу подобни ракови образувания обществото трябва да действа единно, последователно и твърдо, независимо дори от политическите пристрастия. Ето защо, съзнавайки опасността платени синдикални лидери и политици да въвлекат в тази нечестна игра стотици хиляди наши съмишленици и приятели от КТ "Подкрепа", ние ги призоваваме да си припомнят първите стъпки на тази организация. Ние ги призоваваме да си припомнят, че ние бяхме тези, които подкрепихме платформата на СДС и неговите съюзници на изборите през 1990 и през 1991 година. Тази платформа може да бъде поставяна, разбира се, и на критичен анализ. Но правото да се произнесем е наше, а не на онези, които, докато се водеше борба за демокрация, докато народът бе на площадите и издигаше своя глас за демокрация, разграбваха неговото имущество, трупаха мръсни пари у нас и чужбина. Винаги сме заявявали, заявяваме го и сега - ние сме за чистия синдикализъм, ние сме за синдикати, извън контрола на мафиотски групировки, ние сме за синдикати, чиято цел не е да управляват страната, а да представляват интересите на хората, които членуват в тях.

Ние призоваваме нашите приятели и съмишленици в КТ "Подкрепа" да потърсят сметка на своите началници по начините, които позволява уставът на организацията. Ако установят, че това е невъзможно, ако са убедени, че членуват в тоталитарна структура, то тогава пътят им към НПС е отворен.

Ние считаме, че "Подкрепа" още не е загинала. Ние имаме сили и възможности всички заедно да започнем отначало. Онова начало, от което винаги са треперели днешните месии на реставрацията.

София, 15 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Като разгледа и обсъди декларацията на Националния координационен съвет /НКС/ на Съюза на демократичните сили /СДС/ и изявленията на премиера Филип Димитров и на председателя на Парламентарната група на СДС Александър Йорданов в средствата за масова информация, Изпълнителният съвет на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" заявява следното:

1. В продължение на 8 месеца КТ "Подкрепа" беше организацията, която настояваше за конструктивен диалог с правителството с цел осъществяване на икономическата реформа в България и запазването на социалния мир. И още в самото начало на диалога правителството го прекрати едностранно, като използва ултимативен тон в Националния съвет за социално партньорство.

Въпреки това КТ "Подкрепа" настоява за продължаване на социалния диалог в рамките на трипартизма на всички равнища. По този начин ние изразяваме надеждата, че конфликтите могат да намерят своето разрешение на масата на преговорите, а не чрез ескалиране на напрежението и прерастването му в стачни действия. Такъв е случаят с протеста на медицинските работници, чиито искания всички признават за справедливи, но вече десети ден никой не желае да преговаря с тях.

2. Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" категорично отхвърля отправените към него обвинения за политически характер на стачките и протестните действия в страната. Централата на КТ "Подкрепа" не е призовавала към стачки. Стачкуват отделни наши структури, чиито искания са справедливи, имат чисто синдикален характер и е логичо да бъдат подкрепени.

Що се отнася до твърдението на Александър Йорданов за някаква наша връзка с КГБ, ние считаме, че тригодишната история на КТ "Подкрепа" е достатъчно доказателство за абсурдността на подобно твърдение.

КТ "Подкрепа" е съучредител на СДС и даде своя решаващ принос за спечелването на парламентарните избори от Съюза и в крайна сметка за мандата на настоящото правителство.

Именно затова осъждаме авторитарните похвати на шепата "сини" политически босове, които заявиха: "Демокрацията - това сме ние" и компрометираха синята идея, излъгвайки очакванията на онези, които гласуваха за тях през октомври 1991 година. Осъждаме антисиндикалната позиция на правителството, което разгърна яростна кампания срещу Конфедерацията и се опитва да противопостави една на друга нейните структури, както и редовите членове - на ръководството й.

Сред най-позорните прояви на тази кампания са смехотворните твърдения за незаконно "припечелени” 20 милиона лева.

Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" е убеден, че сред многомилионния електорат на СДС има достатъчно компетентни и разумни хора, които могат да започнат извеждането на българското общество от тежката икономическа и духовна криза.

Това обаче може да стане само с общите усилия на всички истински демократи в тази страна.

София, 15 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София,16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:  СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


На свое заседание Изпълнителният комитет /ИК/ на Федерацията на синдикатите от здравеопазването /ФСЗ/ обсъди възникналата ситуация след решенията на Министерския съвет /МС/ и прие декларация, в която се отбелязва, че за пореден път от десетки години насам висшата администрация на Република България отново доказва, че не се интересува от колабиралото здравеопазване. В декларацията се напомня, че решенията за протестни действия са взети още на 17 април 1992 г. и опитът да им се даде политическа окраска е чисто конюнктурен. Силовите административни методи и опитите за разправа със законно протестиращите медицински кадри, се казва в декларацията, показват не само нежелание за вникване в проблемите, но и управленска слабост на местни "величия", какъвто е случаят с исковата молба до Старозагорския окръжен съд на кмета на община Стара Загора г-н Андронов.

Федерацията на синдикатите от здравеопазването декларира, че отпуснатите от Министерство на финансите 26 процента са далеч по-малко от реалните потребности и че желае разрешаването на възникналите проблеми да стане по мирен и законен път.

В тази връзка ИК на Федерацията на синдикатите от здравеопазването взе решение да продължат протестните действия на здравните работници, като призовава синдикалните организации за стриктно спазване на законите в Република България, Хипократовата клетва и неотказване на медицинска помощ на населението.

ИК на Федерацията на синдикатите от здравеопазването взе решение съгласно текстовете на чл.140, ал.4 от КТ и чл.147, ал.1 от КТ да се спре полагането на нощен и извънреден труд за следните категории работници: бременни и майки с деца до 3-годишна възраст, майки с деца от 3 до 6 години; работници, които продължават образованието си без откъсване от производството.

София, 15 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СИНДИКАТИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Българският демократичен център /БДЦ/ неведнъж е изразявал принципното си становище за необходимостта от диалог и сътрудничество между профсъюзи и правителство. В създадения между синдикатите и правителството спор БДЦ застава на страната на синдикатите.


Това правителство не направи нищо за:

- стабилизиране и повишаване на производството и доходите;
- изпълнение обещанията си за преструктуриране на рудодобива и другите отрасли;
- създаване на нови работни места;
- създаване на регулярни механизми за съгласуване на интересите;
- компенсиране на инфлацията и обедняването.

Това правителство поради 95% държавна собственост е единствен работодател в страната. Затова стачкуват срещу него.

СДС, чието е правителството, в декларацията си от 14 юли 1992 г. възприема исканията на трудещите се като ”удар върху демокрацията”, като опит за преврат и комплот. Целта е да бъде квалифицирана дейността на синдикатите като политическа и неконституционна и впоследствие да бъдат забранени.

БДЦ е за социален диалог и партньорство, но те са възможни само когато има отговорно, компетентно и действащо правителство.

София, 15 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА СТАЧНА ВЪЛНА.


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Страната е изправена пред ново изпитание. Надигналата се нова стачна вълна предизвиква основателна загриженост у всички български граждани. Причините за сегашното бедствено икономическо положение на страната са ясни - 45-годишният комунистически експеримент, дългото протакане на старта на икономическата реформа от двете правителства на Луканов и неудачният монетаристичен модел на икономическата реформа, който се натрапва и до ден-днешен. За територията на София вина има аматьорският стил на управление, наложен лично от г-н Янчулев.

Стачката безспорно е средство за протест, гарантирано от Конституцията. Много от исканията на стачниците от КТ "Подкрепа” и КНСБ са разумни и справедливи. Дълго време правителството мереше с двоен аршин законността на различни действия на синдикатите. Очертава се твърдо противопоставяне между правителство и синдикати. От такъв развой на събитията обществото не може да има полза.
Агресивността и неотстъпчивостта на двете страни са съчки в огъня на икономическата разруха.

Като изхожда от категоричната си позиция за отричане на насилието, на крайните и извънредни мерки, Изпълнителното бюро, /ИБ/ на БСДП декларира:

- призовава правителството и синдикатите към запазване на спокойствие и връщане към масата на преговорите, която е единственото място за решаване на острите социални проблеми;
- призовава управляващите да не прибягват към извънредни мерки срещу стачниците, както и към действия, които могат да провокират сблъсъци и безредици;
- призовава синдикатите да съсредоточат вниманието си върху своите изпълними искания и тяхното осъществяване;
- БСДП е готова да бъде посредник при разрешаване на назрелия конфликт и е на разположение и на двете спорещи страни. И най-несъвършеното споразумение е по-добро от безплодната конфронтация.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА БСДП:

Главен секретар Ст.Радославов

София, 14 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ ФОРУМ ЗА ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ.


Националният консултативен съвет на Конституционния форум /НКС на КФ/ с тревога следи повсеместното задълбочаване на кризата в нашето общество. Една от основните причини за този процес е бруталното игнориране на националната ни интелигенция. Докато в развитите страни професионализмът е издигна в култ, у нас продължава старата практика да се дава предимство на сляпата политическа лоялност. В резултат на това сме свидетели на една неориентирана и непоследователна изпълнителна власт. Недопустимо е в този важен за страната момент да не се използва пълноценно огромният потенциал на доказалата пристрастията си към демократичните промени национална интелигенция. Нещо повече - недопустимо е тя да бъде унижавана чрез поставянето й в неравностойно икономическо положение. Ето защо ние се солидализираме със справедливите искания на различни слоеве на българската интелигенция, в частност с тези на лекарите и учителите. Същевременно ние сме против ескалацията на диктата на синдикатите и конюнктурните реакции на правителството.

Конституционният форум счита, че единственият начин за окончателно скъсване с марксисткия мироглед и уравниловката е утвърждаването със закон на ясни критерии за остойностяването на труда на държавните служители в съответствие с установените в демократичните страни принципи.

Конституционният форум смита, че все още в страната няма условия за нови избори. Ние заставаме зад синята идея на демокрацията и категорично се противопоставяме на опитите на отделни партизански групировки да предявяват претенции за монопол над нея.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ: Проф.Димитър Чавдаров

София, 14 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ И БЪЛГАРСКА СРЕДНОШКОЛСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ. Документът е адресиран до президента на Република България, председателя на Народното събрание, председателя на Министерския съвет, Комитета за правата на човека, Министерството на вътрешните работи и до средствата за масова информация.


Във връзка със съобщението на Пресцентъра на Министерството на вътрешните работи /МВР/, публикувано в днешния брой на в."Демокрация" по случая за нанесения от полицията побой над млади хора на 10 юли 1992 г. пред шадравана срещу Министерския съвет, заявяваме следното:

1. Не отговаря на истината твърдението на Пресцентъра на МВР, че младежкият бал не е бил разрешен от кмета на град София и че е предложено алтернативно проявата да се проведе в Южния парк.

Съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите на гражданите и обществения ред, режимът е уведомителен и никоя от организациите не е получила в необходимия срок забрана от Столичната голяма община за провеждането на младежката проява на упоменатото по-горе място.

Ние сме спазили изискванията на закона и настояваме Пресцентърът на МВР и Столичната голяма община да докажат с факти своите твърдения.

2. Изразяваме сериозни опасения, че Министерството на вътрешните работи, чиито служители нанесоха побой и брутално се разправиха с една мирна младежка проява, ще извърши обективно и безпристрастно разследване на случая.

3. Настояваме за независимо разследване от обществена комисия с участието на известни интелектуалци, журналисти и представители на парламентарни и извънпарламентарни партии и младежки организации.

4. Ще продължаваме да празнуваме всеки петък /надяваме се вече без палки/ пред шадравана срещу Министерски съвет до оставката на министър Соколов.

София, 14 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.


Днес 15 юли 1992 г. в Контролния съвет /КС/ на Българския земеделски народен съюз - единен, постъпи заявление от членове на Постоянното присъствие на БЗНС-единен, с което се оспорва заседанието на Управителният съвет, проведено на 11 юли 1992 г., и взетите решения.

В съответствие с Устава на БЗНС-единен Контролният съвет ще разгледа постъпилото заявление на заседание на Бюрото на КС, което ще се проведе на 18 юли 1992 г. от 9 часа в съюзния дом.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС-ЕДИНЕН:
Александър Стамболийски

София, 15 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЧЕТНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗДРАВКО ДАСКАЛОВ ПО ПОВОД НА ВКЛЮЧВАНЕТО Й В БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР.


Възмутен съм от извършеното престъпление и предателство към България от временното ръководство на Либерално-демократическата партия, включвайки я в Българския "демократичен" център.

Днес, във великото преломно време, когато шарлатанското комунистическо учение и неговият антинароден държавен строй - социализмът, отидоха в небитието, ВСИЧКИ ЧЕСТНИ БЪЛГАРИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НА БАРИКАДАТА за пълна победа на нова свободна България

Барикадата НЯМА ТРИ СТРАНИ, А ДВЕ.

От едната страна е победилата демокрация, а от другата - остатъците от отречената от живота комунистическа партия.

ПУБЛИЧНА ТАЙНА Е, ЧЕ БЪЛГАРСКИЯТ "ДЕМОКРАТИЧЕН" ЦЕНТЪР Е ЧЕРВЕНА АГЕНТУРА!

Вкарването в него на Либерално-демократическата партия е самоубийство за нея и пораженство.

В знак на протест срещу този продажен акт на временното незаконно ръководство на Либерално-демократическата партия напускам нейните редици и приканвам това да сторят и останалите нейни членове.

София, 1 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТИЯ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КЪМ ВИСШАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ.


Днес депутатите от Съюза на демократичните сили /СДС/ и Движението за права и свободи /ДПС/ приеха още един противоконституционен закон. Отнемат се гарантирани от Конституцията граждански права. Законът е в крещящо противоречие с международноправни норми и принципи.

Законът е изцяло репресивен, тъй като допълнителните изисквания за участие в съставите на академичните, факултетните, научните съвети и в ръководствата на висшите училища, както и в състава на Висшата атестационна комисия, се основават на политически, а не на професионални критерии.

Законът е дискриминационен, тъй като отнема възможността на една голяма част висококвалифицирани научни дейци да участват в управлението и развитието на науката и висшето образование.

Законът създава условия за нахлуване на посредствеността в тази изключително важна сфера на човешката дейност, което ще се отрази пагубно върху развитието на науката и висшето образование в България.

София, 15 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 юли .- Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ. Документът е приет на Национална конференция на Съюза на тракийските културно-просветни дружества в България на 7 февруари 1990 г. в София и е изменен и допълнен на XIX конгрес на Съюза на тракийските дружества на 26 март 1992 г. в Хасково.


IV. СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

Чл. 18. Съюзът на тракийските дружества:

1. извършва координация и съдейства на дружествата при осъществяване на тяхната дейност за постигане на целите и задачите по този устав;

2. организира провеждането на общотракийски мероприятия на национално равнище;

3. поставя проблемите на тракийското движение и на тракийските българи пред съответните български държавни институции и международни организации и действа за тяхното решаване; поддържа връзки с видни общественици, с партии, движения и държавни органи в България и в чужбина.

Чл. 19. /1/ Ръководни органи на Съюза на тракийските дружества са: Тракийският конгрес, Общотракийската конференция, Върховният изпълнителен комитет /ВИК/, Контролната комисия /КК/, Централното ръководство и председателят на Съюза на тракийските дружества.

/2/ Конгресите са редовни и извънредни. Редовните конгреси се свикват на всеки три години, а извънредните - по инициатива на Върховния изпълнителен комитет или най-малко на една десета от членовете на дружествата. Конгресът и дневният му ред се оповестяват по подходящ начин най-малко 30 дни преди датата на първото му заседание. Той се счита законен, ако присъстват най-малко половината от всички делегати.

/3/ Тракийският конгрес приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.

Чл. 20. Конгресът избира с явно гласуване и с 3-годишен мандат Върховен изпълнителен комитет /ВИК/ от 35 души, Контролна комисия /КК/ от 7 души и председател на Съюза на тракийските дружества, който е и председател на ВИК.

Чл. 21. /1/ Тракийският конгрес упражнява върховната власт на Съюза на тракийските дружества. Той се състои от делегати, избрани по ред, определен от Върховния изпълнителен комитет.

/2/ Председателят на съюза, председателят на Контролната комисия, директорът /председателят/ на Тракийския научен инсититут и главният редактор на в. "Тракия” са по право делегати на конгреса и на конференциите.

/3/ Конгресът се открива от председателя на съюза и се ръководи от избрано от конгреса бюро.

/4/ Тракийският конгрес:

1. обсъжда и приема отчета на Върховния изпълнителен комитет и на Контролната комисия;
2. приема, изменя и допълва Устава;
3. разглежда и взема решения по предложени материали от ВИК, дружествата и отделни техни членове;
4. обсъжда важни въпроси на тракийската кауза, на тракийското движение и на тракийските дружества.

Чл. 22. /1/ За обсъждане на важни и неотложни въпроси между конгресите се провеждат общотракийски конференции. Конференциите могат да приемат решения за промени във Върховния изпълнителен комитет, включително и за избор на нов председател и заместник-председател.

/2/ Делегатите на общотракийската конференция са членовете на Върховния изпълнителен комитет, членовете на Контролната комисия и председателите на дружествата в страната.

/3/ Общотракийската конференция се свиква по инициатива на Върховния изпълнителен комитет или най-малко на половината от дружествата в съюза и се оповестява най-малко 15 дни преди датата на заседанието. Конференцията приема решенията си с обикновено мнозинство. Тя се счита законна, ако присъстват най-малко половината от всички делегати.

Чл. 23. /1/ Върховният изпълнителен комитет управлява и ръководи работата на Съюза на тракийските дружества в съответствие с Устава и решенията на Тракийския конгрес и конференциите, като:

1. организира изпълнението на решенията на конгреса и на конференциите;
2. организира общотракийски мероприятия, издателска дейност, издаването на в. "Тракия", дарителство, библиотечно дело, съхраняването на архива и материали на събирателската дейност и други дейности, възложени му от конгреса и от конференциите;
3. приема решения за разпореждане с недвижимото имущество и други вещни права на съюза;
4. подпомага и координира дейността на тракийските дружества;
5. подпомага дейността на Тракийската фондация "Капитан Петко войвода";
6. избира чрез конкурс директора на издателска къща "Тракия" и главния редактор на в. "Тракия";
7. свиква редовните и извънредните тракийски конгреси и конференции и предлага техния дневен ред;
8. управлява стопанската и други дейности на съюза, разрешени от закона; утвърждава щата и бюджета на съюза;
9. определя разпределението на работата между председателя, подпредседателите и секретаря на ВИК.
10. води книгите, предвидени в чл. 16 от Устава, без книгата по т.1, която се заменя с Книга на тракийските дружества;

/2/ Върховният изпълнителен комитет избира от своя състав с явно гласуване и с обикновено мнозинство: подпредседатели и секретар, както и централно ръководство в състав от 11 души за оперативно осигуряване изпълнението на решенията на конгреса, конференцията и ВИК.

/3/ Върховният изпълнителен комитет и Централното ръководство приемат решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Заседанията им са законни, ако присъстват най-малко половината плюс един от  членовете им.

/4/ Председателят, подпредседателите и секретарят на ВИК са съответно председател, подпредседатели и секретар на централното ръководство.

/5/ Върховният изпълнителен комитет може да изгражда към него клубове, комисии и други структурни единици.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


102. ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ"


Учреден е през юли 1991 г. като политическа формация, имаща право на участие в изборите. Официално е регистриран по Закона за политическите партии на 27 август 1991 г.

Целта, която си поставя политическият клуб, е в историческата драма на посттоталитарното общество, което неизбежно е съпътствано от дълбока криза в обществено-политическия, икономическия живот и в ценностната система, всеки български гражданин да намери своето място и да се бори за оздравяването и демократизирането на обществото, да осмисли дълга си на гражданин и да поеме пряка гражданска отговорност за бъдещето на България.

Партията е за неограничена свобода на икономическите отношения в рамките на закона, за стопански либерализъм, за реални гаранции срещу реставрация на тоталитарно господство, за защита на българската държавност и за духовна толерантност. Тя не е представена в Народното събрание.

Председател на Политически клуб "Конституционен форум" е Огнян Аспарухов.

Адрес за контакти: София - 1000, бул. "Витоша" N.18, тел. 88-12-21, вътр.205.

/Пресслужба "Куриер"/

 


11:30:00  
16.07.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!